Tiếng Việt

Bức hình kỳ diệu này xuất hiện phía trước Nhà Chầu Emmaus, Nhà Thờ St. Theresa, Sugar Land, Texas.

Thông Điệp Âm Thanh

Bài Thơ Giáng Sinh Dâng Chúa

Hôm nay Chúa xuống gian trần,

Đem tình yêu đến muôn người an vui.

Bình an ban đến mọi nhà,

Cùng nhau ta đến tôn thờ Ngôi Hai.

Tâm tình cảm tạ tri ân,

Cúi đầu tạ tội kính dâng Ngôi Lời.

Xin thương tha thứ lỗi lầm,

Bao lần Chúa đến lòng con hững hờ.

Mẹ ơi xin dẫn con về,

Dâng kính Sáu Lạy làm quà Giáng Sinh.

Hy lễ con có hôm nay,

Linh hồn thể xác con tim dâng Ngài.

Xin nhận của lễ thế nhân,

Kính dâng Cứu Chúa Hài Đồng Giêsu.

Kết thúc 2 giờ 51 phút chiều, ngày 24-12-2021.

Cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần dạy con dâng Chúa Hài Đồng.

– Lucia Phan

Phần 1: Sáu Lạy tại Nhà thờ Holy Rosary – Thông điệp ngày 5-1-2022
Phần 1: Sáu Lạy Ngày Lễ Hiển Linh – Thông điệp ngày 2-1-2022
Phần 2: Sáu Lạy Ngày Lễ Hiển Linh – Thông điệp ngày 2-1-2022
Phần 1: Sáu Lạy Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa – Thông điệp ngày 1-1-2022
Phần 2: Sáu Lạy Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa – Thông điệp ngày 1-1-2022
Sáu Lạy Lễ Chúa Giáng Sinh – Thông điệp ngày 25-12-2021
Sáu Lạy Đêm Lễ Vọng Giáng Sinh – Thông điệp ngày 24-12-2021
Sáu Lạy Ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội – Thông điệp ngày 8-12-2021
Suy niệm tại Nhà thờ Holy Rosary – Thông điệp ngày 1-12-2021
Sáu Lạy tại St. Theresa Church – Thông điệp ngày 28-11-2021
Phần 1: Sáu Lạy Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – Thông điệp ngày 21-11-2021
Phần 2: Sáu Lạy Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ – Thông điệp ngày 21-11-2021
Suy niệm Lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ – Thông điệp ngày 21-11-2021
Sáu Lạy Thứ Sáu Đầu Tháng – Thông điệp ngày 5-11-2021
Phần 1: Sáu Lạy Lễ Các Thánh – Thông điệp ngày 1-11-2021
Phần 2: Sáu Lạy Lễ Các Thánh – Thông điệp ngày 1-11-2021
Phần 3: Sáu Lạy Lễ Các Thánh – Thông điệp ngày 1-11-2021
Phần 1: Sáu Lạy Lễ Thánh GH Gioan Phaolô II – Thông điệp ngày 22-10-2021
Phần 2: Sáu Lạy Lễ Thánh GH Gioan Phaolô II – Thông điệp ngày 22-10-2021
Phần 1: 14 Đàng Thánh Giá tại Las Vegas – Thông điệp ngày 20-10-2021
Phần 2: 14 Đàng Thánh Giá tại Las Vegas – Thông điệp ngày 20-10-2021
Phần 3: 14 Đàng Thánh Giá tại Las Vegas – Thông điệp ngày 20-10-2021
Phần 1: Sáu Lạy tại Nhà Chầu Emmaus – Thông điệp ngày 12-10-2021
Phần 2: Sáu Lạy tại Nhà Chầu Emmaus – Thông điệp ngày 12-10-2021
Phần 1: Suy niệm Chuỗi kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae – Thông điệp ngày 29-09-2021
Phần 2: Suy niệm Chuỗi kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae – Thông điệp ngày 29-09-2021
Phần 3: Suy niệm Chuỗi kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae – Thông điệp ngày 29-09-2021
Suy niệm Bảy Sự Thương Khó ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi – Thông điệp ngày 15-9-2021 – Phần I
Suy niệm Bảy Sự Thương Khó ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi – Thông điệp ngày 15-9-2021 – Phần II
Suy niệm Chầu Thánh Thể & Lòng Chúa Thương Xót ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá – Thông điệp ngày 14-9-2021
Suy niệm Chuỗi Mân Côi ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá – Thông điệp ngày 14-9-2021
Sáu Lạy Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ – Thông điệp ngày 8-9-2021
Sáu Lạy tại Nhà thờ Thánh Thomas Aquinas – Thông điệp ngày 3-9-2021
Suy niệm Lòng Chúa Thương Xót – Thông điệp ngày 1-9-2021
Suy niệm Lòng Chúa Thương Xót & Chuỗi Mân Côi. Thông điệp ngày 24-8-2021
Suy niệm Năm Sự Thương tại Nhà thờ St. Theresa. Thông điệp ngày 20-8-2021
Suy niệm Năm Sự Thương ngày Lễ Hiển Dung – Thông điệp ngày 6-8-2021
Suy niệm Lòng Chúa Thương Xót ngày Lễ Hiển Dung – Thông điệp ngày 6-8-2021
Sáu Lạy tai Nhà Thờ Kiếng, Garden Grove, California – Thông điệp ngày 18-7-2021
Sáu Lạy tại Nhà Thờ St. Clemente, California – Thông điệp ngày 15-7-2021
Suy niệm tại Nhà thờ St. Columban, Garden Grove, Calilfornia – Thông điệp ngày 15-7-2021
Sáu Lạy tại Nhà Chầu Thánh Thể Emmaus – Thông điệp ngày 11-7-2021
Sáu Lạy tại Nhà Thờ Holy Rosary – Thông điệp ngày 3-7-2021
Suy niệm Năm Sự Thương – Thông điệp ngày 8-7-2021
Sáu Lạy tại Thánh Đường Holy Rosary – Thông điệp ngày 3-7-2021
Sáu Lạy tại Nhà nguyện Cancun, Mexico – Thông điệp ngày 26-6-2021
Sáu Lạy tại Cancun, Mexico – Thông điệp ngày 25-6-2021
Sáu Lạy ngày Father’s Day – Thông điệp ngày 20-6-2021
Sáu Lạy ngày Đại Hội Thánh Thể – Thông điệp ngày 13-6-2021
Suy niệm LCTX ngày Đại Hội Thánh Thể – Thông điệp ngày 11-6-2021
Lời Chúa Giêsu nhân ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Thông điệp ngày 3-6-2021
Sáu Lạy đúng ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa -03-06-2021
Đức Mẹ đi thăm Bà Thánh Elizabeth – Năm Sự Vui ngày 31-5-2021
Sáu Lạy Lễ Chúa Ba Ngôi – Thông điệp ngày 30-5-2021
Sáu Lạy cầu cho Ấn Độ ngưng tiêu diệt Kitô Giáo – Phần 1 – Thông điệp ngày 28-5-2021
Sáu Lạy cầu cho Ấn Độ ngưng tiêu diệt Kitô Giáo – Phần 2 – Thông điệp ngày 28-5-2021
Sáu Lạy Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Thông điệp ngày 23-5-2021
Sáu Lạy cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới – Phần 1 – Thông điệp ngày 19-5- 2021
Sáu Lạy cầu cho Hòa Bình Thế Giới – Phần 2 – Thông điệp ngày 19-5-2021
Sáu Lạy Lễ Chúa Phục Sinh – Thông điệp ngày 4-4-2021
Sáu Lạy cầu cho đồng tính luyến ái – Thông điệp ngày 12-5-2021
Lời Cha Thánh Giuse – Thông điệp ngày 2-5-2021
Sáu Lạy Lễ Thánh Giuse – Phần 1 – Thông điệp ngày 1-5-2021
Sáu Lạy Lễ Thánh Giuse – Phần 2 – Thông điệp ngày 1-5-2021
Sáu Lạy cầu nguyện cho Việt Nam – Phần 1 – Thông điệp ngày 30-4-2021
Sáu Lạy Cầu cho Việt Nam – Phần 2 – Thông điệp ngày 30-4-2021
Sáu Lạy Lễ Chúa Về Trời – Thông điệp ngày 16-5-2021
Sáu Lạy – Thông điệp ngày 29-4-2021
Sáu Lạy ngày Mother’s Day – Thông điệp ngày 26-4-2021
Cầu cho Thượng tướng Bùi Cao Khánh và Việt Nam – Phần 1 – Thông điệp ngày 22-5-2021
Cầu cho Thượng tướng Bùi Cao Khánh và Việt Nam – Phần 2 – Thông điệp ngày 22-5-2021
Cầu cho Thượng tướng Bùi Cao Khánh và Việt Nam – Phần 3 – Thông điệp ngày 22-5-2021
Sáu Lạy cầu cho bản thân mình – Phần 1 – Thông điệp ngày 5-5-2021
Sáu Lạy cầu cho bản thân mình – Phần 2 – Thôn điệp ngày 5-5-2021
Giáo hội Đức trong tiến trình ly khai – Thông điệp Sáu Lạy ngày 28-04-2021
Sáu Lạy Tuần VI Mùa Chay – Phần I
Sáu Lạy Tuần VI Mùa Chay – Phần II
Sáu Lạy ngày 3-2-2021 – Đức Mẹ chỉ cặn kẽ về số 6
14 Đàng Thánh Giá – Phần I: Có Lời Chúa – Ngày 5-3-2021
14 Đàng Thánh Giá – Phần II: Có Lời Chúa – Ngày 5-3-2021
14 Đàng Thánh Giá – Phần III: Có Lời Mẹ – Ngày 5-3-2021
Sáu Lạy Kêu Gọi Thống Hối Ăn Năn – Phần I – Ngày 3-3-2021
Sáu Lạy Kêu Gọi Thống Hối Ăn Năn – Phần II – Ngày 3-3-2021
Sáu Lạy Kêu Gọi Thống Hối Ăn Năn – Phần III – Ngày 3-3-2021
Sáu Lạy Mùa Chay – Ngày 09-02-2021
Sáu Lạy Lễ Thánh Phêrô Tông Tòa – Ngày 23-02-2021
Sáu Lạy Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mùa Chay – Ngày 26-02-2021
Lễ Tro Lạy Thứ Nhất – Ngày 17-02-2021
Lễ Tro Lạy Thứ Hai – Thứ Năm – Ngày 17-02-2021
Lễ Tro Lạy Thứ Sáu – Ngày 17-02-2021
Lễ Dâng Chúa trong Đền Thờ – Đức Chúa Thánh Thần linh ứng – Ngày 02-02-2021
Sáu Lạy Cầu Bình An – Đúc Chúa Thánh Thần linh ứng – Ngày 24-01-2021
Suy niệm Năm Sự Vui – Ngày 18-01-2021
Suy niệm Lòng Chúa Thương Xót – Ngày 23-01-2021
Suy niệm Năm Sự Sáng – Ngày 21-01-2021
Suy niệm Năm Sự Thương & Sáu Lạy – Ngày 19-01-2021
Lời Chúa Giêsu – Chặng Đàng Thánh Giá thứ 12 – Ngày 20-02-2021
Lời Mẹ Maria – Chặng Đàng Thánh Giá thứ 13 – Ngày 20-02-2021
Sáu Lạy tại Nhà Thờ St. Theresa – Ngày 14-01-2021
14 Chặng Đàng Thánh Giá – Ngày 20-02-2021
Năm Chặng Đàng Thánh Giá – Ngày 22-02-2021
Suy niệm Năm Sự Sáng – Ngày 21-01-2021
Cầu cho người dịch bệnh – Ngày 17-01-2021
Lời Chúa Thánh Thần linh ứng & Lời Thánh Stephano – Thông điệp ngày 28-12-2020
Thông điệp của Thánh Gioan Tông Đồ – Ngày 27-12-2020
Suy niệm ngày Lễ Gia Thất – Thông điệp ngày 27-12-2020
Sáu Lạy ngày Lễ Gia Thất – Thông điệp ngày 27-12-2020
Sáu Lạy ngày Chúa Giáng Sinh & Lời Thiên Chúa Cha – Thông điệp ngày 25-12-2020
Lời Chúa Giêsu – Thông điệp Mùa Vọng ngày 2-12-2020

Thông Điệp Ngày 21-11-2021

Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

Lucia: Lạy Chúa, 8 giờ 34 phút, ngày Chúa Nhật, ngày 21, tháng 11, năm 2021, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, nhà tạm, Thập Tự Giá, linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót mà Chúa dành cho con được ở lại đây để suy niệm những lời Chúa Thánh Thần dạy qua ba Bài Đọc hôm nay, ngày lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Con cũng nhớ rằng dường như mỗi một khi đến ngày lễ này Chúa luôn dành cho con được ở lại nhà thờ, dù rằng sau thánh lễ 5 giờ chiều tất cả mọi người đã về hết, giờ đây chỉ có mình con thôi. Thường thì hay có chị Maria Nhung, nhưng hôm nay chỉ có một mình con, nhưng Chúa vẫn để cho con ở đây cùng với anh chị em ở trên điện thoại để con được đón nhận lời Chúa.  

