Tiếng Việt

Bức hình kỳ diệu này xuất hiện trước Nhà chầu Emmaus, St. Theresa Church, Sugar Land, Texas.

Thánh Thể Chúa xuất hiện cuối Nhà thờ (trái), trên Nhà thờ (giữa) và trước Cung thánh (phải), St. Theresa Catholic Church, Sugar Land, Texas, USA.

-o0o-

Khi các anh chị phủ phục thì chúng tôi cũng phủ phục trước Thiên Chúa.

– Thánh Anne, 4:43 p.m., Jul 26, 2023

-o0o-

Khi các anh chị em dâng Sáu Lạy thì tất cả các Thánh và Thiên Thần cũng phủ phục trước tôn nhan Chúa để dâng lời cầu nguyện.

– Thánh Gioan Tông Đồ, 9:30 p.m., Dec 27, 2018

-o0o-

-o0o-

Thánh Thể Chúa xuất hiện trên Nhà thờ St. Theresa, Sugar Land, TX.

Hình ảnh được chụp trên bầu trời thành phố Seattle, Washington; khoảng 11:30 trưa, ngày 7-4-2022.

-o0o-

Thông Điệp Âm Thanh

Suy niệm 14 Chặng đàng Thánh giá với Chúa và Mẹ – Ngày 7-4-2023
Suy niệm Sáu Lạy ngày Thứ Sáu sau Lễ tro – Ngày 16-2-2024
Sáu Lay tai Holy Rosary Church, Houston, TX – Ngày 17-1-2024
Suy niệm lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa – Ngày 1-1-2024
Suy niệm lễ Thánh Gioan Tông Đồ – Ngày 27-12-2023
Suy niệm sau ngày Chúa ra đời – Ngày 26-12-2023
Mừng Chúa Hài Nhi ra đời – Ngày 25-12-2023
Sáu lạy lễ Chúa Giáng Sinh – Ngày 25-12-2023
Suy niệm Chúa Giáng Sinh – Ngày 24-12-2023
Sáu lạy ngày 23-12-2023
Suy niệm tại Nhà thờ St. Laurence – Ngày 4-12-2023
Sáu Lạy tại Nhà thờ St. Laurence – Ngày 6-11-2023
Sáu Lạy tại Nhà thờ St. Theresa – Ngày 29-10-2023
Suy niệm tại Nhà thờ St. Laurence, Sugar Land, TX – Ngày 25-9-2023
Sáu Lạy tại Nhà thờ St. Theresa, Houston, TX – Ngày 24-9-2023
Sáu Lạy tại Nhà thờ St. Theresa – Ngày 24-9-2023
Lời Mẹ Maria nhân ngày sinh nhật của Mẹ – Ngày 8-9-2023
Sáu Lạy nhân ngày Sinh Nhật Mẹ Maria – Ngày 8-9-2023
Suy niệm Lòng Thương Xót Chúa – Ngày 29-8-2023
Suy niệm Năm Sự Sáng – Ngày 10-8-2023
Suy Niệm Đức Maria: Mẹ Giáo Hội – Ngày 29-5-2023
Suy Niệm LCTX ngày lễ Đức Maria: Mẹ Giáo Hội – Ngày 29-5-2023
Sáu Lạy về Thánh Giuse Thợ – Ngày 1-5-2023 (Phần I)
Sáu Lạy về Thánh Giuse Thợ – Ngày 1-5-2023 (Phần II)
Suy Niệm về Đại Hội Satan tại Boston, MA, USA – Ngày 28-4-2023
Sáu Lạy về Đại Hội Satan tại Boston, MA, USA – Ngày 28-4-2023
Suy Niệm tại Thánh Đường St. Laurence – Ngày 21-4-2023
Đi Đàng Thánh Giá với Chúa Giêsu – Ngày 7-4-2023
Suy Niệm Thứ Tư Tuần Thánh – Ngày 5-4-2023
Sáu Lạy – Thứ Tư Bát Nhật Phục Sinh – Ngày 12-4-2023
Suy niệm Năm Sự Vui – Lễ Mẹ Dâng Chúa ngày 2-2-2023
Sáu Lạy tại Nhà thờ St. Theresa – Ngày 1-2-2023
Sáu Lạy cầu cho Ngày Tết Việt Nam – Ngày 25-1-2023
Sáu Lạy ngày lễ Danh Thánh Chúa Giêsu – Ngày 3-1-2023

Sáu Lạy Lễ Mẹ Thiên Chúa – Ngày 1-1-2023
Ngày lễ các Thánh Anh Hài – Ngày 28-12-2022
Lucia cầu nguyện trên đường từ Louissiana về Texas – Ngày 28-11-2022
Sáu Lạy trước Lễ Giáng Sinh – Ngày 18-12-2022
Sáu Lạy Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Ngày 8-12-2022
Sáu Lạy ngày họp nhóm – Ngày 6-12-2022
Sáu Lạy tại Benton, Louissiana – Ngày 2-12-2022
Phần 1: Sáu Lạy chuẩn bị phép lạ Thánh Thể tại St. Theresa Church – Ngày 17-8-2022
Phần 2: Sáu Lạy chuẩn bị phép lạ Thánh Thể tại St. Theresa Church – Ngày 17-8-2022
Sáu Lạy tại Đền Thánh St. Anne, Québec, Canada – Ngày 28-7-2022
Lucia cầu nguyện Lễ Thánh Maria Goretti – Ngày 6-7-2022
Sáu Lạy: Tối Cao Pháp Viện HK phá luật cho phép phá thai – Ngày 1-7-2022
Đọc Lời Chúa & Suy niệm tại Dòng Biển Đức – Ngày 19-6-2022
Sáu Lạy tại Dòng Biển Đức – Ngày 18-6-2022
Sáu Lạy tại Cancun, Mexico – Ngày 11-6-2022
Sáu Lạy ngày Chúa Về Trời – Ngày 27-5-2022
Sáu Lạy ngày 29-4-2022
Sáu Lạy cầu cho Người Ngoại Giáo – Ngày 26-4-2022
Suy niệm Lòng Chúa Thương Xót – Ngày 16-4-2022
Sáu Lạy Thứ Sáu Tuần Thánh – Ngày 15-4-2022
Sáu Lạy ngày 24-3-2022
Thông điệp ngày Lễ Tro – Ngày 22-2-2022
Suy niệm Lời Chúa – Ngày 8-2-2022
Phần 1: Sáu Lạy tại Nhà thờ Holy Rosary – Ngày 5-1-2022
Phần 1: Sáu Lạy Ngày Lễ Hiển Linh – Ngày 2-1-2022
Phần 2: Sáu Lạy Ngày Lễ Hiển Linh – Ngày 2-1-2022
Phần 1: Sáu Lạy Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa – Ngày 1-1-2022
Phần 2: Sáu Lạy Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa – Ngày 1-1-2022
Sáu Lạy Lễ Chúa Giáng Sinh – Ngày 25-12-2021
Sáu Lạy Đêm Lễ Vọng Giáng Sinh – Ngày 24-12-2021
Sáu Lạy Ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Ngày 8-12-2021
Suy niệm tại Nhà thờ Holy Rosary – Ngày 1-12-2021
Sáu Lạy tại St. Theresa Church – Ngày 28-11-2021
Phần 1: Sáu Lạy Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – Ngày 21-11-2021
Phần 2: Sáu Lạy Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – Ngày 21-11-2021
Suy niệm Lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ – Ngày 21-11-2021
Sáu Lạy Thứ Sáu Đầu Tháng – Ngày 5-11-2021
Phần 1: Sáu Lạy Lễ Các Thánh – Ngày 1-11-2021
Phần 2: Sáu Lạy Lễ Các Thánh – Ngày 1-11-2021
Phần 3: Sáu Lạy Lễ Các Thánh – Ngày 1-11-2021
Phần 1: Sáu Lạy Lễ Thánh GH Gioan Phaolô II – Ngày 22-10-2021
Phần 2: Sáu Lạy Lễ Thánh GH Gioan Phaolô II – Ngày 22-10-2021
Phần 1: 14 Đàng Thánh Giá tại Las Vegas – Ngày 20-10-2021
Phần 2: 14 Đàng Thánh Giá tại Las Vegas – Ngày 20-10-2021
Phần 3: 14 Đàng Thánh Giá tại Las Vegas – Ngày 20-10-2021
Phần 1: Sáu Lạy tại Nhà Chầu Emmaus – Ngày 12-10-2021
Phần 2: Sáu Lạy tại Nhà Chầu Emmaus – Ngày 12-10-2021
Phần 1: Suy niệm Chuỗi kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae – Ngày 29-09-2021
Phần 2: Suy niệm Chuỗi kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae – Ngày 29-09-2021
Phần 3: Suy niệm Chuỗi kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae – Ngày 29-09-2021
Suy niệm Bảy Sự Thương Khó ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi – Ngày 15-9-2021 – Phần I
Suy niệm Bảy Sự Thương Khó ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi – Ngày 15-9-2021 – Phần II
Suy niệm Chầu Thánh Thể & Lòng Thương Xót ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá – Ngày 14-9-2021
Suy niệm Chuỗi Mân Côi ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá – Ngày 14-9-2021
Sáu Lạy Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ – Ngày 8-9-2021
Sáu Lạy tại Nhà thờ Thánh Thomas Aquinas – Ngày 3-9-2021
Suy niệm Lòng Chúa Thương Xót – Ngày 1-9-2021
Suy niệm Lòng Chúa Thương Xót & Chuỗi Mân Côi – Ngày 24-8-2021
Suy niệm Năm Sự Thương tại Nhà thờ St. Theresa – Ngày 20-8-2021
Suy niệm Năm Sự Thương ngày Lễ Hiển Dung – Ngày 6-8-2021
Suy niệm Lòng Chúa Thương Xót ngày Lễ Hiển Dung – Ngày 6-8-2021
Sáu Lạy tai Nhà Thờ Kiếng, Christ Cathedral, Garden Grove, California – Ngày 18-7-2021
Sáu Lạy tại Nhà Thờ St. Clemente, California – Ngày 15-7-2021
Suy niệm tại Nhà thờ St. Columban, Garden Grove, Calilfornia – Ngày 15-7-2021
Sáu Lạy tại Nhà Chầu Thánh Thể Emmaus – Ngày 11-7-2021
Sáu Lạy tại Nhà Thờ Holy Rosary – Ngày 3-7-2021
Suy niệm Năm Sự Thương – Ngày 8-7-2021
Sáu Lạy tại Thánh Đường Holy Rosary – Ngày 3-7-2021
Sáu Lạy tại Nhà nguyện Cancun, Mexico – Ngày 26-6-2021
Sáu Lạy tại Cancun, Mexico – Ngày 25-6-2021
Sáu Lạy ngày Father’s Day – Ngày 20-6-2021
Sáu Lạy ngày Đại Hội Thánh Thể – Ngày 13-6-2021
Suy niệm LCTX ngày Đại Hội Thánh Thể, St. Benedictine Monastery, Kerens, TX – Ngày 11-6-2021
Lời Chúa Giêsu nhân ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Ngày 3-6-2021
Sáu Lạy đúng ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Ngày 3-6-2021
Đức Mẹ đi thăm Bà Thánh Elizabeth – Năm Sự Vui ngày 31-5-2021
Sáu Lạy Lễ Chúa Ba Ngôi – Ngày 30-5-2021
Sáu Lạy cầu cho Ấn Độ ngưng tiêu diệt Kitô Giáo – Phần 1 – Ngày 28-5-2021
Sáu Lạy cầu cho Ấn Độ ngưng tiêu diệt Kitô Giáo – Phần 2 – Ngày 28-5-2021
Sáu Lạy Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ngày 23-5-2021
Sáu Lạy cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới – Phần 1 – Ngày 19-5- 2021
Sáu Lạy cầu cho Hòa Bình Thế Giới – Phần 2 – Ngày 19-5-2021
Sáu Lạy Lễ Chúa Phục Sinh – Ngày 4-4-2021
Sáu Lạy cầu cho đồng tính luyến ái – Ngày 12-5-2021
Lời Cha Thánh Giuse – Ngày 2-5-2021
Sáu Lạy Lễ Thánh Giuse – Phần 1 – Ngày 1-5-2021
Sáu Lạy Lễ Thánh Giuse – Phần 2 – Ngày 1-5-2021
Sáu Lạy cầu nguyện cho Việt Nam – Phần 1 – Ngày 30-4-2021
Sáu Lạy Cầu cho Việt Nam – Phần 2 – Ngày 30-4-2021
Sáu Lạy Lễ Chúa Về Trời – Ngày 16-5-2021
Sáu Lạy ngày 29-4-2021
Sáu Lạy ngày Mother’s Day – 26-4-2021
Cầu cho Thượng tướng Bùi Cao Khánh và Việt Nam – Phần 1 – Ngày 22-5-2021
Cầu cho Thượng tướng Bùi Cao Khánh và Việt Nam – Phần 2 – Ngày 22-5-2021
Cầu cho Thượng tướng Bùi Cao Khánh và Việt Nam – Phần 3 – Ngày 22-5-2021
Sáu Lạy cầu cho bản thân mình – Phần 1 – Ngày 5-5-2021
Sáu Lạy cầu cho bản thân mình – Phần 2 – Ngày 5-5-2021
Giáo hội Đức muốn ly khai – Sáu Lạy ngày 28-04-2021
Sáu Lạy Tuần VI Mùa Chay – Phần I
Sáu Lạy Tuần VI Mùa Chay – Phần II
Sáu Lạy ngày 3-2-2021 – Đức Mẹ chỉ cặn kẽ về số ‘6’
14 Đàng Thánh Giá – Phần I: Có Lời Chúa – Ngày 5-3-2021
14 Đàng Thánh Giá – Phần II: Có Lời Chúa – Ngày 5-3-2021
14 Đàng Thánh Giá – Phần III: Có Lời Mẹ – Ngày 5-3-2021
Sáu Lạy Kêu Gọi Thống Hối Ăn Năn – Phần I – Ngày 3-3-2021
Sáu Lạy Kêu Gọi Thống Hối Ăn Năn – Phần II – Ngày 3-3-2021
Sáu Lạy Kêu Gọi Thống Hối Ăn Năn – Phần III – Ngày 3-3-2021
Sáu Lạy Mùa Chay – Ngày 09-02-2021
Sáu Lạy Lễ Thánh Phêrô Tông Tòa – Ngày 23-02-2021
Sáu Lạy Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mùa Chay – Ngày 26-02-2021
Lễ Tro Lạy Thứ Nhất – Ngày 17-02-2021
Lễ Tro Lạy Thứ Hai – Thứ Năm – Ngày 17-02-2021
Lễ Tro Lạy Thứ Sáu – Ngày 17-02-2021
Lễ Dâng Chúa trong Đền Thờ – Đức Chúa Thánh Thần linh ứng – Ngày 02-02-2021
Sáu Lạy Cầu Bình An – Đức Chúa Thánh Thần linh ứng – Ngày 24-01-2021
Suy niệm Năm Sự Vui – Ngày 18-01-2021
Suy niệm Lòng Chúa Thương Xót – Ngày 23-01-2021
Suy niệm Năm Sự Sáng – Ngày 21-01-2021
Suy niệm Năm Sự Thương & Sáu Lạy – Ngày 19-01-2021
Lời Chúa Giêsu – Chặng Đàng Thánh Giá thứ 12 – Ngày 20-02-2021
Lời Mẹ Maria – Chặng Đàng Thánh Giá thứ 13 – Ngày 20-02-2021
Sáu Lạy tại Nhà Thờ St. Theresa – Ngày 14-01-2021
14 Chặng Đàng Thánh Giá – Ngày 20-02-2021
Năm Chặng Đàng Thánh Giá – Ngày 22-02-2021
Suy niệm Năm Sự Sáng – Ngày 21-01-2021
Cầu cho người dịch bệnh – Ngày 17-01-2021
Lời Chúa Thánh Thần linh ứng & Lời Thánh Stephano – Ngày 28-12-2020
Thông điệp của Thánh Gioan Tông Đồ – Ngày 27-12-2020
Suy niệm ngày Lễ Gia Thất – Ngày 27-12-2020
Sáu Lạy ngày Lễ Gia Thất – Ngày 27-12-2020
Sáu Lạy ngày Chúa Giáng Sinh & Lời Thiên Chúa Cha – Ngày 25-12-2020
Lời Chúa Giêsu – Thông điệp Mùa Vọng ngày 2-12-2020
Đức Mẹ trong ngọn lửa. Hình chụp lúc 12 giờ 50 đêm ngày 27-3-2016, tại một tư gia, Sugar Land, Texas.

Sáu Lạy Ngày Lễ Giáng Sinh

25 tháng 12 năm 2021

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia:

Lạy Chúa, 1 giờ 43 phút trưa, ngày Thứ Bảy, Lễ Chúa Giáng Sinh, tại thánh đường Thánh Têrêsa. Chúng con đang hướng về Cung thánh, Nhà tạm, Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót, và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà.

Hôm nay là ngày 25, trải qua thêm một ngày mừng Chúa Giáng Sinh. Trước hết con xin cảm tạ ơn Chúa, vì cả một năm chúng con xin quá nhiều. Tất cả mọi điều chúng con đều xin phó thác và trông cậy vào Chúa, con cùng anh chị em đã đón nhận được biết bao nhiêu hồng ân Chúa ban.

Đặc biệt ngày hôm nay chúng con xin cùng với Triều thần thánh Thiên quốc và thế hệ chúng con đang sống, thay cho những người chưa biết được biết, chưa tin được tin. Và cũng thay cho tất cả các linh hồn nơi chốn luyện hình xin cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa đã đến để cứu chúng con trong thế giới của loài người, và Chúa cứu những kẻ còn nơi chốn luyện hình đang đợi ngày để trả sự công bằng. Xin Chúa thương đón nhận và cho họ được sớm trở về cùng Chúa trên nước vĩnh cửu muôn đời; vì Chúa là Thiên Chúa của Lòng Thương Xót, Thiên Chúa của tình thương, Thiên Chúa của ân sủng; mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con. Giờ đây chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để dâng lời cảm tạ.

Lạy Thứ Nhất, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.

Lạy Đức Chúa Cha, xin Cha đón nhận của lễ bé nhỏ từ tâm hồn của chúng con bằng con tim, bằng linh hồn, thể xác, bằng lý trí, bằng tất cả những gì nơi thân phận yếu đuối, thiếu sót, tội lỗi và rất mỏng dòn của con người dễ rớt vào tình trạng của một xã hội.

Lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha. Vì Cha đã quá yêu thương thế gian mà hy sinh chính Con Một của Cha để Ngài chính thức đi vào cuộc đời này bằng thân phận của một con người. Ngài mang đến cho chúng con niềm vui mừng, hân hoan, hạnh phúc và Ngài dành cho chúng con được biết tình thương sâu thẳm của một Đấng Thiên Chúa đầy lòng thương xót và thương con người muôn thế hệ; để những kẻ tội lỗi như chúng con có cơ hội sinh tồn và còn để được trở về với Cha; để được Cha tha thứ, yêu thương và trở thành nhân chứng cho sự thật mà Cha đã dành cho thế hệ của nhân loại ngày hôm nay. Với tâm tình này không còn lời lẽ nào để chúng con nói lên cho đủ tâm tình cảm tạ ơn Cha. Chúng con chỉ biết cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha, ngợi khen Cha và tôn vinh Cha. Xin Cha thương đón nhận một của lễ đơn sơ bình thường từ trái tim chúng con như Cha đã nói, “Cha không muốn hy lễ và tất cả những gì của thế gian, Cha chỉ muốn của lễ của trái tim và tâm hồn.”

Hôm nay một tâm hồn tan nát, một trái tim chứa đựng quá nhiều với sự mỏng dòn yếu đuối, và một tư tưởng sống trong thực tế quá nhiều. Cho nên chúng con đã lãng quên và quên mất đi một tình yêu sâu thẳm của một Đấng Thiên Chúa. Nhưng Cha vẫn nhẫn nại chờ đợi chúng con qua muôn thế hệ. Ngày hôm nay, Cha dành cho chúng con ân huệ để cảm nhận dù gần hết cả một cuộc đời để nhận thấy một hồng ân quá lớn lao qua Lòng Thương Xót mà Cha ban tặng chính Con Một của Cha cho chúng con. Ngài đến để dạy cho chúng con, Ngài mở cho chúng con một con đường và Ngài đưa ánh sáng đến với tâm hồn và lý trí, bằng chân lý sự thật.

Lạy Cha, nơi đâu có thể có được và loài người chúng con còn dựa vào đâu để tìm được tình yêu duy nhất mà Đấng Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chỉ có Cha là Đấng duy nhất, độc nhất, là Thiên Chúa của ánh sáng, và cũng là Thiên Chúa sáng tạo muôn loài, muôn vật. Xin Cha cho chúng con biết chấp nhận những gì với thân phận của con người và luôn nhớ rằng thân phận này, hình hài này của con người và tất cả những gì chúng con có là thuộc về Cha. Xin cho chúng con sống và biết nhận ra những gì thuộc về mình trong chân lý sự thật mà Cha đã dành cho Con Một của Cha đến với chúng con. Dù là những năm tháng muộn màng với chúng con nhưng vẫn là một sự bắt đầu với tình yêu và Lòng Thương Xót mà Đấng Cứu Độ đã chính thức đi vào thế giới của con người. Dù đã trên 2,000 năm, hôm nay tinh thần và đức tin mới tỉnh thức; dù là muộn màng nhưng Cha vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, giúp, cứu và tha thứ để chúng con được nhận ra Cha.

Giờ đây, xin Cha luôn thánh hóa chúng con để chúng con mãi thuộc về Cha, yêu Cha, tôn kính Cha, vâng lời Cha, và thi hành giáo lý Cha dạy. Lắng nghe lời của Chúa Giêsu qua công cuộc cứu độ lớn lao của Ngài để hôm nay, chúng con có ánh sáng thật sự của Tin Mừng, với niềm vui, hạnh phúc và hân hoan. Xin Cha đón nhận những lời chúng con dâng. Xin Cha tha thứ cho thế giới loài người chúng con, cho nhiều người được biết mà trở về với Cha, để đầu phục, phủ phục, bằng tâm hồn, bằng trái tim. Xin tạ tội tri ân với những thiếu sót yếu đuối luôn có trong đời sống.

Xin Cha cho chúng con xứng đáng gọi Cha là “ABBA” – Thiên Chúa của Lòng Thương Xót, Thiên Chúa của Ân sủng, Thiên Chúa của Sự Sống và Niềm Hy Vọng duy nhất và độc nhất. Chúng con không còn con đường để chọn lựa, chỉ về với Cha mới có hòa bình, mới có hạnh phúc, mới có bình an và ý nghĩa của cuộc sống. Chúng con xin thuộc về Cha. Totus Tuus.

Lạy Thứ Hai, chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, con xin kính mừng Chúa Hài Đồng. Hôm nay là một ngày rất vui mừng sau những ngày trông đợi vì cơn dịch bịnh đã bị gián đoạn, đã bị cấm cản và đã bị giới hạn. Hôm nay và năm nay chính thức một bầu trời nắng đẹp, với sự ấm áp của tình thương Chúa và sự bù lấp sau những ngày chúng con phải gặp những sự lao đao khốn khó. Như Phúc Âm Tin Mừng đã nói, Chúa đến, Chúa đã giải thoát những tâm hồn còn trong bóng tối, Chúa đem ánh sáng của Tin Mừng, Chúa đem niềm vui cho nhân loại. Và Chúa dành cho chúng con niềm hy vọng vĩnh viễn nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con; đã trở thành một hài nhi thật sự, đã đi vào trái đất và trở thành một con người giống như chúng con.

Nhưng Ngài khác chúng con là trái tim và Ngài là Thiên Chúa. Ngài là Thiên Chúa cho nên Ngài dành cho chúng con tất cả những gì cần được biết từ nơi Thiên Chúa; từ nơi một thế giới mà Ngài chuẩn bị cho chúng con đến, và từ một nơi vĩnh viễn mà Ngài luôn nhìn thấy chúng con. Nhưng khốn thay cho nhân loại bao thế hệ vì sự non nớt đức tin, vì sự chai lỳ của cuộc sống tội lỗi, vì tất cả mọi vấn đề mà đời sống chúng con luôn bị chi phối giữa thế gian này.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, dù bao nhiêu thế hệ trôi qua Chúa vẫn dành cho chúng con tình thương sâu thẳm, một chân lý vĩnh viễn không thay đổi, là tình yêu, là ánh sáng, là sự thật; mà Chúa muốn mỗi một người chúng con đón nhận nơi Ngài. Vì Ngài đem ánh sáng đến cho nhân loại, Ngài đem niềm hân hoan cho chúng con, và Ngài ban bình an cho muôn thế trần. Chúng con, là những người được Chúa tôn trọng, yêu thương và Ngài muốn trái tim chúng con thuộc về Ngài. Trái tim với sự trưởng thành, trái tim với lòng tin, trái tim cảm nghiệm, chúng con mới thấy và hiểu được ý nghĩa của Đấng Thiên Chúa đã đến với thế gian; mặc thân xác của một con người, yêu con người, dạy cho con người, sống cho con người và chết thay cho con người. Để hôm nay một lịch sử không phai mờ dù qua bao thế hệ trên 2,000 năm.

Ngày hôm nay nhắc lại trên 2,000 năm, sự giáng thế của Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Cứu Chúa của chúng con. Ngài đến một cách âm thầm, lặng lẽ; Ngài đến và chọn tất cả những gì xấu nhất, đơn hèn nhất. Và Ngài đã ngự trị nơi hang lừa máng cỏ, như một lịch sử từ trước từ khi con người ra khỏi Vườn Địa Đàng; để nhắc nhở lại cho con người những gì khi Ngài đến Ngài hoàn toàn thay đổi. Ngài chấp nhận đến với một nơi mà con người ngay từ thuở ban đầu đã ra khỏi Vườn Địa Đàng và hai nguyên tổ của chúng con đã sống trong hốc đá. Hôm nay, Thiên Chúa giáng trần qua bao thế hệ, Ngài cũng sanh ra ở nơi hang lừa máng cỏ. Ngài là Thiên Chúa mà Ngài có khác gì con người, phải chịu đựng tất cả vì Ngài muốn đổi mới tất cả cho nhân loại; Ngài thay cho tất cả ngay từ thuở ban đầu, ngay từ tội lỗi đầu tiên của con người nhân loại.

Cho nên, có một chương trình đổi mới mà loài người phải cần suy niệm mới hiểu thấu được tình yêu vô biên, vô điều kiện. Ngài chính là Đấng Cứu Chúa, dành cho muôn thế hệ được có cơ hội hôm nay được tuyên xưng, được đón nhận giáo lý của Ngài. Ngài dạy cho chúng con trên bước đường rao giảng khi Ngài còn trên trần thế, ba mươi năm âm thầm sống ẩn dật với loài người nhân loại; và ba năm sau đó Ngài mới bắt đầu tuyển chọn các môn đệ. Công cuộc cứu độ của Ngài đã trở thành một lịch sử sâu thẳm được ghi nhận trong lịch sử của loài người nhân loại chúng con. Vì Chúa đến để cứu toàn thể nhân loại, Chúa đến để cứu những người tội lỗi như chúng con, Chúa đến để đưa con người ra từ nơi bóng tối.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, chỉ có Chúa là Đấng mang lại cho chúng con niềm hạnh phúc, hòa bình, bình an và hy vọng. Xin cho chúng con suy niệm những từ ngữ này để cuộc đời của chúng con đừng rời khỏi, bởi vì cho dù thành công hay với tiền tài danh vọng nhưng con người phải cần có bình an của tâm hồn; mà bình an thì chỉ có Thiên Chúa mới cho. Và bình an chính khi Đức Chúa Giêsu đến ngay từ lúc đầu tiên, mang bình an cho nhân loại, để chúng con nhớ được rằng hai chữ bình an rất đơn thuần. Mỗi một người chúng con từ tâm hồn thể xác luôn cần sự bình an, bình an mới có sự bình tĩnh, và bình tĩnh mới biết nhận định, và khi nhận định mới biết thực hành.

Đúng hay sai, thật hay giả, thiện hay ác nơi chính sự bình an, để có thể phân biệt một cách rất rõ ràng, để cuộc đời không vướng mắc bởi tội, để nhận ra Thiên Chúa của mình, và trở về với nguồn gốc yêu thương mà Ngôi Hai Thiên Chúa dành cho nhân loại. Xin đừng tiếp tục tranh cãi nhau, xin đừng vì chức vụ, xin đừng vì của cải riêng tư, xin đừng vì tư lợi, xin đừng vì tất cả những gì của thế gian, đó là vật ngoài thân. Những ngày còn sống trên trần thế thì đó là điều mà con người cần phải tích trữ để giữ lại, nhưng cuối cùng mang được điều gì khi con người nhắm mắt xuôi tay?

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu đến để mang sự sống và con người cũng hãy nhìn lại sự sống Chúa ban cho chúng con là sự bình an, là niềm hạnh phúc. Xin hãy luôn luôn có một tâm hồn sống nội tâm, để biết tạ ơn Ngài, để biết cám ơn Ngài; để một ngày nào đó khi ra khỏi cuộc đời này chúng con vẫn còn được gặp một Đức Giêsu ở trong lịch sử. Ngài đã đến mang thân xác của một con người với hình hài của một hài nhi, nhưng Ngài làm những việc cao trọng vĩ đại. Ngài cứu chúng con ra khỏi tội lỗi của bóng tối, để được trở về và chính thức bước vào nơi vĩnh cửu muôn đời với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, con cảm tạ ơn Chúa vì sự bắt đầu của một Thiên Chúa Hài Nhi, nhưng Ngài là một Thiên Chúa vĩ đại cao trọng, chiến thắng để mang lại sự sống cho loài người nhân loại. Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất xin tạ ơn, tạ tội và tri ân một Đấng Thiên Chúa chúng con kêu cầu, một Đấng Thiên Chúa chúng con tuyên xưng, và một Đấng Thiên Chúa chúng con dâng kính với Lạy Thứ Hai thay cho muôn người, vạn người và muôn linh hồn nơi chốn luyện hình hay muôn linh hồn còn nơi bóng tối qua bao thế hệ; để xin nhờ Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Chúa, Ngài đã đến và Ngài đã chiến thắng, cho chúng con sự sống và niềm hy vọng luôn ở với chúng con trong trần thế. Xin cho mọi người được tỉnh thức, lắng nghe và trở về, quyết tâm cải thiện để sống trong hạnh phúc bình an và tìm được chân lý sự thật.  

Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa. Xin Chúa đón nhận những lời của chúng con thay thế cho mọi tầng lớp như một của lễ được kính dâng lên Ngài trong ngày Lễ Giáng Sinh đặc biệt của 2021. Sự đau khổ và sự thử thách của năm 2020 chúng con thấy biết bao nhiêu người đã rời khỏi thế gian, không còn cơ hội. Nhưng năm 2021, Chúa lại dành cho chúng con sự ấm áp của một Mùa Giáng Sinh, tình thương của Chúa đã dành một cách đặc biệt cho từng người để thức tỉnh và bù lấp lại cho những ngày căng thẳng.

Thế giới tìm cách để hủy hoại chúng con để đưa chúng con vào những trận chiến hợp lý, họ tìm đủ mọi cách với kỹ thuật khoa học cao ngày hôm nay. Chúng con không biết mưu đồ của họ như thế nào, nhưng con người vẫn còn với những ngày tháng đáng sợ và khiếp sợ qua tánh mạng với cơn dịch bịnh. Nhưng Chúa thì lại đến đem bình an, đem hòa bình, đem niềm hy vọng, và là Đấng chữa lành. Xin cho chúng con biết thờ lạy Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Xin nước Chúa trị đến và Chúa mau đến để cứu thế giới loài người chúng con. Xin cho chúng con tỉnh thức và trở về bằng lòng sám hối ăn năn thật sự, cúi đầu thờ lạy, và chuẩn bị cho vị Vua sẽ đến với chúng con lần thứ hai trong lịch sử. Chúng con tôn thờ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa.

Xin cho chúng con đặt niềm hy vọng mãi mãi nơi Chúa, cho chúng con biết kính yêu Ngài và thi hành những điều của Ngài dạy để tìm được chân lý sự thật mà thế giới rất cần. Chỉ có điều duy nhất đó mới trở về với Thiên Chúa của tình yêu và Chúa Hài Đồng của 2021, mang lại niềm hy vọng, và chỉ có Chúa mới có ánh nắng ấm áp, chỉ có Chúa là nguồn hy vọng độc nhất, và chỉ có Chúa mới mang tin vui, niềm vui và Tin Mừng cho thế giới. Chúng con xin thờ lạy Chúa. Chúng con xin thuộc về Chúa. Totus Tuus.

Lạy Thứ Ba, chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý sự thật. Con cảm tạ ơn Ngài vì chính Ngài dạy chúng con thưa với Đức Chúa Cha. Ngài dạy cho chúng con trình với Chúa Giêsu. Ngài dạy cho chúng con tin vào Đấng Cứu Thế; mà hôm nay và trên 2,000 năm trước bắt đầu từ ánh sáng của tình yêu, bắt đầu từ niềm hy vọng mà con người đang cần trong thế giới, và bắt đầu từ sự bình an và an lành cho muôn người. Dù họ biết hay không biết, nhưng sẽ không bao giờ từ chối và xóa nhòa được ngày trọng đại này trong thế giới của nhân loại.

Dù thế giới hôm nay có bao nhiêu tấm lòng không tin, cứng cỏi, nhưng con người không thể phủ nhận được một Đấng Thiên Chúa đã hạ thế trần gian, và Ngài đã mang tình yêu cho nhân loại. Ngài cho con người sống trong Thần Khí yêu thương để học hỏi những gì trong cuộc sống, đúng và sai, thật và giả, thiện và ác. Điều gì tốt đẹp nhất và điều gì mà con người phân biệt được, để chúng ta không lẫn lộn với tất cả việc của thế gian trong những ngày hưởng thụ, tranh đấu và tất cả đều chọn lựa theo khoa học kỹ thuật. Nếu không có một sự chân chính trong đức tin, nếu không nhận ra giáo lý của Chúa Giêsu đã ban đến cho con người, nếu không nhận ra chân lý của sự thật thì con người sống trong điêu linh, điêu tàn và hủy hoại đi tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa ban tặng.

Nhưng dù con người có tội ác đến đâu, dù con người có xúc phạm đến đâu nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa dành cho chúng ta một con đường để chọn lựa cho chính mình. Thiên Chúa luôn dành thời gian cho con người sự sống và niềm hy vọng, nhưng sự quyết định sớm hay muộn, nhận ra hay chưa, đúng hay sai, để chúng con trở về với Ngài. Bởi vì không tự nhiên để có mọi việc trên thế giới này, mà chính nơi bàn tay tình yêu của Thiên Chúa; có một Đấng thiêng liêng hữu hình trong đức tin để chúng con được nhận ra sự chỉ dạy của Ngài. Lời của chúng con nói, việc của chúng con làm và sự chọn lựa của chúng con trong lý trí giữa thật và giả, đúng và sai; để chúng con luôn phân biệt chúng con đang nuôi tội, dưỡng tội hay phạm tội mà không biết tội. Nhưng Chúa Thánh Thần thì lại mở một bức màn cho chúng con thấy, để chúng con nhìn được điều mà chúng con cần rời xa tội, tránh tội, bớt tội và cương quyết đừng phạm tội.  

Đây là những từ ngữ rất bình thường nhưng áp dụng và rất cần thiết cho mỗi một người của chúng con, không phân biệt họ là ai. Hãy học nơi Chúa Giêsu, Ngài giáng thế một cách khiêm nhường, khiêm hạ, để đưa con người đến gần với Ngài, và nhờ giáo lý đó để được cứu. Thì hôm nay Chúa Thánh Thần dạy cho chúng con được hiểu vì những năm tháng trôi qua trong lịch sử, với sự quyết tâm và đời sống tự do của mỗi một người. Mấy ai hiểu được những điều tầm thường này nhưng rất là thực tế, để giúp cho con người trổi dậy, ra khỏi những thói quen, ra khỏi bản ngã cá tánh để trở về với chân lý, công lý, công chính và sự thật.

Niềm vui và hân hoan nơi chính Thiên Chúa dành cho chúng ta nhưng sự quyết định tối hậu là nơi chính mình; mỗi một người có quyền chọn lựa: chọn lựa niềm vui, chọn lựa sự thật, chọn lựa công chính và công lý, hay hùa theo mọi việc trong cuộc sống với thói quen của thực tế và của khoa học kỹ thuật cấp tiến của thời đại thì chúng ta đã chôn vùi cuộc đời của chúng ta; chỉ là những ngày trên trần thế nhưng linh hồn của chúng ta thì vĩnh viễn muôn đời. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho thế giới loài người nhân loại của chúng con qua những thử thách vừa qua, qua cơn dịch bịnh khủng khiếp đe dọa cả thế giới, và qua những ngày tháng mà chúng con thật đau khổ với cơn dịch bịnh sợ hãi lo âu. Hôm nay, hãy trân quý những gì Chúa cho và hãy trở về khi thời gian còn cho phép.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy mở lòng, mở con tim, mở sự suy nghĩ mà con người từ bấy lâu nay trong sự ngoan cố, cứng lỳ và chai đá; để họ trở nên một con tim nhẹ nhàng, một con tim biết nhận ra được tình thương, một con tim hiểu được sự liên đới, một con tim nhận ra được sự bình an và nhận ra Thiên Chúa của chính mình. Tất cả đều phải trở về với sự thật, tất cả đều phải trở về với nguồn gốc của yêu thương mà Thiên Chúa đã dành và dựng nên con người. Cho con người cơ hội được học, được hiểu và chọn lựa những sự tốt đẹp nhất mà Chúa đã dạy, xin cho chúng con cũng phải cẩn thận trong đời sống của chính mình. Trái cấm luôn có nhưng chúng con có quyền quyết định để nhận trái cấm và ăn như ngày xưa ông bà nguyên tổ chúng con đã vấp phải hay không? Trái cấm đó vẫn có trong mỗi một thời đại. Nhưng Chúa dành cho chúng con có những cái khác thế trái cấm, để chúng con được sống bình an hạnh phúc và được tiếp tục được sự chúc phúc của Thiên Chúa.

Xin Chúa giúp chúng con nhận ra được những gì mà chúng con đã sống suốt cả một cuộc đời mà chúng con bị vùi chôn bởi tất cả những gì đẹp nhất, tốt nhất. Xin Chúa cho chúng con được học nơi tình yêu của Chúa, sự hy sinh của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa, để quyết định cho lý trí một cách sáng suốt khôn ngoan, để thuộc về Chúa qua bảy nguồn ân sủng Chúa ban. Và một đời sống thực hành cho chính mình để làm chứng cho sự thật và sống hữu ích cho cuộc đời chúng con; để chúng con xứng đáng những gì được ban, được cho và được tuyển chọn để trở thành nhân chứng cho Tin Mừng.

Xin Chúa giúp cho chúng con phải thanh luyện mỗi ngày, sửa đổi hàng ngày, để xứng đáng với vai trò với sở trường Chúa ban một cách âm thầm, để chúng con tiếp tục dâng lên Ngài và dâng lên Chúa Hài Đồng trong Mùa Giáng Sinh của 2021, để tiếp tục với những ngày tháng sắp tới. Dù xảy ra bất cứ điều gì, xin Chúa bảo vệ chúng con, soi sáng cho chúng con, để chúng con được trở về với Ngài thật sự. Xin cho thế giới cũng trở về với Ngài; chỉ có Ngài là niềm vui, chỉ có Ngài là niềm hy vọng, chỉ có Ngài là tình thương thật sự và chỉ có Ngài là đích thực của cuộc đời chúng con với ý nghĩa làm người.

Con xin cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần. Tất cả những sự tốt đẹp nhất Ngài ban, Ngài cho. Xin cho mọi người được biết và quay trở về với Chúa, để chúng con sống xứng đáng với những ngày Chúa thương, Chúa ban và cho chúng con cơ hội, để chúng con tiếp tục trở thành nhân chứng. Và xin cho chúng con cũng được học hỏi sự yêu thương và tha thứ, để tất cả mỗi một ngày đều là trong sự hướng dẫn của Ngài và nhắc nhở cho chúng con khi chúng con gặp những sự thử thách, hay những biến cố. Hãy cho chúng con nhìn được mỗi một biến cố đến thì mỗi một lần chúng con có thêm kinh nghiệm. Mỗi một lần chúng con gần Chúa, chúng con luôn luôn xin Chúa hướng dẫn để chúng con nhìn thấy được điều mà Chúa muốn cho chúng con trong đời sống của mỗi người, để xứng đáng với tất cả những gì Chúa cho và sống với ý nghĩa của mỗi một thời đại mà Chúa dành cho chúng con. Vì qua những sự khốn khó đau khổ, chúng con học sự trưởng thành rất nhiều, và đức tin càng đậm sâu hơn để chúng con biết yêu mến Chúa nhiều hơn.

Chúng con thờ lạy Chúa và tuyên xưng Chúa. Chỉ có Đấng duy nhất, Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, bây giờ cho đến mãi muôn đời, mà loài người kính tôn, thờ lạy, cảm tạ, tri ân, và xin tạ tội; để xứng đáng với những gì Chúa ban và cho. Xin Ngài soi sáng và giúp cho chúng con; đặc biệt những ngày chúng con còn sống trên cuộc đời này, còn hơi thở dành cho Thiên Chúa và vui mừng trong ngày Giáng Sinh của 2021; để cảm tạ và thay cho mọi người, mọi tầng lớp, và thay cho những linh hồn đã ra đi với những ngày tháng họ rất muốn nhưng không còn cơ hội. Xin cho chúng con trân quý những gì đang có để sống trọn với tình yêu mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con để thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò; những người chưa hiểu, chưa biết để dành thời giờ cho một Đấng Thiên Chúa. Ngài luôn dạy dỗ điều tốt đẹp nhất mà con người cần biết để trở về với Chúa một cách xứng đáng khi chúng ta là những người được tuyển chọn để làm chứng cho sự thật bằng đời sống cầu nguyện.

Chúng con cám ơn Chúa Thánh Thần, từ bấy lâu nay Ngài đã dành cho chúng con tất cả, dạy dỗ chúng con. Ngài cho chúng con thêm sự hiểu biết để chúng con không sống như trước kia, và không sống đang là những anh chị em nhưng cuối cùng họ đã bị thần dữ làm cho họ không bình tĩnh, mất lý trí, mất khôn ngoan, vô cùng lỡ lầm và không còn con đường để trở lại. Nhưng đối với tình thương của Thiên Chúa xin cho họ mạnh dạn can đảm ăn năn hối cải để họ được thuộc về Chúa.

Dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng con chỉ biết khi đi với Chúa và khi được Chúa huấn luyện thì chúng con chỉ có một con đường là tha cho mình và tha cho tha nhân; để chúng con nhẹ nhàng bay bổng để sống trong Thần Khí của Chúa, để tiếp tục làm những việc vĩ đại hơn, cao trọng hơn, để vinh danh Chúa và sáng danh Chúa. Đừng để cho tâm hồn suy nghĩ tất cả những gì của người đời, vì chúng con đã từng gặp những sự khó khăn. Nếu chúng con không đứng dậy thì chúng con không hiểu chiều cao, chiều sâu, chiều rộng mà Chúa Thánh Thần ban cho; để chúng con trưởng thành, để chúng con sống trong Thần Khí của Chúa để xin Ngài hướng dẫn.  

Đời sống của Thiên Chúa thì cao thượng và Thiên Chúa là những sự vĩ đại để giúp linh hồn chúng con về với Chúa, nâng tâm hồn, nâng tinh thần để chúng con sống ý nghĩa mỗi ngày qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Vì sự khó khăn thử thách, thất bại nhưng đó cũng là sự thất bại để chúng con nhận ra sự nâng đỡ của Chúa, sự gần gũi của Chúa, sự yêu thương của Chúa. Chính Ngài giúp cho chúng con qua những kinh nghiệm đó để chúng con bước trên bước đường này không dễ lầm lẫn, không dễ bị lường gạt và cũng không dễ cho người khác nhìn lầm chúng con. Nhưng hãy sống bằng con tim, bằng sự hy sinh, bằng sự chấp nhận, bằng việc làm. Đó là câu trả lời khi chúng con muốn trở thành người công chính, vì chúng con biết rằng người công chính sẽ luôn được Chúa binh vực.

Lạy Chúa Thánh Thần, con cảm tạ ơn Ngài. Con chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Ngài; vì thế giới này con chỉ biết một điều duy nhất là những điều Chúa cho và ban. Trong thế giới này thật là nhiều điều giới hạn nhưng chúng con không vì những điểm đó để chúng con sầu muộn mà chúng con cám ơn Chúa. Tất cả mọi vấn đề Chúa ban để ngày hôm nay vui mừng với Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu, và Chúa Thánh Thần; cùng với Triều thần thánh Thiên quốc chúng con hát khen vui mừng cảm tạ ngày Lễ Giáng Sinh mà Chúa đã dành cho chúng con sau những ngày căng thẳng, sợ hãi và giới hạn. Con xin thuộc về Chúa Thánh Thần, Totus Tuus.

Lạy Thứ Tư, chúng con kính dâng lên Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là Chúa Hài Đồng của năm xưa. Chúa đã ở với chúng con trên ba mươi ba năm và Chúa đã chết trên Thập Tự Giá. Chúa đã Phục Sinh và Chúa đã dành cho chúng con sự hiện diện là chính Chúa Giêsu Thánh Thể. Hôm nay những gì chúng con đang chiêm ngưỡng, chúng con đang cảm nghiệm và chúng con đang nhân chứng chính là Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn ở giữa thế giới của loài người, vẫn gần gũi. Chúa cũng hạ sanh năm 2021 ngày hôm nay; và trên 2,000 năm trước biến cố này xảy ra và sau hơn 2,000 năm biến cố này vẫn xảy ra trong đức tin của loài người nhân loại.

Chúng con thờ lạy Chúa, cảm tạ Chúa, yêu mến Chúa xin và dành cho Chúa đặc biệt trong những ngày gần đây nhất, đó là Ngày Giáng Sinh; để chúng con sống trong niềm hân hoan, hạnh phúc, vui mừng và cảm tạ tri ân. Vì thời gian giới hạn, và thánh đường cũng sắp đóng cửa, cho nên con xin được ngắn gọn để dâng lên Ngài lời cảm tạ tri ân. Chúng con sẽ dành thêm thời gian để thuộc về Ngài trong tâm tình để dâng lên Ngài trong ngày Giáng Sinh. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu Thánh Thể. Totus Tuus.

Lạy Thứ Năm, chúng con kính dâng lên Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Năm Dấu Thánh của tình yêu, Năm Dấu Thánh của Lòng Thương Xót, Năm Dấu Thánh của ân sủng, Năm Dấu Thánh của niềm hy vọng. Và Năm Dấu Thánh cho chúng con những ngày tháng có cơ hội chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh, thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, dù là họ biết hay không biết. Con người thì sống khắt khe theo cách của luật, không nhìn thấy những gì tốt đẹp nhất mà con người cần phải nhìn thấy. Đây là một lỗi lầm rất lớn, thế giới của nhân loại rất ích kỷ và giới hạn trong sự hiểu biết.

Con xin Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh soi chiếu cho tâm hồn mỗi một người chúng con để được chạy đến với Đức Chúa Cha và đón nhận Lòng Thương Xót bao la của Ngài, đón nhận Đấng Cứu Độ, là Đấng đã đến với chúng con bằng hình hài của Chúa Hài Đồng hôm nay, là Đấng Cứu Chúa của nhân loại; để Ngài dạy chúng con hiểu biết thêm để nhìn ra những gì tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa ban cho mỗi một người của chúng con, để nhận ra một đức tin, cần sự tôn trọng để yêu mến khi chúng con nhìn thấy được sự kính cẩn tôn trọng của những người khác.

Tội thay cho thế giới ngày hôm nay, ngay cả linh mục tu sĩ, tất cả đều nằm trong nguyên tắc. Cho nên, nguyên tắc đó bó gọn con người không hiểu, không biết và không thấy những việc tôn trọng và cần có nơi sự học hỏi của những cá nhân. Ngày hôm nay, chúng con chỉ biết dâng lên Chúa Hài Đồng, xin Ngài thánh hóa, biến đổi để chúng con và thế giới được hiểu biết thêm. Và những người có chức vụ hay những người đồng loại chúng con không phải chỉ phục vụ không mà phải nhìn được những gì tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa muốn nơi loài người nhân loại.

Chúng con xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho thế giới của loài người chúng con qua Dấu thánh thứ ba mà chúng con dâng Ngài. Xin Ngài cho chúng con có trái tim, có cặp mắt và lòng tin để nhận được những gì đặc biệt Ngài ban mà tôn trọng, tôn kính; để cho chúng con được hiệp nhất với nhau qua những lời cầu nguyện trong đời sống hàng ngày để dâng lên Chúa, để Chúa chấp nhận thánh hoá biến đổi, để thế giới nhận ra được sự thật và chân lý nơi đời sống mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con.

Chúng con dâng kính Dấu thánh thứ tư là Chúa Giêsu Thánh Thể, là Chúa Hài Đồng hiện nay. Ngài đã dành cho chúng con cơ hội dừng lại sau khi thánh đường đóng cửa, hay dừng lại khi mọi người trở về một nơi hưởng thụ sau một ngày lễ tưng bừng; quên đi Chúa Hài Đồng, quên đi Sự Giáng Sinh của Ngài. Ngài đang chờ đợi chúng con để nghe những lời thưa với Ngài và những lời tâm sự mà Ngài muốn nói với chúng con. Đây là một điều tội nhất và là một thói quen mà con người dường như không để ý sự sâu thẳm của đời sống nội tâm cần có. Ngày hôm nay, chúng con dù là muốn nhưng sức lực cũng giới hạn vì mọi sự trong sự bắt buộc với luật lệ của con người. Cho nên, con dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ và tri ân, và xin cho chúng con giây phút được ở bên Ngài trước Bí tích Thánh Thể thì dễ dàng cho chúng con để dâng lên Ngài hơn.

Chúng con xin dâng Dấu thánh thứ năm để cảm tạ ơn Mẹ. Cảm ơn Mẹ đã đưa Chúa Giêsu đến với chúng con. Cám ơn Mẹ đã cho chúng con một ngày lễ đáng nhớ cả cuộc đời của cả nhân loại. Cám ơn Mẹ đã cứu giúp chúng con và đưa Chúa đến với thế giới để chúng con có Đấng Cứu Độ. Hôm nay, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng con cũng không sợ, chúng con có niềm hy vọng nơi Chúa, chúng con luôn được Mẹ can thiệp. Chúng con luôn có Mẹ để cuộc sống của chúng con mỗi ngày được sống trong tình thương của Lòng Thương Xót mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con và Mẹ là người giúp cho chúng con.  

Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Mẹ, đã thương yêu và nhắc nhở chúng con, để chúng con thuộc về Chúa và thuộc về Mẹ qua Dấu thánh thứ năm đáng nhớ, đáng kính. Chính Mẹ là người âm thầm dẫn chúng con đến gặp gỡ Chúa. Chúng con xin thuộc về Chúa. Và chúng con xin dâng lên Chúa dù những sự khó khăn nhưng chúng con biết có Mẹ, với Mẹ, nhất định cuộc sống này trở nên ý nghĩa, bắt buộc phải qua những sự thử thách để tiếng nói của sự thật chứng minh những gì mà Thiên Chúa ban cho và dành cho chúng con; để trở thành nhân chứng cho Tin Mừng và nhân chứng cho thực tế trong hiện tại ngày hôm nay; để đời sống nội tâm được dâng và được Mẹ can thiệp, để dâng lên Thiên Chúa Toàn Năng.

Xin Chúa thương đến loài người chúng con, tha thứ cho chúng con và thánh hóa chúng con. Và cho chúng con được biết yêu Ngài, tôn trọng Ngài và thực hành trong đời sống qua sự chỉ dạy của Ngài bằng nội tâm. Chúng con vô cùng cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa, và cám ơn Mẹ đã dạy và chỉ cho chúng con còn dấu ấn trong ơn tha thứ của Năm Dấu Thánh; đừng quên và đừng bao giờ mất đi niềm hy vọng cuối, dù là với hơi thở cuối cùng.  

Hãy trở về, hãy đến với Chúa, hãy tin tưởng Chúa, hãy mở lời xin lỗi Chúa; và hãy nhờ Mẹ giúp đỡ, chúng con nhất định sẽ được cứu, sẽ được tha. Vì Thiên Chúa trọn tình thương với Lòng Thương Xót. Hôm nay Ngài hạ thế để nhắc nhở cho thế giới của nhân loại dù bao biến cố, dù bao sự bất ngờ xảy ra nhưng với lòng tin không bao giờ mất cơ hội; nhưng hãy đứng dậy và hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Hãy tìm đến một Thiên Chúa mà chúng con không bao giờ được quên, bởi vì chỉ có Chúa đã Đấng ban hòa bình, ban bình an, ban sự sống, ban niềm tin và ban cho chúng con niềm hy vọng; để chọn lựa những gì thuộc về mình do Chúa ban đến cho chúng con với sự hạ thế của Ngài, qua cái chết và sự Phục Sinh của Ngài, với niềm hy vọng duy nhất nơi Ngài. Chúng con thờ lạy Chúa, tôn vinh Chúa, và cảm tạ ơn Chúa.  

Xin Mẹ tiếp tục dạy dỗ chúng con để cương quyết trên bước đường thuộc về Chúa và làm chứng cho sự thật. Chúng con xin thuộc về Năm Dấu Thánh trong tâm tình tạ tội tri ân, để thay thế cho mọi tầng lớp, mọi vai trò. Đặc biệt vào Ngày Giáng Sinh chúng con xin đến để hiệp nhất với những người đang bị tù tội, đang nằm trong cơn hấp hối, đang trong cơn dịch bịnh và những nơi nghèo nàn, đau khổ và không có cơ hội. Chúng con thay họ dâng lên Chúa Hài Đồng, xin Chúa Hài Đồng thương đến chúng con, cho chúng con cơ hội để thay tiếng nói cho những người anh em đồng loại của chúng con khắp nơi và đặc biệt nơi luyện hình những người con của Chúa phải qua sự công bằng để trở về với Chúa; để chúng con cũng cùng với họ, thay tiếng nói cho họ để mừng ngày Chúa Giáng Thế, mừng ngày Chúa đến để thay đổi thế giới, mừng ngày Chúa đem ánh sáng Tin Mừng đến cho thế giới trần gian, mừng ngày Chúa đem niềm hy vọng, hạnh phúc và bình an cho nhân loại. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con thuộc về Năm Dấu Thánh. Totus Tuus.

Lạy Thứ Sáu, chúng con kính dâng lên

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.

Lạy Thứ Sáu con xin dâng kính lên Đức Chúa Cha, con xin Cha tha thứ cho chúng con. Thưa Cha, trước hết con cảm ơn Cha, Cha đã thấy được tâm tư và trái tim chúng con chỉ vui mừng với Chúa Giêsu Giáng Sinh. Chúng con không đau lòng vì thế giới nhìn chúng con ra sao, chúng con chỉ cần Chúa nhìn chúng con ra sao là điều quan trọng; còn người khác nhìn thì chúng con không để ý tới vì từ xưa đến nay chúng con vẫn vậy. Chúng con chỉ biết một điều, chúng con đã được gặp gỡ Chúa nơi chốn này và nơi đây là một nơi với phép lạ, chúng con không thể rời khỏi chỗ này; vì Chúa đã nói, “Rồi đây thế giới sẽ đến đây, và phép lạ này mọi người trên thế giới sẽ được biết.”

Con chỉ nhớ điều đó ngay từ lúc đầu tiên và chúng con duy trì cho đến ngày hôm nay. Lắm lúc con cũng thưa với Chúa, chúng con là những người cũng có tự ái chứ, vẫn còn trong thân xác của con người làm sao chúng con tránh khỏi sự tự ái, bực mình, khó chịu. Vì chung quanh con là những người vu oan, vu khống. Họ đâu có biết những gì chúng con làm, chúng con âm thầm đưa sách cho họ, họ cũng không coi và họ không tìm hiểu gì cả. Trên cuộc đời này họ chỉ làm theo thể lệ và thế tục còn những gì Chúa dành cho họ thì họ không đón nhận. Họ không nhận mà người khác nhận thay cho họ để trình bày tất cả những gì chúng con làm, chỉ trình bày để họ coi và hiểu được điều Chúa làm họ cũng không quan tâm. Đây là một thế giới nhỏ nhoi; ngay ở trong giáo xứ của chúng con thôi và còn biết bao nhiêu điều khổ sở vì vấn đề này đối với các linh mục tu sĩ và cả Giáo Hội chúng con hiện nay.

Ngày hôm nay, chúng con được nghe Đức Giáo Hoàng rất là khổ tâm và ngài rất đau khổ với các hồng y, giám mục, linh mục. Những cuộc gặp gỡ để bàn với nhau về những việc để lo cho Giáo Hội thì các ngài không hợp tác. Các ngài theo lối cũ của các ngài, các ngài theo cái tư lợi của các ngài, cãi vã và cuối cùng chẳng đi vào đâu cả. Cho nên, Đức Giáo Hoàng đã nói lên qua một bài giảng rất ý nghĩa, ngày nào con người không để cho tâm hồn với sự khiêm nhường như Chúa Giêsu khiêm nhường hạ thế trần gian, đặc biệt trong năm nay; ngày nào con người không nhận ra nơi mình nhỏ bé, để cầu nguyện, để nhận thức những gì cũ kỹ mình đang làm nó trở thành thói quen và bó buộc mình trong khuôn khổ, và trái tim thì khô khan, cứng ngắc; không cảm nhận, không biết yêu thương người nghèo, sống một cách độc quyền, độc đoán.  

Đó là những thể lệ của con người. Nhưng ngày hôm nay, Chúa mời gọi con người hãy sống trong sự khiêm nhường; vì Chúa là một gương sáng về khiêm nhường cho loài người nhân loại của chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng phải coi lại những sự cũ kỹ xưa kia đã đưa chúng ta vào tội, và chúng ta không nhìn thấy tội để bước ra mà trở về với Chúa. Chúng ta cố tình để giữ lại tội, nuôi tội, sống trong tội và chúng ta che đậy tội lỗi. Đây là một điều khốn đốn và Đức Giáo Hoàng nói rất mạnh điều khốn đốn đau khổ nhất cho những kẻ đó. Những kẻ đó là ai – là những kẻ mà Chúa chọn, là những chủ chăn loan báo Tin Mừng, những chủ chăn sống với sự công chính mà Chúa đã dành qua vai trò và chức vụ của họ.

Nói điều này không phải nói chung tất cả mà có những cá nhân; chẳng hạn như Giáo Hội Đức ngày hôm nay; những cuộc họp sẽ không bao giờ được sự chấp nhận. Họ đi theo cái luật để thỏa mãn, chấp nhận đồng tình luyến ái, chấp nhận vấn đề trợ tử, và chấp nhận những điều của thế gian này; và còn rất nhiều điều đi ngược lại luật của Chúa. Đức Giáo Hoàng rất khổ tâm, nhưng ngài không vì sự khổ tâm đó mà phiền muộn. Lúc nào Ngài cũng sống một tâm tình đơn sơ với trái tim hiền lành; Ngài rất là bình tĩnh và luôn giữ khuôn mặt tươi vui. Khi giảng ngài nói tất cả và khi ngài trở lại dù là với sự thử thách hay khó chịu ngài cũng không để lộ bộ mặt buồn rầu, đau khổ, mà ngài luôn dạy cho chúng ta niềm hân hoan.

Cảm tạ ơn Chúa, vì tất cả Chúa đều biết, đều thấy, nhưng ngài đều dâng lên và có một bài giảng ý nghĩa để mời gọi và nhắc nhở cho anh em của ngài. Đó cũng là một điều để nhắc nhở cho chúng con. Ngài đã nhắc rằng tất cả chúng ta trong thời đại này, bất kể là ai đối với Thiên Chúa; là những người Chúa chọn thì chúng ta là người đầu tiên phải làm, đầu gối phải quỳ và trái tim phải khiêm nhường, trở nên đời sống phụng sự Chúa và phục vụ cho đúng ý nghĩa của phục vụ trong tình bác ái, yêu thương; đây là luật của Chúa.

Bài giảng đó biết các ngài có nghe hay không nhưng ít nhất chúng con cảm nhận được chính Chúa đã dành cho ngài nhắc nhở cho chúng con đầu gối phải quỳ. Khi quỳ xuống tâm hồn của mình mới cảm thấy rằng đối với Thiên Chúa chúng ta quá nhỏ nhoi, không có gì đáng cả, phải luôn cần được Chúa dạy và phải luôn cần lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần như chúng con hôm nay. Dù bất cứ một điều gì đi chăng nữa, chúng con không thể giải quyết được đâu. Hãy dâng lên Chúa bằng một tâm hồn khiêm nhường để trình bày; dù đó là những sự bức xúc hay những lời mà chúng con không thể thổ lộ với người khác; nhưng chúng con thổ lộ với Chúa bất cứ điều gì. Vì đó là sự thành thật bên trong của chúng con lộ diện để dâng lên Chúa. Không có gì mà Chúa không trả lời, không có gì mà Chúa không can thiệp. Đây là một điều rất quan trọng vĩ đại cho chúng con và cho những người được nghe bài giảng của Đức Giáo Hoàng vừa rồi.

Giáng Sinh năm nay chúng con sẽ nhớ. Nhớ tất cả những gì đã xảy ra cho mình chưa bao giờ có trong cuộc đời, mà cả thế giới phải sợ cơn dịch bịnh Corona virút, và bị tấn công bởi biến thể Delta, và còn bị tấn công bởi Omicron, và sắp sửa là một biến thể khủng khiếp cho thế giới. Xin Chúa thương cho mọi người được mở mắt mở lòng, tánh mạng chúng con đang bị khống chế bởi chính quyền hiện tại hôm nay; do kỹ thuật khoa học của một thời đại cấp tiến. Trong đó có những người chủ chốt lãnh đạo hàng ngũ quốc gia và cũng có những người trong hàng ngũ của Giáo Hội hợp tác.

Đây là về mặt xã hội được sự binh vực, và chúng con được nghe có một số người binh vực một vị Hồng y. Vị Hồng y đó rất dễ dãi chấp nhận về vấn đề phái tính, chấp nhận và đang binh vực việc của họ làm. Đức Giáo Hoàng cùng mọi người đang có những việc để mọi người cùng một đường hướng thay đổi mới, làm cho đời sống phụng vụ, và phục vụ theo một chương trình mới mà Chúa Thánh Thần hoạt động và làm việc. Họ không chấp nhận, họ từ chối. Con thấy rằng trong thời đại ngày hôm nay con người, nhất là hàng ngũ lãnh đạo Chúa dạy, Chúa chọn, mà họ không hợp tác thì làm sao dẫn đoàn chiên đi đúng đường được?  

Ngày hôm nay, trong một đất nước, một người chỉ mới có ba mươi sáu tuổi nhưng đã trở thành tổng thống. Một vị tổng thống mà người dân bầu, là một số người binh vực cho dân chủ và họ hoàn toàn triệt để loại bỏ Công Giáo. Họ tìm cách để hủy diệt Công Giáo, và họ chứng minh Công Giáo sẽ không thể đứng vững được, phải có sự thay đổi. Đây là mầm móng của quỹ dữ đã xuất hiện trong những quốc gia, đồng thời đang xảy ra trong Giáo Hội của chúng ta và còn mọi nơi mọi lúc.

Ngày hôm nay, Chúa để cho chúng con được biết giờ thanh lọc gần đến. Cám ơn Chúa đã cho chúng con đón mừng Chúa Giáng Sinh một cách ấm áp, chưa bao giờ có một Mùa Giáng Sinh đáng nhớ trong cuộc đời. Phải chăng đây là một Mùa Giáng Sinh cuối cùng? Chúng con không biết nhưng chúng con chỉ biết tình hình chung quanh rất là căng thẳng. Năm nay chúng con cũng được nghe Chúa nói là một sự bất ngờ xảy ra và cũng sẽ có rất nhiều điều thay đổi, một năm khủng khiếp, năm 2022.  

Con chỉ biết một điều duy nhất rằng ngày nào chúng con còn quỳ lạy Chúa được. Ngày nào chúng con còn có thể nói lên những lời do Chúa Thánh Thần dạy để dâng lên Thiên Chúa. Và ngày nào chúng con còn có cơ hội để được thưa với Mẹ tất cả; vì Mẹ thấy, Mẹ hiểu. Loài người nhân loại chúng con căng thẳng, cứng đầu, ngoan cố bao nhiêu thì Mẹ khóc bấy nhiêu, và huyết lệ tuôn trào. Vì Mẹ là người thay thế cho thế giới, Mẹ không muốn những người con của Mẹ phải sa lửa hỏa ngục. Những đứa con sống trong sự ngông cuồng tự đại, xúc phạm đến Thiên Chúa. Tất cả những gì của ngày hôm nay Mẹ đã dạy và ban, nhưng Mẹ không bắt buộc như những vị vua hay những người có quyền chức trong hàng ngũ lãnh đạo; mà Mẹ luôn luôn cầu nguyện để xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan sáng suốt, để được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần mà chọn lựa con đường mình đi.  

Cho nên, lạy Mẹ Maria, Lạy Thứ Sáu này con dâng lên lời cảm tạ ơn Đức Chúa Cha đã chọn cho chúng con một người Mẹ; để giờ đây Mẹ dạy chúng con điều mà chúng con được nghe sự tuyệt đối trong đời sống của Mẹ là sự khiêm nhường. Chúa Giêsu ở trong cung lòng của Mẹ cũng đến với thế gian đầu tiên bằng sự thực hành khiêm nhường. Ngài hạ thế không ở nơi lâu đài tráng lệ, mà bị xua đuổi bởi những người trong thành Bêlem, để rồi giáng sinh nơi hang lừa máng cỏ. Đó là sự khiêm nhường tuyệt đối. Trong cung lòng của Mẹ, Ngài là một Thiên Chúa nhưng cũng tuyệt đối khiêm nhường; thì loài người chúng con lấy chi mà không học sự khiêm nhường, lấy gì để không học sự khiêm nhường tuyệt đối này; để được cứu, để được sống và học gương của Chúa Giêsu? Ngài là Đấng Cứu Chúa mà chúng con không học nơi Ngài, thì làm sao chúng con có thể được cứu như Ngài dành cho chúng con?  

Ngày hôm nay, Ngài đã đem hết tình thương cho nhân loại, Mẹ Maria đã chu toàn bổn phận của mình, và Mẹ còn thấy được đoạn cuối loài người nhân loại sẽ không có bao nhiêu người được đến thế giới mới. Mẹ đã khóc, đang khóc, và Mẹ đã nhỏ huyết lệ. Ngày hôm nay, Mẹ dạy cho con người điều dễ nhất, cần làm trong cuộc sống, đó là cầu nguyện và lạy Chúa bằng đầu gối. Chính đầu gối của chúng con phủ phục, đầu của chúng con cúi xuống, chạm đất, thân thể và tất cả những gì trong đời sống con người xin được dâng lên Chúa và xin Chúa tha thứ. Trong tâm tình tạ tội và xin Chúa thánh hoá, xin Chúa biến đổi, xin Chúa làm chủ và xin Chúa cho chúng con được thực hành qua gương mẫu của Mẹ Maria.

Sự chỉ dạy của Mẹ qua gương mẫu cầu nguyện, gương mẫu khiêm nhường, và khiêm hạ nơi Chúa Giêsu; sự chỉ dạy nơi chân lý sự thật nơi Ngài, và sự soi sáng của Chúa Thánh Thần và tình yêu qua Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha, để chúng con chứng minh và nhận ra khế ước của Năm Dấu Thánh trong tâm tình tạ tội. Vì tội lỗi mà Chúa Giêsu đã chịu đau khổ. Ngày hôm nay, Mẹ là người thay thế thế giới, nhận thấy sự thật, làm chứng cho sự thật, sống trong sự thật, và là một người thay thế để đón nhận hồng ân của Thiên Chúa qua Đấng Cứu Độ. Mẹ đưa Chúa Giêsu đến để cứu chúng ta; và giờ đây chúng ta đối với Con của Mẹ như thế nào, và chúng ta như thế nào để hiểu được hồng ân bao la vẫn còn chờ đợi chúng ta.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu đợi chúng ta nơi Bí Tích Thánh Thể mà con người vẫn dửng dưng từ chối. Và có một số người hiện trong cuộc họp vừa rồi tại Roma, dường như họ nói lên vấn đề về Chúa Giêsu Thánh Thể. Là một số đông người họ đang ngăn chặn vấn đề về Chúa Giêsu Thánh Thể; có một số linh mục quay trở về với Chúa Giêsu Thánh Thể; nhưng có một số không công nhận điều này. Đây là một điều đang tranh cãi trong Giáo Hội hiện nay. Cho nên, chúng ta hãy cầu nguyện. Bởi vì Chúa biết điều đó nên Chúa muốn chúng ta, là những giáo dân, hãy đi loan truyền về Chúa Giêsu Thánh Thể khắp nơi. Và hãy để cho Chúa Thánh Thần làm việc trên những người giáo dân khi họ thực hành.

Cho nên, chúng ta nhất định là những người lãnh trách nhiệm đi loan truyền về Thánh Thể của Chúa. Hôm nay, chúng ta biết trách nhiệm của chúng ta rất nặng chứ không phải nhẹ nhàng. Vì ma quỷ nó biết điều đó cho nên nó đã để cho người chị em của chúng ta phá hủy chương trình này. Nhưng đó là thế giới của con người. Thế giới trần gian phá hủy nhưng Chúa Thánh Thần sẽ dành cho chúng ta, bởi vì Chúa Thánh Thần sẽ thắng. Như Chúa đã nói chúng ta hãy cố gắng tiếp tục loan truyền điều này, Chúa sẽ thắng. Chỉ cần đầu gối của những người giáo dân đông hơn những người trong hàng ngũ của Giáo Hội. Cho nên, chúng ta hãy hợp tác mà làm, và để Chúa Thánh Thần làm việc. Bên cạnh chúng ta có Mẹ Maria. Cho nên, chúng ta dứt khoát điều này là một kho tàng lớn để cứu nhân loại vào đoạn cuối, Chúa Giêsu sẽ chiến thắng và đem chúng ta về với Ngài.

Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Mẹ, vì Sáu Lạy này thuộc về Mẹ. Và Mẹ đã dạy chúng con để hôm nay, dù mười năm trôi qua, có biết bao nhiêu căng thẳng, có biết bao nhiêu sự từ chối, có biết bao nhiêu dư luận, nhưng chúng con vẫn tiếp tục được Chúa Thánh Thần ban cho sự soi sáng của Ngài. Chúng con được gặp Ngài và được tia sáng của các Thiên thần, các Thánh, đến viếng thăm và củng cố cho chúng con về vấn đề quan trọng này.

Lạy Mẹ Maria, chúng con xin cảm ơn Mẹ. Chúng con xin tạ tội với Mẹ vì món quà quá lớn đối với chúng con. Cho nên, chúng con chưa thấy giá trị của chính nó, và chúng con chưa biết trân quý. Ngày hôm nay, chúng con đã thấy được giá trị vĩ đại quan trọng này, xin giúp chúng con. Chúng con xin dâng Lạy Thứ Sáu lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, xin cho tất cả mọi người chúng con tập trung trong giờ cầu nguyện này, đại diện cho thế giới, đại diện cho mọi tầng lớp. Hãy dâng lên Mẹ bằng tâm hồn, bằng trái tim, do Chúa Thánh Thần chỉ dạy, để chúng con xin là một của lễ trong ngày Lễ Giáng Sinh của 2021. Còn về vấn đề kế tiếp, con xin dâng lên Mẹ.

Lạy Mẹ, con phó thác thế giới và Giáo Hội cho Mẹ, tất cả anh chị em con trong nhóm cho Mẹ, gia đình của họ, thân nhân của họ và tất cả mọi người tại giáo xứ Thánh Têrêsa. Kể từ khi có phép lạ của Bí Tích Thánh Thể con dâng lên Mẹ. Xin Mẹ tiếp tục dạy dỗ để mọi người được biết, được nghe, và trở về với Chúa khi thời gian còn cho phép. Chúng con không biết năm tới sẽ xảy ra điều gì nhưng Mẹ đã cho chúng con biết rất nhiều khi chúng con hiểu được và chúng con đang cầu nguyện.

Mỗi một khi dâng Sáu Lạy, Chúa Thánh Thần chỉ dạy chúng con và cho chúng con biết điều gì sẽ xảy đến. Xin cho tất cả mọi người cùng nhau hiệp nhất để đi sâu vào Sáu Lạy và cầu nguyện đậm sâu, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, soi sáng, để chúng ta lãnh trách nhiệm. Món quà này phải đưa đến cho nhiều người được gặp gỡ, xin cho họ mở ra, đọc và thực hành. Còn những việc khác thì chúng ta xin giao cho Chúa Thánh Thần; vì Ngài là Đấng chữa lành, Ngài là Đấng đổi mới thế giới, Ngài đổi mới bộ mặt trái đất, Ngài đổi mới tâm hồn con người; và Ngài dành cho những ai khao khát thì họ sẽ được Ngài thánh hoá, biến đổi.

Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Mẹ, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể và Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể. Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của toàn thể loài người nhân loại chúng con. Mẹ của mỗi tội nhân, mỗi thánh nhân, mỗi phạm nhân, mỗi chứng nhân và Mẹ của mỗi linh hồn nơi chốn luyện hình và Mẹ của mỗi bịnh nhân hôm nay. Chúng con xin dâng và trình lên Mẹ, xin Mẹ đón nhận Lạy Thứ Sáu như của lễ kính dâng lên Mẹ trong tâm tình tạ tội, tri ân; mà chúng con đại diện tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò, đặc biệt trong ngày Giáng Sinh hôm nay. Bao nhiêu năm trôi qua trong thế kỷ mà chúng con thật sự không hiểu được và cũng chưa biết, nhưng Chúa Thánh Thần dạy thì chúng con không sai để dâng kính Mẹ.  

Tất cả những gì Mẹ làm có ai có thể nhớ và biết được những việc mà chúng con cần. Nhưng ngày hôm, nay chúng con chỉ có một món quà mà Mẹ dạy để dâng lên Mẹ với Lạy Thứ Sáu và chính thức xin Đức Chúa Cha. Mẹ là người đứng hàng thứ sáu để kết thúc trận chiến cuối cùng giữa thiện và ác, và Mẹ là người dạy chúng con bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng này. Chúa Giêsu sẽ trở lại lần thứ hai, Mẹ sẽ đạp đầu con rắn trước khi Ngài xuất hiện.

Ngày hôm nay, chúng con có cơ hội cùng nhau trong sự hiệp nhất. Xin cho mọi người được ăn năn hối cải và cho mọi người được cảm nghiệm, suy tư, suy niệm; để họ trở về với Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót cho đúng vào thời điểm mà Mẹ đã dạy; để giúp chúng con, để đức tin được mạnh mẽ và can đảm hơn, để chứng minh những gì của sự thật mà không ai có thể cản trở được. Chỉ cần con người sám hối ăn năn và mọi đầu gối phải quỳ như Đức Giáo Hoàng đã nhắc nhở; dù bất cứ cấp bậc nào hay cho dù chức vụ nào. Hãy quỳ xuống với một tâm tình đơn sơ khiêm nhường thì chúng con sẽ được lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần. Vì chính Thần Khí của Chúa đang hoạt động để giúp chúng con đoạn cuối với sự trở về mà Chúa cho phép, qua của lễ Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng cho thế giới nhân loại.

Xin cho chúng con mọi người mỗi ngày được hiệp nhất để dâng lời cảm tạ, tri ân, chúc tụng và ngợi khen Mẹ. Và giờ đây, con xin được thay thế anh chị em cảm tạ ơn Mẹ, và con xin cùng với anh chị em hân hoan vui mừng ngày hôm nay; để tiếp tục với những gì chúng con làm để dâng lên Mẹ. Xin Mẹ đón nhận lời cảm tạ, tri ân và lời tạ tội của chúng con. Xin cho chúng con được hân hoan vui mừng cùng với các Triều thần thánh Thiên quốc, và cùng với Gia đình Thánh Gia: Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, Chúa Giêsu.

Đặc biệt, Chúa Hài Đồng chúng con yêu thương, tôn kính, thờ lạy. Xin thương đón nhận những lời chúng con đang dâng như đại diện cho thế giới và mọi tầng lớp, mọi vai trò, và những kẻ tội lỗi. Chúng con cũng là một trong những kẻ tội lỗi, xin được Chúa xót thương, tha thứ và thánh hóa, để chúng con được bình an. Xin cho thế giới có hòa bình, để có những giây phút bình tĩnh để chọn lựa; đừng quá trễ và quá muộn. Chúng con nhân danh Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Chúng con xin thuộc về Mẹ. Totus Tuus.

Lạy Mẹ Maria, trong dịp Giáng Sinh chúng con cảm tạ ơn Mẹ vì sao Mẹ lại muốn đưa chúng con đến với Thánh Cả Giuse. Vì ngài là một đấng rất hiền lành và Ngài luôn thinh lặng cầu nguyện. Ngài được Đức Chúa Cha tuyển chọn để trở thành một người bạn của Mẹ để có một Gia đình Thánh Gia. Ngài có trách nhiệm với gia đình, với Chúa Giêsu khi Ngài chào đời cũng như những ngày tháng ở trên trần gian có một gia đình và lãnh trách nhiệm. Ngài là một người âm thầm im lặng sống một cuộc đời thuộc về Thiên Chúa. Ngài vâng phục và thi hành nhiệm vụ trong đời sống là trưởng gia của một gia đình. Đó là một gương sáng cho tất cả gia đình trong thế giới hiện nay, và cũng là một gương sống khiết tịnh cho những người tu trì, là một đời sống trách nhiệm cho tất cả đấng bậc làm cha, làm mẹ, và cũng là một đời sống công chính cho tất cả mọi người. Và một đời sống vâng phục Thiên Chúa với một đức tin.  

Cho nên, tất cả gương sáng đều nằm trong ngài. Xin Ngài cầu bầu cùng Chúa để thế giới được nhờ sự can thiệp của ngài mà Chúa xót thương, và Chúa dành một cách đặc biệt qua những ân sủng mà thế giới chúng con đang cần để đón nhận. Chúng con cũng xin Mẹ dẫn chúng con đến với ba Tổng lãnh Thiên thần; để xin các ngài che chở bảo vệ và đánh tan đi những bẫy rập với những sợi giây xích mà thần dữ đã cột chặt thế giới loài người nhân loại. Vì vậy, con người không thể ra được, cứng cỏi với đức tin và sống những điều xúc phạm đến Chúa, đang làm một thế giới đảo điên và đang khước quyền của Thiên Chúa hiện nay; để thống trị mạng sống loài người nhân loại chúng con bằng mọi cách với khoa học kỹ thuật. Đây là điều chúng con phải xin ba Tổng lãnh cầm cán cân công bằng; chặt đứt đi tất cả những điều của ma qủy trong sự tinh vi khéo léo của một thời đại mà bỏ đi giới luật của Thiên Chúa.  

Chúng con còn mười hai Tổng lãnh Thiên thần đang bảo vệ trái đất hoàn cầu. Các ngài thay đổi không khí, và thần dữ nó đang làm cho không khí trên trái đất trở nên ô uế, bẩn thỉu; làm cho chúng con chịu dịch bịnh và còn nhiều điều khác. Nó đang hủy hoại trái đất loài người chúng con. Chúng con xin mười hai Tổng lãnh Thiên thần được lệnh từ nơi Thiên Chúa để canh giữ trái đất. Xin giúp chúng con đánh tan đi những bẫy rập và những không khí bẩn thỉu của loài thần dữ đã gây nên cho chúng con. Nó đã làm cho loài người chúng con tin lầm, tin sai, vì sự phổ biến thực tế của nó, và nó có nhiều cách tinh vi. Vì chúng con quá non nớt cho nên đã bị chúng nó khuyến dụ, đã làm cho loài người chúng con không nhìn được sự thật. Cho đến ngày hôm nay, chúng con vẫn bị sự khống chế bởi tiền tài, danh vọng, bởi thần dữ nó dùng đủ mọi cách để giết hại chúng con. Nó thù hằn chúng con, nó muốn chúng con phải chết và nó muốn chúng con lìa xa khỏi Chúa; nhưng Chúa thì thương loài người chúng con vô bờ bến. Cho nên Ngài đã hạ thế để chết thay cho loài người và cứu loài người.

Hôm nay vì chính những điểm đó chúng con xin các Tổng lãnh giúp chúng con vì chúng con không thể chống chọi được với thần dữ, nó tinh vi khéo léo. Nó hơn chúng con một nước bởi vì nó đã từng sống ở Thiên quốc, nhưng nó đã bị sửa phạt. Ngày hôm nay, nó đến thế gian tìm cách để hủy hoại chúng con, nhưng Chúa lại thương yêu chúng con, và nhờ Đức Giêsu Kitô chiến thắng. Cho nên, con xin Chúa cho chúng con cơ hội để nhờ Mẹ Maria dẫn chúng con về với gia đình Thiên quốc.

Gia đình của thiên đàng vẫn còn với chúng con qua một sự liên lạc rất gần, nhưng chúng con phải biết cách để xin Chúa và cầu nguyện liên lỉ; để các ngài hoạt động trong một đời sống mà chúng con rất cần các ngài để đánh tan đi những bẫy rập của thần dữ. Nó tinh vi khéo léo và nó đã làm cho con người của chúng con dường như sống trong một thời đại, đưa đến trái đất này những huyền bí khủng khiếp do loài thần dữ đã làm cho con người mê mẫn và đã bị rớt vào những cạm bẫy khủng khiếp để rồi phá thai. Con người chấp nhận phá thai, chấp nhận đồng tình luyến ái, chấp nhận trợ tử, và chấp nhận những luật lệ này là một luật chính thức do chính quyền chấp nhận. Nhưng đây là luật của lương tâm, không thể được và Chúa không cho phép. Đây là một điều trái luật một cách rất là khủng khiếp trong thời đại ngày hôm nay.

Chúng con xin các Tổng lãnh Thiên thần, các Thiên thần, các Thánh, đặc biệt các vị thánh năm xưa. Các ngài là những người đã sống với đức tin và chọn Chúa để sống một cuộc đời trọn vẹn; bây giờ các ngài đã có mặt tại Thiên quốc. Các ngài đã chiến thắng được thế gian này và các ngài đã về với Chúa. Xin các ngài dẫn chúng con trên đường công chính và giúp chúng con sống một đời sống chứng minh với đức tin thuộc về Chúa. Xin cho chúng con can đảm đủ để chấp nhận những gì của người đời; dù họ biết hay không biết nhưng con đường theo Chúa là một con đường chấp nhận đau khổ, chấp nhận vác thập giá. Vì Chúa Giêsu vác thập giá để cứu chúng con, thì con đường về Thiên đàng cũng phải vác thập giá, nhưng đừng sợ vì chúng con vác thập giá với Chúa và với Mẹ.  

Chúa ngày xưa cô đơn lặng lẽ hạ thế trần gian, chỉ một số người mục đồng được biết; và Ngài chết lặng lẽ trên thập tự giá chỉ có Mẹ Ngài và rất ít những môn đệ chứng kiến. Ngày hôm nay thế giới loài người chúng con vẫn tiếp tục bỏ quên Chúa, rời khỏi Chúa, và không chấp nhận tôn kính, tôn trọng Chúa Giêsu Thánh Thể. Cuộc đời của Chúa, Đấng Cứu Thế, luôn cô đơn lặng lẽ. Ngày hôm nay, không phải vì sự cô đơn lặng lẽ đó mà Ngài thua, mà Ngài đang tuyển chọn một số người, dù ít hay nhiều. Dù họ là những người bình thường tầm thường hay thấp cổ bé miệng; nhưng họ biết vâng phục lắng nghe, và sự âm thầm đó đã trở thành một chiến thắng ngầm.

Ngày hôm nay, Mẹ Maria đã dẫn thế giới quy hàng, quy thuận trở về với Chúa, đầu gối phủ phục, thờ lạy để tuyên xưng, để xin Ngài cứu giúp và can thiệp. Vì những điều mà chúng con làm đó cho nên Chúa đã dành cho chúng con đặc ân; đã gởi các Tổng lãnh Thiên thần và gởi các Thiên thần và các Thánh trên Thiên quốc đến với thế gian. Khi trận chiến đến thì các ngài sẽ là những người tác chiến cho chúng con; và chúng con chỉ là những người làm chứng cho sự thật này.

Đây là những việc đang đến và sẽ đến! Xin cho chúng con cùng đồng lòng hiệp nhất để cảm tạ tình thương của Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Dù chúng con bất xứng thiếu sót hay đức tin vẫn cứng cỏi khô khan, nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa đã tạo dựng nên, Chúa vẫn tìm cách và Chúa cho chúng con cơ hội. Các linh hồn sống quá lâu nơi tối tăm và họ không còn một lối thoát, nhưng Chúa lại mở ánh sáng của Lòng Thương Xót. Cho họ được cư ngụ nơi chốn luyện hình; và qua những ngày công bằng ở đó họ cũng được chính thức trở về với Chúa.

Cho nên, tất cả những gì trong thế gian này đã đến lúc cuối cùng. Chúa mở cánh cửa để ban đến cho chúng con, để chúng con trở về với Ngài. Nhưng Ngài đòi hỏi nơi mỗi người chúng con chấp nhận thi hành và sám hối ăn năn. Sự sám hối rất cần cho loài người nhân loại, và cách sám hối không quá khó nhưng cũng không quá dễ. Hãy nghe và đón nhận món quà Sáu Lạy. Của lễ Sáu Lạy sẽ giúp chúng ta trở về với Thiên Chúa cả linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim. Và của lễ đó Chúa đang chờ đợi từng mỗi một cá nhân, mỗi một hối nhân, mỗi một chứng nhân phải cần làm và thực hành thì chúng con sẽ được sự hướng dẫn nơi Chúa Thánh Thần; mà trở về với Chúa như thánh ý của Ngài.  

Cánh cửa thiên đàng đã mở nhưng chúng ta có xứng đáng bước vào đó hay không, và đời sống chúng ta như thế nào. Chọn Chúa hay chọn những điều của thế gian khi chúng ta đang bị đánh phá và kéo ghì với tiền tài danh vọng, với những ý thích riêng tư của dục vọng tham lam và ý riêng của chính mình. Xin cho chúng con trân quý ngày hôm nay như một ngày cuối cùng của cuộc đời mình; để làm tất cả những gì tốt nhất cho Thiên Chúa, Đấng yêu thương; mà Ngài đã hạ thế trần gian đặc biệt trong năm 2021, một năm căng thẳng với những cơn dịch bịnh.

Xin cho tất cả anh chị em chúng con và tất cả mọi người đều có chung một cái nhìn và ý thức chung, để đặt để Chúa trên hết mọi sự, và xin Chúa an bài sắp đặt cho công việc của anh chị em chúng con là loan truyền Sáu Lạy và thực hành Sáu Lạy. Cầu xin Sáu Lạy sẽ được phổ biến khắp nơi trên mọi miền đất nước, ngay cả Giáo Hội, để mỗi một người biết cách cầu nguyện, biết cách phủ mình, biết cách thờ lạy, biết cách quỳ gối, biết cách dùng thân phận yếu đuối tội lỗi của con người. Chỉ có một điều duy nhất là khiêm nhường trở về với Ngài để được Ngài thứ tha, để chúng con được trở thành những con người mới mà Chúa yêu thương và dành cho chúng con sự can thiệp của Ngài trong đoạn cuối của lịch sử; để chúng con còn sống sót để đến với một thế giới mới. Hay chúng con có ra đi thì cũng được về với Chúa trong những ngày tháng hồng ân và ân sủng. Trong những ngày biến cố và trong những ngày đau khổ bất ngờ với tất cả mọi việc như kết thúc giữa thiện và ác.

Giờ đây, chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa. Ngày mà chúng con xin được dâng lên Chúa đó là ngày 25 tháng 12 năm 2021, tại thánh đường Thánh Têrêsa; trước cung thánh, trước bàn thờ, trước Thập Tự Giá, trước linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà, và trước hang đá mà chúng con dâng lên Chúa Hài Đồng. Chúng con cảm tạ ơn Chúa với những năm tháng dài, đã mười năm và bước vào năm thứ mười một đã trôi qua.

Tất cả điều này không tự động chúng con biết để thực hành, nhưng với sự điều khiển của Chúa Thánh Thần, và Mẹ Maria an bài và giúp đỡ; và Thánh Thể của Chúa đã đến viếng thăm và hiện diện để giúp chúng con như tác động mạnh mẽ, để giúp chúng con nhìn thấy được sự thật mà thi hành trong thiêng liêng, mà chúng con đi vào thực tế. Để chúng con được làm những điều mà Chúa đã tỏ hiện bằng ánh sáng của chính Ngài qua Thánh Thể, là một Thiên Chúa rất gần và ở cùng chúng con, là một Thiên Chúa đầy quyền năng với phép lạ. Và chỉ có chính Ngài cho phép chúng con mới có thể thấy và được chiêm ngưỡng điều này.

Cho nên, chúng con chứng minh bằng sự thật, đi trong sự thật qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và sự an bài của Mẹ; tất cả trong thánh ý của Thiên Chúa. Xin cho mọi người hãy tìm hiểu cho thật kỹ, đừng để cho mình thiếu trách nhiệm; đừng vì kiêu căng, đừng vì những điều qua loa trong đời sống quen thuộc của các chức vụ mà bỏ qua một phép lạ vô cùng lớn lao, mà các ngài cần đào sâu và cần thực hành khi Chúa còn cho phép; để thực hành điều này một cách sống động trên những người bình thường, tầm thường. Nhưng là một phong trào để giúp tất cả mọi người nhìn lại chính mình; qua sự trở về bằng trái tim, bằng sự đầu phục và bằng lòng sám hối ăn năn, để trở về với Chúa một cách xứng đáng; mà Ngài đã dành cho chúng con Lòng Thương Xót qua muôn thế hệ. Ngài yêu thương con người và dành cho con người tất cả mọi điều kiện để trở về, nhưng Ngài rất công bằng. Xin tất cả mọi người đừng quá trễ và quá muộn khi thời gian còn cho phép.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng con và xin Chúa Hài Đồng ở cùng chúng con, và xin đi với chúng con bất cứ nơi đâu. Có Ngài chúng con không còn sợ. Xin Ngài hướng dẫn và giúp chúng con biết sống theo thánh ý của Ngài và làm chứng cho Ngài. Ngày hôm nay Chúa Hài Đồng cũng chính là Chúa Giêsu trên Thập Tự Giá năm xưa. Chúa Giêsu đang sống giữa thế giới qua thánh lễ, và Chúa Giêsu đang ở Nhà tạm cũng là Chúa Hài Đồng; mà hôm nay chúng con kính nhớ trên 2,000 năm.

Đừng bao giờ quên Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại, phục sinh vinh quang, mang lại sự sống cho con người; ban cho con người có một đức tin, có một chân lý sự thật và yêu thương con người, chờ đợi con người, vẫn sống với con người và dành cho con người sự gặp gỡ qua Bí Tích Thánh Thể. Tất cả những điều này được nhắc nhở một cách rất rõ ràng và đi vào một lịch sử vốn có chứ không phải tự động con người có thể hiểu được điều này; nếu không có sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Xin cho tất cả mọi người ai có tai thì nghe, có mắt thì thấy, trái tim cảm nhận để chúng ta được biết điều thật, điều giả mà chọn lựa và thi hành.

Đừng quá trễ, vì con người sám hối nhưng chỉ có miệng sám hối, lòng thì không; thì chừng nào chúng ta mới có thể gặp được Chúa và chừng nào mới có thể tìm gặp được chân lý sự thật. Hãy để cho tâm hồn, trái tim, lý trí, hợp nhất, để nhận ra thân phận của mình; lúc đó Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động. Chúng ta sẽ không sai nhưng cuộc sống âm thầm của chúng ta đầy ý nghĩa, dù thử thách nhưng đó là điều mang đến cho thế giới một lịch sử; mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng ta và cho những người được chọn; để họ hy sinh cho mọi người được nhận biết những điều của Thiên Chúa ban cho. Như các thánh tông đồ năm xưa, các Ngài đã chứng minh tất cả những gì Chúa Giêsu làm và các ngài làm chứng cho Chúa Giêsu. Nhưng không có một tông đồ nào mà không thê thảm, không có một tông đồ nào mà không bị treo cổ, đánh đập, tù tội hay bị chết; lịch sử đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Xin cho chúng ta có một kinh nghiệm qua các tông đồ năm xưa đã bị chết thê thảm vì những kẻ ác, vì những kinh sư Biệt Phái, vì những kẻ không đoàn kết, vì những kẻ có quyền và chức vụ. Hôm nay, chúng ta cũng đang gặp trường hợp này, nhưng chúng ta đừng nản chí, vì bước đường của các thánh tông đồ năm xưa là sự hân hoan hạnh phúc. Bất cứ hoàn cảnh nào miễn rằng chúng ta làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời này; miễn là chúng ta đem chính Sáu Lạy Mẹ Maria ban tặng để dạy cho đồng loại của chúng ta biết thi hành. Và ai chấp nhận để thi hành thì sẽ đón nhận sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, họ sẽ được hiểu rõ những gì mình đang có. Họ sẽ được cứu và được tha khi họ ăn năn sám hối trở về bằng phương pháp Mẹ dạy qua sự cầu nguyện với Sáu Lạy.

Hôm nay, những gì chúng ta có cũng hãy chia sẻ với anh em như Chúa đã nói chúng ta nhận không thì hãy cho không. Ngày hôm nay, chúng con cảm ơn Chúa, và dâng lên Chúa Hài Đồng những gì chúng con có hôm nay bằng sự thiêng liêng, bằng tâm hồn thể xác và những gì chúng con làm được. Xin Ngài an bài sắp đặt và tiếp tục cho chúng con yêu thương Ngài, làm chứng cho Ngài, và làm chứng cho sự thật khi Ngài xuất hiện và Ngài đã đến viếng thăm chúng con bằng chính Thánh Thể của Ngài.  

Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa, đại diện cho anh chị em trong nhóm trong ngày Lễ Giáng Sinh mà chúng con kính dâng. Và giờ đây, con xin cùng với anh chị em xin được kết thúc vì thánh đường cũng đã sắp đóng cửa và đã qua giờ Lòng Thương Xót; 3 giờ 35 phút chiều, ngày Thứ Bảy, ngày 25 tháng 12 năm 2021, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh. Lucia xin cùng với các chị em kính chào Chúa Hài Đồng, và xin cho con được dừng tại đây để trở về với gia đình trong ngày lễ hôm nay.

Chúng con vui mừng cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Ngày mai, các anh chị em đem những cuốn sách Sáu Lạy đến các nơi và các giáo xứ, như là một món quà mà Chúa Hài Đồng ban tặng cho những giáo dân trong Mùa Giáng Sinh đặc biệt của năm 2021 mà chúng con đang được đón nhận. Con nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa Hài Đồng, xin dâng kính Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể, dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa, dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, và dâng lên Chúa Hài Đồng cùng với Gia đình Thánh Gia và Triều thần thánh Thiên quốc. Xin các ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, đặc biệt Thánh Giuse, cũng như ba Tổng lãnh Thiên thần.

Xin cho chúng con được hiệp với các ngài, và xin cho các linh hồn mà con thay thế tiếng nói của họ xin được cảm tạ, tôn vinh, dâng lên Chúa Hài Đồng đặc biệt trong năm nay. Xin Ngài tiếp tục cho thế giới, những người chưa biết được biết, những người chưa tin được tin, những linh hồn đang bị nhốt ở nơi tối tăm, cho họ cũng được đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa trong thời đại Chúa cho phép qua những ân sủng và hồng ân vào đoạn cuối của lịch sử. Con cảm tạ Chúa. Xin cho mọi người trên thế giới được ăn năn trở về với Ngài khi thời gian mà Ngài còn cho phép chúng con. Amen. Amen. Amen.

-o0o-

Tấm hình thần kỳ này chụp tại Nhà chầu Thánh Thể Emmaus, Sugar Land, TX; lúc 5:14 chiều, ngày 22-7-2014.

SÁU LẠY NGÀY LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Thông Điệp Ngày 16-6-2022

Lucia: (Được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần)

Lạy Chúa, 11 giờ 19 phút trưa, Thứ Năm tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước Cung thánh, trước Nhà tạm, Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót, và thánh tượng Mẹ Áo Đức Bà. Hôm nay chính thức là ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa; và đặc biệt Chúa dành cho anh chị em chúng con họp mặt nhau để tham dự thánh lễ vào chiều hôm nay, là lễ Sinh Nhật của nhóm chúng con sau hai năm chúng con mới gặp lại nhau vì trận dịch Covid-19 vừa qua.

Sau chuyến đi nghỉ hè trở về, Chúa dành cho con có một cái nhìn mới hơn với thế giới hiện tại hôm nay; dù có biết bao nhiêu căng thẳng nhưng vẫn có một điều gì đó; Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, qua bao thế hệ và muôn thế hệ Chúa vẫn dành cho con cái của Ngài, trong số đó có chúng con. Đặc biệt buổi sáng hôm nay chúng con được nghe Bài Đọc I, nói về tiên tri Êlia, vị tiên tri đầu tiên mà Chúa Cha đã chọn. Ngài có rất nhiều điều với tất cả những việc mà Chúa qua ngài, vì mỗi một thời đại đều có những vị ngôn sứ. Những việc của ngài làm mang vinh quang, chứng minh cho sự hiện diện của Thiên Chúa vẫn ở cùng con người và chọn con người để thực hiện những việc quan trọng nhất để làm sáng danh Chúa, và cho mọi người được nhận biết, tin và trở về.

Tiên tri Êlia ngài đã có một lịch trình, quả thật chúng con thấy cuộc sống khi ngài thực hành nhiệm vụ với sứ vụ của mình cũng trải qua bao vất vả, bao thử thách. Nhưng ngài vẫn một lòng chung thủy, trung thực và một lòng trung thành với Thiên Chúa. Cuối cùng, ngài đã không đi vào cái chết mà ngài được rước về Thiên Quốc bằng chiếc xe ngựa có lửa. Đó là một sự vinh quang mà Thiên Chúa ban cho ngài khi còn sống và ngay cả linh hồn mai sau.

Đây là những việc vốn có trong giòng lịch sử, Thiên Chúa có quyền ban cho ai điều gì để được đón nhận. Ngày hôm nay, chúng ta cũng đừng xem thường về ơn tiên tri và ngôn sứ, mà mỗi một thời đại Thiên Chúa cũng chọn cho chúng ta. Vì không ai có thể thực hiện được việc của Thiên Chúa khi họ không biết và không hiểu; chỉ có Chúa Thánh Thần là Đấng có thể thực hiện những việc phi thường lạ thuờng; để nói lên ơn tiên tri và ngôn sứ mà Chúa đặt để cho từng người và cho chính chúng con trong thế giới này.

Ngày hôm nay, chúng con không cảm thấy có điều gì sợ hãi hoặc lo âu vì con người của chúng con không có trình độ và cũng không có khả năng để làm. Có những việc quá sức khi chúng con thực hiện, những việc tốt đẹp quá lắm lúc chúng con cũng tự nghi vấn và nghi ngờ chính mình vì chúng con không biết. Nhưng ngày hôm nay, có những điều chúng con phải cần ghi nhận. Đó là những tiên tri đã từng có qua bao thời đại, các ngài cũng là những người hoàn toàn đi trong Thần Khí của Chúa để thực hiện những việc của Chúa làm. Một mình tiên tri Êlia đã đánh thắng bốn trăm sư sãi và họ phải chịu thua mà chết, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền và chỉ có sức mạnh của Thiên Chúa mới có thể đánh gục những gì trong tà đạo của một thế giới.

Ngày hôm nay, thế giới vẫn còn những ngày với tà đạo; con người của chúng con thì luôn luôn nghi ngờ nhưng việc của Chúa thì mang lại cho chúng con đức tin, niềm vui, bình an và niềm hy vọng vốn có. Ngày hôm nay, chúng con không thể vì một thói quen lệ thuộc nơi thể lệ của con người, và không có thể với một cặp mắt nhìn xa, nhìn sâu, để nhận biết tình thương của Chúa qua bao thế hệ đã gởi tiên tri và ngôn sứ nhắc nhở, dạy dỗ và giúp đỡ cho chúng con. Vì chúng con luôn luôn có Chúa, vì Chúa luôn luôn nhìn thấy và thấu suốt qua bao thời đại, dành cho tất cả những sự đặc biệt để dạy dỗ cho con cái của Ngài, chính là chúng con.

Đó là niềm hạnh phúc nhất mà chúng con hết lòng tạ ơn Chúa, để đáp lại lời mời gọi; mà trong thời gian này chúng con lại nghi ngờ, sợ hãi, đoán xét, để cho thế giới nó đi vào đời sống của chúng con theo luật lệ. Rồi từ đó, chúng con rời xa hoặc không thấy được giá trị của ơn mình có để thực hiện những gì Chúa cho phép. Bởi vì sự tốt đẹp nhất đến từ Thiên Chúa, còn những gì từ hạ giới, thuộc về thế gian thì chúng con thấy là ghen tương, ganh ghét, đố kỵ, nghi ngờ và sợ hãi. Đó là của thế gian; còn niềm vui, hạnh phúc, bình an từ nơi Thiên Chúa.

Vì chính những điểm này mà chúng con cảm tạ ơn Chúa. Sau mười hai năm chúng con tiếp tục, dù rằng có hai năm gián đoạn vì tình hình chung của thế giới, vì dịch bịnh Covid, chúng con không gặp gỡ nhau. Nhưng suốt những ngày tháng Chúa bắt đầu cho gặp gỡ thì chúng con đã từng gặp gỡ nhau cách này cũng như cách khác. Vì chúng con được sự liên đới do Chúa sắp đặt để chúng con có nhau và còn nhau; không phải anh chị em trong một mái gia đình nhưng anh chị em một Cha trên trời, để chúng con gần gũi nhau, thương yêu nhau và nhận ra sứ vụ của mình nơi Chúa giao cho.

Tất cả chúng con đều là những người con mà Chúa chọn, mỗi một người đều là tiên tri và ngôn sứ. Ngôn sứ được nói và được làm chứng. Ngôn sứ được viết bài, được dịch bài, ngôn sứ được cảm nghiệm và suy niệm, được cầu nguyện. Tất cả chúng con đều là những ngôn sứ trong tình thương của Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành đặc biệt; chỉ cần là chúng con hiểu được ơn của mình Chúa ban để chúng con sống trong niềm vui và cảm tạ ơn Chúa; để chúng con lớn lên trong ơn Chúa mỗi ngày.

Đó chính là những điều mà chúng con cần có đối với người Kitô giáo hiện nay; thay vì chúng con nghi ngờ đoán xét người đó là ma quỷ, là người này người kia, chúng con để thời gian mất đi. Ma quỷ nó cũng chẳng làm được gì, mà nó làm cho con người bất an, gây gỗ; nhưng Chúa thì dành cho niềm vui, sự bình an. Tại sao chúng ta không chọn những gì tốt nhất để chúng ta nhận thấy sự hiện diện của Chúa hơn tất cả. Tại sao chúng ta đặt để điều đó? Bởi vì chúng ta chấp nhận những điều của con người ở hạ giới với sự tầm thường bình thường và từ đó chúng ta nghi ngờ. Nhưng Thiên Chúa thì quá tuyệt vời, quá cao siêu, quá nhiều điều gần gũi. Ngài cho chúng ta niềm hạnh phúc bình an đến nỗi chúng ta không ngờ được.

Hãy nhớ rằng trong chúng ta luôn có Thần Khí của Chúa. Chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần ngự trị, chính vì có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần cho nên các ngôn sứ và tiên tri mới làm được những việc phi thường đó. Thì hôm nay cũng vậy, Chúa Thánh Thần không bao giờ ngưng nghỉ để giúp chúng ta, chỉ cần chúng ta hợp tác lắng nghe những điều của Ngài dạy để chúng ta giữ lấy sự bình an và tiếp tục đi trên bước đường mà Chúa dùng chúng ta và chọn chúng ta. Xin cho tất cả mọi người trưởng thành vì những điều được ghi chép đã có trong Phúc Âm Chúa đã dành cho Giáo Hội chúng ta những đấng bậc. Các ngài đã được học hỏi rất nhiều, giảng hay, có tất cả những điều đó. Nhưng điều Chúa cần thiết nhất mà Chúa đang mong đợi là điều gì?

Chính là chúng ta hợp tác và thực hành trong sự khiêm nhường, trong sự lắng nghe và vâng phụ. Xin Chúa thương cho tất cả anh chị em chúng con thấm nhập được niềm vui và ân sủng của Chúa Thánh Thần; để chúng con sống một đời sống thật là lý tưởng, một đời sống có Chúa. Niềm vui của chúng con là Chúa, vì chúng con biết rằng thế giới này không thể làm chúng con vui; dù là những hưởng thụ thoáng chốc, dù là đầy đủ những tiện nghi, tiền tài, danh vọng. Nhưng nó không giữ lại điều gì cho tâm hồn và trái tim khắc khoải.  

Chỉ có Chúa mới lấp đầy vết thương lòng, lấp đầy trái tim chúng con. Trái tim chúng con đang thổn thức, trái tim chúng con đang đi tìm. Vì tiền không thể mua được tất cả, vật chất tiền tài không thể mua được sự bình an cho tâm hồn, không thể mua được niềm vui, hạnh phúc và hy vọng; chỉ có Chúa là Đấng duy nhất. Ngài là tác giả của tình yêu, Ngài là tác giả mang lại cho chúng ta niềm hy vọng, và một sự phong phú tràn đầy trong đức tin; để nhận ra thế giới của chúng ta không thuộc thế gian này; mà thế giới của chúng ta vĩnh viễn muôn đời với niềm vui, hạnh phúc, nơi chốn vĩnh cữu muôn đời trên Thiên quốc.

Nếu muốn được điều này, chúng ta phải hiểu được lịch sử của một Đấng Thiên Chúa cho chúng ta quyền sở hữu thuộc về chúng ta vẫn còn. Nhưng cần nhất là chúng ta đòi hỏi làm sao để gặp được, cảm nghiệm được điều đó thuộc về mình. Và chúng ta có thể tiếp tục một đời sống thiêng liêng giữa chúng ta mà Thiên Chúa đã cho. Vì Chúa là tình yêu. Ngài cho chúng ta những sự tốt đẹp nhất, nhưng trong thế giới này chúng ta cần phải bước qua những ngày tháng thử thách. Bởi vì những gì thuộc về Thiên Chúa thì thế gian sẽ chán ghét chúng ta; vì chính những điểm đó mà Chúa Giêsu từng nói với các tông đồ năm xưa, vì họ không thuộc về thế gian này, “Xin Cha gìn giữ họ để họ thuộc về Con và thuộc về Cha.”

Đây là những điểm Chúa Giêsu đã biết trước những gì sẽ xảy ra. Ngày hôm nay, chúng ta cũng đang trên bước đường, dù những ngày chúng ta hoàn toàn sống trong âm thầm; vì chúng ta biết Chúa yêu chúng ta và cho chúng ta quá nhiều điều khi chúng ta là những kẻ tội lỗi. Nhưng Chúa không nhìn vào những tội lỗi yếu đuối đó mà Chúa chọn chúng ta để trở thành những môn đệ nhỏ bé âm thầm bên Ngài. Chúng ta đã có nhiều điều trong đời sống. Chúng ta không thể từ chối được niềm vui và những sự bất ngờ trong cuộc đời chưa bao giờ có.

Nhưng rồi cuộc sống cứ mãi trôi dần và từ đó chúng ta đã trở thành thói quen. Khi trở thành thói quen thì chúng ta khó đứng dậy trong sự phấn khởi. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu chúng ta muốn duy trì được ơn chúng ta trong niềm vui, chúng ta không thể thiếu cầu nguyện, không thể thiếu đời sống nội tâm; bằng việc làm, bằng sự thách đố, và bước qua những sự thử thách cần có. Đây là một điều căn bản nhất mà đa số chúng ta quên đi để chúng ta lựa chọn những sự vừa ý. Những sự vừa ý sẽ dẫn chúng ta đi đến vấn đề cầu an theo thói quen trong cuộc sống. Những sự thử thách thì chúng ta luôn luôn có, nhưng điều chúng ta không giải quyết được chúng ta tìm ai?

Tìm đến Chúa. Chính sự thử thách đó sẽ dạy chúng ta có những kinh nghiệm mà Chúa đã muốn chúng ta sống trong đường lối đó, mỗi kinh nghiệm trải qua chúng ta sẽ trưởng thành hơn trong ơn Chúa. Chúng ta biết phân biệt đúng sai, thật giả, thiện ác. Chúng ta biết thánh ý của Chúa dạy để chúng ta có thể hội nhập trong vai trò mà chúng ta làm chứng. Và cũng là cơ hội giúp chúng ta hiểu rõ, thông cảm cho những người anh chị em; khi chúng ta gặp gỡ họ để chia sẻ cho họ những kinh nghiệm mà mình đã gặp.  

Đặc biệt, ngày hôm nay Tiên tri Êlia cũng đã gặp rất nhiều. Ngài cũng đã bị đuổi bắt, ngài cũng bị nhiều người tìm cách giết hại ngài; nhưng thế gian này cũng phải có luật trong trật tự của chính nó. Chúa cũng dành cho chúng ta gặp, nhưng cũng không thay đổi được, chỉ với niềm tin thì chúng ta tránh được. Như Chúa đã giúp cho Tiên tri Êlia khi ông quá mệt mỏi và ông muốn chết, nóng quá ông cũng muốn chết; nhưng cuối cùng Chúa ở bên cạnh. Chúa sai con quạ đem thức ăn đến. Chúa còn dành cho cuộc đời Tiên tri Êlia rất nhiều điều mà Ngài đã là rất lớn lao vĩ đại với vinh quang của Thiên Chúa.

Gần nhất là chúng ta thấy thời của các ngài trước kia không có nhiều điều kiện. Cho nên các ngài rất là vất vả; nhưng thời nay chúng ta không vất vả. Chúng ta có tự do không ai cấm đoán, không ai treo ngược chúng ta để mà đánh đập, không ai bỏ tù chúng ta cả. Nhưng cần nhất là chúng ta phải thách đố chính mình để có thể bền đỗ để làm việc cho Chúa, và chúng ta vượt qua khỏi cái điều giữa người và người trong sự bất đồng ý kiến hay tự ái tự cao; để chúng ta làm việc cho Chúa hay không? Đây là điều quyết định để chúng ta phải trưởng thành hơn khi chúng ta dâng lời cầu nguyện, và cảm tạ ơn với những gì Chúa ban cho chúng ta. Sự dạy dỗ của Chúa sẽ giúp chúng ta hiểu biết thêm.

Và giờ đây con không quên, đặc biệt Chúa đưa anh chị em chúng con về trong ngày mừng Sinh Nhật của nhóm hôm nay. Đó là mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa. Chiều hôm nay chúng con sẽ tham dự thánh lễ Latin, dù con không hiểu nhưng con biết thánh lễ Latin rất là sốt sắng. Đồng thời, chúng con sẽ chính thức tham dự thánh lễ và chúng con sẽ đi kiệu Thánh Thể Chúa ở đây cũng như ở Đan Viện Biển Đức; như chúng con đã có dự định qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Còn điều gì thay đổi nữa thì xin Chúa theo cách của Chúa dạy cho chúng con và giúp chúng con đi đúng đường lối với những gì Chúa muốn.

Và giờ đây, con không quên đại diện anh chị em chiều hôm nay vì chúng con sẽ tất bật không thể lạy Chúa được. Cho nên hôm nay, con dâng của lễ đầu tiên thay thế cho anh chị em của con, có mặt hay không có mặt. Chiều nay, con đại diện để thưa như mọi ngày từng người một con đều dâng lên Chúa cả. Xin Chúa thương đón nhận như của lễ đặc biệt chiều hôm nay, ngày lễ Mình Máu Thánh của Chúa, để chúng con được rước Chúa vào lòng. Chúa đang ở với chúng con và Chúa muốn nghe tâm sự của chúng con. Chúa muốn nghe những điều chúng con dâng lên Ngài. Xin Chúa can thiệp cho chúng con với những việc chúng con muốn nhưng chưa làm được.

Xin giúp anh chị em chúng con mỗi ngày trong sự trưởng thành;để họ sống đúng như sự mời gọi trong vai trò Chúa dành cho chúng con; để Chúa Thánh Thần hoạt động một cách nhạy bén; để anh chị em chúng con bỏ đi những điều quen trong cuộc sống với thể lệ và tục lệ của con người; mà hãy sống với một tinh thần phó thác; để Chúa Thánh Thần quyết định và an bài cho chúng con. Những gì chúng con giữ lại thì Chúa để cho chúng con làm. Những điều chúng con làm là những điều của hạ giới không bao giờ thành công cả. Nhưng chúng con biết phó thác và bó tay vì chúng con không thể làm với sức lực của mình; nhưng chúng con cố gắng hết sức để hoàn tất những gì Chúa cho phép. Sau đó, Chúa sẽ dành một cách đặc biệt cho chúng con. Giờ đây con xin dâng lên Lạy Thứ Nhất.

Lạy Thứ Nhất, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.

Lạy Đức Chúa Cha, con thờ lạy Cha, con cảm tạ Cha, chúc tụng và ngợi khen Cha. Lời này được lặp đi lặp lại trên đời sống chúng con mỗi người và mỗi anh chị em; nhưng chúng con không cảm thấy chán. Bởi vì chúng con chỉ có những lời bé nhỏ đơn sơ tầm thường này. Chúng con không hiểu, không học và cũng không có kinh nghiệm gì cả. Nhưng biết rằng, chúng con được gặp gỡ nhau thêm một năm nữa, chúng con có cơ hội được trở lại với nhau, chúng con có cơ hội để được nhận ra ngày đầu tiên mà Chúa đặt tên cho chúng con vào ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Trôi qua bao năm, dù có biết bao nhiêu căng thẳng, dù có biết bao nhiêu người tiếp tục trung thành; nhưng cũng đã có biết bao nhiêu người bỏ cuộc. Tuy nhiên, chúng con vẫn trung thành và tiếp tục ở lại đây với Chúa.

Chúng con thật hạnh phúc vì chúng con không phải là người đạo đức hay là những người tài giỏi. Nhưng chúng con chỉ biết rằng không có một nơi nào để chúng con có thể tin tưởng để gởi thác ngoài Chúa ra. Chúa chấp nhận những gì nơi chúng con, dù còn bất xứng, thiếu sót; nhưng Chúa vẫn thương yêu nâng đỡ. Đó là niềm hạnh phúc của anh chị em con ngày hôm nay. Cho nên, con chỉ biết nói lên lời cám ơn Chúa, và xin Chúa tiếp tục chỉ dạy, dẫn dắt để chúng con sống trong thánh ý Chúa và biết đi trong đường lối của Chúa, là điều quan trọng nhất. Chúng con không thể làm được khi không có Chúa, chúng con không tự mình biết nếu Chúa không cho phép; tất cả đều để tôn vinh, thờ lạy và quy thuận trước Thiên Chúa toàn năng, Đấng thương yêu và dành cho chúng con sự sống đời này lẫn đời sau.

Chúa đã quá yêu thương thế gian mà hy sinh chính Con Một của Ngài, là Chúa Giêsu Kitô; để ngày hôm nay chính Ngài biến hình và bánh và rượu đã trở thành Mình và Máu Chúa để nuôi dưỡng chúng con. Hôm nay, ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa, Chúa đặt tên cho nhóm của chúng con, để chúng con được nói lên lời cảm tạ Đức Chúa Cha. Cha ơi, không có gì mà chúng con có thể hiểu biết được, dù là những lời tầm thường, bình thường, chúng con chỉ quen sống với những ngày tháng lao động bình thường, với những lời chúng con chỉ biết trong sự giới hạn. Nhưng trong Cha, với Cha và thuộc về Cha quả là một sự phong phú. Trong đó, những lời lẽ chứa đựng sự tự nhiên, chứa đựng sự đơn sơ khiêm nhường, chứa đựng những điều nhỏ bé, với tâm tình của một người con dâng lên Cha, cũng giống như lời nguyện “Alleluia!”

Hôm nay, chúng con chỉ biết nhờ Đức Giêsu Kitô để chúng con được gọi Cha là “Abba”, “Lạy Cha”. Bởi vì con người trần gian như chúng con là những con người tội lỗi, làm sao có thể hiểu và biết bất cứ điều gì? Nhưng thật ra chúng con có Cha. Cha của chúng con chính là Đức Chúa Cha mà chúng con đang dâng ngày hôm nay; để chúng con xin được lập lại chữ “Abba”, “Lạy Cha”, một cách rất thân mật qua Phúc Âm Tin Mừng đã ghi chép. 

Chúng con biết được chúng con là con của Cha, dù còn biết bao nhiêu thiếu sót; nhưng chúng con xin mãi mãi được Cha dạy dỗ. Xin Cha thánh hóa. Xin Cha biến đổi. Qua những thử thách chúng con được thuộc về Cha, để chúng con được gần gũi Cha và để chúng con được nhận ra đời sống của mình còn thiếu rất nhiều về đời sống mà chúng con cần; để nói nên lời cảm ơn Cha và để tạ tội với Cha thay cho tiếng nói của mọi tầng lớp, mọi vai trò, gia đình, xã hội và còn rất nhiều nơi nhiều chỗ; trong một thế giới văn minh hôm nay. Đời sống đức tin của họ thì quằn quại, non nớt. Cho nên đã bị khuyến dụ bởi một thế giới văn minh, và cuối cùng đó là sự cấp tiến của một thời đại văn hóa của sự chết; đã làm cho con người đồi trụy và đi vào vấn đề bạo động, và có biết bao nhiêu điều không thể để chấp nhận với luân lý và đạo đức.

Chúng con có thể làm gì được với tình hình này, trong số đó có con cháu của chúng con? Chúng con chỉ biết – Lạy Cha, con cảm ơn Cha, đã qua mười hai năm, biết bao nhiêu điều mà Cha đã dạy cho chúng con qua Chúa Thánh Thần. Có biết bao nhiêu điều mà chúng con đón nhận qua sự chỉ dạy của Ngài nhưng đời sống thực hành thì rất giới hạn. Nhưng chúng con còn tồn tại là sự cầu nguyện, vì đối với thế gian này dù qua mười hai năm hay biết bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, nhưng con người nếu không thay đổi nó vẫn là những ngày tháng mà chúng con cần phải tiếp tục cầu nguyện, cần phải kiên trì và cần phải tiếp tục dâng lên Cha. Đối với thế gian không thể nhưng khi Cha cho phép và vào ngày giờ Cha định đoạt thì bất cứ điều gì cũng có thể.  

Cho nên, chúng con cứ tiếp tục dâng lên Cha, dâng lên Cha những tội lỗi yếu đuối, dâng lên Cha những điều mà chúng con khao khát nhưng chúng con chưa làm được hoặc không làm được. Chúng con còn nhiều bất xứng thiếu sót. Chúng con dâng lên Cha. Chúng con không có của lễ gì xứng cả chỉ ngoài vấn đề này. Xin Cha thánh hoá biến đổi. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Cha và đặt để Cha trên hết; để mọi việc chúng con làm đều có ý nghĩa trong niềm vui, trong bình an và trong hy vọng rất gần với thế giới hiện nay.

Lạy Cha, con dâng lên Cha. Xin Cha định đoạt cho cuộc đời của chúng con mỗi một người. Xin Cha an bài sắp đặt cho sứ vụ của chúng con đến với những người anh chị em bằng lời của Cha qua những cuốn sách được ghi chép. Xin Cha định đoạt, xin Cha an bài, xin Cha sắp đặt; để chúng con sống trong đường lối của Cha, trong sự an bài của Cha, và trong sự quan phòng của Cha. Cuộc đời cứ mãi mãi được Cha làm chủ thì con và anh chị em còn sợ gì thế giới này?

Dù có những thử thách, dù có những vu oan, vu khống bởi miệng người đời; nhưng chúng con vẫn hạnh phúc bình an với Cha và trong Cha. Chúng con cần sự binh vực của Cha là đủ. Ngoài ra, thế giới này họ có thể chấp nhận chúng con nhưng họ rất dễ thay đổi. Nếu không vừa lòng một điểm nào đó, mười việc dù chín việc được vừa lòng nhưng một việc có sự yếu đuối thiếu sót thì chúng con mất sạch.

Cho nên, chúng con thật sự chỉ biết thưa với Cha: “Lạy Cha, xin cho chúng con gửi thác linh hồn và thể xác chúng con trong tay Cha. Xin dâng tất cả những việc con và anh chị em làm lên Cha. Xin Cha định đoạt.” Tất cả mọi sự chúng con không đi ngược lại những điều mình muốn mà xin thánh ý Cha thực hiện những điều Cha muốn trên chúng con. Chúng con chỉ biết ngày hôm nay là ngày lễ Mình Máu Thánh của Chúa Giêsu, Con của Cha, Đấng mà Cha đã gởi đến thế gian, và nhờ Ngài mà chúng con được sống và tồn tại.

Hôm nay là ngày đáng nhớ vì Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại với chúng con cho đến ngày hôm nay. Vào ngày lễ trọng này, con thay thế và đại diện anh chị em nói lên lời cảm tạ, tri ân, chúc tụng và ngợi khen Cha. Và xin được dâng Lạy Thứ Nhất trong tâm tình phủ phục, đầu phục và tạ tội. Xin Cha thánh hóa, biến đổi để chúng con thuộc về Cha và xứng đáng với những hồng ân Cha ban và xứng đáng với một Đấng mà Cha đã gởi đến cho chúng con; nhờ vào Ngài để có sự sống như ngày hôm nay. Xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới để được nhận biết và trở về với Cha. Chúng con xin thuộc về Cha. Totus Tuus.

Lạy Thứ Hai, chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chúa, Đấng Cứu Thế. Hôm nay là một ngày rất đặt biệt, nhắc nhở đến Lạy Thứ Hai chúng con dâng lên Chúa Giêsu, Đấng đã đến với thế gian này ba mươi ba năm – một lịch trình không quá dài nhưng cũng không quá ngắn – nhưng đã để lại cho chúng con sự sống và niềm hy vọng qua cái chết cực cùng của Chúa. Đoạn đường Thập Tự Giá đã dạy dỗ chúng con vì tội mà Chúa đã gánh vác và chịu đựng tất cả; để ngày hôm nay chúng con còn có cơ hội lựa chọn để phạm tội hay dừng lại, không phạm tội hay coi thường tội. Tất cả đều là sự lựa chọn khi chúng con có cơ hội.

Xin cho chúng con có cơ hội suy niệm về Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng chúng con tuyên xưng, Đấng đã để lại một lịch trình vĩ đại. Chính vì sự đau khổ cực cùng với con đường Thập Giá đó để cho chúng con sự sống ngày hôm nay.

Ngày hôm nay, chúng con làm sao biết Mình và Máu của Chúa Giêsu, Đấng đã ở lại thế gian, ở lại với con người? Sự thiêng liêng và thánh thiêng đó vẫn tiếp tục, và hôm nay đặc biệt là ngày Sinh Nhật mà Cha đặt tên cho nhóm của chúng con; để rồi sau mười hai năm chúng con vẫn còn có nhau, và còn có rất nhiều thay đổi. Trưởng thành cũng có nhưng sự thử thách cũng có, già dặn cũng có và những ngày chúng con trở thành thói quen cũng đang có. Mọi mặt, tốt cũng đến, xấu cũng đến. Phần còn lại là sự lựa chọn của chúng con, để có thể tiếp tục bền đỗ trong những ngày tháng dâng lên Cha mọi vấn đề, dâng lên Cha mọi khúc mắc, dâng lên Cha tất cả mọi thành công hay thất bại.  

Xin Cha cho chúng con nhớ những điều của Chúa Thánh Thần dạy, đừng quá vui khi chúng con thành công. Nhưng cũng đừng quá buồn và thất vọng khi chúng con thất bại; mà hãy giữ lấy sự bình an của tâm hồn. Vì Chúa là bình an, là nguồn ân sủng, là niềm hy vọng, là Đấng luôn dành cho chúng con và binh vực sự thật. Ngài sẽ giải quyết mọi vấn đề để chúng con được đi đúng đường lối của Ngài. Đó chính là Thiên Chúa đầy quyền năng, Ngài đã đến với thế gian và không ai có thể làm một điều gì có thể dừng lại cả; mà công cuộc cứu độ đó đã trở thành một sự thành công vĩ đại, là Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại mang sự phục sinh cho loài người nhân loại; để thế giới còn tồn tại trong niềm hy vọng của hiện nay.

Lạy Chúa Giêsu, con tuyên xưng Ngài, con tin tưởng vào Ngài và con tin thác nơi Ngài. Bởi vì Ngài đến để cứu chúng con. Và Ngài đã chiến thắng sự chết để mang chúng con từ bóng tối trở về với Thiên Chúa Cha. Và tuyên xưng Ngài là Đấng Cứu Chúa của chúng con. Xin cho chúng con được tôn vinh Chúa từng giây từng phút trong đời của chúng con mỗi ngày khi chúng con cầu nguyện. Vì khi chúng con cầu nguyện là chúng con được gặp gỡ Chúa, để chúng con dâng những lời cầu nguyện lên Chúa. Dù tâm sự khúc mắc, dù những khó khăn khó giải quyết hay tất cả những điều diễn tả với tình yêu. Dù là giới hạn, nhưng chúng con yêu Chúa. Chúng con tin vào Chúa.

Vì chỉ có Chúa là nguồn an ủi để chúng con có ngày hôm nay. Chỉ có Chúa là động lực để chúng con vượt qua những khó khăn, vượt qua những bịnh tật, vượt qua những nặng nề của thân xác; để có những giây phút thuộc về Chúa trong một sự tuyên xưng khẳng định. Đấng mà chúng con thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ. Xin cho mọi người cũng nhận biết điều này để trở về với Chúa; vì chỉ có ơn cứu độ mới cho chúng con sự sống, và niềm hy vọng đó vẫn còn tồn tại cho đến giây phút cuối đời của chúng con. Xin cho chúng con tin tưởng vào Chúa, để sống một đời sống xứng đáng như Chúa dạy; để chúng con tuyên xưng Đấng Thiên Chúa chúng con thờ lạy.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, con dâng tất cả những gì mà chúng con chưa giải quyết được và còn rất nhiều khúc mắc trong tư tưởng, hành động, sự nghi ngờ của những người anh chị em, hoặc là sự đau khổ với những sự cáo vạ. Nhưng chúng con không sợ; bởi vì chúng con hạnh phúc rằng chúng con được biết giáo lý của Chúa để cứu chúng con qua con đường Thập Giá đau khổ. Và Chúa chấp nhận chịu sự oan ức và cuối cùng Ngài đã chết một cách vô tội trên Thập Giá; nhưng cái chết đó đã mang lại cho chúng con niềm hy vọng hôm nay.

Thì ngày hôm nay, sự thử thách của trần gian này dù mức độ ác đến đâu nhưng chúng con vẫn còn có Chúa binh vực. Vì Chúa biết con đường này là con đường Chúa đã vạch ra; để chính Ngài mang ơn cứu độ cho nhân loại. Thì hôm nay con đường của chúng con đang đi, dù nhiều hay ít, chúng con cũng phải đi qua con đường Thập Giá này để thấu hiểu con đường đi về thiên đàng là một con đường phải qua một giá mà chúng con cần phải trả xứng đáng với nó.

Đồng thời, vượt qua những điều ở nơi thân xác yếu hèn tội lỗi, để lột sạch những gì còn tồn đọng trong chúng con, để chúng con xứng đáng bước vào một nơi mà Chúa Giêsu đang chờ đợi từng người chúng con. Ngài đang chờ đợi những môn đệ bé nhỏ mà Ngài yêu thương. Ngài mong mỏi sự đơn sơ, sự khiêm nhường đó vẫn tiếp tục trên đời sống của từng mỗi một môn đệ Chúa chọn; để sớm được gặp Chúa tại nơi vĩnh cửu muôn đời. Xin cho mọi người trên thế giới cũng khao khát điều này để họ được nhận biết; bởi vì Chúa dành cho tất cả chúng con đều là sự bình đẳng giống nhau. Nhưng sự đáp lại để có thể lắng nghe và thi hành thì đó là điều đối diện khi chúng con trình bày trước Thiên Chúa và trước quan toà khi chúng con ra khỏi cuộc đời này.

Lạy Chúa Giêsu con tuyên xưng Ngài. Xin cho mọi người sớm nhận biết điều này, vì ai cũng phải đi qua con đường này để kết thúc thế gian và đến Thiên quốc vĩnh viễn. Nhưng phải qua giáo lý của Chúa Giêsu Kitô, với sự chỉ dạy của Ngài. Chúng con cứ tìm hiểu, cứ khát khao đi tìm những gì chúng con muốn; nhưng chúng con quên rằng những gì chúng con cần và những nhu cầu thì Chúa là Đấng biết rất rõ. Chỉ cần chúng con có một trái tim tìm đến Ngài và học như Chúa Giêsu dạy. Đó là đọc Kinh Lạy Cha mỗi ngày một cách sốt sắng, đọc với một tâm tình chậm rãi, với một chiều sâu và thấm hiểu lời của Chúa dạy. Đức Chúa Cha Ngài không bao giờ từ chối với những việc có lý và hợp lý; huống gì Chúa Giêsu là Đấng đã dạy chúng ta và Ngài sẵn sàng ban đến cho chúng ta.

Ngày hôm nay, Phúc Âm Tin Mừng cũng đã nói chính Chúa Giêsu đích thân dạy Kinh Lạy Cha để giúp chúng ta cầu nguyện, và cũng nhắc nhở chúng ta đừng phô trương, đừng trưng bày, đừng háo thắng, thích cho người khác khen và thích cho mọi người được biết, hoặc là có tâm tình với ý riêng và khát vọng. Xin Chúa giúp chúng con trở nên đơn sơ bé nhỏ, chúng con làm tất cả cho Chúa và dâng lên Chúa. Xin Chúa quyết định cho chúng con, chúng con không tham vọng cũng không thể hiểu giá trị quá lớn như vậy. Cho nên ngày hôm nay, chúng con cứ tiếp tục cầu nguyện, và chúng con dâng lên Chúa sự vinh quang, hạnh phúc. Tất cả đều quy hàng trước Thiên Chúa toàn năng, Đấng Phục Sinh vinh quang, mang lại tình thương và Lòng Thương Xót đã dành cho chúng con và cho thế giới hiện nay.  

Xin Chúa cho mọi người được biết và trở về để chúng con được hưởng niềm hạnh phúc; mà mỗi một thánh lễ Giáo Hội nhắc nhở. Đặc biệt thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa có một sự liên quan thánh thiêng và thiêng liêng, Chúa đang ngự trị và cho chúng con được biết để củng cố đức tin cho mọi người trong nhân loại. Thật là một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng, với tình yêu thương dạt dào trên loài người nhân loại. Xin cho chúng con đáp lại với tình yêu dù là thiếu sót, bất xứng hay không bao giờ xứng đáng nhưng chúng con biết rằng “Tình yêu” nó gồm có rất nhiều chiều sâu bằng con tim, bằng lý trí để chọn lựa, để thuộc về Chúa. Xin gìn giữ chúng con trong vòng tay yêu thương của Ngài để tiếp tục làm chứng, tiếp tục tuyên xưng và sống một cách xứng đáng qua giáo lý mà Chúa cho phép.

Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa. Xin cho nhiều người được biết, được nhận và trở về với Thiên Chúa trong sự tuyên xưng. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa. Totus Tuus.

Lạy Thứ Ba, chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý, là sự thật. Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng luôn dẫn dắt chúng con ra khỏi bóng tối khi chúng con bị đè nặng bởi tội lỗi yếu đuối. Đời sống của chúng con luôn vấp ngã. Đó là những ngày tháng rất giới hạn trong sự hiểu biết của đức tin. Cho nên chúng con sống theo lối sống của trần gian, của bản ngã cá tánh, và còn rất nhiều ích kỷ, còn rất nhiều điều trong đời sống bất xứng thiếu sót, còn những việc tham lam, và tất cả mọi điều đoán xét, nghi ngờ. Còn rất nhiều, rất nhiều trong đời sống của trần gian mà ai cũng vấp phải. Trong đó có nghi ngờ, có kiêu ngạo, có đoán xét, tất cả đều có hằng ngày trong đời sống.

Nhưng nhờ Chúa Thánh Thần Ngài giúp chúng con hiểu được chúng con có thể lệ thuộc vào chính tội. Chúng con đã sanh ra trong tội nhưng Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa, là Đấng hướng dẫn, là Đấng chỉ dạy. Bảy nguồn ân sủng Ngài chỉ dạy là căn bản cho chúng con để bước vào cuộc đời này; để chúng con sống và lắng nghe sự chỉ dạy của Ngài một cách nhạy bén. Khi chúng con sống được điều này thì chúng con gặt hái được rất nhiều hoa quả của Chúa Thánh Thần ban cho; để chúng con sống đời sống khiêm nhường, sống tiết độ, sống yêu thương, sống tha thứ và nhẫn nại, sống vâng phục, khó nghèo. Sống một đời sống được mời gọi; để biết ăn chay, biết hãm mình, biết hy sinh, và biết tự hạ.

Tất cả những đức tánh tốt này từ nơi Chúa Thánh Thần, không phải chỉ dừng lại tại một điểm; mà còn sức mạnh của Chúa Thánh Thần và còn nguồn gió mới của Chúa Thánh Thần thổi vào để đổi mới. Và còn sự xác tín của Thần Khí Chúa cho đời sống của chúng con. Lời nói, việc làm và hành động, tất cả những sự thiêng liêng không giải thích được. Nhưng chính sự cầu nguyện mà Chúa cho phép để nói lên tâm tình này và nói lên những sự thật; mà chúng con rất cần với sự ước mơ của loài người nhân loại.  

Có những người không biết, chưa biết, chưa hiểu và chưa tin. Nhưng chúng con cứ cầu nguyện để anh em đồng loại chúng con cũng được biết, được tin và tìm về với Chúa. Vì chỉ có Chúa Thánh Thần mới dạy cho chúng con sự khôn ngoan, sáng suốt. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới đẩy lùi đi tất cả những yếu ớt, yếu đuối trong sự tiêu cực của chúng con trong mọi hoàn cảnh. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới dạy cho chúng con có một trái tim mới, có một tình yêu mới. Chính Ngài dạy cho chúng con một sự lạc quan, một đời sống chân thành, chung thủy, một đời sống bền đỗ; để chúng con được biết sự giá trị của đời sống nơi lương tâm và lương tri do Ngài dạy và chỉ cho chúng con trong sự thiện và trong sự thật.

Lạy Chúa Thánh Thần, sự tốt đẹp nhất thuộc về Ngài và mọi sự trong chân thiện mỹ cũng thuộc về Ngài. Xin cho chúng con hiểu được điều này để chúng con sống trong ơn nghĩa của Chúa; để chúng con lìa bỏ đi tất cả những suy nghĩ, lìa bỏ đi tất cả những khắt khe, lìa bỏ đi tất cả những gì vốn nơi cá tật trong đời sống của chúng con. Không có Ngài sửa đổi, chúng con dường như trở thành thói quen và dường như trở thành cá tật khó sống giữa thế giới, chỉ biết sống ích kỷ với bản thân mình. Cho nên, lạy Chúa Thánh Thần, xin đổi mới đời sống của mỗi người chúng con từng người. Xin đổi mới anh chị em chúng con sau mười hai năm; đặc biệt ngày lễ Sinh Nhật Mình Máu Thánh Chúa của năm nay. Chúng con thiết nghĩ rằng không còn cơ hội nữa; nhưng đối với Thiên Chúa không có gì không thể. Tin sẽ được, tìm sẽ thấy và gõ sẽ được mở cho; và sẽ còn nhiều việc lớn lao hơn nữa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy tiếp tục dạy dỗ chúng con; để chúng con được tiếp tục đi trong đường lối của Chúa; với một đời sống đáng nhớ, đáng kính, và trở thành những con người quy hàng, quy phục thật sự, từ tâm hồn lẫn thể xác; để tuyên xưng Đấng Tối Cao mà chúng con thường thờ lạy, chúng con tôn vinh, cầu nguyện. Và chúng con xin được chúc tụng: Ngôi Cha, Ngôi Con, và Thánh Thần. Ba Ngôi nhưng một Chúa, Ba Ngôi vị khác nhau để mọi người được đón nhận hồng ân lớn lao này. Xin cho chúng con biết nhận ra để chúng con tin và phó thác; để chúng con sống một đời sống như Chúa mời gọi; để xứng đáng với tình yêu Chúa ban, xứng đáng với tình yêu Chúa cho, và xứng đáng với đời sống mà ngày hôm nay với những việc cao cả Chúa đã làm trên chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin tiếp tục chỉ dạy chúng con; để chúng con tránh bớt những đam mê ham muốn trong đời sống riêng tư của chúng con; để giúp chúng con thay đổi, thay đổi hàng ngày, thay đổi từng giờ, thay đổi tư tưởng, hành động, việc làm; để chúng con thuộc về Chúa; để sự tuyên xưng của chúng con có giá trị cho những người khác đón nhận, lắng nghe và họ có đức tin trưởng thành hơn.

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con chỉ biết dâng lên Ngài; vì biết bao nhiêu công việc sắp tới đang chờ đợi chúng con. Xin Chúa giúp chúng con trọn vẹn mọi việc trong thánh ý của Chúa; còn hơn nhiều việc mà chúng con lật đật. Chúng con tìm đủ mọi cách nhưng không tập trung, và không để tâm hồn được hướng về Thiên Chúa; nhưng chúng con làm việc chỉ có bề ngoài. Đây là điều cần nhất. Xin Chúa giúp chúng con có sự bền đổ, và từ sự bền đỗ chúng con sẽ khám phá ra những sự tốt đẹp nhất mà Chúa sẽ không bao giờ để những người con tìm Ngài phải thất vọng.  

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là Đấng mà chúng con tôn vinh, cảm tạ. Xin Ngài tiếp tục dạy dỗ chúng con yêu thương Đức Chúa Cha, chúng con tôn kính và thương yêu Chúa Giêsu, và chúng con đáp lại sự mời gọi của Ngài. Chúng con lắng nghe lời chỉ dạy của Ngài trong thiêng liêng đang hiện hữu. Chúng con nhận ra một cách rất rõ ràng Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng chúng con thờ lạy, tôn vinh, cảm tạ, chúc tụng, và một Chúa Ba Ngôi mà chúng con yêu mến, chúng con tôn vinh, chúng con thờ lạy và chúng con phủ phục.  

Xin cho mọi người nhận biết điều này mà trở về với Thiên Chúa của tình yêu với Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con và cho thế giới của hôm nay; để cho họ được nhận biết sự cầu nguyện rất quan trọng. Sự cầu nguyện đó sẽ được gặp gỡ, cũng xin được trọn vẹn trong niềm phó thác và trong đời sống hy vọng; mà chúng con rất cần trong mọi tầng lớp, mọi vai trò và trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa thương đến thế giới của loài người chúng con hôm nay, là những người đang đi tìm. Nhưng họ sẽ tìm điều gì đây giữa ngã ba đường, với chiến tranh, đau khổ, và dịch bịnh; với sự tranh cãi về sự hiệp nhất trong Giáo Hội, và tất cả các nơi khác? Xin cho sự hiệp nhất nên một mới có thể thành công, hiệp nhất nên một thì Chúa mới có thể đổ tràn ân sủng xuống cho loài người; với đôi tay nhỏ bé hứng sao cho vừa?  

Cho nên, những gì từ Chúa Thánh Thần là những ân huệ vô cùng lớn lao. Xin giúp chúng con mở lòng, mở mắt, mở con tim; để nhận biết những gì của Ngài và sống đúng như sự mời gọi của Ngài; để mỗi ngày nhạy bén hơn trong niềm vui, trong tình thương, trong hy vọng; mà Chúa đã dành cho chúng con trong một thời đại Chúa đến một cách nhãn tiền, Chúa ban ân sủng một cách dồi dào. Sự phong phú đó sẽ giúp chúng con trưởng thành hơn và thật là ý nghĩa khi chúng con thuộc về Chúa. Xin Chúa đón nhận lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh, thờ lạy Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần; bây giờ cho đến mãi muôn đời. Totus Tuus.

Lạy Thứ Tư, chúng con kính dâng lên Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Thứ Tư chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Lạy Chúa, sau mười hai năm cho đến giây phút này có lẽ cũng có những người kề cận nhưng họ không hiểu chúng con làm gì; nhưng sau mười hai năm chúng con cũng gặt hái rất nhiều. Dù là những anh chị em xa xôi, nhưng chúng con cùng một Cha trên trời; cùng những giây phút mà chúng con cầu nguyện trước Chúa Thánh Thể; cùng những giây phút và những tin tức mà chúng con không thể tự mình biết được, cũng không qua truyền thông. Nhưng Chúa Thánh Thể dẫn chúng con đến gặp gỡ nhau; cho chúng con cơ hội để chia sẻ cho nhau và biết được tình hình với những điều gì đang xảy ra giữa thế giới.

Chúng con hoàn toàn không lanh lợi, cũng không có những điều mưu mô như con người. Khi anh chị em đi chung với nhau thường thì củ ấu cũng tròn, nhưng khi họ đã ghét rồi thì trái bồ hòn nó cũng trở thành méo. Đây là những lời dân gian thường nói. Đối với những người đã được mời gọi, nếu họ đã rời khỏi chúng con thì tình thương không còn; chỉ còn sự hận thù, chỉ còn những sự ghét bỏ. Nhưng chúng con không vì sự ghét bỏ, vì sự hận thù đó giống như họ mà chúng con phải cao hơn họ như Chúa đã nói, “Hãy yêu thương kẻ thù. Hãy tha thứ cho họ. Hãy cầu nguyện cho họ và cũng hãy tiếp tục thương yêu họ.” Bởi vì những người gian ác họ cũng thương yêu thân nhân của họ chẳng có gì đáng kể. Nhưng Chúa dạy chúng con hãy yêu thương kẻ thù, hãy tha thứ cho họ, hãy làm ơn cho họ và hãy cầu nguyện cho họ.

Cho nên, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm tạ ơn Ngài. Vì sự hiền lành của Ngài, sự nhẫn nại của Ngài, sự chờ đợi của Ngài dạy cho chúng con được ngày hôm nay; để chúng con có thể thấu hiểu được sự chỉ dạy của Chúa mang lại cho chúng con sự giải thoát với sự băn khoăn trăn trở với tiếng đồn. Những ngày tháng chúng con bị phản bội, những ngày tháng bị vu oan, những ngày tháng chúng con thấy được sự bất công giữa cuộc đời này. Nhưng Chúa Giêsu Thánh Thể lại bù lấp lại cho chúng con khi chúng con bên cạnh của Ngài.

Chúng con thấy được rằng chúng con chỉ bị một chút xíu qua những người anh chị em bỏ rơi hoặc họ đã làm cho chúng con đau lòng. Chúng con chỉ thất bại một phần nào đó trong đời sống kinh tế của gia đình, trong xã hội, hay qua việc làm, chúng con đã đau buồn và thất vọng cỡ nào. Trong khi Chúa, là một Đấng Thiên Chúa đã chết cho con người trong nhân loại. Ngài nhìn thấy tất cả sự phản bội. Ngài nhìn thấy tất cả những gì nơi con người qua bao thời đại đối với Ngài. Nhưng Ngài không bỏ cuộc. Ngài vẫn tiếp tục chịu đựng cho đến giây phút cuối cùng và chết trên Thập Tự Giá. Thập Tự Giá đó đã trở thành sự phục sinh và cho chúng ta cơ hội trở về với Ngài trong ơn tha thứ, là một hồng ân vô cùng lớn lao vĩ đại.

Ngày hôm nay, con người không thể quên được Chúa Giêsu Thánh Thể, bởi vì Ngài vẫn còn với chúng ta dù không bằng xương bằng thịt. Ngài là Thiên Chúa, muốn ở với con người và yêu thương con người bằng trái tim. Ngài đã trở thành tấm bánh để nuôi dưỡng linh hồn mỗi một người chúng con. Từ sự nuôi dưỡng linh hồn đó, chúng con được gặp gỡ Chúa, đón nhận Chúa. Từ từ chúng con cảm nhận tình yêu Chúa, và từ đó chúng con được sống trong đức tin. Ngày hôm nay, Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con và cho thế giới này. Cho nên có những cử chỉ hành động mà con người khó làm, khó thực hành, nhưng với niềm tin chúng con đã thực hành được điều này; từ sự thực hành đó chúng con cảm thấy lớn lên với tình yêu và chúng con biết cầu nguyện khi chúng con dâng lên cho Chúa.  

Chúng con không như mọi người đứng trước hội đường để khoe khoang; nhưng chúng con đến với một tâm tình mà chúng con tôn thờ, yêu mến một cách phục tùng, làm gương sáng; để gợi lại cho thế giới lòng tạ tội, tri ân cần có nơi đời sống loài người chúng con; để chúng con mỗi ngày mỗi người hiểu rõ rằng Chúa vẫn còn và chúng ta thì dửng dưng thờ ơ. Thế giới bên ngoài thì đông đúc và những nơi hưởng thụ thì chúng ta tất bật. Chúng ta luôn luôn lo và chăm sóc rất kỹ càng; nhưng Chúa là Thiên Chúa, tạo cho chúng ta điều đó, cho chúng ta điều đó và Ngài chết cho chúng ta được sống ngày hôm nay. Chúng ta không hiểu được thế giới thiêng liêng của Thiên đàng mà chúng ta đối diện cả một cuộc đời hay mãi mãi muôn đời; còn những ngày tạm bợ thì chúng ta chăm sóc cho nó quá nhiều, và cuối cùng chúng ta mất đi sự thiêng liêng cao cả quá lớn.

Chúa không trách tội chúng ta nhưng Chúa có quyền buồn vì chúng ta đã ơ thờ với Ngài. Chúa có quyền buồn vì Chúa dựng nên chúng ta, chết cho chúng ta nhưng cuối cùng chúng ta ngoảnh mặt trước Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta. Cho nên, xin hãy gợi ý lại cho tâm hồn mỗi một người chúng ta điều gì cần thiết nhất. Lý lẽ, lý luận rất hay nhưng chúng ta chỉ nói trên lý thuyết. Chúng ta chỉ thực hành trong những điều chúng ta phô trương. Đa số chúng ta mong muốn những khát vọng, còn những điều của tâm hồn và trái tim; mà Chúa muốn chúng ta dành cho Chúa dường như rất ít trong thế giới này.

Dù sao chăng nữa, dù thế giới ít người hoặc không có người; nhưng chúng con còn có Mẹ Maria là một gương mẫu duy nhất mà Chúa Cha đã chọn. Mẹ dạy cho những đứa con của Mẹ. Có nhiều đứa con cũng phản nghịch không vâng lời. Nhưng cũng có những đứa con rất cần Mẹ và bên Mẹ mỗi ngày; để Mẹ dạy, hành động và thực hành như Mẹ đã dạy; để đời sống đó mà Chúa nhìn đến những đứa con bé nhỏ đó; mà thương đến những kẻ chưa hiểu, chưa biết, để nó có cơ hội. Chúa cũng dùng những đứa trẻ đơn sơ bé nhỏ đó; để cầu nguyện cho những đứa trẻ cứng cỏi với đời sống khô khan đó.

Cho nên, còn Mẹ, với Mẹ thì nhất định chúng con sẽ hiểu thấu sự chờ đợi yêu thương của Chúa Giêsu Thánh Thể; và sự thánh thiêng thiêng liêng mà con người đòi buộc phải tin; để chúng ta tìm đến Chúa với những ngày tháng căng thẳng và với một thế giới đảo điên như hôm nay; với những ngày trị an bất ổn, và còn ảnh hưởng đến đời sống, với tinh thần, đức tin và mọi mặt trong thế giới này. Xin cho chúng con tìm đến Chúa để nhận ra được sự công chính cần có nơi mình và sự thực hành trong đời sống; với sự hy sinh làm chứng để nhiều người được nhận biết và trở về với Chúa. Đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để chúng ta cảm nghiệm được sự yên lặng; để tâm hồn được nhẹ nhàng và đón nhận tình yêu mà Chúa đã chịu đựng qua cái chết; để cho chúng ta sự sống. Hôm nay, Ngài vẫn tiếp tục ở cùng chúng ta, an ủi chúng ta và cho chúng ta niềm hy vọng khi chúng ta tìm đến Ngài.

Ngày hôm nay, chúng ta phải khẳng định và cương quyết; để nhận biết những gì Thiên Chúa cho để chúng ta thực hành; để chúng ta làm chứng cho thế giới, một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta thay thế cho anh chị em đồng loại của mình, mọi tầng lớp, mọi vai trò, trong tâm tình cảm tạ, tri ân, trong tâm tình tuyên xưng, trong tâm tình mà chúng ta được đón nhận. Vinh quang và ánh sáng được sáng tỏ để chứng minh sự thiêng liêng hiện hữu giữa thế giới này; sự cho phép của Chúa một cách phong phú và sự hoạt động của Chúa Thánh Thần đang hoạt động dành một cách đặc biệt; để chúng ta cảm nghiệm và chúng ta đón nhận được và chúng ta tiếp nhận được một tầng đài hiếm có thể tiếp nhận được trong thế giới này.  

Cho nên, những gì của ngày hôm nay không tự con người có mà do nơi Chúa dành cho chúng ta qua ba Ngôi vị. Sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể là một động lực sức mạnh để giúp chúng ta gởi thác, phó thác, trông cậy; để tiếp tục sống một đời sống công chính triệt để; để đến với một Thiên Chúa mà chúng ta tin và chúng ta thực hành theo giáo lý của Ngài. Xin cho thế giới cũng dừng lại với những tội ác, đang đê mê và đam mê với những lệ thuộc; mà con người đang đi tìm, với nhục dục, tham lam, hút sách, hưởng thụ. Và còn những điều bất chính khủng khiếp của một thế giới đang ưa chuộng nhưng đưa họ vào cõi chết. Vì đó là chết dưới sự tinh vi khéo léo của một thời đại bọc xác với sự văn minh; nhưng sự văn minh đó đã đưa con người vào sự chết dần mòn của linh hồn.  

Xin cho chúng con được đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, là ngọn lửa được đốt sáng; để dẫn dắt những người con cái xa gần của Ngài trở về. Vì chỉ có ngọn lửa của tình yêu này để chúng con mới trưởng thành hơn. Đừng mất đi một cơ hội lớn lao ở trong một thế giới mà Chúa đặc biệt cho phép qua sự hoạt động của Chúa Thánh Thần; để chính Thần Khí đó được đốt sáng cho mọi tầng lớp, mọi vai trò; cho Giáo Hội, cho xã hội chúng con và cho tất cả những người con cái khắp nơi. Đặc biệt những người Kitô Hữu, để chúng con cần làm điều gì và phải làm điều gì? Vì đây là cơ hội cuối cùng để chúng con được tái sanh trong Ngài và để cho nhiều người được biết và trở về với Ngài; vì chỉ có Ngài mới có hòa bình, hạnh phúc và bình an.

Chúng con có thể nhìn thấy nắng đẹp của ngày hôm nay nhưng ngày mai chỉ một cơn gió bão hay một thiên tai gì đó xảy ra thì chúng con liệu có còn những ngày tháng như chúng con đang có hay không? Xin cho chúng con tỉnh thức tâm hồn của mình bằng đời sống nội tâm khi cầu nguyện, và tìm đến Chúa Giêsu Thánh Thể; để chúng con được thấy niềm bình an thật sự nơi Ngài ban cho; bình tĩnh đủ để đối diện mọi vấn đề và tiếp tục trên bước đường mà Chúa mời gọi; để trở thành những tông đồ mang đến Tin Mừng âm thầm qua đời sống cầu nguyện, qua món quà Mẹ dạy và những cuốn sách; mà Chúa cho chúng con có thể tiếp tục in ra những lời của Chúa, sự nhắn gởi và sự tiếp nhận qua sự dạy dỗ mà Chúa Thánh Thần ban đến cho toàn thế giới.

Xin cho tất cả mọi người được nhận ra điều này để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể một cách tôn kính hơn, biết về Chúa Giêsu Thánh Thể nhiều hơn và nhận ra vinh quang và uy quyền mà Chúa đã cho chúng con; để củng cố đức tin cho mọi người và mọi tầng lớp trong thế giới của hiện nay. Nhưng xuất phát từ tình yêu Chúa cho và tình thương qua Lòng Thương Xót mà chúng con được điều này. Tất cả những điều này đến từ nơi Đấng Thiên Chúa toàn năng, yêu thương và tha thứ; để chúng con có những ngày tháng tuyên xưng và sống một cách xứng đáng với tình yêu mà Chúa đã dành cho chính chúng con.

Giờ đây, chúng con xin được thuộc về Chúa Giêsu Thánh Thể. Đặc biệt ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa, con nói lên lời cảm tạ ơn Chúa. Con tôn vinh Chúa vì Chúa đã dành một cách đặc biệt để đặt tên cho chúng con, cái tên được đặt cho nhóm. Xin cho anh chị em nhớ đến điều này để họ được biết mỗi ngày trong cuộc sống, chúng con có sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể; dù ở nhà hay bất cứ nơi đâu Chúa không bao giờ ngưng nghỉ viếng thăm chúng con. Chính vì điều đó đã củng cố đức tin chúng con để sống đúng như sự mời gọi để làm chứng cho sự thật.  

Xin cho mọi người quy hàng, quy thuận trở về; với lòng tôn kính, biết ơn và tri ân. Chúng con xin dâng và thưa với Chúa Giêsu Thánh Thể Lạy Thứ Tư mà con kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngày hôm nay, Chúa dành cho chúng con cơ hội để nói về Ngài; để chứng minh những việc Ngài làm và để làm chứng cho sự thật; để mọi người được nhận ra và trở về với Chúa qua lòng tin, với chiều sâu, với sự suy niệm, với sự cảm nghiệm; để sống một cách có ý nghĩa hơn mà Chúa đã cho và ban đến cho chúng con và cho thế giới. Chúng con xin thuộc về Chúa Giêsu Thánh Thể. Totus Tuus.

Xin cho nhiều người biết yêu Ngài, nhận ra Ngài, và nhận ra sự chờ đợi của Ngài, để chúng con đồng lòng hiệp nhất trong sự đầu phục, phủ phục, tôn vinh, thờ lạy; bằng linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim xin thuộc về Chúa. Xin cho Giáo Hội chúng con nhận ra sự chờ đợi của Ngài; để Giáo Hội chúng con nói về Ngài thật nhiều; để mọi người con chiên dân Chúa được quy hàng, quy thuận trước Chúa; Đấng gần gũi nhất, Đấng yêu thương nhất và Đấng đang chờ đợi chúng con một cách sống động nhất; để đức tin chúng con được mạnh dạn hơn và đời sống với giáo lý được thực hành trên chúng con.  

Xin cho chúng con được đón nhận và hiểu ý nghĩa của Kinh Lạy Cha mà Chúa dạy qua bài Phúc Âm hôm nay; để hàng ngày trong tâm tình với chiều sâu, trong tâm tình với những lời nguyện thiết tha dâng kính Thiên Chúa. Đó cũng là của lễ được kính dâng hàng ngày để nhắc nhở chúng con còn có Cha trên trời. Sự an bài của Cha, sự sắp đặt của Cha, sự hiện diện của Cha, và tình yêu Cha đã hiến mình để trở thành của lễ; để cho chúng con được sống và được nuôi linh hồn lẫn thể xác qua thánh lễ Misa, qua Mình và Máu Cha, qua sự hiện diện; để chúng con đến viếng thăm, để chúng con được dâng lên Cha và chúng con được thăm viếng Cha tại các nhà tạm khắp nơi trên mọi miền đất nước.

Xin cho mọi người có lòng yêu mến; chắc chắn rằng khi chúng con đến với Cha, tâm hồn chúng con được đón nhận món quà bình an, bình tĩnh; để chúng con sống và nhận biết giáo lý của Cha dạy. Sự thực hành trong đời sống công chính cần có; để chúng con thuộc về Cha bây giờ cho đến giây phút cuối cùng. Nhất là thời đại của ngày hôm nay có biết bao nhiêu khuyến dụ, có biết bao nhiêu chi phối, có biết bao điều sợ hãi. Nhưng chỉ có Cha mới mang lại cho chúng con sự bình an, mang lại cho chúng con sự bình tĩnh, khiến chúng con không sợ sệt hoang mang, mang lại cho chúng con niềm hy vọng nơi Cha duy nhất qua Chúa Giêsu Thánh Thể.  

Con thờ lạy. Con cảm ơn Cha. Cha đã đặt tên này cho nhóm của chúng con. Thật là hạnh phúc và hiếm có để được điều này. Xin cho chúng con nhận diện và thi hành; để chúng con cám ơn Cha mỗi ngày, mỗi giờ trong cuộc sống của chúng con, và nhớ đến những điều Cha dạy mà thực hành trong đời sống; mà chúng con trở thành những chứng tá thật sự cho nhiều người được biết Cha và trở về với Cha và đón nhận tình yêu của Cha; để họ được tái sanh trong Cha, và củng cố đức tin vững mạnh. Chúng con cảm tạ ơn Cha. Chúng con xin thuộc về Cha qua Lạy Thứ Tư chúng con dâng lên Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô. Amen.

Lạy Thứ Năm, chúng con kính dâng lên Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, trước hết con cảm ơn Chúa. Cám ơn Chúa đã cho con một người Mẹ rất chu đáo về đời sống thiêng liêng và tinh thần Mẹ luôn chăm sóc và nhắc nhở chúng con. Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, con cám ơn Chúa đã cho con được tiếp nhận sự chỉ dạy của Mẹ. Mẹ dạy chúng con để chúng con đến với Chúa qua mỗi một Ngôi vị.

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, con không thể nói hết được lời cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con. Vì chính Mẹ là người duy nhất đã hiểu được công cuộc vô cùng lớn lao mà Mẹ đã âm thầm với hai tiếng “Xin Vâng” cho đến cuối cuộc đời của Mẹ. Mẹ bên cạnh Chúa cho đến giây phút cuối cùng. Khi Chúa tắt thở trên Thập Tự Giá, Mẹ là người rõ nhất về công cuộc cứu độ lớn lao này. Nhờ chính Năm Dấu Thánh mà hôm nay chúng con được tuyên xưng và suy niệm một cách sâu đậm là nhờ chính Mẹ Maria để chúng con có được điều này. Vì chính những điểm này giúp chúng con hiểu thêm nữa về tình thương của Chúa; chắc chắn Chúa đến để cứu chúng con ra khỏi tội. Phần còn lại là xin cho chúng con biết hợp tác và thực hành; không quá khó nhưng cũng không quá dễ.

Nhưng chúng con cần nhất là đời sống cầu nguyện bằng nội tâm, bằng cách suy niệm; mà mỗi một người chúng con đều có quyền làm, đều có quyền thực hành. Vì đó là quyền sở hữu của chúng con qua tình thương của Chúa ban cho, và cũng dành một cách đặc biệt cho chúng con hiểu được ý nghĩa của cầu nguyện khi chúng con phạt tạ thân xác, linh hồn lẫn thể xác. Trong những giây phút tập trung hơn, suy niệm nhiều hơn và cảm nghiệm với những điều chúng con dâng, chúng con thưa và chúng con trình bày; để chúng con được thấy và cảm nhận được tình thương bao la của Đức Chúa Cha dành cho chúng con qua bao thế hệ.

Đó chính là Dấu Thánh Thứ Nhất mà Chúa Giêsu mang đến cho chúng con qua Con đường Thập Giá, con đường cực cùng đau khổ mà Ngài đã chiến thắng. Ngài chiến thắng dành cho chúng con điều gì? Cho chúng con được sống và để cứu linh hồn của chúng con. Tình thương và Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha dành cho chúng con qua muôn thời đại và dành cho chúng con mãi mãi. Nhưng chúng con có biết đáp lại để nhận ra và hiểu được những gì nơi Chúa Cha đã làm qua Con của Ngài là Chúa Giêsu.

Dấu thánh đó như một sự đóng dấu cho linh hồn của chúng con, nhắc nhở tình yêu của Chúa vẫn tiếp tục cho chúng con cơ hội; để chúng con được phục thiện phục hồi sau những ngày tháng quen với tội. Chúng con sống trong những ngày tháng xa Chúa, khô khan nguội lạnh, vô cảm. Chúng con không cảm nhận với những chữ chúng con thường đọc Lòng Thương Xót Chúa. Nhưng chúng con không hiểu Lòng Thương Xót Chúa như thế nào và Lòng Thương Xót Chúa làm gì cho chúng con được sống.

Tình thương của Lòng Thương Xót không dừng lại một điểm qua bao thời đại với những người có thể học hỏi hoặc giải thích. Nhưng nó mang một chiều sâu cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, khi chúng con suy niệm về Lòng Thương Xót của Chúa; để những kẻ thấp cổ bé miệng như chúng con không hiểu biết; nhưng chúng con được Lòng Thương Xót của Chúa để có ngày hôm nay. Đây là một niềm tin vốn cần và có mà Chúa Giêsu khẳng định và muốn chúng con trưởng thành và hiểu được điều này; để chúng con sống có giá trị và có ý nghĩa; mà chúng con đang có do nơi Chúa Cha ban cho. Chúng con không còn điều gì để nói hơn nữa ngoài lời chúc tụng, cảm tạ, tôn vinh; vì Thiên Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương. Ngài dành rất nhiều cơ hội và sự mong mỏi của Ngài qua Con của Ngài là Chúa Giêsu, để khẳng định với tình thương mà Chúa đã dành cho chính chúng con qua Dấu Thánh Thứ Nhất mà Chúa Giêsu mang đến.  

Dấu Thánh Thứ Hai, vì đã quá yêu thương thế gian mà Chúa hy sinh chính Con Một của Ngài; nhờ chính Đức Giêsu Kitô đã vâng phục đến chết và công cuộc cứu độ đó đã hoàn tất để mang đến sự sống cho loài người nhân loại và mang đến hy vọng qua bao thời đại. Đây là việc mà chúng con thật sự phải suy niệm để hiểu rõ Dấu Thánh Thứ Hai tuyên xưng Chúa Giêsu, Đấng chúng con tin, Đấng Cứu Chúa, Đấng Cứu Thế và Đấng Cứu Chuộc; để giúp chúng con hiểu mỗi một từ ngữ đều có sự trùng hợp để hiểu một ý. Nhưng có rất nhiều điều để giải thích cho chính tội lỗi của chúng con.  

Chúng con là những tội nhân, không nhờ Đấng Cứu Chúa, Đấng Cứu Chuộc, Đấng Cứu Tinh, thì chúng con vẫn là những kẻ sống trong tội lỗi, quen với tội và dường như không biết tội. Nhưng chúng con có Chúa Giêsu, là nguồn ánh sáng soi chiếu, để chúng con đi ra khỏi bóng đen của chính tội mà mỗi một người chúng con trong thế giới này đều vấp ngã. Không ai có thể xưng danh vỗ ngực là cuộc đời chúng tôi không vướng tội. Chúng con là những kẻ sanh ra trong tội, nhờ giá máu của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc; để chúng con được gội rửa tội lỗi của mình và đón nhận Thánh Thần Thiên Chúa, là tình yêu của Ngôi Cha và Ngôi Con. Phải cần một sự khẳng định rất rõ ràng không thể sách vở viết hết được nhưng Thần Khí của Chúa tập dạy để chúng ta được viết và thấu hiểu điều đó.  

Chính những điểm này mà chúng con thật sự ngắm nhìn nhưng không hiểu và lơ là rất nhiều. Khi chúng con phủ mình cúi đầu qua sự chỉ dạy của Mẹ, chúng con cảm thấy một tình yêu bao la, một tình yêu vĩ đại dành cho loài người nhân loại của chúng con. Vì Ngài là Đấng sáng tạo, Ngài là tác giả của tình yêu và Ngài là Đấng sáng tạo để thế giới có chúng con ngày hôm nay; dù chúng con tội lỗi thiếu sót và yếu đuối cỡ nào đi nữa; nhưng tình yêu của Chúa sẽ dành cho chúng con sự sống. Cho nên, Chúa Giêsu đã đến để chúng con mắt thấy tai nghe. Ngài đã hy sinh bằng sự thực hành. Đó là tình thương không ngừng nghỉ để hoàn tất một chương trình để cứu thế giới.

Chúng con đừng bao giờ để mất đi cơ hội lớn lao này, mà chúng con chỉ sống trong sự đơn giản với niềm tin chỉ có thấy nhưng không cảm giác. Cho nên chúng con đã trở thành thói quen. Chúng con ngắm nhìn Thập Giá của Chúa nhưng vô cảm trong cuộc đời của chính mình; nhưng thật sự Chúa đã chọn Thánh giá để chết cho nhân loại; để đưa chúng con về với Ngài và nâng chúng con lên; để thấu hiểu những điều cao cả của nước trời, của thượng giới; mà Chúa Giêsu đã từng trả lời với các Kinh sư Biệt phái. Đời sống của chúng con chỉ nằm trong hạ giới, chỉ giải thích với những lời hay ý đẹp; nhưng lòng của chúng con thì chai đá, cứng cỏi và khô khan. Cho nên tất cả những gì chúng con có hôm nay đa số là sự thất bại. Chính vì điểm này chúng con cần phải khơi động lại tâm hồn mình bằng sự suy niệm.

Mẹ Maria cả một cuộc đời thầm lặng cầu nguyện. Chúng con có được điều này do chính Mẹ dạy; để chúng con đi vào Ngôi vị Thứ nhất, Ngôi vị Thứ hai, Ngôi vị Thứ ba. Đặc biệt là dấu thánh của Chúa Giêsu, Con của Mẹ; mà Mẹ đã đi với Ngài trên bước đường Thập Giá cho đến đồi Canvê. Những điều mà Chúa Giêsu trước khi đi vào cuộc tử nạn thì Chúa Giêsu đã nói với Mẹ hết tất cả. Chúa Giêsu đã tâm sự với Mẹ hết tất cả. Chúa Giêsu đã để lại tình yêu của Chúa cho các tông đồ đầu tiên là Giáo Hội; tình yêu đó được trao cho Mẹ. Và Mẹ đã ở lại với các tông đồ một thời gian khá lâu, và sau khi Giáo Hội bắt đầu thành lập thì Mẹ đã về Thiên quốc.

Mẹ không đến bằng xương bằng thịt nữa, nhưng Mẹ vẫn đến một cách thiêng liêng hiện hữu, cho đến thế kỷ hôm nay vẫn còn. Cho nên sự liên lạc của Thiên đàng không bao giờ ngưng nghỉ vì chúng con còn có Mẹ qua Năm Dấu Thánh. Hôm nay, Mẹ Maria đã dạy để chúng con hiểu thấu những gì chúng con đang còn. Đó chính là một kho tàng vô cùng vĩ đại mà Chúa đã dành cho chúng con qua Năm Dấu Thánh. Khi chúng con hiểu thấu, khi chúng con suy niệm và cầu nguyện, chúng con đã nhìn thấy sự vinh quang lớn lao mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con; khi cúi đầu phủ mình để tạ tội trước Năm Dấu Thánh.  

Dấu Thánh thứ nhất con đã dâng lên Chúa bằng những lời qua Lòng Thương Xót mà Chúa Thánh Thần đã dạy. Chúng con tuyên xưng Chúa Giêsu để được cứu, để được tha và để hoàn toàn được hạnh phúc vĩnh cửu; mà Chúa Giêsu đã hứa với những ai thuộc về Ngài khi chúng ta sống trong giáo lý của Ngài ban cho; không quá khó nhưng cũng không quá dễ. Chúng ta không tự làm một mình được, với sức lực của con người; nếu chúng ta dựa vào kiến thức và học thức chúng ta sẽ không thành công. Nhưng chúng ta hãy dựa vào tình yêu của Chúa Thánh Thần, và sự chỉ dạy tối thiểu với bảy nguồn ân sủng và với hoa quả của Ngài ban cho; thì chúng ta không bao giờ không làm được, mà chúng ta sẽ luôn làm được; để chúng ta thấu hiểu tình yêu của Chúa một cách nhiệm mầu nhưng rất thực tế và gần gũi với chúng ta.  

Chúng ta thấy rằng Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng ta tất cả những gì mà chính Ngài cho phép; để chúng ta cảm nghiệm được rằng dù chúng ta học thức kiến thức giới hạn; nhưng trong Thần Khí thật lưu loát và nói lên điều mà con người thật sự cần biết khi chúng ta suy niệm về Năm Dấu Thánh. Chúng ta có thể tập trung lâu dài và tâm trí của chúng ta không bị đi ra ngoài. Vì khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta đang thưa chuyện với Chúa, đang trình bày với Chúa và đang suy niệm những gì Chúa Giêsu làm là một căn bản vốn có mà hôm nay chúng ta được.  

Hôm nay chúng ta hạnh phúc vì chúng ta được suy niệm để tập trung hơn về ý nghĩa của Năm Dấu Thánh. Chúa Thánh Thần là Đấng mà chúng ta cần phải lắng nghe, xin Ngài ban cho chúng ta sự nhạy bén để thấu hiểu được sự chỉ dạy của Ngài ở trong tâm hồn, trong lương tâm và lý trí của sự thật; không để cho tư tưởng của chúng ta luôn luôn sống trong đời sống của thực tế thì chúng ta bị nghi ngờ, bị đoán xét, bị luật lệ đè bẹp. Nhưng trong luật lệ với tình thương, luật lệ với sự trật tự do nơi Chúa ban cho, luật lệ được ghi chép do nơi Phúc Âm Tin Mừng, luật lệ với sự bình an, với sự yêu thương, với sự liên đới, đó chính là của Thiên Chúa.  

Ngày hôm nay, chúng ta hạnh phúc vì được sự chỉ dạy một cách rất cặn kẻ để chúng ta hiểu về sự suy niệm, chúng ta không bị lo ra khi chúng ta dâng mình, phó thác và trông cậy, suy phục và đầu phục; với một thân phận tội lỗi yếu đuối. Nhưng khi dâng lời cầu nguyện với sự thiết tha của tâm hồn, đại diện cho mọi tầng lớp, mọi vai trò mà Chúa Thánh Thần chọn chúng ta và dành cho chúng ta sứ vụ này và chúng ta được dâng lên lời cảm ơn Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần đồ tràn ân sủng của Ngài trên thế giới, đặc biệt Giáo Hội của chúng ta; để Giáo Hội của chúng ta có sự hiệp nhất, Giáo Hội của chúng ta có sự vâng phục; để lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần qua vị Giáo Hoàng mà Chúa Giêsu đã chọn thay thế Ngài; để chăm sóc chủ chiên, con chiên và đoàn chiên.

Chúng ta cũng cầu nguyện cho những bậc lãnh đạo trong mỗi một quốc gia vì họ là những người điều khiển mỗi một nước. Vì những người vô tội hay những người tội lỗi, hay những người không biết hoặc chưa biết cũng thuộc về mỗi một đất nước có sự thiện và sự ác. Những người điều khiển rất quan trọng. Xin cho họ có sự công chính trước. Cho họ nhận biết giáo lý của Chúa, nhận biết chân lý sự thật, là một nền căn bản; để giúp cho đất nước của họ trở nên phồn thịnh, hòa thuận trong sự liên đới, hiệp nhất; để đất nước đó có tình thương, có một giáo lý, và không để cho sự bạo động và sự ác lan tràn.

Khi con người đã để cho đời sống của hạ giới điều khiển thì chúng ta đã thấy sự tham lam, ích kỷ, tư lợi, dục vọng, và những điều gian ác đã trở thành bất chấp thủ đoạn để đạt đến mục đích. Tiền tài đã làm cho con người mù quáng về đời sống của lương tâm lương tri. Nhưng Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng ta biết điều tốt, điều thật, điều xấu, điều giả và điều ác. Nếu chúng ta suy niệm về Năm Dấu Thánh chúng ta thấy cả một căn bản trong đời sống với giáo lý mà Chúa Giêsu mang đến; bằng những việc mà Ngài đã làm qua cái chết đau thương; những mũi đinh đâm vào ở nơi thân xác của Ngài như nói lên một sự khẳng định cho chính chúng ta.  

Chúng ta nói gì với Chúa Thánh Thần? Chúng ta nói lời cảm ơn Ngài. Chúng ta lắng nghe lời Ngài. Chúng ta tiếp tục xin sự nhạy bén, sáng suốt, tiếp tục tiếp nhận những điều Ngài dạy. Và chúng ta thực hành, để làm sáng danh Ngài, để vinh danh Ngài, để làm chứng cho sự thật. Chúng ta hạnh phúc vì chúng ta không tự nhiên mà nói, chúng ta không tự nhiên biết những điều cao siêu huyền nhiệm, mà Chúa Giêsu Thánh Thể cho phép; để chúng ta diện kiến Ngài qua sự hiện diện của Ngài, qua ánh sáng và quyền năng của Ngài, qua vinh quang của Ngài đã dành cho chúng ta trong thời đại ngày hôm nay.

Thiên Chúa mới có quyền ban cho chúng ta phép lạ. Chỉ có Chúa mới có phép lạ còn ngoài ra ai có quyền làm ra phép lạ? Ma quái hay phù thủy chỉ làm thoáng chốc với sự ác. Còn Chúa dẫn chúng ta đến ánh sáng của tình yêu, dẫn chúng ta đến với một niềm tin. Vì đã quá khô khan nguội lạnh và chúng ta chỉ sống với những ngày tháng theo thói quen; nhưng gợi lại một sự cảm nhận với một điều gì đó đánh động, thúc đẩy trong tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta hiểu được sự sống động đó là sự hiện diện của Chúa; quyền năng của Chúa và vinh quang của Chúa đã tỏ hiện; để giúp chúng ta hiểu được một Thiên Chúa đầy uy quyền mới có thể làm điều này cho chúng ta được chiêm ngưỡng và được ngắm nhìn sự vinh quang của Ngài, cái chết của Ngài để thay tội cho chúng ta. Nhưng sự phục sinh là ánh sáng, là vinh quang mà hôm nay chính Chúa Giêsu Thánh Thể đã tỏ hiện cho loài người nhân loại của chúng ta.

Cho nên, ngày lễ Mình Máu Thánh của Chúa có nhiều ý nghĩa với chiều sâu khi chúng ta dâng lên Dấu Thánh thứ tư, mà Chúa Giêsu đã để lại và thiết lập cho chúng ta đầu tiên qua Giáo Hội. Chúng ta, mỗi một người giáo dân, khi Rửa Tội được đón nhận những bí tích mà Giáo Hội đã dạy chúng ta. Chúng ta có quyền đón nhận những điều mà Chúa Giêsu dành cho mỗi một cá nhân chúng ta. Vì Chúa đến để ở cùng chúng ta. Ngài muốn sống với chúng ta và tình yêu của Ngài trong trái tim của chúng ta.

Khi chúng ta đón rước Ngài chúng ta không phải đón rước Ngài qua Thánh lễ Misa theo thói quen hàng ngày trong cuộc sống; mà chúng ta phải cảm nghiệm một điều gì đó. Vì Chúa đến Chúa ở trong chúng ta, Chúa cũng muốn nói chuyện với chúng ta, Chúa cũng muốn gặp gỡ chúng ta và Chúa rất thích nghe chúng ta nói chuyện. Chúng ta nói chuyện bằng tâm tình cầu nguyện, chúng ta nói chuyện qua những ngày tháng chúng ta có chuyện vui, chuyện buồn, tất cả Chúa đều muốn nghe.  

Vì có người Cha nào không muốn nghe lời của con mình tâm sự. Người Cha nào khi thấy con đau khổ mà vui được. Người Cha nào khi thấy con vui mà Cha lại không vui với con? Chúng ta thấy người cha ở trần gian còn sống điều đó, huống gì Ngài là Thiên Chúa tạo nên chúng ta. Niềm vui của chúng ta chính là niềm vui của Chúa. Ngài rất muốn chúng ta gần gũi Ngài. Ngài là một Thiên Chúa đầy vinh quang và tràn đầy uy quyền; nhưng Ngài mong muốn chúng ta biết được rằng Ngài ở trong chúng ta.

Chỉ cần niềm tin chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa, chỉ cần niềm tin chúng ta sẽ thấy được cuộc đời của chúng ta từng giây từng phút Chúa quan phòng và sắp đặt những sự tốt đẹp nhất, hay còn những sự thử thách đều mang lại những sự tốt đẹp cho chúng ta. Chỉ cần sự bền đỗ và trung thành, chỉ cần niềm tin và chỉ cần hy vọng, chúng ta không bao giờ mất đi sự liên lạc gần gũi mà Chúa Thánh Thể ban và dành cho chúng ta là những người Kitô hữu, là những người đón nhận Chúa và biết Chúa.  

Nhưng sự giá trị của ngày hôm nay con người dường như đánh mất đi vì lòng cứng cỏi, vì không có một trái tim khi cầu nguyện. Cho nên họ chỉ nhìn Chúa như một tấm bánh bình thường; để họ có thể xúc phạm và theo ý thích riêng của mỗi một người khi trong tội, với tội mà vẫn tiếp tục thản nhiên. Đó là sự đau đớn cực cùng mà Chúa Giêsu đang chịu đựng ở trong thế giới hiện nay. Cho nên, đây là điều gợi ý cho tất cả những người anh chị em chúng ta. Mẹ dạy chúng ta đều có ý nghĩa, chúng ta không thể tiếp tục sống với những ngày tháng chai đá, khô khan. Chúng ta đón rước Chúa một cách bất xứng, trở thành thói quen, và còn những sự bất xứng của những người có chức vụ vẫn tiếp tục che đậy những sự xấu xa của bên trong, và tiếp tục thản nhiên. Lời hay ý đẹp trên đầu môi chót lưỡi và đó là sự cầm buộc của thần dữ phá rối trật tự của Giáo Hội; đã làm những việc vốn từ nơi con người xúc phạm đến Thiên Chúa.  

Đây là những việc mà chúng ta cần phải để ý, là một điều tầm thường nhất mà Mẹ đã khóc và nói; vì Chúa là Đấng Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, Chúa trở thành tấm bánh để chúng ta được đón rước Ngài trực tiếp vào trái tim chúng ta khi chúng ta rước lễ bằng lưỡi. Không biết lý do gì hay vì một kế hoạch nào đó mà ngày hôm nay chúng ta rước lễ bằng tay. Chúa Giêsu đã bị xúc phạm rất nhiều và dường như không có ngày nào trên thế giới này mà Thánh Thể của Ngài không rớt xuống nền đất. Vì chính những điểm này mà ngày hôm nay, Chúa tỏ hiện cho chúng ta thấy Thánh Thể chúng ta đang rước là một vinh quang vĩ đại của một bầu trời trong đêm đen với một ánh sáng rực rỡ. Một Thiên Chúa đã tỏ mình, một Thiên đàng đã để cho chúng ta nhận biết. Đó chính là sự củng cố đức tin cho loài người trong nhân loại, một sự vinh quang vĩ đại mà Chúa đã dành cho con người ngày hôm nay qua Năm Dấu Thánh.  

Dấu Thánh thứ tư đã được nhắc nhở cho chính chúng ta không tự nhiên để có thể nói, không tự nhiên để có thể biết, vì sự diễn tả của ngày hôm nay không phải là chính tôi nhưng Thần Khí trong tôi để nói lên tất cả những sự khẳng định này, để gợi ý lại cho tất cả mọi người khi họ hiểu thấu và biết được ý nghĩa khi Mẹ dạy về Năm Dấu Thánh. Hôm nay chúng tôi không có khả năng để bịa câu chuyện chúng tôi không có thể làm;. Nhưng chúng tôi tin rằng những gì ngày hôm nay chúng tôi nói và chúng tôi làm đó chính là sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần; để giúp chúng tôi làm chứng cho sự thật với những gì được thấy, những gì được nghe, và những gì được biết từ nơi Chúa Giêsu Thánh Thể.  

Xin cho chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất. Và chúng tôi thay thế mọi tầng lớp, mọi vai trò trong sự phủ phục, đầu phục, dâng kính bằng những lời mà hôm nay Chúa Thánh Thần dạy cho chúng tôi trong ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa, và cũng là một cái tên đặt cho nhóm của chúng tôi. Sự âm thầm suốt mười hai năm cũng chẳng có người nào ủng hộ chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn đi, bởi vì chúng tôi biết Chúa ủng hộ chúng tôi. Nếu Chúa không ủng hộ chúng tôi thì chúng tôi cũng không thể tiếp tục, không biết gì để nói, và chẳng biết gì để làm.

Nhưng có những việc từ sự thật mà con người ngày hôm nay cũng vẫn chưa tin. Chúa Giêsu đến với thế gian nay trên 2000 năm. Chúa Giêsu chờ đợi con người vì yêu con người trong những Nhà tạm khắp nơi trên thế giới; nhưng bị bỏ quên, bị bỏ rơi, và vẫn có nhiều người không tin. Chúng tôi cũng là những người trong hàng ngũ, vì những điều từ Thiên quốc đến từ Thiên Chúa thì con người luôn luôn từ chối. Nhưng những điều của thế gian thì họ có thể chấp nhận một cách dễ dàng. Chúa Giêsu đã nói trước như những bài Phúc Âm đã ghi chép. Đó là Chúa Giêsu cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Xin Đức Chúa Cha gìn giữ họ vì họ không thuộc về thế gian, “Xin Cha gìn giữ họ để họ tiếp tục sống trong Con để Con thuộc về Cha và họ cũng thuộc về Cha.”

Ngày hôm nay, con cũng xin Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha cho chúng con như vậy. Chúng con thật sự đang nói đây không phải tự chúng con nói mà chúng con tin rằng Thánh Thần đang nói trong chúng con. Những lời này xin được tác động cho những kẻ được nghe và biết thêm về sự huyền nhiệm cao cả khi chúng con suy niệm về Năm Dấu Thánh và kính cẩn dâng kính như một của lễ mà chính Mẹ Maria đang dạy trong sự cầu nguyện mà chúng con kính dâng. Nó nằm ở trong món quà Sáu Lạy.  

Chúng con vô cùng hạnh phúc và cảm tạ ơn Chúa, vì có những lời mà Chúa Thánh Thần dạy hôm nay cũng sẽ tỉnh thức rất nhiều người, và cũng cho nhiều người được biết thêm một tài liệu rất phong phú qua món quà Sáu Lạy mà Chúa Thánh Thần không ngừng nghỉ; để ban đến cho loài người chúng con, và dạy cho chúng con hiểu thấu về Năm Dấu Thánh mà chúng con kính dâng một cách kính cẩn, một cách suy phục và một cách tôn vinh. Dấu Thánh thứ năm chính Chúa Thánh Thần dạy chúng con. Chính Mẹ là người đã dạy chúng con từ mỗi một Ngôi vị và qua mỗi một lạy được kính dâng trong sự suy niệm, cảm tạ, tập trung tâm hồn, phạt tạ từ linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim, qua phương cách cầu nguyện. Ai cũng có thể làm nhưng điều cần nhất là chúng con biết Chúa Thánh Thần dạy chúng con dâng lên Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, xin dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm và sự toàn thắng của Mẹ, vì chính cả cuộc đời của Mẹ đã luôn luôn sống âm thầm cầu nguyện. Cho nên mỗi một bước chân, mỗi một dấu chỉ được để lại qua Chúa Giêsu, Mẹ luôn luôn là một người thẫm sâu, là người dẫn dắt và là sự khởi đầu. Đó chính là Mẹ dạy cho chúng con đi 14 Chặng Đàng Thánh Giá. Mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá Mẹ cho chúng con cảm nghiệm trong sự suy niệm. Hôm nay, Mẹ dạy chúng con đến với Chúa bằng sự suy niệm về Năm Dấu Thánh. Tất cả đều nằm trong Năm Dấu Thánh một cách rất rõ ràng. Đời sống của Mẹ, gương mẫu của Mẹ, và sự bắt đầu của Mẹ, và đời sống hôm nay vẫn là Mẹ; là người dẫn chúng con về với Chúa. Mẹ dẫn chúng con gặp gỡ Chúa, Mẹ dẫn chúng con đến với Chúa.

Chúng con luôn cần Mẹ. Xin Mẹ dạy dỗ giúp đỡ chúng con để chúng con hiểu được một giá trị quan trọng, một giáo lý không thể quên nơi loài người chúng con được. Chúa Giêsu đã thực hành và Chúa Giêsu đã dành cho chúng con giáo lý của Ngài. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng con những lời trăn trối qua Mẹ Maria. Chúa Giêsu mong muốn Mẹ thay thế Ngài, vì Ngài đã hoàn tất và trở về với Đức Chúa Cha, nhưng Mẹ còn lại với những năm tháng. Và hôm nay Mẹ vẫn tiếp tục trong một chương trình và vai trò đó để giúp đỡ chúng con, nâng đỡ chúng con và đưa chúng con về với Chúa.  

Mẹ không dạy chúng con với những việc khó khăn không thể. Mẹ dạy chúng con khắc phục về đời sống khi chúng con hiểu và biết được sự tập trung khi cầu nguyện. Cầu nguyện là một cách tuyệt vời nhất để gặp gỡ Thiên Chúa. Và cầu nguyện là niềm hy vọng, là nền tảng; để chúng con được sống mãi với một đời sống Thiên đàng mà Chúa Giêsu đã chết, trao tặng và ban cho chúng con Chúa Thánh Thần. Vì sự giá trị quan trọng này mà con người chúng con cho đến ngày hôm nay cuốn sách này chưa được mở ra qua Thần Khí hướng dẫn.

Cho nên, ngày hôm nay Mẹ dạy chúng con thực hành đi, để rồi từ những con người không hiểu không biết, từ những kẻ thấp cổ bé miệng; nhưng mỗi một ngày chúng con đều thực hành. Cách thức này đã giúp chúng con nâng mình lên, giúp chúng con cảm nghiệm nhiều hơn, giúp chúng con nhỏ lệ, giúp chúng con sống động bằng tâm hồn, giúp chúng con trưởng thành, và giúp chúng con hiểu thấu tình yêu của Chúa quá tuyệt vời. Và người Mẹ dấu yêu đó đã canh giữ cái kho tàng này cho chúng con cho đến ngày hôm nay, cho đến khi chúng con trưởng thành, và cho chúng con đủ hiểu rõ những gì Thiên Chúa cho trong những ngày còn và cuối cùng của cuối thế kỷ.

Đây là những giây phút cứu cánh mà Mẹ là người dạy chúng con tập trung với điều này để đến với Chúa bằng phương thức cầu nguyện với chiều sâu; thì từ cái chiều sâu của tâm hồn đó, từ những sự phạt tạ mà chúng con trở thành thói quen, không để sự mắc cỡ hay ngại ngùng trước mặt người đời; mà chúng con đến thẳng với Thiên Chúa bằng một cách tuyên xưng, một cách tạ tội tri ân, bằng một cách mà hôm nay chúng con thực hành bằng linh hồn lẫn thể xác. Xin Ngài chấp nhận một của lễ được kính dâng trong tâm tình tạ tội, trong tâm tình sám hối ăn năn, trong tâm tình với sự kêu cầu, trong tâm tình với lòng kêu cứu; để xin cứu thế giới chúng con, cứu thế giới loài người hiện nay, và cứu một thế hệ trong sự văn minh, tinh vi; nhưng trong văn hóa của sự chết.  

Đây là những điều vốn kỳ diệu tuyệt vời đã làm cho chúng con mở lòng để hiểu thấu ý nghĩa cầu nguyện, hạnh phúc và bình an đang có giữa chúng con. Dù rằng có những sự thay đổi căng thẳng, dù có biết bao nhiêu biến cố; nhưng không ai lấy đi được điều mà chúng con cần biết. Đó chính là tình thương của Chúa Giêsu dành cho chúng con, là Đấng Cứu Chúa của chúng con, là niềm hy vọng, là Đấng cứu sống chúng con nơi Đức Giêsu Kitô; với sự phục sinh vinh quang chiến thắng. Sự âm thầm cầu nguyện đó đã giúp chúng con cải thiện tuyệt đối trong tinh thần với sự hiểu biết với chiều sâu của đức tin; mà chính Mẹ Maria mang đến cho thế giới của nhân loại.

Cho nên, chúng con không thể từ chối lời cảm ơn Mẹ, lời tôn vinh Mẹ, lắng nghe để tiếp tục tuyên xưng những gì chúng con có và làm được ngày hôm nay; để tôn vinh Đấng mang lại cho chúng con sự phục sinh, để chúng con được sống trong những ngày tháng với ý nghĩa, và được tái sanh trong Đức Giêsu Kitô. Và nhận ra được sự hiện diện mà hôm nay chúng con cần cung kính, cảm tạ, khi chúng con được chiêm ngưỡng về Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô. Ước mơ và sự khao khát của Ngài là cứu chúng con, giúp chúng con ra khỏi một đời sống giới hạn trong sự hiểu biết, và khô khan nguội lạnh với những ngày tháng mà chúng con chỉ sống trong thể lệ và thói quen, và cũng thức tỉnh những người có chức vụ trong hàng ngũ của Giáo Hội.  

Chúa chọn và ban cho các ngài; đừng dùng quyền lực của mình nhưng hãy dùng tình yêu, hãy dùng sự kiên nhẫn mà Chúa Giêsu đã dành cho các ngài và chọn các ngài, để đưa những con chiên lạc trở về, những con chiên bị thương tích được băng bó, và cũng hãy đến với Ngài. Hãy đến với Thiên Chúa như của lễ qua trách nhiệm mà các ngài đang thực hành. Xin đừng để cho sự văn minh của thế giới này điều khiển và cuối cùng đã trở thành xa lạ đối với Chúa, khắt khe và ráo riết với tất cả thực tế; nhưng trong tinh thần với tình yêu thì dường như vắng bóng.

Đây là một điều rất quan trọng mà Mẹ muốn chúng con cầu nguyện. Tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò hãy chiêm ngưỡng và suy niệm về Năm Dấu Thánh. Chúng con sẽ thấy một sự phong phú giá trị vô cùng lớn lao mà Mẹ là người dạy chúng con. Cũng là tác giả của Sáu Lạy, Mẹ dạy chúng con cầu nguyện, dạy chúng con suy niệm, dạy chúng con biết dâng lên Thiên Chúa linh hồn lẫn thể xác, dạy chúng con tìm đến Chúa; để xin Ngài can thiệp trong tình trạng với sự căng thẳng và bao biến cố với sự cấp bách của thời đại hiện nay. Cho nên ai nói điều này là sai? Ai nói điều này mê tín?

Đó là một cái nhìn rất giới hạn và đơn giản của con người khi họ chưa hiểu và chưa biết. Điều cần nhất nói thì ai cũng nói được, và có đủ mọi mặt hay hơn hoặc nhiều hơn; nhưng làm là một điều rất khó. Nếu chúng con dẹp bỏ đi tự ái, dẹp bỏ đi sự mắc cỡ ngại ngùng mà tuyên xưng Chúa như một của lễ tạ tội tri ân; để kính dâng lên Năm Dấu Thánh một cách khẳng định; để thay thế tiếng nói cho mọi tầng lớp, mọi vai trò.

Xin Chúa thứ tha để chúng con được trở về; vì chỉ có tâm hồn chúng con hướng về Chúa thì chúng con mới có niềm vui, mới có niềm hy vọng, mới có hòa bình. Chúng con tin tưởng, phó thác và dâng kính lên Ngài, vì Chúa đã đến cứu chúng con thì sự phục sinh còn lại là nơi sự hợp tác của chúng con; để chúng con cũng được phục sinh với Ngài, được thuộc về Ngài, hay chúng con thuộc về một thế giới riêng mà chúng con đang sống, một thế giới của trần gian đầy đủ tiện nghi, văn minh tinh vi. Nhưng nặng trĩu trong tâm hồn khô khan nguội lạnh với đức tin và đi vào con đường; với những ngày với văn minh của sự chết mà chúng con coi trọng nó; để rồi chúng con mất đi sự thiêng liêng cao cả mà Đức Mẹ khao khát mong muốn; để chúng con được hiểu biết và dạy dỗ cho chúng con thực hành; để chúng con sống trong niềm hy vọng.

Điểm chính nhất là cuộc đời với những ngày lữ thứ, dù có bao nhiêu điều thành công nhưng điều quan trọng nhất là linh hồn vĩnh viễn với Chúa mới là điều quan trọng. Nếu tất cả mọi người đều có ý nghĩ này thì thế giới sẽ không đi vào những ngày chiến tranh đau khổ dịch bịnh. Nhưng đi vào chiến tranh đau khổ dịch bịnh là chúng con đi sai và làm sai. Hãy tỉnh thức và đứng dậy. Hãy lắng nghe lời của Mẹ để chúng con còn có con đường trở lại. Xin đừng quá trễ và quá muộn! Chúng con nhân danh Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, bây giờ cho đến mãi muôn đời. Chúng con thuộc về Năm Dấu Thánh. Totus Tuus.

Lạy Thứ Sáu, chúng con kính dâng lên

Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.

Lạy Đức Chúa Cha, chúng con thờ lạy Cha, cảm tạ Cha; Alpha và Omega, sự bắt đầu và cũng là sự cứu cánh.  

Lạy Cha, trước hết con cảm ơn Cha vì Cha đã chọn cho chúng con một người Mẹ và ban tặng Mẹ Maria cho chúng con. Chúng con, hôm nay không còn gì để nói hơn nữa. Suốt bao nhiêu thế kỷ Mẹ đã làm, bao nhiêu năm tháng Mẹ đã làm, ngay những kẻ tội lỗi thiếu sót, thấp cổ bé miệng như chúng con không hiểu, không biết nhưng Mẹ cũng đã dạy chúng con suốt mười hai năm vừa qua. Hôm nay, chúng con không thể thiếu được lời cảm ơn dành cho Mẹ và dâng lên Mẹ những điểm này trước khi con làm, là một điều khó để được Giáo Hội chấp nhận và cũng khó để có thể giải thích theo thần học. Chúng con chỉ biết trong tâm tình đơn sơ bé nhỏ mà Chúa Thánh Thần gợi ý và dạy, để chúng con dâng Lạy Thứ Sáu lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria và cho sự toàn thắng của Mẹ và xin nói lên lời tạ tội tri ân.  

Cám ơn Mẹ và tôn vinh Mẹ, vì những việc của Mẹ làm, Mẹ đã dạy dỗ chúng con và chúng con đã thực hành. Từ sự thực hành đó chúng con đã tìm được kho tàng trong thế giới này, dù đối với chúng con vẫn còn là những ngày thiếu sót nhưng chính cái kho tàng này đã giúp chúng con đứng dậy và hiểu rõ những gì thuộc về Thiên Chúa ban tặng cho con người. Nếu chúng con là những người thấy, nghe và hiểu nhưng không làm chứng thì ai sẽ là người làm chứng điều này khi Mẹ đã dành một cách đặc biệt ban tặng món quà này rất cần cho thế giới hiện nay? Và giờ đây con chính thức xin Cha cho con được dâng lên Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của toàn thể loài người nhân loại của chúng con. Mẹ của mỗi tội nhân, mỗi phạm nhân, mỗi hối nhân, mỗi bịnh nhân. Mẹ của mỗi một linh hồn nơi chốn luyện hình, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của các linh mục tu sĩ, và Mẹ của toàn thể loài người nhân loại chúng con và Mẹ của mỗi một bịnh nhân, từ linh hồn lẫn thể xác. Chúng con đang mắc phải trong cơn dịch bịnh hiện nay, chính Mẹ đã đến để giúp chúng con ra khỏi cơn dịch bịnh không có thuốc chữa nếu chúng con không về với Chúa.

Đây là một điều khẳng định để con được thưa với Chúa, dâng lên Mẹ; xin Mẹ đón nhận lòng tri ân, biết ơn, cảm tạ và tôn vinh Mẹ. Chỉ có Mẹ là người hiểu thấu chúng con nhiều nhất, vì Mẹ cũng là một con người trên trần thế được chọn. Mẹ hiểu được sự yếu đuối của anh chị em con. Mẹ hiểu được sự yếu đuối của loài người nhân loại đứng trước sự giằng co qua tất cả mọi vấn đề; nó bị lệ thuộc vào một thế giới văn minh tinh vi và nhất là một thế giới của tội. Chúng con không thể đứng vững được nếu không có Mẹ là người gương mẫu, nếu không có Mẹ là người âm thầm hy sinh, và cầu nguyện cho chúng con; nếu không có Mẹ là người chiến thắng với một Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và với sự toàn thắng của Mẹ thì làm sao chúng con có được ngày hôm nay?  

Vì chính tình yêu của Chúa dành cho Mẹ và những ân sủng Chúa tuôn đổ trên Mẹ, và Mẹ dùng những ân sủng đó ban đến cho chúng con hiện nay. Cho nên, bất cứ hoàn cảnh nào Mẹ cũng tìm kiếm chúng con trở về, bất cứ hoàn cảnh nào Mẹ cũng rất nhẫn nại với những kẻ tội lỗi như chúng con, bất cứ hoàn cảnh nào Mẹ cũng không bao giờ để chúng con đi quá xa. Lúc nào Mẹ cũng hai giòng nước mắt tuôn rơi, huyết lệ dâng trào để nhắc nhở cho chúng con. Mẹ luôn luôn bên cạnh để dẫn chúng con về, nhưng Mẹ luôn tôn trọng chúng con. Mẹ luôn luôn mong muốn rằng linh hồn lẫn thể xác chúng con lắng nghe và thi hành.

Mẹ không muốn chúng con miễn cưỡng, và Mẹ không muốn chúng con vì sợ mà trở về rồi một ngày nào đó chúng con cũng tái phạm lại, lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đời sống của chúng con. Vì tội đã làm cho Chúa đau lòng, làm cho Mẹ thất vọng, cho nên mỗi một thế hệ hay mỗi một hoàn cảnh, Mẹ đi tìm chúng con về. Mẹ tìm kiếm từ đất nước này đến đất nước khác. Mẹ luôn luôn tìm chúng con về với Chúa.

Ngày hôm nay, với lạy dâng kính người Mẹ dấu yêu này chưa đủ nói lên lời cảm ơn, chưa đủ với những điều Mẹ đã dạy chúng con để ra khỏi những ngày tháng mà chúng con cũng dễ bị tội lỗi khuyến dụ. Không có gì mà chúng con có thể làm được; nếu không có Mẹ cầu nguyện, nếu không có Mẹ dạy dỗ thì làm sao con có thể biết và anh chị em con có thể hăng say để tiếp tục? Dù có những căng thẳng bất đồng ý kiến nhưng chúng con vẫn duy trì, vì chúng con biết cuộc sống này đều có những ngày tháng phải tranh đấu; phải bước qua những sự thử thách, phải bước qua những sự thách đố mà chúng con cần phải đi giữa cuộc sống hôm nay.  

Lạy Cha, con cảm ơn Cha. Con chỉ biết nói lên lời cám ơn Cha, lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Con cảm ơn Cha đã cho con có Mẹ. Cám ơn Cha đã dành cho con được lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ. Cám ơn Chúa Giêsu đã giao Mẹ lại cho Giáo Hội, giao Mẹ lại cho thế giới loài người chúng con, giao Mẹ lại cho những kẻ tội lỗi như chúng con. Mẹ chấp nhận chúng con là con của Mẹ, để rồi những ngày sau đó tội lỗi bất xứng và thiếu sót Mẹ chỉ khóc nhưng không la chúng con bao giờ. Mẹ lúc nào cũng dịu dàng, Mẹ lúc nào cũng nhỏ nhẹ khiêm nhường, vâng phục cả một cuộc đời. Chúng con chưa bao giờ học được điều này nhưng ít nhất sự nhắc nhở đó cũng gợi ý cho chúng con, để hôm nay chúng con tập tành, dù mười hai năm trôi qua, thêm một lần Sinh Nhật nữa; dù ít hay nhiều anh chị em con không hoàn hảo nhưng cũng đã trưởng thành rất nhiều.  

Con cảm ơn Mẹ đã cho con điều này. Con cám ơn Mẹ đã cho những người anh chị em con có mặt ngày hôm nay, để họ được trưởng thành, và họ cảm thấy hạnh phúc, vì họ đã tin và nhận ra được sự hiện diện có thật mà Mẹ dành cho chúng con suốt những năm tháng ở trên trần thế; đặc biệt sau mười hai năm nay. Con không thể nói hết những lời cảm ơn Mẹ. Con không thể nói hết được những tâm tư con, để nói lên lời tri ân. Con chỉ biết mỗi một lần dâng kính Sáu Lạy là mỗi một lần nhắc nhở cho chính chúng con, từ tâm hồn lẫn thể xác, được đi vào một con đường sắp đặt mà Mẹ là người dẫn đầu và giúp cho chúng con, để không thể đi xa hơn, hoặc có những lúc lơ là cũng biết dừng lại; cần nhất điểm chính giúp cho chúng con trong sứ vụ của mình.

Mẹ ơi, Sinh Nhật năm nay chúng con không còn những người anh chị em trọn vẹn như buổi đầu tiên, không thể nào quên được vì chúng con vẫn là một con người, có tình yêu, có tình thương, có tình cảm. Nhưng có những việc chúng con không thể với sức mình ngăn chặn được; con chỉ biết còn lại bao nhiêu thì chúng con yêu thương nhau, nâng đỡ nhau và không thể mất nhau nữa. Xin Mẹ hãy cho những người anh chị em đã rời nhóm họ cũng có những khoảnh khắc và thời gian để họ có thể nhận định rõ những gì mà họ đã bỏ mất, và họ trân quý những gì mà họ đang có hiện tại để sống tốt hơn và đi trong đường lối của Chúa. Đừng vấp ngã thêm một lần thứ hai trong đời của mình. Thật là một điều đáng tiếc!  

Xin Mẹ thương cho anh chị em dù rằng không còn với chúng con nữa; nhưng họ hãy giữ lấy những điều được dạy nơi Mẹ Maria, những điều được đón nhận nơi món quà Sáu Lạy, và những điều họ tìm ra ngoài sách vở; nhưng Thần Khí của Chúa đã hướng dẫn và họ đã thực hành điều này. Dù ít hay nhiều đừng để cho họ sống trong sự mù quáng, đừng để cho họ lạc bước vì nghe những kẻ mạo danh, và những kẻ ghen tuông ganh ghét, những kẻ đã làm cho họ mất đi những gì vốn thuộc về sự thật; mà chính họ là những người cần phải thực hành cho đến ngày hôm nay. Tội nghiệp cho những kẻ non nớt đức tin, tội nghiệp cho những kẻ không bền đỗ, tội nghiệp cho những kẻ thiếu cầu nguyện, và tội cho những kẻ nghi ngờ cho nên hôm nay mới đi đến tình trạng này.  

Nhưng những điều đó con xin dâng lên Mẹ hết tất cả. Xin Mẹ cho chúng con rút những kinh nghiệm của những anh chị em này để sống thật là tốt, sống đơn sơ, bé nhỏ, vâng phục, sống để lắng nghe trong sự liên đới và thách đố chính mình; để sự thử thách không làm khó chúng con nữa; mà mỗi một thử thách thì chúng con có một kinh nghiệm lớn trong cuộc đời của mình, để trở nên bền đỗ và trung thành, để bám lấy và để xin được nắm lấy tà áo khiết trình của Mẹ, để tà áo đó bao phủ chúng con. Khi có những sự vấp ngã hay có những thử thách thì xin tà áo của Mẹ bao phủ, để chúng con không đi xa và cũng đừng để cho tâm hồn của chúng con khi chúng con thất vọng; mà chúng con làm sai những việc quan trọng của cuộc đời mình. Đây là những lời con thưa và xin dâng lên Mẹ.

Xin Mẹ thương đến giòng họ các anh chị em, tất cả những người ở trong nhóm của chúng con. Đặc biệt là chính con, con cái của con, cháu chắt con, anh em con, những người trong giòng tộc con, những người đi cùng con, những người anh chị em mà họ có con, có cháu, và những người mà họ rất mong muốn và khao khát những người con cháu đó cũng được cứu và đi trong đường lối của Chúa. Món quà Sáu Lạy này con xin thay thế những người con cái và đại gia đình của tất cả những người anh chị em có mặt hay không, xin Mẹ thương xót nhìn đến và cho họ có cơ hội một ngày nào đó, dù chưa tin, nhưng cũng sẽ có cơ hội được tin. Vì đây là những khoảnh khắc còn lại, để họ được nhận biết điều mà Mẹ dạy và cho, để giúp cho linh hồn được đứng dậy và trở về với Thiên Chúa một cách khẳng định; vì con người tội lỗi trong thế gian này không còn gì ngoài sự phủ phục, đầu phục và tạ tội tri ân để trở về với Thiên Chúa.  

Đó là sự khiêm nhường nhất cần có mà Mẹ đang dạy cho chúng con trong đời sống cầu nguyện mỗi ngày, để dâng thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, và cũng liên đới để cầu xin cho những đất nước đang nằm trong chiến tranh. Xin Mẹ thương giúp cho những người trong những đất nước khó nghèo này. Xin cho chiến tranh ngừng lại. Xin cho đời sống văn minh nhưng ở trong đường lối của Chúa, ở trong giáo lý của Chúa, trong sự chỉ dạy căn bản của lương tâm và lương tri. Đây là điều cần nhất mà xin con người đừng bỏ quên và bỏ qua.

Xin Mẹ giúp cho những người đang ngoan cố, cứng đầu, cũng phải nhìn thấy chính những điều thất bại của họ đang chọn, để họ đừng vì vật chất tiền tài mà quên đi lương tâm, lương tri, và đừng để cho thần dữ đang điều khiển trong tội ác; vì có biết bao nhiêu người đã hy sinh, những người vô tội chưa biết, chưa nhận ra Chúa họ cũng đã ra đi và họ cũng đang hối hận ở nơi bóng tối. Chính Mẹ là người đã dạy cho chúng con, giúp chúng con cầu nguyện cho những người còn sống biết ăn năn sám hối trở về, nhận biết Thiên Chúa và tin vào Chúa. Mẹ cũng dạy chúng con cầu nguyện cho các linh hồn, là những người chưa biết, họ đang nằm nơi tối tăm, họ đang khao khát mong đợi. Họ cũng là những người bị bỏ quên rất là nhiều.

Vì chính những điểm đó mà qua món quà Sáu Lạy này đã giúp cho ánh sáng của Lòng Thương Xót chiếu soi trong bóng tối; nhất là chúng con cầu nguyện cho các linh hồn. Và sự gặp gỡ thiêng liêng đó được cho phép bằng tiếng nói để thúc đẩy đời sống đức tin mạnh mẽ hơn. Vì chúng con biết những điều cao cả tuyệt vời tốt đẹp nhất Chúa không bao giờ từ chối. Vì đó là những điều Chúa ban tặng cho chúng con nhưng chúng con có đủ đức tin để làm hay không, đủ đức tin để làm chứng hay không, đủ đức tin để thực hiện hay không?

Tất cả đều do nơi Chúa cho mới có thể làm được sự tốt đẹp nhất và dành cho chúng con sự hoàn mỹ nhất; nhưng xin đừng để cho tim chúng con sợ hãi, lo âu, nghi ngờ. Chỉ có Thiên Chúa mới cho chúng con tất cả những sự tốt đẹp chúng con mới làm được, còn ngoài ra chúng con không có cách gì để làm; dù là một lời nói thật tốt những nằm trong đời sống của thế gian, bằng miệng lưỡi và lý thuyết, thì chỉ thoáng chốc chấm dứt, còn sự thật thì sẽ tiếp diễn lâu dài.

Xin Mẹ chúc lành đặc biệt cho anh chị em con và tất cả những người đón nhận món quà Sáu Lạy này, để họ nhận biết điều mà họ cần là đến với Chúa mỗi ngày như một của lễ được dâng, để được Chúa can thiệp, bảo vệ và chờ đợi ngày mà Chúa dành cho chúng con sự sống của linh hồn. Chúa sẽ can thiệp một cách đặc biệt khi chúng con phó thác và dâng kính Ngài, với sự quan phòng của Ngài cho chúng con, cho tất cả mọi việc của chúng con và cho anh chị em của chúng con. Vì Chúa là Thiên Chúa của tình thương. Và Mẹ Maria dẫn và dạy chúng con về với Chúa, về với Chúa vì Chúa đang chờ đợi chúng con; vì ngoài tình yêu và Lòng Thương Xót của Ngài ra chúng con không còn một nơi nào để tín nhiệm và gởi thác một cách chắc chắn.

Ngày hôm nay, Mẹ dẫn chúng con về nhưng Mẹ muốn chúng con phải sống một cách xứng đáng bằng đời sống là chúng con phải tập cầu nguyện, để loại bỏ tất cả những điều cũ kỹ trong cuộc sống của tội, những điều mà chúng con luôn trở thành thói quen với bản ngã, cá tánh; đòi hỏi sự thật thà, đòi hỏi sự chân thành, đòi hỏi sự hy sinh, đòi hỏi bác ái, đòi hỏi sự cao thượng và bỏ đi sự khắt khe gút mắt rất nhiều trong đời sống. Hãy sống một cách rộng lượng vì chúng con còn rất nhiều điều trong đời sống thực tế mà chúng con đối diện, nhưng về vấn để tài chánh thì chúng con còn rất nhiều khó khăn; vì chính những điểm ích kỷ đó nó vẫn còn trong thế giới cho nên nhiều người trên thế giới đói khát. Và những người giàu có chỉ vất chứ không hy sinh cho người khác.

Đây là một điều rất quan trọng! Xin giúp cho chúng con coi nhẹ tất cả, vì tất cả là của Chúa, và Mẹ là người giúp chúng con để hoàn tất; đồng tiền hay tất cả trở nên ý nghĩa và trở thành thuộc về Chúa, để Chúa sử dụng chúng con và cho chúng con cơ hội để làm chứng cho sự thật; mà Mẹ Maria đã cho chúng con suốt mười hai năm; để điều này được phổ biến cho thế giới và tiếp tục thực hành. Đây là điểm chính nhất mà loài người nhân loại chúng con cần tập tành để đến với Chúa Giêsu Thánh Thể và được đón nhận sự chấp nhận của Ngài khi Ngài tỏ mình bằng Thánh Thể của Ngài; bằng cả một Thiên đàng và cho chúng con được ghi nhận và chụp lại; là một bằng chứng của Thiên quốc mà Chúa ban cho.

Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Mẹ. Xin Mẹ tiếp tục dạy cho chúng con đời sống với sự vâng phục, đời sống với sự khiêm nhường, đời sống với sự cầu nguyện, và đời sống với sự thinh lặng, kiên nhẫn, và kiên trì. Đời sống chúng con xin Chúa an bài sắp đặt, để mọi việc trong sự quan phòng của Chúa, trong sự sắp đặt của Mẹ và trong sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Hạnh phúc nữa là khi cầu nguyện chúng con cũng được chính Mẹ dạy chúng con đến với Thánh Cả Giuse, là một người bạn của Mẹ. Ngài cũng là một vị được chọn lựa để trở thành vị dưỡng phụ của Chúa Giêsu khi còn trên trần thế. Ngài là một vị thánh cao cả. Đức Chúa Cha luôn luôn ưu ái với Ngài. Lời cầu nguyện của Thánh Giuse sẽ giúp cho chúng con để chúng con đón nhận được những điều khao khát mà chúng con thưa với Thánh Giuse để nhờ lời cầu bầu của ngài.

Đặc biệt, Thánh Giuse với một đời sống gương mẫu, liêm chính và công chính, đời sống với sự vâng phục, đời sống với bổn phận trách nhiệm, đời sống của Gia đình Thánh Gia năm xưa; cũng là gương mẫu với đời sống khiết tịnh khi con người tận hiến cho Thiên Chúa.

Chúng con cầu xin Thánh Cả Giuse, là vị quan thầy của mỗi gia đình của chúng con trong thế gian này; để giúp cho những người cha người mẹ sống trong đời sống chung thủy, sống yêu thương, sống cho con cái.  Đời sống của Thánh Cả Giuse là đấng có trách nhiệm bổn phận, nhưng thời đại này chúng con thật sự không có cơ hội, chúng con đã lỡ đi vào một tình trạng với những ngày tháng chúng con đã bị bỏ rơi, bị phản bội; ngay cả anh chị em chúng con cũng vậy. Vì chính những điểm này, chúng con xin Thánh Cả Giuse giúp chúng con giữ lấy những gì của ngày hôm nay trong sự trong sạch và trong sáng; để tận hiến cho Thiên Chúa qua đời sống gương mẫu mà Thánh Giuse đã thực hành. Xin cho chúng con đươc thuộc về Chúa một cách trọn vẹn hơn để làm chứng cho sự thật.