Tất cả những gì Chúa đã dạy cho con và cho chúng con được nghe những bài giảng rất là thâm thúy, qua những giây phút suy niệm vừa qua để hiểu rõ những gì mà Chúa dành một cách đặc biệt. Chúng con không dám nói bất cứ ai, nhưng đời sống con người qua bao thế hệ thánh lễ này cử hành thường xuyên mỗi năm nhưng chắc chắn có những năm chúng con chẳng hiểu gì cả, chỉ sống lời lạt bề ngoài, và cũng nghe nhiều bài giảng rất là hay và rất là sâu đậm nhưng cuối cùng chúng con lại quên lãng một cách rất dễ dàng. Nhưng ngày hôm nay thì dường như khác biệt, nó có một điều gì đó đặc biệt qua những biến cố loài người chúng con đang gặp, đa số tại mọi quốc gia, mọi dân tộc.

Đặc biệt tại Đông Nam Á và nước Việt Nam của chúng con đang trong tình trạng với những ngày dịch bịnh rất trầm trọng, vì chính những điểm đó chúng con thấy được trước cái chết con người dường như không còn gì cả, dừng lại tất cả. Cuối cùng rồi tất cả cũng phải đi đến con đường này, nhưng sớm hay muộn, và chết một cách không chuẩn bị và không hiểu những gì mà Thiên Chúa ban cho thì quá oan uổng cho một kiếp người khi được làm con của Chúa, và được giá Máu của Chúa đã gội rửa để trở thành những người con xứng đáng để được về với Ngài và khi chúng con rời khỏi cuộc đời này. Nhưng có những người rời khỏi cuộc đời này không hiểu, không biết và chẳng bao giờ biết Chúa và chưa bao giờ có cơ hội để tin Chúa, và cuối cùng họ đang ở đâu? Họ đang khóc, họ đang hối hận, và họ đang chờ đợi.

Đây là giây phút mà chúng con càng thấu hiểu sâu hơn những gì mà Chúa dành một cách đặc biệt cho chúng con hôm nay; chúng con được xin đón nhận lời của một vị Vua Vũ Trụ dành cho chúng con được nghe. Con người thì dường như không tin vào điều này nhưng Chúa thật rất gần gũi, Chúa rất muốn con người được biết và hiểu rằng những gì Chúa làm đều cho con người, giúp cho con người có một chân lý, và đi theo cái chân lý đó để sống giữa cuộc đời này, để trải qua tất cả những khó khăn trải qua tất cả những thử thách. Chính Ngài đã chịu thử thách đó, chính Ngài phải chịu đi vào những thử thách đó để cứu con người, và mang một chân lý duy nhất để giúp cho con người được chuẩn bị cho chính mình với những ngày ý nghĩa trên trần thế, và đi vào một giáo lý với khuôn khổ để bảo vệ đời sống thiêng liêng đời này lẫn đời sau và cho linh hồn chúng con được vĩnh cửu muôn đời với Chúa.

Ai có thể cho chúng con sự sống trong hiện tại và ai có thể biết và cho chúng con sự sống vĩnh cửu muôn đời ngoài Chúa ra? Chúa đích thân làm điều đó và Chúa đích thân cho chúng con được đụng chạm, được biết, được hiểu Chúa mang thân xác một con người để đến với chúng con, gần gũi chúng con và dành cho chúng con tất cả. Hôm nay Ngài vẫn tiếp tục dành và Ngài vẫn tiếp tục tạo cơ hội; hôm nay con người đừng tiếp tục chai đá cứng lì, dửng dưng theo lý luận của trần gian, trong sự đòi hỏi của trần thế theo cách thức mà con người đã bao lần lầm lỗi cũng chưa trưởng thành.

Ngày hôm nay chúng ta không lấy gì làm lạ, vua chúa quan quyền hay trong chức vụ, hàng ngũ họ cũng là những con người trong trần thế; họ vẫn là những con người đoán sai, làm sai, họ cũng vẫn là con người đã hoàn toàn nhìn sai để kết tội một Đấng vô tội đến với thế gian để cứu toàn thể nhân loại. Đó là điều đã đi trước, thế hệ của nhân loại ngày hôm nay lại là càng hung tợn hơn, lại là càng dễ sợ hơn, lại là càng với những điều mà con người ngày hôm nay đối với nhau.

Nếu chúng ta hiểu được điều này thì ta cũng hãy học như Chúa, bởi vì sự khôn ngoan không đến từ con người. Hãy im lặng để lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, hãy chấp nhận đi trên bước đường mà Chúa dành cho chúng ta học hỏi thêm để có kinh nghiệm hơn; cuối cùng sự thinh lặng, sự thực hành và sự cao thượng cho đi đó và cuối cùng tình yêu đó mới có thể cho mọi người được nhận ra chân lý ở đâu, chân lý ở nơi Thiên Chúa, ở nơi Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ, và ở nơi những người được chọn để trở thành những tông đồ mà Ngài tín nhiệm.

Sự tín nhiệm đó để trở thành những con người chân chính, những con người công chính, và sự chân chính đó được trở thành những con người làm chứng cho chân lý mà chính Ngài đã đích thân ban đến cho loài người nhân loại của chúng ta và dành cho chúng ta trong thế hệ này và muôn thế hệ cho đến ngày còn lại. Chỉ cần chúng ta quyết định sống trong chân chính, chỉ cần chúng ta theo bước chân của Ngài, chỉ cần chúng ta sống như chính Ngài chỉ dạy; chúng ta hãy quyết định để rời khỏi tội, tránh tội, bớt tội và chúng ta quyết tâm sửa đổi đời sống thì chúng ta sẽ có một cái nhìn khác, có một đời sống khác và có một đời sống gương mẫu mà Chúa Giêsu là một khuôn đúc dành cho chính chúng ta.  

Hôm nay Ngài không bắt buộc chúng ta làm hoàn toàn giống như Ngài, nhưng Ngài dành cho chúng ta cơ hội học một cái gương mà chúng ta cần phải học điều gì là công chính, điều gì là chân chính và điều gì mà Chúa Giêsu đã đích thân thực hành đời sống chân lý mà chính Ngài đã dành cho chính chúng ta; nó bao gồm rất nhiều điều khi nói đến chữ chân lý và ai hiểu được chân lý thì thuộc về Thiên Chúa. Ngài chỉ nói những điều đó, cho nên mọi tầng lớp, mọi vai trò đều có quyền hiểu được, đều có quyền làm được và đều có quyền sống để hiểu được những điều Chúa ban và cho thì họ thuộc về là những người con của Chúa.

Cho nên, hôm nay tất cả những gì Chúa ban cho con cũng như anh chị em được nghe thì xin Chúa cho con được đón nghe tiếng Chúa như mọi năm Chưa từng đến để viếng thăm chúng con. Và giờ đây con đang sẵn sàng chờ đợi để đón nghe Lời của Chúa trong ngày lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ.

Chúa Giêsu: Các con yêu thương của Cha,

Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thật là một ngày mà Cha chờ đợi, là một ngày mà trái tim Cha rung động và một ngày mà Cha đang nhớ những gì các con làm hôm nay.

Lucia, con đại diện những người anh chị em, thật là một điều mà Cha đã cảm thấy an ủi trong thế giới hiện nay; dù có biết bao người Cha chọn lựa, là những người hiểu biết rất nhiều về giáo lý của Cha nhưng cuối cùng Cha lại cảm thấy vui, cảm thấy vừa lòng và cảm thấy có nguồn an ủi nơi một đứa con yếu đuối và không tin tưởng những gì mà mình có thể làm được. Đồng thời rất là ngây ngô, đơn sơ, và hoàn toàn không hiểu giá trị quan trọng, vì chính những điểm đó đã trở thành khiêm nhường tuyệt đối. Ngày hôm nay những lời của con, những điều mà con đã làm thì thật sự con hoàn toàn được chính Chúa Thánh Thần điều khiển con. Chúa Thánh Thần dành cho con và chỉ dạy cho con để nói lên những lời được ghi chép trong giòng lịch sử của những ngày còn lại và bắt đầu của một thế giới mới.

Quả thật, con hãy biết rằng tất cả những gì Cha dành cho con, Cha cũng muốn con cứ mãi đơn sơ, Cha cũng muốn cho con cứ để cho cuộc sống đừng để có những áp lực, đừng để quá nhiều tính toán, đừng để quá nhiều sợ hãi. Con hãy cứ tự nhiên, con biết chắc đó là bổn phận của con, con biết chắc đó là điều con phải đại diện cho anh chị em và con biết chắc con là ngôn sứ của thời đại cuối cùng, thì những điều mà con tin và thực hiện đó Chúa Thánh Thần hoàn toàn giúp cho con hoàn tất được một chương trình mà Cha ban và Cha chọn trong vai trò của chính con.  

Lucia, hôm nay những điều Cha muốn nói thì Chúa Thánh Thần đã dành cho con nói tất cả; con đã thay thế thế giới đáp lại những gì mà hôm nay Cha muốn cho nhân loại ghi chép. Ngày hôm nay Cha rất là vui và giờ cuối cùng Cha cũng muốn con hiểu được ba Bài Đọc của ngày hôm nay. Chính điều đó là điều đích thực nhất mà Cha muốn cho mọi tầng lớp, mọi vai trò họ đều hiểu một cách gần gũi cặn kẽ, không chữ không nghĩa nhưng rất thực tế vì đó là điều sự thật Cha mong muốn.

Các con thương yêu của Cha, hãy cầu nguyện tiếp tục; hãy cầu nguyện tiếp tục cho những việc của các con làm để trở thành một cuốn sách thật sự, vào đúng ngày giờ thì điều đó sẽ để lại cho một lịch sử vào đoạn cuối và những ngày trong tương lai. Cha biết trước khi làm điều này phải trải qua rất nhiều khó khăn và trải qua rất là nhiều thử thách; các con đừng sợ, vì cuộc đời của Cha đi trên trần thế đó là những đoạn đường mà các con đã thấy – bắt buộc hạt giống khi được gieo ra nó phải thối đi, nó phải chết đi và nó sẽ trở nên mạnh mẽ và nó sẽ mọc một cách mạnh mẽ và sanh hoa kết trái.    

Chắc chắn rằng những gì mà các con đã trải qua mười năm sẽ còn dài hơn, những điều đó đủ giúp cho các con mạnh mẽ, và từng mỗi một giai đoạn các con sẽ trưởng thành hơn, học hỏi nhiều hơn. Càng chịu đựng những sự thử thách bao nhiêu thì các con lại càng cứng rắn nhiều hơn, vững vàng nhiều hơn, và có kinh nghiệm nhiều hơn, để các con sẽ đối diện trong những ngày sắp tới. Vì đây là một thế giới giữa thiện và ác, chỉ dựa vào những gì của lý thuyết, chỉ dựa vào những điều của thực tế thì các con thật sự như bao nhiêu người khác, có nhiều điều mà thế giới được đón nhận. Bởi vì đó là do Chúa Thánh Thần hướng dẫn nhưng trong mọi tầng lớp, mọi vai trò Cha chỉ muốn gần gũi và sống động bằng con tim.

Cha chỉ muốn các con hiểu được Cha là một vị Vua mà con người ngày hôm nay ghi nhớ là Vua Vũ Trụ, nhưng Cha không cai trị các con như những vị vua của trần thế mà Cha đã từng đối diện trước tòa. Cha chỉ cai trị các con bằng tình yêu của Cha, Cha cai trị các con bằng Lòng Thương Xót mà Cha chờ đợi các con. Cha cai trị các con và Cha chỉ muốn ở trong trái tim của các con, chỉ ở trong lòng của các con. Cha chỉ muốn nhìn và muốn các con hiểu rằng Cha yêu các con, Cha chờ đợi các con và Cha mong mỏi các con trưởng thành để hiểu những gì Cha dạy và Cha ban, để các con không vấp ngã trên cuộc đời này, để các con không bị một thế giới đang khuyến dụ và đưa các con vào những cạm bẫy. Cha không muốn các con phải bị lệ thuộc với tất cả điều kiện trong thế giới.

Cha muốn các con phải đi ra khỏi những gì trong thói quen đã làm cho các con ngủ quên và không nhận ra những gì nơi sứ vụ và vai trò của các con. Cha là Vua thì các con là công chúa, là hoàng tử. Như Chúa Thánh Thần đã dạy cho Lucia nói, Chúa Thánh Thần đã dành cho Lucia tường thuật tất cả, và những người được chọn lựa trong Giáo Hội, các linh mục tu sĩ là những hàng khanh tướng mà Cha đã chọn, để chuẩn bị những ngày trên trần thế và chuẩn bị bước vào một nước mà Cha dành cho những người con trọn vẹn với sứ vụ và vai trò của mình.

Tất cả đều là sự tốt đẹp nhưng sự lựa chọn của con người khi còn trên trần thế, và đó là những điều mà hôm nay như các con đã thấy trước quan toà Philatô; đời sống của những người Kinh sư Biệt Phái và tất cả mọi điều cũng đang lập lại trong một thế giới nhân loại hiện nay. Cha không dùng quyền năng của Cha để ngăn chặn họ, Cha cũng không sửa phạt khi thời gian chưa đến nhưng Cha luôn dành cho họ cơ hội, Cha luôn dành cho con người trên trần thế thời gian. Cha luôn dành tất cả những gì có thể được để giúp cho các con, vì Cha biết các con yếu đuối, luôn sống trong những ngày tháng của thế giới thực tế trong tội, nó rất gần gũi; bởi vì chính những điểm đó mà Cha vẫn tiếp tục nhẫn nại cho đến ngày hôm nay.

Cha không muốn làm vị Vua lộng lẫy, một vị Vua ra lệnh, một vị Vua hưởng thụ, mà Cha chỉ muốn làm Vua khi các con chịu những sự đau khổ, khi các con có rất nhiều điều trong cuộc sống dựa vào một đời sống tinh thần trong niềm hy vọng. Cha muốn làm Vua của con tim các con, Cha muốn làm Vua khi các con đi trên những nẻo đường cô đơn, cô độc. Cha muốn làm Vua để ở cùng các con và phù trợ các con trên những bước đường các con đang đi giữa thế trần này. Nếu các con hiểu được những điều đó thì các con biết sự gần gũi, Cha không bao giờ từ chối khi các con tìm đến Cha, khi các con mất niềm hy vọng, khi các con lam lũ, đau khổ, đói khát, khi các con nằm trong cơn dịch bịnh và khi các con kêu cầu Cha không bao giờ từ chối.  

Cha muốn các con hiểu được Cha ở lại với các con, Cha muốn làm Vua, không phải là một vị Vua để người ta tôn vinh, mà là một vị Vua ở gần các con, giúp các con và cùng với các con chịu tất cả những gì trên cuộc đời này để trở thành một thế giới trọn vẹn và xinh đẹp mà Cha mong muốn; đó chính là chân lý mà Cha đã để lại ngay từ lúc đầu tiên cho đến giờ cuối cùng cũng dựa vào chân lý đó để được tiếp tục và chân lý đó để dành cho con người sự sống.

Các con yêu thương của Cha, cho đến hôm nay Cha vẫn nói với các con rằng Cha là một vị Vua thật sự, nhưng Cha là một vị Vua của tình yêu, một vị Vua của Lòng Thương Xót, một vị Vua mà Cha luôn can thiệp cho những kẻ cô đơn, những kẻ đau khổ, những kẻ bệnh tật, một vị Vua mà Cha muốn tất cả mọi người đều biết để Cha cứu họ, để Cha giải thoát cho họ, Cha nâng đỡ họ và Cha yêu họ. Cha yêu họ cho đến giây phút cuối cùng, Cha yêu họ khi con tim không còn nhịp đập và điều đó đã chứng minh những gì mà Cha đã dành cho các con và cho cả thế giới. Cha không mặc cẩm bào, Cha không đội hào quang nhưng Cha mặc cẩm bào bằng Thập Giá, Cha đội hào quang bằng mão gai; Cha ở lại với các con và ở cùng các con và chịu đựng với các con qua dấu đinh, đó chính là tình thương và tình yêu của một vị Vua mà hôm nay Cha dành cho cả nhân loại.

Các con yêu thương của Cha, đối với các con Cha không dùng uy quyền, uy quyền Cha có, binh quyền Cha có, Cha không dùng điều đó đối với các con. Cha là một vị Vua rất nghèo, nghèo hơn tất cả các vị vua trên trần thế, nhưng Cha giàu Lòng Thương Xót, Cha giàu tình yêu và Cha là một vị Vua nhẫn nại qua bao thời đại, là một vị Vua duy nhất luôn nhẫn nại chờ đợi thế giới trở về với Cha, thế giới được nhận ra Cha, thế giới được biết Cha, và thế giới được biết những gì Cha làm cho các con và cho cả thế giới.

Các con yêu thương của Cha, ngày hôm nay các con đừng nghĩ rằng Cha là một Thiên Chúa tất cả mọi điều Cha có thể làm được, tất cả mọi điều Cha có thể cho các con được, nhưng Cha muốn phải sắp xếp trong một quy luật mà chính Cha đã an bài. Cha chỉ muốn trái tim và lòng thiện nguyện, Cha không muốn bắt buộc con người. Cha chỉ muốn xuất phát từ tình yêu, xuất phát từ trái tim yêu thật sự mới có thể hy sinh, mới có thể từ bỏ, mới có thể vì chính người đó mà có thể thay đổi đời sống của mình.  

Tình yêu của lứa đôi, tình yêu của vợ chồng và tình yêu của trần thế cũng có những lúc phải hy sinh, tình đời thì quá thay đổi, nhưng tình Cha thì chẳng bao giờ đổi thay; vì chính những điểm đó mà hôm nay Cha chọn các con. Cha chọn các con, các con cũng không lý luận để hỏi, các con cũng không nhiều chất vấn, vì so với tất cả những người học thức kiến thức họ đã để cho thế gian điều khiển họ với một bộ não quen thuộc, với tất cả những lý luận qua bao thời đại. Chức vụ, tiền tài và danh vọng, và không trong sự thật quen với con người; còn những điều của chân lý sự thật, thiêng liêng cao cả thì quá xa lạ, vốn là những điều mà họ cần phải để ý, cần phải đi vào đời sống. Lý luận, đoán xét và nghi ngờ, cho nên có biết bao nhiêu điều Cha làm, biết bao nhiêu hồng ân Cha ban, biết bao nhiêu người Cha tuyển chọn cuối cùng bị họ giết chết.  

Tất cả những điều này xảy ra trong thế giới đã bao nhiêu thế hệ, hôm nay Cha muốn chọn các con, không đơn lẻ một mình đi giữa cuộc đời mà các con có anh, có chị, có em, và có một lực lượng đang bảo vệ các con một cách thiêng liêng qua lòng tin của các con. Cho nên các con không còn sợ hãi, nhà thờ vắng lặng tại sao các con lại ở tại đây? Tại sao các con làm được, có nhiều đêm không ngủ với những việc các con phi thường đã làm vượt bực hơn tất cả? Không phải là các con mà là chính Cha. Cho nên đối với Cha thì có rất nhiều điều, tuy rằng đời sống con người có quy luật nhưng đối với Thiên Chúa thì không có gì không thể làm được khi có những việc cần thiết trong sự thật, trong sự thiện và trong chương trình của Cha.

Đừng lấy làm lạ! Chỉ có một điều duy nhất là các con có tin đủ hay không, có bền đỗ đủ hay không, có thật sự sống với nhau bằng tình yêu và thật sự nhận ra được tình yêu Cha trao cho các con hay không? Cha khao khát và mong muốn các con đáp lại. Cha là một Thiên Chúa nhưng Cha cũng rất cần tình yêu của các con, Cha cần tình yêu của loài người; Cha cần tình yêu để hoàn tất một chương trình đẹp nhất, vĩ đại nhất mà Cha dành cho nhân loại ngay từ lúc ban đầu cho đến giờ kết thúc cuối cùng.

Bởi vì các con đã bỏ đi tất cả những gì quá lớn lao, qua ân phúc và ân sủng mà Cha đã dành cho các con. Các con đã bị chiếm lấy bởi tất cả đam mê lệ thuộc của trần gian cho nên thần dữ nó đã hoàn toàn khống chế. Nó đã ngăn chặn các con và nó đã để cho các con rớt vào những lưới bẫy của tội lỗi và cuối cùng các con đang sống một cách xa lạ, một cách hững hờ; trái tim trở nên đóng kín, con người trở nên ích kỷ. Tất cả mọi sự đều thay thế với sự gian ác, chân lý đã mất đi và chỉ thay thế vào những điều gian ác, những điều tính toán, những điều trong sự thấp hèn yếu đuối của con người và tiếp tục với những điều mà các con đang đối diện.

Tất cả sẽ được kết thúc vì qua những trận thử thách, qua những trận chiến giữa con người đang cai trị lẫn nhau, giữa con người đang tìm đủ mọi kế hoạch để phản kháng lại những gì Cha ban, và cuối cùng họ từ chối tình thương qua Lòng Thương Xót của Cha thì hôm nay đó là sự trả lời của nhân loại, bởi vì sự yếu hèn của con người, vì con người đã để cho thế gian điều khiển. Tội nhất là những người vô tội, tội nhất là những nạn nhân, tội nhất là các con, sự hiểu biết càng nhiều trong những vai trò nếu không công chính để biết chân lý sự thật thì kẻ ác nó dễ dàng hơn là người công chính trong thế giới.

Cho nên thế giới với tiền tài danh vọng lôi cuốn, tham lam đều là những điều cần thiết trong cuộc sống, vì chính những điểm đó mà con người bán lương tâm, bán lương tri và sống trong những ngày tháng xúc phạm, đi ngược lại luân lý đạo đức; đây là một thế giới các con nhìn thấy rất rõ ràng. Cũng đã đến lúc các con phải trưởng thành và hiểu được những gì không đến từ sự thật, không đến từ công bằng lẽ phải; giá Máu của Cha đã gội rữa và dành cho tất cả các con nhưng các con không đón nhận. Thời gian sẽ kết thúc! Bởi vì tất cả mọi sự như các con đã đọc ngày hôm nay và đã được biết AlphaOmega mà Đức Chúa Cha đã an bài và dành cho con người và Ngài cũng là Nguyên Thủy và là Cứu Cánh của loài người nhân loại hôm nay và Cha đích thân để ban đến điều này cho các con.

Cho nên hôm nay Cha muốn nói lên tiếng nói của Cha, Cha đang bênh vực các con, Cha đang dành cho các con cơ hội, và Cha đang chờ đợi tình yêu được đáp lại, dẫu rằng chỉ là một tình yêu nhỏ bé của các con, nhưng Cha mong đợi sự thiện nguyện đó sẽ là câu trả lời. Cha sẽ nâng đỡ để các con hiểu được thế giới này chân lý ở đâu, công lý ở đâu và tình yêu ở đâu nơi sự đáp lại với một trái tim và lòng thiện nguyện không phải chỉ là nói suông trên môi miệng, mà thực hành bằng việc làm, thực hành bằng con tim và thực hành bằng sự thật nơi các con và sự thật mà các con quyết định.

Hôm nay Cha không bắt buộc các con nhưng Cha chỉ muốn rằng những gì Cha ban, những gì Cha cho vẫn còn và còn phong phú hơn những gì mà các con đang tưởng tượng. Nhưng các con phải đi qua những đoạn đường, vì đoạn đường của Thập Giá là những đoạn đường Cha chọn, và cũng là một đoạn đường Thập Giá mà các con phải qua Thập Giá mới bước lên những nấc thang của thiên quốc. Hôm nay Cha nói đến điều này, Cha hy vọng các con hiểu và biết rõ những gì mà các con đang có; Cha rất vui mừng vì hôm nay vẫn còn những đứa con ở lại để lắng nghe những lời của Cha, ở lại để mạnh dạn hiểu rõ rằng lời của Cha vẫn tiếp tục vang vọng qua các con đến thế giới.

Hãy trọn vẹn trong sứ vụ của mình, hãy thương yêu nhau; hãy tha thứ cho nhau và hãy luôn luôn học hỏi để các con nhận định và chọn lựa sự khôn ngoan mà Chúa Thánh Thần ban cho, luôn luôn có với các con, nhưng lúc nào cũng phải giữ sự bình tĩnh để được biết những gì mình cần phải làm, những gì cần phải hy sinh và những gì cần cho đi. Nhưng mọi điều cần phải cương quyết, sống trong chân lý sự thật, không để cho sự nhu nhược, không để cho sự sợ hãi khống chế, mà phải mạnh dạn tiếp tục và phải tuyệt đối khiêm nhường, hiệp nhất, vâng phục, để các con có một sự đoàn kết và chiến thắng vào những ngày còn lại. Nhưng sự chiến thắng đó cũng phải qua rất nhiều thử thách thì các con mới chiến thắng sự thử thách đó và mới có ý nghĩa. Còn giữa người và người thì không bao giờ có ý nghĩa, chỉ hơn thua thì không có gì để trả lời, những bằng sự hy sinh, bằng sự cho đi và chiến thắng với chân lý sự thật mà Cha đã dành một cách đặc biệt cho các con.

Hãy nhớ, Cha là một vị Vua nhưng Cha rất mong muốn sự chiến thắng của Cha là chiếm được trái tim của các con, là ở trong trái tim của các con, là đồng hành với các con, đó là một vị Vua thành công. Ngày hôm nay Cha vẫn cô đơn, Cha vẫn quằn quại, Cha vẫn chờ đợi. Cha đang chờ đợi các con, Cha đang chờ đợi nhân loại, Cha đang chờ đợi những ngày làm chứng của các con, Cha đang chờ đợi những môn đệ thật sự hiểu được điều này, để làm chứng cho chân lý mà Cha qua chính các con.