Ngày hôm nay, Mẹ đã dành cho chúng con cầu nguyện để xin Thánh Cả Giuse bảo vệ. Thánh Cả Giuse là quan thầy của Giáo Hội. Xin cho các đấng bậc linh mục tu sĩ và những hàng ngũ trong Giáo Hội chúng con, có Hồng y, có giám mục, linh mục hãy học gương Thánh Cả Giuse. Bởi vì đời sống khiết tịnh và cần lao của ngài là một đời sống trong sạch, trong sáng mà Chúa đã chấp nhận chọn ngài trở thành dưỡng phụ của Chúa Cứu Thế. Đây là điều mà chúng ta cần phải suy niệm, và xin các vị thánh cầu nguyện. Mẹ Maria thay thế giới trong tình trạng với đời sống mà chúng ta dường như thiếu cầu nguyện và không cầu nguyện.

Chúng con đã coi sự cầu nguyện trở thành tầm thường. Cho nên, chúng con đã để cho thực tế nó điều khiển bằng những bộ máy tinh vi, và đó cũng là những hộp đen mà Chúa đã dành cho Thánh Elizabeth Ann Seaton, là người Mỹ đầu tiên được hiểu điều này. Khi thế giới văn minh thì hộp đen nó sẽ là một nơi mà chúng con dễ phạm tội và sao lãng rất nhiều về đời sống công chính. Vì chính điều này đã xảy ra trong thế giới này, cho nên chúng con phải cần cầu nguyện; để xin Chúa cho chúng con và tất cả hộp đen được đến với thế giới, cũng là văn minh của thời đại.

Nếu chúng con thật sự sống trong một nền tảng của đạo đức thì nó sẽ giúp đỡ chúng con rất nhiều về đời sống của nhân chứng; nhưng nếu chúng con bị lệch lạc thì hộp đen với tiện nghi của thời đại qua cái điện thoại cầm tay; nó sẽ làm cho con người phạm tội, và làm cho con người xúc phạm đến Thiên Chúa một cách trầm trọng, mặt này cũng như mặt khác, lời nói hay hành động và còn sự dối trá. Đây là một thời đại văn minh nhưng thật là khủng khiếp. Chúng con phải cầu xin Thánh Cả Giuse cầu bầu để thế giới của chúng con làm sao sống trong sự công chính và liêm chính cần có; để lắng nghe được sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần.

Chúng con còn có ba vị Tổng lãnh Thiên thần. Mẹ biết ba Tổng lãnh Thiên thần trấn giữ, các ngài đang được Chúa chọn để trấn giữ sự hòa bình, và ban đến tất cả những sự tốt đẹp nhất khi các ngài ra tay cứu giúp. Thế giới chúng con đi vào những ngày tháng với sự cấp bách, biết bao biến cố và sự bất ngờ đã xảy ra. Và có biết bao nhiêu sự ác đang lồng lộn trong thế giới khủng khiếp này đã đưa con người đi vào sự thác loạn. Con người đã hoàn toàn sa đọa qua đời sống đồng tình luyến ái, qua đời sống với những ngày tháng với những thai nhi đã bị móc ra từ bào thai. Đó là phá thai quá nhiều đã trở thành những tội ác; những đứa trẻ đã khóc trong không gian. Và Mẹ đã nghe.  

Vì chính những điểm này cho nên Mẹ muốn chúng con cầu nguyện với các Tổng Lãnh, đặc biệt ba Tổng Lãnh. Xin các ngài nâng đỡ, can thiệp và đập tan đi những bẫy rập của thần dữ và giúp chúng con có một đức tin và cầu nguyện để loại bỏ tất cả tội ác do thần dữ. Vì sự yếu đuối của chúng con hợp tác với nó, để chúng con cứ làm để trở thành những luật lệ của thế giới văn minh. Cả thế giới mỗi một ngày không biết bao nhiêu thai nhi bị giết. Đây là một hành động độc ác nhất đã xúc phạm đến sự sáng tạo của Thiên Chúa và còn xúc phạm đến luật của Chúa sáng tạo nên con người giữa nam và nữ.

Ngày hôm nay, xã hội thì công nhận nhưng đối với lệ luật của Thiên Chúa thì đây là điều vô cùng xúc phạm. Vì chính những điểm này, chúng con là những kẻ thấp cổ bé miệng làm sao có tiếng nói? Dù có biết bao nhiêu người có tiếng nói nhưng đã sơ hở vẫn chiều theo ý của xác thịt với sắc dục để thỏa mãn với tất cả những tội ác mà tăng trưởng mỗi ngày như ngày hôm nay. 

Vì chính những điểm này, Mẹ Maria muốn chúng con cầu nguyện bằng sự phạt tạ thân xác của mình, từ linh hồn lẫn thể xác. Và dành thời gian thật nhiều đến với Chúa Giêsu Thánh Thể; để xin Ngài can thiệp cho tình trạng của xã hội và thế giới hiện nay. Còn tiếp tục với chiến tranh và đi đến vấn đề lũng đoạn kinh tế và sẽ đi đến sự đói khát trong tương lai. Và sẽ còn những dịch bịnh khủng khiếp do con người tạo nên cho nhau; với những trái bom nguyên tử và những vũ khí sinh học khủng khiếp đang đe dọa loài người chúng con.  

Đây là những việc thế giới có thể tìm cách để nó có thể khước quyền của Thiên Chúa để thống trị; nhưng thế giới này quên chúng con còn Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con còn Mẹ Marria – Đấng đang canh giữ linh hồn chúng con và dẫn chúng con về với Thiên Chúa. Chúng con còn có các vị Tổng ãnh Thiên thần và chúng con xin mười hai Tổng Lãnh mà chúng con được biết. Các ngài thật là âm thầm nhưng các ngài trấn giữ địa cầu trái đất và không khí. Cho nên chúng con phải xin. Vì thần dữ nó dùng đủ mọi cách tinh vi phá hủy không khí của trái đất mà Chúa ban tặng cho chúng con. Chúng con xin các Tổng lãnh giúp chúng con để phá hủy đi những cái bẫy rập của thần dữ; nó đang quy mô trong một thế giới hiện nay để giết những người vô tội, giết những nạn nhân như chúng con.

Và còn rất nhiều điều trong chính trị của xã hội, chúng con phải cầu xin vì chúng con thấp cổ bé miệng không làm gì được và không ai giải quyết cho chúng con; vì bè lũ của tội ác khắp nơi trên thế giới; nhưng chúng con còn một Đấng Thiên Chúa đang ở với chúng con hôm nay. Đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng con nhất định phải đến nhà tạm gõ cửa, để xin Chúa Thánh Thể cứu chúng con, giúp chúng con. Đa số là những nạn nhân đã bị chết trong những dịch bịnh và sẽ còn chết trong những trận chiến tranh.  

Chúng con còn có Mẹ Maria là người dạy chúng con, và là người cầu nguyện cho chúng con thì nhất định Đức Chúa Cha sẽ không bao giờ lặng thinh. Vì chính những điểm này mà chúng con xin với các Tổng Lãnh. Nhờ sự cầu bầu của Mẹ và sự chỉ dạy của Mẹ để chúng con đến với các Tổng Lãnh. Xin đón nghe lời của chúng con cầu xin. Đây là một thế giới mà chúng con đang bị thất bại bởi tội cho nên chúng con không thể nào tiếp tục để cho những kẻ đàn áp không công chính, nó tiếp tục dành đi đời sống đức tin của những người vô tội khắp nơi trên mỗi một đất nước.

Vì chính những điểm này, chúng con xin sự giúp đỡ của Thiên Đàng. Con tin rằng các vị Thánh là những người như chúng con trong những ngày tháng đầu tiên trong cuộc đời của các ngài. Nhưng các ngài đã tìm được chân lý sự thật, các ngài tin tưởng để sống với đức tin, và các ngài đã hy sinh không sợ chết để mang lại cho chúng con những cuốn sách của đức tin hiện nay bằng đời sống, việc làm và sự chứng tá của các ngài. Con tin tưởng rằng khi các ngài về Thiên quốc, các ngài cũng cầu nguyện cho chúng con. Chúng con rất mong muốn. Xin các ngài cầu nguyện và xin các ngài giúp chúng con học được gương sáng của các ngài; mỗi một người chúng con đều có đức tin với việc làm để làm sáng danh Chúa.

Xin cho chúng con học gương các ngài để làm chứng cho sự thật. Và xin lắng nghe lời Mẹ để sống một đời sống âm thầm, tiếp tục cầu nguyện. Và tiếp tục đi giữa thế giới, và gieo những hạt giống mà Mẹ cho phép âm thầm đến với tất cả mọi người có tinh thần nội tâm mà họ cần thực hành; để sự liên đới này xin được sự can thiệp của Chúa dành cho chúng con; trong một thời đại cấp bách mà chúng con thưa và dâng lên.

Chúng con còn Thiên thần Bản mệnh. Chúng con có rất nhiều điều mà Thiên Chúa ban cho chúng con một cách phong phú. Nếu Mẹ không dạy chúng con món quà này thì chúng con vẫn là những ngày ngủ yên, nằm yên, và sống theo thói quen, và dường như chúng con không hiểu điều gì chúng con có. Nhưng món quà này thật phong phú, dạy và giúp cho chúng con cảm nghiệm được, và giúp chúng con sống động với một cái ơn thật phong phú trong một thời đại cấp bách rất cần.

Chúng con có sự giúp đỡ của Thiên thần Bản mệnh, ngài sẽ luôn cầu nguyện cho chúng con, nhắc nhở và giúp chúng con. Ngài cũng là một thiên thần rất nâng đỡ chúng con để giúp chúng con đi trên bước đường công chính; vì chúng con dễ bị suy sụp, dễ bị sa ngã, dễ bị rớt vào tình trạng với sự chi phối: tiền tài, vật chất và còn nhiều vấn đề trong cuộc sống nữa. Xin giúp chúng con sống xứng đáng; nhờ sự giúp đỡ của Thiên thần Bản mệnh chúng con không sai. Chúng con không làm những việc khi Chúa không mời gọi.

Tất cả những gì của ngày hôm nay, chúng con xin được dâng bằng một lòng chân thành, cảm tạ, tri ân; hiệp cùng với tất cả anh chị em; đặc biệt ngày lễ Bổn Mạng hôm nay rất là quan trọng. Xin được Chúa bênh vực, chở che. Vì đây là một nền tảng cần có nơi Chúa cho với món quà này dành cho chúng con; để chúng con tiến bước mỗi ngày qua sự sắp đặt của Mẹ, sự soi sáng của Chúa Thánh Thần; để giúp chúng con sống trong sự trong sạch, trong sáng và kiểm điểm lại mỗi ngày trong đời sống của chính mình; để không tiếp tục sống theo thói quen mà thay đổi mỗi khi được dạy dỗ. Xin giúp chúng con phục thiện phục hồi trong sự khiêm nhường, lắng nghe và vâng phục để cuộc sống của chúng con bình an, hạnh phúc, với ý nghĩa mà Mẹ mong đợi sư trưởng thành của chúng con từng ngày và từng người.  

Hôm nay con chỉ biết nói lên lời cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng và ngợi khen Chúa, và cảm ơn Mẹ. Xin Mẹ đón nhận lời cảm tạ của chúng con, đón nhận lời tri ân của chúng con dành cho Mẹ; và xin cho chúng con cám ơn Thánh Cả Giuse, mười hai Tổng lãnh Thiên thần, các Thiên thần, các Thánh cũng như Thiên thần Bản mệnh, và Triều thần thánh Thiên quốc với lời cảm tạ tri ân của chúng con dâng lên Ngài. Vì thế giới của chúng con nếu không có sự giúp đỡ của Thiên đàng không thể thắng được cuộc chiến giữa thiện và ác trong thời đại của ngày hôm nay. Đó là những gì chúng con đang gặp trước mắt.

Đây chính là những điều mà hòa bình dường như đang bị đe dọa và đời sống của công lý và công chính cũng đang bị đe dọa. Tất cả đã trở thành những ngày tháng với sự bạo động, lo âu và còn rất nhiều điều mà con người chi phối về cơm áo gạo tiền. Và cũng không đủ khả năng để chi trả, và để có thể phục vụ cho đúng những nhu cầu của mỗi một đất nước đang gặp trong tình trạng của xã hội ngày hôm nay. Ngày hôm nay, chúng con đang ở tại một đất nước phồn thịnh, còn có cơ hội thì xin cho chúng con được tiếp tục đi khắp nơi; đem những hạt giống mà Mẹ đã giúp cho con người được củng cố đức tin khi có những biến cố xảy ra.

Dù là biến cố xảy ra nhưng Chúa sẽ dành cho chúng con gấp đôi ân sủng. Lòng Thương Xót bao la của một vì Thiên Chúa, Tác giả của lòng yêu thương dành cho con người những việc chúng con chọn, với những gì chúng con đang có; đó là tội lỗi. Chúng con đã khước từ Chúa và quên đi lời của Mẹ với giòng nước mắt đã tuôn chảy của Mẹ,. Chúng con khô khan cứng cỏi thì chúng con phải đón nhận những gì ngày hôm nay chúng con chọn; nhưng giờ cuối cùng sẽ được cứu, sẽ được can thiệp.

Mẹ Maria đã cầu xin, đã giúp chúng con và ban tặng cho chúng con món quà này. Món quà này được thực hiện mỗi ngày nhất định Chúa sẽ không bao giờ từ chối với những đứa con kêu cầu Ngài, những đứa con trở về với Ngài, và những đứa con vâng phục, thi hành và làm chứng cho sự thật. Chúng con không phải là những kẻ nói ở trong Phúc Âm, là những Kinh sư Biệt phái đứng giữa trời để cầu nguyện. Chúng con không có, nhưng chúng con xin ở lại qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần; để gợi ý cho con người ngày hôm nay bằng sự cung kính với chiều sâu khi cầu nguyện, khi nhà thờ đóng cửa không còn một ai. Hay chẳng còn ai trong Nhà tạm, tại tư gia hay bất cứ nơi đâu chúng con cũng thực hành phương pháp này; để vinh danh Thiên Chúa, trở về với Chúa, vâng phục và lắng nghe Mẹ; để thực hành những điều Mẹ dạy với sự cầu nguyện bằng chiều sâu của tâm hồn, bằng con tim, bằng sự sám hối thật lòng.  

Xin thương đón nhận lời chúng con cầu xin. Và xin chúc lành cho anh chị em mọi người trong ngày lễ Sinh Nhật 2022 của nhóm. Và cũng là mười hai năm chúng con được đón nhận ơn của Chúa. Và đã thực hiện với món quà tám năm trong đời sống của chúng con; đã trở thành hạt giống được gieo khắp nơi và sẽ còn tiếp tục lên đường gieo giống. Xin giúp cho anh chị em chúng con phải tiếp tục phân phát những hạt giống đó; để gợi lại cho thế giới hôm nay với những lời yêu thương mà Chúa đã dành sự can thiệp của Ngài cho thế giới của chúng con. Đó là niềm hy vọng mà chúng con, mọi tầng lớp, mọi vai trò, đang cần.

Lucia, Anne, Maria Nhung và Maria Titus xin được kết thúc Sáu Lạy mà con dâng ngày hôm nay, ngày Sinh Nhật của nhóm. Và chiều nay, chúng con sẽ tham dự Đại Lễ Mình Máu Thánh Chúa, rước kiệu và chúng con sẽ dành ngày hôm nay cho Chúa; chính thức ngày Sinh Nhật mà Chúa quy tụ chúng con trở về. Ngày mai cũng như những ngày sắp tới, xin Chúa an bài sắp đặt cho từng ngày một trong chương trình của Chúa. Con không biết điều gì để ghi chép cả nhưng Thánh Thần sẽ hoạt động như bao lần Ngài đã thực hiện những điều cho chúng con qua chương trình của Ngài.

Lucia xin vô cùng cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa. Xin Cha ban cho con sức mạnh, ban cho con thêm ơn thêm sức; để ngày hôm nay con sẽ tiếp tục phục vụ trong chương trình của Cha cho những người anh chị em. Đại lễ Sinh Nhật đối với chúng con rất quan trọng sau hai năm dịch bệnh vừa qua; đặc biệt năm thứ mười hai mà chúng con được trọn vẹn như hôm nay. Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa, trong danh thánh của Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

Lucia xin một lần nữa cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa đã cho chúng con cơ hội trong giây phút này; để chúng con được tiếp tục thực hành với những điều Chúa dạy, và duy trì được đời sống thiêng liêng mà Chúa cho phép. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ưu tư, phiền muộn, khúc mắc, và còn những việc chúng con thành công và những sự mỹ mãn của những ngày tháng dù nhiều hay ít; chúng con đã làm đều thuộc về Chúa, đều dâng lên Chúa. Niềm vui cũng có, phiền muộn cũng có, ưu tư, lo âu và thiếu sót cũng có. Tất cả đều dâng lên Chúa trong ngày Sinh Nhật này, để chúng con nhận ra sau mười hai năm thật là nhiều điều tốt đẹp Chúa ban dường như chúng con quên đi; nhưng có những khúc mắc thì chúng con luôn có những ưu tư.

Xin Chúa tha thứ, vì tất cả đều là của Chúa, tất cả đều trong Chúa, tất cả đều thuộc về Chúa. Con xin dâng như một của lễ sau mười hai năm. Xin Chúa thánh hóa anh chị em từng người một để đi đúng đường lối của Chúa và sống trong chương trình của Chúa. Kết thúc là đúng 10 giờ 11 phút, sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi. Xin Ngài chấp nhận và đón nghe lời của con cầu xin. Con tuyên xưng Ngài, cảm tạ Ngài, chúc tụng Ngài và tôn vinh Ngài, trong danh thánh của Chúa Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

Con cảm ơn Chúa, sau khi buổi cầu nguyện kết thúc thì con số 111 là sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi, Ba Ngôi Một Chúa. Con thờ lạy, con tôn vinh và cảm tạ tình thương của Ngài. Xin Ngài chấp nhận lời cầu nguyện của chúng con, như dâng thay cho Giáo Hội, cho xã hội, và cho thế giới. Xin cho Giáo Hội chúng con được hiệp nhất, và chương trình của Đức Giáo Hoàng trong sự hiệp hành được thực hiện để đón nhận sự hoạt động của Chúa Thánh Thần một cách mới mẻ trong thế giới ngày hôm nay. Và cũng xin cho xã hội có sự đổi mới để ngăn chặn tội ác phá thai, ngăn chặn đồng tình luyến ái, ngăn chặn những điều tinh vi; nhưng đã làm cho con người rớt vào quá nhiều cạm bẫy, nhất là những thanh niên thiếu nữ, tuổi trẻ của ngày hôm nay.  

Con cũng xin Chúa cứu họ, giúp cho họ trở về với Chúa. Con cũng đặc biệt không quên xin cho nhà Đức Chúa Cha; họ là những người được Chúa chọn để thực hiện một chương trình; đó là chữa lành và trừ qủy. Vì chính điều này để cho con người nhận biết qủy nó đang hoành hành trong thế gian; bọc xác của con người. Nó đang lồng lộn và lộng hành trong thế giới này; phải cần ơn của Chúa qua nhà Đức Chúa Cha; qua những người có ơn trừ qủy để cứu thế giới và cứu những người đang sống trong sự hoành hành đau khổ bịnh tật do qủy làm ra. 

Con xin Chúa cho Giáo Hội Việt Nam chúng con và cho những người tại Việt Nam phải chứng thực và nhận ra những gì nơi Thiên Chúa cho; mà chấp nhận cho chị Thiên Thương cũng như tất cả các vị linh mục và những người anh chị em có ơn; để họ tiếp tục giúp đời, giúp người qua ơn của Chúa ban và quy tụ con cái của Chúa khắp nơi xa gần; để rồi qủy sẽ không hoành hành nơi những con người yếu đuối hay chưa biết họ đã bị vấp ngã. Đây là một thời gian căng thẳng nhất. Con xin Chúa cho chính quyền Việt Nam; đặc biệt là Giáo Hội Việt Nam chấp nhận điều này; để cho nhà Đức Chúa Cha được hoạt động và cứu nhiều người trên thế giới qua ơn trừ qủy.  

Con cũng xin Chúa ban cho anh chị em chúng con, dù là âm thầm; nhưng xin cho chúng con luôn bên cạnh Chúa Giêsu Thánh Thể; với sự huyền diệu của Ngài và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và sự sắp đặt của Mẹ. Chúng con không cần tiếng tăm trong xã hội; nhưng chúng con chỉ cần họ đón nhận những cuốn sách với món quà Sáu Lạy của Mẹ và họ thực hành; là chúng con mãn nguyện trong chương trình được giao. Đó là điều hạnh phúc nhất mà chúng con cầu xin. Vì chúng con biết rằng tiếp xúc với thế giới, chúng con thật sự không có khả năng. Và thế giới nhiều người đã làm cho chúng con đau khổ rất nhiều.

Xin ơn của Chúa được thực hiện trên chúng con. Chỉ Chúa biết và Chúa chấp nhận là đủ rồi; còn những người khác thì xin cho họ tiếp nhận để họ thực hành, con không cần họ để ý đến chúng con. Chúng con cũng không cần biết điều gì, chỉ biết một điều duy nhất là thực hiện theo thánh ý Chúa, làm trong chương trình của Chúa và hoàn toàn được điều khiển bởi Chúa Thánh Thần, và sự sắp đặt của Mẹ. Chúng con xin được làm theo thánh ý của Chúa, đừng làm theo ý riêng của mỗi một người chúng con. Đó là điều quan trọng nhất trong sự hợp tác, hiệp nhất để trở thành nhân chứng trong thời đại thầm lặng ngày hôm nay; qua những tông đồ được chọn bởi Chúa Giêsu Thánh Thể, và cũng là ngày lễ Bổn Mạng của chúng con – ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu – mà Chúa đã đặt tên cho nhóm của chúng con.

Xin cho chúng con sống đúng như lời của Chúa đã dành cho chính chúng con, đặt tên cho chúng con; sống xứng đáng, thánh thiện, đạo đức để trở thành những con người âm thầm thực hành nhưng họ nhận biết Chúa nơi đời sống của chúng con, để họ thực hành, tin cậy. Còn những kẻ phá rối, họ đã vu oan vu khống, chúng con biết những gì chúng con không thể cãi lại như họ, xin Chúa binh vực để những tin đồn không phải đó được trả lời với những kẻ vu oan và trả lại sự trong sạch, trong sáng cho chúng con, để món quà này được thực hiện cho những người họ tiếp nhận; đừng để kể thù nó làm điều này mà mất nhiều cơ hội của những người cần tiếp nhận món quà mà Chúa ban cho.

Con chỉ biết nói lên những lời tâm sự vào ngày Sinh Nhật mà con trình bày với Chúa và với Mẹ. Chiều hôm nay con chuẩn bị cho thánh lễ rất là quan trọng đối với chúng con, và những ngày tại nơi đây mà anh chị em đang họp mặt. Con xin Chúa chúc lành một cách đặc biệt cho sức khỏe của anh chị em, mọi sự bình an, cho chúng con đi đến nơi, về đến chốn, và mọi sự an lành trong ngày Sinh Nhật; đặc biệt trong những ngày tại Houston mà anh chị em chúng con họp mặt xin được sự chúc lành của Chúa và xin Mẹ sắp đặt cho chúng con với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, và sự chúc phúc của thiên đàng dành cho chúng con.

Chúa Giêsu Thánh Thể xuất hiện tại Nhà chầu Emmaus, lúc 2 giờ 46 sáng, ngày 27-1-2017.

Suy niệm Năm Sự Vui

Thông Điệp Ngày 3-5-2022

  Những sự kiện xung quanh sự xuất hiện của Chúa chúng ta (khi Chúa làm người) mang lại niềm vui lớn. Chúng ta suy gẫm về những điều bí ẩn này, xin Mẹ giúp chúng ta khám phá ra bí mật của niềm vui Kitô giáo – Chúa chúng ta đã đến trong thân phận Con Người.

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia:

Lạy Chúa, 7 giờ 21 phút tối, ngày Thứ Ba, cuộc họp đầu tháng mà Chúa dành cho chúng con; đặc biệt Tuần Thứ Ba của Phục Sinh, và cũng là đầu tháng Hoa, là những ngày gần nhất mà chúng con sắp sửa phải lên đường để đem những cuốn sách mới nhất qua sự suy niệm về Chuỗi Lòng Thương Xót và Chuỗi hạt Mân Côi đến với một hòn đảo (*) đầu tiên mà chúng con sẽ có mặt tại nơi đó. Chỉ còn có vài ngày nữa thôi, nhưng trong giây phút này thì chúng con cùng nhau họp mặt để xin đón nhận lời của Chúa và sự chỉ dạy của Chúa. Đồng thời cũng xin cho chúng con suy niệm Mầu nhiệm Năm Sự Vui để chuẩn bị cho cuốn sách tiếng Việt Nam mà chúng con sẽ tiếp tục in để đem đến cho những Đại Hội cần thiết trong những ngày tháng sắp tới. Giờ đây con xin Chúa Thánh Thần đến với con, để con được nói những lời Chúa muốn chúng con nói.

Lạy Chúa, ngày hôm nay qua Chuỗi hạt Mân Côi chúng con xin được kính dâng lên Chúa; mỗi khi lần hạt Mân Côi thì chúng con xin Chúa thương đến Giáo Hội của chúng con. Mẹ Maria thường nhắc nhở chúng con phải luôn cầu nguyện cho Giáo Hội, đặc biệt chúng con cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Xin cho ngài dồi dào sức khỏe, cho ngài được tràn đầy Thần Khí của Chúa, cho ngài được khôn ngoan sáng suốt, để dẫn dắt Giáo Hội, chủ chăn, con chiên và đoàn chiên.

Đồng thời, xin Chúa thương Đức Giáo Hoàng, xin cho các hồng y, giám mục, linh mục hợp nhất với ngài, để công việc mục vụ của Chúa cũng như lời của Tin Mừng Phúc Âm sẽ tiếp tục cho đến tận cùng bờ cõi. Xin Chúa thương cho các ngài có sự hiệp nhất với tình thương, với giáo lý của sự thật mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt cho thế giới. Xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô của chúng con, qua Thần Khí của Chúa, qua sự hiện diện của Chúa Giêsu, để đem những lời giảng dạy của Ngài để tỉnh thức con người; trong số đó có những người có chức vụ cũng như giáo dân như chúng con được nghe, là một nguồn an ủi mà Chúa đã qua ngài để đến với chúng con, qua những lời giảng dạy của chính ngài.

Chúng con không quên cầu nguyện cho Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI; dù với thế giới này ngài đã thoái vị, nhưng đối với chúng con trong lòng tin ngài vẫn là một vị Giáo hoàng âm thầm kề bên Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúng con rất là hạnh phúc, vì trong thế giới này, với kinh nghiệm căn bản của Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã thoái vị, ngài là một người có căn bản về luân lý và tín lý, vững vàng về mọi mặt ở trong Giáo Hội. Đồng thời, con cũng xin Chúa ban cho ngài dồi dào sức khỏe; dù năm này ngài cũng đã lớn tuổi, nhưng Chúa gìn giữ và ban cho ngài một trí nhớ, Ngài rất là tỉnh táo, và ngài là một người rất rành về luật của Giáo Hội. Đây là một sự vững vàng cho thế hệ ngày hôm nay, để con người không bị lẫn lộn; và cũng không theo cách của một thế giới truyền thông, hay không theo một thế giới của con người trong văn minh, tinh vi, văn hóa của sự chết.

Có rất nhiều sự xuyên tạc lẫn lộn trong thế giới này mà chúng con đã từng nghe; nhưng chúng con tin rằng tất cả mỗi một việc xảy ra và một vấn đề còn tồn tại chính là thánh ý của Thiên Chúa. Hạnh phúc nhất là chúng con có một vị nguyên Giáo Hoàng, dù tuổi ngài đã cao. Đặc biệt Đức Giáo Hoàng Phanxicô, sức khỏe cũng yếu nhưng ngài rất mạnh mẽ trong đức tin, Ngài hăng say và đã đi thăm nhiều đất nước. Lời của ngài như một sự mạnh mẽ đánh động tâm hồn của con người, đó chính là Thần Khí của Chúa đang ở trong đấng bậc Giáo Hoàng.  

Xin giúp cho Giáo Hội chúng con trong sự hiệp nhất, để nhận ra được tiếng của Chúa qua những đấng bậc mà Chúa đã chọn lựa để dẫn dắt đoàn chiên, con chiên, chủ chiên, và cũng dẫn dắt những con chiên lạc, những con chiên thương tích, và những con chiên đã sai lạc xin được trở về với đoàn chiên, hiệp cùng với chủ chiên mà chúc tụng, ngợi khen, và tôn vinh Chúa. Và chuẩn bị đón mừng sự can thiệp mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con qua một biến cố xảy ra giữa thế giới này, nhưng đó cũng là một dấu lạ mà Chúa Giêsu đã từng thực hiện trên 2000 năm trước, và Ngài cũng thực hiện hơn 2000 năm sau, để củng cố đức tin qua dấu lạ huyền nhiệm – phép lạ của Bí Tích Thánh Thể.

Đây là những điều chúng con xin được dâng, cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Chúa trước khi chúng con bắt đầu suy niệm Mầu nhiệm Năm Sự Vui. Xin cho chúng con được có đức tin như Thánh Phaolô Tông đồ đã nhắc: đức Tin, đức Cậy, và đức Mến. Con xin Chúa cho Giáo Hội chúng con, là những đấng bậc, các ngài đã được đào tạo trở thành những người tận hiến cho Chúa. Đức tin chắc chắn có, nhưng xin cho chúng con có một đức tin một cách mạnh mẽ, một cách sống động, qua những điều mà chúng con cần lưu ý hơn.

Thánh Phaolô đã muốn chúng con sống và nhắc nhở đức Tin, đức Cậy, và đức Mến. Điều này chúng con nghe rất nhiều, nhưng đời sống thể hiện chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót, đối với tất cả các đấng bậc cũng như mỗi một hoàn cảnh, và cũng như cho đời sống đức tin của tất cả những giáo dân như chúng con hiện nay. Xin cho chúng con được học và cầu xin, để chúng con sống và hiểu biết thêm về ba nhân đức quan trọng này; đặc biệt là đức Mến. Đây là một thời điểm mà chúng con cần tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng con một cách đặc biệt từ muôn thuở; tình yêu chúng con cho nhau, tình yêu với những công việc quan trọng, và tình yêu trong chân lý sự thật, mà Chúa dành một cách đặc biệt cho thế giới ngày nay trong sự khơi động một cách đánh động; để con người nhận ra và trở về với chân lý sự thật, mà Chúa Giêsu đã mang đến cho loài người nhân loại chúng con.  

Tất cả mỗi một việc chúng con làm đều xin thưa với Đức Chúa Cha, trình với Chúa Giêsu, và phó thác nơi Chúa Thánh Thần. Xin Ngài chỉ dạy thêm, để đời sống đức tin của chúng con bằng việc làm, bằng hành động, bằng sự chứng minh, là những người con của Chúa, là những người con của Giáo Hội, là những người có bổn phận trách nhiệm liên kết hiệp nhất, để trở thành một Giáo Hội hùng mạnh, một Giáo Hội để mang nhiều người trở về với Chúa; nhất là trong lúc căng thẳng với một thế giới hiện nay. Chỉ có Thiên Chúa mới mang lại hòa bình, mới mang lại sự công chính, mới mang lại cho con người ý nghĩa của cuộc sống mà chúng con đang có và còn giữa thế giới này.

Truyền Tin

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”. (Lc 1: 38)

Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Chuỗi hạt thứ nhất, con kính dâng lên Đức Chúa Cha.

Lạy Cha, con thờ lạy Cha, con chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Cha, vì Cha đã an bài sắp đặt cho thế giới loài người chúng con. Đặc biệt, Cha đã chọn cho chúng con một người Mẹ, Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của loài người nhân loại, và Mẹ cũng là một Nữ Vương của Thiên Đàng. Nhưng Mẹ có một đời sống khiêm nhường. Đời sống của Mẹ qua hai tiếng “Xin Vâng”, được nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Nhờ hai tiếng “Xin Vâng” của Mẹ trong sự phục tùng, vâng phục, để thế giới của chúng con có Đấng Cứu Độ, có Đức Giêsu Kitô. Ngài đã mang đến cho chúng con một giáo lý hòa bình, giáo lý của tình yêu, giáo lý của sự thật, và mang lại một căn bản công lý, công bằng và công chính.

Xin giúp chúng con thấu hiểu được điều này, để suy niệm về Mầu Nhiệm Năm Sự Vui thứ nhất, để tôn vinh, thờ lạy và cảm tạ Chúa, là Đấng Thượng Trí, dành cho chúng con tình yêu và Lòng Thương Xót của Ngài. Sự sắp đặt của Ngài qua bao thế hệ đều có ý nghĩa để mang chúng con trở về, và cho chúng con một người mẫu, đó là Mẹ Maria là gương mẫu của toàn thế giới. Chúng con nhờ gương mẫu của Mẹ trong một sự xác tín và đời sống âm thầm cầu nguyện. Sự khiêm nhường của Mẹ như một sự nổi bật; sự vâng phục tuyệt đối của Mẹ sẽ là một gương sáng trong thế giới ngày hôm nay.  

Xin cho chúng con luôn suy niệm, để nhận ra không quá khó và cũng không quá dễ khi chúng con có một trái tim, để suy niệm thật sự về Mầu Nhiệm Năm Sự Vui, sự bắt đầu để chúng con có được Đấng Cứu Thế. Và chúng con cảm nghiệm được tình thương của Đức Chúa Cha vô biên bất tận, dành cho chúng con. Không lấy làm ngạc nhiên, cũng không lấy làm xa lạ, mà trình tự trong một xã hội, sắp đặt để chúng con có Mẹ Maria. Và từ Mẹ Maria, Chúa Giêsu đến với thế gian, Ngài đã hoàn tất chương trình, và về với Thiên Quốc; nhưng Mẹ vẫn tiếp tục còn ở với chúng con cho đến ngày hôm nay.

Những gì chúng con biết và những gì chúng con có đều do chính Mẹ dạy. Hãy trở nên khiêm nhường bé nhỏ, để được đón nghe sự chỉ dạy của Mẹ, để đời sống chúng con thuộc trong thánh ý của Chúa; với sự hiểu biết giới hạn trong một thời mà Chúa cho phép hiện nay; để chứng minh những gì vốn có và vẫn tồn tại. Sự liên kết một cách gần gũi mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con và cho thế giới.

Thăm Viếng

Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành tên là Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria, và chào bà Êlisabeth. (Lc 1: 39-40)

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Chuỗi hạt thứ hai, chúng con kính dâng lên Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng chúng con tuyên xưng, chúng con cảm tạ, chúng con tôn vinh, chúng con tri ân, và tạ tội. Mầu Nhiệm Năm Sự Vui mà chúng con suy niệm hôm nay là hai tiếng “Xin Vâng” của Mẹ để chúng con có Đấng Cứu Thế. Chuỗi hạt thứ hai chúng con dâng lên cho Chúa Giêsu, vì Ngài đến để gánh vác tội lỗi cho thế gian và đã chết cho thế gian.

Chúng con xin được trở lại, bởi vì chính nhờ Mẹ Maria chúng con hiểu được một chương trình vĩ đại lớn lao mà Đức Chúa Cha đã an bài và sắp đặt cho thế giới loài người nhân loại chúng con. Cha đã chọn cho chúng con một người Mẹ, và người đầu tiên ngự trị trong cung lòng Mẹ Maria chính là Chúa Giêsu, Con Một của Ngài. Con Một của Ngài đã đến thế gian và cứu toàn thế giới. Chúng con nhờ chính ơn cứu độ đó để được đón một giáo lý vô cùng vĩ đại, để thay đổi thế giới loài người nhân loại của chúng con, và thay đổi một lịch trình với công lý, công bằng, lẽ phải, sự thật trong sự công chính.

Mẹ là người đầu tiên lãnh nhận trách nhiệm này, khi thiên thần truyền tin Mẹ đã trả lời “Xin Vâng.” Mẹ đã lập tức lên đường để thăm viếng Bà Thánh Isave, nói lên tình yêu mà Thiên Chúa đến với Mẹ, Mẹ lập tức thi hành nhiệm vụ đầu tiên, đó chính là Tình Yêu. Đến với người chị họ của mình để nâng đỡ, giúp đỡ, đó cũng là việc đầu tiên nói về tình yêu và thực hành tình yêu một cách rõ ràng nhất khi Ngài đến trong cung lòng của Mẹ.

Chúng ta thấy Mầu Nhiệm thứ hai mà chúng ta suy niệm: Mẹ lên đường đến thăm và ở lại với người chị họ suốt ba tháng. Đó là tỏ tình thương và sự phục vụ của một người. Mẹ là người Chúa chọn nhưng Mẹ thi hành nhiệm vụ trong sự phục vụ; nói lên gương sáng của tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người, và chính Mẹ là người đầu tiên đón nhận điều đó qua Ngôi Hai Thiên Chúa để thực hành tình yêu mà Ngài muốn.  

Cho nên, dù có bao thay đổi trong thế giới nhưng chúng ta hãy nhớ ngày hôm nay chúng ta vẫn đón được tình yêu của Chúa; vì tình yêu mà Ngài vẫn còn ở lại với chúng ta. Tình yêu của Chúa đã dành cho chúng ta có một đức tin tuyệt đối, bắt nguồn từ Mẹ Maria, là người phụ nữ đầu tiên trong thế giới được chọn lựa, để thay đổi một chương trình mà nguyên tổ của chúng ta, bà Evà. Chúng ta thấy Chúa đã lập lại một chương trình để giúp chúng ta mới lại, để chúng ta được chính thức đón nhận. Hôm nay, chúng ta dâng Mầu nhiệm Năm Sự Vui với Sáu Lạy, mà chúng ta cảm nghiệm trong những năm tháng gần đây nhất. Mới mười một năm nhưng bất cứ một điều gì chúng ta cũng dựa vào điểm tựa này để tôn vinh Thiên Chúa của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, con cảm ơn Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban đến cho chúng con một người Mẹ, một người Mẹ tuyệt đối vâng phục, một người Mẹ gương mẫu cho thế giới, một người Mẹ đã luôn luôn dạy cho chúng con hiểu biết đời sống của nội tâm. Và tập dạy cho thế giới nhân loại hiện nay sự cầu nguyện, để bắt đầu từ sự cầu nguyện đó mới cảm nghiệm được sự suy niệm qua mỗi một Mầu nhiệm thật ý nghĩa trong cuộc sống của loài người chúng con. Không quá xa vời, không quá hiểu biết; nhưng vừa tầm, để chúng con cảm nghiệm được một tình thương mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con.

Ngày hôm nay, chúng con vẫn tiếp tục mỗi ngày qua Chuỗi Hạt Mân Côi, chúng con suy niệm để cảm nghiệm tình yêu đó đang nhắc nhở cho chúng con, là chính chúng con yêu mến Chúa, yêu tha nhân, yêu tất cả những công việc của chúng con, và yêu những gì trong cuộc sống hiện tại, là những điều rất tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho. Mẹ không quản ngại đường xa xôi, Mẹ không quản ngại là một phụ nữ đang mang thai cần phải gìn giữ. Mẹ lập tức lên đường. Chúng ta là những người con của Mẹ, có những lúc chúng ta có nhiều điều cầu kỳ, và có nhiều vấn đề. Khi chúng ta phục vụ chúng ta vẫn còn đắn đo, vẫn còn suy nghĩ, vẫn còn rất nhiều điều. Hãy nhìn vào Mẹ của chúng ta, Nữ Vuơng của Thiên Đàng, nhưng Mẹ đích thân phục vụ, đích thân làm tất cả trong sự khiêm nhường, vì tình yêu, vì phục vụ chương trình của Chúa ngay từ lúc ban đầu.

Chúng ta hãy suy niệm Mầu Nhiệm thứ hai này, để nhận biết mầu nhiệm của Chúa vẫn còn qua Mẹ của Ngài. Để chúng ta tập; tập yêu người, tập quảng đại, tập thứ tha;để cuộc sống này của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho thế giới, vì thế giới của chúng ta đang là một thế giới mất tình yêu, một thế giới ích kỷ, một thế giới tư lợi, một thế giới với chiến tranh, một thế giới ghen tương ganh ghét, tham lam ích kỷ, và một thế giới mà con người coi tiền tài danh vọng trên hết.  

Hãy suy niệm điều này, để chúng ta xin được trở về với một thế giới hòa bình, một thế giới Thiên Chúa đích thật ban cho, một thế giới mà con người không thể xao lãng. Và một thế giới thuộc về chúng ta; nơi Mẹ Maria, là đấng gương mẫu giúp chúng ta hiểu được điều này, để suy niệm và cầu xin cho thế giới được trở lại với những ngày tháng mà Chúa đang chờ đợi sự trưởng thành, và Mẹ mong muốn nơi đời sống loài người nhân loại của chúng ta từ gia đình, từ xã hội, từ tập thể, và từ mỗi một cá nhân của chúng ta.

Giáng Sinh

Maria sinh hạ con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt con trong máng cỏ. (Lc 2: 6-7)

Chuỗi hạt thứ ba, con kính dâng lên Chúa Thánh Thần.

Lay Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng, là ân sủng. Ngài đã dạy để giúp chúng con hiểu thêm về mầu nhiệm này – Mầu nhiệm thứ ba. Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài thấu hiểu tất cả những gì trong thế giới của chúng con, những gì tốt đẹp nhất Ngài đã, đang, và tiếp tục dạy dỗ chúng con. Nhưng Ngài luôn tôn trọng sự quyết định của chúng con, bởi vì Ngài muốn chúng con thấm hiểu và thấu hiểu những điều công chính của Ngài dạy. Để biết được công trình vĩ đại của Ngôi Hai Thiên Chúa, là kết tinh tình yêu của Chúa Cha và Chúa Giêsu, Con Một của Ngài, để trở thành một Thiên Chúa ở cùng con người qua Chúa Thánh Thần, để chúng con cảm nghiệm được khi chúng con dâng lời cầu nguyện.  

Mầu Nhiệm thứ ba, con kính dâng lên Chúa Thánh Thần lời chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh, tạ ơn Chúa, và tạ tội với Chúa; với những thiếu sót rất nhiều trong cuộc sống mà chúng con ít khi quan tâm và lưu ý. Đời sống giữ đạo của chúng con, quả thật, cho đến ngày hôm nay nếu không có sự soi sáng hướng dẫn của Ngài, thì cũng khô khan nguội lạnh, lạt lẽo; chẳng hiểu, chẳng cảm nhận, và cũng chẳng bao giờ suy niệm làm gì, và cũng không biết suy niệm. Nhưng Ngài cho chúng con trở lại, để chúng con thấy được Chúa là Thiên Chúa hạ mình xuống thế gian này. Tại sao Ngài không chọn lâu đài tráng lệ để có thể hợp với một Đại Hoàng tử để cứu toàn thể nhân loại; ra lịnh cho các vua, ra lịnh cho những bậc quan quyền chức vụ, và những người có kiến thức. Họ nhất định biết Chúa là Thiên Chúa để họ đến bái phục và thờ lạy. Nhưng Chúa lại âm thầm đến với một người Chúa Cha chọn; là một người Mẹ bình thường, đơn sơ và khiêm nhường; nhưng Mẹ lại lãnh một trách nhiệm vô cùng lớn lao để thi hành sứ mạng.  

Từ Mầu nhiệm thứ nhất, Mầu nhiệm thứ hai, cho đến Mầu nhiệm thứ ba, chúng ta thấy đoạn đường cho đến ngày sanh nở, trên bước đường đi về Giêrusalem cùng với Thánh Cả Giuse; cùng với bao nhiêu người khai hộ khẩu. Nhưng cuối cùng đến giờ Thánh Giuse đã hết sức để tìm các quán trọ cho Mẹ nghĩ ngơi; vì biết rằng cũng đã đến lúc, đường quá xa, nhưng không ai đón nhận. Sự từ chối của họ Mẹ thấy chứ, Mẹ biết chứ, nhưng lòng của Mẹ không nôn nao chút nào; bởi vì Mẹ có Chúa. Với sự hiện diện của Chúa, Mẹ không muốn có một nét ưu tư nào của người đời.

Mẹ nhìn thấy sự cố gắng của Thánh Cả Giuse, là một người mà Đức Chúa Cha đã chọn cho Mẹ, để đồng hành với Mẹ trên những đoạn đường khi Chúa Giêsu chuẩn bị chào đời. Chúng ta thấy đây là một gương mẫu vô cùng lớn lao, để hiểu về những điều mà Đức Chúa Cha đã an bài cho Đức Chúa Giêsu đến với thế gian này có khác biệt gì chúng ta đâu? Cũng là một con người được sanh ra bởi cha mẹ, rồi sanh ra ở giữa thế giới này, và cuối cùng Chúa chọn sanh ở nơi đâu? – Chúa chọn sanh ở một nơi thấp hèn nhất, Chúa chọn một nơi mà con người thậm chí cũng không có ai sanh ra ở nơi đó cả; nhưng Chúa lại chọn.

Chúng ta là những người ít khi suy niệm về tất cả những gì của Thiên Chúa, và những đòi hỏi của chúng ta là Thiên Chúa phải là như thế này như thế kia. Nhưng Chúa đã thấy chúng ta, vì những điểm đó mà Chúa lại chọn con đường này để dạy cho chúng ta sự khiêm nhường; dạy cho chúng ta đời sống khó nghèo; dạy cho chúng ta bắt đầu từ những điều không có. Và bắt đầu từ những điều có do Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta trân quý và tôn trọng, để cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn. Còn hơn chúng ta sống trong lâu dài tráng lệ khi chúng ta bị sa đọa, sa ngã; chúng ta sẽ như thế nào trong cuộc sống; chúng ta sẽ trở thành những người điên dại, chúng ta sẽ trở thành những người không thể chấp nhận sự thật…

Đây là một thế giới chúng ta đang thấy trong hiện thực – một người nổi tiếng trên đài truyền hình mà ai cũng biết đến; nhưng cuối cùng một ngày nào đó tan hoang và chẳng còn gì vì sự tranh chấp, cải vã và hơn thua. Chúng ta thấy một người giàu sang tại Việt Nam; ngồi trên nhung lụa, ngồi đó để làm những việc mình thích, bây giờ cả vợ cả chồng vào tù ngồi. Và cuối cùng mất hết tất cả, bị người ta lấy sạch. Đây là những điều của thế gian mà chúng ta ưa chuộng. Nhưng Chúa là Thiên Chúa dạy cho chúng ta ngay từ lúc ban đầu; giáo lý của Ngài không phải tự nơi tiền của, tiền tài, danh vọng; không phải là từ nơi một người Mẹ đáng kính mà chúng ta phải cần biết vì Chúa Cha đã chọn, hay vì Thánh Giuse trong thế giới của con người, mà trở thành dưỡng phụ của Đấng Cứu Thế thật vô cùng lớn lao vĩ đại.

Chúa thừa khôn ngoan để chọn những gì thuộc về Ngài nhưng Ngài không chọn điều đó; Ngài muốn Mẹ của Ngài đi với Ngài; Ngài muốn Thánh Cả Giuse đi vào công trình của Chúa như đã được sắp đặt. Thánh Cả Giuse khi đi đến các quán trọ, người ta từ chối. Đồng thời vào thời đại đó, họ sợ xui; vì người đàn bà sanh nở ở trong quán trọ của họ. Đó là điều dựa theo cách ích kỷ của thế giới con người; lòng thương và lòng mến không có. Nhưng Chúa Giêsu thực hành. Chúa Giêsu chứng kiến qua những giai đoạn mà con người từ chối một cách phũ phàng đó. Ngài chấp nhận vì yêu con người. Vì làm gương cho con người; chấp nhận tất cả để dạy cho con người từ nơi một giáo lý sâu thẳm nơi tính cá nhân; nơi đời sống ích kỷ của con người nhìn theo cách sống mà con người không thương yêu nhau; không tương trợ lẫn nhau.

Đó là sự tham lam ích kỷ. Đó là những việc mà chúng ta thấy qua bao thế hệ; những người làm ăn họ lại càng rất khắt khe. Ít người có trái tim công chính. Vì chính những điểm đó mà Chúa đã đích thân đi cùng với Mẹ Ngài, qua Gia đình Thánh Gia, đi vào đời sống của thế gian đầu tiên; để trở thành một con người thật sự với tiếng khóc chào đời; với sự chúc phúc của Chúa. Và với sự dẹp bỏ một cách khẳng định, để thế giới đi vào một đời sống nhận biết những người nghèo nàn và sống trong tình yêu thương và bác ái. Cho nên có những điểm chúng ta không thể nghĩ rằng Chúa phải chịu cảnh này; nhưng Chúa chịu cảnh này là Chúa có mục đích để dạy chúng ta.

Chúa chấp nhận đi với Mẹ Ngài, và chấp nhận ra một nơi mà ý của Chúa muốn. Đó là chuồng bò, nơi mà những con vật ở đó. Mẹ của Ngài thì vâng lời, vì Mẹ của Ngài với Ngài là một. Cho nên, Mẹ chấp nhận tất cả và không một lời than trách: “Tại sao con được đón nhận Đấng Cứu Độ, tại sao đưa ra ngoài một nơi chỗ không xứng đáng như thế này?” Mẹ không hề. Mẹ biết rằng Mẹ có Chúa. Mẹ muốn vâng theo thánh ý của Chúa trong mọi điều, mọi nơi, và mọi lúc. Mẹ cũng nhìn được sự cố gắng của Thánh Cả Giuse, là một vị mà Đức Chúa Cha đã chọn. Ngài đã hết sức hết lòng; nhưng cuối cùng Ngài chấp nhận để Chúa Giêsu hạ thế trần gian.

Sự hạ thế trần gian của Ngài là một điều cả thế giới phải vui mừng, phải hạnh phúc; vì Đấng Cứu Thế đã đến. Nhưng vẫn là những ngày tháng âm thầm; những ngày tháng mà Chúa Cha đã sắp đặt. Để rồi các thiên thần loan báo cho ai? Các thiên thần loan báo cho những mục đồng. Những mục đồng đó đại diện cho chúng ta hôm nay.

Chúng ta thấy một lịch sử vốn có nằm trong mỗi một mầu nhiệm mà Chúa dành một cách đặc biệt cho chúng ta trong sự suy niệm. Nếu chúng ta cảm nghiệm được điều này thì chúng ta thấy được một lịch sử và một chân lý không quá xa. Nó rất gần với mọi tầng lớp, mọi vai trò, và nhất là gần với những người nghèo; gần với những nạn nhân qua bao thế hệ. Để chúng ta thấy Chúa cũng đồng hành với chúng ta; vì Chúa biết thế giới này người nghèo bị hất hủi; những người nghèo bị chết một cách vô tội. Cho nên, chúng ta đừng sợ, bởi vì Chúa đến để cứu con người. Ngài cân bằng tất cả, bình đẳng tất cả đối với tình yêu, đối với ơn cứu độ, đối với sự hiện diện, và đối với một Đấng Thiên Chúa thương mỗi một linh hồn.

Đây là điều quan trọng, là nội tâm, mà không phải chức vụ của bề ngoài, không phải tiền tài, danh vọng. Những quán trọ ngày xưa đã từ chối Chúa; những quán trọ đó họ nghĩ gì khi họ biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Nhưng Chúa không bao giờ nhắc nhở, Chúa chẳng bao giờ để ý, bởi vì đó là thế gian. Chúa đến để chấp nhận những điều này và Chúa đến để thắng cuộc chiến này. Chúa đến để cho chúng ta thấy gương sáng của Ngài qua từng giai đoạn của mỗi Mầu Nhiệm mà chúng ta đang suy niệm. Từ Năm Sự Vui, Năm Sự Sáng, Năm Sự Thương cho đến Năm Sự Mừng – lời cầu nguyện mà Mẹ Maria khao khát tự bao giờ, để chúng ta cảm nghiệm được một sự sống động mà Chúa Giêsu nhắc nhở một cách rất gần với ý định của chính Ngài cho chúng ta.

Gương sáng của Ngài, sự gần gũi của Ngài, và Ngài luôn nhắc nhở với trái tim của chúng ta bất kể chúng ta thành công ra sao, chúng ta thất bại, hay chúng ta bịnh tật như thế nào. Đối với tình yêu của Chúa, Ngài đến và Ngài chọn Mẹ của Ngài để làm một gương sáng cho thế giới chúng ta. Sự hợp tác của Mẹ trở thành một lịch trình vĩ đại lớn lao trong công trình cứu độ mà hôm nay chúng ta suy niệm về Sự Giáng Thế của Ngài, đoạn đường Thập Giá của Ngài, đoạn đường vinh quang của Ngài, và từng đoạn đường, để chúng ta thấy giáo lý của Ngài – tất cả đều nằm trong những Mầu Nhiệm – mà chúng ta suy niệm qua Chuỗi hạt Mân Côi.

Chúng ta sẽ đậm sâu hơn, chúng ta sẽ hiểu biết hơn, cảm nghiệm hơn, và ý thức khi đọc kinh. Chúng ta sẽ không để lộ ra, chúng ta sẽ để tâm hồn tập trung, để hiểu tại sao Chúa làm điều này. Nhất định Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ từ chối chúng ta khi chúng ta dành một chút thời gian để suy niệm về những Mầu nhiệm tuyệt vời; mà chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất dâng lời cầu nguyện qua Chuỗi hạt Mân Côi.

Mầu nhiệm thứ ba, chúng ta thường dâng qua Sáu Lạy; đó chính là Mầu nhiệm thứ ba thuộc về Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng dạy dỗ, hướng dẫn và soi sáng. Để chúng ta tìm hiểu và được biết những bí mật trong cuộc sống của chúng ta, với ý nghĩa khi chúng ta lần hạt Mân Côi. Mẹ Maria đã trao Chuỗi Mân Côi này cho loài người. Mẹ vẫn tiếp tục nhắc đi nhắc lại hãy lần hạt Mân Côi và đến với Mẫu Tâm của Mẹ. Chúng ta thấy tất cả đều hướng về tình yêu. Bởi vì khi lần hạt Mân Côi, chúng ta suy niệm lòng sùng kính, lòng cảm tạ; và suy niệm để nhận biết được Thiên Chúa dành điều gì và làm điều gì cho con người qua giáo lý thực hành của Ngài. Mẹ của Ngài hợp tác để chuyển tải những điều mà chính Mẹ đã thực hiện cho chúng ta.

Chúng ta thường nói không thể nào tôi tập trung được vài tiếng hay tôi không thể đọc hơn được; nhưng thật sự có nhiều cách để chúng ta tập được. Hãy nhớ một điều duy nhất, Mẹ Maria là một người cầu nguyện liên lỉ. Cuộc đời của Mẹ là cuộc đời cầu nguyện; từ sáng sớm tinh sương, bất cứ mỗi một việc làm hằng ngày khi phục vụ, Mẹ vẫn cầu nguyện. Không ai có thể cắt đi giòng tư tưởng của Mẹ dành cho Thiên Chúa. Mẹ là người duy nhất và độc nhất, là gương mẫu cho thế giới, với nội tâm mà chúng ta cần học nơi Mẹ Maria.

Từ thân xác lẫn linh hồn được quyện vào với nhau, trong những giây phút khi chúng ta thật sự đến với Chúa. Chúng ta đến tìm Chúa, chúng ta nhận ra một Thiên Chúa chúng ta tin, và chúng ta muốn suy niệm những điều của Ngài một cách sốt sắng. Thế hệ của chúng ta đang nằm trong tình trạng xao lãng và không biết cầu nguyện, ngay cả những người có chức vụ cũng vậy.

Họ cầu nguyên dựa vào sách vở, họ cầu nguyện dựa vào những lời kinh họ có thể viết ra; nhưng cầu nguyện bằng sự bộc phát và cảm nghiệm bằng con tim rung động, bằng sự xuất hiện thật sự của Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta, qua những lời nói, qua những hành động, qua cử chỉ và sự xác định ở trong một niềm tin vốn có, chính là sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Điều đó là Chúa đang chờ đợi; điều đó sẽ không làm cho chúng ta có thể đi ra ngoài ý tưởng và ý nghĩ của chúng ta khi chúng ta cầu nguyện.  

Cho nên, có những việc Mẹ muốn chúng ta tập; tại sao Chuỗi hạt Mân Côi nhắc nhở chúng ta suy niệm để cải thiện đời sống?  Chúng ta suy niệm những điều cao cả như vậy, Chúa quá thương yêu chúng ta, không lẽ lòng nào chúng ta cứ nuôi tội, với tội, và chúng ta cứ tiếp tục trong một đời sống như thế này hay sao. Đối với Trái Tim của Mẹ ai có thể xứng đáng? Vì Trái Tim của Mẹ thuộc về Chúa, vì Mẹ là một người yêu Chúa, và tình yêu của Chúa đổ trên Mẹ một cách dạt dào. Tình yêu đó xuất phát trong sự kiên nhẫn, trong sự chịu đựng. Nước mắt đã tuôn trào, huyết lệ đã trào dâng, nhưng vẫn một lời nhẹ nhàng và lúc nào cũng nhắc nhở con cái chứ chưa bao giờ chúng ta nghe nói Mẹ phạt con người bao giờ đâu?

Cho nên, chúng ta hiểu được tâm tình này để chúng ta cảm ơn Chúa, vì Chúa chọn cho chúng ta một người Mẹ hiểu được tâm trạng của chúng ta; không bao giờ giận chúng ta cả, không bao giờ dỗi hờn vì sự bất tuân, bất trị, bất chính, và sự khô khan nguội lạnh của loài người nhân loại đối với Con của Mẹ và đối với chính Mẹ. Ngày hôm nay chúng ta hãy cảm nghiệm những điều này vì Mẹ đã đích thân chấp nhận để đi trên bước đường, dù là khó khăn, nhưng đối với Mẹ đó chính là một hồng ân, đó chính là một chương trình Mẹ hợp tác với Chúa Giêsu, Con của Mẹ, để cứu thế giới.

Ngày hôm nay, điều đó cũng vẫn vọng vang để giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa khi chúng ta suy niệm. Chúa dành cho chúng ta tất cả, sự đau khổ cực cùng Ngài chịu, Ngài nhường cái chiếc nệm cho chúng ta một cách êm ái. Ngài nhường tất cả những gì của một thế giới trong sự hợp lý và ưa chuộng. Ngài nhường tất cả. Ngài hy sinh cho chúng ta bằng cách sanh ra ở nơi máng cỏ, nơi chứa thức ăn của loài vật. Ngài không có một tấm áo nguyên vẹn như những đứa trẻ bình thường, mà Ngài chỉ có chiếc khăn của Mẹ.

Cho nên, sự hợp tác của Mẹ một cách rõ ràng để mang lại sự chiến thắng cho loài người nhân loại của chúng ta bằng nhân đức, bằng lòng chấp nhận khó khăn, bằng tất cả đến từ nhưng không. Và cuối cùng từ những nhưng không đó sẽ đến những điều có và cuối cùng chúng ta trân quý, để biết tạ ơn, tri ơn, và biết ơn.  

Cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con Mầu nhiệm thứ ba này, để chúng con suy niệm hơn nữa, để chúng con cảm nghiệm hơn nữa, để tập trung. Chúng con không đọc như một con vẹt mà chúng con phải đọc với một tâm tình; vì chúng con biết Chúa đang nghe, và Chúa rất muốn nghe. Chúa muốn trái tim của chúng con dâng lên Chúa chứ không phải bằng cái miệng đọc lớn hoặc đọc nhỏ, mà bằng con tim; dù là những giây phút ngắn ngủi. Nhưng hãy cảm nghiệm sự hiện diện, mình đang đọc cho ai, mình đang đối diện với ai, và mình đang làm điều gì. Đó là điều quan trọng. Xin giúp cho chúng con biết cảm nghiệm để tập trung hơn.  

Cho nên, nói về đời sống của nội tâm, mấy ai tập trung được bao nhiêu giờ, hay tập trung bao nhiêu phút. Đừng nói thế! Thế gian của chúng ta không được nhưng đối với Mẹ Maria tất cả đều được. Cho nên hôm nay, Mẹ là người gương mẫu, và Mẹ cũng là tác giả của món quà dạy chúng ta cầu nguyện với phương thức cầu nguyện. Từ phương thức đó, Mẹ dạy chúng ta suy niệm tất cả những gì thuộc về Thiên Chúa khi chúng ta hàng ngày dâng Chuỗi hạt Mân Côi, hay Chuỗi Lòng Thương Xót, hay những việc mục vụ một cách tận tâm. Là trọng điểm của trái tim được gặp gỡ Chúa và tập trung được những việc cần làm và phải làm. Từ đó, chúng ta có một đời sống nội tâm mạnh mẽ.

Ai có thể lay chuyển chúng ta được, ai có thể thay đổi chúng ta được, và ai có thể cho chúng ta được những giây phút hạnh phúc đó? Xin cho mọi người cảm nghiệm được điều này để đời sống chúng con được trưởng thành và đổi mới hơn trong sự suy niệm và cầu nguyện, mà Mẹ Maria đã dành một cách đặc biệt cho chúng con qua Mầu nhiệm Năm Sự Vui.

Dâng Chúa

Sau khi mãn thanh tẩy theo luật Môisê, ông bà đem Chúa Giêsu lên Giêrusalem để dâng cho Chúa. (Lc 2:22-23)

Thứ bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Chuỗi hạt thứ tư, con kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể.

Lạy Chúa, khi Chúa bắt đầu đến thế gian này trọn vẹn chỉ có vài ngày thì Mẹ đã dâng Chúa lên cho Chúa Cha, và đã có một chương trình sẵn, để Mẹ được biết những gì con của Mẹ phải chịu trong đời sống của trần thế. Mẹ chấp nhận điều này. Chúng ta suy niệm Chúa Giêsu hôm nay cũng vậy.  

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài là một Đấng Thiên Chúa ở cùng con người và cho con người sự gặp gỡ bằng của nuôi linh hồn. Đó chính là Mình và Máu của Ngài. Nhưng không phải chỉ Mình và Máu của Ngài một cách đơn giản khi chúng con đón rước thật sự. Điều quan trọng là sự thiêng liêng hiện hữu với một tình yêu kéo dài và một tình yêu liên lỉ để chờ đợi sự trưởng thành của con người là điểm chính nhất.

Chương trình của Chúa đến với thế gian khi Đức Mẹ dâng lên cho Đức Chúa Cha thì lịch trình đã được sắp đặt. Mẹ được nghe và biết rằng lịch trình của Chúa trong thế giới này với những ngày rất ngắn ngủi. Ba mươi ba tuổi thôi thì đã kết thúc mạng sống rồi. Ngài chỉ còn lưu lại với con người trên trần thế với ơn cứu độ là chính sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể; có một sự nối kết rất rõ ràng trong cuộc sống; với lịch trình đầu tiên và sự tồn tại cho đến giây phút cuối cùng. Hôm nay, chúng ta có một cách thức để suy niệm mới theo Chúa Thánh Thần chỉ dạy; để chúng ta hiểu được Mầu nhiệm Năm Sự Vui; để chúng ta biết được và khám phá được một bí mật lớn lao mà mấy ai trong thế giới của chúng ta có được sự trực tiếp này?

Chúng ta chỉ biết lịch trình của Chúa đến từng giai đoạn, và Chúa Giêsu, qua lời tiên tri Simeon nói với Đức Mẹ, Đức Mẹ đã khóc, đã buồn, và Đức Mẹ đã suy niệm về những điều của Con Mẹ. Đúng là một thế giới với trật tự của con người, đó là có những lúc chúng ta phải đối diện với thực tế ai lại không buồn? Một người mẹ sanh ra một đứa con đang ôm ấp, yêu thương, nhưng Mẹ lại biết được lịch trình vô cùng lớn lao mà Chúa Giêsu, Con của Mẹ, phải chịu. Mẹ đứng trên cương vị là Mẹ của Thiên Chúa, nhưng Mẹ đã sống một đời sống âm thầm, giản dị, khó nghèo, chấp nhận vâng lời và chịu lụy tất cả những gì đến với cuộc đời của Con Mẹ, và chính Mẹ hiện tại.  

Mẹ tiếp tục âm thầm; chắc chắn có những lúc Mẹ suy niệm, suy nghĩ, nhưng tất cả chúng ta thấy Mẹ không có cách bộc phát như người đời của chúng ta: la, hét, và còn rất nhiều cách thức hỏi tại sao và tại sao; và có những câu hỏi vô cùng phi lý như cuộc đời của chúng ta. Nhưng đó là chúng ta chấp nhận; là những người mẹ của trần gian, chúng ta không hiểu được Mầu nhiệm và chúng ta không hiểu được một lịch trình của Thiên Chúa. Cho nên, Mẹ vẫn là một người Mẹ gương mẫu cho chúng ta thấy được Mẹ chấp nhận sự đau khổ, chấp nhận sự thử thách trong cuộc đời của mình, chấp nhận khi nhìn thấy con mình bị giết, và chấp nhận cả một cuộc đời được tiên đoán cho Mẹ biết.

Nhưng trong thiêng liêng, chúng ta thấy, bởi vì có liên quan đến sự chỉ dạy của Mẹ, đó là Mầu nhiệm thứ tư kính dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Có ai biết được Chúa Giêsu Thánh Thể đang ở với chúng ta một cách thánh thiêng và thiêng liêng. Có ai có thể thấy được Ngài và biết được Ngài vẫn ở với chúng ta? Chỉ có đức tin; chỉ có đức tin mới có thể thấu hiểu được Ngài chưa về thiên quốc. Ngài kết thúc một chương trình nhưng trái tim và linh hồn của Ngài vẫn ở giữa thế giới chờ đợi con người trưởng thành, để tin nhận, và đón nhận giáo lý của Chúa.

Như lời Chúa hứa đến để cứu con người, Chúa đến không phải để luận phạt thế gian; và ai tin vào Chúa Giêsu, là Con của Chúa Cha, để được cứu, được tha và được vĩnh phúc muôn đời. Đó chính là một lịch trình mà Ngài đã dành một cách đặc biệt cho thế gian, với niềm vui và tin vui qua Mầu nhiệm Năm Sự Vui; cả một lịch trình qua sự đau khổ cực cùng mà Chúa Giêsu chấp nhận và chịu đựng tất cả, nhưng là niềm vui và niềm hy vọng của loài người nhân loại, và sự giải thoát cho nhân loại.

Chúng ta nhìn thấy được ngày hôm nay tại sao chúng ta lại có Mầu nhiệm thứ tư dâng kính Chúa Giêsu Thánh Thể; vì Ngài vẫn còn nhưng mấy ai tin để hiểu được sự hiện diện của Ngài? Mấy ai có thể tường thuật và hiểu rõ những gì Ngài muốn nói. Mấy ai có thể tin tưởng để tìm đến Ngài với một lòng trung thành, tin tưởng để nhận ra một Đấng Thiên Chúa cũng cô đơn, buồn bã; vì loài người không hiểu, không biết và bỏ rơi Ngài; lại còn xúc phạm đến Ngài, lại còn xem thường Ngài khi đón rước Mình và Máu của Chúa. Mẹ của Ngài thêm một lần khóc nữa; khóc lần đầu Mẹ đã âm thầm dâng lên Chúa, và suy niệm tất cả những gì về cuộc đời Con của Mẹ, và ghi nhớ từng chi tiết những điều Chúa Giêsu sẽ thực hiện.

Hôm nay cũng vậy, nếu Mẹ không dạy chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể với Mầu nhiệm thứ tư. Nếu Mẹ không tỏ hiện cho chúng ta về món quà Sáu Lạy. Nếu Mẹ không cho chúng ta cơ hội để nhận biết được những gì của Thiên Chúa vẫn chờ đợi âm thầm. Và Ngài nghẹn ngào khi con người không hiểu về một Bí Tích tối thượng và cao thượng này. Con người tuỳ ý và tùy tiện thực hành theo ý riêng của mình, coi thường và xem thường, đi đến mức độ xúc phạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể một cách trầm trọng.

Mẹ của Ngài cũng vẫn hiền lành như năm xưa, chấp nhận và chịu đựng tất cả mọi điều; nhưng ngày hôm nay Mẹ khóc. Chúng ta không thể làm điều đó với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chúa của chúng ta; không thể làm điều đó để xúc phạm đến Con Mẹ thêm một lần nữa. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã lên tiếng, Chúa không sửa phạt con người bởi vì Ngài biết chúng ta chưa trưởng thành. Dù biết bao việc mà Thiên Chúa đã làm trong thượng trí của Ngài, Ngài chỉ mong muốn chúng ta từng bước một tin vào sự dẫn dắt của Mẹ Ngài giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của Bí Tích quan trọng này.

Cho nên, Năm Sự Vui đều có những ý nghĩa sâu thẳm mà con người của chúng ta cần phải thấu hiểu hơn; để nhận ra được những gì vốn có hàng ngày trong cuộc sống; chứ không phải đợi phải tìm những giây phút chúng ta đọc nhiều nhưng hiểu được bao nhiêu? Những sự suy niệm này rất quan trọng trong những giây phút ngắn ngủi chúng ta tập trung để hiểu được tại sao Chúa lại làm điều đó. Tại sao Chúa cho chúng ta điều gì vẫn còn như ngày hôm nay. Tại sao chúng ta phải hiểu điều này; để thuộc về chúng ta trong niềm hy vọng, trong niềm hạnh phúc; với ý nghĩa của cuộc sống và tình yêu của Ngài vẫn tồn tại qua muôn thế hệ.

Đó chính là những điểm mà hôm nay chúng ta suy niệm; có sự liên hệ đến ngày Chúa Giêsu được dâng lên Đức Chúa Cha; cũng là ngày báo trước cho chúng ta sự hiện diện vẫn còn; dù là qua Cuộc Tử Nạn đau khổ. Nhưng Ngài vẫn ở lại với chúng ta cho đến ngày hôm nay qua Thánh Thể của Ngài. Chúng ta có phương cách nào; dù chúng ta có thật trong Giáo Hội Công Giáo. Nhưng không phải mọi người ai cũng trân quý Bí Tích này; ai cũng hiểu, cũng biết. Nhưng họ như thế nào với Bí Tích này? Dường như thế giới này cùng những người không hiểu và cũng không cảm nhận về Bí Tích Thánh Thể. Họ cho đó là mơ hồ và chỉ là những chiếc bánh bình thường. Khi họ muốn rước thì rước; ngay cả khi mang tội, nuôi tội, dưỡng tội; nhưng họ vẫn tiếp tục rước Chúa một cách bất xứng.

Ngày hôm nay, nếu Mẹ không cho chúng ta hiểu được một Bí Tích cao trọng mà Chúa Giêsu sống thật ở trong Bí Tích Thánh Thể để chờ đợi sự trưởng thành. Ngài đã tỏ hiện vinh quang và ánh sáng vô cùng lớn lao đó; để củng cố đức tin cho con người trong nhân loại. Và uy quyền đó đã xuất hiện trong thế kỷ của nhân loại hiện nay. Nếu Chúa không cho phép thì ai có thể hiểu được điều này và làm được điều này. Nếu chúng ta biết một Đấng Thiên Chúa ngự trị trong đó, chúng ta đâu dám xúc phạm đến Ngài. Chúng ta đâu dễ dàng tùy tiện rước Chúa khi chúng ta mang thân xác lầy lội, tội lỗi, bẩn thỉu.

Đây là điều làm Mẹ Maria khóc. Và chính trong thế hệ ngày hôm nay các mục tử và những người có chức vụ cũng vậy. Đôi tay của các ngài thật sự xứng đáng hay không, hay còn rất nhiều vấn đề? Các ngài đã xem thường Bí tích quan trọng và vĩ đại này cho thế giới loài người qua Giáo Hội để đến với giáo dân. Cho nên, phải cần được nhắc nhở; cần phải hiểu rõ và cần phải suy niệm; để thấy sự liên kết như thế nào vào buổi đầu tiên khi Chúa được

Chúa vẫn là một Thiên Chúa, nhưng con người chưa thể thấu hiểu và chưa thể cảm nghiệm cho nên chúng ta tùy tiện theo ý của chúng ta. Nhưng không thể, vì đã đến lúc chúng ta trưởng thành để hiểu được một Bí Tích vô cùng lớn lao này là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ; mà chúng ta phải cần có một chương trình đặc biệt để đến với Ngài bằng con tim, bằng tấm lòng, bằng sự tạ tội, tri ân, bằng một đời sống nội tâm mà chúng ta cung kính, thờ lạy; vì sự hiện diện của Ngài đang có và ở giữa chúng ta. Nếu chúng ta thật sự biết và hiểu điều này, chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta không dám; dù chúng ta biết hay không biết, cố tình hay vô ý; nhưng đã đến lúc cần phải biết.

Vì chương trình của Chúa được thực hiện cho chúng ta trong thế giới của hiện tại; để rõ hơn về những việc chúng ta đang làm chứng; rõ hơn về sự hiện diện qua tiếng nói của Chúa Giêsu; rõ hơn tại sao Mẹ dẫn và đưa chúng ta trong hoàn cảnh hiện nay đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì trọng điểm nhất mà thế giới của chúng ta không một nơi nào gần gũi; và không có một lịch sử nào đã được để lại bằng lời của Chúa phán; bằng sự thiết lập của Chúa Giêsu. Chính Ngài cho thế giới của loài người nhân loại qua Giáo Hội và những vị tông đồ đầu tiên; để rồi hỏi lại tất cả những mục tử của thời nay thật sự các ngài đã có một lòng tin tuyệt đối hay chưa. Nếu các ngài tin tuyệt đối thì các ngài nghe và hiểu được. Các ngài có thể dành một chút thời giờ để tìm hiểu.

Sách vở rất đúng, vì những việc của Chúa qua Phúc Âm Tin Mừng sẽ không bao giờ thuyên giảm, và cũng không bao giờ sót một chữ, một phết, một câu. Nhưng Chúa không dừng lại một điểm với cuốn sách trên 2000 năm trước mà Chúa dành cho chúng ta sự thăm viếng, và sự gặp gỡ một cách sống động. Chúa chờ đợi sự sống động đó để chúng ta biết rằng Chúa luôn ở cùng chúng ta; không mãi chỉ là những ngày viết xuống, mà là những ngày sống thật bằng chính tình yêu của Ngài. Không thể giải thích được nếu chúng ta không có đức tin. Không thể giải thích được khi chúng ta chỉ dừng lại một điểm trong trang sách sử mà không sống như đang được gặp mà Chúa cho phép.  

Hôm nay, chúng ta trở lại để thấy được, lạy Chúa con cảm ơn Chúa, chính những gì quý nhất, tốt nhất, mà Mẹ Maria giữ cả cuộc đời chính là Chúa Giêsu. Mẹ cũng dâng Ngài lên cho Chúa Cha, thì cuộc đời của chúng ta từng ngày một, dù là những tội lỗi thiếu sót, dù là những sự tốt đẹp nhất, chúng ta hãy dâng lên Chúa. Nếu biết dâng lên Ngài thì chúng ta sẽ thấu hiểu những gì của ngày hôm nay, một lịch sử vẫn tồn tại; dành cho chúng ta những ân huệ với tình thương, với sự cứu giúp, với sự can thiệp, và sự tha thứ, thay vì kết tội.

Chúng ta đang lẩn quẩn trong một vòng vây với lý luận của con người; với những luật lệ mà chúng ta vẫn tái đi và tái lại theo cách sống của thế giới. Cho nên, sự hiểu biết quá giới hạn và chúng ta chỉ giữ Thiên Chúa lại, một Thiên Chúa công bằng, một Thiên Chúa của tình yêu, một Thiên Chúa của lẽ phải; chứ không phải một Thiên Chúa con người tùy tiện đưa Ngài lên, hoặc tùy tiện tự tha thứ, tự giải quyết cho chính mình; và cho là Chúa rộng lượng từ bi sẽ tha hết tất cả mọi tội. Không có! Một Đấng Thiên Chúa có một giáo lý, mà Ngài đã sắp đặt từ muôn thuở, dành cho chúng ta sự tốt nhất, và dành cho chúng ta những điều mà đích thân Ngài đã thực hành.

Ngài vẫn tiếp tục cho và ban, nhưng chúng ta phải sống như thế nào để xứng đáng đáp lại tình yêu đó, xứng đáng để đón nhận những gì chúng ta đang biết. Và đón nhận lời chỉ dạy của ngày hôm nay, để chúng ta trở về, và để chúng ta hết lòng cung kính một cách tối thiểu cần có đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Nếu sống được điều đó, chúng ta sẽ tập trung được, chúng ta sẽ có những nơi cần phải nghĩ ngơi về phần linh hồn; để gặp một Đấng đã tạo nên chúng ta, một Đấng đã chết cho chúng ta, một Đấng còn yêu thương, và vẫn lắng nghe chúng ta nói; dù là những lời lặp đi lặp lại. Hay còn rất nhiều điều trong cuộc đời chúng ta không ai có thể thấu hiểu, nhưng Chúa thấu hiểu. Vì chính những điểm đó mà Mẹ đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính Ngài là Đấng dành cho chúng ta nguồn an ủi của ngày hôm nay, dành cho chúng ta sự gặp gỡ sống động; uy quyền đó sẽ bảo vệ chúng ta với một đời sống tín thác, tập trung, với một lòng sốt mến cần có.  

Xin cho chúng con suy niệm điều này để cảm nghiệm được tình thương Chúa dành cho chúng con; những điều chúng con có hôm nay chính Mẹ dạy. Chính Mẹ là người gương mẫu thực hành, và chính Mẹ đưa chúng con đến. Và chính Mẹ dạy chúng con từng bước một để thấu hiểu sự vĩ đại quan trọng mà con người không thể để sót hay coi thường theo cách thức của con người bình thường như hôm nay. Đã đến lúc chúng ta phải cần nhận ra những gì từ Thiên Chúa, sự ở lại của Ngài đều có mục đích cứu chúng ta, can thiệp cho chúng ta, và sự gởi thác để chúng ta bình an hạnh phúc với những ngày tháng. Dù là thử thách nhưng chúng ta không bao giờ thất vọng và đừng bao giờ bỏ cuộc, vì chúng ta phải chờ đợi cho đến giây phút cuối cùng. Chúa luôn can thiệp cho chúng ta giờ cuối.

Xin hãy mở đôi tai để nghe, trái tim để cảm nhận. Chúng ta sống như thế nào để trở về cho kịp khi thời gian còn cho phép chúng ta sửa đổi đời sống; còn cho phép chúng ta bỏ đi bản ngã cá tánh; còn cho phép chúng ta phục hồi và tạ tội tri ân với những năm tháng quá khứ không biết; hoặc đã biết nhưng vẫn xúc phạm theo đời sống của cá nhân mà chúng ta quen với tội. Xin cho chúng ta hiểu được điều này để trưởng thành hơn và tập trung hơn khi chúng ta có giây phút suy niệm về Mầu nhiệm Năm Sự Vui. Tất cả đều là niềm vui, niềm hạnh phúc, và niềm hy vọng mà Thiên Chúa dành cho chúng ta qua sự hạ thế của Ngài, cho đến khi Ngài hoàn tất một chương trình, để dành cho chúng ta hôm nay qua Mầu nhiệm Năm Sự Vui.

Mẹ Maria muốn chúng ta suy niệm thật kỹ. Chúng ta sẽ không lo ra, sẽ không để thời gian mất đi vì những câu chuyện vô cùng ý nghĩa và hấp dẫn. Để dẫn chúng ta đi vào chiều sâu của nội tâm mà Mẹ Maria dạy chúng ta bằng phương thức suy niệm, và cầu nguyện trong đời sống. Để chúng ta nhận biết rằng sự thiêng liêng vẫn có và hiện hữu với chúng ta, không bao giờ ngừng nghĩ dù trôi qua bao ngàn năm. Chỉ có đức tin mới chứng minh được điều đó, chỉ có đức tin mới gặp gỡ được điều đó, và chỉ có đức tin mới mạnh dạn để thực hiện được những điều mà hôm nay Chúa cho phép, qua sự chỉ dạy của Mẹ và sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.

Tìm Thấy Chúa

Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ. (Lc 2:46)

Thứ năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Chuỗi hạt thứ năm, con kính dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô.

Chúng ta đi vào Mầu Nhiệm thứ năm của Năm Sự Vui, Chuỗi hạt thứ năm chúng ta kính dâng lên Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô, đều tập trung trong chương trình suy niệm, qua sự chỉ dạy của Mẹ, với lời cầu nguyện được dâng lên Đấng Cứu Thế. Mục đích của Ngài sanh ra cho đến lúc Ngài lớn lên, và lúc Ngài tròn mười hoặc mười hai tuổi chúng ta thấy được tất cả mỗi một hoàn cảnh khi là những người con của Chúa, và là những người thuộc về Chúa, thì chúng ta đã biết bắt đầu từ đời sống nội tâm để làm điều gì cho nước thiên đàng, làm điều gì với ý nghĩa mà Thiên Chúa Cha đã an bài, và cho chúng ta được làm con của Ngài, qua Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chúa. Chúng ta đã thấy tất cả gương sáng đều nằm trên người của Chúa Giêsu.

Chúng ta thấy mới có chừng tuổi này chỉ là những đứa trẻ chỉ biết ham vui, ham chơi và đùa giỡn. Đi cùng với họ hàng thân thích nhưng vẫn là một đứa trẻ đơn sơ, bé nhỏ, chưa biết lo lắng, và cũng chưa biết suy nghĩ. Nhưng Chúa Giêsu của chúng ta thì lại khác, Chúa Giêsu đã biết được việc của Đức Chúa Cha. Ngài đã tranh đấu, bất cứ cơ hội nào Ngài cũng dành để nói về những điều mà chính Ngài là Đấng đem chân lý đến cho thế giới. Chúng ta đừng nghĩ rằng Chúa đi lạc. Chúa không đi lạc; mà chính điều này nói lên đời sống với sứ vụ của chính Ngài; liên quan đến vấn đề thiêng liêng trong Năm Dấu Thánh được thực hiện trong đoạn cuối của chúng ta hôm nay.

Đây là một sự báo trước cho chúng ta được nhìn thấy chương trình của Chúa, Mẹ Maria tìm Chúa Giêsu suốt ba ngày. Ba ngày báo trước Cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu, và Ngài sẽ phục sinh vinh quang và trở lại thế giới bằng sự phục sinh. Để mang một giáo lý nơi quyền năng của Thiên Chúa đến để cứu con người và hoàn tất chương trình trong ba ngày. Dù Ngài đã đến với thế giới ba mươi ba năm, chúng ta thấy rằng sự kết hợp của Chúa và Mẹ trong một chương trình được thực hiện qua sự suy niệm mà chúng ta cảm nghiệm được. Chúng ta thấy từng mỗi một lứa tuổi, nếu là những người con cái của Chúa thì chúng ta đều có đời sống phục vụ theo nhiều phương cách Chúa Thánh Thần ban cho thật là phong phú.

Tại sao có những đứa trẻ nhỏ xíu như vậy, nó có biết gì nhưng cũng giúp lễ được mà. Nó cũng đang phụng sự Chúa qua mỗi một lứa tuổi. Cho nên làm cha, làm mẹ, là những người thấy được điều đó, chính là những việc không tự động mà chúng biết vào nhà thờ giúp lễ. Nhưng mỗi một người đều có sự chọn lựa trong sự khao khát; và người làm cha, làm mẹ hướng dẫn đứa trẻ giống như Chúa Giêsu làm gương mẫu cho mỗi một lứa tuổi.

Chúa Giêsu khi Ngài đến với thế gian tất cả đều thực hành theo phương cách thiêng liêng mà Đức Chúa Cha đã an bài qua Chúa Thánh Thần và Ngài đã thực hiện điều đó. Những việc của Ngài làm đều có ý nghĩa sâu sắc để để lại cho thế giới; và những gì của ngày hôm nay đều có sự sâu thẳm hơn; để chúng ta hiểu biết được bí mật quan trọng khi chúng ta lần hạt Mân Côi; để nói lên chính Mẹ Maria đã trọn vẹn trong đời sống hợp tác với Chúa Giêsu Con của Mẹ. Dù là ba ngày trôi qua, nói lên điều Chúa Giêsu phải thi hành khi Ngài còn trong lứa tuổi đi vào đời sống của Đấng Cứu Độ đã được an bài sắp đặt.

Mẹ của Ngài cũng là một người mẹ. Dù là Mẹ của Thiên Chúa; nhưng trong đời sống của thực tế, Mẹ vẫn tức tốc đi tìm con. Mẹ vẫn có những điều mà trong đời sống của một con người cần phải đối diện với sự thật. Cũng giống như Mẹ dâng Con trong Đền thờ, cũng giống như Mẹ sanh Chúa Giêsu nơi hang đá. Tất cả đều là một lịch trình của Thiên Chúa an bài và chọn Mẹ để đưa Con của Ngài đến với thế gian này. Từ những cử chỉ của người Con, là Chúa Giêsu, thực hành cho đến cử chỉ chấp nhận, những điều mà Mẹ suy niệm, tất cả là gương sáng cho chúng ta trong đời sống ẩn dật.

Sự hy sinh cầu nguyện với sự suy niệm, để chúng ta có một chương trình đặc biệt như ngày hôm nay, là một thế kỷ mà con người đã lãng mất và xao lãng rất là nhiều; để cho một thế giới tục hóa. Một thế giới văn hóa với sự chết rất đơn giản; để có thể suy niệm theo những cách thức hợp lý và có lý; rất đơn giản để chúng ta dành những giây phút rất ít ỏi cho Thiên Chúa. Vì thế chúng ta đâu thể nào cản được tất cả mọi trào lưu xã hội mà chúng ta đối đầu.

Nhưng Chúa dành cho chúng ta những điều đặc biệt nhất là nội tâm vững chắc của tâm hồn; để chúng ta biết những gì cần làm, phải làm, và không sợ hãi với sự đe dọa của trần gian; không sợ bất cứ hoàn cảnh nào. Vì chúng ta biết rằng chính Thiên Chúa đã dạy tất cả qua đời sống thực hành của Ngài. Dạy cho chúng ta điều gì? – Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền thánh. Mẹ là người đưa Chúa Giêsu đến, Mẹ là người phụng sự Chúa Giêsu, Mẹ là người đã đưa Đấng Cứu Độ đến, và Mẹ hoàn toàn phụng sự trong một sứ vụ gìn giữ bảo vệ; để chúng ta có một Đấng Cứu Độ cho đến ngày hôm nay.

Tất cả chúng ta đã thấy một lịch trình của Đức Chúa Cha an bài – ba ngày – ba ngày đường để tìm, nhưng ba ngày đó để loan báo sứ vụ tương lai Chúa Giêsu phải chịu; để cứu độ loài người nhân loại chúng ta. Và cũng nói lên trong mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò, đặc biệt mỗi một lứa tuổi chúng ta đều có bổn phận trách nhiệm của người Kitô giáo đối với một Thiên Chúa của tình yêu mà chúng ta suy niệm. Chúng ta đừng thấy ngạc nhiên khi thấy đứa trẻ có bốn tuổi tại sao nó biết cầu nguyện, tại sao nó biết đọc lời Chúa, tại sao nó suy niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá một cách ròn rả. Không phải nó đâu, mà là Chúa Thánh Thần trong nó và nó chính là gương sáng của Chúa Giêsu ngay từ khi còn bé. Ngài đã đem tất cả những gì tốt đẹp nhất ban tặng cho thế gian bất cứ lứa tuổi nào.

Nhưng ngày hôm nay, con người đã đưa chúng ta vào thực tế của từng lứa tuổi. Con người chỉ biết những giây phút chơi games; nhất là thế giới ngày hôm nay những đứa con, những đứa cháu nó trưởng thành thật sự, nó có thể biết về Chúa; nhưng nó lại để cho những cái games làm cho tư tưởng và đầu óc của nó bị đồi trụy trong một thế giới văn minh với văn hóa của sự chết. Như Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị đã nói chúng ta đã bị thế giới đưa vào cái thực tế trong hiện tại; mà chúng ta quên đi những gì cao quý nhất mà chính Chúa Giêsu, đích thân Ngài làm gương, đích thân Ngài thực hành, đích thân Ngài dạy dỗ bằng việc làm của chính Ngài.

Mầu nhiệm Năm Sự Vui này không phải dừng lại một điểm, mà hôm nay chính những điều Chúa Giêsu làm để báo trước ngày giờ của Ngài hoàn tất nhiệm vụ trong công trình cứu độ. Và cũng dành cho chúng ta được hiểu trong mỗi một lứa tuổi chúng ta được biết chúng ta luôn được sự chăm sóc của Mẹ Maria; như Mẹ chăm sóc Chúa ngày đầu tiên và Mẹ đang chăm sóc thế giới của loài người nhân loại chúng ta; để đi đến một kết cuộc cuối cùng là Năm Dấu Thánh.

Năm Dấu Thánh không phải là những ngày chết chóc đau khổ khóc lóc, mà là những sự ước mơ và khao khát của một Đấng Thiên Chúa đang chờ đợi con người trở về; bằng chính Năm Dấu Thánh mà Mẹ khẳng định để dạy chúng ta; để chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã báo trước về lịch trình của Ngài, về công cuộc cứu độ rất lớn lao. Những điều mà Ngài mong mỏi và ao ước để chúng ta thấy được sự chứng thực của Thiên Chúa vẫn còn tồn tại khi chúng ta dành một chút thời gian suy niệm về Năm Dấu Thánh. Hôm nay, chúng ta chiêm ngưỡng điều gì mà Thánh Giá xuất hiện tại nhà thờ, điều gì mà Chúa Giêsu luôn ở giữa nhà thờ và nhà thờ nào cũng chưng?

Chúa Giêsu, qua Năm Dấu Thánh, mà Mẹ Maria muốn chúng ta đến để suy niệm khi chúng ta ngắm nhìn thập giá. Khi chúng ta bước vào nhà thờ thì đã nhìn thấy Chúa giang hai tay ra, Chúa chịu chết và nghiêng đầu về một bên. Thân thể của Ngài chỉ quấn bởi một tấm khăn của Mẹ thôi, không có gì hết, Chúa đến với thế gian chẳng có gì cả, sanh ra cũng không có một chiếc áo để mặc. Khi Ngài kết thúc chương trình cứu độ vĩ đại cho con người một giáo lý, mang sự sống cho con người cũng không còn gì cả trên thân xác của Ngài, hoàn toàn chỉ là một tấm khăn; tấm khăn của Mẹ đầu tiên và tấm khăn cuối cùng cũng là của Mẹ. Chúng ta không có gì cho Ngài hết, không để lại một cái gì cho Ngài, dù Ngài đã làm biết bao điều cho chúng ta.

Nhưng Ngài vẫn tiếp tục không bỏ cuộc, loài người chúng ta phản bội, phũ phàng, và là những con người yếu đuối, tội lỗi. Ngài hiểu điều đó, Ngài vẫn tiếp tục thương yêu và cho đi. Chúng ta thấy được đâu có tình yêu nào giống như tình yêu của Thiên Chúa đã chết cho chúng ta, và chết cho người mình yêu. Ngày hôm nay, chúng ta không thể lơ đãng, hờ hững, và chúng ta không đơn giản nhìn Chúa qua cây Thập Giá một cách bình thường theo thói quen trong cuộc sống, mà chúng ta hãy suy niệm như Mẹ chỉ chúng ta một cách đơn giản; nhưng trong đó có rất nhiều điều như gợi lại cho thế giới một cách chính đáng nhất và rõ ràng nhất.  

Đó là Dấu Thánh thứ nhất – Dấu Thánh Chúa Giêsu mang đến cho thế gian, khẳng định tình yêu và Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha muôn thuở trải qua bao thế hệ. Cha của Ngài đã chọn Ngài đi vào con đường này để cứu chúng ta; và khẳng định qua dấu đinh mà hôm nay sự gắn liền đó đã trở thành Dấu Thánh để cứu toàn thể nhân loại. Dù bất cứ giai đoạn nào, dù bất cứ thế kỷ nào, và dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta vẫn được Lòng Thương Xót của Chúa dành cho chúng ta một cơ hội. Chúng ta có biết đón nhận cơ hội đó hay không thì tuỳ thuộc sự trưởng thành trong đức tin của mỗi một người chúng ta; để chúng ta cảm nghiệm được sự nhắc nhở từ Con của Ngài, nói lên Dấu Thánh thứ nhất mà chúng ta, là những con người được nhận ra.

Muôn thuở muôn đời, Thiên Chúa vẫn trọn tình thương. Ngài dành cho chúng ta sự sống và cho chúng ta sự cảm nghiệm tuỳ thuộc mỗi một cá nhân chúng ta suy niệm để nhận ra tình yêu của Chúa mà trở về với Ngài; đó là điểm chính mà Chúa Cha muốn chúng ta hiểu.  

Dấu Thánh thứ hai, chúng ta hãy dựa vào những lời được phán qua Phúc Âm, Thiên Chúa đã quá yêu thương thế gian mà hy sinh chính Con Một của Ngài. Và ai tin vào Con của Ngài sẽ được sống và sống đời đời; bởi vì Chúa Giêsu đã đến mang cho chúng ta niềm hy vọng. Chúa Giêsu chịu cực cùng đau khổ qua cái chết, để cứu lấy nhân loại chúng ta không chừa bất cứ ai, họ là người hôm nay biết Chúa hay không nhưng Chúa đến để cứu toàn thể nhân loại.

Dấu Thánh đó đang nói lên những điều mà Thiên Chúa đầy quyền uy; nhưng chấp nhận đi vào thế gian này; chịu sự cực cùng đau khổ để cứu lấy linh hồn chúng ta, từng mỗi một con người. Ngài đã chịu dấu đinh, đã trở thành Dấu Thánh, khẳng định tình yêu đó vĩnh viễn muôn đời dành cho con người qua ơn cứu độ. Chúng ta nhờ những điểm đó để tồn tại cho đến ngày hôm nay. Chúng ta nhờ những điểm đó để lòng tin của chúng ta được trổi dậy; dù bao năm tháng khô khan, nguội lạnh hay giới hạn trong sự hiểu biết. Tranh luận cho nhiều, lý thuyết cho nhiều, nhưng điều thực tế nhất Chúa muốn rõ ràng nhất khi chúng ta suy niệm, khi chúng ta đọc kinh, khi chúng ta lần hạt, và khi chúng ta cầu nguyện bằng phương thức Mẹ dạy. Nó không quá khó nhưng cho chúng ta một sự tóm tắt để nhận ra và khẳng định những gì thuộc về mình.

Chúng ta không thể nào từ chối chính là lòng tin, tin vào Đức Giêsu cứu chúng ta, tin vào Đấng Cứu Độ dành cho chúng ta sự sống; và tin vào Lòng Thương Xót của Đức Chúa Cha qua Ngài để cứu toàn thể nhân loại. Chúng ta luôn có một sự khẳng định là Chúa đến để cứu chúng ta. Ngài đến để chết thay cho chúng ta. Ngài đến để ban cho chúng ta một giáo lý mới mà chúng ta không thể không đón nhận hay không thể không tin. Cho nên, đây là sự bắt đầu khẳng định nhất về mặt của Thiên Chúa dành cho con người; đó chính là Dấu Thánh thứ hai.

Chúng ta đáp lại bằng cách nào đây? Chúng ta đáp lại thứ nhất là lòng tin, thứ hai chúng ta cảm nghiệm được, vì chúng ta có một trái tim do nơi tình yêu được xuất phát mà tạo nên chúng ta chứ không phải là một trái tim chai đá, không phải là một trái tim bằng đá, không phải là một trái tim khô khan, một trái tim đi tim thỏa mãn sắc dục của trần gian, không phải là một trái tim chứa đựng những điều cặn bã của thế giới, không phải là một trái tim để lý luận, và tiếp tục trong chiến tranh đau khổ, dịch bịnh, và khước quyền của Thiên Chúa. Chúng ta phải khẳng định như thế!

Chúng ta phải biết rằng Chúa đã ban đến cho chúng ta một giáo lý để giải thoát con người những ngày lầm than với chiến tranh, đau khổ, tội ác, và bao giờ cũng có sự tranh cãi này qua bao thế kỷ. Khắp mọi nơi cũng vẫn còn những ngày tháng từ nơi cá nhân, gia đình, tập thể, xã hội, Giáo Hội, và tất cả đều thực hiện trong một chương trình. Vì ở đâu mà ra? Vì tội của con người từ những điều nhỏ bé ở nơi con người chúng ta bất tuân ngay từ lúc ban đầu, đi đến ghen tuông ganh ghét. Vì kẽ hở đó cho nên ma quỷ làm cho chúng ta đủ mặt, đủ lý luận, để chúng ta có thể đối diện, và còn phân tách theo cách của người đời, phân tách theo sự hiểu biết giới hạn của hạ giới.

Cho nên Chúa Giêsu đã trả lời tất cả những gì vốn có, và ngày hôm nay Mẹ khẳng định thêm một lần nữa. Đó chính là Năm Dấu Thánh mà chúng ta chiêm ngưỡng mỗi ngày, không xa lạ gì cả. Hãy nhìn vào điều này để hiểu một giáo lý vốn có, mà Chúa dành cho chúng ta; sự căn bản với sự hiểu biết khi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện một cách tập trung hơn, để ý hơn, chứ không phải theo thói quen để rồi tật nào chứng nấy, cứ tiếp tục bảo vệ cho những sai trái của mình mà không đứng dậy nhìn ra điều gì Chúa khao khát và chờ đợi nơi chúng ta.

Nếu muốn hiểu biết điều này, nếu muốn sống thật điều này, và muốn biết được giáo lý của Chúa để thực hành, chúng ta không làm được đâu, nếu không có tình yêu của Đức Chúa Cha với Chúa Giêsu đã trở thành một Thiên Chúa; đó là Chúa Thánh Thần đã ở cùng chúng ta. Đấng thiêng liêng, Đấng hướng dẫn, như một ngọn lửa được đốt sáng trên đầu của các tông đồ năm xưa, và đến với một căn phòng đầy cả những ngọn lưỡi liềm trên từng mỗi một người và phù hợp ơn Chúa Thánh Thần ban cho.  

Tất cả chúng ta không ai không có Chúa Thánh Thần, bởi vì thân xác của chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần; điều đó đã được quyết định từ bao giờ. Chúa Thánh Thần là gì? Là tình yêu, là ánh sáng, là chân lý và sự thật. Nhưng chúng ta vùi chôn cuộc sống của chúng ta bằng con tim chứa đựng những cặn bã của tình yêu thấp hèn của người đời, chiếm hữu và lặp đi lặp lại thói hư nết xấu. Chúng ta không hiểu được ý nghĩa của Chúa Thánh Thần ban, Ngài muốn ngự trị để soi sáng hướng dẫn. Tại sao người khác làm thì thành công, người ta có thể đạo đức, người ta có thể thánh thiện tiến bước, còn mình cứ mãi sống trong một đời sống tiếp tục thụt lùi?

Vì những gì mà Chúa ban chúng ta không thật sự tin, chúng ta không để lòng của chúng ta cho Thiên Chúa, một Đấng chúng ta yêu nhất. Chúng ta tôn kính nhất và chúng ta dành cho Chúa trước nhất. Chúng ta phân tán đi và chọn lựa những điều thấp hèn của người đời, thấp hèn của cuộc đời; mà chúng ta vốn lặp đi lặp lại với quá khứ, hiện tại, và ngay cả tương lai. Chúng ta không hiểu giá trị Chúa Thánh Thần. Ngài đã bao lần giúp chúng ta, bao lần Ngài nắm chúng ta đứng dậy. Nhưng chúng ta cứ tiếp tục kéo ghì; ngồi đó, và cuối cùng chúng ta trách cứ. Chúng ta có thể về với Chúa một ngày, hai ngày, chúng ta nghe một chút và mũi lòng, rồi tật nào chứng nấy. Chúng ta phải đi ra khỏi con người tội lỗi yếu đuối mà cứ mãi ưu tư, bởi vì khi quen ở trong tội chúng ta không còn cảm giác nữa.

Vì chỗ đó mà Mẹ muốn chúng ta đến với Chúa Thánh Thần, để xin Ngài đốt lên ngọn lửa trong tâm hồn cứng lỳ, chai đá của loài người nhân loại chúng ta. Đi để đốt lên một ngọn lửa mới bùng cháy trong tâm hồn chúng ta, bằng trái tim yêu, bằng sự vâng phục, bằng sự lắng nghe; vì sự hiện diện của Chúa Thánh Thần dành cho chúng ta một cách rất đặc biệt. Ngài không bao giờ bỏ rơi những ai có ý nghĩ, có ý định đi trong đường lối với sự chỉ dạy của Ngài. Hãy nhìn lại quá khứ, chúng ta là những kẻ tội lỗi; nhưng ngày hôm nay chúng ta ra sao. It nhất, chúng ta đã biết chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta biết sợ Chúa nhiều hơn, chúng ta yêu mến Chúa nhiều hơn, chúng ta đã bước ra những ngày cũ kỹ trong tội, với tội, mà chúng ta đeo mang cả một cuộc đời.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta phải cảm nghiệm là Dấu Thánh thứ ba mà Mẹ Maria muốn chúng ta khẳng định, vì đây là những lúc mà Mẹ muốn cho chúng ta cảm nghiệm một cách rõ ràng. Tuỳ thuộc theo từng cá nhân mỗi ngày khi chúng ta suy niệm, thì chúng ta sẽ thấy điều đúng và điều cần phải triệt bỏ những thói quen cũ trong tội, để chúng ta sống một cách xứng đáng, để sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong chúng ta. Ngài không bao giờ từ bỏ và từ chối chúng ta; vì Ngài là Đấng nhẫn nại vô cùng, dành cho chúng ta bất cứ hoàn cảnh nào; khi chúng ta đứng dậy trở về; khi chúng ta xin Ngài đến; và khi chúng ta chấp nhận xin Ngài cho chúng ta một đức tin do nơi Ngài soi sáng hướng dẫn. Dù nhiều dù ít, Ngài dành cho chúng ta những đặc ân; đó là ơn phân biệt, ơn khôn ngoan, ơn tiết độ, ơn hiểu biết, và còn rất nhiều ơn nơi ân sủng của Chúa Thánh Thần một cách tối thiểu qua bảy nguồn ân sủng.  

Tất cả nơi Chúa Thánh Thần dạy để chúng ta mới tiếp cận tất cả những gì của Chúa Cha ban cho qua Lòng Thương Xót. Chúng ta hiểu được ý nghĩa sự sống của linh hồn; và ngay cả thể xác được hợp nhất để chúng ta sống những ngày tháng ý nghĩa trên trần gian. Nơi Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ, chúng ta có một sự bảo trợ nơi Chúa Thánh Thần, sự chỉ dạy nơi Ngài, và sự thánh thiêng thiêng liêng mỗi một người đều có do Ngài ban cho; không ai có thể mất đi hay không ai bị từ chối cả. Trừ trường hợp chúng ta không nghe sự thiện trong lòng, mà chúng ta nghe những điều của thực tế để chúng ta làm theo bản ngã cá tánh. Từ đó, chúng ta chuốc lấy những sự thất bại và đau khổ là do chúng ta chứ không phải là Chúa. Vì chính những điểm này mà Mẹ muốn nâng chúng ta lên, để chúng ta cầu nguyện cho kịp lúc kịp thời. Khi chúng ta hiểu được cái sai đã vô tình hay cố ý, và cuối cùng thì sao, những gì ngày hôm nay đang thúc đẩy chúng ta.

Dấu Thánh thứ ba, chúng con tôn vinh Chúa Thánh Thần, chúng con cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần. Xin Ngài đốt lên ngọn đèn trong chúng con trở thành những ngọn đuốc thắp sáng cho đời chúng con, và cho nhiều người được nhận biết những gì Chúa đã ban và cho chúng con. Vì chỉ có về với Ngài mới có sự sống, mới có niềm hy vọng, mới có niềm vui, mới có chân lý sự thật nơi tình yêu của Chúa Cha với Chúa Giêsu; để chúng ta hiểu được ý nghĩa của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đích thân đến với chúng ta, Ngài đã tỏ hiện cho chúng ta được biết những điều Chúa Cha ban cho Ngài, và thấy Ngài cũng như đang thấy Chúa Cha.

Tất cả những điều đó được ghi chép trong Phúc Âm Tin Mừng ngày hôm nay chúng ta đọc, để rồi tiếp tới là điều gì? Tiếp tới là chúng ta có một bằng chứng, nó không phải tự nhiên mà nó có một sự liên kết từ bao giờ để dạy chúng ta qua nguồn ân sủng khi chúng ta dâng lên Chúa, khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta bắt đầu có một nội tâm khao khát và chờ mong những gì chúng ta cần nói với Chúa, những gì chúng ta thưa với Chúa để trình bày, để chúng ta không bị mất đi những khoảng trống đó, để chúng ta bị xao lãng qua những tư tưởng. Trong lúc cầu nguyện, chúng ta không biết chúng ta cầu nguyện với ai, hay chúng ta đi vào sự cầu nguyện nhưng hiểu sự cầu nguyện là gì hay không?

Vì chính những điểm đó mà chúng ta thấy Chúa Giêsu hôm nay, dù qua bao nhiêu thế hệ, Ngài vẫn tiếp tục thúc đẩy cho chúng ta và ban đến cho chúng ta bằng phép lạ; đã được nhắc nhở rất nhiều qua bao thế hệ. Nhưng có phép lạ nào như ngày hôm nay Ngài đang ở bên cạnh chúng ta, Ngài đang canh giữ chúng ta, Ngài đang lắng nghe chúng ta, Ngài thương yêu chúng ta, Ngài chờ đợi chúng ta; và Ngài đang hiện diện để chúng ta thấy được sự vinh quang quyền năng mà chúng ta là chi để được nhận điều đó. Chúng ta không thể không nói lên điều này, chúng ta không thể không chứng minh điều này, và chúng ta không thể không làm chứng cho sự thật; những điều được kết hợp qua mỗi một mầu nhiệm Mẹ Maria liên lỉ mỗi ngày dạy chúng ta cầu nguyện, lần hạt Mân Côi với sự suy niệm và cầu nguyện.  

Đây là tất cả những gì vốn có mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng ta qua Dấu Thánh thứ tư, là sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể quyền năng vô cùng, gần gũi vô cùng, yêu thương vô cùng, chờ đợi vô cùng. Và vẫn tiếp tục cho chúng ta một cơ hội vào những ngày còn và cuối cùng để chúng ta nhận ra sự can thiệp của Thiên Chúa. Vì chính điểm này để chúng ta biết suy niệm Mầu Nhiệm thứ tư, Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin đừng coi thường, và dừng lại sự xem thường theo thói quen trong thể lệ qua những người có chức vụ. Hãy dừng lại với những giáo dân không hề biết, không bao giờ cảm nghiệm và không nhận để hiểu được điều này.  

Chúa Giêsu Thánh Thể là điểm chính và cốt lõi cho cuộc sống hiện tại của chúng ta. Chúa muốn chúng ta phải có lòng tin. Lòng tin, chúng ta mới gặp được Ngài, lòng tin chúng ta mới hiểu được việc Chúa làm, lòng tin sự thiêng liêng mới có thể xuất hiện để cho chúng ta nhận ra một sự thiêng liêng không thể giải thích được. Chúa mới có quyền cho chúng ta sự thiêng liêng đó, những điểm này không ai giải thích; nhưng chúng ta hạnh phúc, và chúng ta hiểu.

Bởi vì Chúa có thật, Chúa đang ở cùng chúng ta và Chúa vẫn ở giữa thế giới này, chúng ta phải làm gì để cho những người anh chị em đồng loại chúng ta được biết. Dù họ không tin, nhưng họ không thể từ chối những điều mà Thiên Chúa đã làm; và điều đó sẽ được thực hiện trong thế giới hiện nay; qua những điều của Mẹ Maria chỉ dạy; bằng phương thức mà chúng ta kính dâng qua Năm Dấu Thánh. Mỗi một Dấu Thánh đều có những ý nghĩa rất là lớn lao vĩ đại mà ngày hôm nay xuất hiện và ban bố thêm cho loài người nhân loại chúng ta.    

Điều này ai dạy chúng ta cầu nguyện, dám dâng lời cầu nguyện đến mỗi Ngôi Vị; đến với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giêsu, đến với Chúa Thánh Thần rồi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Điều này có đi ra khác những gì Giáo Hội làm hay không. Điều này có xuyên tạc một điều gì hay không. Và điều này có gì ra ngoài giáo lý của Chúa hay không? Điều này khẳng định hơn nữa để chúng ta biết khi chúng ta đến với Chúa. Khi chúng ta ngắm nhìn Thập Tự Giá, chúng ta phải có một sự cung kính cần có từ nội tâm cho đến trái tim, cho đến tâm hồn chúng ta, bên trong có bên ngoài mới phát xuất ra.

Còn chúng ta cứ theo thói quen thì chỉ có lờ lờ theo cách của con người bất kính và thiếu sót rất nhiều trong thế giới này; đi đến coi thường, tầm thường. Từ đó, chúng ta xúc phạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể một cách trầm trọng trong thế giới này. Ngày hôm nay, ai dẫn chúng ta về, ai chỉ cho chúng ta điểm sai đó; và ai muốn chúng ta phục thiện lại những gì mà chúng ta đã lãng quên hay chúng ta thiếu tôn trọng, thiếu trân quý và tôn kính? Xã hội này đã làm cho chúng ta đi vào một đời sống dễ dàng theo phương thức của trần gian, theo kiểu văn hóa với đời sống thực tại; văn hóa của sự chết như một cách khẳng định; nhưng sự cung kính đã thuyên giảm theo cách hợp lý đó.

Nhưng không! Mẹ Maria rất dứt khoát. Chúng ta phải tôn kính Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần. Ngày hôm nay, chúng ta không thể có những lời để có thể khẳng định; vì chúng ta là những người được sự chỉ dạy với sự nhắn gởi của Mẹ. Cho nên, chúng ta đón rước Chúa vào lòng không phải bằng tay. Không thể nào bằng tay! Đôi tay của chúng ta, Chúa dựng nên chúng ta có rất nhiều điều mà chúng ta đã thực hành trên đôi tay này; và đôi tay này cũng làm những điều tốt đẹp mà hàng ngày chúng ta thực hành trong phục vụ. Nhưng cũng là một đôi tay mà chúng ta nếu không tỉnh thức và không cầu nguyện, thì đôi tay này đã vướng bận không biết bao nhiêu điều. Cũng chính đôi tay này mà chúng ta đã có rất nhiều điều xúc phạm đến Thiên Chúa.

Vì chính những điểm đó mà Mẹ muốn chúng ta kính cẩn quỳ để rước Chúa Giêsu Thánh Thế bằng lưỡi. Lưỡi nó ở trong miệng. Khi chúng ta xuất phát tốt hay xấu nhưng nó vẫn là một cái lưỡi vẫn được bọc bởi miệng của chúng ta. Nó không bị ra ngoài tất cả theo cách thức khi chúng ta sử dụng nó. Chúng ta chỉ điều khiển cái lưỡi khi chúng ta nói. Lưỡi là một nơi mà chúng ta được đón rước Chúa vào lòng, đi thẳng vào con tim của chúng ta, đi thẳng vào tâm hồn của chúng ta, để Chúa ở trong chúng ta, và Chúa yêu chúng ta. Tình yêu đó đã nảy nở, và chúng ta tâm sự với một vị mà chúng ta biết chính là Chúa, mà Ngài đã dành điều đó cho chúng ta một cách đặc biệt.

Chúng ta thử hỏi trên thế giới này có một tôn giáo nào khi có một nghi thức làm lễ giống như Chúa Giêsu cho chúng ta không. Có một đạo nào, trừ trường hợp chúng ta là những người tin vào Chúa nhưng chia năm xẻ bảy; điều đó Lucia không nói. Nhưng Chúa Thánh Thần muốn cho chúng ta biết rằng, chúng ta hãy suy nghĩ coi chỉ có Kitô giáo, chỉ có những người biết Chúa, và hiểu được công trình cứu độ của Đức Giêsu mới có những hiện tượng qua Thánh lễ Misa; qua những cách thức mà chúng ta được tiếp đón Ngài bằng sự hiện thực do Chúa Giêsu đích thân với lời phán của Ngài trên 2000 năm trước, được thực hiện trước khi Ngài đi vào Cuộc Tử Nạn.

Đó là những việc vốn Ngài đã thực hiện trước tất cả, và Ngài đã dành cho thế giới, muôn thế hệ cho đến ngày hôm nay. Cho nên, những gì của Chúa Giêsu không lẽ nào cứ mãi im lặng bình thường chỉ là một thói quen trong tấm bánh hay sao? Không! Chính Chúa Giêsu đã thu mình, qua quyền năng của Thiên Chúa, vào tấm bánh đó để ở cùng với chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta không thể xem thường, chúng ta không thể coi thường, chỉ lơ đãng hay lơ là theo cách sống của con người trên trần thế. Chính Mẹ của Ngài nhắc nhở cho chúng ta thêm một lần nữa. Mẹ của Ngài đích thân nhắc nhở cho chúng ta. Mẹ của Ngài thay chúng ta canh giữ tất cả các nhà tạm khắp nơi trên thế giới. Mẹ của Ngài đã phụng sự Thiên Chúa một cách âm thầm.

Đã đến lúc trưởng thành! Con người phải biết điều này, con người phải hiểu rõ điều này; và con người phải đích thân đến để đón nhận những điều Chúa cho chúng ta. Và cũng khiếp sợ khi uy quyền và vinh quang của Ngài xuất hiện. Cho nên, không có Mẹ làm sao chúng ta có được điều này. Không có Mẹ làm sao chúng ta biết? Bởi vì Mẹ biết Chúa uy quyền, Mẹ biết Chúa thương yêu, Mẹ biết Chúa đầy vinh quang, Mẹ biết rằng chúng ta rất cần Chúa trong một thế giới đi vào con đường cụt hiện nay.

Chúng ta đi vào một thời điểm tinh vi khéo léo của một thời đại văn minh, bọc xác với văn hóa của sự chết; mà mọi người đang tranh đấu với nhau, mọi người đang đấu khẩu với nhau, mọi người đang tranh thủ, để hợp lý với trần gian chứ không hiểu một ý nghĩa vô cùng sâu thẳm; mà Mẹ Maria muốn con người khiêm nhường để tiếp nhận và đón nhận một cách cung kính. Để bù lấp những ngày tháng mà thế giới tranh cãi theo lý luận của con người trần gian.

Và còn có những việc mà chúng ta thấy cả một cuộc đời là một Thiên Chúa mà chúng ta trân quý. Mỗi một ngày chúng ta đến để thờ lạy mà lại tùy thuộc theo đôi tay của con người từ chối. Và những người lên rước Chúa bằng lưỡi thì có những người không cho chúng ta đón rước Chúa bằng cách này, mất thời giờ. Quỳ xuống mất thời giờ! Những câu nói đó để đối với Thiên Chúa hay sao? Những câu nói như thế Mẹ có đau lòng hay không? Mẹ quỳ, Mẹ phủ phục, Mẹ thờ lạy, Mẹ canh giữ, Mẹ dạy dỗ, chính Mẹ làm điều đó. Nhưng những người ngày hôm nay, vì lý luận của trần gian, vì mất thời gian của con người; đợi một chút mất bao lâu, quỳ xuống mất thời gian. Ngăn cản người ta quỳ xuống.  

Đây là những dấu chỉ vốn nó không là gì cả đối với cặp mắt người đời, nhưng là một sự cung kính cần có mà con người chúng ta tối thiểu phải dành cho Thiên Chúa qua Năm Dấu Thánh. Năm Dấu Thánh chứng minh sự cứu độ. Trong sự cứu độ đó, Ngài dạy cho chúng ta từng chi tiết một qua Chúa Thánh Thần vạch rõ để chúng ta hiểu những điều của Thiên Chúa cao siêu; nhưng rất gần gũi, dành và quyết định cho chúng ta. Chúng ta có gì để đáp lại với thân phận của tội lỗi, đầy tràn cả những vết nhơ bẩn thỉu, và đầy tràn với tất cả những điều mà chúng ta đã trở thành thói quen. Và dường như đây là một Bí tích tầm thường bình thường mỗi ngày ở trong công tác làm việc, ở trong một thể lệ làm việc, trong một thói quen của việc làm chứ không phải là một Thiên Chúa.  

Chúng ta thấy chúng ta không dám bàn luận hay trách cứ; nhưng chúng ta hãy nhìn thấy một phong trào của thời nay. Khi tham dự thánh lễ chúng ta phải để ý. Bởi vì có những vị linh mục dâng lễ mà chúng ta cảm thấy sự hiện diện của Chúa tràn đầy ân sủng. Chúng ta cảm thấy xúc động và cảm nghiệm vô cùng sự hiện diện của Chúa thật sự; cho chúng ta một chút thời gian để ngắm nhìn Ngài qua Thánh Thể, mà Ngài đã thiết lập trên 2000 năm trước. Và Ngài mong mỏi những đứa con của Ngài đón nhận, và những vị linh mục mà Ngài chọn lựa cũng ý thức được điều này. Nhưng chúng ta thấy có những vị linh mục đọc thật là nhanh, làm lễ thật là lẹ; như một thói quen hàng ngày và hàng ngày. Chúng ta không kịp thờ phượng thì đã bỏ Thánh Thể xuống rồi, dâng lễ một cách rất máy móc. Điều này ai dám nói, nếu đụng chạm đến thì chúng ta coi chừng!

Nhưng hãy nhớ, đã đến lúc rồi! Đã đến lúc! Chúa cứ để cho con người tự do nhưng Mẹ Maria sẽ dùng tất cả những người con cái của Mẹ một cách cung kính thờ lạy, để làm gương. Và trả lời cho những gì của ngày hôm nay khi con người thiếu ý thức, thiếu tôn trọng và tôn kính đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Và coi thường qua đời sống hiện thực của chính mình hàng ngày; qua đời sống mục vụ; hay qua đời sống nhắc nhở cho những giáo dân đang sống trong tội; nhưng vẫn tiếp tục bất xứng đón rước Chúa. Nước mắt của Mẹ trào dâng, Chúa Giêsu xót xa khi đi vào lòng của những con người với mùi hôi thối tội tràn ngập. Chúa phải cực cùng để đi vào những tâm hồn đó. Chúng ta hãy hiểu thấu về điều này, về những điều Mẹ muốn nhắn gởi chúng ta. Tại sao Mẹ nhắc nhở chúng ta?

Đó chính là Dấu Thánh thứ tư, mà Chúa Giêsu đang chịu cho thế giới loài người chúng ta. Chúa Giêsu đang chấp nhận để chịu đựng; nhưng Ngài muốn chúng ta phải trưởng thành. Bởi vì khi chúng ta sống trong sạch thì sự hiện diện của Chúa; khi chúng ta đón rước Ngài, chúng ta được thêm ơn, thêm sức, và thêm một sức mạnh huyền nhiệm cao cả. Mà Chúa là Đấng ban và cho chúng ta điều đó; để chúng ta tôn kính, tôn vinh, thờ lạy một Đấng Thiên Chúa chúng ta tin, và sự huyền nhiệm cao cả đó ở lại với chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta sợ chi với cuộc đời này có biết bao gian nan thử thách; chúng ta sợ chi loài người dùng đủ mọi cách để triệt hạ chúng ta.

Nhưng hãy nhớ rằng Chúa còn ở đây, Mẹ của chúng ta vẫn ở đây. Trong niềm tin và trong thiêng liêng, Mẹ vẫn cho chúng ta cơ hội để giữ vững lập trường trong đức tin; và chỉ dạy chúng ta hàng ngày. Để hiểu biết rằng, sự cầu nguyện là một sợi dây liên hệ rất gần gũi với thiên đàng; là một sự binh vực của người Mẹ dấu yêu để giúp chúng ta khi biến loạn, biến cố hay có những thử thách bất ngờ xảy ra. Chúng ta biết rằng chính Mẹ dẫn chúng ta từng bước một để hiểu thấu những gì thuộc về chúng ta. Không sợ những gì của thế gian, mà sợ rằng chúng ta không hiểu biết, để chúng ta mất đi một cơ hội trở về khi thời gian còn cho phép trong thế kỷ của nhân loại ngày hôm nay; đặc biệt với món quà Mẹ ban tặng.

Ai là người có thể thấu hiểu điều này? Ai là người có thể dạy chúng ta? Và ai là người có thể khẳng định những điểm này? chúng ta là những giáo dân làm sao dám nói. Chúng ta biết rằng chúng ta còn rất nhiều điều, chúng ta không thể nào từ chối hoặc sống giữa cuộc đời này mà không có Giáo Hội; nhưng Giáo Hội của Chúa là một Giáo Hội mà chính Mẹ muốn các linh mục là những người được đào tạo trong sự chân chính, với giáo lý của tình thương, với giáo lý của trách nhiệm, giáo lý mà Thiên Chúa đã dành cho các ngài một cách cung kính và bên trong của sự thật, chứ không phải bên ngoài của một thế giới hiện đại hôm nay. Chức vụ càng cao bao nhiêu thì con người hoàn toàn càng xem thường và hờ hững bấy nhiêu; nhưng nếu thật sự con người chức vụ càng cao bao nhiêu, càng cảm nghiệm Chúa nhiều bao nhiêu, thì chúng ta càng hạnh phúc và được hưởng nhờ những phần phúc này.

Ngày hôm nay chúng ta đã biết điều gì đang xảy ra, cho nên Mẹ muốn chúng ta hãy cương quyết để trở lại với những ngày tháng mà chúng ta đa số giáo dân cần thực hành; chúng ta không cách gì để có thể sửa đổi; vì có rất nhiều hợp lý của thế giới mà Giáo Hội phải thực hành. Nhưng Mẹ muốn chúng ta, là những giáo dân, hãy thực hành và hiệp nhất với sự thực hành đó và còn trào lưu để đến khắp nơi; vì chúng ta phải cần là sự kính trọng, lòng tôn kính, lòng yêu mến, lòng kính sợ, và trở về để đền đáp và bù lấp những tội lỗi trong quá khứ của những người đã quá cố, và của những điều vốn con người tự động đã làm sai rất nhiều và xúc phạm đến Chúa Giêsu Thánh Thể.  

Đây là những điều không quá khó, và đây là mục đích mà Mẹ muốn chúng ta trong tâm tình phạt tạ tri ân, bằng phương pháp mà chúng ta đón rước Chúa vào lòng bằng con tim, bằng tâm hồn, bằng những giây phút dừng lại để nghe Chúa nói, những giây phút thì thầm với Ngài qua tâm trạng của chúng ta. Dù chúng ta là những con người đau khổ, hay gặp những sự khó khăn, hay dù là giàu có; nhưng chúng ta phải có một tâm hồn nội tâm không ai không có.

Gương mẫu của nội tâm đó là sự cầu nguyện và đến với Chúa một cách khiêm nhường và nhận ra thân phận tội lỗi của loài người chúng ta; Mẹ là một gương mẫu để giúp chúng ta đi vào Mầu nhiệm thứ năm và cũng là Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu, thân phận của con người hiện nay. Chúng ta có gì để xứng đáng qua những ngày lầm lẫn, những ngày vô tình cố ý, khô khan nguội lạnh, xúc phạm và coi thường?

Hôm nay, chúng ta dâng linh hồn lẫn thể xác, lý trí trọn cả con tim, trong tâm tình tạ tội, bằng những lời mà chúng ta kính dâng. Để rồi chúng ta xin, chúng ta cầu nguyện và hiểu ý nghĩa mà Chúa đã dành cho chúng ta qua Năm Dấu Thánh thuộc về mình. Tất cả đều thuộc về chúng ta, đều cho chúng ta, cứu chúng ta; thì chúng ta tự động với trái tim thiện nguyện để thực hành những sự cung kính nhất cần có, để bù lấp những tháng ngày mà con người đang xúc phạm, coi thường, và vẫn trong một đời sống với luật của con người trần gian. Không quá khó nhưng hãy cho chúng ta cơ hội để biết điều gì thuộc về Chúa để dâng lên Ngài; khi chúng ta còn trong hơi thở, với những giai đoạn được cho phép.

Cho nên, ngày hôm nay tất cả không xuất phát từ bên ngoài mà xuất phát từ nội tâm, xuất phát từ sự cảm nghiệm, xuất phát từ con tim, và xuất phát từ sự chính chắn trong đức tin được thực hiện qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria. Chúng ta biết đoạn đường Thập Tự Giá Chúa đã chịu đau khổ cực cùng, thì ngày hôm nay sự thử thách của chúng ta. Đừng sợ vì con đường đó Chúa và Mẹ đã đi. Nếu chúng ta thật sự là con của Chúa và Mẹ thì chúng ta phải hiểu con đường này, là một con đường gặp gỡ Chúa và Mẹ. Một con đường đã dẫn dắt chúng ta vào con đường hẹp để về với Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng hứa hẹn và bảo vệ chúng ta suốt cả cuộc đời. Chúng ta không mất mát điều gì nhưng ngày hôm nay, nếu chúng ta từ chối thì chúng ta tiếp tục đau khổ. Chúng ta đã bỏ cuộc và chúng ta đang mất niềm hy vọng.

Cả thế giới mọi tầng lớp, mọi vai trò, xin hãy suy niệm thật kỹ đi, để hiểu thấu những gì của ngày hôm nay mà Chúa Thánh Thần muốn chúng ta suy niệm, để nói về công cuộc cứu độ của Chúa Giêsu, đã trở thành Năm Dấu Thánh chiến thắng phục sinh, mang lại cho chúng ta niềm hứa hẹn, và cho chúng ta niềm hy vọng mà chúng ta đang cần hiện nay. Chúa sẽ dành cho chúng ta sự sống vĩnh cửu muôn đời khi chúng ta thấu hiểu để thực hành, loại bỏ tất cả những gì trong lý luận của trần gian, mà sống một đời sống thật tâm để trở về với Thiên Chúa bằng sự cải thiện, bằng một tấm lòng suy niệm, để hiểu ý nghĩa của Năm Dấu Thánh mà chúng ta được suy niệm đặc biệt ngày hôm nay, qua Mầu nhiệm Năm Sự Vui.

Tất cả là niềm vui và hạnh phúc qua mỗi một Mầu nhiệm chứ không phải là sự khóc lóc, không phải là những ngày bình thường để chúng ta theo thói quen, mà mỗi một Mầu nhiệm dẫn chúng ta tiến hơn, lớn hơn, sống trong Chúa, và cảm nghiệm được những điều thuộc về mình. Không ai có thể lấy đi, không ai có thể ngăn chặn, và chúng ta có quyền thuộc về sở hữu chính mình, dù là nhiều hay ít trong đời sống của đức tin đều thuộc về chúng ta mà Mẹ dạy qua Dấu Thánh thứ năm. Dâng kính Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô là khẳng định cho đời sống đức tin của chúng ta, trong sự thực hành và trở về với Thiên Chúa, bằng sự phạt tạ, tri ân, bằng một tấm lòng sám hối, bằng linh hồn lẫn thể xác. Đừng ngại ngùng, đừng mắc cỡ mà mất đi một cơ hội để linh động trong đời sống thiêng liêng, mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng ta, qua Mẹ Maria chỉ dạy, với món quà Sáu Lạy mà chúng ta suy niệm trong Mầu nhiệm thứ năm.

*Thành phố Honolulu, Hawaii.

Chúa Giêsu Thánh Thể xuất hiện lúc 6 giờ 06 sáng, ngày 22-5-2017.
Thánh Thể xuất hiện tại tư gia lúc 12 giờ 12 sáng, ngày 5-4-2017.

Suy niệm Chuỗi hạt Lòng Chúa Thương Xót

Thông Điệp Ngày 6-4-2022

Đây là thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia:

Lạy Chúa, 11:11, con số trên máy thâu của con, có nghĩa là Bốn phẩm Thiên thần vẫn ở cùng với chúng con nơi đây, các ngài đã đưa chúng con đến bờ biển này. Không phải là một sự tình cờ, chúng con cũng không sắp đặt trước, nhưng Chúa muốn chúng con ở lại thêm một ngày tại thành phố Vancouver, Canada sau khi chúng con chuyển hết tất cả những cuốn sách đến các giáo xứ và được gặp các linh mục. Chúng con không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng Chúa sai chúng con đi và chúng con đã hoàn tất nhiệm vụ vào buổi chiều hôm nay, và chuẩn bị để ngày mai chúng con sẽ trở về nước Mỹ và đi thẳng về nơi cư ngụ của chúng con.  

Buổi chiều hôm nay Chúa dành một cách đặc biệt tại thành phố Vancouver, bầu trời rất đẹp, không nắng cũng không mưa, rất là yên ả. Ngồi trên bờ nhìn thẳng ra biển, biển rất là êm; đồng thời nhìn thấy được những ngọn núi phủ đầy cả tuyết. Tuyết vẫn còn nhưng không lạnh, chúng con còn thấy những con thuyền vẫn còn ở ngoài biển, và chúng con có cơ hội được nhìn ngắm vẻ thiên nhiên mà Chúa ban tặng chung cho nhân loại, và cũng dành riêng đặc biệt cho chúng con được đến đây để nhìn ngắm phong cảnh thật là tuyệt vời và đẹp như thế này.

Chắc chắn Canada vào mùa này không dễ có những ngày nắng đẹp, nhưng Chúa đã dành cho chúng con có cơ hội được bầu trời yên ả, nắng đẹp, và không có một cơn mưa nào cả; thật là đặc biệt khi chúng con được nhìn thấy. Một sự yên bình thật sự trong thế giới này mà Chúa đã dành cho những người con khi họ cảm nghiệm được điều này; cho nên, với tất cả tâm tình này, con xin cảm tạ Chúa, con chúc tụng Chúa, và con ngợi khen Chúa. Vì những ngày khác có những ngày chật vật, lo lắng trong những công việc bận rộn, nhưng cuối cùng Chúa vẫn thương cho chúng con cơ hội ngắm và hít thở không khí của biển, đồng thời, chúng con cũng được tạ ơn Chúa thay cho tất cả mọi người, đặc biệt thành phố Vancouver.

Chắc chắn có những người cũng biết cảm ơn Chúa nhưng cũng có những người quên Chúa; cho nên trong Mùa Chay này chúng con đã hoàn tất nhiệm vụ với chuyến đi, đồng thời chúng con cũng xin được cảm tạ Chúa dưới một bầu trời tự nhiên, thiên nhiên, và một điều tuyệt vời là không có ánh nắng nhưng cũng không lạnh, chúng con mới có thể ngồi trên bờ để ngắm biển và có thể nhìn thấy được núi đồi rất là đẹp và mây ngàn rất là trong. Đó là điều mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con, đặc biệt ngày hôm nay là ngày cuối cùng, chúng con xin được dâng lên Chuỗi Lòng Thương Xót, để cảm tạ ơn Chúa, và cầu nguyện cho các linh hồn tại thành phố Vancouver.

Lần đầu tiên chúng con có mặt tại nơi đây, xin cho những cuốn sách mà Chúa đã dành cho chúng con được đưa đến tay những giáo xứ, các linh mục và các giáo dân cũng đã đón nhận, xin cho họ mở ra đọc, để đi vào Tuần Thứ Năm Mùa Chay, cũng là chuẩn bị cho Tuần Thánh trong những ngày sắp tới.

Con chỉ biết những gì Chúa dành cho chúng con được thực hành và được làm thì chúng con vô cùng cám ơn Chúa, còn những việc khác thì xin Chúa an bài sắp đặt. Chúng con chỉ biết rằng mỗi một ngày qua đi đều là ân sủng và hồng ân, tận dụng những gì mình đang có, để cảm ơn Chúa, để tạ ơn Chúa thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, những người chưa biết, những người chưa tin và những người chưa trở về với Chúa.

Đặc biệt thế giới ngày hôm nay căng thẳng về đất nước Ukraine và Liên Xô đang trong tình trạng chiến tranh, và khắp các đất nước cũng đang bị đe dọa bởi cơn dịch bịnh, và bị đe dọa bởi những chất độc. Đời sống trên thế giới này trong tình trạng với nhiều căng thẳng, nhưng chỉ có một điều duy nhất là chúng con dựa vào Chúa, chúng con tin vào Chúa, và chúng con lên đường, để đem những hạt giống mà Mẹ Maria đã chuẩn bị suốt mười một năm, để đưa đến cho tất cả những người anh chị em khắp nơi, đặc biệt trong chuyến đi được kết thúc tại thành phố Vancouver ngày hôm nay.

Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để dâng lời cầu nguyện với Chuỗi Lòng Thương Xót và Chuỗi Hạt Mân Côi tại bờ biển của thành phố Vancouver, để xin cầu cho các linh hồn, cầu cho tiểu bang British Columbia này, và cầu cho những giáo xứ mà chúng con đến, để họ đón nhận món quà Sáu Lạy của Mẹ Maria, trở thành một của lễ rất quan trọng cho thế giới hiện nay. Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất, tiếp tục với sứ vụ của mình, loan truyền lời Chúa, và làm chứng cho sự thật, qua Tin Mừng mà Chúa đã dành một cách đặc biệt qua Chúa Giêsu Thánh Thể.

Chúng con nhìn thấy những đàn chim đang bay lượn mà chúng con được ngắm nhìn, quả thật, như là một bức tranh thiên nhiên thật đẹp mà Chúa tạo dựng nên, mà ít người có thể chiêm ngưỡng và cảm tạ ơn Chúa. Ngày hôm nay Chúa cho chúng con, sau tất cả những công việc mà chúng con được thực hiện những điều mà Chúa cho phép, thật là tuyệt vời, thật là hạnh phúc, mà Chúa ban một cách đặc biệt cho chúng con. Giờ đây chúng con xin hiệp nhất dâng lên Chúa Chuỗi Lòng Thương Xót.

Chuỗi hạt Lòng Thương Xót thứ nhất: Ly Trái Tim Chúa Giêsu Kitô, là Vua Tình Yêu, xin cai tr tâm hn con và dn đưa chúng con v trong Ơn Cu Đ ca Ngài.

Chuỗi hạt thứ nhất, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Cha.

Lạy Đức Chúa Cha, con xin dâng Chuỗi Lòng Thương Xót này cho thành phố Vancouver, Canada – nơi mà Cha đã cho con cùng với anh chị em được đặt chân đến đây – để đem đến món quà mà Mẹ Maria ban tặng chung cho thế giới và đặc biệt dành cho thành phố Vancouver, và cho những nơi chỗ mà chúng con được ghé đến tại những tiểu bang ở Hoa Kỳ.

Con xin cảm tạ ơn Cha, đặc biệt ngày hôm nay Cha dành cho con được kết thúc một chương trình vào những ngày vừa qua, và cũng đã hoàn tất nhiệm vụ. Con xin dâng lên Cha Chuỗi Lòng Thương Xót, để cầu xin cho các linh mục tu sĩ; đây là một điều mới mà Cha dành cho chúng con, qua Chúa Giêsu, Con của Cha. Vì sự hiện diện của Ngài có thật, và sự binh vực của Ngài để đưa chúng con đến đất nước này, thì xin Cha thương mở lòng cho các linh mục, các tu sĩ và ngay cả các giám mục, cho các ngài được nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Đặc biệt trong Giáo Hội đang có những cuộc họp mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về Chúa Giêsu Thánh Thể, và cũng đặc biệt rằng đây là một tài liệu rất quan trọng mà Chúa Giêsu Thánh Thể đã tỏ hiện cho thế giới, cho nhân loại, và cũng đặc biệt dành cho Giáo Hội và cho những giáo dân như chúng con.  

Đây là những việc mà Chúa đã làm suốt mười một năm dài chứ không phải mới đây, là những việc có thật, mà Chúa đã dành một cách đặc biệt; Chúa đang ở giữa thế giới bằng ánh sáng của Ngài soi chiếu cho con người được biết để trở về. Con chỉ biết xin Chúa cho chúng con được đem những cuốn sách mà các linh mục đã nhận, giáo dân cũng đã nhận, xin cho họ mở ra đọc, để họ được biết.

Vì đây là sự hiện diện có thật của Chúa Giêsu, để giúp cho con người củng cố đức tin, và cũng là một tài liệu rất quan trọng mà Chúa luôn là Đấng Thiên Chúa ra tay và can thiệp cho chúng con khi chúng con biết hướng về Ngài, cầu nguyện và trở về với Thiên Chúa; cũng là món quà Sáu Lạy mà Mẹ đã tập dạy cho chúng con, để đón nhận những hồng ân vĩ đại được đổ xuống, trở thành một của lễ tiến dâng lên Đức Chúa Cha khi thế giới đang lâm vào những cảnh căng thẳng, chiến tranh, dịch bịnh và còn rất nhiều điều.  

Đây là điều mà con chỉ thay thế tất cả mọi người khắp nơi để đón nhận cuốn sách, và cũng xin dâng thành phố Vancouver lên Cha, xin Cha chúc lành chúc phúc và cho họ được nhận biết. Xin Cha cứu đất nước này, xin cho mọi người được nhận biết Cha, được trở về với Cha và yêu mến Cha, vì chỉ có Cha mới ban lại hòa bình, hạnh phúc, bình an cho thế giới. Đây là điều mà chúng con cầu xin với Chuỗi Lòng Thương Xót mà chúng con xin được kính dâng.

Chuỗi hạt Lòng Thương Xót thứ hai: Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, xin đưa chúng con và nhân loại về với tình yêu của Ngài.

Chuỗi hạt thứ hai, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế và Đấng Cứu Chúa của chúng con. Con cảm tạ, con chúc tụng, và con ngợi khen Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Tuần Thứ Năm của Mùa Chay, chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, con cảm tạ ơn Chúa đã đưa chúng con đến đây – thành phố Vancouver. Lần đầu tiên tất cả anh chị em được đến đây, và cũng là lần đầu tiên con được đến thành phố này, để đem những cuốn sách mà Mẹ Maria ban tặng – món quà Sáu Lạy và của lễ Sáu Lạy – được đến với những người địa phương tại nơi đây, là những giáo xứ, những linh mục, và những giáo dân mà chúng con cũng đã chuyển những cuốn sách đến tay họ. Con cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con được làm điều này, và cho chúng con được có thêm những người anh chị em được biết việc của Cha làm, đặc biệt Ơn Cứu Độ của Đức Giêsu Kitô không thể quên lãng được trong thế giới của loài người.

Sự hiện diện của Chúa hiện nay đã thúc đẩy cho chúng con được biết những việc chúng con cần làm, là làm chứng cho sự thật, cho nên, tất cả những gì của ngày hôm nay con cầu xin đặc biệt chuỗi kinh này dành cho thành phố Vancouver, nơi mà Chúa cho chúng con đến; nơi đây có những vị giám mục linh mục rất thánh thiện, và nơi đây cũng có rất nhiều người đang cần Chúa. Bởi vì họ cần biết và trở về với Chúa, vì Chúa là Đấng xót thương, Đấng cứu họ; và con người phải cần tìm về với nguồn gốc của chính mình, để được sống, hạnh phúc, bình an và hòa bình.

Đây là điều Thiên Chúa muốn cho loài người nhân loại của chúng con, nhưng chắc chắn trong đất nước này cho đến thế kỷ ngày hôm nay không phải tất cả là người công chính; đời sống con người vẫn có sự thực tế, trong đó có chính trị, có hơn thua, và còn rất nhiều điều trong cuộc sống. Con người dường như mất đi cơ hội để nhận thức được công lý, lẽ phải, mà Thiên Chúa đã ban đến cho họ, và Ngài đã chết cho thế giới. Hôm nay xin Chúa cho chúng con được đưa món quà của Mẹ ban tặng, xin cho chúng con có những giây phút thinh lặng suy niệm đặc biệt vào Mùa Chay, đặc biệt chuẩn bị bước vào Tuần Thánh.

Chắc chắn rằng sẽ có những con người nhìn vào thế sự của ngày hôm nay, với biết bao nhiêu điều đang căng thẳng, họ cũng sẽ trở về với những gì trong nguồn gốc mà Thiên Chúa duy nhất ban và cho. Giá Máu của Chúa Giêsu Kitô đã đổ tuôn trào trên nhân loại, để chúng con được cứu và được tha, thì đừng để mất đi cơ hội; dù là con người khô khan đến đâu nhưng cũng có những lúc lương tâm chất vấn, và con người, đứng trước sự quyết định, dịch bịnh hay những ngày tháng chiến tranh bắt đầu, họ cũng phải dừng lại để suy nghĩ một chút về những gì đang xảy ra.

Thiên Chúa là Đấng luôn thương yêu, dù con người tội lỗi đến đâu nhưng khi con người sám hối ăn năn trở về, đón nhận Thiên Chúa và trở về với tấm lòng sám hối ăn năn, thì Chúa sẽ không bao giờ từ chối. Cho nên, đây là niềm hy vọng của nhân loại, đây là con người cần phải biết, vì Chúa đến là để cứu và để tha, chỉ cần chúng con sám hối, ăn năn và trở về, thì chúng con sẽ được những ngày bình an, những ngày hy vọng; và dù xảy ra bất cứ điều gì Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, thương yêu, nâng đỡ và cứu giúp.

Hãy tin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy và gõ sẽ được mở cho – huống gì Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết cho nhân loại và Ngài đã phục sinh vinh quang. Chúng ta nhờ chính công nghiệp của Ngài để chúng ta được hiển vinh, và được trở thành những người con xứng đáng khi chúng ta nhận biết và trở về với Chúa, với tâm tình sám hối, tâm tình trở về, và tâm tình biết nhận ra Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót.

Xin cho đất nước Canada có cơ hội được hiểu và cảm nhận được điều này, họ sẽ nhận ra tình thương của Chúa dành cho họ. Chúa rất yêu thương từng quốc gia, chỉ cần mỗi một người nhận thức và trở về với Ngài thì chúng ta, là những người anh chị em, được hạnh phúc và được tình yêu bình đẳng, mà Thiên Chúa dành cho mỗi một tội nhân trở thành những hối nhân, trở thành những chứng nhân, và trở thành những thánh nhân, cho nên chúng ta có quyền chọn lựa, đừng để quá trễ và quá muộn.  

Những điều mà chúng con đã làm thì xin được sự chúc phúc của Chúa cho đất nước này có cơ hội nhận biết Chúa, tin vào Chúa, để họ nhận ra sự hiện diện của Chúa, và cho mọi người được quay trở về với Chúa trong Mùa Chay của năm 2022, và cũng chuẩn bị bước vào Tuần Thánh một cách có ý nghĩa cho cuộc đời của mỗi người chúng con trên trần thế. Dù những kẻ biết hay chưa, và những kẻ tin hay chưa, cũng xin cho họ được biết, được tin và cũng sẽ được nhận ra, vì chỉ có một Chúa duy nhất, Đấng đến để chết cho nhân loại, cứu nhân loại; và Ngài phục sinh vinh quang, mang lại hòa bình, hạnh phúc. Khi chúng ta kêu cầu và tin, Ngài sẽ không để chúng ta thất vọng.

Con xin dâng lên Chúa để giúp cho những người dân, họ là những kẻ thấp cổ bé miệng chưa có cơ hội, xin cho họ cũng được có cơ hội, qua lời cầu nguyện và lòng tin. Xin Chúa can thiệp, chúc lành và chữa lành cho họ, và cho họ được nhận biết Thiên Chúa, là Đấng Cứu Chúa, là Đấng Cứu Độ, cho cả toàn thế giới và cho mỗi đất nước, mỗi quốc gia.

Chuỗi hạt Lòng Thương Xót thứ ba: Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, xin Trái Tim Ngài thắng toàn thế giới.

Chuỗi hạt thứ ba, chúng con kính dâng lên Đức Chúa Thánh Thần.

Lạy Chúa Thánh Thần, là tình yêu, là ánh sáng, là sự thật. Chính Ngài đã dành cho chúng con cơ hội để chúng con được nhận biết tình yêu của Ngài dành cho những kẻ tội lỗi như chúng con có cơ hội được phục hồi. Và Ngài cũng soi sáng hướng dẫn, để chúng con lên đường làm chứng cho sự thật, và cũng đem chính tình yêu của Ngài đến với tha nhân, và những người đồng loại của chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài soi sáng hướng dẫn chúng con được thêm can đảm mạnh mẽ để bước đi giữa cuộc đời này. Có biết bao nhiều sóng gió, có biết bao nhiêu thử thách, có biết bao nhiêu dư luận bàn tán, có biết bao nhiêu khó khăn; nhưng chúng con hạnh phúc vì được Ngài ủi an.

Ngài cũng dành cho chúng con được biết sự hiện diện của Ngài là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Giêsu vẫn hiện diện giữa thế giới của nhân loại, để đưa chúng con đến những quốc gia chúng con không hề biết, chúng con chưa một lần đến và chúng con cũng chưa hiểu gì ở nơi đây, nhưng Chúa lại dành cho chúng con cơ hội. Với sự soi sáng của Ngài, chúng con tin và đã đến được các giáo xứ, gặp các linh mục, và cũng gặp những giáo dân.

Dù có những sự thử thách, nhưng cuối cùng chúng con vẫn hạnh phúc, chúng con được ngồi trên biển, ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên của một bầu trời tại thành phố Vancouver; những hòn núi vẫn có tuyết bao phủ nhưng chúng con vẫn là những ngày tháng được ngồi đây trong buổi chiều cuối cùng và tạm biệt, để chúng con sẽ trở về với địa phương của mình. 

Cho nên, niềm hạnh phúc ở nơi Chúa ban, và sự soi sáng của Ngài để giúp chúng con hiểu rằng Chúa không quá xa, Chúa luôn ở bên chúng con. Sự nhạy bén của Ngài dạy cho chúng con làm những gì cần làm, một điều duy nhất là mời gọi con người ăn năn sám hối, chỉ dạy cho con người. Mùa Chay đặc biệt của năm nay, thế giới đã bùng lên chiến tranh, cơn dịch bịnh chưa chấm dứt, và sẽ còn những ngày đi vào sự tiêu cực hơn nữa về mặt xã hội cũng như kinh tế. Nhưng Chúa là nguồn an ủi cho chúng con, và cho chúng con nhận thấy được những gì đang xảy ra, nhưng Chúa vẫn binh vực những kẻ thấp cổ bé miệng, Chúa vẫn binh vực những người tin tưởng vào Ngài, và Chúa vẫn binh vực những kẻ lên đường làm chứng.

Đây là điều mà con xin dâng lên Chúa cho đất nước Canada này, một số người đại diện đón nhận cuốn sách để họ có thể đọc, đó là món quà mà Mẹ Maria ban tặng, cũng là của lễ cho mọi tầng lớp, mọi vai trò. Từ những hạt giống nhỏ bé đó nó sẽ bắt đầu nảy mầm và sinh cây trổ trái, và lan rộng khắp nơi, để mọi người được nhận biết ân sủng tình yêu của Chúa Thánh Thần ban đến cho nhân loại qua bao thế hệ.

Hôm nay là sự sống động nhất để cho mọi người được biết sự can thiệp của Chúa, sự chỉ dạy của Chúa và đưa chúng con đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì đây là những việc mà chúng con cần phải biết, vì sự hiện diện của Chúa luôn có với chúng con, và sự chỉ dạy của Mẹ Maria sẽ đẹp lòng Ba Ngôi Thiên Chúa, để chúng con có cơ hội làm chứng cho sự thật.

Tất cả những điều này từ nơi Chúa dạy, để chúng con làm và Chúa soi sáng, để chúng con thêm hiểu biết và biết chọn lựa, và Chúa cũng cho chúng con cơ hội để làm chứng cho sự thật. Con ngợi khen Chúa, con tôn vinh Chúa, và con cảm tạ Chúa, vì thế giới của chúng con rất cần Chúa.

Xin Chúa đốt lên ngọn lửa Đức Tin cho mọi người trong nhân loại, để mọi người hiệp nhất với nhau, để trở về với Chúa, trở về với Lòng Thương Xót bao la của Thiên Chúa, và trở về với tình yêu chân thật, sự thật và công chính mà Chúa đang chờ đợi dành cho con người. Xin cho mỗi một người chúng con dẹp bỏ đi những ngày tháng cũ kỹ với tội lỗi, để trở về với Chúa trong Mùa Chay này, và cũng chuẩn bị cho Tuần Thánh thật ý nghĩa của năm 2022, để chuẩn bị cho mình khi còn trong hơi thở.  

Lạy Chúa Thánh Thần, Ngài là tình yêu, là ánh sáng. Xin chiếu soi, hướng dẫn và giúp chúng con, và giúp cho tất cả mọi người có chức vụ trong hàng ngũ lãnh đạo, để họ nhận biết điều gì mà Thiên Chúa đổ tràn và ban ơn, để chúng con hiểu biết và chọn lựa con đường mà ngày hôm nay phải cần. Chỉ có con đường duy nhất là trở về với Chúa, tin vào Chúa và kêu cầu, với sự chỉ dạy của Ngài, để chúng con trở nên một con người mới trong sự cải thiện và hoàn thiện, để xứng đáng với hồng ân và sự can thiệp của Thiên Chúa ban đến cho chúng con và cho cả nhân loại.

Xin cho chúng con được tôn vinh Chúa, cảm tạ Chúa và chúc tụng Chúa. Xin cho thành phố Vancouver này cũng được hưởng những hồng phúc mà Chúa đã dành cho chúng con được đến đây, để cho những người con của Chúa khắp nơi xa gần, cũng là anh chị em của chúng con dù khác chủng tộc, nhưng họ vẫn được đón nhận Ơn Cứu Độ của Đức Giêsu Kitô chết cho cả nhân loại.

Và mỗi một người chúng con đều đón được phần phúc đó, để được trở thành những người con của Chúa, được trở về với Chúa, và được chính thức gia nhập Giáo Hội, để chúng con có một Giáo Hội tràn đầy Thần Khí của Chúa, một Giáo Hội yêu thương, một Giáo Hội hiệp nhất, một Giáo Hội biết lắng nghe và đi đúng Tin Mừng và Phúc Âm mà Chúa Giêsu để lại.

Đó là những ước mơ mà chúng con dâng, xin Chúa Thánh Thần hoạt động và thúc đẩy để tất cả mọi việc được thực hiện như ý của Chúa muốn cho thế giới, những ngày mà chúng con đang còn có mặt. Xin Chúa thương cho thế giới chúng con ngừng chiến tranh, xin chữa lành linh hồn lẫn thể xác, để chúng con được sống với những ngày bình an hạnh phúc mà chúng con cầu xin. Đó là những việc chúng con dâng, nhưng xin Chúa theo thánh ý của Chúa an bài, để thế giới không còn dịch bịnh đau khổ, và con người được tin và trở về với Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót, Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần.

Chuỗi hạt Lòng Thương Xót thứ tư: Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu Kitô, xin tha thứ, hoán cải chúng con và toàn thể nhân loại.

Chuỗi hạt thứ tư, chúng con kính dâng lên Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Trước hết chúng con xin cảm tạ ơn Chúa, vì chuyến đi này Chúa muốn chúng con đến thành phố Vancouver và đến các giáo xứ tại thành phố này. Đây là một chuyến đi chưa từng có, bởi vì khi chúng con bước vào biên giới nước Canada trong mùa dịch rất là khó khăn, cũng bị làm khó hai lần bởi những nhân viên Hải quan tại trạm kiểm soát biên giới, xét giấy tờ rất là khó khăn. Chúng con cũng biết đây là việc rất khó, chúng con cũng đã nản lòng muốn trở về, nhưng cuối cùng lần thứ ba thì Chúa đã xuất hiện với chúng con ở trên mây, và Thánh Thể của Chúa đã cho chúng con nhìn thấy được sự hiện diện của Ngài.

Trước khi điều này đến thì chim bồ câu – là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần – đến nhắc nhở rằng chúng con hãy lên đường. Vì chính những điểm đó mà chúng con thấy phép lạ đã xuất hiện ngay từ lúc chúng con bắt đầu bước vào cửa khẩu của đất nước Canada này, thì chắc chắn đất nước này là một đất nước mà Chúa thương yêu, và muốn chúng con đến, để chính món quà mà Mẹ Maria ban tặng cũng được đến tay những vị linh mục cũng như giáo dân. Đây là những điều con cần phải tường thuật, để xin dâng lên Chúa trong chuyến đi này, và trong mỗi việc làm những ngày ở tại đây.

Có những điều rất lạ làm chúng con rất ngạc nhiên, từ những việc chúng con không biết nhưng cuối cũng có sự ngạc nhiên là gặp được giám mục và các linh mục, và những người mà họ rất là mở lòng. Họ chúc phúc cho chúng con, họ có những lời khích lệ mà từ xưa đến nay chúng con ít khi gặp tại nơi chúng con cư ngụ.

Bởi vì chỗ đó là chỗ mà chúng con cảm thấy rằng chính ở thành phố Vancouver này có những vị linh mục rất thánh thiện; đa số các linh mục họ biết những việc mà giáo dân như chúng con làm. Đây là điều mà con tin chắc rằng Chúa thương các vị đó, Chúa thương đất nước này, và Chúa muốn chúng con đến đây, để món quà này cũng được đến tay các vị đó và đến tay những giáo dân tại thành phố này.

Dù rằng ở đâu cũng có những người xấu và những người tốt, nhưng Chúa rất thương yêu những kẻ có tội, và Chúa đến để cứu những kẻ có tội. Cho nên, Mẹ Maria chuẩn bị sẵn để giúp chúng con đưa đến cho những người anh chị em, để tâm tình của họ trong Mùa Chay này và cũng là giây phút mà con người cần phải trở về với Thiên Chúa bằng sự cải thiện, bằng lòng sám hối. Tất cả mỗi một việc đều là có thật, chúng con không dựa vào bất cứ cuốn sách nào, chúng con không dựa vào lý do nào, nhưng chúng con dựa vào Chúa Giêsu Thánh Thể.

Vì Ngài đến bằng ánh sáng, Ngài xuất hiện để thăm chúng con ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào; Ngài đến thăm chúng con, dù là trời lạnh, trời nắng hay trời mưa, ban ngày cũng như ban đêm. Tất cả khi chúng con cầu nguyện thì Ngài hiện diện, bao phủ bàn thờ, bao phủ nơi mà chúng con cầu nguyện, cho nên đây là một bằng chứng cụ thể để chúng con tiến bước trên đường làm chứng. Đặc biệt, khi tới Canada, lần đầu tiên đến thành phố Vancouver, và tại nhà thờ Holy Rosary, sau khi cầu nguyện Thánh Thể của Chúa xuất hiện và bao phủ.

Đây là những việc có thật, mà chúng con trong chuyến đi này về mặt thiêng liêng Chúa là bằng chứng để chúng con đi giữa thế giới; còn thế giới này đang hỏi chúng con về giấy phép của giáo hội để in sách. Chúng con biết đây là luật từ xưa đến nay không từ chối được điều đó, nhưng có những việc của Thiên Chúa thúc đẩy chúng con phải làm ngay vì thời gian không còn cho phép; vì chính những điểm này mà chúng con đã làm, và chúng con đã được chính Chúa đưa chúng con đi và chúng con phải thực hành những điều Chúa muốn.

Hôm nay chúng con xin được tôn vinh Chúa và cảm tạ Chúa để thay cho những người chưa biết, chưa tin, và cũng thay cho bằng chứng mà nhiều người đòi hỏi. Đã đến lúc chúng ta hãy cùng nhau hiệp nhất, để coi điều gì xảy ra, và Chúa muốn cho chúng con nhận ra sự gần gũi mà Chúa đang chờ đợi qua Bí Tích Thánh Thể, để mời gọi con người và chờ đợi họ trở về với Chúa. Xin cho chúng con đừng sợ hãi với cuộc sống hiện nay, nào là chiến tranh, nào là dịch bịnh và còn bao nhiêu căng thẳng, nhưng Chúa vẫn là một Đấng Thiên Chúa yêu thương và can thiệp, vì Ngài đầy uy quyền và vinh quang.

Nếu chúng ta thật sự tìm đến Ngài và tin chắc vào Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ được Ngài can thiệp. Bởi vì chúng ta không thấy và không đủ đức tin để thấy, không đủ đức tin để xin, và chúng ta không hoàn toàn hiểu được tình yêu của Chúa vẫn chờ đợi chúng ta cho đến ngày hôm nay. Cho nên, chính vì điều đó mà Chúa mở cánh cửa nhà tạm đi tìm chúng ta; và đâu có tình yêu nào giống như một Đấng Thiên Chúa đã thương con người trên 2000 năm trước, và vẫn yêu thương con người sau 2000 năm, vẫn thương yêu, vẫn bảo vệ, vẫn chở che, vẫn đi tìm.

Tin sẽ được, tìm sẽ thấy và gõ sẽ mở cho – đó là bổn phận trách nhiệm đặc biệt của chúng con đến đây, để thấy mọi người anh chị em khi họ đón nhận, và cho họ được tin và họ dành thời gian đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để họ có một khái niệm mới mà Chúa đã viếng thăm bằng ánh sáng. Và khi ánh sáng đến thì những ai còn nằm trong bóng tối chắc chắn rằng chúng ta phải biết; bởi vì Chúa là ánh sáng, là chân lý sự thật. Nếu chúng ta nằm trong tội lỗi thì chúng ta thật sự có xứng đáng hay không? Nhưng ánh sáng đến thì bóng tối sẽ bị tiêu diệt, nếu chúng ta hiểu được điều này thì hãy cải thiện và trở về với Chúa trước khi quá trễ.

Tất cả mọi điều xinh đẹp này Chúa ban tặng cho chúng ta nhưng có mấy người tạ ơn Ngài, mấy người đón nhận? Nhưng nếu chúng ta không quý trọng, để giữ tất cả những sự tốt đẹp này, thì chúng ta cũng sẽ bị phá hủy bởi một thế giới mà con người luôn tìm đủ mọi cách để phá đi những gì đẹp nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho cả thế giới; nhưng có những kẻ luôn tìm cách phá hoại, giết hại con người và dùng những trái bom, vũ khí nguyên tử, đã làm cho con người điêu đứng.

Đó là những sự việc đang xảy ra, và đặc biệt chiến tranh hiện nay chúng ta không chắc chắn rằng chúng ta sẽ được những ngày hòa bình như thế này, chúng ta phải cầu nguyện, vì chỉ có Chúa là Đấng can thiệp và chở che. Vì Ngài đã xuất hiện thì chắc chắn chúng ta đã biết thế kỷ này được Chúa Giêsu đến tỏ hiện bằng ánh sáng, thì một điều gì đó của thiên quốc cũng sẽ binh vực cho những ai thuộc về Ngài.

Cho nên, hôm nay chúng ta cảm tạ ơn Chúa, chúng ta chúc tụng Ngài; ngồi trên bờ biển của thành phố Vancouver, đặc biệt nhìn thấy một bầu trời, không khí và ánh nắng rất là êm ả, đồng thời núi đồi rất là đẹp – một vẻ đẹp tự nhiên Thiên Chúa ban tặng. Chúng ta phải cảm tạ ơn Ngài, thay tiếng nói cho sông núi, thay tiếng nói cho biển cả, thay tiếng nói cho mây trời; tất cả những cảnh đẹp này để nói lên lời tạ ơn Chúa, vì Chúa vẫn hiện diện ở giữa chúng ta.

Xin đừng quên chúng ta là những người được Chúa Giêsu Thánh Thể chuộc về bằng giá Máu, được bàn tay yêu thương của Đức Chúa Cha tạo dựng nên từ đất sét, để trở thành một con người. Chúng ta có không khí mà Chúa ban cho, thì hãy cho chúng ta một chút thời gian trong Mùa Chay này, để suy niệm những gì Chúa ban, mà sống với một đời sống xứng đáng khi chúng ta còn cơ hội được trở về với Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha.

Nhờ giá Máu của Đức Giêsu Kitô, được cảm nhận trong tâm tình tạ tội, tri ân để xứng đáng những gì Chúa ban, Chúa binh vực và Chúa cho chúng ta. Nếu muốn được hòa bình, nếu muốn thế giới không còn những ngày dịch bịnh, chúng ta hãy cầu nguyện, để rồi chính Mẹ Maria dạy chúng ta; vì chính những điều của Mẹ dạy sẽ mang lại cho chúng ta nguồn an ủi khi có những sóng gió, hay có những thử thách.

Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa, chúc tụng Chúa, và ngợi khen Chúa, với tình yêu bao la mà Chúa đã dành và cho chúng con, trong một sứ vụ làm chứng cho sự thật về Chúa Giêsu Thánh Thể; còn những việc khác thì chắc chắn Chúa sẽ dành cho mỗi người chúng ta sự cảm nghiệm qua Chúa Thánh Thần, khi chúng ta thật sự thực hành như Mẹ dạy chúng ta qua món quà Sáu Lạy.

Chuỗi hạt Lòng Thương Xót thứ năm: Ly Trái Tim Cha, xin đưa nhân loi v vi tình yêu ca Ngài.

Chuỗi hạt thứ năm, chúng con kính dâng lên Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô.

Con cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con cơ hội được đến một đất nước mà chúng con nghĩ rằng chúng con sẽ không bao giờ biết được nơi đây, nhưng Chúa đã cho chúng con cơ hội trong Mùa Chay; thay vì chúng con ở nhà, để chúng con còn những việc cần thiết trong sự hy sinh hãm mình như mọi năm để đi vào Mùa Chay. Nhưng Mùa Chay năm nay thì Chúa muốn chúng con ăn chay bằng cách chúng con đến với tất cả các nơi chúng con dường như rất xa lạ, không biết, nhưng lại mang món quà, cũng là những hạt giống của nước Trời, mà Mẹ Maria ban tặng cho nhân loại, đến để gieo vãi khắp những vùng đất lạ, vùng đất mới mà Chúa cho phép.  

Chính những điểm này mà chúng con vô cùng cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa, vì có những việc Thiên Chúa an bài, với lòng tin thì chúng con sẽ thấy đầy cả những ý nghĩa, chứ không phải chỉ giữ chặt những gì vốn trong đời sống với thói quen, nhưng tâm hồn thì khô khan, nguội lạnh khi chúng con bước vào Mùa Chay của mỗi năm; năm nay là một năm tất bật, có nhiều nơi để chúng con đi, nhưng cuối cùng thật là ý nghĩa, vì hạt giống đã được gieo tại những vùng đất mà Chúa cho phép.

Hôm nay tại Vancouver, Canada, con ngồi trên bờ biển, hướng về núi đồi và phong cảnh đẹp tự nhiên mà Chúa cho phép trong buổi chiều cuối cùng này, và ngày mai trở về với địa phương của chính mình, để ngợi khen và cảm tạ Chúa qua Năm Dấu Thánh mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng con và thế giới.

Không phải chỉ là những ngày Chúa muốn chúng con ủ rũ, khóc lóc, mà Chúa muốn chúng con hiểu rằng Năm Dấu Thánh của Chúa đóng dấu trong linh hồn chúng con, bằng tình yêu thương với Lòng Thương Xót bao la mà Đức Chúa Cha, Dấu Thánh thứ nhất, đã ban đến cho nhân loại qua muôn thế hệ; mục đích để chờ đợi con người được thánh hóa trở về với Ngài, đó là sự chờ đợi khao khát mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Chính Chúa Giêsu đã mang những Dấu Thánh này, là một sự vững vàng nhất, để cứu loài người nhân loại của chúng ta qua bao thế hệ; đặc biệt một thế hệ nằm trong những ngày với chiến tranh căng thẳng như hôm nay nhưng chúng ta lại được suy niệm về Dấu Thánh thứ nhất, để tưởng niệm Lòng Thương Xót bao la không ngừng nghỉ, đã ban đến cho nhân loại và cho chúng ta cơ hội để chúng ta được trở về với Ngài, bằng ơn thánh hóa mà Thiên Chúa cho chính chúng ta. Xin cho chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa, trở về với Chúa, và trở nên công chính, để xứng đáng những điều của Ngài ban và cho chúng ta trong sự khẳng định với sự suy niệm của Năm Dấu Thánh.

Chúng ta tin vào Đức Giêsu như chúng ta được nghe Đức Chúa Cha, vì đã quá yêu thương thế gian mà đã hy sinh chính Con Một của Ngài. Chúng ta tin vào Chúa Kitô để được sống, đó là Dấu Thánh thứ hai chúng con tuyên xưng; vì chúng con phải tin Chúa Giêsu và tin một cách tuyệt đối thay vì tương đối. Những việc chúng con làm hôm nay là vì chính Chúa ban, vì chính Chúa cho, để giúp đồng loại của chúng con được can thiệp, để trở về với Thiên Chúa, được ơn Chúa để can đảm trở về, để nhận ra sự hiện diện có thật mà Chúa vẫn sống động với thế giới loài người nhân loại của chúng con.

Đó cũng là bằng chứng của Ơn Cứu Độ mà mỗi một người chúng con đều được Chúa cứu và được Chúa mang về. Nhưng phần còn lại thì Chúa vẫn luôn tôn trọng chúng con, vì Chúa đã yêu thương, đến để cứu và cho chúng con được trở về; chúng con được trở về vĩnh viễn muôn đời và mãi mãi hay không, thì tuỳ thuộc nơi mỗi người chúng con qua giáo lý của Ngài để lại.

Ngày hôm nay, dù thế giới của chúng con sa đọa, sống trong tội lỗi, nhưng Chúa vẫn là một Đấng Thiên Chúa Cứu Chúa, là một Đấng Thiên Chúa Cứu Độ, cho nên chúng con luôn có niềm hy vọng; luôn luôn có hy vọng để trở về, khi chúng con lắng nghe trong tâm tình sám hối ăn năn. Chúng con chỉ biết nói lên lời cảm tạ với Dấu Thánh thứ hai, chúng con tuyên xưng Đấng Cứu Chúa, Ngài vẫn tiếp tục lắng nghe, vẫn cho chúng con cơ hội là những kẻ tội lỗi được ăn năn trở về, xin cho chúng con hãy suy niệm thật nhiều và thật kỹ trong Mùa Chay này, để chúng con có một cơ hội gặp gỡ, và trở về với Chúa bằng nội tâm, bằng con tim.

Cuộc sống của chúng con thì luôn xô bồ với vật chất tiền tài và tất cả thực tế, nhưng về đời sống thiêng liêng rất cần trong thế giới hiện nay, cho nên qua những cơn dịch bịnh để chúng con nhìn thấy với sức lực của con người chẳng làm gì được cả; chỉ có một điều duy nhất là tin vào Chúa mới có niềm hy vọng, để chúng con vượt qua những sự khó khăn thử thách của nhân loại đã và đang đối diện, với tất cả mọi sự căng thẳng và khó khăn như ngày hôm nay.

Dấu Thánh thứ ba, con xin tôn vinh và cảm tạ Chúa Thánh Thần, bởi vì có Chúa Thánh Thần mới dạy dỗ, hướng dẫn, để giúp chúng con hiểu được những gì của ngày hôm nay trong thiêng liêng với lòng tin. Lòng tin của chúng con mới có hy vọng, lòng tin của chúng con mới có chiều sâu, chiều cao và chiều rộng, được nhận và tin rằng một Đấng Thiên Chúa đã cứu chúng con, và Ngài can thiệp cho chúng con, và lời cầu nguyện được Chúa can thiệp và chấp nhận.

Chúng con xin dâng lên Chúa Thánh Thần, chúng con là những kẻ cần đến Ngài, vì chúng con luôn sống trong những ngày tháng thiếu sót, yếu đuối và bất chính. Tội lỗi đã làm cho chúng con đau khổ, lo âu và sợ hãi, tội lỗi đã làm nên chiến tranh, tội lỗi đã gây nên chết chóc, tội lỗi đã làm cho con người bị dịch bịnh, và tội lỗi đã làm cho con người không còn yêu thương và liên đới.

Cho nên, chúng con xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con để thế giới được cải thiện, hoàn thiện trở về, để được nhận ra công lý và công chính nơi Chúa Thánh Thần ban cho. Xin Ngài đốt lên ngọn lửa đức tin trong mỗi một tầng lớp, mỗi một quốc gia, mỗi một địa vị, và mỗi một hoàn cảnh, để chúng con nhận biết Chúa, vì Chúa là niềm hy vọng mà chúng con rất cần trong lúc này. Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Chúa, và xin Chúa cho chúng con được trở về với sự công chính, và đón nhận tất cả những sự tốt đẹp nhất của chân thiện mỹ mà Chúa đã ban, để chúng con được trở về với sự công chính mà Chúa đã dành cho chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần, con dâng thành phố Vancouver này lên cho Chúa, con dâng tất cả những tiểu bang chúng con đến cho Chúa, con xin dâng tất cả những việc làm âm thầm của chúng con lên cho Chúa. Xin cho đời sống đức tin của người Kitô giáo được trỗi dậy một cách mạnh mẽ, tin tưởng và thực hành sống động, để trở về với Thiên Chúa khi thời gian mà chúng con thấy được sự cấp bách đang bao quanh. Chúng con phải nỗ lực hiệp nhất đến với Chúa Giêsu, xin Ngài can thiệp cho thế giới của chúng con, và can thiệp cho mỗi một đất nước.

Xin cho họ được ăn năn sám hối trở về, để xứng đáng sự yêu thương, sự chờ đợi và sự can thiệp của chính Ngài, qua sự soi sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Con xin cho sự hiệp nhất của mỗi quốc gia, mỗi hoàn cảnh, mỗi địa vị, và mỗi chức vụ, ngoài xã hội cũng như trong Giáo Hội; vì sự hiệp nhất đoàn kết mới có thể nhìn ra được những điều tốt nhất và những điều gì mà con người cần phải từ bỏ, để thật sự có hòa bình mà loài người nhân loại của chúng con đang mong muốn và khao khát.

Dấu Thánh thứ tư con cảm tạ ơn Mình và Máu Thánh Chúa, vì đã đến lúc con người của chúng con không thể từ chối sự thiêng liêng mà Chúa Giêsu trên 2000 năm trước đến để cứu chúng con, hơn 2000 năm sau Ngài vẫn yêu thương chờ đợi và vẫn ở cùng chúng con cho đến ngày hôm nay. Sự thiết lập Thánh Thể Chúa Giêsu là một bằng chứng của sự ở lại, để ngày hôm nay những điều kỳ diệu được xuất hiện qua ánh sáng của Chúa Giêsu Thánh Thể, qua vinh quang của Ngài tỏ hiện, để củng cố đức tin cho nhân loại, và sự trở về cần có nơi mỗi một người chúng con.

Dù chúng con là ai, chúng con phải cần biết Đấng đã cứu, Đấng đã chờ đợi, và Đấng đã cho chúng con cơ hội được nhận biết Ngài, trở về với Ngài, và có một đời sống cần cải thiện, để chuẩn bị cho những ngày tháng căng thẳng như những biến cố mà chúng con đang nhìn thấy. Xin Chúa thương cho chúng con được tìm đến Chúa, và trở về với Chúa. Nơi Chúa mới có niềm hy vọng mà mỗi một người chúng con phải có một trái tim và nội tâm cầu nguyện, để được đón nhận những gì mà hôm nay chúng con còn được đón nhận nơi sự can thiệp của thiên quốc, qua Chúa Giêsu Thánh Thể, dành một cách đặc biệt cho chính chúng con.

Dấu Thánh thứ năm, chúng con cảm tạ ơn Mẹ Maria; nếu không có Mẹ chúng con thật sự không thể hiểu được những việc mà ngày hôm nay chúng con đã làm; nếu không có Mẹ dạy dỗ với món quà Sáu Lạy thì không có một đức tin suốt mười một năm, dù là với những gian nan khổ ải nhưng chúng con vẫn tiếp tục lên đường; không có Mẹ dạy thì chúng con cũng sống trong những ngày tiêu cực, và sống trong những ngày tội lỗi thiển cận mà chúng con vẫn quen trong cuộc sống của thực tế.  

Ngày hôm nay dù chúng con không làm được những việc lớn lao nhưng chúng con có những sự hy sinh âm thầm, và chúng con đã lên đường với tất cả những gì có thể làm được, để giúp cho mọi người quay trở về với Chúa khi thời gian còn cho phép. Và đây cũng là điều mỗi một người chúng con đều cần, là nội tâm và sự cầu nguyện của tâm hồn, của trái tim, với lòng sám hối ăn năn, cộng thêm sự khiêm nhượng nhỏ bé. Bởi vì Thiên Chúa đã ban cho con người quá nhiều, tất cả, nhưng mấy ai có thể cảm nhận được, để sống một đời sống biết cảm tạ ơn Ngài. Tất cả những điều này chúng ta cần phải mỗi ngày cám ơn Chúa, mỗi ngày đón nhận hồng ân của Chúa, và mỗi ngày đón nhận không khí của chính Ngài ban cho.

Xin cho chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất, lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ, để biết cách cầu nguyện, biết cách suy niệm, và biết cách nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa mà trở về. Vì ngoài Thiên Chúa ra không ai có thể can thiệp cho chúng ta, trong dịch bịnh, chiến tranh và còn rất nhiều sự tệ hại tiêu cực của thế giới hiện nay, qua đời sống của thế giới thực tế của Giáo Hội, cũng như xã hội, mọi tầng lớp, mọi vai trò. Chúng ta chỉ cần một điều duy nhất, hiệp nhất sống trong niềm hy vọng nơi Đức Giêsu Kitô, Ngài ban và qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria.

Chúng ta luôn cần có Mẹ bên cạnh để xin Mẹ dẫn dắt, và chỉ dạy cho chúng ta, để chúng ta đi vào Mùa Chay của năm 2022 một cách đúng nghĩa, và chúng ta chuẩn bị cho Tuần Thánh rất đặc biệt trong cuộc đời của chúng ta trong năm nay, là một năm đóng dấu; vì chưa có chiến tranh nhưng đã xảy ra. Chiến tranh là sự bắt đầu, chúng ta liệu rằng mọi điều có thể được êm ả như hôm nay hay không?

Về mặt xã hội, chúng ta thấy đó là vật giá leo thang, kinh tế đang đi vào sự suy đồi; và cơn dịch bịnh vẫn tiếp tục hoành hành, và mạng sống chúng ta cũng đang bị đe dọa bởi vũ khí. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải cầu nguyện, bởi vì Mẹ đã dành cho chúng ta một món quà trước mười một năm, để chuẩn bị cho điều gì sắp đến; và đây là lúc mà chúng ta lên đường để chia sẻ cùng với anh chị em.

Chúng ta không còn thời gian nữa, đừng để cho những nguyên tắc và đừng để cho những luật lệ cũ kỹ khắt khe, mà chúng ta mất đi một cơ hội để cùng nhau hiệp nhất đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Và hãy làm chứng sự thật này cho thế giới được biết, để những người chưa tin được tin, những người chưa biết được biết, và những người khô khan nguội lạnh cũng được trở về với Chúa; khi chúng ta biết cách cầu nguyện và suy niệm qua Năm Dấu Thánh.

Đức Giêsu Kitô đã chết trên 2000 năm, nhưng Ngài vẫn sống trong lòng tin và trong tâm hồn của mỗi một người chúng ta. Nếu muốn gặp gỡ Ngài thì phải sống động trong đức tin và lòng tin, bằng phương cách cầu nguyện như Mẹ đã dạy, thì chúng ta mới có thể gặp gỡ Ngài và sống trên những bước đường nhẫn nại, hy sinh, để đi vào con đường mà Chúa đã dành cho chúng ta mỗi một người, qua đoạn đường Thập Tự Giá, mà Chúa đã đi và Ngài chọn cho mỗi một người chúng ta đi giữa cuộc đời này.

Chúng ta đừng sợ và nản lòng, vì Chúa là niềm hy vọng, là nguồn nâng đỡ, và Mẹ là người chỉ dạy để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta hiểu được cuộc sống và chúng ta hy sinh cho anh em của mình; và chúng ta cũng nâng đỡ những người anh chị em mà chúng ta đang gặp, để sống trong bác ái, và cũng hy sinh để cầu nguyện cho các linh hồn đã ra đi, và họ là những người vô tội, là những nạn nhân, mà họ đang cần sự cầu nguyện của chúng ta.

Chúng ta hãy suy niệm trong Mùa Chay này, để chúng ta xin cho những người còn sống được trở về, và những người có tội được ăn năn sám hối; ngay cả chúng ta. Và xin cho các linh hồn cũng được hưởng nhờ qua sự hy sinh của chúng ta trong Mùa Chay mà chúng ta được suy niệm và dâng lên Thiên Chúa, qua món quà mà Mẹ Maria đã ban tặng là của lễ Sáu Lạy, mà mọi tầng lớp, mọi vai trò, rất cần để thực hành trong đời sống của nội tâm, bằng sự cầu nguyện, và đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để xin Ngài thương và can thiệp cho chúng ta.

Lời nguyện thứ sáu, chúng con kính dâng lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và xin cho sự toàn thắng của Mẹ.

Con xin cảm tạ ơn Chúa và dâng lên lời cầu nguyện qua Dấu Thánh thứ năm. Chúng con cảm ơn Mẹ, Mẹ đã dạy cho con cùng với anh chị em suy niệm vào Mùa Chay này. Đồng thời, lời nguyện thứ sáu con không quên dâng lên lời cảm tạ và tri ân Mẹ, Mẹ đã dạy cho chúng con để xin dâng lên Thiên Chúa qua mỗi Ngôi vị, với sự suy niệm qua mỗi mầu nhiệm của Chuỗi Lòng Thương Xót cũng như Chuỗi Mân Côi, mà chúng con thường đọc hàng ngày và nhớ đến trong giờ Lòng Thương Xót Chúa.

Con dâng Canada, với những lời nguyện dành cho đất nước này, cho họ được hưởng nhờ những hồng phúc mà Mẹ đã đưa chúng con đến đây; đặc biệt cho các giám mục, linh mục, họ là những người được nhận ra đầu tiên để được hướng dẫn con chiên và được đi vào sâu hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được biết những việc mà Chúa đã làm, và can thiệp cho chúng con và cho thế giới, để tăng trưởng đức tin, và giúp cho mọi người được sống sâu thẳm hơn trong sự cầu nguyện mà Mẹ Maria đã ban tặng, qua lời nguyện mà con kính dâng.  

Lạy Đức Chúa Cha, con cảm ơn Cha đã cho chúng con một người Mẹ. Mẹ đã hiểu rằng chúng con yếu đuối lắm, chúng con rất nhiều vấp ngã, và chúng con ít khi vâng lời, lắng nghe, cho nên ngày hôm nay thế giới đã xảy ra chuyện rồi. Chúng con không còn cơ hội nào để cứu vớt được nữa, chỉ ngoài sự thương xót và sự can thiệp của Chúa, qua sự chỉ dạy của Mẹ, để chúng con biết, để xin Chúa thương đón nhận và tha thứ, để chúng con xứng đáng được Chúa can thiệp cho chúng con trong lúc này. Đây là điều mà chúng con không quên, xin Cha cho chúng con dâng lòng tôn kính lên Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội và cho sự toàn thắng của Mẹ, và chúng con xin được cầu nguyện với Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể, Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ của Đấng Cứu Độ, Mẹ của toàn thể nhân loại chúng con, Mẹ của mỗi thánh nhân, mỗi tội nhân, mỗi phạm nhân, mỗi chứng nhân, mỗi nạn nhân, mỗi hối nhân, mỗi phạm nhân, mỗi bịnh nhân, mỗi linh hồn nơi chốn luyện hình, Mẹ của toàn thế giới, Mẹ của Giáo Hội, Mẹ của các linh mục tu sĩ, Mẹ của mỗi một người chúng con và Mẹ của thành phố Vancouver.

Hôm nay, đặc biệt chúng con cầu nguyện tại bờ biển của thành phố Vancouver, xin Mẹ ban một cách đặc biệt cho đất nước này họ cảm nhận được tình yêu của Chúa, để họ trở về với một lòng tin mà Chúa đã dành cách đặc biệt cho chính chúng con có cơ hội được làm chứng cho món quà của Mẹ ban tặng cho thế giới, và trở thành của lễ cho mỗi một người rất cần hiện nay, qua những biến cố đang xảy ra và qua những sự bất ngờ. Cho nên, hôm nay chỉ có điều chúng con thẩm sâu tin tưởng và cầu nguyện, xin Chúa thứ tha để trở về và xứng đáng để được Chúa can thiệp cho chúng con và cho thế giới.

Giờ đây, chúng con cũng xin cảm tạ ơn Mẹ. Nhờ Mẹ dẫn chúng con đến với Thánh Cả Giuse, là đấng quan thầy của Giáo Hội, cầu bầu cho Giáo Hội chúng con, xin cho các ngài một đời sống hiệp nhất và học gương Thánh Cả Giuse liêm chính, công chính, và trách nhiệm. Thánh Cả Giuse cũng là một đấng vâng phục Đức Chúa Cha, Ngài đã hoàn tất nhiệm vụ, Ngài đã trở thành trưởng gia của Gia đình Thánh năm xưa; xin Ngài cũng trở thành quan thầy trong mỗi một gia đình của thế giới loài người, để chúng con nhận biết bổn phận và trách nhiệm để trở về với Thiên Chúa, qua sự chỉ dạy và giáo lý của Ngài.

Chính Mẹ đã dạy cho chúng con đến với ba Tổng lãnh Thiên thần, xin sự trợ giúp của các ngài, vì thế giới của chúng con giữa thiện và ác đang tranh đấu với nhau; nhất là thế giới đang bị thống trị bởi những tội ác đa số, vì tất cả những sự bất chính đã trở thành chiến tranh, đau khổ, dịch bịnh, ly gián, và còn rất nhiều điều mà thế giới loài người đang mắc phải và vấp phải qua cơn dịch bịnh. Và còn những sự đồi bại cũng như còn những điều đi vào tiêu cực của một xã hội cũng như Giáo Hội trong thời đại của ngày hôm nay, những điều mà chúng con xin được Chúa thương và can thiệp, qua sự chỉ dạy của Mẹ. Vì lời cầu nguyện sẽ được Chúa Cha thay đổi và biến đổi thế giới.

Chúng con được biết rằng giữa thế giới này chúng con đang đối diện và phải tranh đấu với những kẻ gian ác, những kẻ không tin Chúa, và những kẻ đang thống trị những sự ác trên thế giới này. Ngày hôm nay Chúa dành cho chúng con cơ hội được đón nghe sự chỉ dạy của Mẹ Maria mà cầu nguyện với ba Tổng lãnh thiên thần, cùng với mười hai Tổng lãnh Thiên thần, Thiên thần Bản mệnhTriều thần thánh Thiên quốc.

Xin sự giúp đỡ của gia đình thiên quốc can thiệp cho chúng con trong lúc này. Vì thế giới của chúng con không thể đối đầu được với tất cả những trái bom, những nạn nhân và những kẻ vô tội đã chết; đó là những kẻ thấp cổ bé miệng, rất nhiều người, là những nạn nhân qua bao quốc gia và qua bao thời đại, họ là những người vô tội nhưng họ đã chết.  

Đặc biệt, chúng con được đến thành phố Vancouver; những người sống không nhà, không cửa, họ sống lang thang, bẩn thỉu, dơ dáy, không cơm ăn áo mặc, nằm trên vệ đường mà chúng con nhìn thấy quá nhiều ở tại đất nước này, và những đất nước khác cũng vậy. Đây là những người như chúng con nhưng đời sống của họ thật là tội nghiệp và rất là tồi tệ. Con xin Chúa làm sao cho họ có tình thương, họ có tình yêu để nâng đỡ những người đồng loại như chúng con có một đời sống căn bản, không để họ vất vưởng, không để có những người hút sách, tù tội và có biết bao tệ đoan xã hội.

Đây là điều mà Chúa đến, thương xót và cứu những người này; nếu không ai cầu nguyện và không ai hiểu, thì thế giới của chúng con đi vào những ngày tháng thê thảm hơn, vì sự ích kỷ, vì sự đóng cửa lòng của những người có tiền tài, danh vọng. Họ chỉ biết thỏa mãn trong đời sống, hưởng thụ thoải mái, với chức vụ và trong đời sống của chính họ; còn những người nghèo nàn khổ sở vẫn là những nạn nhân cho dịch bịnh và đau khổ mà thế giới mang đến qua tội ác.  

Chúng con chỉ biết đây là cơ hội mà Mẹ Maria muốn cho tất cả mọi người được cùng nhau trong sự hiệp nhất, đối với thế giới là một thời điểm tồi tệ và là sự kết thúc với sự thanh lọc nhưng Chúa sẽ có cách. Bởi vì không có gì Chúa không làm được; Chúa sẽ thay lòng đổi dạ cho những người với chức quyền có trái tim tình yêu họ sẽ biết những gì họ làm, nhất là những người có chức vụ trong chính quyền.

Chúa cũng sẽ thay đổi nếu chúng ta tin và hiệp nhất, tìm đến Chúa để cầu xin và dâng tất cả mọi ưu tư, và tất cả những điều của xã hội mà chúng ta thấy, dâng tất cả những người anh chị em đồng loại mà chúng ta vừa dâng lên, họ không có nhà để ở, họ đang sống trong đau khổ, và họ đang đói khát; đồng thời những đất nước đang bị chiến tranh, đó là đất nước Ukraine, họ mất nhà, mất của và trở thành những người lưu vong tại các nước khác.

Đây là điều rất tội nghiệp cho những con người này, và ai đã gây nên tội ác này, ai chủ trì và mang đến chiến tranh đau khổ? Đây là điều chúng con cầu xin các Tổng lãnh Thiên thần và các Thánh, đặc biệt mười hai Tổng lãnh Thiên thần – các đấng trấn giữ không khí và hoàn cầu – xin giúp chúng con đẩy xa đi tất cả những chất độc của những trái bom, và cũng hãy dẹp và đánh tan đi tất cả những sợi dây xích của thần dữ, nó đã cột chặt quá lâu mà loài người chúng con không cách gì tháo gỡ; nhờ sự giúp đỡ của các ngài để cứu thế giới và cứu loài người nhân loại chúng con.

Chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất vào buổi chiều hôm nay, đặc biệt cầu nguyện cho thành phố Vancouver, cầu nguyện cho tất cả những tiểu bang mà chúng con đến, và cũng xin cho họ đón nhận và hiệp nhất cùng với chúng con cầu nguyện một cách thiết tha với Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì sự hiện diện với ánh sáng của Ngài sẽ mang lại cho chúng con, đó là ánh sáng đến; những ai trong ánh sáng thì được hoà nhập vào, và ánh sáng đến sẽ đẩy tan đi tất cả bóng tối, của sự đau khổ, nghèo khổ. Chúa nhất định sẽ thiết lập một thế giới mới cho chúng con trong thế giới này.

Nếu chúng con thật sự xứng đáng thì phải trở về bằng lòng sám hối ăn năn, qua món quà mà Mẹ chỉ dạy và thực hành, như một của lễ hàng ngày để dâng lên Đức Chúa Cha, để xin sự can thiệp của thiên đàng. Đây là những gì mà hôm nay chúng con dâng, xin thánh ý của Chúa được thực hiện những gì Chúa muốn trên chúng con và trong thế giới của nhân loại; đó là điều mà ngày hôm nay Chúa dành một cách đặc biệt cho chúng con. Tất cả những lời chúng con xin và những điều chúng con dâng đều xin Thiên Chúa qua thánh ý của Ngài thực hiện.

Chúng con không quên cầu nguyện cho các linh hồn tại thành phố Vancouver, là những người đã ra đi một cách bất ngờ qua cơn dịch bịnh vừa qua; cũng là những người gặp tai nạn đã chết. Có nhiều linh hồn vẫn còn vấn vương qua bao thế hệ khi họ chưa nhận biết và chưa có ai cầu nguyện cho họ, cho nên, đây là một cơ hội để chúng con được làm sáng danh Chúa, vinh danh Chúa.

Và xin Lòng Thương Xót bao la của Chúa cứu người sống cũng như kẻ qua đời, qua những lời cầu nguyện của chúng con, và cho sự tái sanh của nhân loại, được trở về với Đức Giêsu Kitô trong Mùa Chay của năm 2022, chuẩn bị cho Tuần Thánh vào những ngày sắp tới, thật ý nghĩa cho cuộc đời mỗi một người chúng con khi biết sám hối ăn năn trở về với Thiên Chúa qua món quà Sáu Lạy, mà Mẹ đã ban tặng và chúng con đã thi hành như Mẹ đã dạy, để chúng con học được hai tiếng “Xin Vâng” như Mẹ đã xin vâng, thì thế giới sẽ không còn những ngày chiến tranh, đau khổ, dịch bịnh.

Con cũng xin Chúa cho tất cả các linh hồn mồ côi, đặc biệt tại thành phố Vancouver, nhất là tại bờ biển mà chúng con đang cầu nguyện. Chúng con chưa bao giờ đến nhưng chúng con biết ở đâu cũng có những linh hồn vất vưởng, họ đang khao khát mong đợi nhưng không ai nhớ đến họ. Cho nên, hôm nay chúng con đến đây để cầu nguyện đặc biệt cho họ, và những linh hồn mồ côi khắp nơi trên thế giới, những linh hồn chết trong cơn dịch bịnh Covid-19 của năm 2020 và 2021.

Đặc biệt những linh hồn thai nhi mà chúng con đã nhìn thấy được trong giấc mơ. Các linh hồn thai nhi đến để nhờ chúng con, và chúng nó cũng đang khóc lóc, bởi vì chưa chính thức được xin Chúa rửa tội và xin hội nhập thật sự vào Giáo Hội. Cho nên, chính điều này con cũng xin tại bờ biển Canada này, vì chúng con biết rằng có rất nhiều thai nhi, đặc biệt những em bé cũng đã bị mất ở Quebec cũng rất là nhiều trong những năm tháng trước kia. Xin Chúa thương xót cho các em bé được về với ánh sáng của Chúa qua Lòng Thương Xót.  

Con cũng không quên xin cho tất cả những vua chúa tại đất nước Canada này, những vị vua chúa qua bao thời đại, đặc biệt tại nước Việt Nam và trên toàn thế giới, những vị quan quyền vẫn còn nơi chốn luyện hình. Họ là những người nếu không ai nhớ đến họ thì không ai có thể biết rằng họ đang chờ đợi nơi chốn luyện hình quá lâu qua bao thế hệ. Nhưng hôm nay Chúa cho phép, qua món quà của Mẹ, để chúng con xin, và nhớ đến các linh hồn quá cố, để xin cho họ sớm được trở về với ánh sáng của Lòng Thương Xót mà Chúa ban cho nhân loại hiện nay, và cho những người qua đời cũng như những kẻ còn sống trong thế giới này. Nếu họ ăn năn sám hối, Chúa sẽ có cách tha thứ và dành cho họ.  

Chúng con cũng không quên cầu nguyện cho các Giáo Hoàng, các hồng y, các giám mục, các linh mục tu sĩ, vẫn còn nơi chốn luyện hình đã quá lâu không ai nhớ đến, nhưng chúng con xin Chúa thương nhớ đến các ngài. Dù trong cuộc đời này có biết bao lầm lẫn, cuối cùng đã đến nơi đó cũng đã quá lâu, xin Chúa thương xót cho các ngài được trở về với Chúa. Con không quên cầu xin cho những nghệ sĩ tại Việt Nam cũng như những nhạc sĩ tại đất nước này, đặc biệt ca sĩ PN và tất cả các ca sĩ quá cố đã qua đi. Họ là những người không biết Chúa nhưng họ đã ra đi và đang ở nơi chốn tối tăm, thì xin Chúa thương cho những linh hồn đó cũng được hưởng nhờ, để trở về với ánh sáng của Lòng Thương Xót.  

Con không quên cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, anh chị em trong nhóm, người ra đi và kẻ ở nhà đang làm việc, và họ cũng là những người có thân nhân nơi chốn luyện hình, đặc biệt là những người đang có mặt tại nơi đây; xin Chúa thương cho ông bà, cha mẹ, và những người thân của họ cũng sớm được trở về cùng Chúa qua Lòng Thương Xót, qua những ngày tháng hy sinh của họ, để cầu nguyện cho những người thân.

Con cũng không quên xin Chúa thương cho những người đang đau ốm dài ngày trên giường bịnh, những người đang bị quỷ nhập, những người đang bị quỷ phá, và đang bị quỷ điều khiển, xin Chúa thương cho những người đó biết nhận ra Chúa và tin vào Chúa; và xin Chúa chữa lành cho những người đang rớt vào tình trạng với những ngày bị khống chế bởi quỷ, mà họ đã không đủ lý trí và họ cũng không có sức lực để mà cưỡng lại. Đây là một thời điểm mà chúng con cầu xin sức mạnh của Lòng Thương Xót đánh tan đi tất cả những bẫy rập kinh hoàng, để giải cứu những nạn nhân và những kẻ vô tội đã chết, và những người đang bị cầm giữ bởi quyền lực của ma quỷ.

Hôm nay, chúng con chỉ biết nhân Danh Đức Giêsu Kitô, và qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, để thế giới của loài người chúng con được cứu, được chữa lành, và được tha tội, khi chúng con nhận ra, thực hành và hiệp nhất với nhau, và đi sâu vào sự suy niệm với món quà Sáu Lạy và của lễ được dâng lên Thiên Chúa toàn năng mỗi ngày, để xin Ngài thương tha thứ, thánh hoá và biến đổi chúng con.

Giờ đây, con cũng xin cùng với anh chị em được kết thúc tại bờ biển Vancouver buổi chiều rất đẹp, ấm áp, không lạnh, không gió và biển rất là yên lặng, chỉ có núi bao phủ bởi tuyết nhưng chúng con không cảm thấy lạnh. Có những chiếc thuyền đang ở ngoài biển rất là đẹp, và chưa bao giờ chúng con thấy những cảnh vật này; chúng con ngợi khen Chúa và cám ơn Chúa đã thương tặng cho chúng con một buổi chiều rất đẹp, tại bờ biển Vancouver. Chúng con cùng nhau đến đây, và ngày mai chúng con sẽ chia tay nhau, mỗi người trở về địa phương của mình để tiếp tục với những công việc, qua sứ vụ mà Chúa giao.

Chúng con cám ơn Chúa với những ngày Chúa chúc lành cho chúng con ở nơi đây, trên những chuyến chúng con đi, và những nơi chúng con ăn, ngủ hoặc bất cứ điều gì con cũng vẫn tiếp tục dâng lên Chúa, cho đến lúc chúng con trở về với địa phương của mình để tiếp tục những công việc mà chúng con làm để sáng danh Chúa, vinh danh Chúa, và thờ lạy Chúa. Chúng con nhân danh Chúa, là Thiên Chúa của tình yêu, bây giờ cho đến mãi muôn đời.  

Lucia, cùng với anh chị em xin được kết thúc buổi chiều hôm nay, dâng lên Chuỗi Lòng Thương Xót, với sự suy niệm, kết thúc vào lúc 6 giờ 08 phút chiều, Thứ Tư, 6 tháng 4 năm 2022, tại bờ biển Vancouver mà Chúa cho chúng con được ngắm nhìn, được cầu nguyện và được dâng Chuỗi Lòng Thương Xót tại bờ biển này, để cầu nguyện cho các linh hồn, xin được Chúa thứ tha để họ được hưởng nhờ Lòng Thương Xót của Chúa. Và xin cho những kẻ chưa tin được tin, những kẻ chưa biết được biết, những kẻ có tội được ăn năn sám hối và đặc biệt xin cho những người tại quốc gia này được tìm biết Chúa, nhận ra Chúa và sống công chính.

Chúng con cũng xin cho các giám mục, linh mục tu sĩ, họ là những người đại diện cho Giáo Hội, để họ cũng được đón nhận sự can thiệp của Mẹ. Xin Mẹ gìn giữ các ngài, để các ngài làm chứng cho sự thật và binh vực cho sự thật, mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho món quà được mang đến Canada, qua chính Mẹ là tác giả của món quà Sáu Lạy; và dẫn dắt thế giới của chúng con quay trở về với Thiên Chúa của tình yêu và Lòng Thương Xót cho đúng thời gian khi còn được cho phép. Chúng con nhân danh Chúa, là Thiên Chúa của tình yêu, bây giờ và cho đến mãi muôn đời. Amen, Amen, Amen.

Chúa Giêsu Thánh Thể xuất hiện trong Nhà thờ St. Theresa lúc 7:55 tối, ngày 27-9-2014.

Thông Điệp ngày 21-11-2021

Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia:

Lạy Chúa, 8 giờ 34 phút tối, ngày Chúa Nhật, ngày 21, tháng 11, năm 2021, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, nhà tạm, Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót mà Chúa dành cho con được ở lại đây để suy niệm những lời Chúa Thánh Thần dạy qua ba Bài Đọc hôm nay, ngày lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Con cũng nhớ rằng dường như mỗi một khi đến ngày lễ này Chúa luôn dành cho con được ở lại nhà thờ, dù rằng sau thánh lễ 5 giờ chiều tất cả mọi người đã về hết, giờ đây chỉ có mình con thôi. Thường thì hay có chị Maria Nhung, nhưng hôm nay chỉ có một mình con, nhưng Chúa vẫn để cho con ở đây cùng với anh chị em ở trên điện thoại để con được đón nhận lời Chúa.  

Tất cả những gì Chúa đã dạy cho con và cho chúng con được nghe những bài giảng rất là thâm thúy, qua những giây phút suy niệm vừa qua để hiểu rõ những gì mà Chúa dành một cách đặc biệt. Chúng con không dám nói bất cứ ai, nhưng đời sống con người qua bao thế hệ thánh lễ này cử hành thường xuyên mỗi năm nhưng chắc chắn có những năm chúng con chẳng hiểu gì cả, chỉ sống lời lạt bề ngoài, và cũng nghe nhiều bài giảng rất là hay và rất là sâu đậm nhưng cuối cùng chúng con lại quên lãng một cách rất dễ dàng. Nhưng ngày hôm nay thì dường như khác biệt, nó có một điều gì đó đặc biệt qua những biến cố loài người chúng con đang gặp, đa số tại mọi quốc gia, mọi dân tộc.

Đặc biệt tại Đông Nam Á và nước Việt Nam của chúng con đang trong tình trạng với những ngày dịch bịnh rất trầm trọng, vì chính những điểm đó chúng con thấy được trước cái chết con người dường như không còn gì cả, dừng lại tất cả. Cuối cùng rồi tất cả cũng phải đi đến con đường này, nhưng sớm hay muộn, và chết một cách không chuẩn bị và không hiểu những gì mà Thiên Chúa ban cho thì quá oan uổng cho một kiếp người khi được làm con của Chúa, và được giá Máu của Chúa đã gội rửa để trở thành những người con xứng đáng để được về với Ngài và khi chúng con rời khỏi cuộc đời này. Nhưng có những người rời khỏi cuộc đời này không hiểu, không biết và chẳng bao giờ biết Chúa và chưa bao giờ có cơ hội để tin Chúa, và cuối cùng họ đang ở đâu? Họ đang khóc, họ đang hối hận, và họ đang chờ đợi.

Đây là giây phút mà chúng con càng thấu hiểu sâu hơn những gì mà Chúa dành một cách đặc biệt cho chúng con hôm nay; chúng con được xin đón nhận lời của một vị Vua Vũ Trụ dành cho chúng con được nghe. Con người thì dường như không tin vào điều này nhưng Chúa thật rất gần gũi, Chúa rất muốn con người được biết và hiểu rằng những gì Chúa làm đều cho con người, giúp cho con người có một chân lý, và đi theo cái chân lý đó để sống giữa cuộc đời này, để trải qua tất cả những khó khăn trải qua tất cả những thử thách. Chính Ngài đã chịu thử thách đó, chính Ngài phải chịu đi vào những thử thách đó để cứu con người, và mang một chân lý duy nhất để giúp cho con người được chuẩn bị cho chính mình với những ngày ý nghĩa trên trần thế, và đi vào một giáo lý với khuôn khổ để bảo vệ đời sống thiêng liêng đời này lẫn đời sau và cho linh hồn chúng con được vĩnh cửu muôn đời với Chúa.

Ai có thể cho chúng con sự sống trong hiện tại và ai có thể biết và cho chúng con sự sống vĩnh cửu muôn đời ngoài Chúa ra? Chúa đích thân làm điều đó và Chúa đích thân cho chúng con được đụng chạm, được biết, được hiểu Chúa mang thân xác một con người để đến với chúng con, gần gũi chúng con và dành cho chúng con tất cả. Hôm nay Ngài vẫn tiếp tục dành và Ngài vẫn tiếp tục tạo cơ hội; hôm nay con người đừng tiếp tục chai đá cứng lì, dửng dưng theo lý luận của trần gian, trong sự đòi hỏi của trần thế theo cách thức mà con người đã bao lần lầm lỗi cũng chưa trưởng thành.

Ngày hôm nay chúng ta không lấy gì làm lạ, vua chúa quan quyền hay trong chức vụ, hàng ngũ họ cũng là những con người trong trần thế; họ vẫn là những con người đoán sai, làm sai, họ cũng vẫn là con người đã hoàn toàn nhìn sai để kết tội một Đấng vô tội đến với thế gian để cứu toàn thể nhân loại. Đó là điều đã đi trước, thế hệ của nhân loại ngày hôm nay lại là càng hung tợn hơn, lại là càng dễ sợ hơn, lại là càng với những điều mà con người ngày hôm nay đối với nhau.

Nếu chúng ta hiểu được điều này thì ta cũng hãy học như Chúa, bởi vì sự khôn ngoan không đến từ con người. Hãy im lặng để lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, hãy chấp nhận đi trên bước đường mà Chúa dành cho chúng ta học hỏi thêm để có kinh nghiệm hơn; cuối cùng sự thinh lặng, sự thực hành và sự cao thượng cho đi đó và cuối cùng tình yêu đó mới có thể cho mọi người được nhận ra chân lý ở đâu, chân lý ở nơi Thiên Chúa, ở nơi Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ, và ở nơi những người được chọn để trở thành những tông đồ mà Ngài tín nhiệm.

Sự tín nhiệm đó để trở thành những con người chân chính, những con người công chính, và sự chân chính đó được trở thành những con người làm chứng cho chân lý mà chính Ngài đã đích thân ban đến cho loài người nhân loại của chúng ta và dành cho chúng ta trong thế hệ này và muôn thế hệ cho đến ngày còn lại. Chỉ cần chúng ta quyết định sống trong chân chính, chỉ cần chúng ta theo bước chân của Ngài, chỉ cần chúng ta sống như chính Ngài chỉ dạy; chúng ta hãy quyết định để rời khỏi tội, tránh tội, bớt tội và chúng ta quyết tâm sửa đổi đời sống thì chúng ta sẽ có một cái nhìn khác, có một đời sống khác và có một đời sống gương mẫu mà Chúa Giêsu là một khuôn đúc dành cho chính chúng ta.  

Hôm nay Ngài không bắt buộc chúng ta làm hoàn toàn giống như Ngài, nhưng Ngài dành cho chúng ta cơ hội học một cái gương mà chúng ta cần phải học điều gì là công chính, điều gì là chân chính và điều gì mà Chúa Giêsu đã đích thân thực hành đời sống chân lý mà chính Ngài đã dành cho chính chúng ta; nó bao gồm rất nhiều điều khi nói đến chữ chân lý và ai hiểu được chân lý thì thuộc về Thiên Chúa. Ngài chỉ nói những điều đó, cho nên mọi tầng lớp, mọi vai trò đều có quyền hiểu được, đều có quyền làm được và đều có quyền sống để hiểu được những điều Chúa ban và cho thì họ thuộc về là những người con của Chúa.

Cho nên, hôm nay tất cả những gì Chúa ban cho con cũng như anh chị em được nghe thì xin Chúa cho con được đón nghe tiếng Chúa như mọi năm Chưa từng đến để viếng thăm chúng con. Và giờ đây con đang sẵn sàng chờ đợi để đón nghe Lời của Chúa trong ngày lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ.

Chúa Giêsu:

Các con yêu thương của Cha,

Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thật là một ngày mà Cha chờ đợi, là một ngày mà trái tim Cha rung động và một ngày mà Cha đang nhớ những gì các con làm hôm nay.

Lucia, con đại diện những người anh chị em, thật là một điều mà Cha đã cảm thấy an ủi trong thế giới hiện nay; dù có biết bao người Cha chọn lựa, là những người hiểu biết rất nhiều về giáo lý của Cha nhưng cuối cùng Cha lại cảm thấy vui, cảm thấy vừa lòng và cảm thấy có nguồn an ủi nơi một đứa con yếu đuối và không tin tưởng những gì mà mình có thể làm được. Đồng thời rất là ngây ngô, đơn sơ, và hoàn toàn không hiểu giá trị quan trọng, vì chính những điểm đó đã trở thành khiêm nhường tuyệt đối. Ngày hôm nay những lời của con, những điều mà con đã làm thì thật sự con hoàn toàn được chính Chúa Thánh Thần điều khiển con. Chúa Thánh Thần dành cho con và chỉ dạy cho con để nói lên những lời được ghi chép trong giòng lịch sử của những ngày còn lại và bắt đầu của một thế giới mới.

Quả thật, con hãy biết rằng tất cả những gì Cha dành cho con, Cha cũng muốn con cứ mãi đơn sơ, Cha cũng muốn cho con cứ để cho cuộc sống đừng để có những áp lực, đừng để quá nhiều tính toán, đừng để quá nhiều sợ hãi. Con hãy cứ tự nhiên, con biết chắc đó là bổn phận của con, con biết chắc đó là điều con phải đại diện cho anh chị em và con biết chắc con là ngôn sứ của thời đại cuối cùng, thì những điều mà con tin và thực hiện đó Chúa Thánh Thần hoàn toàn giúp cho con hoàn tất được một chương trình mà Cha ban và Cha chọn trong vai trò của chính con.  

Lucia, hôm nay những điều Cha muốn nói thì Chúa Thánh Thần đã dành cho con nói tất cả; con đã thay thế thế giới đáp lại những gì mà hôm nay Cha muốn cho nhân loại ghi chép. Ngày hôm nay Cha rất là vui và giờ cuối cùng Cha cũng muốn con hiểu được ba Bài Đọc của ngày hôm nay. Chính điều đó là điều đích thực nhất mà Cha muốn cho mọi tầng lớp, mọi vai trò họ đều hiểu một cách gần gũi cặn kẽ, không chữ không nghĩa nhưng rất thực tế vì đó là điều sự thật Cha mong muốn.

Các con thương yêu của Cha, hãy cầu nguyện tiếp tục; hãy cầu nguyện tiếp tục cho những việc của các con làm để trở thành một cuốn sách thật sự, vào đúng ngày giờ thì điều đó sẽ để lại cho một lịch sử vào đoạn cuối và những ngày trong tương lai. Cha biết trước khi làm điều này phải trải qua rất nhiều khó khăn và trải qua rất là nhiều thử thách; các con đừng sợ, vì cuộc đời của Cha đi trên trần thế đó là những đoạn đường mà các con đã thấy – bắt buộc hạt giống khi được gieo ra nó phải thối đi, nó phải chết đi và nó sẽ trở nên mạnh mẽ và nó sẽ mọc một cách mạnh mẽ và sanh hoa kết trái.    

Chắc chắn rằng những gì mà các con đã trải qua mười năm sẽ còn dài hơn, những điều đó đủ giúp cho các con mạnh mẽ, và từng mỗi một giai đoạn các con sẽ trưởng thành hơn, học hỏi nhiều hơn. Càng chịu đựng những sự thử thách bao nhiêu thì các con lại càng cứng rắn nhiều hơn, vững vàng nhiều hơn, và có kinh nghiệm nhiều hơn, để các con sẽ đối diện trong những ngày sắp tới. Vì đây là một thế giới giữa thiện và ác, chỉ dựa vào những gì của lý thuyết, chỉ dựa vào những điều của thực tế thì các con thật sự như bao nhiêu người khác, có nhiều điều mà thế giới được đón nhận. Bởi vì đó là do Chúa Thánh Thần hướng dẫn nhưng trong mọi tầng lớp, mọi vai trò Cha chỉ muốn gần gũi và sống động bằng con tim.

Cha chỉ muốn các con hiểu được Cha là một vị Vua mà con người ngày hôm nay ghi nhớ là Vua Vũ Trụ, nhưng Cha không cai trị các con như những vị vua của trần thế mà Cha đã từng đối diện trước tòa. Cha chỉ cai trị các con bằng tình yêu của Cha, Cha cai trị các con bằng Lòng Thương Xót mà Cha chờ đợi các con. Cha cai trị các con và Cha chỉ muốn ở trong trái tim của các con, chỉ ở trong lòng của các con. Cha chỉ muốn nhìn và muốn các con hiểu rằng Cha yêu các con, Cha chờ đợi các con và Cha mong mỏi các con trưởng thành để hiểu những gì Cha dạy và Cha ban, để các con không vấp ngã trên cuộc đời này, để các con không bị một thế giới đang khuyến dụ và đưa các con vào những cạm bẫy. Cha không muốn các con phải bị lệ thuộc với tất cả điều kiện trong thế giới.

Cha muốn các con phải đi ra khỏi những gì trong thói quen đã làm cho các con ngủ quên và không nhận ra những gì nơi sứ vụ và vai trò của các con. Cha là Vua thì các con là công chúa, là hoàng tử. Như Chúa Thánh Thần đã dạy cho Lucia nói, Chúa Thánh Thần đã dành cho Lucia tường thuật tất cả, và những người được chọn lựa trong Giáo Hội, các linh mục tu sĩ là những hàng khanh tướng mà Cha đã chọn, để chuẩn bị những ngày trên trần thế và chuẩn bị bước vào một nước mà Cha dành cho những người con trọn vẹn với sứ vụ và vai trò của mình.

Tất cả đều là sự tốt đẹp nhưng sự lựa chọn của con người khi còn trên trần thế, và đó là những điều mà hôm nay như các con đã thấy trước quan toà Philatô; đời sống của những người Kinh sư Biệt phái và tất cả mọi điều cũng đang lập lại trong một thế giới nhân loại hiện nay. Cha không dùng quyền năng của Cha để ngăn chặn họ, Cha cũng không sửa phạt khi thời gian chưa đến nhưng Cha luôn dành cho họ cơ hội, Cha luôn dành cho con người trên trần thế thời gian. Cha luôn dành tất cả những gì có thể được để giúp cho các con, vì Cha biết các con yếu đuối, luôn sống trong những ngày tháng của thế giới thực tế trong tội, nó rất gần gũi; bởi vì chính những điểm đó mà Cha vẫn tiếp tục nhẫn nại cho đến ngày hôm nay.

Cha không muốn làm vị Vua lộng lẫy, một vị Vua ra lệnh, một vị Vua hưởng thụ, mà Cha chỉ muốn làm Vua khi các con chịu những sự đau khổ, khi các con có rất nhiều điều trong cuộc sống dựa vào một đời sống tinh thần trong niềm hy vọng. Cha muốn làm Vua của con tim các con, Cha muốn làm Vua khi các con đi trên những nẻo đường cô đơn, cô độc. Cha muốn làm Vua để ở cùng các con và phù trợ các con trên những bước đường các con đang đi giữa thế trần này. Nếu các con hiểu được những điều đó thì các con biết sự gần gũi, Cha không bao giờ từ chối khi các con tìm đến Cha, khi các con mất niềm hy vọng, khi các con lam lũ, đau khổ, đói khát, khi các con nằm trong cơn dịch bịnh và khi các con kêu cầu Cha không bao giờ từ chối.  

Cha muốn các con hiểu được Cha ở lại với các con, Cha muốn làm Vua, không phải là một vị Vua để người ta tôn vinh, mà là một vị Vua ở gần các con, giúp các con và cùng với các con chịu tất cả những gì trên cuộc đời này để trở thành một thế giới trọn vẹn và xinh đẹp mà Cha mong muốn; đó chính là chân lý mà Cha đã để lại ngay từ lúc đầu tiên cho đến giờ cuối cùng cũng dựa vào chân lý đó để được tiếp tục và chân lý đó để dành cho con người sự sống.