Hôm nay Cha nói đến đây, hy vọng các con hiểu được điều này. Một ngày nào đó các con sẽ biết tất cả những gì Cha ban sẽ là một lịch trình để giúp cho thế giới của nhân loại dừng lại, để hiểu sâu hơn sự phong phú mà Cha ban một cách đặc biệt cho thế giới, là những người con cái của Cha nhận, tin và họ bắt đầu với sự suy niệm, với sự cảm nghiệm trong những ngày được đánh thức tâm hồn của họ, bất kể họ là ai.  

Cha chỉ muốn rằng tình yêu của Cha dành cho tất cả các con và Cha là một vị Vua không cai trị như loài người đang suy nghĩ, mà Cha là một vị Vua đang tìm kiếm các con, đang muốn ở trong các con, sống với các con, nuôi các con bằng chính Mình và Máu của Cha, một vị Vua ngự trị trong trái tim các con để các con biết sự công chính, sự chân chính với những gì Cha ban đều thực hiện qua Chúa Thánh Thần. Và các con đang đón một vị Vua mà vị Vua đó luôn muốn ngự trị trong lòng của các con chứ không muốn cô đơn, để rồi các con chỉ phục vụ nhưng trái tim của các con không có Cha. Tất cả những gì các con làm trọn vẹn nhưng trái tim khô khan nguội lạnh và không dành một chút thời gian để có thể gặp gỡ Cha, vì Cha muốn gặp gỡ các con bằng tâm hồn, bằng trái tim, bằng lời nói, bằng những giây phút tách rời.

Hãy dành những giây phút để các con nhìn thấy sự thiêng liêng vẫn có và còn với các con, tiếng nói của Cha để các con nghe thật rõ hơn, nhạy bén hơn. Phải cần có chiều sâu khi cầu nguyện, cần có những việc đang phụng sự phục vụ nhưng hãy bằng trái tim, hãy bằng sự quyết tâm, và có những giây phút yên lặng, những giây phút tách rời với sự suy niệm. Cha sẽ đáp lại lời mà các con muốn gặp gỡ Cha, Cha sẽ trả lời những gì các con thắc mắc và Cha sẽ luôn ôm ấp các con, yêu thương các con và đưa các con vào Lòng Thương Xót, để sự hiểu biết đó được trưởng thành bằng việc làm mà các con đang thực hành trong đời sống nhân chứng.

Hôm nay Cha nói đến đây; cũng đã tối và đã kết thúc, Cha chào tất cả các con, Cha chúc lành cho tất cả các con và Cha rất vui ngày hôm nay để Cha đem những lời này như mọi năm dành cho các con. Hy vọng năm nay các con trưởng thành hơn bằng những lời Cha gửi đến cho các con và gửi đến cho thế giới. Đồng thời các con hãy nhớ tiếp tục hiệp nhất, vâng phục, để được đón nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần mà còn những việc cần làm cấp bách nhất trong thời gian còn dễ dàng và còn cho phép.

Cha muốn cho các con được vui trong những ngày sắp tới và trọn vẹn trong năm nay. Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ kết thúc, đặc biệt hãy nhớ bổn phận trách nhiệm để giúp cho các linh hồn mà Cha đang sẵn sàng để giúp các con trọn vẹn những gì mà Cha dành cho các con. Tin thì sẽ được, tìm sẽ thấy và gõ thì sẽ mở cho;đừng để cho sự sợ hãi, đừng nghi vấn mà hãy tiếp tục làm trong vai trò Cha chọn các con làm nhân chứng cho sự thật và cũng là một vai trò tư tế mà các con cần thực hành những gì cần thực hành cho chính các con do Cha ban.

Đừng sợ hãi! Hãy tiếp tục làm những việc cần phải làm, sự công bằng sẽ đến, những ai thật sự họ biết lợi và biết xin lỗi và biết nhận lỗi thì Cha sẽ tha thứ và dành một cách đặc biệt; còn không thì tất cả những gì con người chọn thì họ cũng sẽ nhận những gì khi họ thật sự chọn để đi trên con đường khước từ tất cả; tình yêu của Cha dành cho họ nhưng họ vẫn tiếp tục khước từ thì điều đó là điều mà họ đã chọn lựa. Cha luôn luôn mong muốn các con hãy cầu nguyện cho anh chị em của mình; bất kể họ như thế nào nhưng hãy nhớ rằng các con luôn cầu nguyện, tha thứ nhưng sẽ không để cho mình lọt vào.

Đó cũng là một bài học để các con hãy nhớ trân quý yêu thương nhau. Đừng bao giờ phản bội nhau, đừng bao giờ dùng những cách thức đó vì lòng tin hay vì ghen tuông ganh ghét, hay để đồng tiền lên trên thì các con sẽ có những ngày vấp ngã, Cha không hy vọng điều đó xảy ra trên các môn đệ Cha chọn còn lại. Đây là điều Cha mong ước nơi các con, hy vọng các con hiểu điều này để nhớ những gì mà hôm nay Cha dành và gặp gỡ các con. Bình an của Cha đến với các con. Thương các con thật nhiều. Chào tất cả các con!

Lucia: Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã dành cho con cơ hội ngày hôm nay; quả thật đã kết thúc một cách rất mỹ mãn, hạnh phúc và bình an. Cha đã dành một cách đặc biệt cho chị em con cuối cùng được đón nhận sự chỉ dạy của Cha và điều hạnh phúc nhất là chúng con đã được Chúa Thánh Thần, Ngài chỉ dạy rất là nhiều điều để chúng con hiểu biết thêm trong đời sống với sứ vụ của mình, và cũng chắc chắn qua những lời Cha ban để chúng con tiếp tục trong những ngày tháng làm chứng, và tiếp tục với những ngày tháng ý nghĩa mà Cha dành một cách đặc biệt cho anh chị em con, để tiếp tục làm chứng và phố biến rất nhiều điều qua chính của lễ Sáu Lạy. Món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban tặng, để giúp chúng con tăng thêm đức tin và hiểu được những gì Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt mà Chúa đã cho chúng con trong sứ vụ làm chứng này.

Xin Chúa giúp chúng con bước qua tất cả những sự khó khăn để có những kinh nghiệm mới trong cuộc sống, hãy bền đỗ để tập trung cho những công việc quan trọng. Còn thời gian thì thật sự xin Cha an bài, sắp đặt và định đoạt cho chúng con, mọi việc được trong thánh ý của Cha, trong sự an bài của Cha và trong mọi cách để Cha sắp đặt cho chính chúng con. Chúng con chỉ biết thực hành và thi hành. Xin cho chúng con có lòng quảng đại, yêu thương, hiệp nhất và đóng góp để cuộc sống chúng con có thể làm một điều gì đó cho chính Thiên Chúa đã chọn chúng con và cho chúng con cơ hội.  

Con là Lucia, cùng với tất cả anh chị em xin được kết thúc buổi gặp gỡ hôm nay, với những lời cầu nguyện mà Cha dành một cách đặc biệt cho chúng con. Và giờ đây, cám ơn Cha đã cho chúng con cơ hội để được đón nhận lời của Cha và xin Cha chúc lành một cách đặc biệt cho chúng con. Chúng con hạnh phúc được làm con của một vị Vua Vũ Trụ và được trở thành những công chúa, hoàng tử. Hãy tôn trọng địa vị của mình dù rằng thế giới không biết nhưng trong thiêng liêng chúng con biết chúng con là ai và chúng con đang làm gì; hãy sống trong địa vị mà Chúa ban cho một cách xứng đáng với những gì được nghe, được biết và được chỉ dạy.

Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha. Lucia cùng với anh chị em xin được kết thúc 9 giờ 06 phút, ngày Chúa Nhật, ngày 21, tháng 11, năm 2021, tại thánh đường Thánh Têrêsa, trước cung thánh, nhà tạm, Thập Tự Giá và linh ảnh Chúa Lòng Thương Xót. Lucia xin được kết thúc và Lucia xin Chúa chúc lành để Lucia trở về mọi sự bình an trong đêm nay để tiếp tục những ngày tháng sắp tới.

Đặc biệt ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) sắp đến anh chị em chúng con cũng có những giây phút cùng nhau chia sẻ và dâng lên lời cảm tạ với Cha. Một năm chỉ có một lần mà Cha dành một cách đặc biệt cho chúng con vẫn tồn tại hơn mười năm nay và bắt đầu bước vào năm thứ mười một. Con xin cảm tạ ơn Cha, chúc tụng Cha và ngợi khen Cha, trong Danh Thánh Đức Giêsu Kitô là Chúa của chúng con. Amen. Amen. Amen.

Thông Điệp Ngày 2-12-2020

“Hãy chuẩn bị cho Cha tâm hồn của mình”

Thông điệp Mùa Vọng của Chúa Giêsu qua Chị Lucia Phan.

Chúa Giêsu (11:38:36 khuya giờ Texas, ngày 1-12-2020):

Các con thương yêu của Cha, hôm nay lời giải thích của Chúa Thánh Thần với tất cả những gì được nghe như những lời mà Cha muốn nói với các con. Điều cần nhất Cha muốn trở lại với các con, đặc biệt mùa Giáng Sinh của năm nay không giống như mùa Giáng Sinh của mọi năm, mà là mùa Giáng Sinh với sự thức tỉnh của con người, mùa Giáng Sinh với sự chọn lựa của con người, mùa Giáng Sinh với những con người biết nhận ra bên trong tâm hồn họ đang cần gì và khao khát gì.

Mùa Giáng Sinh năm nay Cha không muốn cô độc, Cha không muốn cô đơn lạnh lẽo như mọi năm, mà Cha muốn ngự trị giữa các con và Cha ban bình an cho các con và Cha đem lại niềm vui hân hoan cho các con. Mỗi một việc làm mà Cha an bài sắp đặt thì các con phải biết rằng khi Cha ban thì Cha ban cho các con trọn vẹn; khi thành công thì là một sự thành công rõ ràng, đầy cả ý nghĩa, để con người nhận thức. Và từ đó biết được rằng những gì thuộc về Ánh sáng và những điều công chính thì sẽ thành công và những điều thuộc về Bóng tối là những điều phải tan biến.

Cha có chương trình của Cha, Cha đã dành cho các con và đã dặn dò các con bao năm; hôm nay điều đó đã xảy ra. Cha lặp lại một lần nữa: “Điều gì cần xảy ra phải xảy ra”. Những sự bất chính, những điều không đúng và những điều nuôi dưỡng bởi những kẻ tà ác, gian ác mà các con – là những con người non nớt và yếu ớt đức tin, các con là những con người tham lam và ích kỷ theo phương cách của một thế giới trần gian, thiếu tình thương, thiếu bác ái.

Nhưng đất nước này là một đất nước Cha ban tặng cho những người biết Cha, nhận ra Cha và những người thuộc về Cha; dù họ là những ngày đầu tiên.

Cho nên, ngày hôm nay Cha muốn cho tất cả mọi người, khi họ chọn lựa con đường mà họ cho đó sẽ là một con đường từ nơi con người có thể vẽ ra và khước quyền của Cha. Họ có thể thao túng tất cả những gì ở trong chính trị và trong một đời sống văn minh, tiền tài và danh vọng, họ có thể thay đổi tất cả để khước quyền Cha và định đoạt mạng sống của con người. Đó là sự tính toán của trần gian. Nhưng Cha có chương trình và kế hoạch của Cha đã dành cho các con, dành cho những người công chính, dành cho những người tin và dành cho Giáo Hội của Cha vẫn tiếp tục.

Các con thương yêu của Cha, ngày hôm nay cuộc sống đã trở thành thói quen. Những người có chức vụ họ đã không còn giữ lấy những điều ở trong luật và thi hành giáo lý cho đúng đắn, và cứ để cho một thế giới với những nhu cầu, nhu cần điều khiển.

Tất cả những gì họ chọn và cho đó sẽ được che giấu theo cách riêng tư của từng cá nhân, nhưng những điều không công chính, không bao giờ che giấu mãi mãi được, và phải được đưa ra công lý và đưa ra pháp luật cần có với thế gian này. Đối với thế gian có thể đổi đi tất cả những gì, không còn lương tâm và lương tri, nhưng chính sự công bằng, công lý, công chính và sự thật thì sẽ không bao giờ thay đổi được.

Cho nên ngày hôm nay các con đừng sợ. Đã đến lúc các con thấy được, chưa bao giờ có trên thế giới nhưng điều gì xuất hiện? Đó là những người đa số là những người dân, họ là những người không có quyền lực nhưng tiếng nói của họ rất mạnh. Lòng khao khát của họ, sự đứng dậy của họ, lòng can đảm bênh vực cho sự thật của họ sẽ là tiếng nói chiến thắng. Đây là một giai đoạn thử thách để các con biết rằng chính tình yêu của Cha, quyền năng của Cha và những cặp mắt bình thường để nhìn, và với những chức vụ mà các con đang thấy trong sự giả dối, trong sự ngược lại luân lý, trong những điều mà con người đã dùng đủ mọi cách dựa theo chức vụ của mình.

Nhưng đây, đã đến lúc Cha muốn vạch trần tất cả những gì từ nơi sự giả dối, vạch trần tất cả những gì ở trong tội ác, vạch trần tất cả những điều ở trong tối tăm thao túng cả thế giới qua bao năm tháng. Hôm nay Cha cần những dũng sĩ với một lòng tin tuyệt đối, Cha cần một niềm tin do chính người đảm trách có bổn phận trách nhiệm và sự trung thành, Cha cần những con người tin và thực hành thì họ sẽ chiến thắng trong đoạn cuối.

Các con đừng sợ! Hãy vui lên! Cha muốn nhìn khuôn mặt của các con. Hãy vui lên, vì tất cả những việc như các con đã biết trước. Đây là những giây phút còn và cuối, Cha sẽ thanh lọc toàn bộ. Những con người thuộc về Cha, những con người tin vào Cha, những con người trung thành và bền đỗ với Cha và những con người hy sinh cho giáo lý và công lý họ sẽ là người chiến thắng. Còn những kẻ gian ác dùng đủ mọi thủ đoạn để lấn lướt các con, nhưng giờ cuối cùng họ sẽ là những kẻ thất bại nặng nề và sẽ bị tiêu diệt tự họ, chính họ tự tiêu diệt.

Cho nên hôm nay các con đừng sợ, vì sẽ còn những điều mà các con thấy khủng khiếp đáng sợ sẽ bắt đầu lộ diện ra trên đất nước này – là một đất nước ảnh hưởng toàn thế giới, là một đất nước mà Cha dùng để thức tỉnh tất cả mọi người – sống trong sự hòa bình hay sống trong chiến tranh, sống trong tội ác hay sống trong một đời sống để nhắc nhở lương tâm và lương tri vào những ngày của đoạn cuối.

Các con đã hiểu và biết rất rõ những điều của Cha đã làm; điều mà các con trong sự đơn sơ bình thường nhưng nói lên sự thực tế nhất. Cho nên, ngày hôm nay chính những điều các con đang chọn, đó là con đường cầu nguyện, là một con đường hết lòng của mình trong những ngày tháng mà các con đã biết rằng Cha cần tiếng nói, tiếng nói của những con người bình thường đơn sơ, tiếng nói với một lòng tin triệt để, tiếng nói qua sự hướng dẫn Chúa Thánh Thần và tiếng nói của công lý và công chính.

Dù rằng thế giới ngày nay họ dùng chữ nghĩa, họ dùng kiến thức học thức, nhưng những điều chân thành sự thật thì mất dạng trong một thế giới hiện tại qua những người kiến thức học thức. Cha muốn sự bình đẳng cho tất cả mọi người, dù họ là những người không học thức kiến thức, nhưng trong tâm tình của sự thật, trong tâm tình mà Cha mong muốn với trái tim chân thành của họ. Cha mong muốn tiếng nói với sự đơn sơ khiêm nhường đó, Cha mong muốn để thay thế cho cả thế giới ngày hôm nay có biết bao nhiêu tầng lớp nhưng họ vẫn sống trong sự tranh đua, họ vẫn sống với những lý luận của con người, nhưng họ không sống bằng con tim, lương tâm, sự thật và lẽ phải.

Đã đến lúc các con phải biết rằng những việc của Cha an bài sắp đặt để mời gọi con người trở lại. Điều được đến với thế giới như Cha đã từng nói: “Ta không mạc khải cho những hiền triết khôn ngoan, nhưng Ta mạc khải cho những kẻ bé mọn.” Vì Cha dùng những kẻ bé mọn để đánh thức những kẻ học thức kiến thức, đánh thức những kẻ có quyền chức, đánh thức những con người cho mình là những người hiểu biết. Nhưng quên đi bổn phận trách nhiệm, quên đi một giáo lý cần thực hành bằng con tim, bằng trách nhiệm và bổn phận.

Cho nên ngày hôm nay các con đừng sợ, vì tất cả những việc đang xảy ra như Cha đã nói – Cha dành thời gian này để thức tỉnh con người, mọi tầng lớp, mọi vai trò. Cha chờ đợi sự trở lại của con người thì Cha sẽ sẵn sàng bênh vực và cho họ một thế giới thuộc về họ. Điều gì Cha đã ban thì Cha không lấy lại, nhưng điều gì mà con người đã không quý, không lấy và không đón nhận thì kẻ thù sẽ cướp mất.

Các con đã nhìn thấy điều gì các con làm và các con đã nhìn thấy đa số như thế nào ngày hôm nay thì đó là điều mà các con đã thấy chiến thắng trong tầm tay. Nhưng trước khi chiến thắng một cách trọn vẹn thì các con hãy để mà xem, vì Cha muốn tất cả những điều này không phải chỉ là sự đơn giản đang nhìn bề ngoài mà là một điều lớn lao duy nhất, có ảnh hưởng đến những người có chức vụ, cho nên, các con sẽ biết rằng đâu là thật đâu là giả, đâu là đúng đâu là sai, đâu là thiện và đâu là ác.

Các con sẽ chờ đợi những ngày sắp tới; những điều được dự định không phải từ ý các con muốn, không phải là sự dự định dứt khoát đó mà sẽ có một sự đổi mới mà chưa bao giờ có nhưng sẽ đổi mới ở trong luật lệ của một đất nước Hoa Kỳ này. Sự đổi mới này sẽ rất khó khăn, nhưng khi đổi mới được sự khó khăn này thì đó cũng chính là sự chiến thắng trọn vẹn. Còn nếu không và chưa thì đó là thời gian chờ đợi, không phải dễ dàng để đánh gục những gì mà Cha đã dành một cách đặc biệt cho người công chính và không phải để dàng để thâu tóm, để lượm lặt tất cả những gì trong sự chiến thắng với áp lực. Không có!

Các con hãy tin tưởng rằng chính các con đang dùng những vũ khí sắc bén nhất, những vũ khí đó các con không thấy nhưng sự hiện diện của thiêng liêng, thiên thần, các thánh sẽ không bao giờ bỏ qua những kẻ sát hại các con, những kẻ tìm cách để đập đổ và lấy đi những gì của người công chính do Cha ban. Hôm nay với cặp mắt của đức tin các con đã thấy, đang thấy và sẽ còn thấy những sự vinh quang lớn lao vĩ đại mà Cha sẽ dành cho thế hệ của con người hôm nay được mở mắt để nhìn thấy Cha, đón nhận Cha và trở về với Cha.

Bởi vì Lòng Thương Xót luôn dành cho các con nhưng thời hạn cũng đã đến lúc cuối cùng. Đây là những giây phút chưa bao giờ có nhưng sẽ xảy ra trong thế hệ của nhân loại ngày nay. Cha vẫn nhắc lại: “Ai tin thì sẽ được, tìm sẽ thấy, gõ sẽ mở cho.” Cha sẽ không để cho những người con cái của Cha tin vào Cha phải thất vọng và thất bại.

Cha có lịch trình của Cha, Cha có chương trình của Cha với sự nhẫn nại đó, các con hãy chờ mà xem – giờ cuối cùng các con sẽ thấy ai là người chiến thắng và ai tin thì họ sẽ được nhận ra sự bênh vực một cách rất rõ ràng. Cha muốn kéo dài thời gian để Cha sẽ lấy hết tất cả những gì khi Cha trao quyền lực lại cho người công chính thì phải hoàn toàn trọn vẹn để không còn của những ngày tháng hận thù, những ngày tháng mang lại chết chóc đau khổ hay mang lại với những bệnh tật đang có.

Các con hãy nhớ rằng cho dù rằng ngày hôm nay có những người hy sinh nhưng tiếng nói của họ nhận ra được sự gian ác của chính nó để các con thêm cương quyết, thêm mạnh mẽ và thêm quyết định cho đa số con người để chọn lựa những gì thuộc về mình. Đừng vì thất bại, đừng vì thất vọng, đừng vì những sự sợ sệt; nếu sợ sệt thì các con sẽ không chiến thắng với cuộc chiến này, chỉ có đối diện và can đảm mạnh mẽ thì các con sẽ chiến thắng.

Các con hãy yên tâm, Cha không để cho những người của Cha sẽ rớt vào tình trạng với những ngày mà các con đang sợ hãi. Vì tất cả mỗi một việc làm đều phải có sự hy sinh để nhắn gởi, để nhắc nhở cho sự thiện và ác một cách rất rõ ràng. Cha mong muốn các con hãy chuẩn bị vì Cha trở lại sau 2000 năm với mùa Giáng Sinh năm nay, Cha mong muốn trái tim của mỗi người, trái tim của mỗi đứa con mà Cha mong mỏi. Cha muốn đến để sưởi ấm lại tâm hồn các con, Cha muốn đến để ôm lấy các con với những ngày căng thẳng vừa qua.

Cha muốn các con hãy tin vào Cha. Hãy cùng hiệp nhất, hãy cùng nhau trong sự yêu thương nâng đỡ, hãy cùng nhau tiến bước và làm chứng cho sự thật. Vì Cha chờ đợi mỏi mòn những linh hồn thuộc về Cha và về với Cha. Vì chỉ có Cha mới có thể có hòa bình, chỉ có Cha mới mang lại cho họ niềm hy vọng, niềm vui, chỉ có Cha mới có thể ôm lấy họ để họ không bị đói khát, đau khổ giữa cuộc đời này, đầy cả những cạm bẫy mà họ chưa tỉnh thức để đứng dậy.

Cha dành cho những kẻ công chính và Cha cũng dành cho những kẻ có tội những giây phút cuối cùng, để họ cũng biết chọn lựa điều gì thuộc về mình và điều gì mà họ bênh vực, để họ có thể cùng với những người công chính để tiếp tục với một đất nước mà Cha mang đến và ban đến cho các con, để các con sống trong hòa bình thật sự. Không phải là tiếng nói với hòa bình trên môi miệng mà tiếng nói hòa bình từ tâm hồn, từ trái tim, để các con còn có những ngày chuẩn bị cho những ngày tương lai.

Vì mọi sự cũng như trong luật định đã ghi chép, cho nên thời gian Cha dành và cho phép sẽ còn ban đến cho các con. Nhưng hãy nhớ, trước khi trận chiến này kết thúc cũng sẽ đi đến một trận chiến căng thẳng cam go và gay go. Nhưng hãy bền đỗ và kiên trì thì các con sẽ thấy bàn tay của Cha sẽ quét sạch tất cả những gì ở trong tối tăm tội lỗi, để mang lại một niềm hy vọng và ánh sáng thật sự. Cha sẽ hạ thế trần gian. Năm 2020 là một lịch sử hiếm có và sẽ không bao giờ có lần thứ hai trong thế giới của loài người nhân loại (1).

Đây cũng là một cơ hội cho con người chọn lựa để trở về và đây cũng là giây phút để những kẻ có tội rớt vào vòng vây của cạm bẫy cũng đứng dậy và tỉnh thức. Còn nếu thế giới vẫn tiếp tục với sự u mê, tiếp tục với những ngày phản loạn, tiếp tục sự những ngày bênh vực sự gian ác thì giá họ phải trả. Các con hãy yên tâm, tất cả mọi việc Cha an bài, Cha sắp đặt. Các con càng biết thì càng phải sợ, vì đây là đoạn cuối với những ngày căng thẳng nhất để bước sang một thế giới không còn là những ngày sợ hãi hoặc còn những ngày căng thẳng.

Đây là một trận chiến khốc liệt cho đến giây phút cuối cùng. Chỉ có những người bền đỗ và trung thành, chỉ có những người tin tưởng tuyệt đối thì các con sẽ thấy được sự chiến thắng một cách mỹ mãn dành cho những người tin tưởng và luôn hy vọng, để sống một đời sống trọn vẹn trong bổn phận trách nhiệm với sự hy sinh của chính mình.

Bởi vì lòng nghi ngờ quá nhiều trong thế giới này, cho dù quá đông nhưng tìm một người có thể nhận ra và hiểu rõ những việc của Cha làm thì thật là một điều quá khó. Luật lệ giúp cho họ, giữ luật lệ là một điều tốt để bảo vệ nhưng chính vì những luật lệ đó mà họ không đi sâu và họ không nhìn thấy, chỉ giới hạn vào mỗi một thời đại và cuối cùng vẫn giữ lấy những điều cũ kỹ đó thì sẽ không nhìn được sự mới mẻ phong phú Cha ban.

Hãy nhớ rằng các con đang nhìn thấy và yêu thương những gì tốt đẹp nhất mà các con đang có. Huống gì Cha? – Là một Thiên Chúa, Cha yêu thương tất cả các con, Cha yêu thương những kẻ tội lỗi, vì chính họ sẽ không còn một nơi nào để gởi thác và không có một nơi nào giải thoát nếu họ không trở về với Cha. Cho nên đây là những giây phút cuối cùng, các con chịu đựng để thay thế cho họ qua sự phạt tạ, các con hãy chịu đựng để lắng nghe với sự cầu nguyện một cách trung thành.

Hãy tôn trọng, hãy hiệp nhất và hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng. Vì đây cũng là một thời điểm giữa thật và giả rất nhiều; đây cũng là thời điểm mà Cha đổ tràn những ân sủng để những hồng ân đó đến để cứu các con và giải thoát các con.