Các con yêu thương của Cha, cho đến hôm nay Cha vẫn nói với các con rằng Cha là một vị Vua thật sự, nhưng Cha là một vị Vua của tình yêu, một vị Vua của Lòng Thương Xót, một vị Vua mà Cha luôn can thiệp cho những kẻ cô đơn, những kẻ đau khổ, những kẻ bệnh tật, một vị Vua mà Cha muốn tất cả mọi người đều biết để Cha cứu họ, để Cha giải thoát cho họ, Cha nâng đỡ họ và Cha yêu họ. Cha yêu họ cho đến giây phút cuối cùng, Cha yêu họ khi con tim không còn nhịp đập và điều đó đã chứng minh những gì mà Cha đã dành cho các con và cho cả thế giới. Cha không mặc cẩm bào, Cha không đội hào quang nhưng Cha mặc cẩm bào bằng Thập Giá, Cha đội hào quang bằng mão gai; Cha ở lại với các con và ở cùng các con và chịu đựng với các con qua dấu đinh, đó chính là tình thương và tình yêu của một vị Vua mà hôm nay Cha dành cho cả nhân loại.

Các con yêu thương của Cha,

Đối với các con Cha không dùng uy quyền, uy quyền Cha có, binh quyền Cha có, Cha không dùng điều đó đối với các con. Cha là một vị Vua rất nghèo, nghèo hơn tất cả các vị vua trên trần thế, nhưng Cha giàu Lòng Thương Xót, Cha giàu tình yêu và Cha là một vị Vua nhẫn nại qua bao thời đại, là một vị Vua duy nhất luôn nhẫn nại chờ đợi thế giới trở về với Cha, thế giới được nhận ra Cha, thế giới được biết Cha, và thế giới được biết những gì Cha làm cho các con và cho cả thế giới.

Các con yêu thương của Cha,

Ngày hôm nay các con đừng nghĩ rằng Cha là một Thiên Chúa tất cả mọi điều Cha có thể làm được, tất cả mọi điều Cha có thể cho các con được, nhưng Cha muốn phải sắp xếp trong một quy luật mà chính Cha đã an bài. Cha chỉ muốn trái tim và lòng thiện nguyện, Cha không muốn bắt buộc con người. Cha chỉ muốn xuất phát từ tình yêu, xuất phát từ trái tim yêu thật sự mới có thể hy sinh, mới có thể từ bỏ, mới có thể vì chính người đó mà có thể thay đổi đời sống của mình.  

Tình yêu của lứa đôi, tình yêu của vợ chồng và tình yêu của trần thế cũng có những lúc phải hy sinh, tình đời thì quá thay đổi, nhưng tình Cha thì chẳng bao giờ đổi thay; vì chính những điểm đó mà hôm nay Cha chọn các con. Cha chọn các con, các con cũng không lý luận để hỏi, các con cũng không nhiều chất vấn, vì so với tất cả những người học thức kiến thức họ đã để cho thế gian điều khiển họ với một bộ não quen thuộc, với tất cả những lý luận qua bao thời đại. Chức vụ, tiền tài và danh vọng, và không trong sự thật quen với con người; còn những điều của chân lý sự thật, thiêng liêng cao cả thì quá xa lạ, vốn là những điều mà họ cần phải để ý, cần phải đi vào đời sống. Lý luận, đoán xét và nghi ngờ, cho nên có biết bao nhiêu điều Cha làm, biết bao nhiêu hồng ân Cha ban, biết bao nhiêu người Cha tuyển chọn cuối cùng bị họ giết chết.  

Tất cả những điều này xảy ra trong thế giới đã bao nhiêu thế hệ, hôm nay Cha muốn chọn các con, không đơn lẻ một mình đi giữa cuộc đời mà các con có anh, có chị, có em, và có một lực lượng đang bảo vệ các con một cách thiêng liêng qua lòng tin của các con. Cho nên các con không còn sợ hãi, nhà thờ vắng lặng tại sao các con lại ở tại đây? Tại sao các con làm được, có nhiều đêm không ngủ với những việc các con phi thường đã làm vượt bực hơn tất cả? Không phải là các con mà là chính Cha. Cho nên đối với Cha thì có rất nhiều điều, tuy rằng đời sống con người có quy luật nhưng đối với Thiên Chúa thì không có gì không thể làm được khi có những việc cần thiết trong sự thật, trong sự thiện và trong chương trình của Cha.

Đừng lấy làm lạ! Chỉ có một điều duy nhất là các con có tin đủ hay không, có bền đỗ đủ hay không, có thật sự sống với nhau bằng tình yêu và thật sự nhận ra được tình yêu Cha trao cho các con hay không? Cha khao khát và mong muốn các con đáp lại. Cha là một Thiên Chúa nhưng Cha cũng rất cần tình yêu của các con, Cha cần tình yêu của loài người; Cha cần tình yêu để hoàn tất một chương trình đẹp nhất, vĩ đại nhất mà Cha dành cho nhân loại ngay từ lúc ban đầu cho đến giờ kết thúc cuối cùng.

Bởi vì các con đã bỏ đi tất cả những gì quá lớn lao, qua ân phúc và ân sủng mà Cha đã dành cho các con. Các con đã bị chiếm lấy bởi tất cả đam mê lệ thuộc của trần gian cho nên thần dữ nó đã hoàn toàn khống chế. Nó đã ngăn chặn các con và nó đã để cho các con rớt vào những lưới bẫy của tội lỗi và cuối cùng các con đang sống một cách xa lạ, một cách hững hờ; trái tim trở nên đóng kín, con người trở nên ích kỷ. Tất cả mọi sự đều thay thế với sự gian ác, chân lý đã mất đi và chỉ thay thế vào những điều gian ác, những điều tính toán, những điều trong sự thấp hèn yếu đuối của con người và tiếp tục với những điều mà các con đang đối diện.

Tất cả sẽ được kết thúc vì qua những trận thử thách, qua những trận chiến giữa con người đang cai trị lẫn nhau, giữa con người đang tìm đủ mọi kế hoạch để phản kháng lại những gì Cha ban, và cuối cùng họ từ chối tình thương qua Lòng Thương Xót của Cha thì hôm nay đó là sự trả lời của nhân loại, bởi vì sự yếu hèn của con người, vì con người đã để cho thế gian điều khiển. Tội nhất là những người vô tội, tội nhất là những nạn nhân, tội nhất là các con, sự hiểu biết càng nhiều trong những vai trò nếu không công chính để biết chân lý sự thật thì kẻ ác nó dễ dàng hơn là người công chính trong thế giới.

Cho nên thế giới với tiền tài danh vọng lôi cuốn, tham lam đều là những điều cần thiết trong cuộc sống, vì chính những điểm đó mà con người bán lương tâm, bán lương tri và sống trong những ngày tháng xúc phạm, đi ngược lại luân lý đạo đức; đây là một thế giới các con nhìn thấy rất rõ ràng. Cũng đã đến lúc các con phải trưởng thành và hiểu được những gì không đến từ sự thật, không đến từ công bằng lẽ phải; giá Máu của Cha đã gội rữa và dành cho tất cả các con nhưng các con không đón nhận. Thời gian sẽ kết thúc! Bởi vì tất cả mọi sự như các con đã đọc ngày hôm nay và đã được biết AlphaOmega mà Đức Chúa Cha đã an bài và dành cho con người và Ngài cũng là Nguyên Thủy và là Cứu Cánh của loài người nhân loại hôm nay và Cha đích thân để ban đến điều này cho các con.

Cho nên hôm nay Cha muốn nói lên tiếng nói của Cha, Cha đang bênh vực các con, Cha đang dành cho các con cơ hội, và Cha đang chờ đợi tình yêu được đáp lại, dẫu rằng chỉ là một tình yêu nhỏ bé của các con, nhưng Cha mong đợi sự thiện nguyện đó sẽ là câu trả lời. Cha sẽ nâng đỡ để các con hiểu được thế giới này chân lý ở đâu, công lý ở đâu và tình yêu ở đâu nơi sự đáp lại với một trái tim và lòng thiện nguyện không phải chỉ là nói suông trên môi miệng, mà thực hành bằng việc làm, thực hành bằng con tim và thực hành bằng sự thật nơi các con và sự thật mà các con quyết định.

Hôm nay Cha không bắt buộc các con nhưng Cha chỉ muốn rằng những gì Cha ban, những gì Cha cho vẫn còn và còn phong phú hơn những gì mà các con đang tưởng tượng. Nhưng các con phải đi qua những đoạn đường, vì đoạn đường của Thập Giá là những đoạn đường Cha chọn, và cũng là một đoạn đường Thập Giá mà các con phải qua Thập Giá mới bước lên những nấc thang của thiên quốc. Hôm nay Cha nói đến điều này, Cha hy vọng các con hiểu và biết rõ những gì mà các con đang có; Cha rất vui mừng vì hôm nay vẫn còn những đứa con ở lại để lắng nghe những lời của Cha, ở lại để mạnh dạn hiểu rõ rằng lời của Cha vẫn tiếp tục vang vọng qua các con đến thế giới.

Hãy trọn vẹn trong sứ vụ của mình, hãy thương yêu nhau; hãy tha thứ cho nhau và hãy luôn luôn học hỏi để các con nhận định và chọn lựa sự khôn ngoan mà Chúa Thánh Thần ban cho, luôn luôn có với các con, nhưng lúc nào cũng phải giữ sự bình tĩnh để được biết những gì mình cần phải làm, những gì cần phải hy sinh và những gì cần cho đi. Nhưng mọi điều cần phải cương quyết, sống trong chân lý sự thật, không để cho sự nhu nhược, không để cho sự sợ hãi khống chế, mà phải mạnh dạn tiếp tục và phải tuyệt đối khiêm nhường, hiệp nhất, vâng phục, để các con có một sự đoàn kết và chiến thắng vào những ngày còn lại. Nhưng sự chiến thắng đó cũng phải qua rất nhiều thử thách thì các con mới chiến thắng sự thử thách đó và mới có ý nghĩa. Còn giữa người và người thì không bao giờ có ý nghĩa, chỉ hơn thua thì không có gì để trả lời, những bằng sự hy sinh, bằng sự cho đi và chiến thắng với chân lý sự thật mà Cha đã dành một cách đặc biệt cho các con.

Hãy nhớ, Cha là một vị Vua nhưng Cha rất mong muốn sự chiến thắng của Cha là chiếm được trái tim của các con, là ở trong trái tim của các con, là đồng hành với các con, đó là một vị Vua thành công. Ngày hôm nay Cha vẫn cô đơn, Cha vẫn quằn quại, Cha vẫn chờ đợi. Cha đang chờ đợi các con, Cha đang chờ đợi nhân loại, Cha đang chờ đợi những ngày làm chứng của các con, Cha đang chờ đợi những môn đệ thật sự hiểu được điều này, để làm chứng cho chân lý mà Cha qua chính các con.

Hôm nay Cha nói đến đây, hy vọng các con hiểu được điều này. Một ngày nào đó các con sẽ biết tất cả những gì Cha ban sẽ là một lịch trình để giúp cho thế giới của nhân loại dừng lại, để hiểu sâu hơn sự phong phú mà Cha ban một cách đặc biệt cho thế giới, là những người con cái của Cha nhận, tin và họ bắt đầu với sự suy niệm, với sự cảm nghiệm trong những ngày được đánh thức tâm hồn của họ, bất kể họ là ai.  

Cha chỉ muốn rằng tình yêu của Cha dành cho tất cả các con và Cha là một vị Vua không cai trị như loài người đang suy nghĩ, mà Cha là một vị Vua đang tìm kiếm các con, đang muốn ở trong các con, sống với các con, nuôi các con bằng chính Mình và Máu của Cha, một vị Vua ngự trị trong trái tim các con để các con biết sự công chính, sự chân chính với những gì Cha ban đều thực hiện qua Chúa Thánh Thần. Và các con đang đón một vị Vua mà vị Vua đó luôn muốn ngự trị trong lòng của các con chứ không muốn cô đơn, để rồi các con chỉ phục vụ nhưng trái tim của các con không có Cha. Tất cả những gì các con làm trọn vẹn nhưng trái tim khô khan nguội lạnh và không dành một chút thời gian để có thể gặp gỡ Cha, vì Cha muốn gặp gỡ các con bằng tâm hồn, bằng trái tim, bằng lời nói, bằng những giây phút tách rời.

Hãy dành những giây phút để các con nhìn thấy sự thiêng liêng vẫn có và còn với các con, tiếng nói của Cha để các con nghe thật rõ hơn, nhạy bén hơn. Phải cần có chiều sâu khi cầu nguyện, cần có những việc đang phụng sự phục vụ nhưng hãy bằng trái tim, hãy bằng sự quyết tâm, và có những giây phút yên lặng, những giây phút tách rời với sự suy niệm. Cha sẽ đáp lại lời mà các con muốn gặp gỡ Cha, Cha sẽ trả lời những gì các con thắc mắc và Cha sẽ luôn ôm ấp các con, yêu thương các con và đưa các con vào Lòng Thương Xót, để sự hiểu biết đó được trưởng thành bằng việc làm mà các con đang thực hành trong đời sống nhân chứng.

Hôm nay Cha nói đến đây; cũng đã tối và đã kết thúc, Cha chào tất cả các con, Cha chúc lành cho tất cả các con và Cha rất vui ngày hôm nay để Cha đem những lời này như mọi năm dành cho các con. Hy vọng năm nay các con trưởng thành hơn bằng những lời Cha gửi đến cho các con và gửi đến cho thế giới. Đồng thời các con hãy nhớ tiếp tục hiệp nhất, vâng phục, để được đón nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần mà còn những việc cần làm cấp bách nhất trong thời gian còn dễ dàng và còn cho phép.

Cha muốn cho các con được vui trong những ngày sắp tới và trọn vẹn trong năm nay. Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ kết thúc, đặc biệt hãy nhớ bổn phận trách nhiệm để giúp cho các linh hồn mà Cha đang sẵn sàng để giúp các con trọn vẹn những gì mà Cha dành cho các con. Tin thì sẽ được, tìm sẽ thấy và gõ thì sẽ mở cho;đừng để cho sự sợ hãi, đừng nghi vấn mà hãy tiếp tục làm trong vai trò Cha chọn các con làm nhân chứng cho sự thật và cũng là một vai trò tư tế mà các con cần thực hành những gì cần thực hành cho chính các con do Cha ban.

Đừng sợ hãi! Hãy tiếp tục làm những việc cần phải làm, sự công bằng sẽ đến, những ai thật sự họ biết lợi và biết xin lỗi và biết nhận lỗi thì Cha sẽ tha thứ và dành một cách đặc biệt; còn không thì tất cả những gì con người chọn thì họ cũng sẽ nhận những gì khi họ thật sự chọn để đi trên con đường khước từ tất cả; tình yêu của Cha dành cho họ nhưng họ vẫn tiếp tục khước từ thì điều đó là điều mà họ đã chọn lựa. Cha luôn luôn mong muốn các con hãy cầu nguyện cho anh chị em của mình; bất kể họ như thế nào nhưng hãy nhớ rằng các con luôn cầu nguyện, tha thứ nhưng sẽ không để cho mình lọt vào.

Đó cũng là một bài học để các con hãy nhớ trân quý yêu thương nhau. Đừng bao giờ phản bội nhau, đừng bao giờ dùng những cách thức đó vì lòng tin hay vì ghen tuông ganh ghét, hay để đồng tiền lên trên thì các con sẽ có những ngày vấp ngã, Cha không hy vọng điều đó xảy ra trên các môn đệ Cha chọn còn lại. Đây là điều Cha mong ước nơi các con, hy vọng các con hiểu điều này để nhớ những gì mà hôm nay Cha dành và gặp gỡ các con.

Bình an của Cha đến với các con.

Thương các con thật nhiều.

Chào tất cả các con!

Lucia:

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con cơ hội ngày hôm nay; quả thật đã kết thúc một cách rất mỹ mãn, hạnh phúc và bình an. Cha đã dành một cách đặc biệt cho chị em con cuối cùng được đón nhận sự chỉ dạy của Cha và điều hạnh phúc nhất là chúng con đã được Chúa Thánh Thần, Ngài chỉ dạy rất là nhiều điều để chúng con hiểu biết thêm trong đời sống với sứ vụ của mình, và cũng chắc chắn qua những lời Cha ban để chúng con tiếp tục trong những ngày tháng làm chứng, và tiếp tục với những ngày tháng ý nghĩa mà Cha dành một cách đặc biệt cho anh chị em con, để tiếp tục làm chứng và phố biến rất nhiều điều qua chính của lễ Sáu Lạy. Món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng, để giúp chúng con tăng thêm đức tin và hiểu được những gì Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt mà Chúa đã cho chúng con trong sứ vụ làm chứng này.

Xin Chúa giúp chúng con bước qua tất cả những sự khó khăn để có những kinh nghiệm mới trong cuộc sống, hãy bền đỗ để tập trung cho những công việc quan trọng. Còn thời gian thì thật sự xin Cha an bài, sắp đặt và định đoạt cho chúng con, mọi việc được trong thánh ý của Cha, trong sự an bài của Cha và trong mọi cách để Cha sắp đặt cho chính chúng con. Chúng con chỉ biết thực hành và thi hành. Xin cho chúng con có lòng quảng đại, yêu thương, hiệp nhất và đóng góp để cuộc sống chúng con có thể làm một điều gì đó cho chính Thiên Chúa đã chọn chúng con và cho chúng con cơ hội.  

Con là Lucia, cùng với tất cả anh chị em xin được kết thúc buổi gặp gỡ hôm nay, với những lời cầu nguyện mà Cha dành một cách đặc biệt cho chúng con. Và giờ đây, cám ơn Cha đã cho chúng con cơ hội để được đón nhận lời của Cha và xin Cha chúc lành một cách đặc biệt cho chúng con. Chúng con hạnh phúc được làm con của một vị Vua Vũ Trụ và được trở thành những công chúa, hoàng tử. Hãy tôn trọng địa vị của mình dù rằng thế giới không biết nhưng trong thiêng liêng chúng con biết chúng con là ai và chúng con đang làm gì; hãy sống trong địa vị mà Chúa ban cho một cách xứng đáng với những gì được nghe, được biết và được chỉ dạy.

Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha. Lucia cùng với anh chị em xin được kết thúc 9 giờ 06 phút tối, Chúa Nhật, ngày 21, tháng 11, năm 2021, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, nhà tạm, Thập Tự Giá và linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót. Lucia xin được kết thúc và Lucia xin Chúa chúc lành để Lucia trở về mọi sự bình an trong đêm nay để tiếp tục những ngày tháng sắp tới.

Đặc biệt ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) sắp đến anh chị em chúng con cũng có những giây phút cùng nhau chia sẻ và dâng lên lời cảm tạ với Cha. Một năm chỉ có một lần mà Cha dành một cách đặc biệt cho chúng con vẫn tồn tại hơn mười năm nay và bắt đầu bước vào năm thứ mười một. Con xin cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha, trong Danh Thánh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

Nhan Thánh Chúa sáng chói lúc 1 giờ 33 đêm, ngày 1-8-2014.

Thông Điệp Ngày 2-12-2020

“Hãy chuẩn bị cho Cha tâm hồn của mình”

Thông điệp Mùa Vọng của Chúa Giêsu qua Chị Lucia Phan.

Chúa Giêsu (11:38:36 khuya giờ Texas, ngày 1-12-2020):

Các con thương yêu của Cha, hôm nay lời giải thích của Chúa Thánh Thần với tất cả những gì được nghe như những lời mà Cha muốn nói với các con. Điều cần nhất Cha muốn trở lại với các con, đặc biệt mùa Giáng Sinh của năm nay không giống như mùa Giáng Sinh của mọi năm, mà là mùa Giáng Sinh với sự thức tỉnh của con người, mùa Giáng Sinh với sự chọn lựa của con người, mùa Giáng Sinh với những con người biết nhận ra bên trong tâm hồn họ đang cần gì và khao khát gì.

Mùa Giáng Sinh năm nay Cha không muốn cô độc, Cha không muốn cô đơn lạnh lẽo như mọi năm, mà Cha muốn ngự trị giữa các con và Cha ban bình an cho các con và Cha đem lại niềm vui hân hoan cho các con. Mỗi một việc làm mà Cha an bài sắp đặt thì các con phải biết rằng khi Cha ban thì Cha ban cho các con trọn vẹn; khi thành công thì là một sự thành công rõ ràng, đầy cả ý nghĩa, để con người nhận thức. Và từ đó biết được rằng những gì thuộc về Ánh sáng và những điều công chính thì sẽ thành công và những điều thuộc về Bóng tối là những điều phải tan biến.

Cha có chương trình của Cha, Cha đã dành cho các con và đã dặn dò các con bao năm; hôm nay điều đó đã xảy ra. Cha lặp lại một lần nữa: “Điều gì cần xảy ra phải xảy ra”. Những sự bất chính, những điều không đúng và những điều nuôi dưỡng bởi những kẻ tà ác, gian ác mà các con – là những con người non nớt và yếu ớt đức tin, các con là những con người tham lam và ích kỷ theo phương cách của một thế giới trần gian, thiếu tình thương, thiếu bác ái.

Nhưng đất nước này là một đất nước Cha ban tặng cho những người biết Cha, nhận ra Cha và những người thuộc về Cha; dù họ là những ngày đầu tiên.

Cho nên, ngày hôm nay Cha muốn cho tất cả mọi người, khi họ chọn lựa con đường mà họ cho đó sẽ là một con đường từ nơi con người có thể vẽ ra và khước quyền của Cha. Họ có thể thao túng tất cả những gì ở trong chính trị và trong một đời sống văn minh, tiền tài và danh vọng, họ có thể thay đổi tất cả để khước quyền Cha và định đoạt mạng sống của con người. Đó là sự tính toán của trần gian. Nhưng Cha có chương trình và kế hoạch của Cha đã dành cho các con, dành cho những người công chính, dành cho những người tin và dành cho Giáo Hội của Cha vẫn tiếp tục.

Các con thương yêu của Cha, ngày hôm nay cuộc sống đã trở thành thói quen. Những người có chức vụ họ đã không còn giữ lấy những điều ở trong luật và thi hành giáo lý cho đúng đắn, và cứ để cho một thế giới với những nhu cầu, nhu cần điều khiển.

Tất cả những gì họ chọn và cho đó sẽ được che giấu theo cách riêng tư của từng cá nhân, nhưng những điều không công chính, không bao giờ che giấu mãi mãi được, và phải được đưa ra công lý và đưa ra pháp luật cần có với thế gian này. Đối với thế gian có thể đổi đi tất cả những gì, không còn lương tâm và lương tri, nhưng chính sự công bằng, công lý, công chính và sự thật thì sẽ không bao giờ thay đổi được.

Cho nên ngày hôm nay các con đừng sợ. Đã đến lúc các con thấy được, chưa bao giờ có trên thế giới nhưng điều gì xuất hiện? Đó là những người đa số là những người dân, họ là những người không có quyền lực nhưng tiếng nói của họ rất mạnh. Lòng khao khát của họ, sự đứng dậy của họ, lòng can đảm bênh vực cho sự thật của họ sẽ là tiếng nói chiến thắng. Đây là một giai đoạn thử thách để các con biết rằng chính tình yêu của Cha, quyền năng của Cha và những cặp mắt bình thường để nhìn, và với những chức vụ mà các con đang thấy trong sự giả dối, trong sự ngược lại luân lý, trong những điều mà con người đã dùng đủ mọi cách dựa theo chức vụ của mình.

Nhưng đây, đã đến lúc Cha muốn vạch trần tất cả những gì từ nơi sự giả dối, vạch trần tất cả những gì ở trong tội ác, vạch trần tất cả những điều ở trong tối tăm thao túng cả thế giới qua bao năm tháng. Hôm nay Cha cần những dũng sĩ với một lòng tin tuyệt đối, Cha cần một niềm tin do chính người đảm trách có bổn phận trách nhiệm và sự trung thành, Cha cần những con người tin và thực hành thì họ sẽ chiến thắng trong đoạn cuối.

Các con đừng sợ! Hãy vui lên! Cha muốn nhìn khuôn mặt của các con. Hãy vui lên, vì tất cả những việc như các con đã biết trước. Đây là những giây phút còn và cuối, Cha sẽ thanh lọc toàn bộ. Những con người thuộc về Cha, những con người tin vào Cha, những con người trung thành và bền đỗ với Cha và những con người hy sinh cho giáo lý và công lý họ sẽ là người chiến thắng. Còn những kẻ gian ác dùng đủ mọi thủ đoạn để lấn lướt các con, nhưng giờ cuối cùng họ sẽ là những kẻ thất bại nặng nề và sẽ bị tiêu diệt tự họ, chính họ tự tiêu diệt.

Cho nên hôm nay các con đừng sợ, vì sẽ còn những điều mà các con thấy khủng khiếp đáng sợ sẽ bắt đầu lộ diện ra trên đất nước này – là một đất nước ảnh hưởng toàn thế giới, là một đất nước mà Cha dùng để thức tỉnh tất cả mọi người – sống trong sự hòa bình hay sống trong chiến tranh, sống trong tội ác hay sống trong một đời sống để nhắc nhở lương tâm và lương tri vào những ngày của đoạn cuối.

Các con đã hiểu và biết rất rõ những điều của Cha đã làm; điều mà các con trong sự đơn sơ bình thường nhưng nói lên sự thực tế nhất. Cho nên, ngày hôm nay chính những điều các con đang chọn, đó là con đường cầu nguyện, là một con đường hết lòng của mình trong những ngày tháng mà các con đã biết rằng Cha cần tiếng nói, tiếng nói của những con người bình thường đơn sơ, tiếng nói với một lòng tin triệt để, tiếng nói qua sự hướng dẫn Chúa Thánh Thần và tiếng nói của công lý và công chính.

Dù rằng thế giới ngày nay họ dùng chữ nghĩa, họ dùng kiến thức học thức, nhưng những điều chân thành sự thật thì mất dạng trong một thế giới hiện tại qua những người kiến thức học thức. Cha muốn sự bình đẳng cho tất cả mọi người, dù họ là những người không học thức kiến thức, nhưng trong tâm tình của sự thật, trong tâm tình mà Cha mong muốn với trái tim chân thành của họ. Cha mong muốn tiếng nói với sự đơn sơ khiêm nhường đó, Cha mong muốn để thay thế cho cả thế giới ngày hôm nay có biết bao nhiêu tầng lớp nhưng họ vẫn sống trong sự tranh đua, họ vẫn sống với những lý luận của con người, nhưng họ không sống bằng con tim, lương tâm, sự thật và lẽ phải.

Đã đến lúc các con phải biết rằng những việc của Cha an bài sắp đặt để mời gọi con người trở lại. Điều được đến với thế giới như Cha đã từng nói: “Ta không mạc khải cho những hiền triết khôn ngoan, nhưng Ta mạc khải cho những kẻ bé mọn”. Vì Cha dùng những kẻ bé mọn để đánh thức những kẻ học thức kiến thức, đánh thức những kẻ có quyền chức, đánh thức những con người cho mình là những người hiểu biết. Nhưng quên đi bổn phận trách nhiệm, quên đi một giáo lý cần thực hành bằng con tim, bằng trách nhiệm và bổn phận.

Cho nên ngày hôm nay các con đừng sợ, vì tất cả những việc đang xảy ra như Cha đã nói – Cha dành thời gian này để thức tỉnh con người, mọi tầng lớp, mọi vai trò. Cha chờ đợi sự trở lại của con người thì Cha sẽ sẵn sàng bênh vực và cho họ một thế giới thuộc về họ. Điều gì Cha đã ban thì Cha không lấy lại, nhưng điều gì mà con người đã không quý, không lấy và không đón nhận thì kẻ thù sẽ cướp mất.

Các con đã nhìn thấy điều gì các con làm và các con đã nhìn thấy đa số như thế nào ngày hôm nay thì đó là điều mà các con đã thấy chiến thắng trong tầm tay. Nhưng trước khi chiến thắng một cách trọn vẹn thì các con hãy để mà xem, vì Cha muốn tất cả những điều này không phải chỉ là sự đơn giản đang nhìn bề ngoài mà là một điều lớn lao duy nhất, có ảnh hưởng đến những người có chức vụ, cho nên, các con sẽ biết rằng đâu là thật đâu là giả, đâu là đúng đâu là sai, đâu là thiện và đâu là ác.

Các con sẽ chờ đợi những ngày sắp tới; những điều được dự định không phải từ ý các con muốn, không phải là sự dự định dứt khoát đó mà sẽ có một sự đổi mới mà chưa bao giờ có nhưng sẽ đổi mới ở trong luật lệ của một đất nước Hoa Kỳ này. Sự đổi mới này sẽ rất khó khăn, nhưng khi đổi mới được sự khó khăn này thì đó cũng chính là sự chiến thắng trọn vẹn. Còn nếu không và chưa thì đó là thời gian chờ đợi, không phải dễ dàng để đánh gục những gì mà Cha đã dành một cách đặc biệt cho người công chính và không phải để dàng để thâu tóm, để lượm lặt tất cả những gì trong sự chiến thắng với áp lực. Không có!

Các con hãy tin tưởng rằng chính các con đang dùng những vũ khí sắc bén nhất, những vũ khí đó các con không thấy nhưng sự hiện diện của thiêng liêng, thiên thần, các thánh sẽ không bao giờ bỏ qua những kẻ sát hại các con, những kẻ tìm cách để đập đổ và lấy đi những gì của người công chính do Cha ban. Hôm nay với cặp mắt của đức tin các con đã thấy, đang thấy và sẽ còn thấy những sự vinh quang lớn lao vĩ đại mà Cha sẽ dành cho thế hệ của con người hôm nay được mở mắt để nhìn thấy Cha, đón nhận Cha và trở về với Cha.

Bởi vì Lòng Thương Xót luôn dành cho các con nhưng thời hạn cũng đã đến lúc cuối cùng. Đây là những giây phút chưa bao giờ có nhưng sẽ xảy ra trong thế hệ của nhân loại ngày nay. Cha vẫn nhắc lại: “Ai tin thì sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ mở cho.” Cha sẽ không để cho những người con cái của Cha tin vào Cha phải thất vọng và thất bại.

Cha có lịch trình của Cha, Cha có chương trình của Cha với sự nhẫn nại đó, các con hãy chờ mà xem – giờ cuối cùng các con sẽ thấy ai là người chiến thắng và ai tin thì họ sẽ được nhận ra sự bênh vực một cách rất rõ ràng. Cha muốn kéo dài thời gian để Cha sẽ lấy hết tất cả những gì khi Cha trao quyền lực lại cho người công chính thì phải hoàn toàn trọn vẹn để không còn của những ngày tháng hận thù, những ngày tháng mang lại chết chóc đau khổ hay mang lại với những bệnh tật đang có.

Các con hãy nhớ rằng cho dù rằng ngày hôm nay có những người hy sinh nhưng tiếng nói của họ nhận ra được sự gian ác của chính nó để các con thêm cương quyết, thêm mạnh mẽ và thêm quyết định cho đa số con người để chọn lựa những gì thuộc về mình. Đừng vì thất bại, đừng vì thất vọng, đừng vì những sự sợ sệt. Nếu sợ sệt thì các con sẽ không chiến thắng với cuộc chiến này, chỉ có đối diện và can đảm mạnh mẽ thì các con sẽ chiến thắng.

Các con hãy yên tâm, Cha không để cho những người của Cha sẽ rớt vào tình trạng với những ngày mà các con đang sợ hãi. Vì tất cả mỗi một việc làm đều phải có sự hy sinh để nhắn gởi, để nhắc nhở cho sự thiện và ác một cách rất rõ ràng. Cha mong muốn các con hãy chuẩn bị vì Cha trở lại sau 2000 năm với mùa Giáng Sinh năm nay, Cha mong muốn trái tim của mỗi người, trái tim của mỗi đứa con mà Cha mong mỏi. Cha muốn đến để sưởi ấm lại tâm hồn các con, Cha muốn đến để ôm lấy các con với những ngày căng thẳng vừa qua.

Cha muốn các con hãy tin vào Cha. Hãy cùng hiệp nhất, hãy cùng nhau trong sự yêu thương nâng đỡ, hãy cùng nhau tiến bước và làm chứng cho sự thật. Vì Cha chờ đợi mỏi mòn những linh hồn thuộc về Cha và về với Cha. Vì chỉ có Cha mới có thể có hòa bình, chỉ có Cha mới mang lại cho họ niềm hy vọng, niềm vui, chỉ có Cha mới có thể ôm lấy họ để họ không bị đói khát, đau khổ giữa cuộc đời này, đầy cả những cạm bẫy mà họ chưa tỉnh thức để đứng dậy.

Cha dành cho những kẻ công chính và Cha cũng dành cho những kẻ có tội những giây phút cuối cùng, để họ cũng biết chọn lựa điều gì thuộc về mình và điều gì mà họ bênh vực, để họ có thể cùng với những người công chính để tiếp tục với một đất nước mà Cha mang đến và ban đến cho các con, để các con sống trong hòa bình thật sự. Không phải là tiếng nói với hòa bình trên môi miệng mà tiếng nói hòa bình từ tâm hồn, từ trái tim, để các con còn có những ngày chuẩn bị cho những ngày tương lai.

Vì mọi sự cũng như trong luật định đã ghi chép, cho nên thời gian Cha dành và cho phép sẽ còn ban đến cho các con. Nhưng hãy nhớ, trước khi trận chiến này kết thúc cũng sẽ đi đến một trận chiến căng thẳng cam go và gay go. Nhưng hãy bền đỗ và kiên trì thì các con sẽ thấy bàn tay của Cha sẽ quét sạch tất cả những gì ở trong tối tăm tội lỗi, để mang lại một niềm hy vọng và ánh sáng thật sự. Cha sẽ hạ thế trần gian. Năm 2020 là một lịch sử hiếm có và sẽ không bao giờ có lần thứ hai trong thế giới của loài người nhân loại (1).

Đây cũng là một cơ hội cho con người chọn lựa để trở về và đây cũng là giây phút để những kẻ có tội rớt vào vòng vây của cạm bẫy cũng đứng dậy và tỉnh thức. Còn nếu thế giới vẫn tiếp tục với sự u mê, tiếp tục với những ngày phản loạn, tiếp tục sự những ngày bênh vực sự gian ác thì giá họ phải trả. Các con hãy yên tâm, tất cả mọi việc Cha an bài, Cha sắp đặt. Các con càng biết thì càng phải sợ, vì đây là đoạn cuối với những ngày căng thẳng nhất để bước sang một thế giới không còn là những ngày sợ hãi hoặc còn những ngày căng thẳng.

Đây là một trận chiến khốc liệt cho đến giây phút cuối cùng. Chỉ có những người bền đỗ và trung thành, chỉ có những người tin tưởng tuyệt đối thì các con sẽ thấy được sự chiến thắng một cách mỹ mãn dành cho những người tin tưởng và luôn hy vọng, để sống một đời sống trọn vẹn trong bổn phận trách nhiệm với sự hy sinh của chính mình.

Bởi vì lòng nghi ngờ quá nhiều trong thế giới này, cho dù quá đông nhưng tìm một người có thể nhận ra và hiểu rõ những việc của Cha làm thì thật là một điều quá khó. Luật lệ giúp cho họ, giữ luật lệ là một điều tốt để bảo vệ nhưng chính vì những luật lệ đó mà họ không đi sâu và họ không nhìn thấy, chỉ giới hạn vào mỗi một thời đại và cuối cùng vẫn giữ lấy những điều cũ kỹ đó thì sẽ không nhìn được sự mới mẻ phong phú Cha ban.

Hãy nhớ rằng các con đang nhìn thấy và yêu thương những gì tốt đẹp nhất mà các con đang có. Huống gì Cha? – Là một Thiên Chúa, Cha yêu thương tất cả các con, Cha yêu thương những kẻ tội lỗi, vì chính họ sẽ không còn một nơi nào để gởi thác và không có một nơi nào giải thoát nếu họ không trở về với Cha. Cho nên đây là những giây phút cuối cùng, các con chịu đựng để thay thế cho họ qua sự phạt tạ, các con hãy chịu đựng để lắng nghe với sự cầu nguyện một cách trung thành.

Hãy tôn trọng, hãy hiệp nhất và hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng. Vì đây cũng là một thời điểm giữa thật và giả rất nhiều; đây cũng là thời điểm mà Cha đổ tràn những ân sủng để những hồng ân đó đến để cứu các con và giải thoát các con.

Các con thương yêu của Cha, ngày giờ cũng đã gần đến. Hãy vui mừng lên! Hãy chuẩn bị cho Cha tâm hồn của mình, hãy chuẩn bị cho những người anh em chung quanh và hãy chuẩn bị bằng tiếng nói qua đời sống phục vụ của các con. Hãy chuẩn bị thay tiếng nói để cầu xin cho họ và hãy chuẩn bị cho tiếng nói mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để các con giúp cho những người anh chị em trên bước đường trở về và nắm được chìa khóa mà Mẹ Maria trao tặng (2), vì đó là lúc phải cần giúp cho sự căng thẳng với những giây phút đang diễn ra và còn diễn ra.

Các con yêu thương của Cha, Cha đã nghe quá nhiều và Cha cũng đã nói trước với các con: “Đến giờ thì Cha sẽ ra tay.” Hãy tiếp tục với bổn phận của mình, đừng để cho mình quá lưu tâm và đừng để cho mình quá nhiều với những việc khi các con đã biết điều đó sẽ thuộc về các con. Còn những việc khác quan trọng hơn và điều cẩn thận hơn nữa là mùa Giáng Sinh năm nay sẽ khác biệt mùa Giáng Sinh của mọi năm. Sẽ còn những việc xảy ra với những câu chuyện của thế giới này, những câu chuyện của một đất nước đang tranh giành. Sẽ có những biến loạn xảy ra bất ngờ, nhưng các con sẽ thấy nhờ chính những biến loạn đó để kết thúc một trận chiến giữa thiện và ác.

Hôm nay, Cha nói đến đây; hy vọng các con hiểu được điều này. Đừng lo sợ, đừng hoang mang, đừng tin vào tất cả những điều qua truyền thông mà hôm nay đã có biết bao nhiêu người sống trong sự giả dối bị mua chuộc, làm cho các con hoảng sợ và hoang mang. Cha mong muốn các con hãy tin tưởng những điều của Cha nói, hãy luôn lắng nghe và cầu nguyện thì các con sẽ không bao giờ sợ hãi. Hãy vững mạnh can đảm để giúp cho những người khi họ gặp gỡ các con. Hãy giữ vững, vì tất cả mọi việc sẽ kết thúc một cách chiến thắng rõ rệt trong công lý và công bằng.

Bình an của Cha đến với tất cả các con.

Thương các con thật nhiều.

Chào tất cả các con.

Cha ngưng lúc 00:03:36 sáng giờ Texas, ngày 2-12-2020.

(1) Corona virus xuất phát từ Vũ Hán đã lan tràn ra khắp thế giới.

(2) Món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban cho loài người từ năm 2014 để xử dụng cho thời kỳ thanh lọc hiện đang xảy ra ngày càng khốc liệt.

Mình Thánh Chúa đổi màu vào lúc 4 giờ 44 sáng, ngày 7-6-2015.

Suy Niệm Năm Sự Thương

Thông Điệp ngày 13-8-2021

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia:

Lạy Chúa, 7 giờ 52 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 8, ngày 13, năm 2021, tại tư gia, chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất vào ngày 13 mỗi tháng Mẹ đều dành cho chúng con cơ hội để cùng nhau hiệp nhất qua chuỗi hạt Mân Côi, chuỗi Lòng Thương Xót và đón nhận lời Chúa cũng như lời Mẹ. Vào ngày đầu tháng chúng con đều có những giây phút họp mặt để dâng lên Chúa tất cả những gì trong một tháng. Đồng thời ngày hôm nay, con cũng xin cùng với tất cả anh chị em với tình trạng mà Chúa cho phép để nhìn thấy được những nhu cầu cần thiết.

Con cũng xin dâng lên trong những giây phút sắp tới, đặc biệt hôm nay một vị Hồng y đã phụng sự lâu năm trong hàng Giáo Hội, con không biết tên của ngài, nhưng con biết ngài là một người phục vụ vào thời của Đức Giáo Hoàng Phaolô II, cho đến Đức Giáo Hoàng Benedictô và hôm nay đến Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Đức Hồng Y đã mất mấy ngày rồi và hôm nay là ngày 13, được chôn cất tại Mễ Tây Cơ. Con xin Chúa thương cả cuộc đời phục vụ và phụng sự của ngài và xin Chúa thương đón nhận, tha thứ tội lỗi và những yếu đuối khi con người còn trên trần gian, dù với bất cứ hoàn cảnh nào hay chức vụ nào đã làm con người vẫn còn những yếu đuối thiếu sót. Xin Chúa thương tha thứ cho ngài và xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa để sau khi ngài đi vào lòng đất ngày hôm nay, được chính thức hưởng nhờ Lòng Thương Xót mà trở về cùng Chúa trên nước Thiên Đàng.

Còn tình hình của Giáo Hội hiện nay như con đã thưa lúc ban đầu, con không có thâu cho nên con muốn giữ lại điều này với ý nghĩa ngày hôm nay khi chúng con cầu nguyện. Đặc biệt con cũng xin Chúa cho vấn đề đang căng thẳng ngày hôm nay, có những người từ Pháp theo họ biết đó là họ đã hăm doạ Đức Giáo Hoàng; ngày hôm nay tại nước Ý họ đang canh giữ một cách rất cẩn thận vì được biết có sự hăm dọa sẽ ám sát Đức Giáo Hoàng. Đồng thời những ngày vừa qua không phải là sự tình cờ dẫu mà Chúa cho chúng con được nhìn thấy những khuôn mặt của những người phụng sự phục vụ tại Tòa Thánh, dẫu đó là những người có chức vụ. Chúng con thấy rằng Đức Giáo Hoàng không phải đơn lẽ để có thể quyết định những gì mà ngài quyết định đâu, mà chính ngài cũng đang gặp những sự khó khăn chung quanh rất muốn nói; nếu như vậy thì cả giáo dân sẽ rất hỗn loạn, cho nên trong tâm tình thiêng liêng mà Thiên Chúa muốn chúng con cầu nguyện đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng, và ngay cả hàng lãnh đạo, hồng y và những giám mục, linh mục trong thời nay, với một sự căng thẳng tại Tòa Thánh Roma, bởi vì có rất nhiều điều như Chúa đã nói trước: điều gì cần xảy ra phải xảy ra.

Lạy Chúa, chúng con tin tưởng rằng ngày nào còn những giáo dân, còn những điều trong sự thật mà Thiên Chúa muốn và chưa đến giờ của Chúa thì xin Chúa gìn giữ che chở Đức Giáo Hoàng của chúng con cũng như tất cả những người công chính trong hàng Giáo Hội để họ tiếp tục can đảm mạnh mẽ vượt qua những ngày sóng gió hiện nay. Nói đến điều này, chắc chắn chúng con không biết điều gì sâu thẳm cả, nhưng chúng con hiểu có rất nhiều điều đang căng thẳng trong xã hội ngày nay, đặc biệt về vấn đề Thánh Lễ Latin, chúng con tin tưởng rằng Đức Giáo Hoàng ngăn cấm điều này. Đây là một điều rất khó hiểu nhưng chúng con không thể đoán xét theo cách của chính mình sẽ làm rối ren hơn, chúng con chỉ biết dâng lên Thiên Chúa toàn năng những gì chúng con biết, chúng con thấy và chúng con nghe.

Đồng thời, một việc rất là phức tạp chưa bao giờ xảy ra, đó chính là một vị Hồng y đang chuẩn bị ra tòa mà không phải với quan toà của Giáo Hội mà là quan toà của giáo dân, vị Hồng y đang đối diện với một sự căng thẳng, với một vấn đề liên quan đến tài chánh cũng như tất cả mọi mặt trong Giáo Hội hiện nay. Tất cả những điều này cũng là một điểm làm cho những người giáo dân có những điều suy nghĩ, chờ đợi để lắng nghe; nhưng đối với chúng con, là những người mà Mẹ muốn chúng con cầu nguyện, còn về vấn đề khác thì chúng con không thể nghĩ theo ý của con người được và chúng con không thể nhìn một cách khách quan, mà chúng con nhìn rằng chính vì tình yêu mà Chúa dành một cách đặc biệt để chúng con quan tâm đến và có trách nhiệm với Giáo Hội của chúng con.

Còn những câu chuyện kế tiếp nữa mà ngày hôm nay không thể che đậy được như người ta thường nói rằng: “Không có lửa làm sao có khói.” Không thể lấy gì mà che được cả, nhất định một ngày nào đó nó sẽ được công bố nhưng ít nhất điều này chưa đến một mức độ quá nghiêm trọng, chúng con cứ vẫn cầu xin; bởi vì Chúa có chương trình của Chúa, chỉ có cầu xin như chính Mẹ chỉ dạy hãy cầu nguyện, không có điều gì mà Chúa không ra tay can thiệp với sự công chính cần có, chỉ cần có những người tin và tiếp tục sống trong bổn phận của mình, trong tình yêu thương liên đới.

Chúng con nhất định phải cầu xin cho Giáo Hội chúng con được bảo vệ. Chúng con cũng cầu nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng chúng con được dồi dào sức khỏe, và được che chở bảo vệ bởi Thiên Chúa vì Chúa đã chọn ngài nhất định Chúa sẽ dành cho ngài một chương trình. Xin Chúa cho mọi người được hiểu thật rõ lúc này là lúc quan trọng nhất, đừng đoán xét, đừng nghi ngờ, đừng để cho kẻ thù xâm nhập theo cách thức mà từ trước đến nay nó đã dùng cách ly gián, ly giáo để làm cho Giáo Hội chúng con gặp phải tình trạng căng thẳng.

Đó là về mặt của hiện tại và sẽ còn những nhu cầu khác, đó là cơn dịch bịnh hoành hành khắp thế giới không chừa một ai; những vị giám mục cũng như các Hồng y cũng có những người đang bị vướng vào cơn dịch bịnh Conora virút biến thể Delta, đồng thời những nữ tu, nhất là tại Đông Nam Á của chúng con nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng, cũng như tại đất nước Hoa Kỳ hiện nay càng ngày càng bùng phát với dịch bịnh Conora vi rút. Vấn đề chích vắc-xin cũng đã có sự can thiệp của các vị Hồng y hay các vị giám mục tại Florida; đó là tiếng nói của một tiểu bang nhỏ thôi, còn chung bởi vì người Kitô hữu cũng rất dễ trình bày một phương pháp để được sự bảo vệ và được những bức thư chính thức. Nhưng đối với xã hội và với chính quyền hiện nay thì chắc chắn sẽ bắt buộc, nhưng sự bắt buộc này có lý do; đương nhiên chúng con là những người Công Giáo chúng con cần biết.

Xin Chúa thương cho các Hồng y, các giám mục sáng suốt để có thể giúp cho những giáo dân trong tình trạng này, vì có những người chích vắc-xin thì ngăn được bịnh nhưng có những người chích vắc-xin thì sẽ chết, đồng thời thuốc vắc-xin lúc này không biết đâu là thuốc thật và đâu là thuốc giả. Đây là điều mà thế giới đang đảo điên, thật sự chúng con không biết nơi đâu là nơi đáng tin tưởng cả, cho nên chỉ có một điều duy nhất là chúng con cùng nhau để cầu nguyện. Chúng con tin rằng Chúa sẽ có cách để an bài sắp đặt, và Mẹ Maria luôn luôn chở che, bảo vệ Giáo Hội của Mẹ, bảo vệ đoàn chiên con cái của Thiên Chúa, bảo vệ những người khẩn nguyện cầu xin một cách thiết tha đại diện cho mọi tầng lớp, mọi vai trò hôm nay.  

Đây là những gì Mẹ đã dành cho chúng con suốt mười năm, bất cứ một điều gì chúng con cũng phải dâng lên Thiên Chúa và trình bày với Ngài. Trong thế giới này đều có rất nhiều câu chuyện mà con người không đủ tin để thưa, con người không đủ tin dễ dàng và con người đang không tin tưởng để thưa với Thiên Chúa. Nhưng chúng con biết mọi việc Chúa đều quan tâm bởi vì sự công chính luôn cần có và những người thật sự ăn năn sám hối trở về, xin được cải thiện và xin được sống một đời sống hòa bình bình an nhất định Chúa không bao giờ từ chối.

Hơn nữa, bên cạnh chúng con có Mẹ Maria, Mẹ đã luôn gần gũi và dạy đó chúng con, nhất định Mẹ sẽ cầu nguyện thánh ý Chúa được thực hiện trên đời sống của thế giới loài người chúng con chung cũng như trong hoàn cảnh với dịch bịnh của hôm nay và còn rất nhiều biến cố đã xảy ra và đang vây quanh rất khó để giải quyết vấn đề giữa thiện và ác một cách quá rõ ràng. Cho nên ngày hôm nay xin Mẹ chở che để chúng con vững lòng tin; không vì một chút gì đó, không vì một điều gì đó mà lung lạc trong thế giới này, mà biết rằng mỗi một câu chuyện xảy ra đều có lý do. Hãy tin tưởng và dâng lên Thiên Chúa với sự an bài của Ngài sẽ có một kết thúc mỹ mãn trong thánh ý của Chúa, dù rằng sợ hãi nhưng sau sự sợ hãi sẽ kết thúc với một sự thái bình và thanh bình.

Con người phải biết ăn năn sám hối trở về, nhận ra Thiên Chúa, vì chỉ có một điều duy nhất đó con người mới có thể được chở che và được bảo vệ một cách chính thức khi con người tuyên xưng và đón nhận Thiên Chúa. Không phải là đón nhận không mà phải thật sự ăn năn trở về. Như Mẹ đã nói con người phải cải thiện đời sống, lần hạt Mân Côi và đến với Mẫu Tâm của Mẹ, dâng lên chuỗi Lòng Thương Xót thiết tha mỗi ngày trong tâm tình tạ tội tri ân với một của lễ mà hàng ngày chúng ta cần phải dâng và thưa. Vì thiên đàng không quá xa khi đức tin của chúng ta có, chúng ta cứ khẩn nguyện cầu xin, người Cha nào mà không lắng nghe khi con mình thiết tha mỗi ngày; dù đó là những việc rất khó nhưng Cha của chúng ta là một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng, sự sống còn hay sự chết đều trong tay của Ngài, điều công chính Ngài không bao giờ từ chối.

Nếu chúng ta thật sự tin vào điều này thì luôn hy vọng trong Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta một con đường phù hợp và thích hợp để dẫn chúng ta về một nơi chốn bình an, hạnh phúc mà Ngài luôn sẵn sàng dành cho chúng ta trong thế giới; chỉ cần thế giới này có những con người biết ăn năn sám hối, biết trở về và kêu cầu danh Chúa trong lúc này, vì không ai là Đấng có thể chữa và giúp chúng ta qua cái cơn nguy khốn với cơn dịch bịnh Conora virút với biến thể Delta và còn những sự trầm trọng hơn nữa, còn rất nhiều vấn đề kinh tế trong những ngày sắp tới. Xin cho chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất để suy niệm những điểm này bắt đầu từ bây giờ, để chúng ta không cảm thấy sợ hãi hoặc căng thẳng khi mọi việc trước sau cũng sẽ đến; đó là một trận chiến kích liệt giữa thiện và ác sẽ xảy ra cho Giáo Hội, cho xã hội, cho cả thế giới của chúng ta.

Giờ đây chỉ có một điều duy nhất để giữ lấy sự bình an trong tâm hồn, để giữ lấy sự liên lạc với thiên đàng. Sự bình an đó từ đâu đến? Chỉ có nơi Thiên Chúa duy nhất, và nếu muốn sự bình an nay chúng ta không thể thiếu Mẹ, để Mẹ dạy chúng ta bằng những chuỗi hạt Mân Côi mà chúng ta đã cầu xin, đang cầu xin, như một cánh cửa được mở ra để giúp chúng ta bình tĩnh, bình an bước qua những ngày gian nan căng thẳng mà tất cả thế giới của chúng ta đều phải trải qua giai đoạn này. Giờ đây con cùng với anh chị em xin được dâng lên Thiên Chúa Kinh Lạy Cha.

Kinh Lạy Cha xin cho Giáo Hội

Lạy Chúa, Kinh Lạy Cha, chúng con xin được dâng lên Cha như Chúa Giêsu đã từng dạy các thánh tông đồ năm xưa và dạy các tông đồ trong hàng Giáo Hội từ thời điểm đầu tiên cho đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục. Kinh Lạy Cha sẽ bao gồm tất cả những ước nguyện mà chúng con dâng lên Ngài, nhưng đặc biệt Kinh Lạy Cha ngày hôm nay Đức Mẹ muốn chúng con cầu nguyện cho Giáo Hội. Đặc biệt chúng con xin dâng Đức Giáo Hoàng Phanxicô hiện đang tại vị cũng như Đức Giáo Hoàng Beneđictô; dù rằng có những sự thay đổi theo thời gian nhưng chắc chắn rằng chúng con biết trong thiêng liêng Mẹ muốn chúng con đặc biệt cầu cho Đức Giáo Hoàng mỗi một khi bắt đầu chuỗi kinh Mân Côi với Kinh Lạy Cha để dâng lên Thiên Chúa. Vì Chúa đã chọn Đức Giáo Hoàng để dẫn dắt đoàn chiên và chủ chiên trong thế hệ nhân loại ngày nay.

Ngày hôm nay thật sự chúng con thấy có rất nhiều điều không giống như trong sự thật, có một sự đàn áp thấy rất rõ. Có những sự thay đổi bất ngờ và có những việc mà khi chúng con nhìn đến cái khuôn mặt, và nhìn đến hoàn cảnh hiện tại không tự nơi Đức Giáo Hoàng quyết định. Không biết điều gì đang xảy ra, nhưng con chỉ biết một điều duy nhất rằng xin cho chúng con dâng lên Chúa tất cả dù điều gì xảy ra trong thời nay xin bảo vệ Đức Giáo Hoàng của chúng con. Xin cho Ngài được khỏe mạnh, được dồi dào sức khỏe, khôn ngoan sáng suốt, và tràn đầy Đức Chúa Thánh Thần, để Thần Khí của Chúa hướng dẫn và giúp cho ngài, để ngài giúp cho đoàn chiên hiện nay. Đồng thời cũng giúp cho những chủ chiên với sự căng thẳng trong hàng ngũ Hồng y, giám mục, linh mục tu sĩ, ngay cả những giáo dân trong một thời điểm bị đe dọa bởi cơn dịch bịnh Conora virút; không phải là cơn dịch bịnh của thân xác không mà ngay cả cơn dịch bịnh của linh hồn.

Chúng con xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng được vững vàng tiếp tục. Dù là sóng gió bao nhiêu hay đủ điều gì đang xảy ra xin cho ngài luôn mạnh mẽ, can đảm để đảm trách một chức vụ Chúa giao phó cho ngài. Vì Ngài được thay thế Chúa để có những sự thay đổi, có những sự cởi mở, có những sự mới mẻ chỉ có Thiên Chúa duy nhất qua đấng bậc mà Chúa cho phép, ngoài ra không ai có quyền. Có những lúc trong tâm tình của ngày hôm nay con người cứ giữ vững những điều khắt khe, có những việc cần giữ sẽ bất đi bất dịch không thể thay đổi nhưng sẽ tùy vào tình trạng của ngày hôm nay. Bởi vì những người giáo dân như chúng con là những kẻ thấp cổ bé miệng, và còn những người với những ngày rớt vào tình trạng phái tính, thật sự nếu không có tình thương và sự giải gở của Thiên Chúa không ai có cơ hội để biện phân và biện minh cho mình trong hiện tại.

Nhưng đã đến lúc, thế giới của chúng con đã bị quá nhiều sự phân rẽ, bị chia rẽ; ngày hôm nay xin Chúa thương xót đến Giáo Hội của chúng con, giáo dân chúng con. Và đặc biệt Đức Giáo Hoàng, xin cho ngài sự khôn ngoan, sáng suốt và vững vàng, vì những gì Chúa muốn ngài nhất định phải làm dù khó khăn đến đâu. Những điều không thuộc về Thiên Chúa dù rằng có biết bao áp lực, xin giúp giáo dân của chúng con luôn luôn tin vào điều của Thiên Chúa làm, đó là gìn giữ bảo vệ Giáo Hội, Giáo Hội sẽ không bao giờ bị lay chuyển. Dù mưa sa hay hỏa ngục tấn công nhưng Giáo Hội của chúng con sẽ vững vàng như Chúa đã nói với Thánh Phêrô năm xưa, “Con là Đá, viên Đá này sẽ không bao giờ lay chuyển dù bất cứ hoàn cảnh nào”. Cho dù rằng lửa hoả ngục có tàn phá viên Đá đó vẫn luôn luôn được Chúa bảo vệ.

Vì chính những điểm này mà chúng con xin được dâng lên Thiên Chúa. Tất cả mọi sự đều phải qua sự thử thách nhưng cuối cùng Chúa vẫn là một Thiên Chúa bảo vệ và gìn giữ; Giáo Hội của chúng con sẽ không bao giờ bị nguy biến với bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng phải có những giây phút phải sửa đổi lại một cách chính chắn hơn, và đi trong đường lối của Chúa rõ nét hơn và cũng để cho sự nhân đức thánh thiện được có thật sự, để Tin Mừng và giáo lý sẽ được loan truyền khắp đó đây không bao giờ thay đổi qua chính Đấng Thiên Chúa đã ban đến một giáo lý duy nhất và độc nhất đó – yêu thương và tha thứ, công chính và công bằng – cần có trong thế giới loài người của chúng con; một giáo lý mà không ai có thể từ chối, vì đó là chân thật, công lý và bình an nhất và đó cũng là hòa bình mà chúng con cần trong thế giới ngày hôm nay.

Kinh Kính Mừng xin ơn đức Tin

Kinh Kính Mừng đầu tiên trong chuỗi hạt Mân Côi, Mẹ Maria thường dạy chúng con hãy dâng lên Chúa. Kinh Mân Côi là kinh mà Mẹ muốn chúng con liên lỉ đọc để kết thành một chuỗi Mân Côi. Không có gì không thể, vì Mẹ là đấng hiểu biết, luôn luôn cầu nguyện cho chúng con, và luôn đón nhận kinh Mân Côi như một của lễ. Dù chúng con sốt sắng hay chúng con chưa hiểu và chưa ý thức Mẹ luôn luôn đón nhận những kinh Mân Côi này như một của lễ để Mẹ cầu bầu cho chúng con, mọi tầng lớp, mọi vai trò trong thế giới. Vì chính Kinh Mân Côi này, Giáo hội mới được tồn tại và duy trì.

Ngày hôm nay chúng con biết sự tập trung sốt sắng với sự suy niệm thật là ý nghĩa vì chúng con đã bỏ quên quá nhiều trong thời đại chúng con nghe qua bao thế hệ. Thánh Phaolô Tông đồ ngài thường giảng dạy Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến – ba nhân đức cần có và cần thực hiện trong đời sống của người Kitô hữu của chúng ta; chúng con đã nghe nhưng mấy ai biết cầu nguyện về ơn Đức Tin. Đức Tin không phải tự động mà có mà Đức Tin phải cần sự chứng thực, vì sự thiêng liêng cao cả mà cặp mắt của loài người nhân loại của chúng ta không thể nhìn bằng sự biện chứng, biện hộ theo cách lý luận của con người, mà Đức Tin tin vào Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ, tin vào Thiên Chúa là Đấng yêu thương, tin hoàn toàn vào Thiên Chúa sự sắp đặt của chính Ngài, nhưng chúng ta cần giáo lý công chính, và bước đường chúng ta đi với những ngày tháng có những thập giá đau khổ.

Ngày hôm nay chúng ta trở lại, Giáo Hội đương thời đang xảy ra điều gì, chưa bao giờ có nhưng hôm nay đang xảy ra; nhưng không phải vì những việc đã xảy ra đó mà chúng ta nản lòng hay chúng ta bỏ Chúa hay chúng ta rời khỏi Giáo Hội; đó là điều không thể và không nên. Chúng ta biết rằng Chúa có cách lo liệu việc của Ngài, có những điều chúng ta cần; đời sống con người cần phải được sửa dạy, cần phải sống tốt hơn, thì hôm nay có những điểm mà Chúa cũng muốn Giáo Hội toàn vẹn hơn, giống như thánh ý của Ngài hơn.

Chúng ta biết rằng loài người của chúng ta bất cứ ai thân xác cũng mang những vết nhơ tội lỗi, nếu không được Chúa sửa dạy thì chúng ta sống trong tội và nếu chúng ta không được Đức Giêsu đến cứu chúng ta thì chúng ta được ngày hôm nay hay sao, cho nên Kinh Kính Mừng thứ hai chúng con phải xin ơn Đức Tin. Dù rằng Đức Tin thật sự là một điều khó giải thích nhưng có Đức chúng con mới có nhau ngày hôm nay, có Đức Tin để chúng con tin vào Kinh Kính Mừng để dâng lên Mẹ như một của lễ để được thưa và dâng. Có Đức Tin để chúng con xin cầu nguyện cho Giáo Hội của mình, có Đức Tin chúng con sống trong niềm hy vọng, có Đức Tin chúng con thấy được rất nhiều nhu cầu trong cuộc sống, không có Đức Tin chúng con không có niềm hy vọng, cho nên chúng con phải xin ơn Đức Tin. Tin vào tình yêu của Thiên Chúa, tin vào sự sáng tạo của Ngài và nhất là tin vào ơn tha thứ qua Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho thế giới nhân loại từ muôn thuở, tin vào Thiên Chúa vẫn còn ở giữa chúng con và lắng nghe những lời cầu xin mà chúng con dâng lên Ngài.

Với sự cấp bách trong thời nay ngoài lòng tin và đức tin ra chúng con không còn một nơi nào có thể giúp cho chúng con bình an và yên tâm được. Hãy xin Thiên Chúa ban cho cặp mắt Đức Tin để chúng con được tin vào Chúa, chúng con tín thác vào Chúa và chúng con sẽ nhìn thấy được sự thiêng liêng, tự nhiên, siêu nhiên vẫn còn trong thế giới của chúng con. Có Đức Tin chúng con có niềm hy vọng, có niềm vui và bớt đi sự lo lắng căng thẳng trong thời dịch bịnh đang là sự đe dọa cho cả thế giới.

Lạy Mẹ Maria, chúng con dâng lên Mẹ. Mỗi một ngày xin cho chúng con đậm sâu hơn, chúng con tin rằng Chúa đang nghe chúng con, chúng con tin rằng những nhu cầu rất là cần thiết cho những người Kitô hữu nói riêng và chung cho thế giới với tiếng nói thay thế cho anh em của mình. Xin cho mọi người tin và trở về với Thiên Chúa bằng lòng sám hối ăn năn, để chính thức được bảo vệ chở che trong niềm hy vọng mà mọi người cần có, để vượt qua những cơn dịch bịnh linh hồn giữa thiện và ác đang tranh đấu để hủy hoại loài người chúng con.

Kinh Kính Mừng xin ơn đức Cậy

Kinh Kính Mừng thứ hai chúng con thưa với Mẹ và xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa giúp cho thế giới loài người chúng con thấu hiểu được Đức Cậy. Suốt một cuộc đời Mẹ luôn tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa bất cứ hoàn cảnh nào, dù rằng Mẹ là một người được lựa chọn để mang Đấng Cứu Độ đến với thế giới nhưng trong những ngày âm thầm lữ thứ trần gian. Sau 2,000 năm mới có thể chính thức nhưng khi Mẹ còn sống trong những khoảnh khắc như một con người bình thường như chúng con Mẹ đã chịu đựng biết bao nhiêu đắng cay, biết bao nhiêu đau khổ; Mẹ đã chịu đựng tất cả. Không ai đau khổ và chịu đựng như Mẹ Maria nhưng Mẹ luôn trông cậy vào Chúa, niềm tin của không bao giờ lung lay dù với bất cứ hoàn cảnh nào.

Đức Cậy mà Mẹ đã thực hiện trong suốt cuộc đời của Mẹ một cách âm thầm, tất cả Mẹ đều trông cậy vào Chúa, Mẹ đều gởi thác vào Chúa; đó cũng là một gương sáng cho loài người nhân loại chúng con mỗi thế hệ và đặc biệt thế hệ hôm nay.  Chúng con xin ơn Đức Tin mà chúng con thiếu Đức Cậy thì không được, bởi vì tất cả bất cứ hoàn cảnh nào, ngay cả hôm nay với những lúc nguy ngập nhất, những lúc tiêu cực nhất, những lúc sợ hãi nhất với một thế giới đương thời đang đối đầu với cơn dịch bịnh, và mọi sự kinh tế đang rớt vào một tình trạng thảm khốc, bao quanh với những sự đe dọa, với những thay đổi mới với luật lệ của chính quyền cũng như xã hội và ngay cả Giáo Hội, làm cho chúng con cảm thấy rất dồn dập và sợ hãi, nếu chúng con thiếu đức Cậy chúng con sẽ sợ hãi, lung lạc. Đã có một số người được nêu ra, đó là tại đất nước Mễ Tây Cơ, linh mục, giám mục cũng đang nói về điều này; họ đã tự tử rất nhiều, một ngày trung bình số người tự tử còn nhiều hơn con số đã chết trong cơn dịch bịnh vừa qua; điều gì đang xảy ra?

Cho nên, nếu chúng con không có Đức Tin và thiếu Đức Cậy chúng con sẽ luôn luôn bị rớt vào tình trạng hỗn loạn và chúng con sẽ bị đe dọa với bất cứ mọi hoàn cảnh đói khổ thiếu thốn gây ra, và tự quyết định cho chính mình bằng cách tự tử, và đi vào vấn đề trầm cảm nữa. Đây là một điều hệ trọng rất lớn! Con xin Mẹ trong lúc này cho tất cả anh chị em chúng con được biết cậy trông vào Chúa, vì con người phải có những lúc bước qua sự căng thẳng, nhưng sau sự căng thẳng thì mới đến những ngày tháng với những ước mơ mà Thiên Chúa duy nhất làm được cho chúng ta, dù rằng ngay cả mạng sống bị đe dọa nhưng làm sao cho tâm hồn bình an thanh thản chấp nhận sự thật vì chung trong thế giới chứ không riêng bất cứ ai.

Ngày hôm nay, xin Mẹ ban đến cho thế giới của chúng con mọi tầng lớp, mọi vai trò đều biết Đức Cậy, cậy trông vào Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, vì Mẹ là người đã có kinh nghiệm trong cuộc sống khi còn trên trần thế Mẹ đã có Đức Cậy. Mẹ đã trông cậy vào Thiên Chúa qua bao nhiêu nỗi khổ ải cho đến ngày Chúa Giêsu chết trên Thập Tự Giá; đoạn cuối Mẹ đứng dưới chân Thập Tự Giá nhìn con thoi thóp vào và tiếp tục hy sinh ở lại để dẫn dắt con người; từ đó Giáo Hội được thành lập cho đến ngày hôm nay. Tất cả những đoạn đường của Mẹ là một gương sáng, lòng cậy trông của Mẹ không bao giờ ngơi ngớt với Đức Tin và Đức Cậy thuộc về Thiên Chúa.

Hôm nay, chúng ta xin Mẹ giúp cho chúng ta hiểu được Đức Cậy này, bởi vì Đức Cậy sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong hiện tại, chúng ta biết mạnh dạn và biết nơi để gởi thác; vì chính Mẹ đã hiểu được điều này cho nên Mẹ sẽ không bao giờ từ chối chúng ta khi chúng ta xin ơn này. Vì thế giới của chúng ta chỉ nghe những ít ai xin, nhưng ngày hôm nay chúng ta phải xin vì tất cả đều phải xin nơi ơn Chúa chúng ta mới làm được; tất cả đều xin nơi sự cho phép của Chúa và qua sự cầu bầu của Mẹ chúng ta mới sống và thực hành được điều này.

Cho nên, chúng ta hãy trông cậy vào Chúa, dù bao nhiêu thất bại, thất vọng trong thế giới hay bao nhiều biến cố, nhưng với sự trông cậy chúng ta sẽ có lối thoát, chúng ta sẽ có sự bình an và chúng ta cũng sẽ giữ được bình tĩnh để bước qua những ngày tháng căng thẳng mà thế giới đang chịu chung, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò. Chúng ta hãy tin rằng chỉ có Chúa là Đấng duy nhất sẽ giúp chúng ta hiểu được điều này và chúng ta thi hành chính điều này để cuộc sống của chúng ta bình an, bình tĩnh để đối phó với tất cả những khó khăn. Dù là quá sức nhưng chúng ta còn có Mẹ, Mẹ sẽ giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của Đức Cậy, vì bất cứ hoàn cảnh nào Chúa cũng là một Đấng Thiên Chúa xót thương, nhìn thấy, an bài và sắp đặt để giúp chúng ta, nếu chúng ta giữ vững Đức Tin và Đức Cậy.

Chúng con xin dâng tất cả mọi vấn đề ngay từ lúc đầu khi chúng con bắt đầu bước vào giờ cầu nguyện, bắt đầu từ Kinh Lạy Cha, chúng con xin dâng tất cả. Xin Mẹ giúp tất cả giáo dân chúng con khắp nơi trên mọi miền đất nước khi đọc Kinh Kính Mừng như nhắc nhở chính mình để xin những ơn cần thiết mà chúng con cần có trong tình trạng căng thẳng hiện nay trên toàn thế giới. Chúng con xin cho tất cả anh chị em đi sâu vào ý nghĩa của chuỗi kinh Mân Côi, tập trung đủ để nói lên những uất ức, lo âu, sợ hãi với những nhu cầu nhu cần qua những ơn cần thiết để xin. Xin Mẹ đón nhận lời của chúng con cầu xin và dâng lên Thiên Chúa như một của lễ mà chúng con nài xin trong lúc căng thẳng này, cho Giáo Hội, cho xã hội, cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, đặc biệt cho người Kitô hữu và những giáo dân của chúng con khắp nơi trên mọi miền đất nước.

Kinh Kính Mừng xin ơn đức Mến

Kinh Kính Mừng thứ ba, điều này chúng con cứ xin và xin mãi, bởi vì đây là điều chính nhất. Chúa Giêsu đã dạy chúng con giáo lý từ muôn thuở, đó là chúng con phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự, hết lòng hết sức hết cả trái tim, hết cả linh hồn, và yêu mến tha nhân. Câu này được lặp đi lặp lại rất nhiều, ai cũng biết cả, không ai từ chối, vì đã trở thành thói quen và thuộc lòng; nhưng Đức Mến này thật sự không phải dễ để chúng con thực hành trong cả cuộc đời, bởi vì đó mà hôm nay là câu trả lời.

Nếu chúng con đã thấu hiểu và thấm hiểu để thực hành câu này, đó là Đức Mến thì thế giới đâu đi vào chiến tranh như hôm nay, đâu đi vào tình trạng mà con người đã đi vào sự đe dọa của cơn dịch bịnh. Nếu sống với Đức Mến thì ngày hôm nay chúng ta sống rất hòa thuận để thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa và nhận ra sự thật; chúng ta thật sự toàn bộ mọi thế hệ không ai sống được với Đức Mến cả, nhưng vì tình thương qua Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho Thánh Phaolô khẳng định rất rõ, là một nền tảng cho người Kitô hữu với ba nhân đức quan trọng này, dành cho những người tận hiến và cũng dành cho giáo dân và tất cả mọi người khi là người có lương tâm và lương tri để có thể biết rõ những gì thuộc về mình.

Bởi vì Chúa là tác giả của tình yêu, Ngài sáng tạo chúng ta nên bằng tình yêu của Ngài. Tình yêu sẽ biến đổi tất cả, tình yêu sẽ giúp cho chúng ta nhẫn nại, quảng đại và tha thứ; tình yêu sẽ biến hoá. Nhưng trái lại chúng ta không sống với tình yêu mà hàng ngày chúng ta sống với quyền cá nhân, luôn luôn suy diễn, suy nghĩ, trách tội, khắt khe, khó chịu, và luôn luôn để cái tôi đi đầu, khi có chuyện thì chúng ta vẫn binh vực cho chính mình, chúng ta ích kỷ, lo cho bản thân nhiều hơn là cho người khác, vì chính những điểm cá nhân và bản ngã đứng đầu thì làm sao hiểu được tình yêu? Ngày hôm nay một số người trong vùng Đông Nam Á đang rớt vào tình trạng với những ngày dịch bịnh chúng ta mới có thể nhìn thấy được tình yêu sẽ giúp con người trấn tỉnh. Qua những khốn khổ với cơn dịch bịnh ai nói chúng ta thật sự không sống được; khi hoàn cảnh đưa đến chúng ta mới thấy được sự thực hiện Đức Mến sẽ là một điều rất quan trọng cho đời sống của người Kitô hữu của chúng ta và riêng cho thế giới. Bởi vì Đức Mến rất cần thiết, chúng ta tin vào Chúa chúng ta có thể yêu Chúa, chúng ta có thể thương anh em vì họ gần bên chúng ta, Chúa dạy chúng ta những điều đó.

Ngày hôm nay, chúng ta đã thấy thật sự Đức Mến cần phải thực hành và thực hành với những lúc chúng ta thấy được. Đó là hôm nay tại Đông Nam Á, người Việt Nam của chúng ta nếu không có cơn dịch bịnh Conora virút biến thể, những người có cơ nghiệp hay những người tá túc tại thành phố Sàigòn để kiếm miếng cơm manh áo để sống, vì cơn dịch bịnh họ phải trở lại vùng quê cũ của họ để sinh sống bằng nghề nghiệp bình thường. Dù rằng ít tiền hay rất khốn khó nhưng vì cơn dịch bịnh họ nhất định phải trở về; trên bước đường trở về không có tiện nghi cũng chẳng có tiền bạc, chẳng có điều gì phù hợp cho từng mỗi một cá nhân, nhưng tất cả những người ở hai bên đường, là những người nghèo ở đồng quê hay những người có tiền, có khả năng họ đều có thể nhìn thấy chung để giúp cho những người trốn chạy cơn dịch bịnh này.

Chỉ có một chút tình yêu khi chúng ta cần được cấp cứu chúng ta thấy nó rất đẹp, đó là Đức Mến mà Thánh Phaolô Tông đồ đã nhắc nhở cho chúng ta không có gì tuyệt vời bằng bởi vì Đức Mến thuộc về Thiên Chúa. Vì Chúa yêu chúng ta, Chúa quá yêu đến nỗi Chúa chết cho chúng ta, Chúa yêu chúng ta đến nỗi ngày hôm nay Lòng Thương Xót của Ngài vẫn còn chờ đợi chúng ta, vì tình yêu đó ngày hôm nay Chúa dạy một cách khẳng định yêu thương và biến hóa để chúng ta không còn chiến tranh đau khổ. Nhưng rất tiếc vì tội lỗi chúng ta gây ra, chúng ta không hiểu được điều đó, chúng ta không tin vào Chúa, chúng ta chưa đủ tin và cầu nguyện chưa đủ và chưa hiểu để thực hành Đức Bác ái, chính là Đức Ái và cũng là Đức Mến mà Thánh Phaolô Tông đồ đã dạy cho chúng ta.

Ngày hôm nay, lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, dù câu chuyện đã đến lúc chúng con biết nhưng chắc chắn đã muộn màng với thế gian này; nhưng ngày nào còn hơi thở thì ngày đó vẫn biết sự giá trị qua sự chỉ dạy của Chúa với Đức Mến này. Cho nên ngày hôm nay thế giới của chúng con xảy ra bất cứ điều gì thì xin Chúa cũng cho loài người được biết sự thật, để có thể được trở lại với những ngày tháng dù còn có cơ hội hay không, nhưng ít nhất tình thương sẽ là nguồn ai ủi để giúp cho những kẻ qua đường, giúp cho những kẻ có những nhu cầu cần thiết mà họ đang cần hơn chúng ta, và Đức Mến cũng sẽ thể hiện tình yêu, tình thương mà Thiên Chúa dạy cho loài người của chúng con giữa người và người, giữa đồng loại với nhau.

Lạy Chúa, chúng con cứ tiếp tục xin dù rằng chúng con còn nhiều điều chưa làm được và chưa có thể hiểu thấu để làm, hay chúng con đã cố tình hay vô ý từ chối khi chúng con có cơ hội để sống một đời sống với Đức Mến. Xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày trưởng thành hơn, vì chỉ có Đức Mến mới có thể giữ chúng con lại với Chúa; chỉ có Đức Mến chúng con mới thấy cuộc đời có ý nghĩa, có bình an và chỉ có Đức Mến mới có thể giúp chúng con hiểu được cuộc sống. Thế giới này cần thực hiện Đức Mến, để không còn chiến tranh đau khổ, không còn những sự tranh giành và không còn những sự hơn thua ganh ghét mà con người ngày hôm nay phải chịu chấp nhận vì con người không sống như Chúa dạy với Đức Mến.

Qua trận chiến với những ngày khốc liệt này với cơn dịch bịnh; đồng thời cũng là một trận chiến mà con người tham lam ích kỷ, sống dối trá, không có tình thương, không có tình yêu, thì đang sống trong sự chia rẽ, đang sống trong những ngày tháng với tội ác mà con người gây ra, nhưng tình thương sẽ biến hóa. Xin Chúa giúp chúng con. Chúng con xin được ơn Đức Mến, chúng con không làm việc to tát ngoài xã hội nhưng ít nhất chúng con thực hành trong đời sống hiện thực của gia đình, với nhu cầu trong tập thể, trong giáo xứ, trong Giáo Hội và những nơi mà chúng con sinh hoạt.

Chúa biết Đức Mến xuất phát từ con tim thiện nguyện, bằng một tình yêu chân thành, không phải vì tiếng tăm, không phải vì muốn nổi trội, không phải vì dùng những mưu đồ để có thể dùng Đức Mến qua việc thiện nguyện để rồi mang danh tiếng. Xin cho tất cả mọi người dẹp những điều này đi để chúng con thật sự sống Đức Mến như Chúa dạy, từ trong nhà, cá nhân, tập thể cho đến gia đình, xã hội và tất cả các nơi. Nếu chúng con thật sự sống với Đức Mến bằng yêu những công việc của mình hàng ngày với những ý nghĩa, và cũng là Đức Mến chúng con thực thi thay cho những người anh chị em khắp nơi. Họ chưa biết, chưa hiểu nhưng chúng con cầu nguyện cho họ, và cũng thực thi Đức Mến đối với những người quá cố là những linh hồn đã ra đi; những người chết trong cơn dịch bịnh Covid-19 linh hồn họ sẽ đi về đâu?

Đức Mến bao quát tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Đức Giêsu đã dạy cho các tông đồ năm xưa và Ngài dạy cho giáo dân của Ngài là chính chúng ta. Xin cho tất cả mỗi một người được biết mọi nhân đức và ơn đều phải xin nơi Thiên Chúa, không tự động chúng ta làm được đâu, mà hãy xin để Chúa thực hiện những lời phù hợp và thích hợp mà chúng ta cầu xin cho đời sống chúng ta mỗi người để chúng ta thực thi được Đức Mến. Có Đức Mến thì sẽ có bác ái, bác ái thì đi kèm với hy sinh, với sự hy sinh đó thì mỗi một ngày chúng ta sống trong đường lối giáo lý của Chúa.

Lạy Chúa, nói đến đây chúng con biết chắc chắn rằng trong thời đại hiện tại hay qua bao thời đại dù con người của chúng con không trọn vẹn để sống với những nhân đức này, nhưng ít nhất chúng con cũng có những vị thánh được nêu tên, đó là Mẹ Thánh Têrêsa Calcuta thời của chúng con mà chúng con được nhìn thấy đời sống thực hành của Mẹ cho đến khi Mẹ đã ra đi và được phong thánh. Đó là thế kỷ chúng con đã chúng minh được đức bác ái và tình thương mà Mẹ Têrêsa đã làm những việc rất lạ lùng và phi thường.

Những người được thương yêu đó và những điều Mẹ đã nêu gương đó Mẹ đã trở thành một vị Thánh đáng kính và đáng nêu gương cho những người như chúng con; đồng thời Giáo Hội cũng phải học Đức Mến cần có trong đời sống của các ngài, cũng như đời sống rao giảng hay đời sống phụng sự, phục vụ và ngay cả giáo dân hiện tại chúng con hôm nay cũng vậy. Đây là một thời đại mà chúng con phải thực thi Đức Mến này một cách tích cực hơn bởi vì chúng con còn có cơ hội được sống; có những kẻ không còn cơ hội sống, rất muốn nhưng cũng đã quá muộn màng. Đức Mến thể hiện bằng con tim, bằng những gì mình có thể, bằng một con tim thiện nguyện, và bằng một lòng kính Chúa, yêu Chúa để chúng ta sống bác ái như Chúa dạy.

Xin giúp chúng con hiểu được điều này, trưởng thành với những gì có được mà Chúa cho phép để chúng con xin những ơn cần thiết, tiếp tục thực hành qua đời sống của những người như chúng con được tiếp tục can đảm mạnh mẽ loan báo Tin Mừng và yêu chính đời sống qua sứ vụ của chính mình, yêu những công việc hàng ngày của mình, yêu những gì mà chúng con đang cùng nhau, có nhau. Xin dẹp bớt đi những điều trong tư tưởng, tự ái, với những lời mà chúng con dường như dễ để hơn thua với nhau dù chỉ vài lời, đó cũng là chúng con chưa sống được với Đức Ái vì loài người chúng con dễ bị xúi dục, dễ bị rớt vào những nghiệt ngã trong cuộc sống chỉ vì cái tôi vẫn còn.

Cho nên, nếu thật sự có, xin Chúa giúp chúng con bớt đi những gì có thể hơn hay thua một câu không quan trọng, nhưng với những sự hy sinh đó để có những lời tốt đẹp hơn qua Đức Mến mà chúng con thực thi trong đời sống được mời gọi. Xin giúp cho chúng con hiểu rõ được điều này mỗi khi đọc, mỗi khi cầu nguyện thì cũng xin cho chúng con được như những gì chúng con cầu xin, để mỗi việc chúng con làm đều vinh danh Chúa, và tất cả đều quy thuận nơi Chúa để làm sáng danh Ngài.

Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, nhờ gương nhân đức của Mẹ và nhờ sự chỉ dạy của Mẹ để cuộc sống của chúng con trở nên trọn vẹn hơn, tốt đẹp hơn trong một thế giới hôm nay rất cần, để là một gương sáng với những gì trong thế giới rất cần mà Mẹ đã chỉ dạy và giúp chúng con cầu nguyện cho vấn đề này cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, mọi chức vụ đều phải thực thi một cách trọn vẹn với Đức Mến này, thì nhất định rằng chúng con sẽ được sống gần Chúa, với Chúa dù bất cứ hoàn cảnh nào cho xứng đáng, để một ngày nào đó khi chúng con ra khỏi thế giới này Đức Mến này sẽ giúp chúng con và được Chúa nhìn đến chúng con qua Lòng Thương Xót của chính Ngài và được chính Mẹ cầu bầu và dâng chúng con lên Thiên Chúa.

Kinh Sáng Danh 

Bắt đầu từ khi đọc chuỗi Mân Côi, mỗi một Kinh Lạy Cha, ba Kinh Kính Mừng, và Kinh Sáng Danh thì chúng con luôn dành riêng cho Thiên Chúa của chúng con. Vì tất cả những gì chúng con dâng và thưa đó là thưa với Thiên Chúa, dâng lên Thiên Chúa, trình bày với Thiên Chúa, và chúng con xin được tôn vinh Chúa bởi vì Chúa là Đấng duy nhất chúng con thờ, chúng con tin, chúng con dâng. Chúng con biết Ngài đang lắng nghe, một Thiên Chúa mà chúng con dâng tất cả những ưu tư, những phiền muộn với tất cả những nhân đức chúng con học biết nhưng chúng con chưa làm được. Cho nên chúng con xin dâng lên Thiên Chúa để nhờ chính ơn Chúa, nhờ sự can thiệp và sự cho phép của Chúa để chuỗi kinh Mân Côi được trở nên ý nghĩa như Mẹ Maria đã từng dạy cho chúng con; để hiểu được chiều sâu, chiều rộng với đức tin cần có; để giúp chúng con hiểu như thế nào là cầu nguyện đậm sâu và cũng để chúng con không bị lo ra. Chúng con thường đọc kinh nhưng ít khi chúng con suy niệm, đọc thiệt nhanh, đọc thiệt lẹ cũng tốt, vì chúng con không còn những điều để có thể suy nghĩ hơn.

Tuỳ thuộc mỗi vai trò, nếu chúng ta đọc kinh với tâm niệm bằng con tim, bằng sự phong phú mà Mẹ dạy thì chúng ta nên biết và hiểu ý nghĩa. Khi chúng ta hăng say đọc kinh và chúng ta được lôi cuốn qua mỗi kinh, chúng ta dâng tất cả những nhu cầu khi chúng ta dâng lên Thiên Chúa – một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ, chúng ta trình bày và chúng ta thưa với Ngài – để chúng ta xin những ơn mà sức lực chúng ta không làm được. Chúa sẽ lắng nghe, Chúa sẽ can thiệp, vì đó là những nhu cầu cần thiết mà chúng ta xin để thực hành và thực hiện như chính giáo lý của Chúa dạy, như chính thánh ý của Chúa dành cho chúng ta để mỗi một ngày chúng ta sống một trưởng thành hơn. Mỗi một việc chúng con làm, mỗi một lời chúng con nói, mỗi một hành động và tất cả mỗi việc chúng con dâng lên Chúa đây để xin thưa với Chúa, để trình bày với Chúa, và xin được tôn vinh Chúa. Xin Chúa đón nhận lắng nghe. Đó là chúng con tuyên xưng Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, bây giờ cho đến mãi muôn đời.

Kinh Sáng Danh dành cho mỗi một người Kitô hữu chúng con, khi đọc kinh này thì chúng con liên kết để làm sáng danh Chúa, vinh danh Chúa, kính nhớ đến Chúa, trình bày với Chúa và xin Chúa can thiệp cho mọi vấn đề mà chúng con vừa dâng, vừa thưa, vừa xin theo thánh ý của Ngài. Để thực hiện những sự tốt đẹp nhất mà Ngài dành cho chúng con và cho những người biết suy niệm bằng phương thức mới này do Mẹ Maria dạy cho chúng con và cho thế giới. Đặc biệt trong hoàn cảnh căng thẳng hiện nay của thế giới đương thời trong cơn dịch bịnh hỗn loạn đã làm cho con người không đủ bình tĩnh.  

Tất cả chúng ta hãy xin ơn Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến chúng ta sẽ hiểu rõ, sẽ là một căn bản giúp chúng ta với những gì mà Chúa Thánh Thần sẽ chỉ dạy cho chúng ta để chúng ta dâng lên Thiên Chúa. Những gì tốt đẹp Chúa sẽ không bao giờ từ chối, hãy tin như thế để chúng ta vững mạnh dâng lên Thiên Chúa tất cả, Ngài sẽ có cách an bài và sắp đặt cho chúng ta và cho toàn thế giới.

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.  

Lạy Cha, chúng con cùng với anh chị em đặc biệt không chính thức lạy như mọi ngày, nhưng ngày hôm nay mỗi một sự suy niệm về Mầu Nhiệm của Thiên Chúa qua Năm Sự Thương chúng con xin cúi đầu thờ lạy, cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Cha, tôn vinh Cha, vì Cha đã quá yêu thế giới loài người nhân loại của chúng con và Cha quá yêu mỗi một tội nhân và hy sinh chính Con Một của Cha, là Đức Giêsu Kitô. Ngài đến thế gian để chuộc tội thay cho chúng con, Ngài đã đổ mồ hôi máu, và Ngài đã nhìn được sự đau khổ của tội mà Ngài đã chấp nhận sự cực cùng đau khổ này, Ngài đã thật sự đổ mồ hôi máu, máu và nước đã chảy ra trong vườn Giếtsimani trên hòn đá mà Ngài chuẩn bị cho cuộc tử nạn.

Chúng con suy niệm điều này không phải để đọc nghe ran như đã quen bao ngày, nhưng chúng con thấy được tình yêu và lòng thương xót bao la của Cha. Chúa Giêsu đã vâng phục Cha và chịu chấp nhận những sự đau khổ này để chuộc lấy cho chúng con sự sống, thì ngày hôm nay không lý do gì mà chúng con không biết được sự thật, không lý do gì mà Chúa Giêsu đã chịu đựng để hôm nay chúng con mất đi linh hồn lẫn cả thể xác trong tình trạng xã hội đương thời hôm nay từ chối tình yêu của Cha, loại bỏ Ơn Cứu độ mà Chúa Giêsu đã ban cho. Chúng con đang sống như thế nào trong hoàn cảnh hiện nay, chúng con đang sống trong tội lỗi, bất trung, bất tín, hay sống trong những ngày tháng mà chúng con nuôi tội, dưỡng tội? Chúa không đòi hỏi bất cứ một điều gì, Chúa dành cho chúng con sự sống, Chúa đã chọn Con của Ngài và hy sinh chính con của Ngài cho chúng con là một của lễ để dâng thay cho chúng con, Chúa Giêsu phải chịu cực cùng trên những đoạn đường Thập Tự Giá và chịu đựng cho loài người đang sống như ngày hôm nay.

Hoàn cảnh của ngày hôm nay là con người của chúng con chưa đủ tin, chúng con không sống trong đường lối của Chúa; chúng con đang sống trong những ngày bị khuyến dụ bởi thần dữ. Chúng con không nhìn được giá Máu của Đức Giêsu, chúng con không nhìn được mồ hôi máu và nước của Ngài đã chảy ra khi Ngài đã thấy thế giới nhân loại ngay từ hơn 2000 năm trước, ngày hôm nay từ Giáo Hội cho đến xã hội chúng ta hãy nhìn lại, hãy suy niệm đi, vì điều gì? Chúa không kể với chúng ta điều gì cả Chúa chỉ làm mà thôi!

Ngày hôm nay chúng ta hãy suy niệm về tình thương và Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha, chúng ta hãy suy niệm về mồ hôi Máu của Ngài đã đổ ra, chúng ta là những kẻ phản bội, những kẻ đang đáp lại, những kẻ đang ăn năm sám hối hay là những kẻ đang xin với tâm tình ăn năn trở về? Xin cho chúng con hiểu được những gì chúng con cần làm và nhận ra được sự suy niệm này để chúng con sớm cải thiện đời sống, để trở về với Thiên Chúa bằng lòng sám hối ăn năn để xứng đáng với tình thương và Ơn Cứu độ mà Chúa đã dành cho chúng con.

Chúa vẫn chờ đợi chúng con qua Lòng Thương Xót của Ngài, để chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất thay thế cho anh em của mình, thay thế cho đồng loại của mình, thay thế cho một xã hội đang nằm trong tình trạng bất tuân, bất trị, bất chính và đang xúc phạm đến Chúa đây, để nhận ra được tình yêu. Chỉ có tình yêu và sự ăn năn sám hối mới có thể sống một cách có ý nghĩa để vượt qua những khó khăn căng thẳng trong một thời đại với dịch bịnh linh hồn lẫn thể xác, xin đón nhận lời của chúng con cầu xin. Xin thánh hóa biến đổi chúng con và cho chúng con biết ăn năn đền tội mà trở về với tình yêu và Lòng Thương Xót, trở về với một Đấng Thiên Chúa vì chính chúng con mà máu của Ngài đã đổ ra, vẫn còn đổ ra, vẫn còn chờ đợi, vẫn còn khao khát mỗi một tội nhân để thương yêu và tha thứ.

Ai có thể chấp nhận chúng con? Xin cho chúng con biết rằng chỉ có một mình Chúa, tin vào Chúa để chúng con trở về, ra khỏi những ngày tội lỗi mà chúng con đã vướng mắc. Chúng con đã bị cặp mắt của thế giới che đậy bằng tiền tài, danh vọng, dục vọng tham lam, lý luận trần gian để mất đi một cơ hội suy niệm bình thường nhất và được sống một cách ý nghĩa qua chuỗi hạt Mân Côi mà Mẹ Maria dạy chúng con cầu nguyện và suy niệm.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Mầu Nhiệm thứ hai chúng con xin cúi đầu kính dâng lên Chúa Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Cứu Chúa của chúng con. Vì chính những roi đòn chúng con đáng phải lãnh nhận, đáng để đánh vào tội lỗi của thế giới loài người trong sự ngoan cố, cứng đầu và chai đá. Những roi đòn đó phải tiếp tục trên đời sống của chính chúng con mỗi người vì chính tội của chúng con đã không nhận ra những roi đòn thấm thịt thấu da mà Chúa Giêsu đã chịu đựng trên 2000 năm. Thân xác đã bị tả tơi, linh hồn của Ngài đã bị đau đớn vì loài người đã bỏ rơi Ngài, vì loài người đã rời xa Chúa để thi hành và sống theo đời sống của một thời đại, và bao thời đại cũng xúc phạm đến Ngài, làm cho vết thương của Ngài sẽ không bao giờ lành lặn vì đời sống cự tuyệt của loài người chúng ta.

Chúa không một lời than trách, Chúa không một lời trách cứ và Chúa vẫn âm thầm chịu đựng; những roi đòn đó nó vẫn còn thấm cho đến ngày hôm nay sau hơn 2000 năm để chúng ta nhìn thấy Chúa đang chịu đựng vì chúng ta, Chúa đang nói gì với từng mỗi một tội nhân hôm nay và Chúa đang nói gì cho cả nhân loại hiện tại? Chúng ta đã quyết định sai và chúng ta đã không nhìn thấy những roi đòn mà Chúa chịu thế cho chúng ta, chúng ta cứ thỏa mãn sống trong dục vọng, thỏa mãn sống trong một đời sống tự do văn minh, chúng ta sống một đời sống từ chối Thiên Chúa, và đã gây nên cho nhau sự đau khổ, dịch bịnh, và đã bị chiếm lấy bởi thần dữ.

Ai thương yêu chúng ta, ai cứu chúng ta, ai chết cho chúng ta, ai chịu roi đòn cho chúng ta, thử hỏi đi! Chúng ta đâu bao giờ suy nghĩ đến điều này! Chúng ta có ngày hôm nay, những ngày tự do trước kia cách đây hai năm về trước chúng ta tha hồ ung dung theo cách riêng ích kỷ của mỗi một người chúng ta; dù rằng con người của chúng ta biết Chúa, có Chúa nhưng chúng ta vẫn khe khắt đối với nhau. Chúng ta vẫn ti tiện trong đời sống của con người. Chúng ta thật sự sống với Đức Ái hay chúng ta thật sự sống với Đức Tin, Đức Cậy. Có chăng?

Có chứ, nhưng chỉ là giới hạn bề ngoài mà thôi! Ngày hôm nay sự trả lời hiện nay đã có, vì chúng ta từ chối Chúa; Chúa đã đến để cứu chúng ta nhưng chúng ta đâu có lãnh nhận Ơn Cứu độ đó? Ngày hôm nay những người nơi chốn hỏa huỳnh đang khóc lóc nghiến răng, những người nơi luyện hình đang khóc lóc, chờ đợi, kêu xin, và những người trong thế giới của chúng ta điêu đứng từng giới một trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta tin vào Chúa và sống như Chúa dạy, một lần máu Chúa đã đổ thì thế giới sẽ được cứu, được bình an và hòa bình.

Chúng ta thật sự hãy nhìn lại đi! Ngày hôm nay Chúa vẫn là một Thiên Chúa thinh lặng và chờ đợi, chỉ có làm chứ không có nói, Ngài nói là Ngài dạy chúng ta để sống trong một đường lối để đừng bị thần dữ nó điều khiển và thâu phục chúng ta và đưa lối cho chúng ta vi phạm và xúc phạm, ngày hôm nay đến giai đoạn này cũng không có muộn, chúng ta đã muộn vì cái tuổi của cuộc sống mà chúng ta cần được biết Ngài sớm hơn. Ngày hôm nay Ngài vẫn chấp nhận chúng ta dù là còn những ngày rất giới hạn trên trần thế, đó chính là Ngài tỏ lòng thương xót, một Thiên Chúa dạy cho chúng ta tình yêu, một Thiên Chúa quảng đại, nhân hậu và thứ tha, một Thiên Chúa duy nhất mà chúng ta tôn sùng, Lòng Thương Xót của Ngài duy nhất và độc nhất mà thôi, vì chính roi đòn đó để chúng ta suy nghĩ một chút, khi chúng ta suy nghĩ đến Ngài thì chúng ta đã hoàn toàn thất bại, thất vọng vì chúng ta không còn gì để dựa vào thế gian chúng ta mới tìm đến Ngài.

Quả thật, loài người của chúng ta là những người phản bội ngay từ lúc đầu tiên và qua bao thế hệ vẫn còn những kẻ tồn tại phản bội, và chúng ta cũng là những kẻ phản bội trực tiếp hay gián tiếp, chính những điểm này để chúng ta suy nghĩ và suy niệm, để xin Thiên Chúa thứ tha. Những gì chúng ta chưa làm hãy cho mình một cơ hội để làm, những gì chúng ta chưa tin đủ hãy cho mình cơ hội để tin bằng việc làm. Hãy suy niệm đi, tự lòng của chúng ta tự cảm nghiệm, với sự thiện nguyện của trái tim mình để lắng nghe Mầu Nhiệm thứ hai: Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Ngày hôm nay có những trận chiến xuất hiện như cơn dịch bịnh hay còn những khủng hoảng chúng ta đừng vội hoảng sợ, kêu la; chúng ta hãy nghe, chúng ta hãy lắng động tâm hồn để nhìn thấy sự hy sinh mà Chúa đã đi trước một bước và dành cho chúng ta, Ngài đã chịu tất cả những sự cực cùng đó để hy sinh cho chúng ta ngày hôm nay.  

Đây là đoạn cuối, bổn phận và thân phận tội lỗi của loài người chúng ta cần phải thực hành và cần phải suy niệm, để chúng ta quyết tâm; đừng miễn cưỡng mà làm, đừng vì sợ mà làm, đừng vì hoàn cảnh không cho phép và chúng ta bắt buộc phải làm mà phải làm bằng con tim, bằng sự thiện nguyện, bằng sự chấp nhận vì nhìn ra roi đòn đó đáng lẽ là của chúng ta, đáng tội phải chết nhưng Chúa Giêsu đã cái lãnh bản án đó cho chúng ta rồi, thì bây giờ chúng ta còn gì để không đáp lại? Sự chỉ dạy của Ngài là hãy trở về làm hòa với Thiên Chúa, hãy yêu thương nhau, hãy sống một đời sống như với ba đức mà chúng ta xin; đồng thời còn những điều quan trọng đó để chúng ta để chúng ta sẽ đi thêm với trật tự vốn có trong đời sống.

Chúa không đòi hỏi quá khó, nhưng Chúa mong mỏi chúng ta hãy trưởng thành để chúng ta sống và giữ được bình an, giữ được mỗi một nhân đức chúng ta cần có, để cuộc sống chúng ta không bị chao đảo, không bị sợ hãi, không bị chiến tranh đau khổ và không bị những ngày lầm than mà thần dữ nó đã hoàn toàn khống chế và gây đến cho chúng ta từ tư tưởng hành động, với sự phản động, với sự phản loạn, với sự nổi loạn, tất cả những điều ngày hôm nay và còn dẹp đi tất cả những gì thuộc về công chính và công lý cần có trong đời sống của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, chính con cũng là một trong những người hoàn toàn có những lúc trong đời sống tất cả chúng con đều là những kẻ thiếu đức Tin, đều là những kẻ thiếu hiểu biết và thiếu suy niệm. Mỗi một khi chúng con đọc kinh chúng con thật sự làm bề ngoài rất là nhiều nhưng tâm hồn vẫn còn những điều chưa có thể thoát ra được với những điều riêng tư của bản ngã cá tánh; vì chính những điểm đó mà Chúa đã chịu roi đòn vì chúng con. Như ngày hôm nay giá trị của linh hồn đáng lẽ chúng con đã có từ lâu, ngày hôm nay mới biết thì cũng đã quá muộn màng. Nhưng ít nhất chúng con được biết để nhìn ra những gì vốn mình đã thiếu sót suốt cả cuộc đời để trong lúc suy niệm này chấp nhận, bằng lòng, hy sinh, hãm mình với những gì mà chúng con đang gặp, dù là có những căng thẳng sợ hãi lo âu trong cơn dịch bịnh, trong tình hình kinh tế hiện tại ngày nay, khó khăn về đời sống của gia đình, khó khăn về mọi việc trong cuộc sống hàng ngày của chúng con, xã hội, chung trong tập thể.

Xin cho chúng con nhìn thấy được những ngày tháng này để cùng nhau trong sự hiệp nhất; thông cảm cho nhau, chịu đựng nhau, và cùng nhau bước qua sự khó khăn hãm mình chịu khó bằng lòng này để chờ đợi ngày mà chúng con nhất định sẽ được Chúa can thiệp. Vì khi chúng con tỉnh thức, chúng con chấp nhận cái sai, chúng con bằng lòng sám hối, ăn năn, đền tội trở về Chúa nhất định sẽ là một Đấng Thiên Chúa dành cho chúng con, can thiệp cho chúng con, nâng đỡ chúng con và Ngài nắm lấy tay chúng con. Bởi vì Ngài chỉ mong muốn chúng con trưởng thành mà thôi, cũng giống như như Người Con Hoang Đàng đã ra đi trở về với Cha. Người cha đâu có la rầy đâu, người cha dành tất cả những gì tốt nhất cho con vì thương con, vì mến con, vì mong muốn con thuộc về mình và về với mình.  

Chúa là như vậy! Còn hơn nữa, nhưng chúng ta có thể cảm nghiệm điều này không, chúng ta có khi nào nghĩ đến điều này hay không? Hay chúng ta tiếp tục gián tiếp trực tiếp bằng nhưng roi đòn qua những người anh chị em của mình, bằng những sự đấu tố bằng lời của mình, bằng những sự hơn thưa của mình làm cho Chúa rất đau lòng vì chúng ta. Xin cho chúng ta hãy suy niệm chính những roi đòn đau khổ mà Chúa chịu vì chúng ta đó, để chúng ta cũng vì anh em mà chúng ta quảng đại tha thứ cho nhau, nhịn nhục nhau, giúp đỡ cho nhau để những công việc mà Chúa dành cho chúng ta như là một sự hy sinh, hãm mình, chịu khó bằng lòng. Chúng ta sống một đời sống với nhân đức mà chúng ta cần phải tập: chịu khó, bằng lòng, chấp nhận và thứ tha, để chúng ta làm được việc cho Thiên Chúa, để chúng ta có thêm anh em của mình và để cho đối phương học hỏi nơi đời sống Chúa dạy chúng ta, bởi vì Chúa dạy cho các tông đồ của Ngài một cách rất là gần gũi và rất là kỷ lưỡng nhưng chúng ta đã sống và thực hành như những gì mà Ngài đã dành cho chúng ta chưa?

Đây là cơ hội để chúng ta tập tành; hãy bỏ đi thói quen, cá tánh, bản ngã, với những sự nóng nảy, với những lời vô ý thức hoặc thiếu ý thức, với những lời vô tình hay cố ý đã làm cho người khác đau lòng. Điều gì tốt thì học, điều gì xấu thì bỏ; chúng ta hãy thiện nguyện mới có ý nghĩa chứ không phải ai bắt buộc chúng ta cả, chúng ta đi theo Chúa và Chúa mong muốn chúng ta hãy chịu khó, hãm mình, bằng lòng, chấp nhận; những gì tốt nhất chúng ta hãy chấp nhận nó thì điều đó mới trở nên tốt và có ý nghĩa mà Chúa dành cho chúng ta qua Mầu Nhiệm Năm Sự Thương thứ hai mà chúng ta kính dâng lên Ngài.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỷ nhục bằng lòng.

Mầu Nhiệm thứ ba chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần, con cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa, xin Chúa đón nhận sự tôn vinh, sự phủ phục, sự thờ lạy với sự suy niệm qua Mầu Nhiệm thứ ba để dâng lên Chúa Thánh Thần.  

Lạy Chúa Thánh Thần nếu không có Ngài chúng con không hiểu biết, cũng không cảm nghiệm và cũng không hiểu thấu được mão gai mà Chúa Giêsu đã chịu đựng, Ngài chịu đội mão gai để thay thế cho loài người của chúng con. Ngài đường đường là một Đại Hoàng tử của thiên quốc, Ngài phải đội triều thiên và Ngài có quyền ra lịnh, nhưng tại sao Ngài phải đi vào thế gian, chấp nhận chịu khổ hình và chịu chết cho chúng con và dạy cho chúng con từng mỗi một nhân đức trong đời sống? Vì đời sống của chúng con đã được tạo dựng nên bởi tình thương của Chúa, bộ óc của chúng con trong sáng trong sạch từ nơi Thiên Chúa ban cho từ thuở ban đầu; nhưng bởi vì sự bất tuân, bội tín, đã lắng nghe sự khuyến dụ đã trở thành những con người suy nghĩ, đoán xét, nghi ngờ, và sống trong tội lỗi.

Chúa muốn những điểm này để nhắc nhở cho chúng con từ trên 2000 năm trước cho đến hôm nay, một sự chứng thực rất rõ ràng trong tư tưởng, hành động, việc làm, trong sự suy nghĩ, suy diễn và ở trong đời sống mà lý trí chúng con không đủ sáng suốt để phân biệt giữa đúng và sai, giữa thiện và ác. Chúng con chỉ để cho thế giới điều khiển bởi nhục dục, tham lam, ích kỷ, thỏa mãn và chúng con dựa vào những hiểu biết của mình và dựa vào đời sống để trở thành những kẻ kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo sẽ bưng bít tất cả, cho mình là đúng, cho mình là phải, và luôn luôn hiểu biết để khinh chê người khác, và từ sự khinh chê, xem thường đó trở nên dối trá, lọc lừa và còn rất nhiều điều đi đến những tội ác, những sự bất chính, bất trị và còn những điều xúc phạm.

Thế giới này ở trong cái tư tưởng khủng khiếp nhất khi chúng ta không có giáo lý của Chúa, khi chúng ta không hiểu được Đức Giêsu chịu đựng đau khổ vì cái tư tưởng, đời sống và sự chọn lựa của chúng ta, nhất là từ nơi sự chọn lựa với đức tin, lý trí vốn có ở trong con người của chúng ta. Thân xác thì quá dễ dàng, chúng ta tất cả đều có thể làm nhưng điều quan trọng cần nhất là sự quyết định ở trong tư tưởng, lý trí, trong sự quyết định và đi đến việc làm thiện hay ác, đúng hay sai; đó là điều mà suốt bao nhiêu thế kỷ nay Chúa Giêsu phải chịu đựng để chờ đợi sự trưởng thành của con người, chờ đợi sự chọn lựa của chúng ta, là những tội nhân được Chúa cứu để trở thành những hối nhân, trở thành những chứng nhân, trở thành những thánh nhân và trở thành những nạn nhân hiểu và biết như hôm nay.