Các con thương yêu của Cha, ngày giờ cũng đã gần đến. Hãy vui mừng lên! Hãy chuẩn bị cho Cha tâm hồn của mình, hãy chuẩn bị cho những người anh em chung quanh và hãy chuẩn bị bằng tiếng nói qua đời sống phục vụ của các con. Hãy chuẩn bị thay tiếng nói để cầu xin cho họ và hãy chuẩn bị cho tiếng nói mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để các con giúp cho những người anh chị em trên bước đường trở về và nắm được chìa khóa mà Mẹ Maria trao tặng (2), vì đó là lúc phải cần giúp cho sự căng thẳng với những giây phút đang diễn ra và còn diễn ra.

Các con yêu thương của Cha, Cha đã nghe quá nhiều và Cha cũng đã nói trước với các con: “Đến giờ thì Cha sẽ ra tay.” Hãy tiếp tục với bổn phận của mình, đừng để cho mình quá lưu tâm và đừng để cho mình quá nhiều với những việc khi các con đã biết điều đó sẽ thuộc về các con. Còn những việc khác quan trọng hơn và điều cẩn thận hơn nữa là mùa Giáng Sinh năm nay sẽ khác biệt mùa Giáng Sinh của mọi năm. Sẽ còn những việc xảy ra với những câu chuyện của thế giới này, những câu chuyện của một đất nước đang tranh giành. Sẽ có những biến loạn xảy ra bất ngờ, nhưng các con sẽ thấy nhờ chính những biến loạn đó để kết thúc một trận chiến giữa thiện và ác.

Hôm nay, Cha nói đến đây; hy vọng các con hiểu được điều này. Đừng lo sợ, đừng hoang mang, đừng tin vào tất cả những điều qua truyền thông mà hôm nay đã có biết bao nhiêu người sống trong sự giả dối bị mua chuộc, làm cho các con hoảng sợ và hoang mang. Cha mong muốn các con hãy tin tưởng những điều của Cha nói, hãy luôn lắng nghe và cầu nguyện thì các con sẽ không bao giờ sợ hãi. Hãy vững mạnh can đảm để giúp cho những người khi họ gặp gỡ các con. Hãy giữ vững, vì tất cả mọi việc sẽ kết thúc một cách chiến thắng rõ rệt trong công lý và công bằng. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Thương các con thật nhiều. Chào tất cả các con.

Cha ngưng lúc 00:03:36 sáng giờ Texas, ngày 2-12-2020.

(1) Corona virus xuất phát từ Vũ Hán đã lan tràn ra khắp thế giới.

(2) Món quà Sáu Lạy mà Mẹ Maria ban cho loài người từ năm 2014 để xử dụng cho thời kỳ thanh lọc hiện đang xảy ra ngày càng khốc liệt.

Suy Niệm Năm Sự Thương

Thông Điệp ngày 13-8-2021

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần

Lucia: Lạy Chúa, 7 giờ 52 phút, ngày Thứ Sáu, tháng 8, ngày 13, năm 2021, tại nhà nguyện tư gia, chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất vào ngày 13 mỗi tháng Mẹ đều dành cho chúng con cơ hội để cùng nhau hiệp nhất qua chuỗi hạt Mân Côi, chuỗi Lòng Thương Xót và được đón nhận lời Chúa cũng như lời Mẹ và vào ngày đầu tháng chúng con cũng đều có những giây phút họp mặt để dâng lên Chúa tất cả những gì trong một tháng. Đồng thời ngày hôm nay con cũng xin cùng với tất cả anh chị em với tình trạng mà Chúa cho phép để nhìn thấy được những nhu cầu cần thiết.

Con cũng xin dâng lên trong những giây phút sắp tới, đặc biệt hôm nay một vị Hồng y đã phụng sự lâu năm trong hàng Giáo Hội, con không biết tên của ngài, nhưng con biết ngài là một người phục vụ vào thời của Đức Giáo Hoàng Phaolô II, cho đến Đức Giáo Hoàng Benedictô và hôm nay đến Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài đã mất mấy ngày rồi và hôm nay là ngày 13, được chôn cất tại Mễ Tây Cơ. Con xin Chúa thương cả cuộc đời phục vụ và phụng sự của ngài và xin Chúa thương đón nhận, tha thứ tội lỗi và những yếu đuối khi con người còn trên trần gian, dù với bất cứ hoàn cảnh nào hay chức vụ nào đã làm con người vẫn còn những yếu đuối thiếu sót. Xin Chúa thương tha thứ cho ngài và xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa để sau khi ngài đi vào lòng đất ngày hôm nay, được chính thức hưởng nhờ Lòng Thương Xót mà trở về cùng Chúa trên nước Thiên Đàng.

Còn tình hình của Giáo Hội hiện nay như con đã thưa lúc ban đầu, con không có thâu cho nên con muốn giữ lại điều này với ý nghĩa ngày hôm nay khi chúng con cầu nguyện. Đặc biệt con cũng xin Chúa cho vấn đề đang căng thẳng ngày hôm nay, có những người từ Pháp theo họ biết đó là họ đã hăm doạ Đức Giáo Hoàng; ngày hôm nay tại nước Ý họ đang canh giữ một cách rất cẩn thận vì được biết có sự hăm dọa sẽ ám sát Đức Giáo Hoàng. Đồng thời những ngày vừa qua không phải là sự tình cờ dẫu mà Chúa cho chúng con được nhìn thấy những khuôn mặt của những người phụng sự phục vụ tại Tòa Thánh, dẫu đó là những người có chức vụ. Chúng con thấy rằng Đức Giáo Hoàng không phải đơn lẽ để có thể quyết định những gì mà ngài quyết định đâu, mà chính ngài cũng đang gặp những sự khó khăn chung quanh rất muốn nói; nếu như vậy thì cả giáo dân sẽ rất hỗn loạn, cho nên trong tâm tình thiêng liêng mà Thiên Chúa muốn chúng con cầu nguyện đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng, và ngay cả hàng lãnh đạo, Hồng y và những giám mục, linh mục trong thời nay, với một sự căng thẳng tại Tòa Thánh Roma, bởi vì có rất nhiều điều như Chúa đã nói trước: điều gì cần xảy ra phải xảy ra.

Lạy Chúa, chúng con tin tưởng rằng ngày nào còn những giáo dân, còn những điều trong sự thật mà Thiên Chúa muốn và chưa đến giờ của Chúa thì xin Chúa gìn giữ che chở Đức Giáo Hoàng của chúng con cũng như tất cả những người công chính trong hàng Giáo Hội để họ tiếp tục can đảm mạnh mẽ vượt qua những ngày sóng gió hiện nay. Nói đến điều này, chắc chắn chúng con không biết điều gì sâu thẳm cả, nhưng chúng con hiểu có rất nhiều điều đang căng thẳng trong xã hội ngày nay, đặc biệt về vấn đề Thánh Lễ Latin, chúng con tin tưởng rằng Đức Giáo Hoàng ngăn cấm điều này. Đây là một điều rất khó hiểu nhưng chúng con không thể đoán xét theo cách của chính mình sẽ làm rối ren hơn, chúng con chỉ biết dâng lên Thiên Chúa toàn năng những gì chúng con biết, chúng con thấy và chúng con nghe.

Đồng thời, một việc rất là phức tạp chưa bao giờ xảy ra, đó chính là một vị Hồng y đang chuẩn bị ra tòa mà không phải với quan toà của Giáo Hội mà là quan toà của giáo dân, vị Hồng y đang đối diện với một sự căng thẳng, với một vấn đề liên quan đến tài chánh cũng như tất cả mọi mặt trong Giáo Hội hiện nay. Tất cả những điều này cũng là một điểm làm cho những người giáo dân có những điều suy nghĩ, chờ đợi để lắng nghe; nhưng đối với chúng con, là những người mà Mẹ muốn chúng con cầu nguyện, còn về vấn đề khác thì chúng con không thể nghĩ theo ý của con người được và chúng con không thể nhìn một cách khách quan, mà chúng con nhìn rằng chính vì tình yêu mà Chúa dành một cách đặc biệt để chúng con quan tâm đến và có trách nhiệm với Giáo Hội của chúng con.

Còn những câu chuyện kế tiếp nữa mà ngày hôm nay không thể che đậy được như người ta thường nói rằng: “Không có lửa làm sao có khói.” Không thể lấy gì mà che được cả, nhất định một ngày nào đó nó sẽ được công bố nhưng ít nhất điều này chưa đến một mức độ quá nghiêm trọng, chúng con cứ vẫn cầu xin; bởi vì Chúa có chương trình của Chúa, chỉ có cầu xin như chính Mẹ chỉ dạy hãy cầu nguyện, không có điều gì mà Chúa không ra tay can thiệp với sự công chính cần có, chỉ cần có những người tin và tiếp tục sống trong bổn phận của mình, trong tình yêu thương liên đới.

Chúng con nhất định phải cầu xin cho Giáo Hội chúng con được bảo vệ. Chúng con cũng cầu nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng chúng con được dồi dào sức khỏe, và được che chở bảo vệ bởi Thiên Chúa vì Chúa đã chọn ngài nhất định Chúa sẽ dành cho ngài một chương trình. Xin Chúa cho mọi người được hiểu thật rõ lúc này là lúc quan trọng nhất, đừng đoán xét, đừng nghi ngờ, đừng để cho kẻ thù xâm nhập theo cách thức mà từ trước đến nay nó đã dùng cách ly gián, ly giáo để làm cho Giáo Hội chúng con gặp phải tình trạng căng thẳng.

Đó là về mặt của hiện tại và sẽ còn những nhu cầu khác, đó là cơn dịch bịnh hoành hành khắp thế giới không chừa một ai; những vị giám mục cũng như các Hồng y cũng có những người đang bị vướng vào cơn dịch bịnh Conora virút biến thể Delta, đồng thời những nữ tu, nhất là tại Đông Nam Á của chúng con nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng, cũng như tại đất nước Hoa Kỳ hiện nay càng ngày càng bùng phát với dịch bịnh Conora vi rút. Vấn đề chích vắc-xin cũng đã có sự can thiệp của các vị Hồng y hay các vị giám mục tại Florida; đó là tiếng nói của một tiểu bang nhỏ thôi, còn chung bởi vì người Kitô hữu cũng rất dễ trình bày một phương pháp để được sự bảo vệ và được những bức thư chính thức. Nhưng đối với xã hội và với chính quyền hiện nay thì chắc chắn sẽ bắt buộc, nhưng sự bắt buộc này có lý do; đương nhiên chúng con là những người Công Giáo chúng con cần biết.

Xin Chúa thương cho các Hồng y, các giám mục sáng suốt để có thể giúp cho những giáo dân trong tình trạng này, vì có những người chích vắc-xin thì ngăn được bịnh nhưng có những người chích vắc-xin thì sẽ chết, đồng thời thuốc vắc-xin lúc này không biết đâu là thuốc thật và đâu là thuốc giả. Đây là điều mà thế giới đang đảo điên, thật sự chúng con không biết nơi đâu là nơi đáng tin tưởng cả, cho nên chỉ có một điều duy nhất là chúng con cùng nhau để cầu nguyện. Chúng con tin rằng Chúa sẽ có cách để an bài sắp đặt, và Mẹ Maria luôn luôn chở che, bảo vệ Giáo Hội của Mẹ, bảo vệ đoàn chiên con cái của Thiên Chúa, bảo vệ những người khẩn nguyện cầu xin một cách thiết tha đại diện cho mọi tầng lớp, mọi vai trò hôm nay.  

Đây là những gì Mẹ đã dành cho chúng con suốt mười năm, bất cứ một điều gì chúng con cũng phải dâng lên Thiên Chúa và trình bày với Ngài. Trong thế giới này đều có rất nhiều câu chuyện mà con người không đủ tin để thưa, con người không đủ tin dễ dàng và con người đang không tin tưởng để thưa với Thiên Chúa. Nhưng chúng con biết mọi việc Chúa đều quan tâm bởi vì sự công chính luôn cần có và những người thật sự ăn năn sám hối trở về, xin được cải thiện và xin được sống một đời sống hòa bình bình an nhất định Chúa không bao giờ từ chối.

Hơn nữa, bên cạnh chúng con có Mẹ Maria, Mẹ đã luôn gần gũi và dạy đó chúng con, nhất định Mẹ sẽ cầu nguyện thánh ý Chúa được thực hiện trên đời sống của thế giới loài người chúng con chung cũng như trong hoàn cảnh với dịch bịnh của hôm nay và còn rất nhiều biến cố đã xảy ra và đang vây quanh rất khó để giải quyết vấn đề giữa thiện và ác một cách quá rõ ràng. Cho nên ngày hôm nay xin Mẹ chở che để chúng con vững lòng tin; không vì một chút gì đó, không vì một điều gì đó mà lung lạc trong thế giới này, mà biết rằng mỗi một câu chuyện xảy ra đều có lý do. Hãy tin tưởng và dâng lên Thiên Chúa với sự an bài của Ngài sẽ có một kết thúc mỹ mãn trong thánh ý của Chúa, dù rằng sợ hãi nhưng sau sự sợ hãi sẽ kết thúc với một sự thái bình và thanh bình.

Con người phải biết ăn năn sám hối trở về, nhận ra Thiên Chúa, vì chỉ có một điều duy nhất đó con người mới có thể được chở che và được bảo vệ một cách chính thức khi con người tuyên xưng và đón nhận Thiên Chúa. Không phải là đón nhận không mà phải thật sự ăn năn trở về. Như Mẹ đã nói con người phải cải thiện đời sống, lần hạt Mân Côi và đến với Mẫu Tâm của Mẹ, dâng lên chuỗi Lòng Thương Xót thiết tha mỗi ngày trong tâm tình tạ tội tri ân với một của lễ mà hàng ngày chúng ta cần phải dâng và thưa. Vì thiên đàng không quá xa khi đức tin của chúng ta có, chúng ta cứ khẩn nguyện cầu xin, người Cha nào mà không lắng nghe khi con mình thiết tha mỗi ngày; dù đó là những việc rất khó nhưng Cha của chúng ta là một Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng, sự sống còn hay sự chết đều trong tay của Ngài, điều công chính Ngài không bao giờ từ chối.

Nếu chúng ta thật sự tin vào điều này thì luôn hy vọng trong Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta một con đường phù hợp và thích hợp để dẫn chúng ta về một nơi chốn bình an, hạnh phúc mà Ngài luôn sẵn sàng dành cho chúng ta trong thế giới; chỉ cần thế giới này có những con người biết ăn năn sám hối, biết trở về và kêu cầu danh Chúa trong lúc này, vì không ai là Đấng có thể chữa và giúp chúng ta qua cái cơn nguy khốn với cơn dịch bịnh Conora virút với biến thể Delta và còn những sự trầm trọng hơn nữa, còn rất nhiều vấn đề kinh tế trong những ngày sắp tới. Xin cho chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất để suy niệm những điểm này bắt đầu từ bây giờ, để chúng ta không cảm thấy sợ hãi hoặc căng thẳng khi mọi việc trước sau cũng sẽ đến; đó là một trận chiến kích liệt giữa thiện và ác sẽ xảy ra cho Giáo Hội, cho xã hội, cho cả thế giới của chúng ta.

Giờ đây chỉ có một điều duy nhất để giữ lấy sự bình an trong tâm hồn, để giữ lấy sự liên lạc với thiên đàng. Sự bình an đó từ đâu đến? Chỉ có nơi Thiên Chúa duy nhất, và nếu muốn sự bình an nay chúng ta không thể thiếu Mẹ, để Mẹ dạy chúng ta bằng những chuỗi hạt Mân Côi mà chúng ta đã cầu xin, đang cầu xin, như một cánh cửa được mở ra để giúp chúng ta bình tĩnh, bình an bước qua những ngày gian nan căng thẳng mà tất cả thế giới của chúng ta đều phải trải qua giai đoạn này. Giờ đây con cùng với anh chị em xin được dâng lên Thiên Chúa Kinh Lạy Cha.

Kinh Lạy Cha xin cho Giáo Hội

Lạy Chúa, Kinh Lạy Cha, chúng con xin được dâng lên Cha như Chúa Giêsu đã từng dạy các thánh tông đồ năm xưa và dạy các tông đồ trong hàng Giáo Hội từ thời điểm đầu tiên cho đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục. Kinh Lạy Cha sẽ bao gồm tất cả những ước nguyện mà chúng con dâng lên Ngài, nhưng đặc biệt Kinh Lạy Cha ngày hôm nay Đức Mẹ muốn chúng con cầu nguyện cho Giáo Hội. Đặc biệt chúng con xin dâng Đức Giáo Hoàng Phanxicô hiện đang tại vị của chúng con cũng như Đức Giáo Hoàng Beneđictô; dù rằng có những sự thay đổi theo thời gian nhưng chắc chắn rằng chúng con biết trong thiêng liêng Mẹ muốn chúng con đặc biệt cầu cho Đức Giáo Hoàng mỗi một khi bắt đầu chuỗi kinh Mân Côi với Kinh Lạy Cha để dâng lên Thiên Chúa, vì Chúa đã chọn Đức Giáo Hoàng để dẫn dắt đoàn chiên và chủ chiên trong thế hệ nhân loại ngày nay.

Ngày hôm nay thật sự chúng con thấy có rất nhiều điều không giống như trong sự thật, có một sự đàn áp thấy rất rõ. Có những sự thay đổi bất ngờ và có những việc mà khi chúng con nhìn đến cái khuôn mặt, và nhìn đến hoàn cảnh hiện tại không tự nơi Đức Giáo Hoàng quyết định. Không biết điều gì đang xảy ra, nhưng con chỉ biết một điều duy nhất rằng xin cho chúng con dâng lên Chúa tất cả dù điều gì xảy ra trong thời nay xin bảo vệ Đức Giáo Hoàng của chúng con. Xin cho Ngài được khỏe mạnh, được dồi dào sức khỏe, khôn ngoan sáng suốt, và tràn đầy Đức Chúa Thánh Thần, để Thần Khí của Chúa hướng dẫn và giúp cho ngài, để ngài giúp cho đoàn chiên hiện nay. Đồng thời cũng giúp cho những chủ chiên với sự căng thẳng trong hàng ngũ Hồng y, giám mục, linh mục tu sĩ, ngay cả những giáo dân trong một thời điểm bị đe dọa bởi cơn dịch bịnh Conora virút; không phải là cơn dịch bịnh của thân xác không mà ngay cả cơn dịch bịnh của linh hồn.

Chúng con xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng được vững vàng tiếp tục. Dù là sóng gió bao nhiêu hay đủ điều gì đang xảy ra xin cho ngài luôn mạnh mẽ, can đảm để đảm trách một chức vụ Chúa giao phó cho ngài. Vì Ngài được thay thế Chúa để có những sự thay đổi, có những sự cởi mở, có những sự mới mẻ chỉ có Thiên Chúa duy nhất qua đấng bậc mà Chúa cho phép, ngoài ra không ai có quyền. Có những lúc trong tâm tình của ngày hôm nay con người cứ giữ vững những điều khắt khe, có những việc cần giữ sẽ bất đi bất dịch không thể thay đổi nhưng sẽ tùy vào tình trạng của ngày hôm nay. Bởi vì những người giáo dân như chúng con là những kẻ thấp cổ bé miệng, và còn những người với những ngày rớt vào tình trạng phái tính, thật sự nếu không có tình thương và sự giải gở của Thiên Chúa không ai có cơ hội để biện phân và biện minh cho mình trong hiện tại.

Nhưng đã đến lúc, thế giới của chúng con đã bị quá nhiều sự phân rẽ, bị chia rẽ; ngày hôm nay xin Chúa thương xót đến Giáo Hội của chúng con, giáo dân chúng con. Và đặc biệt Đức Giáo Hoàng, xin cho ngài sự khôn ngoan, sáng suốt và vững vàng, vì những gì Chúa muốn ngài nhất định phải làm dù khó khăn đến đâu. Những điều không thuộc về Thiên Chúa dù rằng có biết bao áp lực, xin giúp giáo dân của chúng con luôn luôn tin vào điều của Thiên Chúa làm, đó là gìn giữ bảo vệ Giáo Hội, Giáo Hội sẽ không bao giờ bị lay chuyển. Dù mưa sa hay hỏa ngục tấn công nhưng Giáo Hội của chúng con sẽ vững vàng như Chúa đã nói với Thánh Phêrô năm xưa, “Con là Đá, viên Đá này sẽ không bao giờ lay chuyển dù bất cứ hoàn cảnh nào”. Cho dù rằng lửa hoả ngục có tàn phá viên Đá đó vẫn luôn luôn được Chúa bảo vệ.

Vì chính những điểm này mà chúng con xin được dâng lên Thiên Chúa. Tất cả mọi sự đều phải qua sự thử thách nhưng cuối cùng Chúa vẫn là một Thiên Chúa bảo vệ và gìn giữ; Giáo Hội của chúng con sẽ không bao giờ bị nguy biến với bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng phải có những giây phút phải sửa đổi lại một cách chính chắn hơn, và đi trong đường lối của Chúa rõ nét hơn và cũng để cho sự nhân đức thánh thiện được có thật sự, để Tin Mừng và giáo lý sẽ được loan truyền khắp đó đây không bao giờ thay đổi qua chính Đấng Thiên Chúa đã ban đến một giáo lý duy nhất và độc nhất đó – yêu thương và tha thứ, công chính và công bằng – cần có trong thế giới loài người của chúng con; một giáo lý mà không ai có thể từ chối, vì đó là chân thật, công lý và bình an nhất và đó cũng là hòa bình mà chúng con cần trong thế giới ngày hôm nay.

Kinh Kính Mừng xin ơn đức Tin

Lucia: Kinh Kính Mừngđầu tiên trong chuỗi hạt Mân Côi, Mẹ Maria thường dạy chúng con hãy dâng lên Chúa. Kinh Mân Côi là kinh mà Mẹ muốn chúng con liên lỉ đọc để kết thành một chuỗi Mân Côi. Không có gì không thể, vì Mẹ là đấng hiểu biết, luôn luôn cầu nguyện cho chúng con, và luôn đón nhận kinh Mân Côi như một của lễ. Dù chúng con sốt sắng hay chúng con chưa hiểu và chưa ý thức Mẹ luôn luôn đón nhận những kinh Mân Côi này như một của lễ để Mẹ cầu bầu cho chúng con, mọi tầng lớp, mọi vai trò trong thế giới, vì chính Kinh Mân Côi này mới được tồn tại và duy trì.

Ngày hôm nay chúng con biết sự tập trung sốt sắng với sự suy niệm thật là ý nghĩa vì chúng con đã bỏ quên quá nhiều trong thời đại chúng con nghe qua bao thế hệ. Thánh Phaolô Tông đồ ngài thường giảng dạy Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến – ba nhân đức cần có và cần thực hiện trong đời sống của người Kitô hữu của chúng ta; chúng con đã nghe nhưng mấy ai biết cầu nguyện về ơn Đức Tin. Đức Tin không phải tự động mà có mà Đức Tin phải cần sự chứng thực, vì sự thiêng liêng cao cả mà cặp mắt của loài người nhân loại của chúng ta không thể nhìn bằng sự biện chứng, biện hộ theo cách lý luận của con người, mà Đức Tin tin vào Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ, tin vào Thiên Chúa là Đấng yêu thương, tin hoàn toàn vào Thiên Chúa sự sắp đặt của chính Ngài, nhưng chúng ta cần giáo lý công chính, và bước đường chúng ta đi với những ngày tháng có những thập giá đau khổ.

Ngày hôm nay chúng ta trở lại, Giáo Hội đương thời đang xảy ra điều gì, chưa bao giờ có nhưng hôm nay đang xảy ra; nhưng không phải vì những việc đã xảy ra đó mà chúng ta nản lòng hay chúng ta bỏ Chúa hay chúng ta rời khỏi Giáo Hội; đó là điều không thể và không nên. Chúng ta biết rằng Chúa có cách lo liệu việc của Ngài, có những điều chúng ta cần; đời sống con người cần phải được sửa dạy, cần phải sống tốt hơn, thì hôm nay có những điểm mà Chúa cũng muốn Giáo Hội toàn vẹn hơn, giống như thánh ý của Ngài hơn.

Chúng ta biết rằng loài người của chúng ta bất cứ ai thân xác cũng mang những vết nhơ tội lỗi, nếu không được Chúa sửa dạy thì chúng ta sống trong tội và nếu chúng ta không được Đức Giêsu đến cứu chúng ta thì chúng ta được ngày hôm nay hay sao, cho nên Kinh Kính Mừng thứ hai chúng con phải xin ơn Đức Tin. Dù rằng Đức Tin thật sự là một điều khó giải thích nhưng có Đức chúng con mới có nhau ngày hôm nay, có Đức Tin để chúng con tin vào Kinh Kính Mừng để dâng lên Mẹ như một của lễ để được thưa và dâng. Có Đức Tin để chúng con xin cầu nguyện cho Giáo Hội của mình, có Đức Tin chúng con sống trong niềm hy vọng, có Đức Tin chúng con thấy được rất nhiều nhu cầu trong cuộc sống, không có Đức Tin chúng con không có niềm hy vọng, cho nên chúng con phải xin ơn Đức Tin. Tin vào tình yêu của Thiên Chúa, tin vào sự sáng tạo của Ngài và nhất là tin vào ơn tha thứ qua Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho thế giới nhân loại từ muôn thuở, tin vào Thiên Chúa vẫn còn ở giữa chúng con và lắng nghe những lời cầu xin mà chúng con dâng lên Ngài.

Với sự cấp bách trong thời nay ngoài lòng tin và đức tin ra chúng con không còn một nơi nào có thể giúp cho chúng con bình an và yên tâm được. Hãy xin Thiên Chúa ban cho cặp mắt Đức Tin để chúng con được tin vào Chúa, chúng con tín thác vào Chúa và chúng con sẽ nhìn thấy được sự thiêng liêng, tự nhiên, siêu nhiên vẫn còn trong thế giới của chúng con. Có Đức Tin chúng con có niềm hy vọng, có niềm vui và bớt đi sự lo lắng căng thẳng trong thời dịch bịnh đang là sự đe dọa cho cả thế giới.