Đó chính là thời nay, còn sự chờ đợi của Chúa bao nhiêu lâu nay; Chúa cho chúng ta, Chúa làm cho chúng ta, Chúa đã sống với chúng ta, Chúa đã đến với chúng ta, Chúa dạy dỗ và Chúa tìm đủ mọi cách nhưng chúng ta vẫn là những người sống trong sự thiển cận; tư tưởng và hành động nó rất quan trọng nếu không có giáo lý của Chúa. Chúa đã hy sinh để giáo lý của Ngài được thực hiện, chúng ta học, chúng ta nghe nhưng mấy ai thực hiện trọn vẹn điều đó, mấy ai sống như chính Chúa dạy? Chúng ta không tin đủ và cuối cùng chúng ta giết chết người vô tội, một Đấng Cứu Chúa đã đến để cứu toàn thể nhân loại mà chính tay của con người giết Đấng Cứu Độ đó, cái tư tưởng của chúng ta đã bị ngay từ lúc ban đầu, rất khó dạy, khó trị.

Ngày hôm nay nếu chúng ta thật sự suy niệm, chúng ta thật lòng, những con người vô cùng xúc phạm đến Chúa, và là những con người tội lỗi, mà Chúa đã đau khổ chịu đựng và nhẫn nại với chúng ta cho đến thế hệ của nhân loại ngày nay. Điều này Mẹ Maria muốn chúng ta đọc đi đọc lại rất là nhiều, để chúng ta hiểu được sự đau đớn của Chúa; chúng ta thấy rằng chỉ một cái kim đâm vào tay chúng ta, chúng ta đã đau thấu xương suốt mấy ngày, còn rên rỉ, rên xiết, đau đớn; đó chỉ là thân xác thôi. Nhưng cái mão gai Chúa đội không biết mấy trăm gai nhọn đâm vào đầu của Chúa Giêsu; thịt của Ngài đã đau, đầu Ngài cũng đã đau và não Ngài cũng bị đâm thũng, nhưng đau nhất là thế hệ của nhân loại qua bao ngày tháng cũng chưa hiểu về vết thương đau đớn này.

Chúng ta vẫn chưa hiểu được những điều chúng ta suy nghĩ khi chúng ta vu khống cho người khác, khi chúng ta đoán xét anh em mình, khi chúng ta nghi ngờ về đức tin, khi chúng ta không sống theo giáo lý của Chúa dạy, khi chúng ta sống với những ngày tháng phản loạn chịu theo ý riêng của xác thịt chúng ta đã làm những tội ác mà thần dữ nó đã gieo vãi trong đầu óc của chúng ta thì chúng ta đã thực hành toàn bộ. Còn những gì trong giáo lý của Thiên Chúa dành cho chúng ta được đổi về bằng những sự đau đớn cực cùng với mão gai đó chúng ta có khi nào dừng lại để suy nghĩ những gì mà chúng ta lắng nghe để nhìn thấy sự đau đớn đó mà bớt đi một chút trong tư tưởng, hành động của tội ác, bớt đi một chút tham lam, ích kỷ, bớt đi một chút tự ái kiêu căng, bớt đi một chút thỏa mãn cho ý riêng của chính mình. Hay chúng ta nghe riết rồi quen, chúng ta không còn cảm giác nữa, cho nên tội càng thêm tội, nuôi tội, dưỡng tội, với tội và trong tội mà không nhìn được cái tội.

Đó là thế giới của nhân loại ngày hôm nay mọi tầng lớp, mọi vai trò đều rớt vào tình trạng này; nếu không có một sự soi sáng, nếu không có một sự chỉ dạy chúng ta vẫn sống với những ngày đen tối đó. Ngày hôm nay khi nói đến điều này chúng ta chưa chắc sống như những gì chúng ta nói đâu, nhưng ít nhất rằng chúng ta được nhắc nhở bởi Chúa Thánh Thần, ngôi vị thứ ba, Ngài đã đích thực gần gũi và dành cho thế giới của nhân loại như một bức màn được mở ra vì bao nhiêu năm nay, bao nhiêu thế kỷ Ngài chờ đợi chúng ta phục thiện, phục hồi, Ngài chờ đợi chúng ta trưởng thành, Ngài chờ đợi chúng ta nhìn thấy những điều rất dễ dàng nhưng chúng ta không làm?  

Cho đến ngày hôm nay chúng ta đi vào một đời sống không còn cơ hội; chúng ta đủ bằng cách nào đi chăng nữa cũng không thắng được sự dữ của ngày hôm nay, không thắng được cơn dịch bịnh hiện tại, không thắng được sự bao trùm bởi sự giả dối của thần dữ mà chúng ta đã mắc bẫy với nó một cách đậm sâu. Chúa Giêsu đã giãi gỡ cho chúng ta bằng tư tưởng, bằng hành động, bằng sự quyết định nhưng chúng ta không đủ để làm, hay chúng ta không tin đủ để thực hành, chúng ta vẫn nuôi tôi, dưỡng tội và hôm nay chúng ta cũng không nhìn thấy tội của chính mình.

Vì chính những điểm đó mà Mẹ muốn chúng ta hãy suy niệm đi! Hãy suy niệm và hãy đọc đi, chúng ta sẽ thấy rằng tình thương của Chúa đã dạy cho chúng ta tất cả đều được phục hồi trước khi là người có tội mà Đức Giêsu đã đến và Ngài đã lãnh bản án đó cho chúng ta. Không phải chỉ là một bản án kết tội không như một điều bình thường được nói, mà là Ngài lãnh tất cả những tư tưởng, hành động từ nơi đời sống thực hành của con người, từ trong lý trí cho đến sự quyết định từ trong tâm hồn và trái tim của mỗi một người chúng ta.

Chúng ta biết những điều đó là sai, không đúng, nó sẽ hại chúng ta, nhưng chúng ta mê mẫn, chúng ta đam mê, và khi vỡ lẽ ra rồi chúng ta hối hận đã muộn màng. Đã bao lần như vậy trong cuộc đời của chúng ta! Cho nên Ngài nói một chút để chúng ta dừng lại, nếu chúng ta thật sự dừng lại một chút thì chúng ta sẽ dừng được hai chút, chúng ta sẽ dừng được ba chút, và khi chúng ta thật sự nhìn thấy được sự đau đớn của Chúa thì chúng ta sẽ biết rằng chúng ta sẽ giảm dần bớt tội. Nhưng chúng ta miệng thì nói, và lòng chúng ta cũng tuyên xưng nhưng chúng ta có cái quyết định riêng của chúng ta hay giữ lấy sự đê mê của mình, cái nguyên tắc sai trái của mình, với những điều vốn giữ lại những gì thuộc về mình, cứ muốn người ta làm cho mình nhưng mình chẳng hề nghĩ đến người khác.

Đó là những điều kiêu ngạo vốn có nơi từng mỗi một cá nhân, có một chút học thức thì bắt đầu coi thường người khác; từ sự coi thường đó nên không có sự công bằng như ý của Chúa dạy. Cho nên cho dù chúng ta có làm bao nhiêu đi chăng nữa nhưng chúng ta không hiểu được thánh ý của Chúa dạy chúng ta thì làm sao chúng ta có thể trưởng thành trong vai trò của tông đồ, thì làm sao chúng ta được gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, làm sao chúng ta được tái sanh trong Chúa như các vị thánh mà Ngài mong muốn chúng ta?

Ngày hôm nay tất cả chúng ta đều vấp phải với tình trạng này huống gì cả thế giới, đặc biệt Giáo Hội Ngài đã tuyển chọn; hôm nay chúng ta nghĩ rằng những người đạo đức hơn chúng ta, hiểu biết hơn chúng ta, những người được Chúa chọn và sống những ngày nhân đức, đã tu luyện và trở thành những người có những chức vụ rõ ràng và Giáo Hội công nhận cũng như thế giới cũng công nhận, nhưng rồi họ như thế nào, tư tưởng của họ, bộ não của họ và sự quyết định trong lý trí của họ không phải công chính, cho nên vết thương đó họ nhất định phải chịu trách nhiệm.

Chúa thì dành cho chúng ta tất cả, từ giáo dân cho đến những người Chúa chọn là những chủ chăn mà Chúa đã dành ngay từ lúc đầu tiên. Chúa đem tình thương, tình yêu với sự chỉ dạy rất là nhẹ nhàng êm ái, nhưng sự quyết định là nơi chúng ta. Chúa không bắt buộc chúng ta nhưng Chúa muốn chúng ta hãy nhớ rằng triều thiên rực rỡ chói lọi vinh quang nhưng Ngài gỡ cái triều thiên đó để mặc lấy cái mão gai đâm thủng óc, não và chịu đau khổ thân xác để thay cái tư tưởng với sự quyết định và sự suy nghĩ của loài người nhân loại của chúng ta trong tội.

Ngày hôm nay xin Chúa cho chúng con được lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, kết luận một câu rất trọn vẹn, không quá dông dài: Ta hãy xin cho được mọi sự sỉ nhục bằng lòng. Chúa Giêsu chịu nhục nhã để cứu lấy chúng ta, Chúa Giêsu chịu đau khổ cực cùng với những con người như chúng ta đã phản bội Ngài với sự đau khổ đó để cứu lấy chúng ta và chết cho chúng ta. Hôm nay với những sự hiểu biết thêm, với những điều do Chúa Thánh Thần soi sáng, những lời này được đem đến cho thế giới sẽ bị người khác họ chà đạp, họ hất đi, họ không tin và họ sẽ nghĩ chúng ta là những kẻ mà họ đã từng xem thường. Họ có thể cho rằng chúng ta không có một căn bản cũng không có trình độ gì cả tại sao có những điều này?

Đó là một sự khiêu khích! Nhưng không! Chúng ta không biết và không hiểu nhưng được nói lên những điều này để dạy cho chúng ta trước tiên, dạy cho những người liên đới với chúng ta, và dạy chung trong xã hội và thế giới hiện nay; tất cả đều được chỉ dạy nơi giáo lý chân lý sự thật, mà Đức Giêsu mang đến qua từng cử chỉ mà Ngài đã dành cho chúng ta. Chúng ta cảm thấy rằng đó là sự sửa dạy hay trách móc. Chúa không hề trách móc, Chúa chỉ thực hành, Chúa đang dạy, và Chúa vẫn còn dạy và Chúa cho phép chúng ta được hiểu rõ trong đoạn đường mà chúng ta nhìn thấy cuối cùng này. Bởi vì nếu chúng ta thật sự thuần túy hiểu được sự đau đớn của Chúa để đổi cho chúng ta một sự trong sáng, trong sạch, đổi cho chúng ta một sự công chính lẽ phải thì chúng ta đâu đi vào cơn dịch bịnh, chúng ta đâu đi vào cái chết, chúng ta đâu đi vào những cái bẫy rập của thần dữ mà ngày hôm nay chúng ta đang mắc phải bởi chính nó?

Ngày hôm nay Chúa mong muốn rằng khi chúng ta bắt đầu nói lên sự thật, làm chứng cho sự thật, suy niệm được sự đau khổ thật của Chúa chúng ta sẽ bị người ta chê cười, chúng ta sẽ bị người khác cho là cổ lỗ sĩ như ngày xưa, chúng ta sẽ bị người khác chê bai vì những lý luận lý lẽ của họ. Vì họ học cao hiểu rộng, còn chúng ta chỉ suy niệm tầm thường thôi thì làm sao chúng ta có thể nói. Nhưng câu nói này Chúa muốn chúng ta nói, khi chúng ta nói dù người đời chấp nhận hay không, nhưng đó cũng là những điểm nhắc nhở cho chúng ta hiện nay chúng ta cũng phải chịu sỉ nhục, chịu bằng lòng, chấp nhận để chúng ta nói về Chúa, để chúng ta làm chứng cho Chúa, để chúng ta đem sự thật mà ngày hôm nay Chúa cho thế giới cần biết, được biết và hiểu rõ để dẹp bỏ đi những cái tư tưởng.

Ngày hôm nay là những ngày tháng chúng ta phải cần nhìn lại những điểm này thì chúng ta mới có thể thoát khỏi vòng vây của thần dữ, của quỷ dữ, của một thế giới vây hãm chúng ta suốt bao thế kỷ, không nhận ra những gì mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô, đã chấp nhận đội mão gai để thay đổi cho bộ não của con người, một giáo lý mới đến bằng sự đau khổ cực cùng của chính Ngài; hôm nay có muộn hay không? Đã muộn quá rồi!

Nhưng Chúa vẫn luôn là một Thiên Chúa mang niềm hy vọng cho chúng ta, Chúa vẫn luôn là một Thiên Chúa vẫn tiếp tục chỉ dạy, nếu chúng ta thật sự chấp nhận, bằng lòng, lắng nghe và thi hành lúc nào cũng còn cơ hội để được cứu, được tha, và được sống trong sự ấp ủ yêu thương mà Ngài chờ đợi qua bao thế hệ. Đối với Thiên Chúa không bao giờ trễ cả, nhưng chúng ta đã quá trễ và quá muộn màng nhưng bởi vì Thiên Chúa Ngài thương yêu, lúc nào cũng vậy Ngài vẫn luôn tìm cách để tha và tìm cách để chúng ta được gặp gỡ và đón nhận những ân sủng mà Ngài đã dành và làm cho chúng ta; nếu chúng ta thật sự thấu hiểu điều này thì chúng ta sẽ được đổi mới trong thế giới của những người còn lại khi chúng ta tỉnh thức thật sự.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, xin Chúa giúp chúng con hiểu được những gì xảy ra ngày hôm nay đó là tội gây ra, tội mà chúng con đang hoang mang sợ hãi, tội mà chúng con giữa người và người đang tìm cách giết hại lẫn nhau, hủy diệt nhau, mang lại những thương tích, mang lại bi thương đau khổ cho những người đồng loại. Ngày hôm nay chúng còn phản kháng bằng cách nào, chạy đi đâu, và điều gì có thể hóa giải được, chỉ ngoài một điều duy nhất hãy suy niệm về sự cực cùng đau khổ của Chúa Giêsu mà chấp nhận bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại với một lòng tin.

Đừng lung lay, hãy tin tưởng và hãy nhìn vào Chúa, sự đau khổ cực cùng Chúa chỉ để cứu chúng ta, thì hôm nay sự đau khổ này chúng ta phải đón nhận với một niềm tin gửi thác, để chúng ta hy vọng dù chúng ta còn sống hay chúng ta ra đi nhưng chúng ta vẫn còn có một Thiên Chúa mà chúng ta đã suy niệm, dẫu đã quá muộn màng nhưng chúng ta xin được thay đổi giờ cuối cùng của cuộc đời chúng ta, để tin nhận Chúa, để xin Chúa thứ tha, dốc lòng ăn năn đền tội, để quyết định theo Chúa, và chấp nhận bằng lòng với những gì mà chúng ta đang gặp.

Đừng chống đối, chúng ta không còn cơ hội để chống đối, dù chống đối cũng không được cho nên chỉ có chấp nhận, để chúng ta dâng lên Thiên Chúa, để suy niệm những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta, và chúng ta cũng chấp nhận để đón nhận những điều mà chúng ta đã hoàn toàn từ chối ngay từ thuở ban đầu. Ngày hôm nay dù chúng ta chấp nhận quá muộn màng hay vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời, nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa dành chúng ta lòng quảng đại và tha thứ. Xin cho tất cả mọi người chúng con hãy nhìn và suy niệm điều này để chúng con trưởng thành mỗi ngày khi chúng con còn có cơ hội thay cho anh em mình, thay cho những người đã ra đi không kịp thống hối ăn năn, cả cuộc đời họ không có một giây phút nào họ suy nghĩ đến điều này.

Đây là cơ hội giúp chúng con trong những ngày tháng còn để đọc kinh và để cầu nguyện không bị lo ra; chúng con cũng không hiểu và chưa hiểu đọc kinh như thế nào nhưng chắc chắn rằng khi chúng ta suy niệm và sống với một tâm tình sống động do Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sẽ thấu hiểu được tất cả những gì Chúa Giêsu làm và giúp chúng ta sự phục thiện còn lại và cuối cùng. Không được nhiều người trên thế gian nhưng ít nhất chúng ta cũng đã hiểu, đã biết và cũng đã có cơ hội để suy niệm được điều này, để hiểu được điều này mà Chúa cho phép, để chúng ta thay cho anh em mình, và cầu nguyện cho thế giới sẽ còn có nhiều người như chúng ta và sẽ còn rất nhiều người như chúng ta được trở về với Chúa trong sự suy niệm với Mầu Nhiệm Năm Sự Thương thứ ba mà Chúa Thánh Thần dành cho chúng ta thêm sự hiểu biết, thêm sự suy niệm, thêm đời sống cầu nguyện và thêm một đời sống quyết tâm để chúng ta nhận ra những sai trái của mình mà quyết tâm từ bỏ để trở về với Thiên Chúa.

Chắc chắn rằng chúng ta biết chúng ta không thể hy sinh nhiều được nhưng bắt đầu từ bây giờ đi, có những việc chúng ta thích lắm, chúng ta thỏa mãn làm vì đó là quyền của chúng ta, nhưng chúng ta vì Chúa, vì cái đau của Chúa. Chúng ta biết cái mão gai đó dù một cái đinh đâm vào tay cũng đau huống gì một cái gai đâm vào cái bộ óc. Chúng ta nghĩ rằng mỗi một khi chúng ta bắt đầu theo ý riêng của mình, bắt đầu nghĩ những việc sai trái thì chúng ta đã dùng cái gai đó đâm vào Chúa Giêsu hôm nay và cũng đã đâm trên 2000 năm, và chúng ta cũng đâm vào chúng ta trong thời điểm hiện tại ngày hôm nay khi chúng ta suy niệm được điều này.

Nếu chúng ta muốn tránh tội, bớt tội, mỗi một khi có một quyết định gì đó ảnh hưởng đến người khác, thì xin chúng ta nghĩ đến cái gai Chúa Giêsu đã chịu để chúng ta bớt đi, tha cho anh em, tha cho chị em; bớt đi một lời nói, một hành động hay là một cử chỉ nó không mất mát gì cả nhưng chúng ta có được một sự hy sinh, một sự bằng lòng, một sự chấp nhận; dù ngược ý chúng ta lại được gần Chúa thêm một chút nữa, chúng ta lại rút được cái gai ở trong cái mão gai mà Chúa đợi chờ chúng ta đó. Mỗi một ngày chúng ta có thể tập nhổ đi cái gai đó cho Ngài, vì Ngài rất cần điều đó nơi chúng ta, chúng ta sẽ trưởng thành và hiểu được tình thương vô biên bất tận của Thiên Chúa và sự chỉ dạy của Ngài một cách cặn kẽ nhưng rất đơn thuần với cặp mắt mà chúng ta có thể nhìn trong sự suy niệm mà Mẹ Maria muốn chúng ta được ngày hôm nay.

Xin cho mọi người anh em chúng ta dùng một chút thời gian để chúng ta lần hạt Mân Côi với những ý nghĩa đó; trong đời chúng ta phải chọn ngay khi chúng ta còn hơi thở, để chúng ta tránh tội, bớt tội, mỗi một khi chúng ta có thể làm được một điều ngược lại với ý mình thì chúng ta đã nhổ được cái gai nơi Chúa Giêsu đã chịu đội cho loài người chúng ta, để chúng ta cầu xin cho anh em mình, cho thế giới này, cho tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò bớt sự tranh chấp, bớt đi sự gian manh, bớt đi những tội ác, bớt đi những điều bất phục tùng, bớt đi những điều mà họ không tin hoặc không biết. Chúng ta sẽ là người cầu xin cho họ được biết, được tin, vì khi chúng ta mỗi một ngày nhổ được cái gai với sự trái ý của mình để được ơn Chúa, để được Chúa thì chúng ta cũng nên để giúp cho đời sống thiêng liêng của chúng ta và để cứu giúp linh hồn chúng ta hiện nay mà mọi người rất cần trong thế giới.  

Thứ bốn thì ngắm: Chúa Giêsu vác thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, thánh giá kia chính là tội lỗi của loài người chúng con và con cũng là một trong những người tội lỗi. Bao nhiêu thế hệ đã qua Chúa vẫn là một Thiên Chúa vác tội cho chúng con ngay từ lúc đầu tiên, cho đến ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục vác vì tội của loài người chúng con chung trong nhân loại và từng mỗi một cá nhân ngày hôm nay. Chúng con ít khi suy niệm điều này nhưng thật vì tội mà Chúa đã chịu tất cả; trong vườn Giếtsimani mồ hôi máu đã chảy ra cho đến khi bị lý hình hành hạ đánh tan nát thân thể Ngài, không còn một chỗ nào lành lặn. Mão gai được đội, đâm thủng bộ não, đầu của Ngài tan nát, máu giọt xuống, khuôn mặt không còn là một con người thật sự.

Chưa vừa lòng, lý hình lại tiếp tục bắt Chúa vác thánh giá, Chúa là một Thiên Chúa, Chúa đâu cần phải làm điều này cho chúng con đâu? Tại sao Chúa không ra lịnh vì Chúa phán thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa là một vị Vua, Chúa không cần làm điều này nhưng tại sao Chúa phải làm điều này cho chúng con hả? Vì chúng con là những con người chưa hiểu biết, lòng trí thì nông cạn, trái tim thì khắt khe và luôn luôn sống trong tội với sự thấp hèn yếu đuối; cho nên Chúa phải đến bằng thân xác của một con người giống như chúng con để ở cùng chúng con, gần gũi chúng con, để thấu hiểu chúng con, và thay thế chúng con, để làm cho chúng con và cuối cùng Chúa chết cho chúng con.

Ngày hôm nay thập giá kia là 2000 năm về trước, bây giờ mấy ai còn nhớ đến điều này, mấy ai còn nhớ những bước chân lê thê trên những đoạn đường ngóc ngách sỏi đá, mà Ngài phải chịu đựng, bị xô đẩy, đập đánh, quất, hét la bởi lý hình với những lời xúc phạm và còn la hét, những sự vu oan, vu khống thật là nhục nhã. Chẳng những Chúa mà còn Mẹ của Ngài thầm lặng đi theo từng bước chân, té lên té xuống, gục lên gục xuống.

Lạy Chúa, chính vì tội của chúng con mà Chúa chịu chấp nhận tất cả. Thập giá kia thật sự chính thức treo một Đấng vô tội, một Đấng đến có một lịch sử để mang thế giới đi vào một giáo lý của sự thật, với chân lý, với tình thương, một giáo lý dạy cho con người bao nhiêu vẻ đẹp. Trước khi công cuộc vĩ đại này được hoàn tất Ngài phải chịu đựng tất cả. Ngày hôm nay loài người của chúng con đã tin chưa, đã nhận chưa, đã hiểu chưa, hay chỉ là một con số bé nhỏ trong thế giới của loài người nhân loại hôm nay? Chúa vẫn khao khát, Chúa vẫn mong đợi, và Chúa vẫn chờ đợi mỗi ngày.  

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Vì tội cứ mãi giữ chặt chân chúng con, vì sự yếu hèn, vì sự thấp hèn, vì bản ngã cá tánh, vì những ưa chuộng của thế gian này, vì những tư lợi; ngay cả những người Chúa chọn thay thế Chúa cũng bị mắc phải. Chúng con đã bị thống trị bởi một thế giới với tiền tài danh vọng, tội lỗi. Thế giới càng văn minh thì con người càng phản bội Thiên Chúa một cách trầm trọng, một thế giới mà ngày hôm nay dựa vào khoa học kỹ thuật cấp tiến. Với một chút học thức, kiến thức thì xem thường mọi vấn đề, từ căn bản với nhân đức, căn bản của sự công bằng, căn bản của lẽ phải, cho nên mới tàn tệ đến mức độ ngày hôm nay, mới để cánh cửa cho thần dữ nó hoành hành và nó đã thống trị thế giới.

Ngài không một chút nào la rầy, Ngài vẫn là một Thiên Chúa hiền lành như ngày xưa, như con chiên bị đem đi giết, bị xén lông, bị hành hạ, bị nhục nhã nhưng vẫn lặng thinh. Vì tình yêu của Chúa không phải là một Thiên Chúa cai trị và bắt buộc người khác, là một Thiên Chúa chấp nhận hy sinh để cứu và làm gương cho toàn thể nhân loại, một giáo lý hiếm có, không có và chẳng ai có. Ngày hôm nay Chúa mới là Thiên Chúa, mới là Đấng duy nhất độc nhất, mới là Đấng dạy cho con người tình yêu, chính Ngài là tác giả của tình yêu và thực hiện được tình yêu bằng sự hy sinh qua cái chết cực cùng trên đoạn đường Thập Tự Giá, ngày hôm nay Chúa chờ đợi gì nơi chúng ta? Hỡi nhân loại ơi hãy nhìn xem! Hãy nhìn xem và hãy ngắm nhìn đi! Loài người của chúng ta thì thỏa mãn qua bao thời đại vì Chúa đã đến cứu chúng ta. Chúa thì vẫn cô đơn cực cùng, dù trên 2000 năm Ngài đã kết thúc chương trình cứu độ, nhưng hôm nay Ngài vẫn cô đơn một mình lặng lẽ đi tìm những đứa con mà Ngài đã từng cứu nó. Nó thật không biết hay nó đã biết và nó từ chối? Gõ cửa nó cũng không mở cho vào và Ngài vẫn tiếp tục nhìn theo nhưng nó cũng chẳng ngoảnh lại.

Ngày hôm nay những gì của thế giới đang làm, dù đó là những giáo lý đã được để lại nhưng nhân loại bao nhiêu người sống trong niềm hạnh phúc với sự bảo vệ có thật, với sự công chính đã được thực hiện qua giáo lý của Chúa Giêsu Kitô, hay là đang bị bắt bớ, hay đang bị khống chế bởi sự ác của thần dữ, với những ham mê sắc dục. Tất cả những gì mà hôm nay cánh cửa đó không còn được thống trị với tình thương và Lòng Thương Xót mà Đức Giêsu mang đến, hay cánh cửa đã mở cho sự thống trị của thần dữ ngày hôm nay, mang lại thương tích một cách trầm trọng cho cả thế giới và cả nhân loại chúng ta.

Quy tội cho ai hiện nay, quy tội cho những kẻ nào? Những người có chức quyền thì tội lỗi còn nhiều với những kẻ có chức quyền, những kẻ thấp cổ bé miệng cũng tội lỗi theo phương cách với một sự đơn giản hiện có. Mọi tầng lớp chúng ta không ai xứng đáng, không ai hiểu biết, không ai nhận ra và chưa đủ tin để biết được công cuộc đau đớn cực cùng mà thập giá Đức Giêsu đã vác, đang vác và còn vác cho cả thế giới nhân loại hôm nay. Chúng ta cứ mãi trách cứ nhưng chúng ta có biết rằng hơn 2000 năm trong thiêng liêng Chúa vẫn chờ đợi chúng ta ở trên đỉnh đồi Canvê; dù bao thế hệ đã qua đi nhưng sự thánh thiêng thiêng liêng vẫn ở đó – một buổi chiều khi Ngài bắt đầu kết thúc qua cái chết của Ngài bức màn của đền thờ xé làm hai, núi non bắt đầu rung chuyển với những cơn gầm thét vẫn còn trong thiêng liêng – mà mỗi một tội nhân như chúng ta phải suy nghĩ để hiểu rõ rằng đó là một điều đánh dấu để chúng ta thức tỉnh.

Ngày hôm nay chúng ta đừng lãng quên, đừng bỏ qua và đừng theo ý nghĩ riêng tư của chính mình nữa; hãy lãnh lấy trách nhiệm của mình. Hãy nhận lấy vì tội mà chúng ta gây ra, hãy lãnh lấy một Thiên Chúa cô đơn đang chờ đợi chúng ta; Ngài đã chết thay cho thế giới nhưng chúng ta ơ thờ hững hờ, cái chết của Ngài đã mang đến cho chúng ta sự sống nhưng chúng ta không sống trong sự Phục Sinh của Ngài mà chúng ta đang sống trong tội và trả lời với tội hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, nói chung ngày hôm nay chính thức là sự trả lời, nếu thật sự chúng con tin vào Chúa và hiểu được công cuộc cứu độ qua thập giá mà Chúa đã vác cho chúng con và chúng con biết cách để nhìn thấy rằng Chúa đã vác cho chúng con phần nặng nhất, đau khổ nhất, phần nhẹ chúng con phải vác trong cuộc đời của mình, với những điểm đó thì hôm nay đâu có sự thất bại? Sự thất bại đã trả lời, vì chúng con chưa đủ để hiểu ý nghĩa mà Chúa vác cho chúng con, chúng con vẫn chìm sâu và không nhận ra những điều mà Thiên Chúa đã lãnh nhận cho chúng con, chúng con cứ tiếp tục trong tội, với tội và sa vào tội.

Thế giới này đang hoành hành bởi những kẻ đã chiếm được chúng con, nhưng lạy Chúa, dù rằng thế giới đủ mọi cách biết hay không biết, tin hay không tin, nhưng Chúa đã đến với thế gian mục đích để chết thay cho nhân loại, để cứu chúng con trong tội. Sự phục sinh vinh quang chiến thắng đó vẫn còn; dù con người biết hay không biết Chúa vẫn với một lập trường duy nhất, thinh lặng chờ đợi để giúp cho con người khi con người biết ăn năn sám hối trở về. Ngày hôm nay sự thất bại đã quá rõ, vì loài người của chúng con không đủ tin. Chúa đã phục sinh vinh quang chiến thắng nhưng đã trở thành thất bại vì chúng con không tin vào Ngài, vì chúng con đã không nhận cái thập giá mà Chúa đã chết cho chúng con.

Thập giá đó vẫn còn trong đời sống tội lỗi mỗi một người mà chúng con phải gánh lấy chính thập giá đó, nhưng thập giá chúng con gánh ngày hôm nay là sự tranh cãi, là sự tranh luận, là sự lê thê để kéo chứ không hiểu nghĩa của thập giá mà hôm nay chính do tội gây ra để chúng con thật sự cùng vác với Ngài, cùng đi với Ngài, cùng chiến thắng với Ngài; dù là muộn màng nhưng hãy trở về với sở hữu chủ chính là Thiên Chúa, Đấng cứu chúng ta. Dù rằng chúng ta có lỗi với Thiên Chúa nhưng chúng ta không có lỗi với thế gian, chúng ta không có lỗi với những thần dữ và chúng ta không có lỗi với những gì của thế gian này; chúng ta có lỗi với Chúa thì chúng ta hãy về với Chúa, vì tất cả mọi việc chúng ta làm vì Chúa, tất cả chúng ta nhận ra nơi Chúa, tất cả chúng ta chấp nhận thua thiệt vì Chúa là Thiên Chúa đã cứu chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, nếu chúng con thật sự hiểu thấu và trưởng thành với điều này thì chúng con không còn gì để e ngại trên bước đường chúng con đi, với những điều mà chúng con mê mẫn suốt cả cuộc đời chúng con không thể dễ để rời ra khỏi. Trong đời sống của con người thường thường người ta thường nói với nhau có nhiều bản tính: hỷ, nộ, ái, ố. Đó là thường tình người ta thường nói với nhau, và đời sống chúng con cũng đam mê và đê mê với tất cả những gì đã lôi cuốn chúng con: tiền tài, danh vọng, dục vọng, tham vọng, tham lam. Tất cả những điều bé nhỏ đó nó đi đến nhưng tội lớn lao vĩ đại, và chúng con hoàn toàn bán đứng lương tâm của mình, bán luôn lương tri của mình, chỉ tư lợi trong đời sống của hiện thực và quên đi tất cả những gì chính nhất trong cuộc sống của mỗi một người chúng con.  

Ngày hôm nay, dù thế giới xảy ra bất cứ điều gì, dấu chỉ yêu thương đó, công cuộc cứu độ đó sẽ không phải nhòa qua bao nhiêu thế hệ, không phai nhòa trong thế giới của loài người vì chỉ có một Đấng Thiên Chúa đến để cứu chúng con, để tha thứ cho chúng con, để chết thay cho chúng con, và Đấng đó đã thật sự chiến thắng. Cho dù ngày hôm nay Ngôi Hai Thiên Chúa đã hoàn tất, nhưng sự còn lại của thế giới loài người như một dấu chỉ để đưa chúng con ra khỏi vòng vây tội lỗi mà chúng con đã chọn lầm, chọn sai, để xin trở về với Đấng Thiên Chúa yêu thương mà Ngài đã dành cho chúng con.

Phương cách trở về ngày hôm nay không phải là chúng con dùng vũ khí, dùng trí tuệ hay dùng tất cả những phương thức mà thế giới của chúng con quen dùng, để đối diện, đối nghịch và đối xử với nhau bằng đủ mọi cách để biện hộ cho sự thành công của mình. Hôm nay Chúa dạy chúng con, Chúa vẫn lặng thinh, vẫn tiếp tục chờ đợi, vẫn tiếp tục cho chúng con sự cảm nghiệm, vì Chúa là một Thiên Chúa hiền từ, nhân hậu, là một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, đầy uy nghi, nhưng vì tình thương Ngài vẫn yên lặng chờ đợi chúng ta.  

Ngày hôm nay Mầu Nhiệm thứ bốn của Năm Sự Thương nhắc nhở gì: Chúa Giêsu vác thánh giá. Ta hãy xin được vác Thánh giá theo chân Chúa. Yêu cầu cần nhất là hôm nay chúng con phải chấp nhận thập giá chính là tội lỗi chúng con mà Chúa đã vác cho chúng con, Chúa đã vác vì chúng con, và Chúa đã vác vì yêu thương nâng đỡ chúng con. Chúa vẫn chờ đợi và vẫn tiếp tục dành cho chúng con cơ hội để chúng con nếm được thập giá, để chúng con vác chính thập giá mình gây ra, để chúng con vác được những tội lỗi mà chúng con đã từ chối, quên bỏ những gì thuộc về mình.

Cho nên, ngày hôm nay một cách đơn giản chúng con đừng than khi chúng con thiếu một chút, chúng con cũng đừng oán trách khi chúng con không được như người khác hay chúng con có thập giá thì chúng con lăn lộn và có quá nhiều điều khiển trách. Tất cả những điều này chúng con hãy nhìn xem sự đau đớn cực cùng ngày xưa, sự đau đớn mà Ngài cũng đau trên bước đường bị hành hình đó, sự rên la của Ngài và cần có đôi mắt để thông cảm, có ai có thể nhìn đến điều này hay không?

Ngày hôm nay chỉ gặp một chút thử thách thì chúng ta đã bắt đầu quằn quại, rên la đủ mọi mặt, chúng ta hãy suy niệm một chút đi, Mầu Nhiệm thứ tư của Năm Sự Thương nói gì với chúng ta ngày hôm nay? Ngày hôm nay chúng ta là những người được tuyển chọn để trở thành môn đệ của Ngài, một chút khó khăn chúng ta có thể chấp nhận hay không, hay đã bao lần chúng ta chỉ cần đối nghịch một chút xíu với nhau thì đã trở thành câu chuyện làm cho chúng ta cứ ưu tư mãi? Làm việc cho Chúa chỉ một chút không vừa ý thì chúng ta bắt đầu phẫn nộ, hay một chút hy sinh thì chúng ta đã để cho cả thế giới được biết?

Tất cả những điều này xuất phát từ cảm nghiệm của chúng ta, và còn biết bao nhiêu lần Chúa luôn ngăn cản và Chúa luôn nhắc nhở hãy từ bỏ những tánh hư nết xấu, hãy từ bỏ những kiêu căng tự ái, từ bỏ những đam mê đã làm chúng ta khổ sở vì những đam em đó, chúng ta có làm được không? Cứ mãi xin lỗi nhưng không hề từ bỏ, đó chính là những điểm mà chúng ta cần phải để ý đến; Chúa đã vác cho chúng ta rồi còn về phần chúng ta vác là hy sinh, dẹp bỏ những đê mê đó, dẹp bỏ những sự mời gọi đó, hãy dành một chút thời gian để vác lại một chút xíu với thân phận của loài người nhân loại trong tội. Chúng ta đã bỏ quên Ngài suốt bao nhiêu thế kỷ qua và chúng ta tiếp tục bỏ quên Ngài trong thời đại của ngày hôm nay; chúng ta sợ chúng ta đến và chúng ta xin, bởi vì chúng ta sợ chết, chúng ta sợ bịnh, còn sau khi chúng ta trở lại một con người bình thường qua sự chữa lành của Ngài chúng ta có nhớ đến những điều đó hay không, hay chúng ta vẫn tiếp tục đê mê theo cách riêng của mình?

Những công việc quan trọng chúng ta không làm, chúng ta đi làm những công việc mà chúng ta tưởng một mình chúng ta biết và tự chúng ta thấu hiểu; ngày hôm nay Chúa thật sự muốn chúng ta đừng sống theo thói quen nữa, hãy sống một cách dứt khoát. Thập giá Chúa đã vác cho chúng ta rồi, còn phần nhẹ chúng ta phải vác, Chúa không bao giờ để phần nặng khi chúng ta không thể vác được. Nhưng chúng ta phải vác, vác với sự bằng lòng chịu đựng, vác để loại bỏ ý riêng của mình, vác để hy sinh với anh em mình, vác để chấp nhận những gì cần giúp đỡ, vác với những gì vốn không vừa ý nhưng phải vác, vì trách nhiệm chúng ta cần phải vác thập giá của chính mình, đã cần phải vác và phải vác vì chúng ta là những con người tội lỗi.

Ngày hôm nay nếu chúng ta không đi sâu và khẳng định trong đời sống, chúng ta chỉ nhìn bề ngoài thì dù suốt cuộc đời chúng ta theo Chúa cũng chẳng có cảm nghiệm gì, chúng ta chỉ sống theo thói quen mà thôi. Ai cũng vậy cả không ai hơn ai, nhưng chỉ có những lúc suy niệm như thế này mới có thể đụng chạm để cảm nghiệm được những điều trong cuộc sống chúng ta dường như không biết, đã bỏ qua hoặc là quên đi. Chúa không đòi hỏi những gì quá mức khi không thể nhưng Chúa muốn chúng ta phải dứt khoát, phải dứt khoát những gì không thuộc về sự mời gọi của Chúa để trở thành một tông đồ thật sự trong cuộc sống, để đỡ nâng thánh giá mà Chúa đang chờ đợi chúng ta, những con người mà Chúa tìm hiểu và đôi mắt của Ngài đang đợi tìm những con người hiểu được điều này để đến với Ngài, không để cho Ngài cô độc, cô đơn và không để cho Ngài phải tuyển chọn bao nhiêu năm tháng khác nữa.

Chúng ta thấy rằng những người được tuyển chọn hôm nay cũng chính những kẻ đó phản bội Ngài, những kẻ đó làm cho Ngài đau lòng, những kẻ đó mở cửa cho thần dữ đến cai trị, và cuối cùng đang tan nát và đang xảy ra biết bao nhiêu điều cho Giáo Hội hiện nay, cho xã hội đang nằm trong tình trạng căng thẳng với sự chết, với dịch bịnh và ngay cả chúng ta là những con người được biết được nghe nhưng vẫn không trọn vẹn. Ngày hôm nay xin cho chúng ta nhìn lại sự đau khổ cực cùng của một Đấng Thiên Chúa nhẫn nại hy sinh, thinh lặng chờ đợi chúng ta, Ngài đang chờ đợi trái tim thiện nguyện, Ngài chờ đợi sự dứt khoát để trở lại; Ngài chờ đợi những năm tháng mà chúng ta thấy sự chọn lựa của chúng ta dễ thất bại, đều thất vọng và vô vọng trong hiện tại với thế giới ngày hôm nay. Dù tiền tài danh vọng hoàn toàn cũng không bao giờ mua được hạnh phúc bình an mà Thiên Chúa đang mong đợi cho chúng ta để chúng ta có Ngài, với Ngài, để chúng ta ở với Thầy, vui với Thầy, để chúng ta nghe Thầy nói và để chúng ta thực hiện sự chỉ dạy của Thầy.  

Nếu chúng ta không thật sự hiểu được điều này thì làm sao chúng ta làm gương cho người khác; chúng ta mang trách nhiệm để làm gương sáng cho người khác nhưng chúng ta không sống trong sự trong sáng, không sống trong sự sáng suốt thì làm sao chúng ta có thể làm gương cho người khác được? Dù rằng chúng ta làm rất nhiều nhưng đời sống chúng ta vẫn là những ngày yếu đuối thiếu sót, chúng ta vẫn phải xin mỗi ngày, Chúa sẽ tha thứ. Nhưng Chúa không phải là mỗi một khi chúng ta xin chúng ta cứ giữ lấy bản ngã cá tánh của chúng ta, chúng ta cứ giữ lấy thói quen của chúng ta thì chừng nào chúng ta mới trưởng thành, chừng nào chúng ta mới hiểu được thập giá mà chúng ta phải cần vác đỡ cho Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu muốn chúng ta vác và chúng ta vác thay cho anh em mình, chính khi chúng ta vác thay đó để họ cũng được tỉnh thức như chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa, vì chính những điểm này Chúa không phải nói riêng cho ai cả. Chúa đang nói chung cho cả thế giới, Chúa đang nói chung cho tất cả mọi tầng lớp mọi vai trò và Chúa cũng đang dạy cho chúng con từng mỗi một người để chúng con đừng rên la. Khi có một chút xíu hy sinh thì chúng con đã bắt đầu khó khăn không thể hoàn tất một nhiệm vụ mà Chúa giao cho, cuộc sống cứ mãi mãi như thế thì làm sao hiểu được ý nghĩa Chúa cũng phải vác thập giá và chết đi để chúng ta được sống và được cứu, thì đời sống của chúng ta muốn gặp và muốn đi với Chúa thì chúng ta phải chết chính mình đi. Chết như thế nào thì tùy thuộc nơi sự quyết định của chúng ta, sự thiện nguyện của chúng ta, sự hy sinh của chúng ta để hiểu ý nghĩa của thập giá mà hôm nay Chúa muốn, Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa cho có ý nghĩa và thật sự chúng ta vác theo Chúa để được gặp Chúa, để được cảm nghiệm Chúa và thiện nguyện chấp nhận thì cuộc đời đó mới là niềm hy vọng, mới là niềm vui, và mới là ý nghĩa với sự chờ đợi của Chúa qua các tông đồ mà Chúa mong muốn và khao khát.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, con cảm tạ ơn Chúa vì Mầu Nhiệm thứ tư này cũng đang nhắc nhở, có nước mắt, có cảm động, có rung động, có một sự khẳng định và có một điều chắc chắn để nhắc nhở chúng con hiện nay, mỗi một người trong bổn phận của chính mình. Chúng con thật sự đã làm rất nhiều nhưng lắm lúc nó đã trở thành thói quen từ bao giờ, và tâm hồn thì trở nên khô khan, nguội lạnh và chai đá; lắm lúc chúng con với tội, trong tội, và chúng con coi thường tội, và lắm lúc chúng con đã trở thành thói quen từ bao giờ.  

Xin Chúa hãy giúp chúng con đứng dậy trở lại, hãy hiểu được điều hôm nay Chúa muốn nói, hiểu được cây thập giá Chúa đã chịu. Chúng con không thể khô khan lạnh lùng, chúng con không thể ơ thờ nữa, mà chúng con phải trân quý, vì chúng con còn có cơ hội để được vác, còn có cơ hội để thấu hiểu được ý nghĩa Chúa dạy, còn có cơ hội để nhận ra sứ vụ Chúa giao cho chúng con, để chúng con không thẹn với lòng khi chúng con là những môn đệ được mời gọi. Hãy sống trọn vẹn với sứ vụ của mình, hãy đóng góp một chút đời sống của mình cho sự mời gọi của Thiên Chúa dành cho chúng ta, hãy vác thập giá thuộc về chúng ta để đáp lại sự chờ đợi mà Ngài đã dành cho chúng ta qua những ân huệ và ân sủng đang có.

Chúng con cảm tạ Chúa, xin giúp anh chị em và giúp cho con cũng được mở lòng khi nghe điều này, để chúng con hiểu rõ đời sống của chúng con và tiếp tục với những ngày tháng có ý nghĩa mà Chúa đã dành cho chúng con qua sự suy niệm và cảm nghiệm Mầu Nhiệm Năm Sự Thương mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin cho nhiều người cũng được nhận ra, cũng suy niệm được như thế này và khi tất cả mọi người trưởng thành thì chúng con sẽ xin được vác với Chúa để cảm nghiệm được con đường thập giá thật là đầy ý nghĩa, cũng là niềm hy vọng dành cho chúng con trong cuộc sống; những ngày căng thẳng nhưng không lo lắng, không sợ hãi, biết phó thác, biết trông cậy, vì Chúa đã nhận chúng con cùng vác với Chúa và xin Chúa cùng vác với chúng con. Amen.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

Mầu Nhiệm thứ năm chúng con xin cúi lạy, thờ lạy Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng con. Chúa đã chết và Chúa đã hoàn tất công cuộc cứu độ để cho thế giới loài người được sống và sống trong niềm hy vọng, là một bằng chứng cụ thể của tình yêu đích thực, bằng chứng sự thực hành của Ngôi Hai Thiên Chúa. Dù rằng trên 2000 năm trước Chúa mang thân xác của một con người loài người không biết hay không tin, nhưng sau hơn 2000 năm con người không thể không tin và không biết; vì cái chử không tin không biết này mà thế giới của ngày hôm nay đã đi vào một đời sống trầm trọng với cái chết; Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta để chúng ta được sống nhưng hôm nay chúng ta lại tìm cái chết ở trong tội.  

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Thiên Chúa của toàn thể nhân loại. Loài người của chúng con quả thật là khờ dại, ngu dại và điên dại, ngày hôm nay thế giới vẫn được nhận định chỉ có 30% là những người tin vào công cuộc cứu độ của Đức Giêsu, trong đó còn có những người anh chị em cùng một đạo nhưng chúng ta không hợp tác, chia năm sẻ bảy. Vậy thì Chúa đã cứu nhân loại 100%, sự bảo đảm đó có, nhưng ngày hôm nay con người chỉ có 30% tin, còn những người kia ở đâu và ai cứu họ để họ được sống và tồn tại cho đến ngày hôm nay?

Chúng ta hãy nhìn lại chính mình, những người có chức vụ hãy nhìn lại lòng tin của thế giới, chúng ta đừng trách ngày hôm nay tại sao chúng ta thua cuộc, tại sao chúng ta đã bị thống trị bởi thần dữ? Nó là những kẻ bất chính chẳng bao giờ cứu chúng ta và chẳng bao giờ có quyền năng gì cả, và nó không bao giờ làm điều gì tốt đẹp, ngày hôm nay chúng ta phải bị lụy chính nó trong những sự bất chính, bất tuân, bất trị, với những điều dối trá nó đã mang đến cho chúng ta sự khổ sở và đau khổ vì dịch bịnh, tại sao chúng ta không mở miệng và nhìn thấy điều này? Qua bao thế hệ trên 2000 năm vẫn là những ngày con người hoàn toàn cứng ngắc, ngu xuẩn, khờ dại. Vì Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng Ngài đã chết và Ngài đã cho chúng ta niềm hy vọng với sự sống, với ý nghĩa của mỗi một dấu thánh đã mang đến cho chúng ta niềm hy vọng, Ngài đã thật sự chết và đã sống lại phục sinh vinh quang, giáo lý đó hiển hách và được truyền tụng đến muôn đời.  

Ngày hôm nay con người của chúng ta hiểu gì về Năm Dấu Thánh? Chúng ta hiểu gì về đức tin, chúng ta hiểu gì với những điều Thiên Chúa đã ban một cách khẳng định bằng việc làm cho chính chúng ta? Một giáo lý mà con người không thể chối cãi được, nhưng hôm nay vẫn là những ngày tháng phải còn giải thích, phải còn có những người chất vấn, trách cứ, phải còn những người chất vấn chúng ta; nhưng cuối cùng chúng ta thấy sự hiền lành của Chúa chưa? Chúa không trả lời đâu, có trả lời đi chăng nữa thì hãy suy niệm về Năm Dấu Thánh đi, hãy suy niệm về công cuộc cứu độ Ngài làm chứ Ngài không có nói. Đó là một gương mà Chúa muốn chúng ta là những người theo Chúa, tin Chúa phải làm chứ không nói, vì cái làm đó sẽ trả lời cho tất cả những gì trong sự trọn vẹn mà một Đấng Thiên Chúa đã chịu đựng cho chúng ta để chúng ta hãy theo dấu chân đó mà thực hành và làm chứng.

Lạy Chúa, nếu Mẹ Maria không dạy cho chúng con sự quy phục với Năm Dấu Thánh này, thì chắc chắn rằng những người như chúng con, là những kẻ thấp cổ bé miệng, không hiểu không biết và chẳng có lòng đạo đức làm sao có thể thấu hiểu và dám cả gan để nói và chứng minh điều này? Nhưng Chúa không nhìn chúng con bằng phương cách đó! Dù là thấp cổ bé miệng hay dù là không hiểu biết, dù là những người có chức vụ quan quyền, hay dù là những người kiến thức học thức, chỉ có một điều duy nhất là sự bình đẵng mà Thiên Chúa đến để cứu toàn thể nhân loại.

Chúa cứu toàn thể nhân loại không phân biệt một ai, trong đó có cả những người giới tính, mà ngày hôm nay là một sự tranh luận, là một sự tranh đấu vô cùng kịch liệt chưa có câu giải thích, và chưa có người nào chứng minh những gì vốn xuất hiện từ những điểm đó. Năm Dấu Thánh đã tóm tắt tất cả hồng ân, và tình thương của một Đấng Thiên Chúa đã để cho con của Ngài đến với thế gian, để lãnh nhận và đóng cái dấu ấn tình thương đó trên loài người nhân loại bằng những dấu đinh đau khổ cực cùng và những dấu thánh mà Chúa Giêsu mang đến cho thế giới của con người.

Lạy Đức Chúa Cha, con cảm tạ ơn Cha, vì Cha đã quá yêu thương loài người; Cha là một Đấng Thiên Chúa thượng trí, sự hiểu biết của Cha và điều Cha ban cho không thể nào để có thể giải thích được đâu. Nhưng khi Cha cho phép nó trở thành sự suy niệm kỳ diệu qua Chúa Giêsu, Con của Cha. Nó có một sự liên kết đầy ý nghĩa và nó hợp lý có lý trong mọi tầng lớp, mọi vai trò. Đó chính là giúp chúng con có đức tin.

Tất cả những gì Cha làm đều tốt đẹp cho nhân loại, đều là mỹ mãn và tuyệt vời cho thế giới của loài người nhân loại, mà Cha đã thương yêu và Cha đã hy sinh chính Con của Cha để cứu chúng con trong thế giới của loài người nhân loại. Dù qua bao thế hệ, Cha vẫn cho con người được biết, được nghe, và được hiểu và Cha đã dành cho chúng con Cựu Ước của những thời trước kia cho đến thời Chúa Giêsu, Con của Cha, trên 2000 năm nay thật là thiết thực và chứng thực rất dễ dàng cho tất cả mọi tầng lớp mọi vai trò. Nhưng Cha mong muốn sự hiểu biết của con người cần phải có sự quyết tâm với lòng tin, thì từ đó chúng con mới có những nấc thang hiểu biết ở trong một đời sống mà Cha đã dành ban cho chính Con Một của Cha; hôm nay sự hiện diện của Ngài vẫn còn và chưa mất đi những dấu chỉ cao siêu đó.

Nhưng hôm nay, lạy Cha, vì loài người của chúng con đầu tiên phải chấp nhận sự bất tuân, lòng tin không có hay có đi chăng nữa cũng giới hạn; chúng con làm cho một thế giới dường như thực tế nhiều hơn những gì Cha đã dành cho chúng con cần biết, cần khám phá và cần mở ra cái kho tàng vĩ đại mà Cha đã cho và ban đến cho chúng con qua Chúa Giêsu.

Thế giới ngày hôm nay chúng ta cần phải có một sự khẳng định trong sự giải thích, đó là chúng ta dựa vào thực tế bề ngoài nhiều hơn rất nhiều; thậm chí ngày hôm nay điều này chúng ta không dám đụng chạm nhưng chúng ta có những lúc tìm ra sự thật, là bởi vì Chúa đã dành cho chúng ta tất cả, ngay cả mạng sống của Ngài, và Ngài đã để cho chúng ta một giáo lý để cứu toàn thế giới chứ không phải riêng một ai. Tất cả tội nhân đều được cứu, đều được tha khi chúng ta tin và nhận ra được công cuộc cứu độ của Đức Giêsu.

Nhưng tại sao ngày hôm nay xuất hiện những đạo giáo mà con người họ tin và tin một cách tuyệt đối và cái đạo giáo đó không phải từ Chúa; không phải rằng vì chúng ta ơ thờ hững hờ và đã bị lèo lái bởi thần dữ? Chúa của chúng ta không tin đi tin những thần bụt và cuối cùng thần bụt giúp gì được cho chúng ta trong thế giới này? Thần bụt nó đã có những ngày huy hoàng hay không, nó có phải chết đi để cứu chuộc chúng ta hay không? Nó có phải làm những việc hiển hách như Chúa của chúng ta làm hay không? Nó có thể làm phép thiết thực rõ ràng qua bao thời đại như chúng ta hay không, nó có Giáo Hội thật sự của nó hay không?  

Ngày hôm nay chính Năm Dấu Thánh này chứng minh uy quyền của một Đấng Thiên Chúa, nhưng bởi vì chúng ta không đủ tin cho nên chúng ta không đón nhận trọn vẹn những gì Chúa cho; 70 % kia đang cướp lấy bởi thần dữ; ngày hôm nay chúng ta hãy thấy sự chọn lựa mà chúng ta đã quá trễ, quá muộn. Ngày hôm nay chúng ta hãy trở lại, bởi vì chính Chúa vẫn còn cho chúng ta cơ hội vì 30% kia, hay vì số người ít ỏi kia; Chúa dựng nên chúng ta, Chúa tạo nên chúng ta bằng tình yêu, cho dù có 10% Chúa vẫn thương, vẫn yêu và vẫn bảo vệ nó.

Cho nên ngày hôm nay đã đến lúc tỉnh thức; cả toàn thể nhân loại phải mở mắt thật lớn, phải mở tai thật to và hãy mở trái tim; đừng hẹp hòi, đừng ích kỷ, đừng suy nghĩ, đừng suy diễn và đừng theo phương thức của thế giới con người. Đừng dựa vào kiến thức học thức nữa, hãy dựa vào lời Chúa một cách rõ ràng đi; đời sống chúng ta không có điều gì mà Chúa không giải thích, không có điều gì mà Chúa không ban và không có điều gì mà Chúa không dạy cho chúng ta từ thuở ban sơ và ban đầu.

Ngày hôm nay có những điều vốn rất chói tai với những người chúng ta nói, có thể rất khó chấp nhận; ngay cả họ là những người đã học đã biết nhưng họ luôn từ chối vì họ không chấp nhận và không lắng nghe những gì mà ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta làm, chúng ta nói. Ngày hôm nay vì không cho chúng ta nói hay không chấp nhận nhưng Chúa vẫn cho chúng ta nói, vẫn cho chúng ta làm, vẫn cho chúng ta làm chứng, vẫn cho chúng ta được tường thuật những gì Chúa muốn con người phải nghe, phải biết và phải nhận ra trong những ngày đoạn cuối, vì sự thất bại của ngày hôm nay.

Chúa đã từng nói: “Ta không mặc khải cho những người hiền triết khôn ngoan. Ta mặc khải cho những kẻ bé mọn.” Học thức và kiến thức, tài giỏi nhưng đời sống nhân đức như thế nào, và cuối cùng Chúa sẽ làm cho những kẻ không hiểu và không biết nhưng những việc của họ làm sẽ làm cho nó xấu hổ và mắc cở, là bởi vì Chúa triệt để trị đi cái bịnh kiêu ngạo, ngông cuồng, tự ái, tự cao, tự đại, mà thần dữ nó chiếm hữu cho nên cuối cùng cũng trở thành những con người thất bại và thất vọng.

Chúng ta cứ dùng lý lẽ để đoán xét, dùng lý lẽ để trách cứ, dùng lý lẽ để đối nghịch với sự việc ở thế giới trần gian, nhưng chúng ta không nhìn những việc kỳ diệu Thiên Chúa làm, chúng ta không nhìn được những việc siêu nhiên vẫn được thực hiện, chúng ta không nhìn được một tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng ta một cách đặc biệt để nhìn thấy sự vinh quang sáng lạng và chói lọi để giúp đỡ cho con người, và chính Ngài cũng gần gũi chúng ta như thuở ban đầu. Nhưng bởi vì loài người chúng ta là những con người có một cặp mắt của thế gian cho nên chúng ta không thể trực tiếp như Ngài đã một cách gián tiếp dành cho chúng ta những gì được biết, những gì được nghe, những gì mà chúng ta đang xin đặc biệt hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, sự đau khổ cực cùng trên 2000 năm điều đó ai cũng biết, nhưng mấy ai thấu hiểu ý nghĩa sau khi cuộc tử nạn kết thúc trọn vẹn; Chúa đã hoàn tất công cuộc cứu độ và Chúa muốn gì nơi chúng ta, điều gì thuộc về chúng ta, điều gì còn tồn tại và điều gì mà Chúa vẫn cho chúng ta cơ hội cho đến ngày hôm nay. Chúng ta không phải mỗi một năm đến Mùa Thương Khó thì khóc lóc đau khổ, và có đủ hết tất cả những hình thức, nhưng qua những ngày tháng đó chúng ta trở lại với vị trí khô khan nguội lạnh theo thói quen. Năm nào cũng vậy lặp đi lặp lại, chúng ta tổ chức những nghi thức vô cùng lớn lao nhưng lòng của chúng ta thì chẳng có cảm giác yêu Chúa và thực hành những gì như Chúa.

Đó là một cái bình phong và một phong trào quá lâu trong nhân loại loài người của chúng ta, chúng ta cứ lặp đi và lặp lại, lặp tới lặp lui, và đó cũng đã trở thành một kỷ luật và cũng trở thành những luật vốn không có thể thay đổi, cho nên ai có những cảm nghiệm khác hoặc Chúa muốn cho những điều chúng ta cứ giữ khư khư cái điều đó. Bởi vì điều đó thuộc về từ xưa đến nay và vẫn cứ giữ cái điều đó, Chúa không phải chỉ là một cuốn sách được đóng lại và mở ra khi chúng ta đọc, mà là một Thiên Chúa tràn đầy những ân sủng phong phú vẫn tiếp tục, vẫn gần gũi, vẫn là siêu nhiên và tự nhiên vốn có cho đời sống của loài người nhân loại của chúng ta trong thiêng liêng thánh thiêng vẫn hiện hữu.

Nói đến điều này, thật sự cho đến ngày hôm nay chúng ta được biết một linh mục đạo đức thánh thiện, ngài là một người mạnh mẽ đã bước qua tất cả những thử thách của mùa Covid-19 vừa qua để có Thánh Lễ Misa, ngài nói rằng chỉ 30% số người tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể; vậy là chỉ có 30%, còn 70% kia đâu? Chúa là Thiên Chúa, thật sự Ngài đã chết cho chúng ta, Ngài đã chết trên thập tự giá chúng ta tin ngài có 30% à? Cho nên, ngày hôm nay chúng ta đừng trách móc sự thất bại của hiện tại; chúng ta đừng trách móc tại sao quỷ thần nó đã len lõi vào Giáo Hội của chúng ta; chúng ta đừng trách móc tại sao một vị Giáo Hoàng mà Chúa chọn lựa đang bị những sự khống chế bởi những con quỷ khác, chúng ta đừng chê tại sao đoàn chiên đã bị tan tác, tản mác, chúng ta đừng chê tại sao ngày hôm nay chúng ta đã bị khống chế bởi chính quyền điều trị Covid-19.

Tất cả những điều này nó đang thống trị bởi vì chúng ta chuộng nó hơn, chuộng thế gian hơn, chúng ta chấp nhận những gì của thực tế mà chúng ta quên là Thiên Chúa có quyền năng, Ngài có quyền ban, có quyền cho và có quyền can thiệp, và tất cả sự định đoạt nơi ngài, ngay cả mạng sống của chúng ta. Những người có thể đứng lên, các chủ chăn có thể đứng lên để nói về vấn đề này là một số rất ít; chúng ta có biết bao nhiêu ngàn người, bao nhiêu triệu người nhưng chỉ có vài ba linh mục dám đứng dậy để chứng minh quyền năng của Chúa Giêsu Thánh Thể bị dẹp ngay, không cho các ngài đứng lên nói, không cho các ngài giảng, không cho các ngài làm lễ. Điều gì đang xảy ra đây? Chúng ta đã để cho thế gian nó đã làm chủ chúng ta rồi và bây giờ chúng ta chấp nhận thế giới thứ ba nó điều khiển.

Thiên Chúa của chúng ta trên tất cả những gì trong thế giới này, Thiên Chúa của chúng ta điều khiển thế giới, Thiên Chúa của chúng ta vẫn còn ngồi đây, Thiên Chúa của chúng ta vẫn hiện diện trong vinh quang, Thiên Chúa của chúng ta chữa lành cho nhân loại, Thiên Chúa của chúng ta tuyển chọn những con người không biết nhưng nói những điều được biết, được nghe và được chứng minh, con người của chúng ta nghe quá nhiều rồi cảm thấy chán sao, chúng ta được giảng dạy, được rõ chúng ta cảm thấy không đủ sao, không đủ để chúng ta vượt ra tất cả những gì vốn không trong sự thật?  

Ngày hôm nay tội thay và tiếc thay cho những kẻ học thức và kiến thức, mấy chục năm cho mình là những người được nghe, được biết; nhưng cuối cùng không tin Chúa để đi tìm những người có chức vụ. Nhưng những người đó họ thật sự là người của Chúa hay không, hay họ là những người giả hình đang tìm cách ly gián và đánh tan những gì từ trong sự thật mà Thiên Chúa đang tạo nên cho chúng ta. Có phải là tội nghiệp thay cho những kẻ đã hoàn toàn được huấn luyện bao nhiêu năm, được Thiên Chúa chọn và cho họ nghe lời của Ngài, nhưng cuối cùng là những người phản bội anh em của mình, tách rời những gì Chúa chọn và cuối cùng những điều đó đã mang lại gì cho họ? Họ bước ra khỏi những gì cùng với chúng ta họ có thể sống tốt hơn không hay là tệ hơn, hay là những ngày tháng như chúng ta nhìn thấy?

Ngày hôm nay chúng ta thấy con người quả thật quyết định chỉ vì lòng tin, vì những điều trong tư tưởng, với sự ích kỷ, những điều hẹp hòi, nhỏ bé, giới hạn. Đời sống chúng ta không đủ trọn vẹn, không tin tưởng Chúa và cũng không tin tưởng anh em của mình cho nên chúng ta dễ bị thần dữ khuyến dụ, vì ý thích riêng của chúng ta. Chúng ta theo Chúa mà chúng ta muốn ý riêng của mình, bắt buộc Chúa phải theo mình chứ không phải mình theo Chúa. Đây là đa số trong thế giới, bởi vì lẽ đó những gì đẹp nhất tốt nhất chúng ta không nhận ra, chúng ta theo ý riêng của mình với sự hợp lý có lý của trần gian, nhưng không hợp lý có lý với Thiên Chúa hiện tại hôm nay. Ngài muốn chúng ta mạnh mẽ để hiểu biết những gì thuộc về Ngài và chứng minh sự hiện diện, sự can thiệp với những việc vốn xảy ra cho đời sống của những người tin và thực hành.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con cơ hội, bởi vì chắc chắn phải nói những điều này, nếu chúng ta lặng thinh không nói, không biết thì thế giới này không có tiếng nói và không có những lời Chúa muốn cho thế giới được biết qua chúng ta. Cho nên đời sống của những người được chọn lựa với vai trò của mình thì hãy trọn vẹn; bất kể rằng thế giới nhìn chúng ta ra sao, nhận hay không nhận, hợp lý hay không nhưng chúng ta phải nói những gì Chúa muốn chúng ta nói, làm những gì Chúa muốn chúng ta làm, vì chỉ có Ngài mới là Đấng cho chúng ta sự sống, còn thế gian này khi chúng ta thành công họ có thể đến để khen ngợi, nhưng khi chúng ta gặp khó khăn họ chà đạp chúng ta, và họ tìm đủ mọi cách để khinh dễ chúng ta, chà đạp chúng ta và từ chối chúng ta.

Những người anh em chúng ta gặp gỡ mười năm nay chúng ta không làm mất lòng họ nhưng lòng ghen tuông, ganh ghét, đố kỵ; khi chúng ta thành công họ không thành công họ dùng một cơ hội nào đó có thể họ chà đạp chúng ta và họ đã làm chúng ta mất đi những gì vốn trong một đời sống con người cần có, đó là danh dự. Họ chà đạp danh dự của chúng ta, đằng sau lưng chúng ta họ nói xấu chúng ta, họ bôi bác chúng ta, đó là gì, từ ghen tuông, ganh ghét, đố kỵ; đó cũng là những người được Chúa chọn, cho nên chúng ta rất đau khổ vì tình trạng này chung cho xã hội và ngay cả những người có chức quyền cũng vậy.

Ngày hôm nay chúng ta dựa vào những người có chức quyền, là các linh mục, họ là những người hiểu biết, chúng ta tin tưởng và tìm đến họ, có một vị linh mục nào có thể cho chúng ta cơ hội để được ngồi với họ 15 phút, để giải thích những gì vốn những người giáo dân như chúng ta hoàn toàn không biết, không đạo đức nhưng tại sao có những điều này xảy ra? Chúng ta trình bày với họ bằng tấm lòng, bằng con tim, bằng một sự khiêm nhường thật sự, với điều cần được giúp, nhưng không có một người nào! Đến với họ là họ đoán xét, họ đẩy xa, họ nghi ngờ; ngày hôm nay họ chưa bao giờ gặp gỡ chúng ta mà họ mà họ đã làm cho những người anh chị em chúng ta theo họ, anh chị em chúng ta khờ dại theo họ và họ cho nhóm của chúng ta là quỹ xuất hiện, giáo phái này giáo phái nọ.

Tại sao như vậy? Như vậy thì làm sao tìm được Chúa, gặp được Chúa và hiểu được những điều Chúa ban và cho? Từ xưa đến nay Chúa vẫn phán: “Ta không mặc khải cho những kẻ hiền triết khôn ngoan nhưng Ta mặc khải cho những kẻ bé mọn.” Với sự bé mọn đó mà chúng ta đang trình bày và nói lên tấm lòng thật sự, chưa chắc họ như chúng ta nhưng họ không nghe và họ đã phán quyết. Lời của họ có giá trị hơn chúng ta, bởi vì họ có chức vụ; dẫu họ đúng hay sai nhưng họ vẫn là những con người mà lời của họ có giá trị, cho nên vì những người có giá trị đó mà ngày hôm nay họ đã làm sai, đi sai thì những người giáo dân như chúng ta cũng bị rớt vào hoàn cảnh hiện nay. Ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta hãy đứng dậy trở lại, Chúa luôn muốn tất cả chúng ta, mọi tầng lớp, mọi vai trò hãy tỉnh thức, hãy bình tĩnh cầu nguyện, để nhận ra ơn phân định, và Mẹ muốn chúng ta hãy cầu nguyện, chúng ta sẽ biết được thật hay giả, đúng hay sai và chúng ta được bình an, hay chúng ta làm theo một thế giới của con người theo bề ngoài mà con người luôn có trào lưu như thế qua bao thế hệ.

Ngày hôm nay Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô không phải là năm dấu thánh mà chúng ta phải khóc lóc, và tiếp tục với những ngày tháng đó; những ngày tháng chúng ta suy niệm rất đúng chứng minh sự chiến thắng, một lịch sử vẫn còn sống động cho đời sống con người chúng ta dựa vào tình yêu, dựa vào ơn tha thứ, dựa vào Lòng Thương Xót duy nhất Đức Chúa Cha đã ban và dấu ấn đó được đóng trên Con của Ngài, là Đức Giêsu, trong Dấu Thánh thứ nhất. Chúa muốn chúng ta biết thật rõ về công cuộc cứu độ của Đức Giêsu; không phải ngồi đó khóc lóc hay không phải cứ ngồi đó mà suy niệm nhưng chúng ta không sống lại thật những gì thuộc về chúng ta, dành lại những gì đã mất do thần dữ nó cướp lấy vì chúng ta quá yếu hèn và yếu đức tin.

Dấu Thánh thứ hai chúng ta biết rằng Chúa Giêsu khẳng định đến để cứu chúng ta, để cho chúng ta một giáo lý mới; dù chúng ta làm được hay không được nhưng bây giờ phải trở về, tin và trở về; chỉ có biết điều đó. Chúng ta không làm được hết nhưng chúng ta tin và trở về, thì từ niềm tin đó sẽ trở nên công chính. Chúng ta phải mở những cái cánh cửa vốn bị cột chặt, giới hạn bởi lòng chúng ta không tin và thiếu tìm hiểu, đặc biệt có những người khắt khe khép kín những điều này vốn chưa được mở rộng làm sao có thể biết?

Ngày hôm nay sự khẳng định là Chúa cho chúng ta khi chúng ta ngắm nhìn Thập Tự Giá, có ý nghĩa gì mà Chúa chọn Thập Tự Giá, tại sao Chúa không chọn cách khác? Chúa là Thiên Chúa, Chúa có đủ cách nhưng Chúa chọn thập giá là một trung điểm cho đời sống chúng ta, một thập giá mà Ngài đã hoàn toàn trần truồng, trần trụi để dành cho chúng ta sự sống; đôi tay giăng ra để làm gì và thập giá đó để làm gì? – Nâng chúng ta lên bằng những cực cùng đau khổ với giá Máu mà Ngài trả. Hôm nay linh hồn chúng ta có thể đón được hay không là nơi lòng tin và sự quyết định khi chúng ta suy niệm. Nếu chúng ta ơ thờ nhìn thập giá như tất cả những gì chúng ta đang nhìn và chúng ta cứ ơ thờ hững hờ thì đời nào chúng ta hiểu được dấu chỉ vào đoạn cuối của lịch sử, đời nào chúng ta hiểu được mạng sống hiện tại chúng ta đang sống được chính Ngài ban cho, và cuối cùng được gì cho phần linh hồn của chúng ta, hay chúng ta chết luôn phần linh hồn cho thế giới này. Vì tất cả những gì trong thế giới này nó đang đưa chúng ta vào nơi một đời sống thực tế, không biết, và không tin vào Chúa.

Chúng ta thấy giới trẻ ngày nay trong thời đại hiện tại chúng ta thấy nó hoàn toàn không còn tham dự Thánh Lễ Misa nữa, nó không cần biết Chúa là ai, nó cũng không nhận biết Chúa là gì, ngay cả những bậc cha mẹ cũng không dành thời gian để giúp cho nó hiểu. Nó hoàn toàn là người vô đạo, nó chỉ đến với Chúa theo thể lệ vào mỗi ngày Chủ Nhật ngoài ra nó không có cảm giác. Nó không nhận ra Thiên Chúa, cho nên cuối cùng nó mới phải chết bằng những cách thức như thời đại ngày hôm nay; khi thần dữ nó tấn công nó phải chịu chết vì nó không có đủ đức tin, nó không đủ niềm tin và nó không cảm nghiệm được gì hết cả cho nên nó phải chịu thua, gục ngã bởi tay của thần dữ đã giết chết giới trẻ ngày hôm nay, giết chết một xã hội văn minh hôm nay, giết chết những con người dựa vào đời sống của thực tế, bởi sự cấp tiến của thời đại mà tẩy trừ đi giám mục của Thiên Chúa.

Nếu chúng ta thật sự hiểu được điều này chúng ta làm sao có căn bản, có sự hiểu biết, làm sao chúng ta có thể thấu hiểu và thấm hiểu được nếu không có sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần? Từ muôn thuở Ngài vẫn dành cho chúng ta, Chúa Giêsu chết đi và trở về thiên quốc, mười ngày sau Chúa Thánh Thần hiện xuống, mười ngày đó các tông đồ đại diện cho Giáo Hội chúng ta, đại diện cho toàn thể nhân loại. Chúng ta còn một người duy nhất âm thầm nữa mà chưa được biết, chính là Mẹ Maria, người đầu tiên đón nhận ơn Chúa Thánh Thần bao phủ và cưu mang một bào thai để trở thành một Đấng Cứu Độ. Chúng ta có tất cả những đấng này là bằng chứng cho đời sống của chúng ta có Chúa Thánh Thần hiện diện. Ngài luôn ở cùng con người, chỉ dạy cho chúng ta những sự tốt đẹp nhất, và chỉ dạy cho chúng ta những điều cao quý nhất, chỉ dạy cho chúng ta như thế nào là đời sống đức tin, sự thành thật với những điều có thật, những điều mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trong sự tốt đẹp hoàn mỹ và chân thiện mỹ.

Tất cả những gì chúng ta thành công có được không phải là từ con người đâu mà là Đức Chúa Thánh Thần cho chúng ta mới biết và hiểu, ngay cả học thức kiến thức. Nhưng Chúa tôn trọng chúng ta; chúng ta không tin nhưng những gì chúng ta làm mượn nơi Chúa Thánh Thần, bởi Chúa Thánh Thần và có Chúa Thánh Thần chúng ta mới làm được điều đó. Ngày hôm nay thế giới còn lại Chúa Thánh Thần Ngài vẫn tiếp tục nhẫn nại chờ đợi sự trưởng thành của loài người nhân loại, Ngài chờ đợi một thời điểm Chúa cho phép để nói lên những gì vốn cần được nói qua công cuộc cứu độ của Đức Giêsu Kitô để cứu chúng ta qua Năm Dấu Thánh với thời đại còn và cuối cùng này.

Ngày hôm nay tất cả những lần mà Chúa Giêsu viếng thăm chúng ta qua Thánh Thể, Chúa Giêsu cho chúng ta những lời, Chúa Giêsu gần gũi chúng ta, Chúa Giêsu đã hiện diện thật sự. Nếu không có Chúa Thánh Thần chỉ đây làm sao chúng ta chứng mình đó là Chúa Giêsu, nếu Chúa Thánh Thần không dạy thì làm sao chúng ta bình an nhìn thấy ánh sáng tự nhiên đến với chúng ta?  Tại sao trong một ngôi nhà bình thường lại xuất hiện một ánh sáng vô cùng huy hoàng như thế, tại sao Chúa lại đến ở gần với chúng ta, Chúa lại đến một cách thinh lặng nhưng tâm hồn chúng ta bình an như có một sự bảo vệ kỳ diệu?

Nếu Chúa Thánh Thần không dạy, nếu Chúa Thánh Thần không cho phép làm sao chúng ta hiểu được đó là Chúa Giêsu Thánh Thể. Tất cả những gì của ngày hôm nay có thật trong thế giới này, mà chúng ta là những người được đón nhận hồng ân đặc biệt đó nếu chúng ta không nói thì ai nói cho thế giới được biết, nếu chúng ta không chứng minh và làm chứng thì ai làm chứng điều này cho Thiên Chúa của chúng ta? Được chỉ dạy rất nhiều lần suốt mười năm nay chúng ta mới có thể tiếp tục, tiếp diễn như ngày hôm nay; là những kẻ bắt đầu không biết cầu nguyện, những kẻ sống trong sa đọa, tội lỗi, những kẻ sống như không biết Chúa nhưng hôm nay lại biết sợ tội, lại biết tránh tội, lại biết làm bất cứ một điều gì cũng cảm thấy tâm hồn thổn thức, ray rứt khi chúng ta đã làm những việc mà chúng ta thấy từ xưa đến nay quen rồi nhưng tại sao hôm nay chúng ta lại cảm thấy đau lòng khó chịu khi chúng ta sống trong tình trạng với thói quen cũ?

Chúa đã dành cho chúng ta cơ hội để biết Ngài, sống với Ngài, sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần đã giúp chúng ta bắt đầu bớt tội, tránh tội, trừ tội và lánh xa tội, nhưng dẫu sao đi chăng nữa chúng ta vẫn còn những ngày yếu đuối của thân xác. Từ đó Ngài đã cho chúng ta được gặp gỡ Ngài, Ngài đã cho chúng ta được nghe tiếng của Ngài, Ngài đã cho chúng ta những điều kỳ diệu không giải thích được, mỗi một người anh chị em chúng ta không ai không đón nhận những hồng ân tuyệt vời đó.

Đó là những việc vốn thật sự có! Nếu chúng ta không nói cho thế giới được biết, nếu chúng ta không chúng minh cho mọi người được hiểu, được thấy, nếu chúng ta không thật sự biết điều quan trọng mà Chúa đã dành cho chúng ta để cứu thế giới hiện nay và giúp cho họ biết được sự chờ đợi của Chúa, sự mong mỏi của Chúa và sự có thật của Chúa ngày hôm nay cho chúng ta cơ hội để trở về. Không quá muộn và quá trễ; giúp cho linh hồn chúng ta ra khỏi được những cạm bẫy mà chúng ta vốn mắc phải từ bao giờ, không cách gì ra được, nhưng nhờ ơn Chúa để chúng ta nói lên sự thật, về mặt với sự vinh quang lớn lao không ai có thể so sánh, về mặt mà chúng ta được đón nhận đó là sự thúc đẩy bằng lời nói, bằng hành động, bằng việc làm. Dù rằng chúng ta chưa hoàn toàn để trở thành một người mỹ mãn tốt đẹp nhưng ít ra thân phận của chúng ta nhận ra được quá khứ, hiện tại và tương lai; chúng ta không dám làm những chuyện cũ kỹ năm xưa, chúng ta không thể nào chấp nhận những lỗi lầm ngày xưa mà chúng ta đã từng làm, coi thường nó và nuôi nó.

Ngày hôm nay chúng ta cảm thấy thổn thức khi chúng ta có một điều gì đó quyết định hay làm không đúng; điều này thì làm sao chúng ta có thể tự động biết được thưa anh chị em? Điều này có một bằng chứng rất rõ anh chị em, đó là Mẹ Maria, cả một cuộc đời Mẹ sống cho Chúa, sống trong Chúa, sống vì Chúa và tiếp tục làm vì Chúa, ở lại vì Chúa, và thiết lập tất cả mọi điều trong sự âm thầm cả cuộc đời Mẹ cũng vì Chúa. Ai là người có thể chỉ dạy cho chúng ta để hiểu rõ ý nghĩa của Năm Dấu Thánh mà hôm nay chúng ta cần phải tôn trọng, tôn kính, và chúng ta phải hết lòng đến với Ngài bằng con tim tạ tội cần có, chúng ta không thể nhìn Chúa theo thói quen. Chúng ta có thể nhìn thấy những đất nước, những con người như chúng ta nhưng nó cả gan đánh sập Thánh giá. Thánh giá mà nó có thể đánh sập bên ngoài nhưng làm sao nó có thể đánh sập được một Thiên Chúa vĩ đại đã cứu toàn thể nhân loại bằng Năm Dấu Thánh? Đó là sự khờ dại của chính nó, sự điên dại của chính nó mà chúng ta có thể lặng thinh hay sao?

Cho nên, chúng ta phải nói và chúng ta phải cầu nguyện, dù rằng hoàn cảnh chúng ta như thế nào chúng ta biết chắc rõ lắm, và đó là điều thật sự. Ai dạy chúng ta suy niệm điều này, ai dạy chúng ta hiểu ý nghĩa mà Chúa đang chờ đợi chúng ta, ai dạy cho chúng ta hiểu được ý nghĩa mà sở hữu thuộc quyền chúng ta, không thể để cho một thời đại văn minh mà con người đã yếu đức tin và khờ dại mất đi căn bản vốn có nơi Năm Dấu Thánh mà Chúa Giêsu cho chúng ta? Bởi vì điều đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, đó cũng là sự trả lời cho nhân loại với sự thất bại hiện tại vì chúng ta không tin và không thuộc về Chúa. Cuối cùng, ngày hôm nay chúng ta đang rên rĩ và đang đi tìm ai đây; đang đi tìm ai để giải thoát chúng ta, đang đi tìm ai để vặn hỏi cuộc chiến này, đang đi tìm ai để giúp chúng ta trong một thế giới với tội ác; vũ khí sinh học, vũ khí của khoa học giết chết con người sinh đến bịnh tật, dị tật, đói khát vẫn còn.

Ai là người có thể cứu chúng ta, ai là người thấu hiểu được điều này và ai có quyền năng để cứu giúp chúng ta trong hoàn cảnh hiện tại? Đây là một thế giới mà con người tạo nên sự chết chóc, giết hại vì chúng ta nghe thần dữ, chúng ta tin vào thần dữ, tin vào thực tế trong đời sống cho nên chúng ta chỉ sống trong thực tại mà chúng ta quên đi Thiên Chúa của chúng ta là Đấng cho chúng ta và dành cho chúng ta tất cả mọi sự tốt đẹp nhất, mà chúng ta đã hủy hoại những điều đó, chúng ta chấp nhận những điều bình thường tầm thường trong thế gian và cuối cùng thế gian đang giết chết linh hồn lẫn thể xác của chúng ta trong hiện tại.

Ngày hôm nay chúng ta không thể nào như những người anh em khác, nếu chúng ta thật không biết thì chúng ta cũng giống như họ vì chúng ta không hiểu không biết và chúng ta sống theo thời đại. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã biết điều đó không phải, điều đó đã đưa con người vào tội lỗi, vào bóng tối với bẫy rập của thần dữ, điều mà chúng ta muốn được cứu sống và được trở thành những gì thành công do chính thiên đàng đang can thiệp, và Mẹ Maria sẽ là người dẫn đường để giúp chúng ta quay trở về để xin Thiên Chúa nhìn đến chúng ta, cứu chúng ta và can thiệp cho chúng ta.

Năm Dấu Thánh thật có ý nghĩa mà không ai có thể thấu hiểu ngoài Mẹ Maria dạy cho chúng ta sự cực cùng của Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ và Chúa của Mẹ. Chúa của nhân loại, và không ai có thể thấu hiểu được Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha vẫn tồn tại và dành cho nhân loại để chờ đợi chúng ta, vì chỉ có Ngài là Đấng tạo nên và yêu thương chúng ta, chờ đợi chúng ta và cho chúng ta cơ hội. Có ai có thể thấu hiểu được Chúa Thánh Thần đang hoạt động ngày hôm nay, Ngài vẫn ở với chúng ta, vẫn dạy chúng ta, vẫn cho chúng ta cơ hội, vẫn mở mắt cho chúng ta để hiểu biết những gì của thiêng liêng đang hiện hữu, thiêng liêng đang thực hiện giữa thế giới này để củng cố đời sống đức tin.

Ai dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể? – Mẹ Maria. Những bằng chứng có thật chúng ta có thể lặng thinh được sao, chúng ta có thể im lặng được sao? Chúng ta đi vào một thời điểm mà chúng ta đã dựa vào những trật tự nơi trần gian nhưng không thuộc về thiên quốc, nếu con người thật sự với giáo lý của Chúa thì chúng ta cũng hiệp nhất để thi hành những điều Chúa muốn qua Giáo Hội của chúng ta. Nhưng ngày hôm nay có những việc không thể và không có, chúng ta phải nói lên sự thật, những gì mà ngày hôm nay không phải theo thể lệ đó để cột chặt chúng ta, để không được đón nhận những gì vốn Thiên Chúa muốn cho chúng ta biết thêm, hiểu thêm và điều đó thuộc về Thiên Chúa.  

Cho nên ngày hôm nay, những gì mà Chúa muốn là chúng ta hãy nên thực hành, dù là khó khăn đến đâu. Xin Chúa ban cho chúng ta được làm những gì Chúa muốn và nhờ sự giúp đỡ của Mẹ Maria. Vì Mẹ dạy chúng ta không sai. Mẹ cho chúng ta được biết vì chúng ta không có đức tin, chúng ta không tin, chúng ta không cầu nguyện, chúng ta không tin tưởng và chúng ta không sống trong công chính. Chúng ta không đi trong đường lối của Chúa và chúng ta không tin vào giáo lý Chúa dạy. Ngày hôm nay, có đi chăng nữa chỉ là thể lệ của bề ngoài, tổ chức rất phong phú và chúng ta thu lượm rất là nhiều điều. Nói bề ngoài là đạo đức nhưng bên trong thì là tư lợi, tham lam, ích kỷ, tiền bạc, danh vọng. Tất cả những điều này đang có ở thế gian này đã trả lời sự thất bại. Vì chúng ta theo quỷ thì quỷ sẽ lấy hết tất cả những gì của chúng ta; còn nếu chúng ta theo Chúa thì chúng ta đâu có bị rớt vào hoàn cảnh ngày hôm nay?

Cho nên đó là câu trả lời. Đừng nói gì để chúng ta tranh luận nữa, bởi vì những gì của ma quỷ thì chúng ta thất bại, còn những gì của Thiên Chúa thì dù đối diện với thế gian với cặp mắt như thế nào chúng ta vẫn bình an, vẫn tiếp tục vô biên bất tận với những lời của Chúa, vẫn là một sự chỉ dạy một cách rất mạnh mẽ, là một sự xác định rõ ràng, một sự xác tín có thật mà loài người chúng ta cần biết, cần hiểu và cần tin nhận, để cứu chúng ta trong đoạn cuối của lịch sử qua cơn dịch bịnh đang thống trị và đang đe doạ mạng sống của loài người chúng ta và đang muốn cướp lấy đi linh hồn của chúng ta, và muốn cướp lấy tất cả những gì thuộc về chúng ta qua Giáo Hội, trong Giáo Hội.  

Điều mà chúng ta cần cần được có, vũ khí mà chúng ta nắm lấy, vũ khí mà chúng ta còn lại đó chính là cầu nguyện, và một niềm tin. Hãy tiếp tục suy niệm đi, chúng ta sẽ có chiều sâu, chiều rộng mà Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng hướng dẫn; chúng ta còn có Mẹ, giây phút này chỉ cần sự siêu nhiên của Thiên Chúa và cần phép lạ. Chúng ta không đấu được với thần dữ đâu, chúng ta đã thua cuộc, 70% kia nó hơn chúng ta nhiều; chúng ta có là lòng tin để Thiên Đàng giúp chúng ta, lòng tin để bàn tay của Thiên Chúa can thiệp, lòng tin để tà áo khiết trinh của Mẹ Maria đoạn cuối của lịch sử mà trong Phúc Âm Tin Mừng đã ghi chép là người phụ nữ đạp đầu con rắn kia. Nó đã lấy đi 70% nhân loại, đó là anh chị em của chúng ta, và giờ này chúng ta vẫn còn phân tán, vẫn còn chia rẽ cho nên chúng ta không thể thành công được.

Nhờ chính Mẹ, đoạn cuối của lịch sử này, món quà Sáu Lạy cho chúng ta đầu tiên, trở thành một của lễ được tiến dâng lên Thiên Chúa trong sự cấp bách của hiện tại, trở thành một của lễ cho mỗi một tội nhân được dâng, được thưa và được tin, để được cứu trong những giây phút còn và cuối cùng. Đây là một sự khẳng định sự chiến thắng của Đức Giêsu là chính Năm Dấu Thánh đó, sự chiến thắng của Đức Giêsu là dấu ấn trong ơn tha thứ vĩnh viễn còn, và chính Năm Dấu Thánh đó để giúp chúng ta trở lại với Ngài, nhận Ngài, tin Ngài và trở về trong một đường lối vốn có.  

Chúng ta có Mẹ Maria là đấng chỉ dạy chúng ta, Mẹ Maria là đấng huấn luyện chúng ta; Mẹ Maria đưa chúng ta đến với Chúa Thánh Thần một cách trực tiếp. Mẹ Maria đã chỉ dạy con đường ngắn nhất để chúng ta trở về với Thiên Chúa vào đoạn cuối mà chúng ta đang gặp, đó là những sự kích liệt giữa thiện và ác đang là một trận cuối cùng của lịch sử để chúng ta còn hay mất, để Thiên Chúa cho chúng ta đến với một thế giới mới hay chúng ta phải ra đi trong lúc này. Dù có ra đi đi chăng nữa chúng ta cũng được về với Thiên Chúa khi lòng tin chúng ta có với sự trở về trong những ngày tháng ăn năn sám hối.

Sự thật vẫn là sự thật, không ai có thể xoá nhòa đi, không ai có thể từ chối và không ai có thể bịa chuyện để làm những việc mà chỉ có Thiên Chúa duy nhất dành cho chúng ta được biết; mọi tầng lớp, mọi vai trò bây giờ chỉ có một điều duy nhất là mỗi một người chúng ta với lòng tin trở về với Chúa, trở về trong sự sám hối ăn năn, trở về với sự quyết tâm loại bỏ những xấu xa tội lỗi vốn có mà chúng ta đã nuôi quá lâu trong đời chúng ta. Chúng ta hãy hy sinh bằng những sự ngược ý, chúng ta hãy đóng góp bằng một đời sống mà chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất để làm sáng danh Chúa, vinh danh Chúa, bằng sự hy sinh nhỏ bé âm thầm mà chúng ta dành cho Thiên Chúa trong sự thật.  

Tất cả những điều này không phải tự chúng ta có thể làm được nhưng nhờ chính ơn của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta điều gì phù hợp với chúng ta, điều gì cần phải làm, điều gì cần phải quyết tâm làm chứng; điều chúng ta cần hơn nữa để sắp đặt một chương trình với kỷ luật và trật tự cần có chúng ta có Mẹ Maria, Mẹ sẽ là người thấu hiểu những người thuộc về Chúa, những người được chọn, những người đi trong quy luật mà Chúa đã chọn thì Mẹ sẽ sắp đặt cho chúng ta.

Ngày hôm nay, chúng ta hãy nhớ ông Môisê đã dẫn dân Israel ra khỏi Ai-cập khi con người sống nô lệ trên đất Ai-cập. Ngày hôm nay, chúng ta đang nô lệ trong tội lỗi, chúng ta đang sống nô lệ và bị thua cuộc với cuộc chiến. Chúng ta không tin vào Đức Giêsu Kitô vì chúng ta chỉ tin có 30%, còn 70% kia đã bị thần dữ cướp lấy anh em chúng ta, chị em chúng ta. Ngày hôm nay, chúng ta chưa có một thời nào sống yên ổn cả, lúc nào cũng bị vua chúa này, vua chúa khác tìm cách để dẹp bỏ và phá tan tất cả những thành trì và những thánh đường cần có. Ngày hôm nay, hãy để cho nó tự do đi, và cuối cùng sự hiện diện với quyền năng mà Chúa Giêsu đã chờ đợi quá lâu trên 2000 năm đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể.

Sự biến hình thật sự của Ngài, của một Đấng quyền năng ra tay và kết thúc đoạn cuối của lịch sử và Mẹ Maria lãnh trách nhiệm để dành cho chúng ta kết thúc như lời Đức Chúa Cha đã phán năm xưa; từ đó sẽ bị tiêu diệt. Nhưng trước khi điều này xuất hiện chúng ta nhất định phải đi vào cuộc thanh lọc, để nhìn lại những quá khứ mà chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội không tin hoặc thiếu niềm tin, hay chúng ta sống trong tội, với tội. Chúng ta chưa đủ để hiểu, để biết vì 30% số người cần có trong đời sống Chúa chọn là những chủ chăn còn thiếu rất nhiều điều để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa về miền đất hứa.

Hôm nay, họ thật sự đã làm mọi việc trong sự giới hạn và chỉ có 30% kia, nhưng Mẹ Maria sẽ kết thúc đoạn cuối của lịch sử, Mẹ Maria sẽ là một người hoàn toàn chiến thắng vào giây phút cuối cùng khi Mẹ hoàn toàn đạp đầu con rắn. Nó sẽ không còn hủy hoại chúng ta và sẽ không còn tư cách bén mảng trên trái đất này. Chúng ta đang được Chúa Giêsu Thánh Thể, quyền năng của Ngài và sự siêu nhiên đang hiện diện với chúng ta, để giúp chúng ta bình tĩnh lại, củng cố lại và được gặp lại một Đấng Thiên Chúa quyền năng, đã từ cõi chết sống lại, Ngài đã thu mình trong Thánh Thể để ở lại với chúng ta, bảo vệ chúng ta và chờ đợi ngày trưởng thành đức tin của chúng ta. Chúng ta đã trực tiếp với Chúa Giêsu, nơi đâu có Chúa Giêsu với sự hiểu biết giới hạn thì Chúa Giêsu luôn gởi Chúa Thánh Thần đến cho chúng ta, cho nên những gì chúng ta có đây là một thế giới mà chúng ta cảm thấy rất khó hiểu nhưng trong thiêng liêng không có thể giải thích đâu, chỉ cần lòng tin chúng ta được cứu, được tha.

Chúa ngày đầu tiên cũng vậy! Chúa là Đấng Cứu chuộc chúng ta, yêu thương chúng ta, tình yêu đó vẫn còn tồn tại muôn ngàn đời. Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, giải cứu chúng ta và cho chúng ta nhận định bằng đời sống ngày hôm nay mà chúng ta có; khi chúng ta suy niệm và cầu nguyện một cách thẩm sâu thì chúng ta sẽ hiểu điều gì thuộc về chúng ta và chúng ta sẽ thấy rằng không thể để bị mất bởi tay của kẻ thù. Chúng ta nhất định phải trở về và nhất định phải tin. Nhờ Chúa Thánh Thần chúng ta sẽ được đổi mới và chúng ta sẽ được đón nhận những gì thuộc về chúng ta do Chúa cho phép hiện nay trong thế giới.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con những giây phút vừa qua; thật ra nãy giờ con chỉ biết nói nhưng con cũng không biết con đang nói gì, con cũng không biết điều gì đã được nói. Con chỉ biết rằng con dâng linh hồn và trái tim con, thân xác và tất cả bộ phận trong cơ thể con xin dâng lên Chúa hết. Xin Chúa xử dụng con như Chúa muốn, như con đã làm và đang làm. Ngày nào cho đến khi còn tàn hơi kiệt sức xin Chúa lấy hết tất cả những gì con có để làm chứng cho sự thật này, để cứu linh hồn con, gia đình con, con cái con, anh em, giòng họ con, những người đi cùng con và những người con cái của họ, thân nhân của họ. Chỉ cần một số người nhỏ bé đó con cũng đã quá vui mừng huống gì đây là một lịch sử để nhắc lại cho thế giới đoạn cuối.  

Xin Chúa đón nhận lời con cầu xin. Xin cho các linh hồn nơi chốn luyện hình cũng có cơ hội với những lời con xin, xin Chúa thương cứu họ, vì khi họ ra đi họ không có những ân sủng qua món quà tuyệt vời mà Mẹ Maria đã ban tặng mới chỉ có mười năm mà thôi. Đồng thời mười năm nay đã giúp chúng con rất nhiều trong cuộc sống với những điều chúng con đã thấy và chứng minh thiêng liêng đang hiện hữu giữa nhân loại. Chúng con không phải thấy điều này để là điều hơn người khác, mà là điều cảm tạ ơn Chúa vì lòng thương xót bao la vô bờ bến của Chúa, để thay tiếng nói cho nhiều đấng bậc chưa biết, chưa tin mà họ vẫn giữ khăng khăng với những luật lệ mà họ đang giữ. Có những luật lệ rất tốt, đi trong sự thánh thiện cần phải giữ, nhưng còn những luật lệ nơi con người thì không thể tiếp tục được, và không thể theo luật của con người, vì luật của con người sẽ thay đổi và sự dối trá vẫn tiếp tục cầm giữ và không cho chúng con có thể nhìn thấy được sự thiêng liêng cao cả.

Cho nên, đây là điều chúng con phải cầu nguyện để xin Chúa dẹp bỏ đi những điều không thuộc về Chúa. Chỉ có thuộc về Chúa mới tồn tại để giúp chúng con trở về với Thiên Chúa, mạnh mẽ với đức tin, một sự xác tín trong lòng tin và một đời sống tận hiến thật sự để trở thành dụng cụ mà Chúa sử dụng bất cứ lúc nào Chúa muốn trong đời sống của chúng con. Điều này làm được chúng con cảm ơn Mẹ Maria! Nhờ Mẹ, nếu không có Mẹ dạy dỗ, nếu không có Mẹ cho phép, nếu không có Mẹ chỉ dạy và sắp đặt thì ngày hôm nay những người như chúng con cũng như bao nhiêu người khác khô khan, nguội lạnh và chai đá.

Nhưng ngày hôm nay, dù sao đi chăng nữa chúng con vẫn là những con người yếu đuối thấp hèn, lúc nào cũng cần xin Mẹ thánh hóa, giúp chúng con để được thánh hoá trong Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con, nhắc nhở chúng con nhớ khi chúng con cầu nguyện, thì chúng con nhất định mỗi một khi dâng kính Sáu Lạy, mỗi một khi dâng chuỗi hạt Mân Côi với sự suy niệm thì đời sống của chúng con được sự nhắc nhở rất là kỳ diệu, để tâm hồn và trái tim thấm nhập lời của Chúa hàng ngày, để giúp chúng con mạnh mẽ thắng được những điều của thế gian, mà đời sống của con người thấp hèn yếu đuối luôn vấp phải hàng ngày trong cuộc sống của chúng con.

Giờ đây, con và anh chị em hiệp nhất kết thúc chuỗi hạt Mân Côi, của lễ được dâng qua Mầu Nhiệm Năm Sự Thương mà chúng con dâng vào ngày 13 mỗi tháng mà Mẹ dành cho chúng con tại nguyện đường của Lucia. Hôm nay, con xin Mẹ cho con được đổi lại, con không còn nói là tư gia nữa mà con sẽ nói là nguyện đường Lucia, mà Mẹ đã dành cho con những lời suốt mười năm nay và còn bao nhiêu ngày tháng từng đón nhận lời của Chúa, từng cầu nguyện, từng họp mặt, tất cả phải trở nên một nguyện đường chứ không phải tư gia. Tư gia không có tư cách để đón nhận điều này, như là một nguyện đường trong thiêng liêng và cũng sẽ hiện hữu trong nay mai để tiếp tục đón nhận lời của Chúa và của Mẹ, và sự suy niệm này đến từ Chúa Thánh Thần. Con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa.

Xin cho tất cả mọi người chúng ta đừng có những suy nghĩ như con người đang suy nghĩ. Như Chúa đã nói: “Tin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy và gõ thì sẽ được mở cho”. Mười năm nay đã có câu trả lời với lòng tin của chúng tôi, bởi vì chúng tôi không làm được tất cả những việc như hôm nay chúng tôi đã làm; nhưng chúng tôi tin vào Chúa, chúng tôi tin vào sự hoạt động của Chúa Thánh Thần đã dành cho tôi cũng với tất cả anh chị em, để làm chứng cho thế giới những gì được nghe, những gì được biết, những gì trong sự suy niệm, những gì cảm nghiệm khi cầu nguyện với những điều mà món quà của lễ Sáu Lạy đó được tiếp tục dâng thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, để được đón nhận những hồng ân.

Chúa Giêsu Thánh Thể đã từng đến thăm viếng, can thiệp và cho chúng tôi cơ hội để được dâng lên Ngài, qua lời cầu bầu của Mẹ, để chúng tôi có một tài liệu vốn đang sống động mỗi ngày để dâng lên Thiên Chúa toàn năng. Xin Ngài cứu giúp thế giới chúng tôi, cứu giúp Giáo Hội chúng tôi, cứu giúp xã hội ngày hôm nay, cứu giúp tất cả những cơn dịch bịnh bị thần dữ khống chế. Ngày hôm nay không có cách gì mà con người có thể giải cứu được ngoài chúng tôi tin vào Chúa, chúng tôi xin với Chúa. Xin Ngài có phương pháp, và xin Mẹ can thiệp để thế giới của chúng tôi được cứu, dẫu chỉ là số người còn lại bao nhiêu cũng được; miễn rằng sẽ còn có những người trên trái đất này tiếp tục để họ nhận biết được sự trọn vẹn mà Chúa Giêsu đã cứu chúng tôi và cứu toàn thế giới được sống. Nhờ chính Ngài, nhờ sự Phục Sinh của Ngài mà nhân loại vẫn còn tồn tại để họ được biết, được tin, và được thuộc về Thiên Chúa của chúng tôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, bây giờ cho đến mãi muôn đời.

Lạy Thứ Sáu trước hết con xin cảm ơn Chúa đã cho chúng con một người Mẹ rất là tuyệt vời. Mẹ là một người thấu hiểu thân phận của loài người nhân loại yếu đuối tội lỗi như chúng con, và Mẹ cũng là người hy sinh để chúng con có được ngày hôm nay, để được biết Chúa, gần Chúa và nhận ra được sự gần gũi mà Chúa Giêsu Thánh Thể mang đến cho chúng con và thế giới, để củng cố đời sống đức tin cho nhân loại hiện nay.

Con cám ơn Mẹ! Tất cả những gì mà chúng con được biết, được thực hành, và khẳng định cũng nơi chính Mẹ dạy, xin Mẹ giúp chúng con và xin Mẹ tiếp tục chỉ dạy chúng con thêm, vì chúng con biết chúng con còn nhiều thiếu sót lắm, còn rất nhiều yếu đuối lắm và còn rất nhiều điều mà chúng con chưa hoàn tất được như sự chỉ dạy của Mẹ. Xin Mẹ cứ nhắc nhở chúng con; chúng con biết rằng chúng con chỉ có một con đường duy nhất là trở về với Chúa, không còn con đường thứ hai. Nếu chúng con không lắng nghe thì trực tiếp cũng như gián tiếp chúng con cũng sẽ sống với những ngày bất ổn, đau khổ và những ngày vấp phải như những ngày trong quá khứ mà thôi. Cho nên, ngày hôm nay chỉ có một con đường duy nhất là chúng con phải đi, phải tiến tới trong ơn của Chúa, với ý nghĩa mà Mẹ chọn chúng con để chuẩn bị cho một chương trình trong những ngày sắp tới và còn lại.

Xin cho tất cả những gì chúng con làm để vinh danh Thiên Chúa, để sáng danh Ngài, để đền bù tội lỗi của chúng con mỗi người mỗi ngày trong cuộc sống, để đáp lại tình thương mà Mẹ thương yêu và chọn chúng con trong cả bao nhiêu tỉ người trong nhân loại hiện nay. Bởi vì vai trò của tông đồ đoạn cuối phải có rất nhiều điều đặc biệt và khác thường hơn người khác; phải tin những điều đó để chúng con thấy sự giá trị quý trọng này mà dẹp bỏ tất cả những gì vốn trong đời sống thực tại, mà sống với một đời sống vâng phục, lắng nghe và thi hành, để tiếp tục trong sự chỉ dạy mỗi ngày được dâng lên Chúa qua sự cầu nguyện, để giờ giấc của chúng con bù lấp cho những người không dành giờ cho Chúa, không tin vào Chúa và đời sống chỉ là thói quen trong cuộc sống.

Lạy Mẹ Maria, con cảm tạ ơn Mẹ. Cảm ơn Mẹ, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể và của Ngôi Lời Nhập Thể. Xin Mẹ tiếp tục cho chúng con mỗi ngày được lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ, đặc biệt ngày 13 mỗi tháng trong nguyện đường mà Mẹ đã chọn cho Lucia suốt những năm tháng dài vừa qua để nghe lời Mẹ dạy, để tiếp tục giúp đỡ và củng cố cho anh chị em chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để làm những việc cần thiết nhất để giúp cho những người anh chị em đồng loại của chúng con trong những ngày đoạn cuối cuối cùng với sự căng thẳng giữa thiện và ác hôm nay. Đặc biệt lên tiếng nói, cầu xin và hy sinh để cho Giáo Hội của chúng con qua khỏi những cơn căng thẳng cấp bách và đang rớt vào tình trạng với những ngày mà chúng con nhìn thấy có biết bao nhiêu điều không đúng trong đường lối của Chúa, để cho xã hội và những người cầm quyền với những ngày tháng mà họ đã lợi dụng, lạm dụng và không đi trong đường lối của Chúa.

Chúng con không thể mất Giáo Hội của chúng con, chúng con không thể nhắm mắt nhìn những việc đang đi vào, không thuộc về Chúa, chúng con phải có quyền để đòi lại những gì của mình; không phải bằng tranh luận, chẳng ai đón nghe lời của chúng con đâu. Nhưng chúng con xin Mẹ giúp chúng con trình với Thiên Chúa, chúng con thưa với Thiên Chúa và chúng con xin được tường thuật với Thiên Chúa. Chúng con xin Thiên Chúa giúp và chúng con xin Mẹ cầu bầu, nhất định những gì của chúng con không ai dám cả gan lấy mất mà phải trả lại những gì thuộc về chúng con do Chúa ban cho chúng con qua Giáo Hội.  

Cho nên, tất cả thế gian này phải qua cuộc thử thách để Chúa thanh lọc và đẩy xa những gì không thuộc về Chúa; nhưng Chúa sẽ dành cho một Giáo Hội hoàn mỹ, một Giáo Hội thánh thiện, một Giáo Hội đạo đức, một Giáo Hội hiệp nhất, để cùng đoàn chiên hiệp nhất mà thờ lạy Chúa, tôn vinh Chúa, cảm tạ Chúa và nhân danh Chúa và xin được thuộc về Chúa, và cả thế giới được quy hàng, quy phục. Cho nên giây phút này là giây phút quan trọng nhất mà Mẹ Maria đang dạy để chúng con tiếp tục từng bước một, từng ngày một sẽ cầu xin; mọi việc Chúa sẽ có cách an bài và can thiệp.

Xin Mẹ giúp chúng con lắng nghe lời của Mẹ dạy trong sự vâng phục, mỗi một người hiệp nhất trong sự hy sinh bé nhỏ để chương trình của Chúa được thực hiện trong những ngày còn và là đoạn cuối của lịch sử với những tông đồ bé nhỏ. Ngày hôm nay không phải tự động đâu, từng bước một được đậm sâu hơn, can đảm mạnh mẽ hơn, và hiểu biết hơn. Xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng con hiểu được sứ vụ của chính mình. Con xin cảm tạ ơn Mẹ.

Chúa Giêsu Thánh Thể xuất hiện tại Nhà thờ St. Theresa, lúc 2:34 chiều, ngày 14-3-2016.

Suy Niệm Năm Sự Thương

Thông Điệp ngày 8-7-2021

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia:

Lạy Chúa, Kinh Lạy Cha vừa rồi con xin dâng lên Thiên Chúa. Như Chúa đã dạy chúng con bất cứ nhu cầu gì cũng dâng lên Thiên Chúa qua Kinh Lạy Cha, tất cả đều đầy đủ trong đó, nhưng con xin Cha thương gìn giữ Giáo Hội chúng con. Đặc biệt Đức Giáo Hoàng của chúng con đang trong cơn bệnh, dù là Ngài đã bắt đầu tỉnh và bớt nhưng con cũng thấy có rất nhiều dị nghị; dư luận đang nói rằng một Đức Giáo Hoàng bệnh hoạn thì làm sao? Đây là việc mà ma quỷ nó đang sẵn sàng muốn cướp lấy những gì của chúng con trong vòng tay yêu thương mà Chúa đã dành cho chúng con có Giáo Hội.

Vì chính những điểm này chúng con phải hằng cầu nguyện, mỗi một chuỗi kinh Mân Côi và mỗi một lời kinh Mân Côi xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội của chúng con. Xin Mẹ gìn giữ Đức Giáo Hoàng của chúng con, xin Mẹ cho Đức Giáo Hoàng sớm lành bịnh để ngài tiếp tục với một vai trò mà Chúa trao cho ngài trong biến cố căng thẳng của Giáo Hội hiện nay. Xin giúp cho tất cả chúng con cùng đồng lòng hiệp nhất, mỗi một chuỗi Mân Côi đều có ý nghĩa khi dâng Kinh Lạy Cha để cầu nguyện cho những điều quan trọng nhất là Giáo Hội. Thiên Chúa đặt để Giáo Hội, Thiên Chúa là hôn phu và Giáo Hội là hôn thê cho nên chúng ta không thể có cha mà không có mẹ; dù Giáo Hội có xảy ra việc gì chúng ta cũng phải luôn một lòng để cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hoá để Giáo Hội chúng ta vững vàng như Chúa Giêsu đã nói. Đây là lúc mà chúng ta càng phải cố gắng hơn khi người ta càng đấu tố Đức Giáo Hoàng bao nhiêu, và người ta càng tranh luận về Đức Giáo Hoàng như thế nào.

Tội thay và buồn thay cho những người anh chị em của mình là những người đã bị ngay từ lúc ban đầu, hôm nay họ lại tiếp tục đấu tố Đức Giáo Hoàng khi họ rời khỏi chúng ta. Đây là điều mà chúng ta cần cầu nguyện nhiều hơn nữa để xin Chúa gìn giữ Giáo Hội chúng ta, đặc biệt xin Mẹ Maria bảo vệ che chở Đức Giáo Hoàng, để những người anh chị em lầm lẫn đó họ sẽ tìm lại được ánh sáng và đừng tiếp tục đi trên con đường tối tăm sai trái. Đó là xúc phạm đến Thiên Chúa, xúc phạm đến người Mẹ mà Chúa đã ban tặng cho chúng ta chính là Giáo Hội.

Kế tiếp, lạy Chúa, nếu điều này chúng con xin thì chúng con phải có Đức Tin, bởi vì với cặp mắt bình thường chúng con nhìn rất thiển cận, nhưng chúng con tin chắc một điều rằng Giáo Hội là Mẹ thì Chúa sẽ không để cho Giáo Hội rớt vào tình trạng như thế nào. Dù xảy ra bất cứ điều gì nhưng Chúa luôn có cách can thiệp và cứu vớt, đây là lúc thanh lọc cho nên chúng con phải chấp nhận những điều mà chúng con đang thấy. Dù có những điều tiêu cực hay có những điều hãy nhượng quyền đó cho Thiên Chúa, vì chúng con là những giáo dân hãy luôn cầu nguyện cho tất cả những gì Chúa ban nhưng không có quyền phê phán. Cứ hãy cầu nguyện đi, Chúa nhất định sẽ lắng nghe những kẻ thành tâm binh vực Giáo Hội và loại bỏ những kẻ bọc xác của những người có chức vụ nhưng nó làm tay sai cho thần dữ.

Cho nên, chúng ta hãy cầu nguyện để xin Thiên Chúa cho chúng ta thêm đức tin, để đời sống chúng ta tin tưởng vào Chúa, và tin vào Đấng Cứu Độ đã ban đến cho chúng ta Giáo Hội. Giáo Hội là một cái nôi để giúp chúng ta đến gần với Thiên Chúa mỗi ngày, chúng ta không bao giờ để cho điều này mất đi; dù như thế nào chúng ta hãy cầu nguyện để Thiên Chúa can thiệp và để tỉnh thức những vị linh mục đi sai và đã đến lúc họ phải mở mắt.

Kinh Kính Mừng thứ hai con cũng xin được lặp lại: Lạy Chúa, chúng con biết đức tin rất quan trọng, nhưng thật sự khi chúng con nghe hai chữ “đức tin” nhưng sống đức tin như thế nào, quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Đức tin không phải tự động để có thể nói hay theo cái nhìn bình thường của con người, mà phải xin ơn Chúa để nhận định ơn Đức Tin. Đức tin là chúng con lúc đầu cũng tin, cuối cùng cũng tin và sóng gió cũng tin. Vì chúng con tin Chúa là Đấng làm chủ và chúng con trông cậy nơi Chúa với tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống của chúng con, dù đôi mắt chúng con đang nhìn với những điều không thể chấp nhận được qua những người có chức vụ hay đời sống hiện tại của anh chị em chúng con.  

Quả thật, đi với Chúa có rất nhiều điều để nhìn, không phải theo cách nhìn của con người lý luận, lý lẽ và chống đối tất cả những gì vốn mà Chúa ban cho thêm. Nhưng quả thật với Đức Cậy thì chúng ta cho dù thấy điều gì đó chúng ta cũng hãy cậy trông vào Thiên Chúa, vì chúng ta tin Chúa, chúng ta tìm Chúa. Chúng ta xin được Chúa thứ tha, chúng ta muốn sám hối ăn năn và chúng ta phó thác; cuộc đời của chúng ta không làm gì được dù chúng ta chống đối cho nên hãy cậy trông vào Chúa cho đến giây phút cuối cùng để xin Chúa thương cho chúng ta vâng theo thánh ý của Ngài. Dù đang gian nan khổ ải xin cho chúng con tiếp tục vác và tin cậy vào Chúa để cuộc sống chúng con không bị chao đảo, đau khổ và vấp ngã.

Kinh Kính Mừng thứ ba con xin được kính dâng lên Thiên Chúa. Thứ nhất là chúng con xin tạ tội với Chúa, tất cả chúng con trên thế giới này không ai sống trọn vẹn Đức Mến cả. Chúa đã dạy cho chúng con đầu tiên là yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình vậy. Chắc chắn sẽ có những người thật sự yêu mến Chúa, sau những ngày họ ăn năn sám hối họ yêu Chúa, cho nên có những vị thánh đang có mặt tại thiên đàng; nhưng chúng con còn những ngày lữ thứ trên trần gian thật sự không dễ chống chọi được và bước qua những thử thách đang gặp. Chúng con xin Chúa, chắc chắn Đức Ái chúng con đã phạm, chúng con chưa trưởng thành để hiểu về Đức Ái.

Vì chính những điểm đó mà con xin Chúa cho con được sống trong Đức Ái và anh chị em con, cùng hiệp nhất sống trong Đức Ái để chúng con giúp nhau, thương yêu nhau và tha thứ cho nhau, nhất là những điều mà chúng con luôn luôn không nhận nơi mình sự thiếu sót yếu đuối mà chúng con luôn che đậy. Đối với Thiên Chúa chúng con không che đậy được vì Chúa muốn chúng con phải sống hạ mình xuống và sống trở nên những con người thành thật. Dù đó là những điều rất khó nói nhưng chúng con phải trình bày với Chúa để Chúa chữa cho chúng con trong tâm can, trong tâm trí, với những điều vốn vấp phải mà cả cuộc đời không thể dễ bỏ được.

Bản ngã cá tánh không thể dễ bỏ nếu không có ơn Chúa, vì chỗ đó mà vô tình hay cố ý chúng con đã phạm đến Đức Ái. Ngày hôm nay xin Chúa ban cho chúng con sống để biết Đức Ái, và thật sự sống với Đức Ái giống như sự mời gọi mà Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng con trong tất cả các đức Đức Ái cao hơn hết; nếu mất Đức Ái thì đời sống thật vô nghĩa và còn rất nhiều thử thách, khi chúng con không sống với Đức Ái thì sẽ không thành công được. Giờ này chúng con chưa thật sự sống được Đức Ái Chúa ơi!

Xin Chúa cho chúng con được thêm ơn Chúa, và qua sự dạy dỗ của Mẹ, với sự nhắc nhở mỗi khi đọc Kinh Kính Mừng, bắt đầu từ những kinh nguyện đầu tiên của chuỗi hạt Mân Côi, để nhắc nhở những ngày giúp chúng con tập tành sống Đức Ái, sống với tình thương, sống với tình yêu, và sống với niềm tin, trông cậy với một đức tin trưởng thành mà Chúa ban, để anh chị em chúng con tiếp tục với một sứ vụ rất quan trọng, mà hôm nay suốt mười năm dài và bao nhiêu năm chúng con thật sự chưa trưởng thành. 

Ngày hôm nay có nhiều vấn đề mà chúng con phải liên lỉ cầu nguyện để xin Chúa giúp chúng con, qua sự thử thách này chúng con cần phải nắm lấy điều gì và điều gì phải cần làm. Xin giúp con có mắt cũng như không thấy, có tai cũng như không nghe, để không nghe những chuyện thị phi, không nghe tất cả những gì vốn trong đời sống có rất nhiều điều tiêu cực, và cũng để cho chúng con nhìn thấy những sự dối trá, gian dối của người đời và cũng để cho con giữ im lặng dù có những điều rất oan ức.

Điều này con làm chưa được thưa Chúa! Đây là điều thành thật con thưa với Chúa, anh chị em trong cuộc đời mình không thể nào không có những vấp ngã này. Xin anh chị em cùng với con trong giờ cầu nguyện này, đây là điều đặc biệt, và con xin với Đức Mẹ. Tất cả những gì không thể nhưng Đức Mẹ là gương sáng mà Đức Mẹ cầu bầu và Đức Mẹ quan tâm đến chúng ta sẽ trở thành những con người gương mẫu như Mẹ đã chọn lựa. Ngày hôm nay trên bước đường tập tành, xin Chúa tha thứ cho những quá khứ của chúng con và xin giúp cho chúng con được sống với Đức Mến mà chính Chúa để Mẹ dạy chúng con và sống với những lời mà chúng con thiết tha xin, và thiết tha muốn làm nhưng làm chưa được. Xin giúp chúng con sống trọn vẹn như Chúa chọn và mời gọi chúng con trở thành nhân chứng cho Ngài.  

Chúng con xin cảm ơn Mẹ, xin Mẹ giúp chúng con tiếp tục cầu nguyện, nhưng chúng con thật sự phải cố gắng hơn nữa. Xin Mẹ giúp chúng con khi chúng con nói một cách tiêu cực hay khi chúng con vô tình hay cố ý, thì xin Mẹ giúp chúng con, nhắc chúng con để chúng con biết rằng mỗi một lời nói phải đắn đo suy nghĩ, đừng để vấp Đức Bác ái; đó là điều Chúa đau lòng nhất với những môn đệ Chúa chọn. Tất cả những gì con và những anh chị em đặc biệt thay thế cho những anh chị em vắng mặt trong nhóm, họ cũng đang phục vụ theo cách làm việc mà Chúa đã chọn chính anh chị em con, và xin tất cả mỗi một vấn đề con xin cũng như anh chị em con đang xin để dâng lên Thiên Chúa toàn năng, Đấng mà chúng con thờ lạy, Đấng mà chúng con được đón nhận Lòng Thương Xót bao la vĩ đại của Ngài dành cho những tội nhân như chúng con biết nhận tội, biết nhìn những thiếu sót yếu đuối của chính mình mà khẩn nguyện cầu xin.  

Chúng con cũng xin cảm tạ ơn Chúa Giêsu vì Chúa đã yêu thương và nhẫn nại với chúng con quá nhiều. Lắm lúc chúng con thấy Chúa đang chìu chuộng chúng con hết mức nhưng trái tim của chúng con vẫn còn giới hạn với đời sống của con người trên trần thế, cho nên lắm lúc chúng con đã làm cho Chúa đau lòng. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, chúng con không thể quên được những gì chúng con biết và nhận tội với những gì chúng con thưa và trình bày không thể thiếu Chúa Thánh Thần. Vì tất cả những điều này từ nơi Ngài dạy chúng con một cách âm thầm, với sự nhạy bén để chúng con có thể nghe và hiểu. Chúng con xin Ngài thánh hoá biến đổi và giúp chúng con trong đời sống biết lắng nghe Chúa và thi hành những điều Chúa dạy và sống trong thánh ý của Chúa, là điều hạnh phúc nhất chúng con biết mà chúng con chưa làm được.

Giờ đây, chúng con xin cùng nhau hiệp nhất trong tâm tình tạ tội tri ân xin Chúa thương thánh hoá biến đổi với những lời cầu xin. Xin Chúa chấp nhận thánh hoá chúng con theo phương cách của Ngài để chúng con sống như thánh ý của Chúa muốn trong vai trò Chúa chọn. Chúng con tôn vinh Đức Chúa Cha, chúng con thờ lạy Đức Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ tôn vinh Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi một Chúa, một Chúa Ba Ngôi, ba vai trò mà loài người chúng con không thể thiếu sự tôn vinh, thờ lạy, kính tin mà chúng con cần thưa, cần dâng.  

Nếu tất cả mọi người chúng con ý thức đọc chuỗi kinh Mân Côi bằng những lời cầu nguyện vừa qua và bằng những lời suy niệm đầu tiên nhưng nói hết tất cả những gì với nhu cầu trong đời sống của con người, thay thế cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, và mọi chức vụ ngày hôm nay. Nó không quá lâu cũng không quá dài nhưng trong tâm tình chung mà chúng ta cầu xin để cho thế giới quy hàng, quy phục Thiên Chúa Ba Ngôi; nguyện Danh Chúa mãi mãi muôn đời loài người được biết và được trở về với Thiên Chúa của tình yêu qua Ba Ngôi mà chúng ta kính dâng.

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.  

Mầu Nhiệm thứ nhất con thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Đức Chúa Cha. Chúa biết thân phận tội lỗi của loài người chúng con không ai xứng cả và không ai đảm trách được, cho nên Chúa đã hy sinh chính Con Một của Ngài, vì yêu thương thế gian mà hy sinh chính Đức Giêsu để Ngài đến và chuộc tội cho chúng con, sống gương mẫu và mang một giáo lý mới cho thế giới trần gian. Nhưng giáo lý này là một giáo lý mà Ngài trả không ít với những vết thương và những sự đau khổ cực cùng ngay lúc đầu tiên của cuộc tử nạn trong vườn Giếtsimani, Ngài đã đổ mồ hôi máu vì nhân loại thờ ơ và hững hờ, và loài người đang sống trong sự xúc phạm; đó là thế giới hiện tại đang trả lời.

Tất cả những gì trên 2000 năm trước và 2000 năm sau đều được báo trước trong những giây phút mà Chúa Giêsu ở trong vườn Giếtsimani cầu nguyện. Ngài đã biết sự phản bội của loài người, những con người cứng đầu, ngoan cổ, cứng lòng; hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục không cảm nghiệm được mồ hôi máu đang nói gì với chúng ta. Mồ hôi máu đã đổ ra vì chúng ta, vì tội lỗi thấp hèn hàng ngày của chúng ta, xin hãy suy niệm những điều này mà bớt đi với đời sống của mình mỗi một ngày, để an ủi vết thương với mồ hôi máu mà Ngài đã chảy cho những người nhận biết và tin để sửa đổi đời sống, và xin được an ủi Chúa trong những giây phút mà chúng ta thấy rằng chúng ta, mỗi một tội nhân và tất cả, đều là những kẻ chưa hiểu, chưa biết về mồ hôi máu của Chúa đã đổ ra vì tội lỗi của chúng ta. Chúa mong muốn vì những điểm này mà chúng ta ăn năn đền tội để trở về với Thiên Chúa duy nhất yêu thương và cứu chúng ta trong những đoạn đường Thập Tự Giá mà chúng ta suy niệm qua Mầu Nhiệm Năm Sự Thương.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Mầu Nhiệm thứ hai chúng con kính dâng lên Đức Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ chúng con. Chúa đã chịu những roi đòn, những vết đinh và sự nhục nhã và phỉ báng của lý hình; đó cũng là một trong tội của chúng con đã vi phạm suốt cả cuộc đời của mình, một cách gián tiếp và trực tiếp đã đánh đòn Chúa, đã sỉ nhục Chúa, đã từ chối Chúa và đã xúc phạm Chúa. Ngày hôm nay, khi chúng con suy niệm mầu nhiệm này, chúng con đã sai; loài người chúng con đáng tội phải chết, đáng phải chịu tử hình, đáng phải treo trên thập tự giá, chúng con thật sự chưa bao giờ nếm mùi này cả. Bởi vì Chúa đã quá yêu chúng con, không ai chịu nổi những roi đòn thấm thịt thấu da, không ai có thể chịu nổi sự nhẫn nhịn hy sinh để cứu chúng con như Đức Giêsu Kitô.

Có khi nào chúng con suy niệm một chút về Mầu Nhiệm Năm Sự Thương hay không? Chắc có; nhưng chúng con thật sự không hiểu sự thẳm sâu mà Chúa muốn chúng con hiểu bởi vì chính vì tội chúng con phải gánh tội lỗi của mình chứ không phải Chúa. Nhưng Ngài biết rằng mỗi một người chúng con trong thế giới này không ai có thể lãnh nhận nỗi. Vì tội của chúng con quá lớn đã xúc phạm một cách vô tình hay cố ý đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em của mình qua lời nói, hành động, cử chỉ, suy nghĩ, suy diễn. Đó cũng là những lúc chúng con đã đưa anh chị em chúng con trên những đoạn đường mà Chúa Giêsu đã chịu vì chính những điều đó, để hôm nay nhắc nhở chúng con sự giá trị quan trọng chính là Chúa đến để cứu tất cả tội lỗi của chúng ta; trong đó dù là tội nhẹ hay tội nặng nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng những điều chúng ta đáng phải chịu mà Chúa phải chịu thay, để rồi chúng ta suy nghĩ lời nói, việc làm, hành động nó ảnh hưởng, và làm cho chúng ta có một bài học nhớ đời?

Xin Chúa giúp chúng con bắt đầu từ bây giờ xin được suy niệm những sự đau khổ của Chúa mà xin Chúa thánh hoá chúng con, để mỗi một việc thay vì chúng con nói tiêu cực thì chúng con nói một cách lạc quan, chúng con nói về Chúa; vì Chúa đã thương yêu và chịu cho chúng con rồi, thì chúng con chỉ còn phần còn lại. Đó là hãy giúp cho nhau, nâng đỡ nhau, sửa sai cho nhau và có những ý tốt đối với nhau, để chúng con xin được an ủi Chúa. An ủi Chúa không phải chúng con đến với Chúa, mà Chúa không trả lời hay Chúa có trả lời chúng con cũng không có nghe nhưng an ủi nhau bằng việc chúng con an ủi cho nhau, đang giúp cho nhau và đang thành tâm thành thật, chịu khó bằng lòng những sự thiệt thòi của chính mình, chịu khó bằng lòng với những sự vu oan vu khống của người khác, chịu thiệt thòi với những người anh chị em của chính mình. Họ chưa thật sự chính thức cùng mình để tiến bước trên những con đường mà Chúa rõ. Và chúng con cũng hạ mình và biết rằng lời nói mang lại lợi ích hay lời nói mang lại sự thất thoát và cuối cùng chúng con mất nhau.

Xin cho chúng con suy niệm những điểm này, bởi vì khi xảy ra những câu chuyện thì chúng con mới thấy sự giá trị nghiêm trọng khủng khiếp. Xin Chúa giúp chúng con mọi mặt trong sự chịu khó bằng lòng với những ngược ý nhưng chúng con cho họ thời gian với sự quảng đại để cầu nguyện cho họ, vì không có gì mà Chúa không làm. Hãy nhìn vào sự đau đớn qua những roi đòn mà Chúa chịu và những sự nhục nhã Chúa chịu. Hôm nay chúng ta cố gắng đi qua những sự suy niệm này để thấy rằng Chúa đã làm tất cả thì xin cho chúng ta đóng góp một chút nào đó để xin Chúa tha tội cho chúng ta, tha tội cho anh chị em của mình và tha tội cho mình hiện tại và mỗi ngày với sự yếu đuối.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con bộ óc và sự quyết định của lý trí, Chúa ban cho chúng con thật là tuyệt vời với thân phận của con người. Thân phận con người của chúng con không phải chỉ có thân xác không đâu mà chúng con có một tâm linh rất là rõ ràng, có lý trí, có sự phán đoán, có sự nhận thức và còn hoạt động bằng bộ não, bằng trí tuệ, bằng con tim, bằng những phát ngôn từ nơi môi miệng, lắng nghe và còn rất nhiều điều tuyệt vời không ai diễn tả được.

Nhưng chính những điểm ưu ái này mà loài người của chúng con không nhận ra; chúng con không dùng bộ óc để hiểu về Mầu Nhiệm của Thiên Chúa, để hiểu về tình thương xót của Thiên Chúa, để hiểu về công cuộc cứu độ của Thiên Chúa, mà chúng con quá nhiều điều ở trong đời sống. Đời sống chúng con quá thấp hèn, tội lỗi đã xâm nhập ngay từ lúc đầu tiên vì tội bất tuân, từ sự bất tuân đó đi đến vấn đề không vâng lời. Những việc nhỏ hay lớn tự quyết định theo cách nhìn thiển cận, lúc vui hay lúc buồn, cho nên chúng con đã phạm tội trong tư tưởng rồi đi đến hành động, đi đến việc làm và đi đến tất cả những suy nghĩ, suy diễn.

Chúng con không giết chết anh em chị em mình bằng vũ khí hay bằng những điều đối chất bề ngoài, chúng con đã giết chết anh chị em mình bằng lời nói, chúng con giết chết bằng những tư tưởng tiêu cực. Chúng con giết chết và chúng con dùng những lời lẽ đó để chà đạp danh dự của người khác, và chúng con đã dùng chính lời nói xấu mà chúng con không hề biết lời nói đó mang lại giá trị là sự vu khống vu oan cho người ta. Đây là một điểm rất hiểm nghèo và kinh hoàng với bộ não của con người, nếu không đúng với tư tưởng và hành động qua giáo lý mà Chúa chịu đựng với mão gai.

Tại sao Chúa Giêsu phải chịu; vì có nhiều điều, mão gai đó nói lên điều gì? Nói lên tất cả những tư tưởng xấu xa của loài người nhân loại của chúng ta, nói lên những điều tiêu cực mà chúng ta luôn vấp phải và mất sự công bằng, mất niềm tin, không sống trong niềm cậy trông và còn rất nhiều tội ác ở trong tư tưởng, hành động và việc làm. Chúa Giêsu phải chịu đội mão gai đâm thủng bộ não của chính mình, đâm thủng cái đầu, đâm thủng tất cả như nhắc nhở chính tư tưởng, hành động chúng ta là điều quan trọng nhất mới đi đến hành động và việc làm, cho nên Chúa phải chịu lặng thinh vì những lời sỉ nhục của lý hình, vì những lời vu khống của những người đã từng chữa lành cho họ, nhưng rồi chỉ có một ngày và ngày sau họ lại trở thành những con người đứng lên: “Phải đóng đinh nó!”

Những Kinh sư Biệt phái, là những người học biết về luật của Chúa, biết về Thiên Chúa, biết về tất cả những điều tốt đẹp nhất, mà vì ghen tương ganh ghét, vì những suy nghĩ ấu trĩ sai lầm cuối cùng đã đóng đinh người vô tội. Cho nên, mão gai không phải chỉ một cách đơn thuần như chúng ta chỉ suy nghĩ và nhìn theo thói quen. Chúng ta biết qua mão gai đó Chúa đang nói gì với từng mỗi một cá nhân chúng ta, Chúa đang nói gì với mỗi một tội nhân như chúng ta, để nhờ cái mão gai đó đâm thủng vào đầu óc của chúng ta để chúng ta suy niệm một chút, và chúng ta trưởng thành một chút để chúng ta bớt tội, tránh tội, để chúng ta rời xa tội với quyết định qua lý trí của chúng ta.

Đây là điều Chúa Giêsu chịu nhục nhã để chúng ta có một cái uy tín là con của Chúa, để chúng ta có một đời sống mới khi tư tưởng chúng ta được đổi mới, và sống trong sự vâng phục, lắng nghe và sống trong sự tốt đẹp nhất với giáo lý mà Chúa Giêsu phải chịu đựng mão gai đó để cho chúng ta có một tư tưởng mới, một tinh thần mới, một tâm hồn mới, một trái tim mới, một hành động mới, một suy nghĩ mới. Đây là điều quan trọng mà chúng ta mấy ai suy niệm; khi chúng ta đọc kinh chúng ta cứ theo thói quen năm này qua tháng khác, miệng thì đọc nhưng lòng của chúng ta thì quá khắt khe. Chúng ta là những người loan truyền lời Chúa nhưng chúng ta lại đối xử với anh chị em chúng ta một cách tàn tệ. Chúng ta luôn luôn nài xin Chúa thay đổi con nhưng đời sống chúng ta thật không thay đổi khi chúng ta không vừa ý.

Đây là những điểm kinh hoàng mà tất cả chúng ta đều vấp phải, nếu chúng ta thật sự không lưu tâm đến điều này thì dù cả cuộc đời chúng ta đọc kinh, cả cuộc đời chúng ta theo Chúa nhưng không hiểu được ý gì mà Chúa muốn chúng ta cần phải hiểu; chỉ cần hiểu một chút thì chúng ta sẽ giải gỡ như một bài toán mà chúng ta có đáp số. Nếu chúng ta thiếu cầu nguyện và suy niệm điều này thì chúng ta cứ mãi vấp ngã, bởi vì khi chúng ta nói chúng ta không để ý, khi trái tim chúng ta không để ý khi Chúa chọn chúng ta và chúng ta không để ý đến luật và giáo lý của Chúa.

Xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin Chúa tha thứ qua giây phút suy niệm này. Rồi đây không phải chính chúng con mà sẽ là những người hiểu được khi họ lần hạt Năm Sự Thương, họ sẽ đi vào điều gì mà Chúa muốn nói với họ như đang nói với chúng con hôm nay. Chúa Thánh Thần muốn chúng con biết điều này, để chúng con bắt đầu mỗi ngày phải tự xét mình – tư tưởng lẫn hành động – để chúng con không gián tiếp trực tiếp sỉ nhục Chúa, làm cho Chúa đau khổ trên 2000 năm trước và hành động vô tri của chúng con cũng đang sỉ nhục Chúa trong thời đại hiện tại.

Xin Chúa thương cho chúng con nhận biết được điều này để chúng con sống một đời sống như Chúa mời gọi. Chúa chịu đội mão gai vì chúng con để chúng con có một tinh thần mới, có một tư tưởng mới và để đừng đi trên bước đường như những người sai lầm năm xưa đã sỉ nhục Chúa, đã giết Chúa, đã hô hào và đóng đinh một kẻ vô tội. Ngày hôm nay xin Chúa giúp chúng con qua cách suy niệm này để chúng con sống thật và sửa đổi để chúng con ý thức được và xứng đáng là môn đệ của chính Ngài.  

Thứ bốn thì ngắm: Chúa Giêsu vác thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Lạy Chúa, Chúa là Vua, Chúa đến với chúng con chỉ cần phán một lời thôi thì tất cả mọi sự sẽ trở nên những gì như Chúa muốn, nhưng tại sao Chúa phải vác thập giá cho con, cho đời và cho anh chị em con đang có mặt hôm nay và cho cả thế giới? Bởi vì có lý do; thân phận của chúng con là những kẻ tội lỗi, nếu không hiểu được tội lỗi là thập giá, mà nếu chúng con không chinh phục để hiểu được tội lỗi qua thập giá nặng nề, đau khổ, lê thê mà Chúa đã vác cho con, cho đời và cho tất cả tội nhân trong trần thế, thì làm sao chúng con có thể thấu hiểu được tội nó liên quan đến một vấn đề khủng khiếp như thế nào.  

Tội sẽ đưa chúng con vào cái chết; tội sẽ làm cho chúng con hoàn toàn không nhìn thấy Chúa; và tội sẽ làm cho chúng con như có một bức màn đen tối trong tâm tư của con người; tội sẽ dẫn đến tội ác, từ tội cho đến ác. Ác là ác quỷ, những gì từ ác quỷ thì làm sao có thể có gì tốt đẹp nhất? Vì những điều họ muốn chúng con phải chết nhưng Chúa lại đến để đỡ cây thập giá nặng nề lê thê kia là chính mỗi tội nhân như chúng con. Chúa vác để đưa chúng con lên đỉnh đồi Canvê. Đồi Canvê đó sẽ nâng chúng con lên và nơi đó sẽ là một khế ước mà Chúa đã thật sự ký cho thế giới trần gian, rằng Chúa hy sinh chính mình của Ngài, hy sinh chính mạng sống của Ngài, hy sinh một đời là Thiên Chúa nhưng cuối cùng sống trong thân phận mà Ngài muốn hạ mình như một con người để thay tội cho chúng ta, để gần gũi chúng ta và để có những cảm giác mà chúng ta khi có tội chúng ta như thế nào, chính vì tội mà Chúa phải chịu tất cả những cực cùng đau khổ.

Chúng ta đã thấy 14 Chặng Đàng Thánh Giá chưa nói gì đủ về cái đau của Đức Giêsu; sự đau đớn cực cùng bề ngoài chúng ta thấy cũng không chịu nổi, nhưng đau đớn nhất là Trái Tim của Ngài đã rĩ máu trên 2000 năm. Tất cả những gì Ngài đã làm nhưng thế giới hôm nay trả lời với Ngài ra sao, 30% chưa đủ tin; đây là một điều chúng ta không phải dám nói là xúc phạm mà là một sự thất bại. Chúa đang đau lòng, bởi vì những gì Chúa cho đi là tất cả, Chúa cho đi tình yêu của Ngài, cho đi mạng sống của Ngài, cho đi một con tim rĩ máu, cho đi những vết thương bầm dập, và cho đi tất cả những gì Ngài có trong thân thể của một vị Vua đáng kính, đáng thờ mà chúng ta phải kính sợ và khiếp sợ khi Ngài ra oai.

Nhưng chúng ta lại không hiểu rằng một Thiên Chúa hạ mình và khiêm nhường để đi cùng con người, chết thay cho con người và cho con người tất cả, để nói lên tình yêu. Chính Ngài là tác giả của tình yêu, nói lên một vị Vua cai trị bằng tình yêu, để nhắc nhở con người bằng chính tình yêu, bằng sự nhẫn nại, bằng sự hy sinh. Tất cả sự dạy dỗ trong sự bình thường tầm thường đi đến những sự phi thường lạ thường nhưng hôm nay con người vẫn chưa mở mắt, chúng ta vẫn là những ngày chưa thấu hiểu cho nên chúng ta vẫn còn vấp phải và còn đang phạm tội và còn coi thường thập tự giá mà Chúa đã vác cho chúng ta.

Ngày hôm nay câu trả lời với những sự ngoan cố cứng lỳ chai đá, với sự ích kỷ của bản ngã cá tánh của từng cá nhân để chúng ta thấy chúng ta đang thất bại, chúng ta đã thất bại và thất bại hoàn toàn; một Thiên Chúa cứu sống mà ngày hôm nay chúng ta chỉ tin 30%, còn 70% kia thì không tin. Hèn chi thần dữ nó đã tạm chiến thắng trong thời nay; đó là điều trả lời cho nhân loại với sự ngu xuẩn, ngu dại, khờ dại của toàn thể nhân loại. Ngày hôm nay cũng chưa tránh tội, bớt tội, còn ngông ngang, tự đại tự cao, còn cho mình là người hiểu biết, còn cho mình là kiến thức, và cuối cùng kiến thức sẽ dẫn chúng ta đi vào sự chết với sự ngoan cố cứng lỳ chai đá đó. Chúng ta xưng mình là những người làm việc cho Chúa và yêu Chúa nhưng chúng ta lại đấu tố anh em của mình, chúng ta giết chết anh em chị em của mình bằng lời nói của chúng ta.

Chúng ta thấy rằng thập giá kia Chúa vác gồm tất cả. Chúa vác đi phần nặng nề đau khổ nhất để chúng ta chỉ vác phần nhẹ, mà chúng ta đang từ chối và chúng ta đang lê thê với thập giá, cũng chẳng đổi gì được cả nếu chúng ta suy niệm Chúa đã vác chúng ta trên 2000 năm xưa và hơn 2000 năm sau Chúa vẫn vác chúng ta hằng ngày trong cuộc sống. Xin hãy dừng lại một chút, một chút để suy niệm, xin hãy dừng lại một chút với cuộc sống bên trong vốn có mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua cái bộ não trong sáng mà Chúa đã chịu đội mão gai cho chúng ta được suy nghĩ.

Chúng ta suy nghĩ một chút để chúng ta dừng lại; những ngày đau khổ lầm than mà chúng ta lăn lộn giữa cuộc sống vì điều gì? Vì tiền, vì tình, vì chức vụ, hay vì lòng ích kỷ và cuối cùng nhân loại đang gánh lấy một cơn dịch bịnh khủng khiếp không trừ một ai. Chỉ trừ những con người tin vào Chúa, chỉ trừ những con người tín thác vào Chúa, chỉ trừ những con người cậy trông vào Chúa và chỉ trừ những con người mà họ hoàn toàn sống để được trở về với Chúa, thì chúng ta mới bình an được, mới lắng động tâm hồn được và mới chấp nhận được cảnh sống hiện tại trong sự sai trái thác loạn của ngày hôm nay chung trong thế giới và riêng cho từng mỗi một gia đình, tập thể và ngay cả cá nhân.

Xin cho chúng ta vác thập giá nhưng trong sự suy niệm để chúng ta thấy rằng Chúa đã lặng thinh, yên lặng chấp nhận cái chết để cứu chúng ta thì chúng ta cũng phải lặng thinh yên lặng để chúng ta cầu nguyện cho đời sống hiện tại ngày hôm nay. Anh chị em đang đấu tố lẫn nhau, chúng ta đang đóng đinh nhau qua thập giá, chúng ta đã gián tiếp trực tiếp tiếp tục đóng đinh anh chị em mình chính là đóng đinh Chúa, chúng ta nghi ngờ Chúa, chúng ta đang đoán xét Chúa qua anh chị em mình, chúng ta không vừa ý mà chúng ta không đối diện, chúng ta không bao giờ nghĩ điều tốt cho anh chị em cả mà luôn luôn đoán xét nghi ngờ trong sự tiêu cực.  

Đối với thế giới nếu xúc phạm đến chúng ta thì chúng ta sẽ làm như thế nào nếu không có lời của Chúa, không có gương mẫu Chúa chịu vác thập giá cho chúng ta, không có gương mẫu Chúa chết cho nhân loại thì làm sao con người có để nhìn được sự thiện, sự hy sinh, sự chấp nhận bằng lòng, sự tha thứ và sự quảng đại? Tất cả Chúa đều làm cho chúng ta hết, chỉ cần rằng chúng ta suy niệm một chút để bớt đi cái lòng với mình và với Chúa; từ đó chúng ta sẽ có những điều để chúng ta xuất phát và sống bằng con tim như Chúa mời gọi đối với anh chị em.

Ngày hôm nay, lạy Chúa, có những câu chuyện xảy ra rồi chúng con mới thấy chúng con thật còn tiêu cực lắm, chúng con chưa làm gì cả, chúng con không có gì xứng đáng cả Chúa ơi! Xin cho chúng con dừng lại để chúng con suy niệm một chút. Xin cho chúng con yêu Chúa và hiểu được lời Chúa, dù ít hay nhiều, để chúng con bắt đầu sống một cuộc sống thực hành bằng con tim, bằng lòng chân thật, và với thực tế trong sự ngu dốt mà chúng con chấp nhận với sự khiêm nhường nhỏ bé để được nghe Chúa dạy. Đừng để chúng ta cho mình là người hiểu biết, và từ sự hiểu biết đó nó trở thành mối họa cho chúng ta và mối họa cho người khác vì chúng ta đã gắn liền với sự kiêu ngạo, chúng ta gắn liền với sự bất tuân và không vâng lời cho nên có những sự đáng tiếc trong đời chúng ta cần phải học hỏi; đừng trách ai, hãy trách chính mình trước để cuộc sống của chúng ta trở nên phục thiện như Chúa mong mỏi mỗi một người chúng ta.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Mầu Nhiệm thứ năm chúng con cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Năm Dấu Thánh Chúa, nói lên tâm tư sâu thẳm qua cuộc tử nạn được kết thúc qua cái chết của Ngài. Hôm nay con người còn nhớ gì khi Chúa đã làm và thiết lập để chúng con có căn bản trong thiêng liêng, và là sự thật trong đức tin để truyền đạt lại qua bao thế hệ.

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, ngày hôm nay chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để suy niệm Năm Dấu Thánh và cũng là Mầu Nhiệm thứ năm của Năm Sự Thương. Nó đều gắn liền một chương trình mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt từ muôn thuở và ai là người đã dạy cho chúng con suy niệm và hiểu được 14 Chặng Đàng Thánh Giá đầu tiên, những gì mà ngày hôm nay Giáo Hội đã dành một cách đặc biệt trong đời sống của người Kitô hữu luôn được nhắc nhở đi Chặng Đàng Thánh Giá để kính nhớ. Nhưng 14 Chặng Đàng Thánh Giá không đủ để nói lên tâm tình mà Thiên Chúa đã dành cho con người với sự đáp lại; mà là 144 Chặng Đàng Thánh Giá mà Đức Mẹ bằng những giòng nước mắt để lưu lại cho nhân loại được biết về công cuộc lớn lao của Con Mẹ; và là Đấng Cứu Độ của thế giới trần gian, và cũng là một Đấng Cứu Chúa của toàn thể nhân loại và cuối cùng của lịch sử.

Mẹ muốn dạy và đưa chúng ta vào Năm Dấu Thánh của Thiên Chúa để chúng ta biết quỳ, phủ phục và đầu phục, với tâm tình và với thân phận của một con người, để chúng ta thưa, xin tạ tội và sám hối ăn năn. Bởi vì Chúa đã hoàn tất một chương trình vĩ đại, là một Đấng Thiên Chúa vô tội, khi con người biết được thì đã quá muộn màng. Ngài đã gánh vác toàn bộ những sự sỉ nhục với tội mà con người chúng ta gây nên, trực tiếp làm cho Ngài; đây là những điều chúng ta đáng phải hối lỗi, đáng mắc cở và xấu hổ vì chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa là Đấng Cứu Chúa của chúng ta; nhưng Ngài là một Đấng gương mẫu, thực hành với tình thương cho nên chúng ta thấy được rằng Chúa không một lời quở mắng trách phạt.

Chúa đầy uy quyền, Chúa có quyền phạt và cho, Ngài không nói gì đến những lúc chúng ta xúc phạm qua 14 Chặng Đàng Thánh Giá trong sự giới hạn khi chúng ta suy niệm. Chúng ta thấy cả Mẹ và Chúa là những đấng bậc không nói đến tội của chúng ta, mà chỉ nhắc nhở công cuộc đã kết thúc và các con hãy trở về cùng Chúa. Ai có thể yêu thương chúng ta và ai có thể có một tấm lòng nhân từ yêu thương như Thiên Chúa, và ai có thể thấu hiểu như một người Mẹ hiền lành, trọn cuộc đời thi hành tình yêu để giúp chúng ta trở về với Thiên Chúa?

Chúng ta thấy hai điểm này nó khác biệt với những cách thức của thế giới trần gian, khoe khoang với tất cả những điều cần nói, nhưng chúng ta có khi nào hiểu được những điều Chúa đau khổ, Chúa chờ đợi và Chúa khao khát điều gì, và Chúa muốn điều gì nơi loài người chúng ta? Chúa đã chịu đau khổ cực cùng vì chúng ta rồi; thập giá kia đã vươn cao. Ngài thật sự đã chết, đồi Canvê đó vẫn còn là dấu chỉ của tình yêu, là sự sống, là niềm hy vọng, là Đấng Cứu Độ của toàn thể nhân loại, là một lịch sử không tàn phai qua bao thế hệ, và cũng là một lịch sử mà con người không ai dám từ chối những điểm này.

Sự thiêng liêng thánh thiêng với niềm tin qua bao thế hệ và đã trở thành một Giáo Hội được thành lập. Chúng ta có Giáo Hội bằng lời của chính Thiên Chúa qua những nghi thức trọng đại, đó là Thánh Lễ Misa liên quan đến Đức Giêsu Kitô thiết lập Thánh Thể ngay từ lúc đầu tiên trong lịch sử qua các tông đồ. Các tông đồ là những người đầu tiên thiết lập Giáo Hội và bên trong với những chiều sâu của trái tim, với những điều thánh thiêng cần biết liên quan đến Năm Dấu Thánh nhờ chính Đức Mẹ của chúng ta; hôm nay chúng ta hãy mạnh dạn để suy niệm và thực hành đi sâu vào những điều đó chân thành chân thật thực hành với thân phận tội lỗi và phủ phục trước Thiên Chúa toàn năng.

Khốn cho những kẻ nhìn nhưng không hiểu, những kẻ biết nhưng không đào sâu, và còn những kẻ cho mình là thấu hiểu; nhưng điều gì Chúa muốn chúng ta và điều gì Mẹ mong mỏi để chúng ta qua những kiếp hoạn nạn, qua những ngày biến cố, qua những ngày dịch bịnh mà hôm nay chúng ta đang vấp phải, để chúng ta dựa vào những điều của Thiên Chúa mà chúng ta có bằng chứng trong thiêng liêng, bằng một niềm tin và cậy trông để chúng ta chống chọi với nó; bởi vì đấu trí trong thiêng liêng mới có thể thắng được cuộc chiến của ngày nay.  

Chúng ta có gì để đối chọi với vũ khí, và chúng ta có gì để đối chọi với quyền chức của họ ngày hôm nay? Chúng ta có gì? Dù là sự thật cũng bị dẹp bỏ đi, nhưng lòng tin sẽ không bao giờ mất bởi vì chúng ta hiên ngang dù đứng giữa chiến trường. Như Chúa đã chọn đứng giữa muôn người trong sự cô độc, chỉ có một mình Mẹ của Ngài, nhưng Ngài vẫn tiếp tục trọn vẹn với nhiệm vụ của Đức Chúa Cha trao cho và cuối cùng Ngài đã chiến thắng, Ngài đã chiến thắng phục sinh vinh quang mang sự sống cho nhân loại, cho nên chính thập giá mà đời sống chúng ta cần phải có.

Chúng ta hiểu thập giá, chúng ta suy niệm thập giá Chúa muốn nói gì với chúng ta; Chúa đang dạy gì cho chúng ta và câu chuyện đó đang dạy gì cho chúng ta? Câu chuyện đó xảy ra để chúng ta suy niệm không phải cho cá nhân đó mà cho từng người một trong đời sống của con người khi chúng ta thấy thập giá, vác thập giá và chúng ta nhìn thấy được thập giá mà Chúa đang giao đến cho chúng ta và anh chị em chúng ta và điều gì chung cho một nhóm mà chúng ta đang gặp. Đây là điều đọc rất nhiều nhưng không suy niệm bao nhiêu, chúng ta đã từng nghe nhưng không thấu hiểu vì lựa chọn con đường của thực tế với tài năng, với những sự hiểu biết giới hạn của con người mà đòi đứng trước những việc của Thiên Chúa dạy.

Đây là điều sai lầm rất lớn cho những kẻ kiêu căng dựa vào thực tế theo lý luận của con người, mà không thấy những việc của Thiên Chúa làm, chúng ta thật sự đã mất mát và lỗ lã trong đời sống của đức tin. Vì chính những điểm này, huống chi những đất nước tội nghiệp kia, những kẻ lãnh đạo vô thần kia cuối cùng nó đã có những cái bản án mà ngày hôm nay chúng ta thấy. Bản án đó chưa chấm dứt đâu, bởi vì đã quá nhiều dùng chính quyền lực của mình để ngăn chặn đời sống đức tin của người khác, giết hại những người công chính, giết hại những người của Thiên Chúa.

Thiên Chúa của chúng ta Ngài đi vào đoạn đường thập tự giá, Ngài đã chiến thắng sự chết, chính những điều chúng ta chán chường và coi thường cuối cùng chúng ta thấy người của Chúa là ai, điều gì mà Chúa bênh vực, điều gì thuộc về Thiên Chúa và điều gì chiến thắng. Không phải chiến thắng bằng vũ khí đâu thưa anh chị em, mà chiến thắng bằng thập tự giá; vì Chúa dùng thập tự giá để chiến thắng, những môn đệ theo Ngài cũng phải dùng thập tự giá đến chiến thắng, và trên con đường đi vào thập tự giá chúng ta phải chắc chắn hiểu ý nghĩa như thế nào là thập tự giá mà Chúa đã chiến thắng.

Chúng ta phải chiến thắng như Ngài đã chiến thắng chứ không phải chúng ta chiến thắng theo cách tiểu nhân, chúng ta không phải chiến thắng bằng lời hay ý đẹp, chúng ta không phải chiến thắng bằng tư cách bề ngoài giàu hơn người khác, đoán xét hay hiểu biết hơn người khác, mà chúng ta chiến thắng bằng thập tự giá, bằng sự chịu đựng, chấp nhận đau khổ, chịu đựng tất cả những oan ức. Chúa Giêsu đã chịu tất cả những oan ức thì con người theo Ngài ngày hôm nay làm sao không thể có những điều đó? Nhưng Thiên Chúa có cách, vì Chúa Giêsu chịu đựng để dạy cho chúng ta, Chúa Thánh Thần là Đấng công bằng bênh vực cho chúng ta và chúng ta có tình thương qua Lòng Thương Xót, để giúp chúng ta mạnh dạn trong đường lối của chính Ngài.

Chúng ta có Thiên Chúa của chúng ta, chúng ta không thể từ chối Lòng Thương Xót bao la đã cho chúng ta sự hiểu biết và nhận thức được như ngày hôm nay, chính là Chúa Cha ban cho. Chúng ta phải tin vào Chúa Giêsu, Ngài đang dạy chúng ta một giáo lý mới: công chính, công bằng, yêu thương và đời sống tha thứ và quảng đại. Chúa Giêsu đã làm điều đó để nhắc nhở cho mọi tầng lớp, mọi vai trò. Nhưng Chúa Thánh Thần rất công bằng, công lý, lẽ phải và sự thật; Ngài có chương trình của Ngài, Ngài dạy chúng ta theo phương cách của Ngài. Những ai lắng nghe sức mạnh của Ngài sẽ giúp chúng ta hiểu và tin, còn nếu chúng ta không đi trong đường lối của Chúa chúng ta sẽ gặp nạn, chúng ta sẽ gặp tất cả những sự bất trắc với những gì đi ngược lại với Thiên Chúa, vì đó là sự thật.

Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan và Ngài là Đấng thượng trí đã dành cho con người. Một mặt Ngài dành cho chúng ta một mức độ để cảm nhận, bởi vì đó là sự thuyết phục qua Thánh Thể của Ngài; Ngài ở lại với chúng ta qua một tấm bánh rất mỏng manh nhưng rất ngọt ngào và dịu dàng để chúng ta được nghĩ ngơi qua sự hiện diện mà Chúa dành cho chúng ta với trái tim của Ngài, với tình yêu của Ngài, trở thành lương thực nuôi linh hồn để chúng ta được sát nhập vào một Đấng yêu thương và thuợng trí dành cho chúng ta điều đó.

Cho nên làm sao chúng ta dám thấy Chúa, chúng ta là những kẻ tội lỗi làm sao có thể? Nhưng Chúa muốn hạ mình để ở cùng chúng ta, vì Chúa hiểu chúng ta yếu đuối lắm, Chúa nâng đỡ chúng ta và Chúa dạy chúng ta biết sự phong phú của ơn Chúa ban. Và cuối cùng chúng ta biết đoạn đường thập tự giá, chắc chắn rằng Chúa đã để lại cho chúng ta có một khế ước, vì Năm Dấu Thánh đổi lại cho chúng ta ơn tha thứ với dấu ấn, dấu ấn đó là dấu ấn của tình yêu, dấu ấn của Lòng Thương Xót, dấu ấn với sự tha thứ, dấu ấn của một Đấng quyền năng có quyền tha tội, dấu ấn của sự trông đợi và nhẫn nại cho đến thế kỷ này.

Năm Dấu Thánh thật là phong phú trong đời sống của người Kitô hữu, và Năm Dấu Thánh cũng là khế ước không ai có thể lay chuyển. Dù có biết bao nhiêu điều trong thế giới này, đạo này, đạo khác, đạo kia, tất cả chia năm sẽ bảy nhưng không ai từ chối Đức Giêsu Kitô đã đến với thế gian, Ngài đã chọn thập tự giá, chết cho nhân loại, và Ngài vẫn còn tiếp tục trong thiêng liêng thánh thiêng qua Thánh lễ Misa mỗi ngày. Thật sự, chúng ta không cần phải nói nhiều, chúng ta không cần phải biết rõ; hãy xác tín rằng hiện thực Chúa đang còn, đôi mắt Chúa đang nhìn thấy chúng ta, đôi mắt Chúa đang khao khát trông đợi chúng ta, và đôi mắt của Chúa mong muốn chúng ta đến gần với Ngài để kính múc những ơn thánh mà Ngài dành cho chúng ta, để chúng ta đối diện với thời đại cuối cùng.  

Vì tình thương mà Ngài không muốn bỏ dỡ một công cuộc mà Ngài đổi bằng giá Máu cho chúng ta; Ngài không muốn bất cứ một linh hồn nào mất đi cho nên Ngài muốn Mẹ của Ngài ở lại với chúng ta. Mẹ của Ngài thay thế chúng ta để phụng sự Ngài, Mẹ của Ngài dạy chúng ta những điều đích thực cần thiết nhất và Mẹ của Ngài muốn chúng ta hiểu rõ cái chìa khóa cuối cùng để chúng ta về với Thiên Chúa; Mẹ của Ngài dạy chúng ta không quá khó và cũng không quá dễ, chúng ta cần phải nâng tâm hồn, lý trí và cả thân xác của chúng ta, kết hợp để tuyên xưng Thiên Chúa đầu tiên và từ đó chúng ta thấy được sự khiêm nhường, sự phạt tạ, và từ đó chúng ta sám hối ăn năn qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần.  

Quả thật là một điều kỳ diệu tuyệt vời mà chúng ta không làm, chúng ta không làm thì làm sao có cảm giác, chúng ta không tin thì làm sao chúng ta hiểu được những việc của Thiên Chúa làm, những việc của Thiên Chúa cho? Tài giỏi nào mà thế giới con người ai hiểu biết được điều này? Tài giỏi nào có thể thấu hiểu thâm thuý và đi sâu vào sự suy niệm, chỉ có Đức Mẹ duy nhất mà thôi! Cho nên, đây là những điểm mà chúng ta phải ôm chặt lấy món quà mà Đức Mẹ ban tặng cho chúng ta suốt mười năm nay; đừng rời xa nó, để giúp chúng ta hàng ngày chỉnh đốn lại chính mình, tư tưởng, hành động, việc làm và trưởng thành với một tình yêu mà Thiên Chúa đã chết cho chúng ta được sống.

Đó là điều mà chúng ta phải tranh thủ cho linh hồn của chúng ta, để chúng ta được biết điều gì được ban, được cho và được chọn lựa để trở thành những người tiên phong nhân chứng cho đoạn cuối của lịch sử, chúng ta không thể thiếu trách nhiệm với điều này, cho nên chúng ta phải biết cố gắng. Chúng ta thấy rằng Chúa đã chịu đóng đinh và Chúa cũng mong muốn chúng ta hãy chấp nhận trên con đường với những người đóng đinh chúng ta, nhưng chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho họ. Chúng ta biết điều gì xảy ra mà chúng ta cố gắng để tránh bớt, tòng phạm hay thủ phạm, gián tiếp hay trực tiếp, chúng ta phải kiểm điểm tất cả hàng ngày để xứng đáng khi chúng ta quỳ trước Thiên Chúa với Sáu Lạy mà chúng ta dâng.

Chúa không chọn chúng ta là những người công chính, là những người đạo đức đâu, mà Chúa muốn chúng ta phải hiểu rằng đời sống con người phải chân thật nhận mình là tội lỗi, để nhờ ơn Chúa thứ tha, được gội rửa để tập tành và trở thành một người như Mẹ đã muốn chúng ta thực hành điều này; cả thế giới cũng phải cần thực hành điều này, bất kể họ là ai, chức vụ nào, dù rằng những ngày trong quá khứ có và còn nhưng Thiên Chúa của chúng ta luôn phong phú và dạy chúng ta. Nhất là Mẹ dạy chúng ta cấp bách trong một thời điểm cuối mà chúng ta làm để thay thế cho đồng loại, với tiếng nói vọng vang từ trái đất này, với những lời khao khát cầu xin, mà Đức Mẹ là người dạy chúng ta, là một tác giả dạy chúng ta phương cách cầu nguyện, phương cách suy niệm, phương cách thực hành, phương cách tôn kính và quyết tâm để làm chứng cho sự thật.

Ngày hôm nay không tự động chúng ta có thể làm, cũng đừng suy xét và đừng dựa vào chức vụ khi chính chúng ta cũng không hiểu điều gì và chúng ta không rõ điều này thì đừng tuyên bố sai và đừng với cái nhìn theo thói quen mà cuối cùng chúng ta cũng cần học. Vì những gì của Thiên Chúa thì tuyệt vời mà con người phải cần biết, để chúng ta trở về với Thiên Chúa bằng một tấm lòng tôn kính và tuyên xưng Ngài, với một tấm lòng tạ tội tri ân, để mọi người phải nhìn thấy được Thiên Chúa đáng tôn thờ, phải tôn thờ, và phải thi hành hết lòng hết sức, hết cả con tim, thân xác, linh hồn và lý trí, để tuyên xưng, thờ lạy và tạ tội.

Đây là điều cần thiết, dứt khoát đừng nghe người đời nói là phô trương, đừng nghe người đời thấy chúng ta phải vì sợ họ mà chúng ta hạn chế quá nhiều với những việc mà Thiên Chúa đã cho chúng ta. Đã đến lúc! Đã đến lúc thật sự nếu chúng ta muốn cũng không còn sử dụng được bao lâu nếu thánh đường không còn, nếu thánh đường bị đốt phá đi đến tình trạng cuối cùng như Chúa Giêsu đã nói: “Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế.” Hai chữ “tận thế” được lặp đi lặp lại và hôm nay chúng ta thấy chúng ta đang trên bước đường như thế nào; có phải đang tận thế hay không và rồi lần lượt sẽ đến chúng ta.

Khi tận thế Chúa sẽ không còn ở với chúng ta trong Thánh Thể nữa, cho nên ngày hôm nay hãy lập tức quy hàng, quy phục, để xin Chúa duy trì và xin Chúa dạy cho những người không biết được biết, dạy cho những kẻ có chức vụ thấu hiểu điều này. Bởi vì họ biết chỉ có 30 % tin, nhưng chúng ta, là những kẻ phàm hèn, những kẻ không biết lại tin 100%. Cuộc đời của chúng ta bị họ sỉ vã, bị họ sỉ nhục, nhưng chúng ta sống hạnh phúc đi trên con đường thập giá và chúng ta cũng sẽ chết với Ngài. Vì chúng ta đã thấy Chúa Giêsu đã kết thúc và chết rồi mọi người trong nhân loại mới có thể thấy và tin vào Ngài. Qua cái chết của Ngài, Ngài đưa chúng ta về với Thiên Chúa thì hôm nay con đường đi với Chúa không thể nào không chết thưa anh chị em; chúng ta phải chết như thế nào để vinh danh Thiên Chúa chứ không phải chết một cách nhục nhã, không phải chết với những cách thức nơi đời sống của chúng ta không rõ ràng.

Đây là điều chúng ta cần suy niệm để hiểu rõ mỗi một Mầu Nhiệm mà Chúa Thánh Thần dạy chúng ta khi cầu nguyện; có những điểm chúng ta không thể phản kháng vì mỗi một người một ơn khác nhau, nhưng khi chúng ta cầu nguyện thì phải hiểu chúng ta đang nói gì, và điều đó trở nên một điều gì đó đánh thức chúng ta để chúng ta làm, dù là bắt đầu chỉ là những việc bé nhỏ nhất. Chúng ta đã trở thành thói quen, trở thành ù lỳ, và chúng ta xem thường và trở nên kiêu ngạo; từ đó chúng ta quên đi những ân nghĩa quá lớn lao và chúng ta chỉ chọn lựa những gì của bề ngoài và cuối cùng đi sai và làm sai đường lối của Thiên Chúa chọn chúng ta.

Đây là điều mà chúng ta trong tâm tình sám hối ăn năn; xin Chúa thương tha thứ cho chúng con. Vì chính những điều này để chúng con mới thấy rằng chúng con còn quá nhiều điều để học hỏi, còn quá nhiều điều chưa biết. Xin Chúa giúp chúng con trên bước đường với ý nghĩa mà chúng con cần phải suy niệm khi chúng con lần hạt Mân Côi; đừng quá nhanh và cũng đừng để chúng con theo thói quen, mà phải là một điều gì đó để gặt hái được hoa quả và có kết quả thì chúng ta nên làm.

Chúng ta cứ làm mãi và làm mãi; cả cuộc đời cứ mãi sai, cả cuộc đời cũng không cảm nghiệm được, cả cuộc đời trở thành thói quen, đây là điều dở nhất. Chúng ta cần phải vươn lên để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta thêm sự hiểu biết, thêm sự khôn ngoan và thêm sự chọn lựa; chúng ta còn có Mẹ, Mẹ không để chúng ta cứ tiếp tục sống ù lỳ theo thói quen mà Mẹ muốn chúng ta phải trở nên mới mẻ, chúng ta hăng say, chúng ta hạnh phúc và được lôi cuốn trong đời sống khi chúng ta cầu nguyện.

Lạy Thứ Sáu, chúng con kính dâng lên Mẹ Maria lời cảm tạ, tri ân và tôn vinh. Con cám ơn Mẹ, bởi vì Mẹ không dạy chúng con thì chúng con không có những lời nguyện cầu và suy niệm sâu thẳm như thế này. Dù là những năm vừa qua chúng con cũng có rất nhiều tiến bộ, mỗi ngày thì lại càng sâu thẳm hơn, nhất là khi chúng con gặp thập giá, khi chúng con bơ vơ lạc lõng và chẳng có ai hiểu mình ngoài Thiên Chúa và Mẹ, cho nên vì những điểm đó thì chúng con lại càng sâu thẳm hơn.

Xin Mẹ giúp chúng con qua những thử thách này thì chúng con cũng coi lại chính mình trước và cũng để nhìn thấy những điều gì đang xảy ra, để chúng con cùng giúp nhau trên bước đường cùng một chí hướng, không để cho bị lạc vào những gì vốn trong sự cám dỗ của thần dữ. Nó rất tinh vi khéo léo với những ai mà họ luôn luôn rớt vào tình trạng yếu đuối với những sự vô tình hay cố ý và thiếu sự vâng phục. Chính những điểm này đã làm cho chúng con có những nguy hại để thần dữ nó đánh phá chúng con, đánh phá cả anh chị em chúng con; những ai không cứng rắn và yếu đuối thì gục ngã ngay như đã bị gục ngã.

Vì những điểm này mà chúng con phải có trách nhiệm để tiếp tục cầu xin, qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ có nhiều phương cách để giúp chúng ta thì Ngài cũng biết được tâm tư của những con người với khát vọng và của những con người phù hợp và thích hợp. Cũng đã đến lúc! Chúng ta đau lòng thật nhưng hãy tập cho quen, vì những con người không thuộc về Thiên Chúa thì sẽ không chung một chí hướng với chúng ta được. Sẽ còn tiếp tục nữa, chúng ta hãy cố gắng từ chiến sĩ đến dũng sĩ. Qua những cơn thử thách và tập luyện những ai có thể cứng rắn vững vàng thì tiếp tục đi và trở thành những dũng sĩ, còn những chiến sĩ thì chỉ giới hạn, và nếu chúng ta không nỗi với vai trò của chiến sĩ thì chúng ta hoàn toàn không thể phù hợp.

Đây là những điều rất quan trọng, từng chi tiết một Chúa Thánh Thần dạy chúng ta vì là tiên phong trong một thời đại mà chúng ta đang có mặt với những điều khác biệt với Giáo Hội; những điều hoàn toàn không thể nhưng đối với Thiên Chúa thì đều có thể. Hãy ghi nhớ những điểm này, thứ nhất Chúa mong muốn chúng ta hãy sống trong sự vâng phục trước, nếu không có sự vâng phục thì vô tình hay cố ý chúng ta sẽ làm hại chúng ta và những người khác, và đó cũng là một bài học nhớ mãi để chúng ta quyết tâm triệt để từ bỏ tất cả những gì không thuộc về chúng ta khi Chúa không mời gọi. Điều chúng ta chiến thắng là chúng ta còn có Mẹ. Mẹ sẽ dạy chúng ta sâu hơn và chúng ta sẽ cảm nghiệm hơn để chúng ta biết rằng Thiên Chúa có thật và chỉ trong đường lối của Chúa chúng ta mới chiến thắng vào đoạn cuối, dù là bao sự hiểu lầm nhưng ai bền đổ đến giây phút cuối cùng như Chúa Giêsu đã nói: “Liệu ngày Ta đến đức tin của các con có còn hay không?”

Đó là điều chúng ta cần! Hãy xin ơn với đức Tin, đức Cậy và đức Mến để đời sống của chúng ta còn ngày mà Chúa Giá Lâm, chúng ta sẽ được hưởng phước với Ngài, và chúng ta sẽ được những công nghiệp để trở về với Chúa và không đến với nơi luyện tội. Đây là điều đơn thuần cần nhất, nhưng chúng ta phải tranh đấu; thế gian chúng ta cần tranh đấu để chúng ta còn những gì chúng ta có, huống gì thế giới của thiên đàng lại phải càng tranh đấu nhiều hơn.

Với thân phận yếu đuối chúng ta không ai không vấp ngã, là đồng loại chúng ta hãy thương yêu nhau qua sự yếu đuối đó, để chúng ta nâng đỡ nhau, để chúng ta giúp đỡ cho nhau, chúng ta cầu nguyện cho nhau, chúng ta tương trợ lẫn nhau, và chúng ta tập tành để hiểu được; cái sai chúng ta hãy bỏ và chúng ta tiến bước với những việc Chúa mời gọi, đó là điều chúng ta đem chiến thắng về cho Thiên Chúa. Còn nếu chúng ta không thích thì bỏ thì điều đó quá thường và quá dễ; dù là con người đó không xứng đáng nhưng Chúa vẫn thương thì chúng ta phải tôn trọng để chính họ sẽ trở thành những con người mới khi Chúa dành cho họ cơ hội. Khi chúng ta lỗi chúng ta phải học cải thiện, chính Chúa đã nói: “Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông.”

Ngày hôm nay chúng ta biết những kẻ đã xúc phạm chúng ta, nhưng khi họ lắng nghe và trở về thì họ sẽ trở thành những con người được Chúa yêu một cách đặc biệt, vì họ cải thiện được; còn có những người cho mình là đạo đức thánh thiện chưa chắc đâu nghe. Cho nên hôm nay chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện vì ngày nào còn sống trong cuộc đời này chúng ta phải cầu nguyện; nếu chúng ta biết tội thì chúng ta phải trừ tội, nếu chúng ta biết sai thì chúng ta phải bỏ cái sai và sống trong sự thành thật, lắng nghe, chúng ta sẽ nhất định chiến thắng và trở thành xứng đáng là những môn đệ dũng sĩ mà Mẹ đang huấn luyện chúng ta.

Chúa Giêsu Thánh Thể xuất hiện tại Nhà thờ St. Theresa, lúc 2:34 chiều, 14-3-2016.

Thông điệp Thứ Năm Tuần Thánh

Đức Chúa Giêsu ban ngày 8-4-2020

“Lời tâm sự của Chúa với con người nhân ngày Lễ Rửa Chân”

Chúa Giêsu (1:02 sáng, giờ Texas):

Các con thương yêu của Cha,

Bây giờ là một thời điểm rất xúc động! Ngày hôm nay đã gợi lên cho Cha trên 2000 năm trước, mỗi một năm Cha sống trong tâm trạng này, mỗi một năm Cha chờ đợi, Cha khao khát để đi cùng với các chủ chăn, là mục tử Cha chọn, đến gặp các con và thiết lập lại những việc mà Cha muốn truyền đạt cho các tông đồ Cha chọn, các mục tử qua bao thời đại, và cũng là một gương sáng để các con chứng kiến những điều đó một cách gián tiếp trực tiếp để ban lại cho các con.

Hôm nay, quả thật, là một điều vắng lặng! Những ngày tháng đối diện trong mỗi một năm mà Cha sống động với một kỷ niệm trên 2000 năm. Điều đó mãi mãi không bao giờ không được ghi nhớ và ghi nhận trong Cha. Ngày hôm nay, mỗi một năm, Cha đi lại những ngày với thân xác con người, và bắt đầu đến những giây phút cuối cùng trong sự tạm biệt, trong sự biệt ly, và trong những giây phút còn lại để dành cho Giáo Hội của Cha được tiếp tục hiện thực như hôm nay và cho tất cả các con.

Các con thương yêu của Cha,

Mọi sự đang lắng đọng, đang yên lặng nhưng Cha đến tìm các con. Đối với Cha, Cha luôn luôn bên cạnh các con, và Cha luôn muốn điều đó được mãi mãi thuộc về các con. Không một ranh giới nào, không một biên giới nào có thể ngăn cản được tất cả những việc Cha thiết lập và ban cho Giáo Hội, cũng như ban cho các con.

Như ngày hôm nay, nếu không xảy ra một tai họa và đang trở thành một câu chuyện chưa bao giờ có nhưng đã xảy ra cho thế giới để sự lựa chọn của các con càng rõ ràng hơn. Đó chính là những điều mà Chúa Thánh Thần đã nhắc nhở cho các con trong những ngày vừa qua. Cha biết, và chính Cha cũng đau khổ vì những điều này.

Cha không muốn rời tất cả các con suốt những tuần vừa qua. Cha nhìn thấy những đứa con bơ vơ lạc lõng đang tìm kiếm Cha. Và những mục tử, những linh mục thánh thiện, họ cô đơn, họ ủ rũ và họ đang cô độc trong một căn phòng. Có những người đã sấp mình, có những người đã ăn năn, có những người đã cầu nguyện và khóc thiết tha. Và cũng có những con người ngày hôm nay là một cơ hội để họ thả lỏng nhẹ nhàng và không giữ trọn bổn phận của chính mình. 

Quả thật, mỗi một thời đều vẫn còn có những Giuđa, mỗi một thời đều vẫn có những Giuđa chưa có thể thấu hiểu được những gì mà Cha đã dành một cách đặc biệt cho chính họ. Cho nên đây là một sự bắt đầu, Cha cũng muốn sớm kết thúc. Vì có những người đã than khóc, có những người họ đã có những lời cầu xin bằng nước mắt, những lời cầu xin trong sự thoi thóp trên giường bệnh, những lời cầu xin của những chức vụ mà họ đã hoàn toàn nhận biết lỗi của chính mình. 

Cha nghe! Cha biết! Vì những lời kêu xin đó Cha muốn hoàn toàn dừng lại tất cả, để ôm các con vào lòng, để dành cho các con sự ước mơ của Cha: đó là sự tỉnh thức thật sự của các con, để các con thật sự trở về với một môi trường và đời sống mà Cha đã dành cho các con với sự tự do vốn có

Nhưng trái lại, số người có thể biết và nhận ra là một con số quá ít, còn toàn là những con người vẫn tiếp tục; vì họ cho đây là một cơn bệnh mỗi một năm đều xảy ra và là một sự bình thường. Lòng tin vẫn cứng cỏi, vẫn tiếp tục từ chối, và còn những việc đang ghanh đua và tranh chấp với sự ác.

Ngày hôm nay, con người thật sự không để công lý và công chính ở trong thế giới, để họ có thể dựa vào những điều công chính đó để sống một cuộc sống có ý nghĩa. Con người chỉ nằm trong sự giới hạn; đức tin của họ dường như đã mất đi, đức tin không có; đời sống với sự ác nó đã lấn chiếm và đã làm chủ chính họ. Cho nên, họ để quyền lợi của cá nhân lên trên và bất kể những điều gì vốn cần để trở lại hay chính thức thức tỉnh, trở nên công chính, và thật sự nhận ra được những lỗi lầm để trở về với một lòng sám hối.

Các con yêu thương của Cha,

Ngày hôm nay Cha đến. Các con không đến với Cha được, các con không đến thánh đường được, các con không đến cùng với tập thể được, nhưng Cha đến để thăm các con. Cha đến ở bên cạnh các con, Cha đến với những tông đồ bé nhỏ mà Cha yêu thương mỗi ngày. Bởi vì sự đơn sơ bé nhỏ đó, bởi vì niềm tin mà các con đã gửi thác đó, vì những việc mà các con thực hành đó, mà Cha bên cạnh các con.

Điều này vẫn diễn ra. Đối với Cha, những hiện tượng đó vẫn tiếp tục ở bên cạnh của Cha, diễn ra từng giây phút một trong trái tim Cha. Ngày hôm nay, Cha đến để  thăm viếng các con, và chứng kiến tất cả những việc các con làm. Vì lời cầu xin của các con mà thế giới đã có biết bao nhiêu người đã lên tiếng.

Người công chính đã can thiệp, người công chính đã cầu xin, và người công chính đã hết sức mình để làm tất cả những gì họ có thể và họ đã cố gắng. Cha sẽ vì những người công chính đó để giảm bớt đi những người vốn trong sự dự định, và giúp cho con người tỉnh thức và mạnh dạn trở về.

Cha biết! Tất cả mỗi việc đến với các con ngày hôm nay, Cha mong mỏi và khao khát các con sớm nhận định, tỉnh thức, sớm nhận ra những điều vốn mà các con đánh mất, để các con thật sự với lòng của chính mình, thật sự trân quý những gì mình đã đánh mất và đã hư mất, và quyết tâm thì các con mới có thể sớm được ngày giải thoát, và ngày với ánh sáng và ánh nắng được chiếu rọi lại trên các con.

Đây là khởi đầu, tùy thuộc nơi mỗi một người có chức vụ, mỗi một giáo dân, mỗi một người trong lòng tin, mỗi một người  mở mắt với đức tin thì điều đó sẽ sớm trở lại với đất nước của các con đang cư ngụ và những đất nước kế tiếp. Còn nếu con người vẫn tiếp tục dựa vào khoa học kỹ thuật, vẫn tiếp tục từ chối thì họ chưa thể mở để đón nhận thuốc để chữa trị cho cơn dịch bệnh hôm nay và thuốc chữa trị cho cơn dịch bệnh của linh hồn.

Điều mà các con cần được biết nhất, đó là con virút của linh hồn nó khủng khiếp, nó ngoan cố, nó cứng đầu và nó chai đá. Nó trở thành vô cảm giữa anh em của mình và nó trở thành vô nghĩa với một đời sống đức tin. Nó trở thành một điều gì đó mà nó chỉ dựa vào một đời sống của thực tế, còn đời sống thiêng liêng vẫn còn là một sự ngoan cố cứng đầu, dựa vào tất cả những gì cho là những điều thường tình mỗi năm và thường xảy đến với thế giới.

Nhưng đây là việc mà các con hãy phân biệt rõ, xảy ra biết bao nhiêu câu chuyện trong quá khứ, không bao giờ có một biến cố mà cả thế giới bị ngưng đọng như hôm nay. Đây là một lời nhắn gửi Cha ban đến cho thế giới, đây là sự chờ đợi để kết thúc và đến với một thế giới mới mà Cha chờ đợi và mong muốn từ bao giờ.

Cha muốn một Giáo Hội hoàn toàn với một đời sống chân lý sự thật. Chân lý sự thật được thực hiện trên mỗi chủ chăn, và chân lý sự thật được thực hiện với trách nhiệm và bổn phận, từ các linh mục cho đến giáo dân, và các con trân quý với tất cả những gì để bảo vệ cho các con qua giáo lý mà Cha đã dành cho các con.

Cha đã bước vào cuộc tử nạn. Trước khi bước vào cuộc tử nạn trên 2000 năm trước, Cha đã rửa chân cho mười hai Thánh Tông đồ. Trong đó có một người đã từ chối, một người đã hoàn toàn không hiểu được tình yêu của Cha, dùng tiền bạc để mua lấy. Và cuối cùng đồng tiền đó cũng không làm cho họ thành công và tự giết mình với đồng tiền đó.

Hôm nay, Cha đến một cách gián tiếp. Cha thăm viếng các con như lặp lại buổi rửa chân đó cho các con, để các con được đón nghe được những lời chỉ dạy của Chúa Thánh Thần – là một câu chuyện của lịch sử được để lại cho mỗi một người Cha chọn lựa ngày hôm nay.

Ngày hôm nay, Cha đến để viếng thăm, Cha rất mong muốn khao khát và Cha cô đơn thật sự; những ngày trước đây Cha thật sự cô đơn với sự bỏ rơi bỏ quên. Hôm nay Cha thật sự không còn một sự lai vãng với những người con xa gần để đến với Cha, chỉ còn các linh mục họ thực hành những việc trong bổn phận. Cũng đã có những linh mục đã bùi ngùi, đã khóc và nhận ra được vai trò sứ vụ của mình, nhưng cũng còn rất ít.

Đây là thời gian còn mới mẻ, một sự nhẹ nhàng dành cho đời sống mục vụ. Có những con người chưa có thể đứng dậy và hiểu rõ những gì đang xảy ra, họ vẫn ỷ lại với một thế giới văn minh, họ vẫn ỷ lại với những ngày thuộc về họ. Cho nên, các con hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện thật nhiều cho những vị chủ chăn. Các con cũng hãy cầu nguyện thật nhiều cho những người anh em, và những người chị em thật sự chưa tỉnh thức trong lúc này.

Các con thương yêu của Cha,

Ngày hôm nay là ngày mà Cha muốn các con hãy ở bên cạnh Cha. Hãy ở bên cạnh Cha. Cha ôm ấp các con, Cha rửa từng đôi chân của các con trước khi bước vào thánh lễ chiều nay. Cha ôm các con vào lòng. Đôi chân của các Thánh Tông đồ năm xưa đã qua trong quá khứ, và hiện tại các ngài đã có mặt tại Thiên đàng. 

Hôm nay, Cha ôm lấy đôi chân của các con. Cha hôn trên đôi chân của các con như một thánh lễ thiêng liêng. Cha đến để đặt để cho các con trong tối nay. Trước khi Cha bắt đầu đi vào một buổi lễ thiêng liêng mà Giáo Hội sẽ cử hành trong những giờ sắp tới.

Những giây phút còn lại các con hãy dốc toàn lực, bởi vì chỉ có tiếng nói của sự thật, chỉ có tình yêu chân thật, và chỉ có tình yêu của Cha mới có thể giúp cho họ được biến đổi, chỉ có tình yêu của Cha là nguồn an ủi cho họ khi rớt vào vực thẳm của ngày hôm nay.

Các con yêu thương của Cha,

Một nghi thức như đã nói: các con là những người được chọn, đừng để cho tất cả mọi người nhận ra như mình mong muốn và khao khát với những lời ưa chuộng của thế giới. Cha không muốn các con bị vấp ngã, Cha không muốn cho một thế giới đó lừa đảo các con bằng những phương thức vừa hợp lý và có lý trên trần thế. 

Các con hãy làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, như các con đã từng làm một cách âm thầm. Chính sự âm thầm đó mới có thể giúp được rất nhiều người. Trong tâm tư, việc làm và hành động; để thúc đẩy những con người mà họ vẫn chưa hiểu, chưa tin và dựa vào luật lệ.

Ngày hôm nay Cha ban quyền cho các con, các con liên đới với nhau, kết hợp và hiệp nhất để đem tất cả những lời vốn là sự thật mà các con đã nghe, đã biết. Và dùng chính tình yêu, sự liên đới và sự hợp nhất của mình mà làm chứng cho sự thật này.

Một dấu chỉ mà Cha mong muốn: các con hãy trung thành với nhau. Con đường bắt đầu này mà các con thấy được không phải là một con đường trải nhựa đâu. Tất cả những người theo Cha, những người môn đệ của Cha phải đi trên những con đường ngoằn ngoèo, những con đường quanh co, và những con đường sỏi đá; những con đường mà các con phải đón nhận sự hiểu lầm, sự từ chối, và còn rất nhiều sự chất vấn của thế giới chung, cũng như tất cả những người mà các con tin tưởng.

Các con yêu thương của Cha, Cha đã nghe tiếng khóc của những người công chính. Cha đã nghe những người vô tội họ đang rớt vào những tình trạng hoàn toàn bất ngờ. Cha cũng hiểu tâm trạng của những nạn nhân, vì họ là những người bị bán đứng trong những quốc gia. Những quốc gia không có giáo lý, không có chân lý và một quốc gia sống một cách hà khắc, và cai trị bằng đời sống khắt khe nơi con người, bằng sự ích kỷ của con người, bằng sự kiêu ngạo ngông

cuồng của con người. Cho nên những người dân phải chịu đau khổ và chịu cực cùng bởi chính họ.

Những người vô tội đó Cha sẽ đưa họ đi. Cha sẽ cho họ được đón nhận ánh sáng qua Lòng Thương Xót Cha ban. Các con hãy yên tâm, và các con hãy cầu nguyện để Cha làm điều đó cho những người vô tội. Cha cũng làm điều đó cho những người biết quay bước trở về. Cha cũng làm điều đó cho những nạn nhân khi họ nhận thức và biết ý thức, dù họ đã ra đi trong cơn dịch bệnh hôm nay.

Nhưng những điều quan trọng nhất là những người còn lại, những người vẫn sống, những người vẫn tiếp tục để hiểu rõ những điều gì là thiện, những điều gì là ác, những điều gì cần sự quyết tâm, những điều gì cần sự tỉnh thức và những điều gì mà họ cần phải trở về. Không thể tiếp tục thao túng với những việc trong tham vọng và sự ác lại càng khốc liệt hơn do chính con người ngày hôm nay. 

Các con yêu thương của Cha,

Cha đã nghe tất cả những lời vừa qua, những người công chính họ thật sự đã thú tội. Họ thật sự đã mở lòng để xin lỗi. Họ đã thật sự hiểu được những điều ngày hôm nay đang xảy ra. Nhưng rất tiếc chỉ là một số rất ít mà thôi.

Cha chờ đợi! Cha chờ đợi sự hợp tác hiệp nhất để hiểu được điều này. Vì thế giới không phải chỉ riêng có các con, thế giới không phải chỉ riêng dành cho những người công chính. Thế giới đang cần những người tội lỗi quay bước trở về. Thế giới đang cần những con người nhìn ra được sự thật để họ ăn năn sám hối. Thế giới đang cần những người họ nhận ra tất cả những quyết định sai lầm của họ. Để trở nên những người công chính, và trở về với sự thật mà đời sống căn bản con người vốn có và cần có qua một chân lý mà Cha đã dành cho họ.

Các con thương yêu của Cha,

Ngày mai các con hãy tiếp tục trực tiếp với truyền hình để ghi dấu lại những việc của Giáo Hội thực hành; mà Cha vẫn chấp nhận theo phương cách mà ngày hôm nay khi tất cả mọi sự đều ngưng hoạt động theo cách trực tiếp. Cha chấp nhận của lễ khi tấm lòng của họ nhận và nhìn ra với những ngày không thể hội họp, hiệp nhất hay một đời sống với cộng đoàn.

Đây là lúc mà mỗi một người các con hãy nhìn thấy sự quý trọng cần có để quyết định cho đời sống của chính mình, cho đời sống đức tin của mình, cho đời sống mà mỗi người hãy tỉnh thức và trở lại theo những phương thức và mỗi một vai trò.

Ngày mai, những giây phút khi hoàn tất thánh lễ các con hãy giữ những nghi thức như các con đã từng làm. Cha vẫn muốn ở lại với các con trong đêm thanh vắng, vì ngày mai là ngày Cha chuẩn bị kết thúc và thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Trước khi thiết lập Bí Tích Thánh Thể Cha đã hoàn tất một chương trình để lại cho các con.

Cha sẽ im lặng để chờ đợi mỗi một trái tim, mỗi một tâm tư, mỗi một chức vụ và mỗi một người trên thế giới. Đặc biệt các con cũng có những giây phút với khoảng trống để các con có thể thực hành những gì cần thực hành trong đời sống, với những cảm nghiệm, bởi vì sự quyết tâm của Chúa Thánh Thần dành cho các con.

Các con thương yêu của Cha,

Hãy tiếp tục nhẫn nại. Hãy tiếp tục hy sinh. Hãy tiếp tục làm những việc mà các con không tự quyết định một mình mà hãy tin rằng sự quyết định của Chúa Thánh Thần và sự thúc đẩy hướng dẫn của Ngài, để các con mới thấy được những sự việc thực sự cần để giúp cho những người anh chị em trong lúc cấp bách này. 

Hãy chịu đựng, tất cả mỗi một việc đều có sự kết thúc, nhưng sớm hay muộn thì thời gian sẽ trả lời. Cha sẽ cố gắng sớm hơn để các con có những tiện nghi hơn, để các con có một cách đặc biệt mà Cha dành cho các con. Nhưng hãy cầu nguyện, vì trước khi mọi sự kết thúc, và có một con số, thật là một điều khủng khiếp mà các con thấy trong cơn dịch bệnh của thân xác hôm nay. Cha hy vọng qua cơn dịch bệnh của thân xác thì các con cũng tìm lại được cơn dịch bệnh của linh hồn được chữa trị bằng sự quyết tâm tỉnh thức và trở về.

Các con yêu thương của Cha,

Thời gian cũng đã giới hạn. Cha cũng thấy sự mệt mỏi của các con; đúng là tinh thần thì sáng suốt nhưng thân xác thì yếu đuối và mệt mỏi. Cha hiểu được, thời gian đã quá dài. Hôm nay Cha đến để viếng thăm và an ủi các con.

Sự thiết lập Bí Tích Thánh Thể, cũng là những điều diễn lại trên 2000 năm xưa. Tâm tình của Cha cũng trở lại với những ngày bị bỏ rơi, những ngày mà thế giới ngoảnh mặt làm ngơ, những ngày trong sự phản bội và những ngày tự con người tạo nên; cắt đứt đi những tiện nghi và những điều cần thiết để các con đến gần Cha, vì con người chọn lựa, vì con người quyết định.

Các con hãy chịu khó chấp nhận để đi qua những ngày này. Hãy chịu đựng, nhưng hãy kết hợp với nhau. Đừng bao giờ nản lòng, đừng bao giờ thất vọng và đừng bao giờ sợ hãi. Vì có rất nhiều điều nó phải cần đến, để mọi sự được kết thúc một cách sớm hơn, để lịch trình được để lại cho một thế giới khi con người đứng dậy tỉnh thức và trở về; khi con người biết nhận lỗi và sám hối ăn năn, khi con người nhận ra những nhu cầu và những điều thuộc về mình. Không tự mình đi tìm kiếm, không tự mình dùng vũ lực, hay không tự mình với sự tham lam khát vọng.

Con người quyết định sai, để ngày hôm nay những vấn nạn đã xảy ra và đang xảy ra trên toàn thế giới. Đó là những điều được nhắc nhở về sự ác mà con người quyết định. Còn con người quyết tâm sám hối thì sẽ không bao giờ xảy ra những câu chuyện đáng tiếc cho thế giới hôm nay. Đây là một cơ hội để các con được biết rằng đã đến lúc phải nhìn lại thật kỹ đời sống tâm linh và dịch bệnh của linh hồn.

Hãy coi lại và hãy xét lại chính mình. Hãy cầu nguyện và tỉnh thức để rõ điều gì đang xảy ra và quyết định một cách mới mẻ trong đức tin. Với một sự xác tín và một sự cương quyết để không rớt vào tình trạng này. Hôm nay là một cơ hội, để mỗi một người coi lại và xét mình lại chính mình qua những điều quyết tâm với sự phù hợp. Cha sẽ dành một cách đặc biệt cho những ai quyết tâm thực hành với một vai trò mà Cha dành một cách đặc biệt cho các con trong cơn biến cố của hiện tại.

Hôm nay, Cha nói đến đây hy vọng các con hiểu. Những nghi thức, Lucia, con hãy đảm trách những gì cần trong Chúa Thánh Thần; báo cho anh chị em sau để biết những gì cần làm với những nghi thức cần phải có… mà Cha muốn phục sinh vinh quang, mang lại niềm vui và trả lại nụ cười cho các con và sẽ còn những ngày kế tiếp.

Hôm nay, Cha nói đến đây. Cha chúc bình an cho tất cả các con. Ngày mai là một ngày Cha muốn lắng đọng yên tĩnh để nghe từng mỗi một tông đồ của Cha nói lên những lời mà các con quyết tâm như thế nào. Các con hãy cầu xin, để những điểm đó được đến với các con mà Cha ban một cách đặc biệt. Tiếp tục những ngày kế tiếp sẽ có rất nhiều điều mà các con đón nhận qua những phương thức Cha dành cho các con.

Bình an của Cha đến với tất cả các con.

Chào tất cả các con.

Cha rời lúc 1:31 sáng.

——————————————————————————————————————-

Hình chụp lúc 2:23 chiều, ngày 2-11-2016.

14 Chặng Đàng Thánh Giá

Ngày 20-2-2021

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: 

Giờ này xin Chúa Thánh Thần ngự trị xuống anh chị em con và đặc biệt cho con để con được suy niệm những lời mà Chúa muốn con suy niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá những ngày đầu Mùa Chay.

Trước khi làm bất cứ một điều gì con cũng xin Mẹ giúp con, bởi vì 14 Chặng Đàng Thánh Giá này Mẹ là người rõ ràng nhất để giúp con suy niệm những điều Chúa muốn nơi chúng con và những điều Chúa muốn nhắn cho thế giới, đặc biệt trong tình trạng của ngày nay và đặc biệt Mùa Chay của năm 2021, với tâm tình của chúng con vào những ngày vừa qua và còn rất nhiều điều Chúa thấu hiểu được nỗi lòng của chúng con.

Trong giây phút này chúng con suy niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá để nhìn thấy những điều mà Thiên Chúa đã làm cho chúng con qua cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, để chúng con có được một nguồn an ủi vô cùng lớn lao cho chúng con, đặc biệt cho thế kỷ này, đặc biệt cho đất nước này, cho cả thế giới hôm nay và đặc biệt cho Houston, Texas với những ngày biến cố vừa qua.

Giờ đây, con cùng với anh chị em xin được hướng về Thiên Chúa, người Cha nhân từ, để suy niệm về Đức Giêsu Kitô, Con Cha, vì chúng con mà chịu khổ nạn và chịu tử nạn. Ngài đang lắng nghe những lời từ đáy lòng của chúng con, để đáp lại với công cuộc đau đớn, mà Ngài đã cô độc, đã đau khổ và đã bị bỏ rơi qua những Chặng Đàng Thánh Giá trên 2000 năm trước; chỉ có Mẹ của Ngài và một môn đệ tín nhiệm cùng với những người yêu mến Ngài – một số rất ít.

Ngày hôm nay, sau hơn 2000 năm mới có những đứa con bé nhỏ, tội lỗi và thiếu sót như chúng con trong sự suy niệm đặc biệt trong Mùa Chay, mùa mà chúng con đã dồn dập biết bao biến cố từ năm 2020 cho đến năm nay, đầu Mùa Chay 2021. Xin Chúa thương đón nhận những lời thiết tha từ đáy lòng của chúng con, trong tâm tình sám hối ăn năn, trong tâm tình với những lời sự thật được kính dâng. Và cũng xin cho chúng con có sức, có ơn để chịu đựng, để chấp nhận đi trên những bước đường cần phải đi. Chúa muốn chúng con chứng minh sự thật, làm chứng cho sự thật và sống một cách can đảm, để nhận ra đoạn đường thập tự giá mang chúng con đến gần với Chúa, đoạn đường thập tự giá sẽ gội rửa và thanh tẩy chúng con, đoạn đường thập tự giá sẽ đổi mới cuộc đời của chúng con, đổi mới tư tưởng, hành động, việc làm mà chúng con khao khát nhưng chưa làm được. Xin Chúa giúp chúng con.

Lạy Mẹ Maria, một người Mẹ hiền lành, một người Mẹ thinh lặng và có một chiều sâu với một đời sống cầu nguyện, để dẫn dắt và đưa chúng con vào cuộc suy niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá đầu tiên của Mùa Chay  hôm nay. Xin giúp chúng con sống trọn vẹn với Mùa Chay thánh; đặc biệt hiếm khi trong cuộc đời chúng con cảm nghiệm được, vì có những biến cố vây quanh, vì những thất bại và thất vọng, để tất cả mọi người mới có thể tìm ra được ở nơi một chân lý mà Đức Giêsu đã dành cho con người trên 2000 năm. Có những biến cố như thế này chúng con mới cảm thấy nuối tiếc những gì đã qua và biết trân quý khi Chúa dành cho chúng con cơ hội hôm nay và những ngày tương lai sắp tới.

Giờ đây, con xin đại diện tất cả anh chị em khắp nơi trên mọi miền đất nước, đại diện cho những tội nhân, mà chúng con là một trong những tội nhân, và cũng đại diện những hối nhân và những nạn nhân xin được thưa và dâng lên Chúa trong sự suy niệm của 14 Chặng Đàng Thánh Giá. Trước khi chúng con làm điều này xin Mẹ giúp chúng con với những lời kinh để thưa với Chúa Thánh Thần, vì chỉ có sự soi sáng của Ngài, sự hướng dẫn của Ngài, chúng con mới có thể nói lên nỗi lòng của mình, để thay cho tiếng nói chung, để những điều ước mơ và những điều suy niệm mới có giá trị thật sự trong cuộc sống hiện tại của chúng con.

Nơi Thứ Nhất: Quan Philatô Luận Giết Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Vua cả trời đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nhơ dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi tòa phán xét sau này.

Lạy Chúa, trước nhất con xin được dâng kính lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa Cha, Đấng đã ban Con Một của Ngài, Đức Giêsu Kitô đã đến với thế giới, chịu khổ hình, chịu chết bắt đầu từ Chặng Đàng Thánh Giá thứ nhất mà chúng con đang suy gẫm tình thương của Cha đã dành cho nhân loại. Chúa Giêsu chấp nhận đến với thế gian này, là Đại Hoàng Tử của thiên quốc, là Con Một của Thiên Chúa, Đấng uy quyền. Ngài là Đấng vô tội nhưng phải đứng trước quan tòa Philatô, chấp nhận bản án tử hình vì tội lỗi của chúng con, vì tội lỗi của mọi người trong nhân loại và tội lỗi của muôn thế hệ.

Xin cho chúng con hãy dừng lại trong giây phút này, đặc biệt trong thời điểm hiện tại hôm nay, là những ngày gần nhất, để chúng con thấy được sự hy sinh, sự chấp nhận đứng trước quan tòa để lãnh bản án của tội lỗi thế gian, với những sự xấu xa nhuốc nhơ mà con người đáng phải chịu, và để có thể cũng nhìn thấy được quan tòa của trần gian không có công lý và chỉ có tư lợi, sợ hãi với chức vụ.

Dẫu rằng biết Chúa Giêsu vô tội nhưng vì sợ người đời, sợ chức vụ của mình, với lòng ganh ghét và ghen tức của những người quan quyền Chúa Giêsu phải chấp nhận đứng trước quan tòa đó, để vạch rõ tội lỗi của thế giới, cứ vây quanh từ thế hệ này đến thế hệ khác trong sự giết nhau, chết chóc và gây ra cho nhau những biến cố, những giặc giã, tranh giành, đoạt lợi. Đây chính là tội lỗi mà chúng ta phải đi sâu hơn để hiểu rõ điều gì mà Chúa Giêsu chấp nhận trước quan tòa, và đó là nơi Chặng Đàng Thánh Giá thứ nhất.

Hôm nay chúng ta cũng thấy những gì đang xảy ra cho thế giới qua bao thế hệ, những thời vua chúa cho đến những thời tướng lãnh, một thời đại tinh vi, và một thời đại văn minh cũng trong tình trạng mà chúng ta đang thấy. Thật công bằng ở đâu, chân lý ở đâu, sự thật ở đâu và điều gì là tình thương, là tình yêu, là sự hòa giải? Con người vẫn tiếp tục sống trong tội, che giấu tội và cứ tiếp tục với cái vòng luẩn quẩn từ thời này đến thời khác và từ thế kỷ này đến thế kỷ kia.

Nhưng Chúa Giêsu một lần đến trên 2000 năm như chứng minh để tuyệt đối loại bỏ tất cả những gì của tội, không công lý, không công bằng của mọi tầng lớp, mọi vai trò; Ngài chịu trên thân xác của Ngài để đối diện những gì của sự thật. Con người đã hoàn toàn không thi hành với một giáo lý mà Đức Chúa Cha đã ban đến Mười Điều Răn qua Môsê, con người cứ tiếp tục vì tội gây ra cho nên mới có chết chóc, mới có hận thù, mới có ghen ghét, mới có những ngày tháng đau thương và hoạn nạn.

Ngày hôm nay, xin Chúa cho chúng con mỗi một người suy niệm những gì mà Thiên Chúa dành cho chúng con nhưng cả cuộc đời của mình đã làm được chưa, và có thể thấu hiểu được những gì qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ nhất mà Chúa phải chịu oan ức đứng trước Philatô. Đối với thân phận của mỗi một người chúng con đáng phải chịu. Chúa đang bênh vực những kẻ vô tội, những nạn nhân, bởi vì những điều của chính quyền, những điều của những người quan quyền không công chính, không có công lý và hôm nay chúng ta đang chứng kiến. Nhưng chúng ta hãy dựa vào những sự chịu đựng của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, cho những người lãnh đạo, cho những người có chức quyền, cho những người không công lý và công chính được tìm về với công lý sự thật, tìm về với sự công bằng mà Thiên Chúa muốn nơi mỗi một chức vụ con người trong thế hệ của nhân loại.

Hôm nay chúng ta hãy suy nghĩ một cách trưởng thành hơn, Chúa chết đi để tội lỗi đó được đóng kín, đã được tẩy xóa nhưng chúng ta chưa có thể thấu hiểu và thấm hiểu cho đến thế kỷ của nhân loại hôm nay sau 2000 năm. Vì những điểm đó mà thế gian vẫn còn là những ngày tai ương, đau khổ, giặc giã, những ngày tranh giành, hận thù và ganh ghét. Xin cho chúng con đặc biệt hôm nay có thể thấy rõ nhất trong tình trang hiện tại để chúng con cầu nguyện, để chúng con thiết tha đi vào Chặng Đàng Thánh Giá thứ nhất một cách có ý nghĩa trong năm 2021.

Trải qua một cơn dịch bệnh năm 2020 mọi người như đang nhìn ra và biết được điều gì với dấu chỉ nơi giáo lý mà Đức Giêsu đã mang đến, từ những người quan quyền chức vụ cho đến những người con chiên dân Chúa, dân thánh của Chúa và cho cả thế giới. Nhưng chúng con thì quá giới hạn chỉ biết những gì trong hiện tại và cứ nghĩ rằng thời này qua thời nọ cứ tiếp tục và tiếp tục chờ đợi nhưng sự chờ đợi đó có được như những ngày trước kia hay không?

Ngày hôm nay càng thấy thì càng đi vào một tình trạng tệ hơn, lũng đoạn hơn và thất vọng hơn. Xin Chúa cho chúng con được suy niệm ý nghĩa mà Chúa phải chịu đựng với những người đầu tiên trong lịch sử, là những người quan quyền chức vụ để nhắc cho họ công bằng, nhắc cho họ công lý. Nếu không có công bằng và công lý thì thế giới sẽ không có hòa bình, sẽ không có ý nghĩa, cũng không có bình an, không có những ngày tháng thật sự nơi chân lý, sự thật và công bằng mà con người cần có.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, hôm nay với sự thinh lặng Chúa chịu đựng lãnh bản án đầu tiên trước Philatô để dành cho chúng con sự suy niệm ngày hôm nay, để chúng con bắt đầu trưởng thành để hiểu được ý nghĩa sự bắt đầu từ nơi Chặng Đàng Thánh Giá thứ nhất mà Chúa Giêsu chịu, để chúng con tiếp tục với những ngày tháng thực hành và quyết tâm đi vào Mùa Chay cho đúng cách. Bao nhiêu năm tháng chúng con thật sự đã trở thành thói quen, dường như không còn một điều gì đặc biệt. Nhưng hôm nay là một cơ hội, hãy trưởng thành bằng linh hồn, bằng con tim, bằng lý trí để hiểu ý nghĩa của Mùa Chay 2021 trong bổn phận của người Kitô hữu, trong bổn phận của những người dân thánh, con chiên của Giáo Hội.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người có quan quyền, có chức vụ trong đất nước chúng ta cư ngụ, cho tất cả mỗi một đất nước trong thế trần này, và chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội, chúng ta cầu nguyện cho mọi người hãy cần có sự công bằng trong mỗi một lãnh vực, trong mỗi một hàng ngũ để đáp lại và sống một cách ý nghĩa. Vì Chúa đã chịu đựng cho con người để có những giây phút giải thoát, bình an, hòa bình và hạnh phúc cần có trên mỗi một người của chúng ta; lúc đó mới thật sự có công lý, có chân lý từ nơi Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục cầu nguyện và suy niệm, đặc biệt trong Mùa Chay của năm nay, như trong Phúc Âm Tin Mừng Chúa đã nói: “Xé lòng chứ không xé áo.” 

Chúng ta có thể hy sinh cho những người nghèo, chúng ta sống bác ái, chúng ta có thể hy sinh nhịn nhục một cách thầm lặng với những lời qua tiếng lại, qua một sự hiểu lầm, hay tất cả những điều đó làm cho chúng ta đau lòng, chúng ta đau buồn. Nhưng hãy vì Chúa với một sự oan ức mà Chúa chịu để tự chính mình đứng dậy và làm hòa trong cuộc sống mà Chúa muốn chúng ta. Đó là điều thực sự nhất cần thực hành, hy sinh với những gì mình ưa thích trong Mùa Chay để dâng lên ý nghĩa mà Chúa chịu đựng cho chúng ta trong sự oan ức trước quan Philatô.

Nơi Thứ Hai: Đức Chúa Giêsu Vác Thánh Giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả mình ra cùng vác thánh giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho chúng con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa chịu bị đánh đòn, Chúa chịu chấp nhận vác thập giá nặng, Chúa chịu đứng trước quan tòa với bản án mà Ngài là Đấng vô tội, để tiếp diễn với ý nghĩa khi họ đã truyền để lý hình mang Ngài đi đánh đập. Thân xác tan nát, không một nơi nào không có vết máu, không có những vết nát thịt, xẻ da và vác Thập Tự Giá để tiến bước đến đồi Canvê. Xin cho chúng con suy niệm điều này, tội của chúng con đáng phải tử hình, tội của chúng con đáng phải bị phạt; những gánh nặng, những roi đòn, những thập giá đó chính chúng con phải vác. Vì tội của loài người nhân loại mà ngày hôm nay chúng con chưa hiểu được mỗi một roi đòn mà Chúa chịu cho chính mỗi một tội nhân.

Mỗi chặng đàng thập tự giá nặng vì tội của nhân loại Ngài đang dạy chúng con điều gì? Cho đến thế kỷ này, chúng con cũng chưa thấu hiểu và thấm hiểu được cái roi đòn đó để cứu linh hồn chúng con, để thay thế cho tội lỗi của chúng con đã xúc phạm đến Thiên Chúa, sự thờ ơ lãnh đạm, sự khô khan nguội lạnh muôn thế hệ đã và đang cứ tiếp tục sống trong tội lỗi, không nhận ra những điều mà Thiên Chúa cho chúng con được nhận thức, vì mỗi một tội hạnh trong tư tưởng, hành động, việc làm, tham lam và dục vọng. Tất cả những tội đó như ghi khắc vào mỗi một roi đòn mà Ngài chịu cho chúng con, Ngài đau trên thân xác đã đành, máu me đầm đìa, thập giá nặng nề lê thê.

Ngài không đau đớn vì sức nặng của thân xác nhưng Ngài đau đớn vì linh hồn, vì sự cứng đầu, vì sự chai đá, vì sự từ chối của con người mà Ngài đã nhìn thấy trong vườn Giếtsemani đến nỗi máu và nước chảy ra. Đó là mồ hôi chảy ra máu và nước trước khi đi vào cuộc tử nạn, mỗi một roi đòn Ngài vẫn tiếp tục cắn răng để chịu đựng. Bởi vì khi là thân xác của một con người thì con người biết đau, biết buồn, biết tủi, biết tất cả. Nhưng cái đau của Chúa khác biệt, cái đau là Chúa nhìn chúng ta trọn cả một cuộc đời, Chúa nhìn chúng ta từng bước chân trong cuộc sống của hiện tại, với những ngày Ngài đã quá rõ trong quá khứ và còn những ngày của tương lai.

Ngày hôm nay chúng ta chứng kiến nhân loại chung với những gì đang xảy ra, đó chính là những năm tháng và bao thế kỷ chờ đợi nhưng con người vẫn không nhìn được những sự chịu đựng của Chúa thay cho chúng ta có giá trị trong đời sống của mỗi một con người trong sự thực hành, mỗi một con người trong sự suy niệm vì Đấng đang lãnh tội, Đấng đã chịu đánh đòn, Đấng đã chịu vác thập giá vì chúng ta. Ngày hôm nay sự ơ thờ đó, sự hững hờ đó, sự xúc phạm đó để hôm nay chúng ta nhìn thấy những điều chúng ta chọn.

Chúa đã dành cho chúng ta một công cuộc vô cùng vĩ đại nhưng chính chúng ta đã từ chối tình yêu của Chúa, chúng ta ít khi có những giây phút để suy niệm những sự đau đớn cực cùng chính tội chúng ta làm nên. Ngày hôm nay những gì chúng ta đang đối diện không phải là những roi đòn mà là sự cực cùng trong tâm trí, tất cả những gì hiện tại nó không còn là những roi đòn như chính Chúa chịu năm xưa, mà là những điều chúng ta đang se thắt cõi lòng, chúng ta thất vọng. Chúng ta đau lòng vì chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa đã quá yêu quý chúng ta, nhưng chúng ta từ chối và ơ thờ với Ngài và cuối cùng hôm nay chúng ta đang nhìn thấy điều gì xảy ra?

Chỉ có Thiên Chúa duy nhất yêu chúng ta và chịu đựng cho chúng ta, còn những gì hiện thực của hôm nay chúng ta sẽ bị lột sạch những gì mình có, chúng ta sẽ bị đầy đọa, chúng ta sẽ bị tất cả từ tinh thần lẫn thể xác. Hôm nay mỗi một người Kitô hữu chúng ta hãy nhìn thấy những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta để xin cho chúng ta sám hối ăn năn trở lại, hãy nhìn thấy những việc của Chúa đã làm mà chấp nhận đi trên đoạn đường thập giá.

Thập giá có ý nghĩa qua sự suy niệm Chặng Đàng Thánh Giá thứ hai đặc biệt trong Mùa Chay của năm nay, đặc biệt trong tuần lễ đầu tiên này để chúng ta thấy thật ý nghĩa trong cuộc sống và cần có quyết tâm thật sự để giúp cho nhau trên bước đường và cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta một sự trưởng thành trong đức tin bằng việc làm, bằng sự âm thầm nơi sự quyết tâm trong trái tim của mình, bằng những ngày tháng bù lấp lại với một Đấng Thiên Chúa đang chờ đợi âm thầm những ngày trưởng thành và sự trở về của chúng ta.

Xin cho thế giới mở mắt nhìn, mở lòng để cảm nhận, mở đôi tai để lắng nghe ý nghĩa của một Đấng Thiên Chúa đã chết cho con người, đã hy sinh cho con người và đã vác thập giá trên 2000 năm. Hôm nay Ngài vẫn vác mỗi một tội nhân trên vai của Ngài, Ngài đang vác mỗi một tội nhân, Ngài đang dẫn dắt mỗi một nạn nhân và Ngài đang chờ đợi những con người đứng dậy từ nơi bóng tối để trở về với một Đấng Thiên Chúa đã hy sinh và chết cho nhân loại, trong số đó có chúng ta.

Nơi Thứ Ba: Đức Chúa Giêsu Ngã Xuống Đất Lần Thứ Nhất

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

Lạy Chúa, Chúa đã chịu sự khốn khó, đau đớn, bị hành hạ, chịu nhịn đói, sức lực đã quá yếu không thể nào tiếp tục vững để từng bước một trên đoạn đường với từng mỗi một nấc thang để tiến đến đồi Canvê. Lòng của Ngài luôn luôn nghĩ đến chúng con, dù đói, dù yếu sức, nhưng Ngài vẫn tiếp tục đứng dậy, bởi vì trong trái tim của Ngài điều cần nhất là cứu lấy linh hồn chúng con, cứu lấy mỗi một tội nhân như chúng con, và là một gương sáng trong đời sống.

Chúa biết được thế giới của chúng con có thể làm được và cũng sẽ qua những giai đoạn, dù muốn dù không cũng phải chấp nhận. Đời sống của chúng con khi sung túc, những điều mà chúng con có là chúng con ăn thật no, chúng con thỏa mãn với tất cả những vật chất tiền tài, cộng thêm danh vọng dục vọng đều luôn đi đôi; chúng con quên đi những điều đau khổ mà Chúa đã chịu năm xưa để chúng con có được ngày hôm nay.

Chúa vẫn tiếp tục thầm lặng, im lặng để đi từng mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá, như đang phản đối những tội lỗi mà con người vấp phải, để mất đi một điều gì đó trong thiêng liêng mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, trong lý trí, trong lòng tin, để chúng ta có thể nắm vững được, để có thể hy sinh; khi có đức tin và lý trí sẽ làm được. 

Ngày hôm nay, Mùa Chay đã có bao nhiêu anh chị em trong nhóm, đã có biết bao nhiêu người bắt đầu đã tập tành, họ đã làm được. Bởi vì con người không dễ để chịu đựng đói khát, không dễ để chấp nhận những điều ngược ý, không dễ để đối diện với tất cả những gì mà mình bị oan ức. Nhưng đây là những điển hình Chúa đang chỉ cho con trong Chặng Đàng Thánh Giá thứ ba để chúng con thấy sự hy sinh của Chúa và sự tập tành của Chúa dành cho chúng con từng mỗi một giai đoạn. Bởi vì thế giới của con người vì tham lam, vì ham ăn, vì ích kỷ, vì tất cả những gì nơi cá tánh bản ngã đều làm cho chúng con không đi đúng đường lối mà Chúa muốn chúng con triệt để từ bỏ để thân xác nhẹ nhàng hơn.

Vì đời sống con người như Chúa nói, ” Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” Và đây cũng là điều mà thế giới đã luôn vấp ngã, cho nên Chúa muốn chúng con đi sâu vào để hiểu rõ mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá mà loài người của chúng con luôn vấp ngã vì tội, để chúng con nhận những gì của ngày hôm nay. 

Những ngày vừa qua là những ngày cực cùng, là những ngày đại nạn nơi chúng con cư ngụ và cũng là một đại nạn cho toàn thế giới với những điều thất vọng mà chúng con đã chứng kiến trong những ngày tháng gần nhất.

Nhưng chúng con làm gì được với sức lực của mình, chúng con làm gì được với những gì ước mơ không thành sự thật? Nhưng Chúa đã đi trước chúng con và đã cho chúng con biết ý nghĩa của từng giai đoạn một khi chúng con đang thất vọng hay đang thất bại, chỉ nằm trong những ngày tháng giới hạn mà chúng con không nghĩ đến những việc của tương lai và những việc hy sinh của Thiên Chúa, bước đầu chính là sự làm gương. Điều cần nhất khi chúng con đã đi vào một thời điểm với sự thất vọng thất bại, chúng con đã cột mình lại và đã chỉ nghĩ những gì trong một giới hạn khi chúng con đòi hỏi những việc với những sự hợp lý của trần gian, cho nên chúng con không hiểu được những gì tốt đẹp trong tương lai mà Chúa muốn chúng con tin và thực hành.

Chúa đã ngã xuống đất lần thứ nhất như đang chờ đợi, và nhắc nhở chúng con sự hy sinh của Ngài là một sự quan trọng để giúp chúng con đứng dậy, vì thế giới này sẽ đi vào của những ngày cực cùng đau khổ, những ngày biến loạn, những ngày chiến tranh, những ngày đói khát, những ngày với dịch bệnh và những ngày với biến cố bất ngờ.

Đây là cơ hội để chúng con nhìn thấy được rằng dù chúng con như thế nào trong cuộc sống của trần gian Chúa vẫn là một Thiên Chúa chờ đợi, Chúa vẫn là một Thiên Chúa ngã vì chúng con, để nâng chúng con đứng dậy đi cùng với Ngài. Đoạn đường thập tự giá năm xưa Ngài cô đơn lặng lẽ nhưng đoạn đường thập tự giá hôm nay, và thế kỷ này Ngài muốn chúng con hãy nắm lấy tay khi Ngài quỵ xuống không còn sức. Chính sức mạnh nơi Ngài là khi chúng con nắm lấy tay của Ngài bước đến với Ngài, và hiểu được ý nghĩa khi Ngài ngã xuống đất để giúp chúng con đứng dậy.

Chúng con phải tiếp tục bước đi với Ngài trong cuộc sống mỗi ngày của mỗi người bằng sự phó thác, bằng niềm tín thác, bằng sự trông cậy, để bước qua những ngày tháng gian nan, nhưng cuối cùng có Ngài chúng con nhất định sẽ cảm nghiệm được ý nghĩa mà Chúa đã dành cho chúng con để được tái sanh với Thiên Chúa, mà Ngài đã dành một cách đặc biệt qua Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con trong Chặng Đàng Thánh Giá thứ ba.

Nơi Thứ Bốn: Đức Mẹ Gặp Đức Chúa Giêsu Vác Thánh Giá 

Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ chứng kiến Chúa trong Chặng Đàng Thánh Giá thứ tư, Chúa cô đơn, Chúa quằn quại với thập tự giá nặng, với những vết thương tê tái đau đớn. Mẹ quá yếu sức, dõi mắt nhìn với cặp mắt cảm thông, với cặp mắt để có thể nhìn Ngài một chút nào đó như một nguồn an ủi. Ngài cảm thấy như hoàn toàn đã bị bỏ rơi. Nhưng khi Ngài nhìn thấy Mẹ, cặp mắt của Mẹ, trái tim của Mẹ và trái tim của Chúa như kết hợp với nhau; Mẹ như đứt đoạn từng đoạn ruột. Trái tim của Mẹ như rỉ máu khi nhìn thân xác của Đức Giêsu với cây Thập Tự Giá nặng nề, và quân dữ cứ tiếp tục hành hạ, đánh đập và đem đi giết. Lòng Mẹ đau đớn như dao cắt, những cảm giác này ai có thể thấu hiểu?

Một người Mẹ của trần gian khi thấy con mình chỉ có một chút tai nạn thì đã quá đau đớn như gào thét, tìm đủ mọi cách để cứu con, nhưng Mẹ Maria đều chịu đựng tất cả, tan nát cõi lòng, trái tim rướm máu, đứt từng đoạn ruột. Nhưng Mẹ biết rằng Chúa Giêsu Ngài đến với thế gian là một công trình vĩ đại của Đức Chúa Cha, là Con của Mẹ trong thân xác, hạ thế là một con người, nhưng trong Ngài là một Thiên Chúa uy quyền, Ngài đến thế giới để chuộc tội cho nhân loại. Mẹ hoàn toàn ghìm đi tất cả những gì trong Mẹ, một cảm giác mà con người luôn cho đó là luật tự nhiên.

Đây là những điều mà chúng ta không thể diễn tả được tấm lòng yêu thương vô bờ bến của Mẹ khi nhìn thấy Con của mình tan nát cả mình ra, với những điều ở trong cảm nghiệm, với một sứ vụ vô cùng cao trọng để cùng với Ngài trên những đoạn đường thập giá.  Mẹ nước mắt tuôn trào nhưng không một lời than van, tất cả đều dâng trọn cho Thiên Chúa Cha để trọn vẹn với Con của Mẹ trên đoạn đường thập tự giá. Trên 2000 năm Mẹ đã biết điều này sẽ xảy ra cho thế hệ hiện tại, cho muôn thế hệ và cho thế hệ của ngày hôm nay.

Lạy Mẹ Maria, những gì mà Mẹ đã làm và đã ghi khắc điều đó mãi mãi trong trái tim của Mẹ kể từ khi Tiên tri Simêon bắt đầu đã nói và loan báo trước khi Mẹ đưa Chúa Giêsu vào đền thờ. Ngày hôm nay Mẹ chứng kiến trong Chặng Đàng Thánh Giá thứ tư như một điều rõ ràng; những năm tháng âm thầm đó đã trở thành những ngày hiện thực. Mẹ chỉ một lòng xin vâng, tiếng “Xin vâng” với Đức Chúa Cha qua Thiên thần Gabriel năm xưa và cũng tiếng xin vâng với những giọt nước mắt của trái tim Mẹ hôm nay, với những cảnh tượng khi nhìn thấy Chúa.

Chúa đã nhìn thấy Mẹ, như một nguồn an ủi, hai đôi mắt, hai trái tim quyện lại với nhau như một vết thương đau đớn mà chỉ có hai người thấu hiểu để tiếp tục vác trên đoạn đường, để gánh vác cho thế giới của nhân loại, gánh vác cho mỗi một tội, gánh vác cho chúng con ngày hôm nay. Hôm nay thế giới vẫn chưa tỉnh thức, vẫn chưa cảm nhận được những đoạn đường đau đớn đó. Sự hy sinh của Mẹ để cho chúng con có được ngày hôm nay, sự chọn lựa của nhân loại với những ngày khước từ Thiên Chúa, từ chối sự chỉ dạy của Mẹ, từ chối sự viếng thăm của Mẹ.

Hôm nay chúng ta đang chứng kiến những gì đang xảy ra, chúng ta thật nghẹn ngào. Chúng ta có thể nhìn nhưng không thể làm gì được, là bởi vì thế giới chúng ta đã mắc phải những tình trạng với lưới bẫy tinh vi và khéo léo, đa số chúng ta không đủ tin và chúng ta không cầu nguyện, chúng ta không gặp gỡ Chúa bằng đời sống mà Chúa dành cho chúng ta qua sự hy sinh mà Mẹ đã hoàn toàn kết hợp.

Mẹ âm thầm đi từ đất nước này đến đất nước kia, âm thầm đi nhắn gởi từng đứa con, nhắn gởi từng tông đồ, nhắn gởi từng tội nhân, nhắn gởi từng nạn nhân, nhắn gởi từng hối nhân, nhắn gởi từng chứng nhân, nhắn gởi từng mỗi một người có chức vụ, với thân xác nhưng tinh thần có sự quyết định và có sự chọn lựa. Mẹ luôn nhắn gởi tất cả chúng con hãy quay về với Chúa: hãy sám hối ăn năn, hãy đền tội để được tha thứ, để được đến với Lòng Thương Xót của Chúa, qua ý nghĩa của Chặng Đàng Thánh Giá thứ tư mà Mẹ kết hợp với Chúa Giêsu để cứu thế giới ra khỏi vòng vây của tội lỗi, để con người được trở về và làm hòa với Thiên Chúa.

Nhưng đến thế kỷ hôm nay, dầu có trên thế giới nhưng đa số chúng ta vẫn là những ngày chứng kiến, vì số đông chúng ta thật sự sống một đời sống của thế trần. Những gì trong thiêng liêng mà Thiên Chúa dành cho chúng ta qua cuộc tử nạn và Mẹ đã tìm cách để giúp chúng ta, để sống một đời sống đức tin trong hiện thực, chứng minh bằng sự quyết tâm chắc chắn chúng ta không rơi vào tình trạng này. Sự thiện đã bị đàn áp, sự thiện đã bị bỏ rơi, sự thiện đã bị bắt nạt, và sự thiện đã chịu thiệt thòi như Chúa đã thiệt thòi năm xưa.

Trái tim Mẹ cũng chịu thiệt thòi nhưng Mẹ không bỏ cuộc, Mẹ không bỏ cuộc vì Mẹ biết thế giới của thiên đàng do Đức Giêsu đổi về bằng giá Máu, đổi về những Chặng Đàng Thánh Giá đau đớn cực cùng, và đổi về bằng chính tình yêu. Mẹ không bỏ cuộc, tiếp tục đi tìm những đứa con, Mẹ tiếp tục âm thầm dạy dỗ cho những đứa con, Mẹ tiếp tục tìm cách để giúp cho những người tin và thực hành. Ngày hôm nay những gì con người chọn, con người đã lựa chọn tinh vi khéo léo của thời đại thực tế và để cho cuộc sống tiền tài danh vọng, khát vọng đã làm chủ cuộc đời của chúng con hiện thực. 

Đã đến lúc những gì chúng con trong sự bất chính thì phải có giá để đối diện và trả với chính nó. Nhưng Mẹ vẫn là một người Mẹ hiền từ, tiếp tục dẫn dắt, tiếp tục nhắn gởi, tiếp tục dạy dỗ, để chúng con thấy được sự hiện diện, dù là khó khăn bao lâu Mẹ cùng đi với chúng con, với những điều cam go đau khổ. Bởi vì chúng con chọn lựa nhưng Mẹ vẫn tiếp tục âm thầm để dẫn dắt chúng con.

Vì đây là sự quyết định cuối cùng của mỗi một tội nhân với sự chọn lựa nơi con người khi còn trong thân xác và hơi thở. Tất cả những gì mà Thiên Chúa đã làm và Mẹ đã làm một cách trọn vẹn hoàn tất với một chương trình ban đến cho con người để cứu sống họ, linh hồn và thân xác họ. Đây là quyết định cuối cùng của mỗi một người chúng ta, những gì của ngày hôm nay chúng ta chỉ có một điều duy nhất là chấp nhận, nhẫn nại, hy sinh.

Chúng ta hãy suy niệm những điều mà Chúa Giêsu đã chịu và Con Mẹ đã chịu với sự hợp tác của Mẹ, để chúng ta sám hối thật lòng, chúng ta trở về thật lòng, và chúng ta quyết tâm từ nơi tâm hồn, từ nơi trái tim, từ những việc nhỏ nhất cho những đến những việc lớn lao nhất, để xin được bù lấp, xin được đền tội, xin được nói thay cho số chung trong nhân loại ngày nay, nói thay cho những kẻ đã phản bội Chúa, nói thay cho những dân thánh nhưng không nhận ra mình là dân thánh của Chúa, và cuối cùng đã sa đọa trong tội lỗi. Dù đó là những quan quyền chức vụ, hãy thay họ, thay họ để thực hành như Mẹ dạy. Bởi vì Mẹ kêu mời họ vì họ sẽ không có một nơi nào nương tựa, vì giá Máu của Đức Giêsu, Con Mẹ, có giá trị nhưng con người không đón nhận thì linh hồn họ sẽ đi về đâu?

Cho nên, ngày hôm nay những gì chúng ta cần làm, những gì chúng ta cần quyết tâm đó là niềm tin để tiếp tục cầu xin, niềm tin để tiếp tục thực hành như chính Mẹ dạy chúng ta, để chúng ta xin với Thiên Chúa thay đổi lòng của con người, thay đổi những anh em đồng loại đang sống trong tội, nuôi tội, dưỡng tội, với tội. Họ không còn nhìn thấy một Đấng Thiên Chúa vì họ, một người Mẹ dấu yêu đang tuôn trào nước mắt vì họ khi thời gian còn cho phép.

Xin cho chúng ta trong Mùa Chay này hãy cầu nguyện thật sự những gì mình đang thấy, những gì đau lòng, những biến cố, những dịch bệnh, những điều mà chúng ta là những nạn nhân đang chịu đựng, là những người vô tội đã ra đi và đã chết, và còn những tội nhân sám hối ăn năn. Nhất định Mẹ còn ở lại, và công cuộc cứu độ vẫn còn rõ ràng, cho nên chúng ta hãy xin và chúng ta tin Mẹ sẽ có cách cứu thế giới, Mẹ sẽ có cách cứu chúng ta.

Hãy tin tưởng những điều đó mà thi hành những điều cần thi hành bắt đầu trong Mùa Chay của chúng ta hôm nay. Đây là một năm mà chúng ta cảm nghiệm sâu thẳm nhất với những điều thất vọng, thất bại và những biến cố xung quanh, chúng ta mới có cơ hội cùng nhau để cảm nghiệm những sự lớn lao này, mà Mẹ đã ban tặng cho chúng ta, cứu chúng ta, cứu thế giới và dành cho một trái đất chờ đợi những ngày mới mẻ. Đức Chúa Cha sẽ không bao giờ từ chối những lời chúng ta cầu xin qua công cuộc cứu độ của Con Ngài, qua Ái Nữ mà Ngài yêu thương vẫn ở lại với chúng ta trong thế giới này.

Chúng ta cùng với Mẹ và hiệp với Mẹ để xin Chúa can thiệp cho chúng ta. Hãy tin những gì ngày hôm nay và quyết tâm nhất là sự trở về của chúng ta, quyết tâm bằng tiếng nói, bằng lời nói thay, bằng tất cả những gì đang chứng kiến để được xin Chúa thứ tha và xin Chúa can thiệp.

Nơi thứ năm: Ông Simon Vác Thánh Giá Đỡ Đức Chúa Giêsu

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simon vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi! Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh Giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy. 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin lỗi Chúa, chúng con muôn vàn lần xin lỗi Chúa. Dù có xin lỗi, dù có trở về chúng con thật sự cũng không xứng đáng, bởi vì Chúa đã từng ở giữa nhân loại trên 2000 năm, đem giáo lý, đem chân lý giảng dạy, đem Tin Mừng và làm biết bao phép lạ để chữa lành cho nhân loại, từ bệnh tật thể xác cho đến linh hồn, và ban cho chúng con đức tin, dựa vào lời Chúa để được sống.

Biết bao nhiêu người theo Ngài, Ngài chữa lành bệnh và cho kẻ chết sống lại. Đã biết bao nhiêu người chứng kiến điều đó, nhưng đến khi Ngài đi vào đoạn đường thập tự giá thì cuối cùng không có một người thật sự tin để vác đỡ thánh giá cho Chúa, mà lại là một Simon, kẻ ngoại. Chắc chắn là sự miễn cưỡng, không thấu hiểu và cũng không thấm hiểu một Đấng vô tội đến với thế gian cứu những người chưa biết, những người được biết và ngay cả những người ngoại giáo, nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa dành công cho Simon.

Hôm nay, xin cho chúng con bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỷ, Chúa đã dành cho chúng con biết bao đặc ân bằng tình yêu, bằng ơn sủng, bằng những điều cao cả tuyệt vời mà Thiên Chúa dành cho nhân loại qua bao thế hệ. Chúng con cũng mang tâm tình thờ ơ cũng không khác gì kẻ ngoại giáo năm xưa, chính ông đã vác đỡ thập giá cho Chúa nhưng không phải là những người thấu hiểu.

Hôm nay chúng con đã có bao lần trong cuộc sống hiểu được thập giá, hiểu được những điều mà chúng con muốn vác? Chúng con cũng không khác biệt gì như kẻ ngoại giáo, vì lòng của chúng con khô khan, lòng của chúng con ích kỷ, lòng của chúng con có biết bao nhiêu điều, xin và được thì chúng con vui mừng, còn nếu chúng con xin nhưng không được thì chúng con đi vào sự tiêu cực, đang quằn quại, đang trách móc và còn rất nhiều điều không khác gì và tệ hơn kẻ ngoại đạo.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa không trách tội vì chúng con yếu đuối trong giới hạn của sự hiểu biết, đức tin thì quá non nớt cho nên chúng con không thấu hiểu được những điều mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con. Qua cuộc tử nạn, Ngài cho chúng con được nhìn thấy những việc mà chúng con xin được là một môn đệ của Chúa, là một giáo dân của Chúa và là dân thánh của Chúa hãy vác thập tự giá bằng con tim, hãy vác thập tự giá với những gì đang có trong cuộc sống của mình trong sự suy niệm.

Hãy cảm nhận được những gì mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con trong sự khó nhọc, đau khổ trên đoạn đường thập tự giá mà Ngài cần có một người để nâng đỡ, Ngài cần có một người đỡ thập tự giá vì quá yếu nhọc, bước chân không còn có thể bước đi một cách mạnh mẽ, dù rằng Ngài rất mong muốn để tiến mạnh đến đồi Canvê. Cuối cùng, lý hình họ không phải là một người tốt chọn người để giúp, vì họ sợ Chúa Giêsu chết dọc đường họ sẽ không hoàn tất và không treo Ngài như đã được định đoạt trên thập tự giá, là án tử hình của những kẻ có tội. 

Nhưng Chúa là Đấng vô tội, xin cho chúng con suy niệm những điều này; đã bao lần chúng con cũng giống như Simon. Quả thật, chúng con đã vác nhưng lòng của chúng con không thật sự cảm nghiệm được tình yêu. Khi chúng con vác thập tự giá chúng con thật sự không hiểu ý nghĩa của chiều sâu; khi thánh giá đến với chúng con dường như chúng con đẩy xa, sợ hãi và chúng con than van trách móc. Chúng con đã bao lần trong tình trạng này, dù thánh giá Chúa gởi đến để nhắc nhở trên đoạn đường thập tự giá. Chúa cần Simon của thời nay, Chúa cần Simon cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, Chúa cần một Simon hiểu được gánh nặng ngày xưa mà Chúa muốn cho những người hôm nay được cảm nghiệm để họ nhận ra được tình yêu mà Chúa dành cho chúng con, và Chúa cũng muốn chúng con đáp lại bằng tình yêu mà Chúa dành cho chúng con.

Dù không thể nào tương xứng và cũng không thể nào xứng đáng, nhưng ít nhất chúng con hiểu được đoạn đường thập tự giá để nhắc nhở cho mình dừng lại, nhắc nhở cho những điều mà con người phải đi đến những Chặng Đường Thánh Giá mới có thể thấu hiểu những gì mà mình đã có do Đức Giêsu ban đến. Ngài cần chúng con như một Simon, Simon với trái tim chấp nhận để đỡ cho Ngài, và Simon khi đỡ thánh giá đó chúng con thấu hiểu được một Đấng Thiên Chúa đã hy sinh cho chúng con bằng mọi giá. Hôm nay Ngài vẫn tiếp tục hy sinh chờ đợi chúng con trong sự trưởng thành, trở về và chọn lựa thập tự giá, không than van, không trách móc và không quằn quại để mất đi đức tin. 

Chúa là một Đấng Thiên Chúa đã chịu chấp nhận tất cả, để hy vọng rằng cuộc sống chúng con trở nên có ý nghĩa, giá trị khi chúng con hiểu được đoạn đường thập tự giá mà Ngài muốn Simon của thời nay có thể thấu hiểu được để hân hoan khi được vác thập tự giá. Thập tự giá sẽ đi với Ngài, và Ngài không cô đơn như những ngày tháng trên 2000 năm trước, mà Ngài có những kẻ tội nhân như chúng con thấu hiểu được thế giới của loài người nhân loại. Còn ngoài ra không có một nơi nào có sự thật của tình yêu, không một nơi nào để nương tựa khi chúng con vấp ngã, khi chúng con đau khổ, khi chúng con rớt vào những dịch bệnh và rớt vào những tình trạng với biến cố như hôm nay.

Xin Chúa giúp chúng con, thêm sức cho chúng con nhận và hiểu được ý nghĩa của Chặng Đàng Thánh Giá thứ năm mà ông Simon vác đỡ cho Đức Chúa Giêsu. Xin cho thánh giá của ngày hôm nay chúng con đang gặp, để chúng con cần phải hiểu một sự thâm sâu có Chúa bên cạnh;  sự nặng nề Chúa đã vác đến nỗi đã quá cực nhọc  và không còn sức lực để tiến bước, nhưng nhờ chính Simon – Simon của năm xưa và Simon của thời nay – đã biết sám hối ăn năn, thì chính thập tự giá kia đã đỡ một phần nào cho Chúa, để chúng con được đồng hành, để trở thành những con người hiểu biết và trở về với Chúa bằng sự quyết tâm, bằng sự tình nguyện, bằng những ngày tháng mà chúng con chứng kiến hôm nay không một nơi nào ngoài Thiên Chúa ra.

Vì đoạn đường Thập Tự Giá đáng chính chúng con phải đi, đáng chính chúng con phải chịu, nhưng hôm nay Ngài đã vác tất cả cho chúng con và chúng con chỉ là một Simon đỡ một cách nhẹ nhàng mà thôi. Xin hãy trưởng thành để hiểu được và đi ra những ngày tối tăm, đi ra những ngày giới hạn trong cuộc sống, với sự hiểu biết ích kỷ, đi ra với tất cả những điều đoán xét, đi ra với tất cả những điều đau khổ buồn phiền trong cuộc sống, và đứng dậy để vác thập giá.

Đức Giêsu chờ sự thiện nguyện của trái tim mình thì cuộc sống sẽ trở nên đổi mới hơn, cuộc sống sẽ có niềm hy vọng hơn, cuộc sống phải được quyết định để thế giới này không điều gì có thể làm cho chúng con sa ngã, không điều gì làm cho chúng con phải đi vào với những ngày tiêu cực hay những ngày vô vọng. Hãy nhìn vào đoạn đường đau khổ của Chúa, sự chịu đựng của Chúa, để xin cho chúng con quyết tâm trở thành một người thật sự hiểu ý nghĩa để vác đỡ Đức Giêsu trên đoạn đường thập tự giá.

Ngài muốn nhìn chúng con đi trong những ngày biến cố như hôm nay, bước từng bước một trong ý nghĩa mà chính Chúa muốn chúng con, để chúng con hiểu và trưởng thành, vững vàng với đức tin và không lay chuyển với bất cứ hoàn cảnh nào. Vì phải đến đỉnh đồi Canvê chúng con mới thấy được sự chiến thắng của Đức Giêsu Kitô qua cái chết của Ngài, để chúng con được sống và sống một cách sung mãn; trước khi sung mãn phải bước qua những đoạn đường thập tự giá như chúng con đã đi, đang đi và sẽ còn đi.

Nơi thứ sáu: Bà Veronica Trao Khăn Cho Đức Chúa Giêsu Lọt Mặt

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu mà thấy cả và mình máu chảy ra thì trao khăn cho Người lau mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Lạy Chúa Giêsu, vào thời đại ban đầu khi Chúa chịu qua những đoạn đường thập tự giá, đặc biệt Chặng Đàng Thánh Giá thứ sáu, như muôn thế hệ, bao thời đại và đặc biệt thế kỷ hôm nay thật sự đã có một người phụ nữ đã không sợ lý hình cũng không sợ sự bắt bớ cấm cản, nhìn thấy khuôn mặt máu me của Ngài bà đã mạnh dạn tiến đến để lau mặt cho Chúa. Điều đó xuất phát từ một trái tim yêu với một sự cảm thông, xuất phát từ một đức tin mạnh mẽ. Đó là thế giới đầu tiên, dù là một số rất ít nhưng vẫn có và xuất phát từ một người phụ nữ.

Ngày hôm nay, xin cho chúng con suy niệm điều này để được biết Chúa Giêsu năm xưa trên đoạn đường Ngài chờ đợi những khuôn mặt, những đôi mắt với sự cảm thông, nhưng rất ít; chỉ có Mẹ của Ngài, chỉ có những môn đệ thân tín của Ngài và một người phụ nữ xa lạ nhưng bà ta đã mạnh dạn thực hành điều này. Cho nên, ngày hôm nay dù rằng thế giới đã quá đông trong nhân loại không hiểu được, đã từ chối tình yêu của Chúa và chẳng bao giờ cảm nhận được những việc bé nhỏ tỉ mỉ này nhưng nói lên một điều gì đó với một sự quyết tâm mạnh mẽ, bằng một sự đơn sơ như những việc làm như bà Veronica. 

Lạy Chúa, thật đã quá trễ và quá muộn đối với chúng con, nhưng Chúa vẫn chờ đợi chiếc khăn đó, khuôn mặt đó và sự cảm thông đó nơi chúng con từng người hôm nay, để nói với Chúa, để lưu niệm lại những ngày đi qua trên 2000 năm trước. Chúa vẫn chờ đợi những cái khăn nơi bàn tay của những môn đệ hôm nay; những cái khăn đó thật sự xuất phát từ trái tim và đến với tâm tình để lau giọt nước mắt, lau những giọt máu được nhỏ trong trái tim, bởi vì thế giới nhân loại đa số hôm nay phản nghịch, từ chối, xúc phạm và Chúa đang chờ đợi.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa, ít nhất trong giòng lịch sử cũng có một gương sáng qua bà Veronica, được ghi chép trong 14 Chặng Đàng Thánh Giá mà Đàng Thánh Giá quan trọng này như một lịch sử để cứu thế giới của loài người nhân loại. Xin cho chúng con trở thành những cái khăn sạch để có thể đến với Chúa, với những giòng nước mắt tuôn rơi một cách thiêng liêng, và cũng là những giòng nước mắt tuôn rơi nơi trái tim của chúng con khi nhận ra tình yêu của Chúa, nhận ra sự chịu đựng của Chúa, nhận ra sự chờ đợi của Chúa, để chúng con cũng lau khuôn mặt của Chúa một cách thiêng liêng qua Thánh Thể, lau khuôn mặt của Chúa khi chúng con đón rước Chúa vào lòng, và cũng lau khuôn mặt của Chúa khi người ta nhốt Chúa trong nhà tạm khi Ngài muốn gặp gỡ chúng con.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, xin cho chúng con suy niệm những điểm này để nhìn thấy được rằng chỉ một cử chỉ bé nhỏ đó Chúa đã ghi khắc và Chúa đã dành cho bà được ghi chép trong 14 Chặng Đàng Thánh Giá để cho thế giới được biết, được nghe. Chúa là một Thiên Chúa không đòi hỏi quá nhiều nơi con người, Chúa chỉ muốn chúng ta qua những cử chỉ bé nhỏ, trong một cách thiện nguyện đơn sơ và bình thường nhưng nói lên lòng cảm mến, lòng tri ân, lòng gần gũi và cũng là sự cảm nhận với những điều mà Chúa dành cho chúng con hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có một lòng tin mạnh mẽ vì đã quá nhiều điều Thiên Chúa làm cho chúng con, đã quá nhiều điều Chúa tỏ hiện cho mỗi một anh chị em con. Chúa đã dành cho chúng con trong những giây phút mà chúng con, ngay từ lúc ban đầu cũng ngoan cố cứng lì chai đá, là những ngày sống trong tội lỗi và không biết mình đang sống trong tội lỗi.

Đã mười năm trôi qua, có biết bao nhiêu điều xảy ra, có biết bao nhiêu điều Chúa đã dành cho chúng con và dắt dìu từng người một, để hôm nay chúng con có một tập thể, có một nhóm nhỏ hằng ngày, dù là đơn sơ bé nhỏ nhưng Chúa ở cùng chúng con, để có bình an, để có niềm vui, để có sự sống và có niềm hy vọng. Có biết bao biến cố xảy ra, nhưng chúng con vẫn còn có nhau và bên nhau.

Xin cho chúng con trở thành những cái khăn thật sự, những cái khăn bằng đức tin, những cái khăn thật sự để chuẩn bị một tâm hồn trong sáng, để có thể được lau trên khuôn mặt của Chúa khi chúng con đến thăm viếng Ngài bằng những lời cầu xin, bằng những giây phút thật sự của trái tim mình, bằng những lời thiết tha hàng ngày trong sự đơn sơ bình thường, để có thể lau khuôn mặt của Chúa, với mồ hôi, với vết máu vì sự chờ đợi mong mỏi.

Ngày hôm nay Ngài vẫn chờ đợi chúng con, cặp mắt năm xưa trong sự tìm kiếm đó lại tìm kiếm được ngày hôm nay; dù là chúng con thiếu sót bất xứng nhưng chúng con nhìn được khuôn mặt qua chiếc khăn mà Chúa đã dành cho bà Veronica năm xưa, Chúa cũng dành cho chúng con một cách thiêng liêng hôm nay. Chúa thật sự đến thăm chúng con, Chúa ở cùng chúng con, và Chúa đã dành cho chúng con sự gần gũi này.

Xin cho chúng con đừng đánh mất vì những yếu đuối thấp hèn của mình, xin cho chúng con hãy để điều đó quan trọng hơn tất cả những gì trong cuộc sống của con người. Đó là những điều của thế giới luôn đặt cho chúng con có một ranh giới khi chúng con tự ái, khi chúng con phiền muộn, hay khi chúng con đã gặp phải những điều gì đó trong đời sống nội tâm.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, xin đừng để chúng con đánh mất những gì rất quan trọng mà Chúa đã dành cho chúng con trong những tháng năm vừa qua. Xin hãy chôn vùi tất cả những gì không vui trong cuộc đời, những sự thất bại, những điều mà chúng con đang ê chề giữa cuộc sống của nhân loại ngày nay qua những điều chứng kiến, để chúng con tìm lại những gì có thể làm được, bằng một chiếc khăn, để chúng con có thể được lau cho Chúa khi ngoài kia người ta bỏ rơi Ngài, khi hôm nay thế giới vẫn tiếp tục từ chối Ngài, vẫn tiếp tục xúc phạm đến Ngài, nhưng vẫn còn có những người con bé nhỏ đơn sơ chất phát bình thường. Dù rằng họ không tài giỏi nhưng chính những lời thiết tha hằng ngày với những giây phút bên cạnh của Chúa như chiếc khăn để học hỏi nơi bà Veronica, để chính chiếc khăn đó tạo thêm đức tin, tạo thêm lòng tín thác, tạo thêm lòng yêu mến, tạo thêm một nguồn an ủi mà chúng con xin được dâng lên Thiên Chúa.

Xin cho trái tim mỗi một người được mở ra trong Mùa Chay của năm nay, để những gì chúng con cần làm cho Chúa, qua những việc đơn sơ bình thường trong sự quyết tâm, trong thầm lặng im lặng, để dâng lên Ngài như một chiếc khăn xin được lau mồ hôi máu, xin được lau với sự chờ đợi mòn mỏi của một Đấng Thiên Chúa nơi nhà tạm, qua Thánh Thể và còn qua rất nhiều điều trong cuộc sống, qua những khuôn mặt anh chị em đang gặp những biến loạn hôm nay, qua những người với những ngày đang đau khổ với những biến cố họ đang gặp.

Xin giúp chúng con sống được điều đó, xin giúp chúng con làm được điều đó, xin giúp chúng con qua những khuôn mặt của anh chị em để chúng con nhìn thấy Chúa trong họ mà làm được. Vì Chúa chúng con mới làm được, vì Chúa chúng con mới bỏ qua được, vì Chúa chúng con mới thực hành được. Còn đối với con người và con người không dễ thông cảm cho nhau, không dễ tha thứ cho nhau và không dễ sống thật lòng với nhau, vì có rất nhiều điều trong cuộc sống tự ái kiêu căng, vì có rất nhiều điều mà chúng con không thể bước qua được với ranh giới này. Xin Chúa giúp chúng con để chúng con tập sống để xứng đáng mỗi ngày với những ân huệ được ban và được cho.

Nơi Thứ Bảy: Đức Chúa Giêsu Ngã Xuống Đất Lần Thứ Hai

Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

Lạy Chúa, quá yếu sức, dường như không còn sức lực để tiếp tục bước từng nấc thang để đến đồi Canvê; Ngài đã gượng gạo bước đi từng bước một, thân xác dường như đã quá rũ rượi nhưng tinh thần thì Ngài luôn cương quyết một đích. Đời sống của loài người chúng con đã bao lần gục ngã, đã bao lần xúc phạm, đã bao lần vô tình cũng như cố ý. Chúng con dường như mất hy vọng, chúng con không còn hy vọng hay chúng con đã tự tuyệt vọng để đi vào con đường tự do nơi đời sống tội lỗi.

Đã biết bao nhiêu người kết thúc cuộc đời của mình khi họ không còn một nơi nương tựa, chán nản hay gặp những sự khó khăn ở trong cuộc sống. Chúa hiểu được đoạn đường này. Những điều mà Chúa đã chịu đựng, dù là hết hơi và kiệt sức nhưng Chúa vẫn gượng, dù là té ngã lần thứ hai. Trên bước đường mà Chúa đang nói về sự thiêng liêng nơi đời sống chúng con; đã bao lần chúng con cũng gục ngã trên đường đời, đã bao lần chúng con đã hoàn toàn hy vọng nơi đời sống của trần gian và cuối cùng đã mang đến cho chúng con sự bại hoại, thất bại và thất vọng bao lần.

Có những lúc chúng con không biết Chúa, hay từ chối Chúa, và chúng con không nhận ra Thiên Chúa ở bên cạnh. Những đoạn đường thập tự giá, những đoạn đường mà Ngài đã dành cho chúng con và chuẩn bị trước cho chúng con, vì Ngài biết được quá khứ hiện tại, lẫn cả tương lai. Nhưng chúng con thì chỉ biết trong giới hạn của chính mình trong hiện tại. Khi chúng con thành công thì chẳng nhớ đến Chúa, chúng con thất vọng và đau khổ thì cầu xin và khi được dường như chúng con cũng quên Chúa bao lần. Con người của chúng con dễ phản bội, dễ từ chối, nhưng Chúa là một Đấng Thiên Chúa trung thành và luôn yêu thương.

Những điều mà Ngài chịu đựng hôm nay, sự đau khổ cực cùng đó Ngài như nhắc nhở chúng con. Lần ngã thứ hai này như Chúa đang nhắc nhở chúng con đừng bỏ cuộc, hãy nắm lấy tay Chúa; hãy tin tưởng rằng Chúa đến để cứu chúng con và cứu những kẻ có tội. Đừng bỏ chính mình và đừng liều mình đi để mất đi một niềm hy vọng vô cùng lớn lao mà Chúa đã hoàn toàn ngã gục để cứu lấy chúng con để ôm lấy chúng con và nắm lấy chúng con.

Dù là những giây phút còn lại của cuối cuộc đời mình, sự cương quyết đó để giúp chúng con hiểu được ý nghĩa Chúa đã đau đớn quằn quại và kiệt sức nhưng vẫn tiếp tục gượng để vác thập tự giá vì chúng con. Thập tự giá đó chính là chúng con, là những tội nhân như chúng con qua muôn thế hệ, đặc biệt thế hệ của ngày hôm nay. Con người của chúng con đã rơi vào sự trầm luân trầm trọng của tội lỗi, mà chúng con hoàn toàn không hiểu cũng không biết, vẫn còn hiên ngang, vẫn còn ngông cuồng tự đại, vẫn còn tự ái, tự cao tự đại, vẫn còn ngạo nghễ.

Chúa đã biết những điều này đã làm cho chúng con hủy mình đi, làm cho chúng con đã đi vào những ngày lầm lẫn trong tội. Chính vì những điểm đó mà Ngài đã hoàn toàn té xuống để đỡ chúng con đứng dậy, để nâng chúng con đứng dậy. Mục đích mà Ngài vẫn nhắc đi nhắc lại Ngài đến để cứu những kẻ tội lỗi. Những ai nghe, những ai trở về và những ai cảm nhận thì chúng ta đã nhận ra được cái té của Chúa để nâng chúng ta đứng dậy, thì hôm nay những người đang té chúng ta cũng phải có trách nhiệm để giúp cho họ đứng dậy.

Đứng dậy bằng cách nào? Không phải bằng sức lực chúng ta; chúng ta không có gì để có thể làm cho người khác trở lại, mà chúng ta chỉ biết một điều duy nhất là chúng ta suy niệm và cảm nhận những gì Chúa ban cho chúng ta bằng sự cầu nguyện, bằng những sự hy sinh, bằng những sự thực hành hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta tập đời sống nhân đức thật lòng trong trái tim mình và tập sự vững vàng trong đức tin. Chúng ta biết điều đó nhưng chúng ta làm chưa được, cho nên đây là điều Chúa muốn chúng ta sự té ngã của Chúa để nâng chúng ta đứng dậy và cho chúng ta được đi với Ngài.

Hôm nay chúng ta hiểu được ý nghĩa của lần té thứ hai là Chúa muốn chúng ta cũng phải nâng đỡ những người anh chị em khi họ đang té ngã và họ cũng không biết như thế nào để đứng dậy. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được vai trò và sự giá trị mà Chúa đã nâng chúng ta ngay từ lúc đầu, thì hôm nay xin cho chúng ta hãy quyết tâm để làm sao có thể nâng được anh chị em mình, nâng được anh em mình, để đi trên những chặng đàng cuối cùng của cuộc đời họ và cũng là cho chúng ta có cơ hội để giúp họ trong những ngày tháng mà Chúa muốn chúng ta và Chúa qua chúng ta để giúp cho những người anh chị em trong những việc chúng ta có thể làm được với vai trò trong hàng ngũ của tông đồ. 

Xin hãy đứng dậy! Hãy vững vàng và hiểu mình là ai và điều gì mà Chúa mời gọi, điều gì hôm nay được cảm nghiệm và suy niệm trong Mùa Chay. Qua những biến cố này chúng ta thật sự đứng dậy chưa, đức tin chúng ta thật sự trưởng thành chưa? Chúng ta phải làm được điều gì trong Mùa Chay này và chúng ta quyết tâm như thế nào để đừng sống với những ngày cũ kỹ mà chúng ta đã trở thành quen thuộc và trở thành dường như chai đá.

Xin Chúa giúp chúng ta, mỗi một người, cảm nghiệm để nhận ra ý nghĩa của Mùa Chay và điều gì cần làm nhất một cách sống động để dâng lên Thiên Chúa và giúp cho những người đang cần, giúp cho họ trong đời sống của đức tin, giúp cho họ trong đời sống với sự trở về, và giúp cho họ những gì có thể được, để họ nhìn chúng ta và qua họ chúng ta nhìn thấy Chúa và ý nghĩa té ngã của Chúa trở nên giá trị cho thế hệ của nhân loại ngày hôm nay.

Xin cho chúng con suy niệm được điều này và xin chỉ dạy chúng con để chúng con làm được những gì Chúa muốn chúng con làm trong sự suy niệm mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Nơi Thứ Tám: Đức Chúa Giêsu Đứng Lại Yên Ủi Con Thành Giêrusalem

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.

Lạy Chúa Giêsu, trên 2000 năm trước Chúa đã đến với thành trì Bêlem, gần Giêrusalem và sanh ra tại đó. Ngài cũng đã thực hiện những điều tốt đẹp vinh quang lớn lao với những mầu nhiệm, huyền nhiệm qua những phép lạ mà con người không thể từ chối được, mắt thấy, tai nghe nhưng con người vẫn chai đá vì đức tin rất kém cỏi.

Lúc đầu tiên Chúa cũng thông cảm và hiểu được điều đó, đặc biệt là những người học thức kiến thức, những kinh sư biệt phái, là những người tài giỏi, là những người biết về Chúa, nhưng không nhận ra Chúa bên cạnh. Vì ghen tương ganh ghét đố kỵ mà giết Chúa và đưa Chúa vào đoạn đường thập tự giá, mà chính họ là những lý hình mặt này cũng như mặt khác, và đã kết tội để Ngài phải chết.

Trên đoạn đường đi, chắc chắn rằng những người đàn ông, những người thanh niên, có một số rất ít tin và biết được Chúa. Đa số những phụ nữ, họ đã nhận ra Chúa, họ đã biết Chúa và họ đã khóc lóc khi nhìn thấy Chúa vác thập giá đi qua họ. Chúa dừng lại để thương và nhìn đến những người phụ nữ đang dắt những đứa trẻ con, đang khóc lóc và Chúa đã nhắn gởi. Việc mà Chúa đã dừng lại để an ủi họ và Chúa cũng nhìn được những người đã tin, những người đã thương nhưng họ không làm gì được, nhưng Chúa đã nhắn gởi với những người phụ nữ, “Hãy thương cho những con cháu của các ngươi.” 

Hôm nay cũng vậy, thế giới dù là có những người từ chối Chúa, nhưng vẫn có những người như những người phụ nữ thành Giêrusalem; trong số đó có đàn ông lẫn đàn bà, trong số đó cũng có những người được tuyển chọn. Chúa cũng vậy, vì chính những người này mà Chúa dừng lại và đang an ủi họ, an ủi những người tin vào Chúa; dù thế giới qua  bao nhiêu thế hệ cũng có những người cứng lòng chai đá và họ đã không tin và chính họ đã hành hạ và giết Chúa. Nhưng cũng có những người yêu mến Chúa, những người tin vào Chúa, và những người được Chúa an ủi.

Hôm nay cũng vậy, thế giới này đa số trong tình trạng với những ngày tháng họ đã chìm sâu vào sự tinh vi khéo léo của một thời đại văn minh và cấp tiến, với sự tự do không giữ luật và cũng chẳng nhận ra điều gì từ nơi Thiên Chúa đã làm cho họ qua mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá, đặc biệt Chặng Đàng Thánh Giá thứ tám.

Ngày hôm nay như Chúa đang nhắc nhở lại cho chúng ta trong thế kỷ của nhân loại ngày nay. Chúa đang nhìn chúng ta, Chúa đang nhắc nhở chúng ta, Chúa thật sự yêu thương và an ủi chúng ta khi chúng ta đang gặp những biến cố, khi chúng ta đang gặp những điều mà chúng ta đã chọn chung trong thế giới và chỉ còn có những người thiểu số họ có thể chọn sự thiện, chọn sự lành, nhưng không thể được. Bởi vì đa số họ muốn chọn sự tự do, họ cướp lấy những gì của chúng ta, họ cướp lấy những gì trong sự thật và chân lý như chính Chúa đã làm cho con người năm xưa, nhưng họ không tin và giết chết người.

Hôm nay cũng vậy, những người công chính cũng đang bị giết hại, những người công chính cũng đang bị sát hại, và còn rất nhiều điều. Bởi vì thế giới chỉ mới một số ít nhận ra điều này. Nhưng dù là số ít, Chúa vẫn là một Thiên Chúa yêu thương những kẻ đã tin và những kẻ đã nhận ra Ngài. Cho nên hôm nay dù thế giới xảy ra biết bao nhiêu điều, nhưng Chúa vẫn ở lại với chúng ta, Chúa vẫn ở cùng chúng ta, Chúa vẫn viếng thăm chúng ta và Chúa vẫn an ủi chúng ta.

Điều đó đã có ngay từ lúc ban đầu thì hôm nay vẫn còn tồn tại. Chỉ cần lòng tin, nhất định Chúa sẽ dẫn đến những ngày tháng mà chúng ta đã tin, chúng ta đã thật sự thấu hiểu, đã thấm hiểu. Dù chỉ có một giới hạn mà thôi, nhưng Chúa cũng đang an ủi khi chúng ta gặp những đau khổ, chúng ta đang gặp những sự bất ngờ xảy ra. Đặc biệt biến cố của hôm nay, từ đất nước, từ cả thế giới chung, từ những điều đang xảy ra, từ những biến cố và những bất ngờ qua những cơn dịch bệnh, qua những sự đau khổ ở nơi những ngày tháng chúng ta rớt vào tình trạng của thiên tai, hay còn những sự bắt bớ và còn rất nhiều điều kế tiếp trong cuộc sống của nhân loại ngày nay.

Nhưng hãy tin, bởi vì Chúa là một Thiên Chúa dùng đủ mọi cách để an ủi chúng ta, cũng như an ủi con thành Giêrusalem năm xưa. Điều mà Chúa đang nhắc nhở cho chúng ta hôm nay là chúng ta hãy cùng nhau trong sự hiệp nhất, tin tưởng nơi Chúa là nguồn an ủi, là sức mạnh của chúng ta, để chúng ta cũng dẫn dắt con cháu của chúng ta, dẫn dắt những người con của chúng ta đang lạc vào những gì ở nơi đời sống văn minh, đã cướp lấy đi con của chúng ta, cướp lấy tinh thần của nó, cướp lấy những trái tim, mà chúng ta đã hoàn toàn mong muốn nó trở thành những người con biết Chúa nhưng hôm nay nó lạc lõng đối với Chúa, nó xa lạ đối với Thiên Chúa.

Chúa đang đau lòng và Chúa muốn chúng ta hãy chăn dắt những đứa con của mình, Chúa muốn chúng ta hãy hy sinh cho chúng nó. Chúa muốn chúng ta hãy cầu nguyện cho chúng nó để chúng nó không lạc long, để chúng nó không chống đối, và để chúng nó không thể nào nhìn với những gì hôm nay với khoa học kỹ thuật, với những ngày tinh vi và khéo léo, để chúng nó rớt vào những lưới bẫy. Nó xa lạ đối với Thiên Chúa, nó từ chối với Thiên Chúa, và nó đang tìm đủ mọi cách để bắt bớ những người của Thiên Chúa. 

Đây là một điều mà chúng ta đang bị thất bại, thất vọng bởi vì đa số con người hôm nay không nhận ra những ý nghĩa này, cho nên chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta hãy tiếp tục làm những gì có thể được trong sự hy sinh, vì chúng ta tin rằng lời cầu nguyện trong sự suy niệm đậm sâu này nhất định sẽ khơi lại trên 2000 năm trước, mục đích Chúa nhắn gởi gì với chúng ta qua những người phụ nữ con thành Giêrusalem và những đứa trẻ năm xưa, thì hôm nay Chúa cũng đang gởi thác điều này, Chúa đang nhắn gởi điều này, Chúa đang an ủi chúng ta.

Chúng ta phải làm bổn phận của chính mình, để những điều được đến với chúng ta là sự trở lại của con cái mình, là những người được tỉnh thức vì lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa sẽ không để chúng ta bị côi cút, Chúa sẽ không để chúng ta một mình cô đơn và hoàn toàn đang gánh lấy những biến cố mà chúng ta đang âm thầm đau khổ và đang quằn quại.

Cho nên, chỉ có những giây phút này mới có thể thoát ra tất cả những gì từ nơi trái tim, từ nơi cõi lòng, với một sự cương quyết, bởi vì phải nói, phải thưa. Đối với Thiên Chúa chúng ta chỉ biết cầu nguyện, chúng ta chỉ biết dâng những lời, bởi vì lời của Thiên Chúa để từ ngàn xưa, vượt qua không gian thời gian trở thành một cuốn sách lịch sử, qua Phúc Âm Tin Mừng để cho chúng ta được biết công cuộc cứu độ lớn lao đó.

Hôm nay với những điều mà chúng ta cần liên lạc với thiên đàng, chúng ta cần gặp gỡ Thiên Chúa là bằng sự cầu nguyện, cầu nguyện bằng con tim, bằng sự thẳm sâu mà Mẹ Maria đã dạy dỗ chúng ta, bằng lời chuyển cầu của Mẹ, bằng những sự gặp gỡ của các thánh, bằng những gương sáng của các ngài và bằng sự điển hình mà Chúa đã an ủi con thành Giêrusalem năm xưa, thì xin Chúa cũng an ủi chúng ta trong thời đại hiện tại hôm nay.

Xin cho chúng ta tin tưởng và tín thác nơi Ngài để cuộc sống của chúng ta luôn có hy vọng. Dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta hãy chấp nhận vì đoạn đường thập tự giá có những lúc Chúa phải té ngã, có những lúc Chúa phải chịu đau đớn, có những lúc mồ hôi máu toát ra và có những lúc mà Ngài đang dõi mắt để tìm kiếm một sự thông cảm của những người chung quanh.

Tất cả những điều này đang diễn ra như chúng ta đang gặp trong đoạn đường hiện tại của thập giá hôm nay. Xin cho chúng ta hãy nhìn vào sự chịu đựng của Chúa là một gương sáng, đối với chúng ta hôm nay chỉ là một phần bé nhỏ mà thôi. Hãy vững vàng để tiếp nhận đoạn đường thập tự giá này, để giúp đỡ cho con cái của mình và hy sinh cho chúng nó. Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được chấp nhận, sẽ được nhậm lời và sẽ được Chúa can thiệp.

Chúng ta hãy hy vọng trong niềm hy vọng đó, vì chỉ có Chúa mới đem lại niềm hy vọng cho chúng ta và chỉ có Chúa là Đấng can thiệp để trả lại cho chúng ta những gì đã bị mất do kẻ khác cướp lấy và chúng ta sẽ được những điều chúng ta xin trong sự thiện, trong sự thật và trong công lý và công chính.

Nơi Thứ Chín: Đức Chúa Giêsu Ngã Xuống Đất Lần Thứ Ba

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Hỡi con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con cho đến ngày sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

Lạy Chúa Giêsu, Đức Chúa Cha đã sai ngôn sứ Giôna đến Thành Ninivê; trước khi Ngài sửa phạt thành trì đó Ngài dành cho họ thêm một cơ hội qua tiên tri để đến với chính xứ sở đó. Ông ta đã biết lòng nhân từ của Chúa và ông ta đã biết thành trì này nó ngoan cố cứng đầu, chưa chắc đã nghe, ông trốn và đã chạy đi, không muốn làm điều đó.

Nhưng con người thì làm sao chạy trốn Thiên Chúa được? Như chúng ta thấy được sự điển hình trong sự yếu đuối mà chúng ta chỉ nghĩ trong giới hạn như tiên tri Giôna, là tiên tri nhưng ông vẫn chạy trốn vì ông biết ông không muốn đến đó. Ông đã lên thuyền để đi theo định hướng của chính ông và trốn Chúa; nhưng cuối cùng thì ông hoàn toàn phải bị rớt, vì bão tố nổi lên. Chính những điều đó ai mang những trọng tội trong người cho nên làm liên lụy những người trong tàu, và cuối cùng ông đã nhận ra chính ông và ông đã bị thả xuống biển.

Từ đó, con cá nó đã nuốt lấy ông, đúng ba ngày nó nhả ông vào bờ biển của thành trì Ninivê. Ông đã đi suốt ngày suốt đêm trong ba ngày trời để loan báo sự trở lại và kêu gọi sự thống hối của con người. Họ thật sự đã làm. Họ đã mặc áo nhặm, những vị vua và những vị quan quyền họ thật sự làm, họ biết rằng ngày Chúa đã báo; vì sự ăn chay hãm mình, vì mặc áo nhặm ngồi trên đống tro và loại bỏ tất cả Chúa đã tha cho thành trì đó. Cho nên, cái ngã thứ ba này như một điều gì đó được nhắn gởi một cách chắc chắn trong đoạn đường thập tự giá mà Đức Chúa Giêsu đi, đó là nơi thứ chín.

Tại sao không thuộc về những ngày khác: một ngày, hai ngày? Ba ngày – điều mà chúng ta cần biết là: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần; Chúa dành cho thế giới sự nhắn gởi và sự trở lại trước khi Ngài đến cơn thịnh nộ và cuối cùng Ngài tha cho thành trì Ninivê cũng ba ngày Giôna nằm trong bụng cá. Chúa Giêsu ngã trên đoạn đường thập tự giá cũng chính là lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba, và ba ngày sau điều gì xảy ra trong sự kết thúc của đoạn đường thập tự giá mà chúng ta đã biết, cho nên, mỗi một mật mã, mỗi một con số có ý nghĩa với ngày giờ Thiên Chúa định đoạt cho chúng ta.

Ngày hôm nay với sự đi sâu vào với Chặng Đàng Thánh Giá thứ chín để chúng ta thấu hiểu đời sống của chúng ta có biết bao nhiêu điều thay đổi lúc chúng ta yêu mến Chúa, lúc chúng ta thay đổi, lúc chúng ta yếu đuối, và chúng ta cứ vấp ngã mãi. Hôm nay sốt sắng, ngày mai thì lừ đừ, ngày mốt thì chán nản, ngày kia thì tiêu cực, ngày nọ thì đoán xét, tất cả đều nghi ngờ vì đó là chính bản ngã cá tánh có nơi đời sống con người chúng ta. 

Chúng ta là con cháu của ông nguyên tổ Adong, vì những điểm ngay từ lúc đầu bội tín, Chúa không dặn hai ông bà làm bất cứ một điều gì nặng nhọc. Chúa chỉ dặn đừng ăn trái cấm ở giữa vườn, và tất cả những điều trong vườn đều có quyền sử dụng và ăn một cách thoải mái, nhưng chính cái cây đó thì không được. Chỉ có một điều bội tín đó mà hôm nay chúng ta rớt vào tình trạng với những điều mà chúng ta thấy được Chúa dặn dò nhưng chúng ta không làm, chúng ta bị đã bị mắc phải tội tổ tông truyền năm xưa, và hôm nay cũng tiếp tục cho muôn thế hệ, dù Chúa Giêsu đã đến và nhắn gởi cho chúng ta.

Cho nên, hôm nay những điều được nhấn mạnh: “Hỡi con cháu Adong, hãy xem Chúa ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai?” Vì chính chúng ta mà Chúa thiết lập một thế giới trong ba ngày, loan báo sẽ trở lại trong ba ngày và chính Chúa đã bị té ngã ba lần trong đoạn đường của thập tự giá, liên hệ với con số đặc biệt Thiên Chúa Ba Ngôi và còn rất nhiều điều trong mật mã quan trọng này.

Hôm nay chúng ta biết được bao lần trong cuộc đời chúng ta, về rồi lại đi, chúng ta trở về với Chúa và chúng ta cũng lại hững hờ với Chúa. Chúa vẫn tiếp tục chờ đợi, vì sự nhẫn nại của Ngài, một sự quyết tâm đến với thế gian để cứu những kẻ tội lỗi, là những người như chúng ta, và cũng là cứu những kẻ ngoan cố cứng đầu mà hôm nay chúng ta đã biết. Vì Chúa biết rằng có những tội nhân như chúng ta, chúng ta cũng trở thành những hối nhân và chúng ta cũng là những nạn nhân của thời đại.

Có biết bao nhiêu người vô tội đã ra đi, có biết bao nhiêu nạn nhân đang chịu những cảnh, mà chính họ là những người hoàn toàn phải phục tùng theo một đời sống của mỗi một đất nước, của mỗi một luật lệ. Hôm nay có những việc chúng ta không muốn nhưng phải chấp nhận vì đó là điều cần phải thực hành trong mỗi một đất nước theo định luật.

Nhưng định luật của Thiên Chúa là cho chúng ta nguồn an ủi, là sự bình an, là niềm hạnh phúc mà Chúa đã chịu đựng qua sự cực cùng qua cái chết, với sự đau khổ trên thập tự giá, với những vết thương, những roi đòn. Hôm nay những điều chúng ta cần là thực hành như ý của Ngài thì đời sống chúng ta không phải gian lao khổ sở, biến cố, không có hòa bình, hay đi vào những ngày tháng với giặc giã, hay dịch bệnh vì chúng ta đã để kẻ hở cho kẻ thù cướp lấy, cho kẻ ác thống trị, cho nên những gì của Thiên Chúa dành cho chúng ta hoàn toàn không trở thành một sự ưu tiên nữa mà trở thành sự quyết định riêng cho từng mỗi một tâm hồn với đức tin của chính mình.

Nhưng Chúa không bỏ cuộc vì Chúa biết sự yếu đuối của con người, Chúa vẫn tiếp tục chờ đợi. Cũng giống như chính Ngài năm xưa, khi ở trong vườn Giếtsêmani Ngài đã biết thế giới của loài người nhân loại như thế nào; đặc biệt Ngài nhìn suốt được thế kỷ hôm nay điều gì xảy ra – con người phản bội và con người quyết tâm tiếp tục ở trong tội lỗi, loại bỏ những gì cao quý nhất mà Thiên Chúa dành và hy sinh cho chúng ta.

Ngày hôm nay Chúa vẫn nói với chúng ta, lần té ngã thứ ba này là một sự thiêng liêng đau khổ cực cùng; máu không còn, vì Chúa yêu chúng ta cho đến giọt máu cuối cùng. Lần thứ ba té ngã này như đang nhắc nhở chúng ta, dù chúng ta có tội lỗi xấu xa đến đâu, nhưng sự quyết định của Chúa đã dành cho chúng ta cơ hội, dành cho chúng ta trở về. Vì Chúa vẫn chờ đợi chúng ta, Chúa vẫn một lòng yêu thương, Chúa vẫn một lòng mang giá Máu đó để gội rửa cho từng mỗi một tội nhân.

Cho dù ngày hôm nay chúng ta thấy có những kẻ đã phản bội Chúa, những kẻ đã xúc phạm đến Chúa, những kẻ đã làm cho con người của họ đã sống trong những ngày sung túc hạnh phúc ích kỷ của cá nhân, mang lại cho một thế giới đau thương bi đát và nằm trong tình trạng với sự phẫn nộ nơi lòng của chúng ta. Nhưng Chúa vẫn dạy cho chúng ta và Chúa vẫn giúp cho chúng ta hiểu được rằng Chúa chờ đợi chúng ta và Chúa cũng đang chờ đợi những kẻ có tội đang phản nghịch lại Ngài.

Chính vì sự chờ đợi đó chúng ta mới thấy được lòng nhân từ bao la, vì Chúa là tác giả của tình yêu, tác giả của sự hy sinh, tác giả của một giáo lý công lý, công chính và sự thật từ nơi Ngài, với lòng nhân từ bao la vô bờ bến, vượt không gian, vượt thời gian qua Lòng Thương Xót, để hôm nay những gì mà chúng ta suy niệm qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ chín: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.

 Ngài đang nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống không thể nào vừa ý mọi việc; cuộc đời phải có những sự thay đổi, phải có những sự hy sinh, phải có những điều gạt bỏ, chúng ta mới tìm và nhận ra được ý nghĩa của chân lý, với sự cực cùng đau khổ, với lần té ngã thứ ba mà Chúa muốn chúng ta được phục sinh trong Ngài. Tất cả những gì mà Ngài đã chịu đựng cho chúng ta, dành cho chúng ta một niềm tin mới, một sự sống mới, bằng sự quyết định nơi chúng ta để đi ra khỏi những thân xác yếu đuối, thấp hèn, tội lỗi mà chúng ta luôn vương mang.

Hôm nay chúng ta hãy mạnh dạn và tin tưởng Chúa yêu và tha thứ, chỉ cần chúng ta quyết tâm trở về, chỉ cần chúng ta đoàn kết hiệp nhất. Những gì mà chúng ta làm đơn lẻ không được và còn những điều mà chúng ta đã luôn khúc mắc trong cuộc sống chưa có thể loại bỏ thì chúng ta không thể làm được. Nhưng khi chúng ta bỏ hết tất cả để giao cho Thiên Chúa, để giao cho một Đấng đã té ngã để đỡ chúng ta đứng dậy, và là một Đấng Thiên Chúa đã đổ hết máu mình ra, vì tất cả những ý nghĩa với chiều sâu của đức tin, và cũng nhắc nhở rằng chúng ta là con cháu của Adong hãy nhìn thấy những việc của Chúa làm.

Chính Adong đầu tiên đã bội tín với Chúa nhưng Đức Giêsu Kitô thay thế Adong để giúp chúng ta, thay thế một sự trọn vẹn, một sự hoàn thiện, một sự tốt đẹp cao cả mà chính Chúa Giêsu cứu và đưa chúng ta không đi vào sự bội tín như năm xưa. Nhưng sự quyết định nơi quyền tự do của mỗi một người chúng ta và sự tôn trọng Chúa dành cho chúng ta.

Hôm nay chúng ta suy niệm để chúng ta đừng dại dột như năm xưa, chúng ta đừng khờ khạo, để bị sự quyến rũ của thời đại hôm nay. Chúng ta hãy quyết tâm đứng dậy, vì những gì của ngày hôm nay, chúng ta đòi hỏi nhưng trở thành những ngày với sự dối trá, với sự lọc lừa, với những sự gian ác, với những điều xúc phạm và với những điều mà chúng ta đã hoàn toàn đối nghịch với công cuộc cứu độ của Chúa.

Cho nên, chỉ có một điều duy nhất là chúng ta hãy trở về. Chúng ta hãy nhận ra nơi sự yếu đuối của mình với một Thiên Chúa chúng ta thờ lạy, chúng ta tuyên xưng. Chúng ta đưa tay cho Ngài nắm lấy chúng ta lần thứ ba và nhiều lần trong cuộc đời để chúng ta thật sự nhận ra chỉ có nơi Thiên Chúa chúng ta mới được cứu sống, chúng ta mới được hạnh phúc, và chúng ta mới được hy vọng và là một nơi nương tựa vững vàng nhất với sự chờ đợi qua sự té ngã lần thứ ba.

Ngày hôm nay có những người chúng ta không cảm nghiệm được điều này, chúng ta cứ tiếp tục sống trong những ngày tháng của nhung lụa giàu sang nhưng chúng ta có được vui hay không, trái tim của chúng ta như thế nào? Đó chính là luật định. Vì khi chúng ta không sống trong bình an hạnh phúc, thì cho dù giàu sang đến đâu chúng ta cũng bâng khuâng trăn trở và đau khổ cực cùng. Chúa đã chết cho sự cực cùng đau khổ đó và Chúa đã đưa tay nắm lấy chúng ta thì hãy nắm lấy tay Ngài, tín thác và phó thác, để tiếp tục với niềm hy vọng, tiếp tục với niềm vui, tiếp tục với những ngày mà chúng ta chỉ cậy nhờ nơi Chúa mới có hòa bình cho chính mình, hòa bình cho những người xung quanh mình và hòa bình cho thế giới.

Xin cho chúng con cảm nghiệm được điều này mà thực hành những gì cần thực hành, đặc biệt trong Mùa Chay năm nay với những biến cố vây quanh, chúng con mới chọn lựa những gì của thế gian; sẽ qua đi và sẽ trở thành những của phù vân như được nói, để rồi chúng con còn lại điều gì? Còn lại nơi tâm tình với trái tim thống hối, nơi tâm tình với sự phủ phục, nơi tâm tình với sự nắm lấy tay Chúa vì Chúa té để nâng đỡ chúng con đứng dậy đi với Ngài.

Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa, cuộc sống sẽ trở nên những ngày hy vọng mà chúng ta đang cần cho mỗi một tội nhân, mỗi một hối nhân và mỗi một nạn nhân như chúng ta, để được Chúa cho phép. Qua sự suy niệm này, chúng ta sẽ sống trong niềm hy vọng, sống có ý nghĩa trong Mùa Chay, với những việc chúng ta cần làm, chúng ta cần hy sinh để dâng lên Thiên Chúa, để đáp lại những điều hy sinh của Ngài; vì sự té ngã đó mà chúng ta được ngày hôm nay.

Nơi Thứ Mười: Quân Dữ Lột Áo Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân giữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa vác thập giá trên những đoạn đường với những nấc để đến đồi Canvê, những vết máu đã trở nên khô cứng và dính vào những vết thương của Chúa; khi lên đến đỉnh đồi chúng đã lột áo của Chúa. Lúc đó thêm một lần nữa, thịt dính vào áo, vết thương loang máu. Sự đau đớn tột cùng mà Chúa đã chịu vì chúng con qua lý hình lột áo chia nhau, sự đau đớn nhất mà chúng con ít khi suy niệm để biết rằng Chúa đổi chúng con và đang nhắc nhở cho chúng con  những chiếc áo cũ kỹ mà chúng con luôn mặc ở trong con người của chính mình, của tự ái, kiêu ngạo, kiêu căng, đoán xét, trách móc, xúc phạm, nghi ngờ, và tất cả những gì vốn có trong đời sống mất đức tin, yếu đức tin và còn rất nhiều điều trong chiếc áo cũ kỹ của cuộc đời của chính mình mà chúng con khư khư vẫn giữ lấy.

Dù rằng chúng con đã trở về với Chúa, nhưng thực sự chúng con không lột hết những gì thật sự nơi chính mình đã nuôi cả một cuộc đời. Chúng con dễ giận hờn, dễ tức tối, dễ buồn bực và dễ nghi ngờ, đoán xét và dễ luôn luôn muốn theo ý mình, còn tất cả những gì ngược ý thì chúng con đã bắt đầu phẫn nộ, đã bắt đầu tức tối, bắt đầu mất đức tin. Đây là những việc cần được biết nơi tội lỗi của chúng con mà chính Chúa Giêsu đã bị lột áo bằng giá Máu đó, lột áo bằng những vết thương chảy máu để chuộc cho những tội lỗi.

Con người luôn mặc một chiếc áo cũ kỹ trong cuộc đời của chính mình cho đến giây phút cuối cùng vẫn giữ lấy, nhưng Ngài khẳng định, bởi vì chính chiếc áo này phải đổi bằng những điều trong thiêng liêng vốn có, mà chúng con dễ phạm và đang phạm và qua bao thời đại vẫn phạm, để lột sạch những gì ở nơi chúng con trước khi bắt đầu đi vào một cái chết, hoàn tất một chương trình. Tất cả những việc từ nhỏ cho tới lớn trong tội mà Ngài muốn chúng con thật sự lột sạch điều đó.

Đây là một điều khẳng định nhất, vì Ngài muốn chúng con sạch tội, Ngài muốn chúng con thật sự hoàn toàn lột sạch để đời sống của chúng con sẽ đón nhận những ân huệ mới qua giá Máu được gội rửa, trong tư tưởng, hành động, việc làm để thấu hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ đã trở nên giá trị trong cuộc sống linh hồn của chúng con, để tăng trưởng một đức tin vốn có mà từ xưa đến nay và từ lâu nay chỉ có một số rất ít vị thánh các Ngài đã thấu hiểu và đã chịu đựng để đi qua những đoạn đường mà Chúa Giêsu đã đi và họ đã thật sự có mặt tại thiên đàng.

Nhưng Chúa không ngừng nghĩ kêu mời và chờ đợi tất cả mọi thế hệ. Có những người, dù ít hay nhiều, Ngài vẫn chờ đợi chúng con lột sạch đi chiếc áo cũ kỹ tội lỗi kia, nhìn vào sự trả giá của Chúa trên Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười để hiểu ý nghĩa Chúa chịu, để sự cực cùng đó trở nên giá trị cho linh hồn của mỗi một tội nhân như chúng con.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, ý nghĩa thật cao siêu huyền nhiệm, chúng con chỉ nghĩ một cách đơn giản trong những ngày tháng mà chúng con đã thường hằng ngày đối với Thiên Chúa, nhưng chúng con không thấu hiểu được những gì Chúa mong muốn nơi chúng con. Vì tất cả những sự đau khổ cực cùng Ngài đã chịu, Ngài muốn chúng con được trở thành một con người mới và hoàn toàn trở thành một con người tin vào Chúa để sống và thực hành những gì Chúa muốn trong đời sống của chúng con, là niềm vui, là niềm hy vọng, là hạnh phúc để thực hành như ý của Chúa dạy.

Nhưng mấy ai có thể suy niệm được điều này? Họ chỉ có thể khóc trong những giây lát, họ có thể suy niệm nhưng họ không hiểu được Chúa muốn gì nơi họ, để cuộc sống của họ là một cuộc sống mới, là một chiếc áo mới, một chiếc áo của Hoàng tử, là một chiếc áo của Công chúa, do giá Máu của Đức Giêsu đổi về, để Đức Chúa Cha phong cho chúng ta mỗi một người là một hoàng tử và một công chúa, để xứng đáng quỳ trước Đấng tối cao, là Thiên Chúa toàn năng và chính Đức Giêsu là một Đấng đã dẫn chúng ta đến với Ngài.

Cho nên ngày hôm nay chúng ta hãy suy niệm một cách trưởng thành đi, chúng ta hãy suy niệm với những điều lạc quan với niềm tin mà Chúa muốn chúng ta trong thế hệ này. Dù rằng cuộc sống của chúng ta những ngày vẫn là cũ kỹ, vẫn là một chiếc áo cứ đeo mang trong những ngày tháng dù là bao nhiêu lần dạy dỗ, bao nhiêu lời để đến với chúng ta từng người một, như nước mắt, như trái tim bâng khuâng và còn biết bao điều, nhưng quả thật, khi có những điều xảy ra chúng ta vẫn là những con người yếu đuối với chiếc áo cũ kỹ kia.

Hôm nay, chúng ta nhờ sự suy niệm nơi Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười, với cách mà chúng ta hiểu được. Chúa muốn chúng ta hãy lột đi để chúng ta không còn bị cám dỗ nữa, chúng ta không bị chước cám dỗ của tự ái, kiêu căng, và còn những điều thực hành. Hãy thay thế cho chúng ta là sự lạc quan, hãy thay thế cho chúng ta là tình yêu, hãy thay thế cho chúng ta là những sự công bằng, hãy thay thế cho chúng ta lòng chân thật, hãy thay thế cho chúng ta sự bác ái, sự cao thượng. Hãy để cho những điều đó, mà Chúa khao khát nơi chúng ta, để Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười trở nên ý nghĩa khi Ngài đã chịu đau đớn, để chuộc lấy những gì mà chúng ta đang có và còn cơ hội để được trưởng thành khi con tim còn trong nhịp đập.

Lúc đó, chúng ta sẽ có một sự trưởng thành khác, không phải dừng lại với chiếc áo chúng ta mà còn những điều này cho anh em chúng ta khi chúng ta gặp gỡ họ, để chúng ta có thể nhắn gởi những gì mà Chúa đã đi vào Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười qua chúng ta để giúp cho những người đón nghe chúng ta, những người mà chúng ta gặp gỡ để chia sẻ cho họ, để họ không mang những chiếc áo cực khổ, lo lắng, ưu tư, họ không mang những chiếc áo với cuộc sống sầu muộn hằng ngày, và họ cũng không mang những chiếc áo khi có những thương tích, hoặc tang chế trong gia đình.

Chắc chắn rằng có những điều này có mà con người của chúng ta dường như không hiểu để có thể thực hành; trước khi thực hành thì hãy cầu nguyện để Chúa chỉ cách cho chúng ta an ủi anh chị em mình, Chúa chỉ cách cho chúng ta làm những việc trong bổn phận của mình, và Chúa chỉ cách cho chúng ta nối kết với những môn đệ cần có mà Chúa đã giao cho chúng ta trong thế hệ này.

Xin Chúa thương xót chúng con, xin cho chúng con cảm nghiệm được sự đau đớn đó, để tập sự trưởng thành của chính mình trước; từ đó chúng con sẽ có những người anh chị em, sẽ tiếp tục có thể nhắc nhở cho nhau thật sự với một trái tim và với một cõi lòng đối với Thiên Chúa. Chúng con đừng sợ những người xung quanh mà hãy sợ Thiên Chúa, những gì chúng ta làm cho Thiên Chúa chứ không phải làm cho những người xung quanh.

Nhưng hãy nhớ rằng có những người chung quanh để chúng ta mạnh mẽ tiến bước, có những người chung quanh để chúng ta nương tựa nhau trong một đời sống sống động, có những người xung quanh mà chúng ta phải cần biết ơn họ, chúng ta phải cần nhớ ơn họ, vì điều gì để chúng ta có ngày hôm nay. Xin đừng dễ lãng quên, xin đừng từ chối. Chúng ta chỉ nhìn trong sự giới hạn những gì chúng ta có, nhưng chúng ta không nghĩ rằng những gì chúng ta được do chính những người xung quanh, do chính những người khác phải hy sinh để chúng ta có ngày hôm nay.

Xin cho chúng ta hãy dừng lại để hiểu điều đó, để cuộc sống chúng ta cởi đi những điều thấp hèn yếu đuối, mà chúng ta luôn luôn chọn lựa những gì mình thích và chúng ta quên đi những ân tình mà Thiên Chúa dành cho chúng ta và dành cho cho những người đã từng làm ơn cho chúng ta. Xin cho chúng ta hiểu được điều này để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn và trở nên một Mùa Chay mà Chúa dành cho chúng ta trong sự trưởng thành qua sự suy niệm của Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười mà Chúa dành cho chúng ta, đặc biệt cho những người anh chị em trong hàng ngũ tông đồ mà Chúa mời gọi.

Nơi Thứ Mười Một: Quân Dữ Đóng Đanh Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

Lạy Chúa, vết đinh kia đáng đóng vào chúng con, đóng vào tâm trí, vào bộ não chúng con, vào tư tưởng và hành động của chúng con. Những chiếc đinh đó phải dành cho đôi tay, đôi chân của chúng con, nhưng chiếc đinh đó Chúa đã lãnh thế cho chúng con, chiếc đinh đó đã đóng vào bên tay hữu, bên tay tả và đóng vào đôi chân của Ngài, đã đóng vào những sợi gân và những thớ thịt. Ngài đã đau đớn quằn quại, như một sự gào thét của một thân xác biết đau, biết cảm giác, biết cảm nhận.

Cái đau của gân cốt, cái đau của thớ thịt, cái đau mà Chúa chịu trên thân xác nhưng không bằng cái đau qua sự bỏ rơi của con người, sự từ chối của con người, sự xúc phạm của con người, và ngày hôm nay vẫn thế và vẫn vậy. Đây là một điều quan trọng nhất mà mỗi một người chúng ta hãy suy niệm, hãy suy niệm một cách đặc biệt trong Mùa Chay của năm nay. Cả cuộc đời của chúng ta dường như ít khi hiểu được những cái vết đinh mà Chúa đã dành cho chúng ta, thế chúng ta, và vết đinh đó có ý nghĩa gì qua những lời đang nhắn gởi với chúng ta hôm nay. Chúa đã gào thét và quằn quại trong sự đau đớn đó.

Hôm nay, chúng ta chỉ đứt tay một chút, chỉ bị phỏng một chút thì dường như chúng ta đã quằn quại gào thét, hoàn toàn giống như đã chết đi, rên rỉ quằn quại theo phương thức của từng người. Những ý nghĩa này nếu chúng ta theo về xác thịt thì tất cả đều là những cái đau giống nhau nhưng sự khác biệt đó là một sự thiêng liêng cao cả mà Chúa dành cho chúng ta trong sự tập tành. Điều gì để chúng ta phạt tạ? Điều gì để chúng ta hy sinh, điều gì để chúng ta thinh lặng và chúng ta suy niệm với cái đau của Đức Giêsu qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười một?

Chỉ là một vết đinh để đóng dấu cho chúng ta, đóng dấu cho linh hồn chúng ta và đóng dấu với một tình yêu được kết chặt với cây thập giá, và sự chiến thắng đó sẽ đến với những đoạn đường sắp tới, với những ngày mà chúng ta hãy suy niệm. Bởi vì Chúa chọn thập giá là Chúa chọn chính mỗi một người chúng ta. Chúng ta đều là mỗi một thập giá mà Chúa vác, đều là những dấu đinh, những dấu đinh đâm thủng tay và chân của Ngài.

Đó là một dấu chỉ cao cả Ngài đến để cứu chúng ta, giải thoát chúng ta, và dành cho chúng ta những đặc ân để chúng ta được kết hợp với Ngài, để chúng ta từ bỏ tất cả những gì trong cuộc sống khi chúng ta suy niệm. Là những tội nhân đáng phải chết nhưng Ngài đã thay thế chúng ta, để qua cái chết đó chúng ta được cứu thoát, chúng ta được giải thoát, chúng ta được thánh hóa và chúng ta được biến đổi.

Xin cho chúng con thấu hiểu được để chúng con suy niệm những điểm đó để bước qua những ngày của lữ thứ trần gian. Cái đau giữa người và người, cái đau của sự phản bội, cái đau của sự thờ ơ lạnh nhạt của những người mà chúng ta đã từng làm ơn, và những người mà chúng ta thật sự tín nhiệm nơi họ, những người đã phản bội chúng ta, từ tinh thần cho đến thể xác, những con người đã đồng hành, và cuối cùng họ là những kẻ làm cho trái tim chúng ta tan nát vì vẻ bề ngoài của họ, vì những sự lừa dối của họ, vì những sự láo khoét của chính họ.

Hôm nay thế giới cũng vậy, chúng ta đang tin tưởng những gì mà hôm nay chúng ta đang thấy. Loài người luôn lừa dối nhau, nhưng chính Thiên Chúa đã đóng đinh như một sự xác tín, như một điều chứng minh là Chúa yêu chúng ta, và điều Ngài hứa sẽ trở thành sự thật. Ngài không bao giờ quên những lời của Ngài hứa, không bao giờ quên những lời Ngài trao ban và Ngài đã thi hành điều đó cho đến thế kỷ của nhân loại ngày nay.

Chúng ta hãy chọn lựa đi, chúng ta hãy dành những giây phút để suy niệm đi, điều gì chúng ta có thể có và còn trong một thời điểm mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng ta. Bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu thế hệ trôi qua, bao nhiêu thế kỷ mà hôm nay chúng ta làm sao có cơ hội này, để có thể cảm nghiệm được dấu đinh đó như một sự gắn liền với chúng ta, để giúp chúng ta hiểu được rằng Chúa luôn luôn chờ đợi, Chúa luôn luôn bao dung, Chúa luôn luôn là một Đấng Thiên Chúa chết thay cho chúng ta và chúng ta phải sống và được sống nơi Chúa.

Chúng ta đừng vì tất cả những nhỏ nhoi thấp hèn với những mỏng dòn yếu đuối, với những điều mà con người luôn vấp phải, để chúng ta mất đi những giây phút với những cảm nghiệm sâu thẳm mà Chúa trao tặng và cho chúng ta. Chúng ta phải có những giây phút thấu hiểu được những sự đau đớn mà Chúa đã dành và Chúa đã chịu vì chúng ta, thì chúng ta mới có thể trưởng thành được, chúng ta mới có thể thấu hiểu điều gì Ngài mong muốn nơi chúng ta?

Chúng ta nhất định đừng để cho trái tim, đừng để cho tư tưởng, đừng để cho những hành động, dù là vô tình hay cố ý, đã đánh mất những gì quan trọng mà Chúa muốn nhìn nơi linh hồn chúng ta, muốn nhìn nơi sự âm thầm, thâm sâu của chúng ta, muốn nhìn nơi con tim của chúng ta, để chúng ta cho mình, cho Thiên Chúa, cho những người anh em, cho những người đồng loại và cho một thế giới qua sự hy sinh và thầm lặng.

Xin cho chúng con cảm nghiệm được những điểm này, để cuộc đời của chúng con được luôn thuộc về Chúa, được luôn cải thiện hằng ngày trong cuộc sống, để luôn đề phòng xác thịt yếu đuối tội lỗi mà mất đi những ơn nghĩa qua một sự giao kết nơi dấu đinh mà Ngài đã dành cho chúng con. Dấu dinh đó như một điều mà Ngài dành cho chúng con, đó là sự chịu đựng qua chính Năm Dấu Thánh mà Mẹ Maria đã mạc khải cho chúng con trong thời nay, với Lạy Thứ Năm mà chúng con kính dâng. Mỗi một dấu đinh đều có những ý nghĩa thâm sâu nhắc lại một lịch sử mà Chúa Giêsu đã chịu, là một sự giao kết ở thiên đàng.

Ơn cứu độ sẽ không lìa xa loài người nhân loại, trong đó có tình yêu của Đức Chúa Cha với Lòng Thương Xót bao la vô thời hạn, qua bao thời đại vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, một Thiên Chúa trọn tình yêu, một Đấng Cứu độ vĩnh viễn dành cho chúng ta một lần trên thập tự giá để cứu loài người nhân loại qua bao thế hệ. Tình yêu đó đã dành cho chúng ta một sự thiêng liêng thánh thiêng, với sự hiện diện chứng minh bằng tình yêu qua Chúa Thánh Thần.

Hôm nay một sự thánh thiêng, một sự thiêng liêng cao cả mà Đức Giêsu đã hoàn toàn thiết lập ngay từ lúc trước khi Ngài bước vào cuộc tử nạn, để điều gì chúng ta được đón nhận hôm nay, điều gì chúng ta được đón nhận, điều gì được chứng minh, và điều gì được liên lạc với thiên đàng và sự hiện diện có để chúng ta suy niệm ngày hôm nay qua Chúa Giêsu Thánh Thể. Ai là người dạy chúng ta, ai là người cho chúng ta cảm nghiệm và ai là người có thể thấu hiểu được dạy cho chúng ta những gì Chúa Giêsu đã chịu?

Chúng ta đã có dấu ấn trong ơn tha thứ mà Ngài đã dành cho mỗi một tội nhân như chúng ta, để chúng ta trở thành những hối nhân và chúng ta đã trở thành những thánh nhân đang có mặt tại thiên đàng. Và ai có thể dạy cho chúng ta hiểu điều gì vẫn còn và tồn tại, điều gì giúp chúng ta trong những biến cố, điều gì trong sự tuyên xưng qua bao thời đại, điều gì để trở về với Năm Dấu Thánh trong sự chiến thắng mà Ngài đã chịu đựng cho thế giới của loài người được phục sinh vinh quang?

Tất cả những điều này đều trọn cả những ý nghĩa của một cuốn sách được tóm gọn lại, và một đức tin được tuyên xưng. Vì chúng ta có cả một gia đình thiên quốc khi đinh đã đóng vào thập tự giá như một dấu chỉ vĩnh viễn trong ơn tha thứ và chờ đợi sự trở về của loài người nhân loại. Hôm nay, chúng ta thật sự cảm nhận được điều đó, chúng ta hãy quyết tâm trở về, chúng ta hãy loại bỏ những gì mà chúng ta luôn vấp phải, chúng ta luôn yếu đuối và bị ngã gục bởi chính bản thân chúng ta.

Xin cho chúng ta hãy biết rằng điều đó không mang lại niềm vui, không mang lại tất cả những gì tốt đẹp, thì xin hãy loại bỏ những điểm đó, để chúng ta chọn lấy sự thiệt thòi, chúng ta chọn lấy sự hy sinh vì Chúa. Chúng ta cảm nghiệm rằng Chúa muốn chúng ta vui, Chúa muốn tất cả những công việc của chúng ta và những người chúng ta gặp gỡ được trở nên vui, trở nên bình an và trở nên hòa bình. Phải có một sự hy sinh như Chúa đã từng hy sinh, nhưng điều đó chúng ta thật sự chưa làm được, chúng con chưa làm được Chúa ơi!

Chúng con hiểu biết những gì Chúa dạy và ban qua Chúa Thánh Thần thật là hay, thật là rõ, nhưng chúng con làm chưa được. Xin Chúa giúp chúng con trong Mùa Chay này, dù rằng chưa được nhưng hãy giúp chúng con một lần làm được, và từ một lần làm được, hai lần làm được chúng con sẽ nhiều lần làm được và sẽ trở thành thói quen trong cuộc đời như Chúa đang chờ đợi chúng con.

Xin giúp chúng con hiểu được điều này để trưởng thành qua dấu ấn trong ơn tha thứ, để chúng con được nhẹ nhàng, thanh thản, bình an, để có thể trưởng thành, rộng lượng để tha thứ cho người khác, tha thứ cho những người phật lòng chúng con, tha thứ cho sự vô tình của họ, tha thứ cho những điều mà họ quyết tâm hay là họ cố ý, làm cho trái tim chúng con vỡ nát.

Xin Chúa giúp chúng con hãy đứng dậy tất cả vì chỉ có một điều duy nhất là trung thành, trung thực và sống trong sự thật mới có thể xứng đáng đón nhận bình an của tâm hồn, đón nhận với những điều vốn không thẹn với lòng và đón nhận những sự tốt đẹp nhất trong Mùa Chay ý nghĩa 2021, với Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười một mà Chúa dành cho chúng con.

Xin giúp chúng con quyết tâm từ bỏ, quyết tâm lánh xa, quyết tâm trở thành một con người đặt Chúa trên hết, để Chúa đi vào trái tim và được ở với Chúa trong những ngày chay tịnh, trong những ngày chay thánh mà Chúa dành cho chúng con hôm nay.

Nơi Thứ Mười Hai: Đức Chúa Giêsu Sinh Thì Trên Thánh Giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã (biệt) Đức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.

Lạy Chúa Giêsu, mọi sự đã sắp sửa hoàn tất, những hơi thở rất mệt và thoi thóp vào giờ cuối cùng trên thập tự giá. Trước khi Ngài đi vào cái chết Chúa Giêsu đã trăn trối với Mẹ Maria, Mẹ là người đã đứng dưới chân thập tự giá; bên cạnh là một môn đệ mà Ngài yêu thương, tông đồ Gioan, và còn Thánh Madalena đang quỳ trước thánh giá và rất ít môn đệ và những thân nhân âm thầm có mặt bên Ngài trong giờ sau cùng. 

Những môn đệ mà Ngài đã tuyển chọn trong những ngày cùng đồng hành với Ngài trên mọi nẻo đường tại thành Giêrusalem và khắp mọi nẻo đường của những vùng lân cận đâu? Những người mà Ngài đã gặp và đã chữa lành cho họ đâu? Và còn biết bao nhiêu người mà Ngài đã từng mang Tin Mừng, từng làm phép lạ nuôi một lần 5,000 người, một lần 4,000 người được ăn bánh no nê, và còn biết bao nhiêu điều mà họ đã đón nhận nơi Đức Giêsu với sự nhận thức này? Nhưng đến kết cuộc của cuộc đời Ngài, Ngài là Đấng vô tội nhiều người biết được nhưng họ hoàn toàn sợ hãi, sợ bị liên lụy, chỉ có những người thân cận rất ít đến bên cạnh của Ngài giờ sau cùng.

Chúa không một lời trách cứ, Chúa chỉ ngước mặt lên trời sau khi trăn trối với Mẹ và trao Mẹ lại cho Thánh Gioan, một lịch sử đã xảy ra và điều đó được kết thúc mà hôm nay chúng ta được hưởng nhờ. Thánh Gioan đại diện cho thế giới nhân loại đón những lời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trao tặng Mẹ Maria lại cho Thánh Gioan, là trao Mẹ lại cho loài người nhân loại của chúng ta. Và Chúa gởi thác chúng ta, là những người con, cho Mẹ để được Mẹ giúp chúng ta trong những đoạn đường còn lại của cuộc đời Mẹ.

Sự bắt đầu với sự hiện diện của các thánh tông đồ là một lịch sử vô cùng lớn lao cao đẹp, Mẹ là người duy nhất thấu hiểu được chiều sâu của những việc cần được trao ban qua bảy lời trăn trối. Bảy lời đó có ý nghĩa tình yêu mà chính Chúa hoàn tất để Chúa Thánh Thần thực hiện qua bảy nguồn ân sủng. Có rất nhiều ý nghĩa qua những con số được ban nơi sự thực hiện của Đức Giêsu Kitô, đều mang lại cho chúng ta niềm hy vọng và ân sủng, qua những con số đặc biệt và được thực hành qua những lời được trăn trối được trao lại cho Mẹ.

Nếu chúng ta thật sự suy niệm đến điều này thì có nhiều chiều sâu, chiều cao và chiều rộng. Bởi vì giờ sau cùng Chúa vẫn không có một lời trách móc những người môn đệ thân tín, Chúa vẫn không một lời nào khiển trách khi họ đã bỏ rơi Ngài, họ đã sợ hãi và họ đã từ chối Ngài. Nhưng với lòng yêu thương của một Thiên Chúa rộng lượng và nhân từ, một Đấng Thiên Chúa đã thương những kẻ hành hạ đánh đập mình cho đến giây phút cuối cùng, với những vết đinh, với sự đau đớn, với những sự gian ác và sự xúc phạm đến Chúa, nhưng không một lời nào trách cứ.

Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.” Còn nữa, hai người một bên phải và một bên trái, một người thì trách cứ, “Nếu ông là Thiên Chúa, hãy tự cứu mình và cứu cả chúng tôi.” Một bên hoàn toàn thách thức Chúa, giây phút cuối cùng cũng vẫn có những kẻ thách thức và những kẻ xúc phạm. Nhưng lại có một người trộm lành bên cạnh, “Tội của chúng ta đáng chết, ông này có tội tình chi?” Và đã quay lại thưa với Chúa, “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi.”

Cái giây phút cuối cùng đó Ngài cũng đem chính tình thương của Ngài, Ngài nói với anh ta, “Ngay hôm nay ngươi sẽ ở cùng Ta trên Thiên Đàng.” Chính chúng ta cũng là những kẻ tội nhân, nhưng chỉ một lời đơn sơ bình thường thì Chúa đã cứu chúng ta. Xin cho chúng ta cũng như người trộm lành, để xin Chúa cứu và tha thứ cho chúng ta. 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, lòng nhân hậu vô biên của Chúa sẽ không ai có thể sánh bằng, chúng con là những kẻ tội lỗi, qua muôn thời đại vẫn là những kẻ tội lỗi và vẫn là những tội nhân. Xin cho chúng con suy niệm điều này và tin tưởng những gì mà Chúa dành cho nhân loại con người đầu tiên, và Chúa cũng dành cho chúng con hôm nay. Giờ hấp hối cuối cùng Ngài thật sự đã trao trọn tất cả cho Mẹ Maria, truyền ban cho môn đệ thân tín. Ngài tha thứ cho người trộm lành rồi Ngài gục đầu từ biệt Mẹ để đi vào cái chết, kết thúc đoạn đường thập tự giá, đau đớn linh hồn lẫn thể xác để hôm nay chúng ta mới có những ngày hạnh phúc vinh quang do Ngài đổi về bằng giá Máu.

Xin cho tất cả chúng ta đừng quên những ân huệ này, xin cho chúng ta có những giây phút dừng lại để nhìn thấy và nghe được từng hơi thở, mà Chúa cho chúng ta được sống và tồn tại như ngày hôm nay. Xin đừng gây cay đắng cho nhau, xin đừng làm cho nhau đau khổ, xin hãy dùng tình yêu Chúa cho, Chúa ban để sống với một tình yêu mà Chúa mong đợi. Chúa mong đợi tình yêu con người đáp lại với Chúa, nhưng Chúa càng mong đợi giữa người và người thương yêu nhau, giữa người và người cùng nhau trong sự hiệp nhất và nhận ra một Đấng Thiên Chúa vì loài người và chết cho loài người, mong đợi loài người với lòng nhân hậu, yêu thương, tha thứ cho loài người.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Thiên Chúa của nhân loại. Hôm nay chúng con mới có thể thấu hiểu và thấm hiểu được giáo lý của Chúa đổi bằng Máu, chúng con khắc ghi sự dạy dỗ với sự hiền từ của Ngài, là một tình thương vô bờ bến vượt không gian, vượt thời gian qua bao thế hệ để cho những tội nhân như chúng con còn có mặt và sinh tồn trên trái đất.

Ngày hôm nay những biến cố, những đau đớn, những tuyệt vọng, những thất bại không là gì cả, Chúa vẫn là một Thiên Chúa chiều chuộng, chờ đợi, lắng nghe. Hôm nay chúng con thật sự chưa trưởng thành, chúng con chưa làm được những điều Chúa dạy, chúng con chưa thật sự hết lòng, để tròn bổn phận mà Chúa giao, chúng con thật sự không xứng đáng vai trò của những môn đệ. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin Chúa tha thứ cho chúng con.

Quả thật, những biến cố dồn dập đến với chúng con hôm nay, những điều ngoài sức lực của mình không gánh vác nổi, những điều mà chúng con hoàn toàn bế tắc không nói nên lời, không thể tâm sự, cũng không thể biết diễn tả như thế nào. Vì sức lực chúng con bắt đầu đã kiệt quệ, từ tinh thần đến thể xác. Tất cả những ước mong dường như đang sụp đổ trong một thế giới chung, và còn những biến loạn đến, chúng con thật sự rất đau lòng, rất phiền muộn và rất tiêu cực Chúa ơi!

Nhưng khi chúng con suy niệm đến Chặng Đàng Thánh Giá này thì chúng con đâu xá chi và chẳng có gì đáng cả. Vì đoạn đường mà Chúa đã chịu cho chúng con gấp trăm ngàn lần, để chúng con mới thấy được ý nghĩa khi chúng con gặp đau khổ giữa cuộc đời nhưng vẫn có một người đau khổ hơn chúng con, một người vẫn trung thành, yêu thương và kề cận với chúng con khi đức tin chúng con còn và có.

Ngày hôm nay, đặc biệt trong Mùa Chay của năm nay, trong giây phút hiện tại sự suy niệm này như đang nhắc nhở cho chúng con phân biệt được sự giá trị khi chúng con thật sự cân nhắc, để chúng con không đau đớn vì những hoạt cảnh hiện tại đang xảy ra, để chúng con không rên la và quằn quại với những điều khi sức lực không có.

Chúng con xin được đặt niềm tin nơi Chúa, chúng con xin được phó thác và chấp nhận đoạn đường với sự đau khổ và toàn những thử thách đang đến, đã đến và còn đến và còn những sự đau khổ tuyệt vọng trong một thế giới mà chúng con đang nhìn thấy, với những u tối, với những mây đen bao phủ, với những ngày không có niềm hy vọng, niềm vui và hòa bình thật sự từ gia đình cho đến xã hội nơi đâu là nguồn an ủi, nơi đâu là niềm hy vọng, nơi đâu là chỗ để chúng con nương tựa.

Xin cho chúng con quyết tâm hiểu được ý nghĩa với sự giá trị qua cái chết mà Chúa Giêsu nhắc nhở chúng con qua mỗi năm, để năm nay mới có thể mang lại ý nghĩa cho chiều sâu với đức tin mà chúng con dường như đã lãng quên từ bao giờ; hôm nay mới có thể trổi dậy một phần nào đó trong tâm hồn khi chúng con hoàn toàn vô dụng khi đứng trước những nghịch cảnh, đứng trước những thử thách với sức lực quá mức chúng con không thể đối diện được.

Nhưng có Chúa chúng con sẽ bình tâm hơn, chúng con bình tĩnh hơn và chúng con phó thác trông cậy hơn, vì không có điều gì mà Thiên Chúa không làm được. Chỉ cần chúng con tin, chỉ cần chúng con chọn mục đích mà Chúa muốn chúng con, và chỉ cần chúng con biết rằng Chúa yêu chúng con. Mỗi một vấn đề đến đều là một sự thử thách, là một chương trình vĩ đại; Chúa đã chết và cứu chúng con thì hôm nay Chúa sẽ không để cho thế giới hủy hoại lẫn nhau, Chúa sẽ không để cho thần dữ nó tiếp tục cai trị dài lâu. Chúa sẽ không để cho những người trông cậy nơi Chúa, tin tưởng nơi Chúa và trở về với Chúa trở nên những ngày thất vọng và những ngày đau khổ.

Cho nên, tất cả những gì của ngày hôm nay phải có những giây phút kết thúc. Vì sự lựa chọn đa số của nhân loại, tất cả mọi sự sẽ đến ngày thanh lọc như đã được báo trước. Chúa chết để cho chúng con được sống và sống một cách mỹ mãn, chuẩn bị cho những người trở thành công dân nước Trời, chuẩn bị cho một Vườn Địa Đàng mới sau khi được phục sinh vinh quang, mà Ngài trao tặng cho những kẻ trưởng thành với đức tin để họ sẽ được nhìn thấy sự phong phú trong thời nay, sẽ cảm nhận được sự thay đổi triệt để và thay đổi tuyệt đối, để chúng con có một niềm tin mới, một đời sống mới nơi Đức Giêsu Kitô qua cái chết của Ngài.

Trong tâm trạng của ngày hôm nay chúng con phải cần suy niệm, chúng con phải cần sống và chúng con phải cần ý thức, để chúng con được nhận ra ý nghĩa khi chúng con còn cảm nghiệm, còn suy niệm, để chúng con được lớn lên với ý nghĩa qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười hai, mà Chúa đã dành cho chúng con trong sự hoàn tất chương trình qua ơn cứu độ.

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa, cũng là Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười hai Chúa đã dành cho chúng con đêm hôm qua, thay thế cho tất cả anh chị em và đi với cộng đoàn trong giáo xứ Thánh Têrêsa. Cha đã đến một cách bất ngờ với những lời thiết tha để nhắc nhở chúng con cách riêng và cũng chung cho những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới. Hôm nay Cha lại thêm một lần nữa đến với chúng con trong những giờ suy niệm cách riêng như thế này.

Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Cha. Có đâu là những điều vốn được thực hiện và được xuất hiện qua những việc kỳ diệu mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được. Xin cho chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất đó để suy niệm, lắng nghe sự chỉ dạy của Cha mà quyết tâm để thực hiện với một vai trò Cha ban. Còn những điều của tương lai xin được tín thác phó thác. Xin cho chúng con trọn vẹn trong ngày của đầu Mùa Chay và trong những ngày chay này như Cha đã dặn dò chúng con hãy loại bỏ đi những ý riêng của mình để sống với một đời sống chay tịnh bằng tâm hồn chứ không phải bằng bề ngoài như đã được nhắc nhở.

Xin Cha giúp chúng con những gì có thể làm được, những gì mà chúng con thực hành được. Xin giúp chúng con được trọn vẹn như ý của Cha dạy, để sự hy sinh nhỏ bé này đền tạ và phạt tạ cho chính mình, thay cho thân nhân, con cái và thay cho những người chúng con cầu nguyện, cho đất nước Hoa Kỳ, cho thế giới và cho những việc mà họ đang phản nghịch, họ đang xúc phạm.

Xin Cha nhìn đến chúng con mà cho họ cơ hội ăn năn sám hối, cho họ cơ hội để trở về qua những lời thiết tha, mà chúng con suy niệm trong Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười hai. Cha đã chết cho chúng con được sống; sự kết thúc đó để mang lại niềm hy vọng và một giáo lý mới, một chân lý mới và ân sủng mới cho thời đại của 2021.

Tất cả nằm trong sự tuyệt vọng và sự ác hôm nay, nhưng đối với Thiên Chúa là niềm hy vọng, là một sự bắt đầu mới, là một cuộc hành trình mới, là một đức tin mới mà Cha dành một cách đặc biệt sống động cho chúng con khi chúng con hiểu được đầu Mùa Chay khi đi vào Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười hai của 14 Chặng Đàng Thánh Giá đầy ý nghĩa và có ý nghĩa đặc biệt hôm nay.

Nơi Thứ Mười Ba: Tháo Đanh Đức Chúa Giêsu Xuống Mà Phó Vào Tay Đức Mẹ

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu, mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được sao? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết cho chúng con và giây phút cuối cùng những vị tông đồ âm thầm tháo xác của Chúa xuống một cách thảm thiết. Hai ông thánh đã trao thân xác bất động được tháo xuống từ thập tự giá để trao cho Đức Mẹ. Vòng tay của Đức Mẹ ôm lấy Chúa, một thân xác bất động, Mẹ đã nhìn thấy Chúa khuôn mặt đầm đìa máu me, mão gai thì đâm thẳng vào đầu, vào não.

Mẹ đã gỡ lấy mão gai cho Chúa, Mẹ hôn kính trên má của Chúa. Mẹ ôm Con vào lòng và tưởng niệm ngày Con mới sinh ra đời, một đứa trẻ nằm gọn gàng trong vòng tay của Mẹ. Hôm nay một thân xác bất động, không còn tiếng nói, không còn nụ cười, không còn những lời an ủi bên Mẹ. Trái tim Mẹ như vỡ nát thêm một lần nữa, trái tim Mẹ như tan nát và cùng chết với Con Mẹ.

Ba mươi ba năm, sự chăm sóc của Mẹ, sự gìn giữ của Mẹ, yêu thương như một đứa con mà Mẹ cưng chiều và cũng là một vị Thiên Chúa mà Mẹ kính trọng. Đây là một mầu nhiệm vô cùng cao cả mà chỉ có Mẹ Maria thấu hiểu, vì điều đó là điều của Thiên Chúa Cha đã an bài và đã chọn Mẹ. Chúng ta không thể thấu hiểu được điều này nếu không được Mẹ cho phép.

Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười ba này chúng ta hãy nhìn thử xem, một người Mẹ trên trần thế được lập lại. Qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ tư chúng ta đã cảm nghiệm Chúa Giêsu gặp gỡ Mẹ trên đoạn đường thập tự giá, và cuối cùng Mẹ đã ôm lấy xác con trong Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười ba. Trái tim Mẹ thêm một lần nữa tan nát, lòng của Mẹ như chết đi với Con của Mẹ, một Thiên Chúa mà Mẹ kính trọng, Ngài đến thế giới để cứu loài người nhân loại.

Và cuối cùng loài người nhân loại đã trả lại cho Ngài với những vết thương, với mão gai, với thập giá, với những dấu đinh. Thân xác Ngài đã được tháo xuống một cách cô đơn, ở nơi đóng đinh của những kẻ với tội ác, với những phường trộm cắp. Và cuối cùng, Mẹ chấp nhận những sự oan ức và những điều mà chính con người đã gây nên cho chính Con của Mẹ là Ngôi Hai Thiên Chúa.

Biết bao nhiêu điều cay đắng vây quanh, biết bao nhiêu điều mà con người vào thời đó nhìn Mẹ và còn rất nhiều sĩ vả đối với Mẹ cũng như đối với Chúa Giêsu. Ai có thể biết rằng một Thiên Chúa đến để cứu họ? Ai có thể biết rằng một Thiên Chúa uy quyền vì yêu con người mà hạ thế để chấp nhận cái chết, để triệt để đi vào từng đoạn đường thập tự giá, như một sự khẳng định để chỉ dạy cho con người loại bỏ những gì trong tội mà con người đã đeo mang qua muôn thế hệ.

Ngày hôm nay, chúng ta hãy đi vào để thấu hiểu rằng chính Mẹ đang dạy cho chúng ta trong thế giới của loài người nhân loại, với những đứa con đã rời xa chúng ta, với những đứa con đã sống trong phản nghịch tội lỗi, với những đứa con mà chúng ta không còn hy vọng nơi chính nó, và cũng là những đứa con bất trị, bất tuân và bất chính. Ngày hôm nay Mẹ đang nhìn thế giới với những đứa con bất trị, những đứa con đã hoàn toàn xúc phạm đến Thiên Chúa và Mẹ, những đứa con đã cãi lời và những đứa con đã đi vào với những ngày tháng bị cầm buộc bởi sự dữ. Nhưng Mẹ vẫn là một người Mẹ điềm đạm, một người Mẹ hiền lành, một người Mẹ mong muốn và chờ đợi.

Vì chính sự cực cùng đau khổ của Con của Mẹ, là Chúa Giêsu, Mẹ không muốn những đứa con dại khờ trong thời nay của Mẹ, những đứa con từ chối những gì cao cả nhất cho linh hồn của nó, và những đứa con đã bán linh hồn cho thần dữ. Mẹ không cam lòng để chịu nhìn thấy những điều khi giọt máu của Chúa Giêsu trở nên giá trị cho mỗi một linh hồn chúng ta, giọt máu của Ngài trở nên một bằng chứng để cứu lấy chúng ta, đem tình yêu mà Chúa đã dành cho Mẹ và Mẹ đã dành cho nhân loại, để thế giới nhân loại có những hồng ân, có những ân sủng.

Thiên Chúa muốn cho chúng ta tin, thực hành và trông cậy qua sự chỉ dạy của Mẹ, qua sự hy sinh của Mẹ, qua những dấu chỉ mà Mẹ đã chịu đựng và ôm lấy, hoàn toàn bề ngoài không để cho mọi người nhận thấy hoặc biết. Mẹ chỉ ôm lấy những tâm tình đó như một sự hy sinh cao cả, để trọn vẹn trong đoạn đường thập tự giá mà Mẹ đã cùng đi với Chúa Giêsu.

Hôm nay sự tôn vinh, sự tôn kính cần có mà thế giới của nhân loại cuối cùng được biết Mẹ vẫn là một người khiêm nhường. Tất cả những gì Mẹ làm đều muốn được thực hiện trong thánh ý Chúa, đều muốn vinh quang của Chúa đầu tiên, Mẹ đều muốn tất cả. Mẹ là một người duy nhất mà Chúa trao trọn sự vinh quang, được cùng đồng hành với Đức Chúa Giêsu để đưa con người vào đoạn đường thập tự giá, ở lại với con người và chỉ dạy cho con người qua đời sống đức tin, đời sống cầu nguyện và đời sống với nhân đức cần có.

Lạy Mẹ Maria, chúng con thật sự hạnh phúc khi có thể cảm nghiệm được Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười ba này. Lắm lúc chúng con đọc sơ và cũng đã đọc quen như mọi năm,