Lạy Mẹ Maria, chúng con dâng lên Mẹ. Mỗi một ngày xin cho chúng con đậm sâu hơn, chúng con tin rằng Chúa đang nghe chúng con, chúng con tin rằng những nhu cầu rất là cần thiết cho những người Kitô hữu nói riêng và chung cho thế giới với tiếng nói thay thế cho anh em của mình. Xin cho mọi người tin và trở về với Thiên Chúa bằng lòng sám hối ăn năn, để chính thức được bảo vệ chở che trong niềm hy vọng mà mọi người cần có, để vượt qua những cơn dịch bịnh linh hồn giữa thiện và ác đang tranh đấu để hủy hoại loài người chúng con.

Kinh Kính Mừng xin ơn đức Cậy

Lucia: Kinh Kính Mừng thứ hai chúng con thưa với Mẹ và xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa giúp cho thế giới loài người chúng con thấu hiểu được Đức Cậy. Suốt một cuộc đời Mẹ luôn tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa bất cứ hoàn cảnh nào, dù rằng Mẹ là một người được lựa chọn để mang Đấng Cứu Độ đến với thế giới nhưng trong những ngày âm thầm lữ thứ trần gian. Sau 2,000 năm mới có thể chính thức nhưng khi Mẹ còn sống trong những khoảnh khắc như một con người bình thường như chúng con Mẹ đã chịu đựng biết bao nhiêu đắng cay, biết bao nhiêu đau khổ; Mẹ đã chịu đựng tất cả. Không ai đau khổ và chịu đựng như Mẹ Maria nhưng Mẹ luôn trông cậy vào Chúa, niềm tin của không bao giờ lung lay dù với bất cứ hoàn cảnh nào.

Đức Cậy mà Mẹ đã thực hiện trong suốt cuộc đời của Mẹ một cách âm thầm, tất cả Mẹ đều trông cậy vào Chúa, Mẹ đều gởi thác vào Chúa; đó cũng là một gương sáng cho loài người nhân loại chúng con mỗi thế hệ và đặc biệt thế hệ hôm nay.  Chúng con xin ơn Đức Tin mà chúng con thiếu Đức Cậy thì không được, bởi vì tất cả bất cứ hoàn cảnh nào, ngay cả hôm nay với những lúc nguy ngập nhất, những lúc tiêu cực nhất, những lúc sợ hãi nhất với một thế giới đương thời đang đối đầu với cơn dịch bịnh, và mọi sự kinh tế đang rớt vào một tình trạng thảm khốc, bao quanh với những sự đe dọa, với những thay đổi mới với luật lệ của chính quyền cũng như xã hội và ngay cả Giáo Hội, làm cho chúng con cảm thấy rất dồn dập và sợ hãi, nếu chúng con thiếu đức Cậy chúng con sẽ sợ hãi, lung lạc. Đã có một số người được nêu ra, đó là tại đất nước Mễ Tây Cơ, linh mục, giám mục cũng đang nói về điều này; họ đã tự tử rất nhiều, một ngày trung bình số người tự tử còn nhiều hơn con số đã chết trong cơn dịch bịnh vừa qua; điều gì đang xảy ra?

Cho nên, nếu chúng con không có Đức Tin và thiếu Đức Cậy chúng con sẽ luôn luôn bị rớt vào tình trạng hỗn loạn và chúng con sẽ bị đe dọa với bất cứ mọi hoàn cảnh đói khổ thiếu thốn gây ra, và tự quyết định cho chính mình bằng cách tự tử, và đi vào vấn đề trầm cảm nữa. Đây là một điều hệ trọng rất lớn! Con xin Mẹ trong lúc này cho tất cả anh chị em chúng con được biết cậy trông vào Chúa, vì con người phải có những lúc bước qua sự căng thẳng, nhưng sau sự căng thẳng thì mới đến những ngày tháng với những ước mơ mà Thiên Chúa duy nhất làm được cho chúng ta, dù rằng ngay cả mạng sống bị đe dọa nhưng làm sao cho tâm hồn bình an thanh thản chấp nhận sự thật vì chung trong thế giới chứ không riêng bất cứ ai.

Ngày hôm nay xin Mẹ ban đến cho thế giới của chúng con mọi tầng lớp, mọi vai trò đều biết Đức Cậy, cậy trông vào Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, vì Mẹ là người đã có kinh nghiệm trong cuộc sống khi còn trên trần thế Mẹ đã có Đức Cậy. Mẹ đã trông cậy vào Thiên Chúa qua bao nhiêu nỗi khổ ải cho đến ngày Chúa Giêsu chết trên Thập Tự Giá; đoạn cuối Mẹ đứng dưới chân Thập Tự Giá nhìn con thoi thóp vào và tiếp tục hy sinh ở lại để dẫn dắt con người; từ đó Giáo Hội được thành lập cho đến ngày hôm nay. Tất cả những đoạn đường của Mẹ là một gương sáng, lòng cậy trông của Mẹ không bao giờ ngơi ngớt với Đức Tin và Đức Cậy thuộc về Thiên Chúa.

Hôm nay chúng ta xin Mẹ giúp cho chúng ta hiểu được Đức Cậy này, bởi vì Đức Cậy sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn trong hiện tại, chúng ta biết mạnh dạn và biết nơi để gởi thác; vì chính Mẹ đã hiểu được điều này cho nên Mẹ sẽ không bao giờ từ chối chúng ta khi chúng ta xin ơn này. Vì thế giới của chúng ta chỉ nghe những ít ai xin, nhưng ngày hôm nay chúng ta phải xin vì tất cả đều phải xin nơi ơn Chúa chúng ta mới làm được; tất cả đều xin nơi sự cho phép của Chúa và qua sự cầu bầu của Mẹ chúng ta mới sống và thực hành được điều này.

Cho nên chúng ta hãy trông cậy vào Chúa, dù bao nhiêu thất bại, thất vọng trong thế giới hay bao nhiều biến cố, nhưng với sự trông cậy chúng ta sẽ có lối thoát, chúng ta sẽ có sự bình an và chúng ta cũng sẽ giữ được bình tĩnh để bước qua những ngày tháng căng thẳng mà thế giới đang chịu chung, mỗi một tầng lớp, mỗi một vai trò. Chúng ta hãy tin rằng chỉ có Chúa là Đấng duy nhất sẽ giúp chúng ta hiểu được điều này và chúng ta thi hành chính điều này để cuộc sống của chúng ta bình an, bình tĩnh để đối phó với tất cả những khó khăn. Dù là quá sức nhưng chúng ta còn có Mẹ, Mẹ sẽ giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của Đức Cậy, vì bất cứ hoàn cảnh nào Chúa cũng là một Đấng Thiên Chúa xót thương, nhìn thấy, an bài và sắp đặt để giúp chúng ta, nếu chúng ta giữ vững Đức Tin và Đức Cậy.

Chúng con xin dâng tất cả mọi vấn đề ngay từ lúc đầu khi chúng con bắt đầu bước vào giờ cầu nguyện, bắt đầu từ Kinh Lạy Cha, chúng con xin dâng tất cả. Xin Mẹ giúp tất cả giáo dân chúng con khắp nơi trên mọi miền đất nước khi đọc Kinh Kính Mừng như nhắc nhở chính mình để xin những ơn cần thiết mà chúng con cần có trong tình trạng căng thẳng hiện nay trên toàn thế giới. Chúng con xin cho tất cả anh chị em đi sâu vào ý nghĩa của chuỗi kinh Mân Côi, tập trung đủ để nói lên những uất ức, lo âu, sợ hãi với những nhu cầu nhu cần qua những ơn cần thiết để xin. Xin Mẹ đón nhận lời của chúng con cầu xin và dâng lên Thiên Chúa như một của lễ mà chúng con nài xin trong lúc căng thẳng này, cho Giáo Hội, cho xã hội, cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, đặc biệt cho người Kitô hữu và những giáo dân của chúng con khắp nơi trên mọi miền đất nước.

Kinh Kính Mừng xin ơn đức Mến

Lucia: Kinh Kính Mừng thứ ba, điều này chúng con cứ xin và xin mãi, bởi vì đây là điều chính nhất. Chúa Giêsu đã dạy chúng con giáo lý từ muôn thuở, đó là chúng con phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự, hết lòng hết sức hết cả trái tim, hết cả linh hồn, và yêu mến tha nhân. Câu này được lặp đi lặp lại rất nhiều, ai cũng biết cả, không ai từ chối, vì đã trở thành thói quen và thuộc lòng; nhưng Đức Mến này thật sự không phải dễ để chúng con thực hành trong cả cuộc đời, bởi vì đó mà hôm nay là câu trả lời.

Nếu chúng con đã thấu hiểu và thấm hiểu để thực hành câu này, đó là Đức Mến thì thế giới đâu đi vào chiến tranh như hôm nay, đâu đi vào tình trạng mà con người đã đi vào sự đe dọa của cơn dịch bịnh. Nếu sống với Đức Mến thì ngày hôm nay chúng ta sống rất hòa thuận để thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa và nhận ra sự thật; chúng ta thật sự toàn bộ mọi thế hệ không ai sống được với Đức Mến cả, nhưng vì tình thương qua Lòng Thương Xót mà Chúa đã dành cho Thánh Phaolô khẳng định rất rõ, là một nền tảng cho người Kitô hữu với ba nhân đức quan trọng này, dành cho những người tận hiến và cũng dành cho giáo dân và tất cả mọi người khi là người có lương tâm và lương tri để có thể biết rõ những gì thuộc về mình.

Bởi vì Chúa là tác giả của tình yêu, Ngài sáng tạo chúng ta nên bằng tình yêu của Ngài. Tình yêu sẽ biến đổi tất cả, tình yêu sẽ giúp cho chúng ta nhẫn nại, quảng đại và tha thứ; tình yêu sẽ biến hoá. Nhưng trái lại chúng ta không sống với tình yêu mà hàng ngày chúng ta sống với quyền cá nhân, luôn luôn suy diễn, suy nghĩ, trách tội, khắt khe, khó chịu, và luôn luôn để cái tôi đi đầu, khi có chuyện thì chúng ta vẫn binh vực cho chính mình, chúng ta ích kỷ, lo cho bản thân nhiều hơn là cho người khác, vì chính những điểm cá nhân và bản ngã đứng đầu thì làm sao hiểu được tình yêu? Ngày hôm nay một số người trong vùng Đông Nam Á đang rớt vào tình trạng với những ngày dịch bịnh chúng ta mới có thể nhìn thấy được tình yêu sẽ giúp con người trấn tỉnh. Qua những khốn khổ với cơn dịch bịnh ai nói chúng ta thật sự không sống được; khi hoàn cảnh đưa đến chúng ta mới thấy được sự thực hiện Đức Mến sẽ là một điều rất quan trọng cho đời sống của người Kitô hữu của chúng ta và riêng cho thế giới. Bởi vì Đức Mến rất cần thiết, chúng ta tin vào Chúa chúng ta có thể yêu Chúa, chúng ta có thể thương anh em vì họ gần bên chúng ta, Chúa dạy chúng ta những điều đó.

Ngày hôm nay chúng ta đã thấy thật sự Đức Mến cần phải thực hành và thực hành với những lúc chúng ta thấy được đó là hôm nay tại Đông Nam Á người Việt Nam của chúng ta nếu không có cơn dịch bịnh Conora virút biến thể, những người có cơ nghiệp hay những người tá túc tại thành phố Sàigòn để kiếm miếng cơm manh áo để sống, vì cơn dịch bịnh họ phải trở lại vùng quê cũ của họ để sinh sống bằng nghề nghiệp bình thường. Dù rằng ít tiền hay rất khốn khó nhưng vì cơn dịch bịnh họ nhất định phải trở về; trên bước đường trở về không có tiện nghi cũng chẳng có tiền bạc, chẳng có điều gì phù hợp cho từng mỗi một cá nhân, nhưng tất cả những người ở hai bên đường, là những người nghèo ở đồng quê hay những người có tiền, có khả năng họ đều có thể nhìn thấy chung để giúp cho những người trốn chạy cơn dịch bịnh này.

Chỉ có một chút tình yêu khi chúng ta cần được cấp cứu chúng ta thấy nó rất đẹp, đó là Đức Mến mà Thánh Phaolô Tông đồ đã nhắc nhở cho chúng ta không có gì tuyệt vời bằng bởi vì Đức Mến thuộc về Thiên Chúa. Vì Chúa yêu chúng ta, Chúa quá yêu đến nỗi Chúa chết cho chúng ta, Chúa yêu chúng ta đến nỗi ngày hôm nay Lòng Thương Xót của Ngài vẫn còn chờ đợi chúng ta, vì tình yêu đó ngày hôm nay Chúa dạy một cách khẳng định yêu thương và biến hóa để chúng ta không còn chiến tranh đau khổ. Nhưng rất tiếc vì tội lỗi chúng ta gây ra, chúng ta không hiểu được điều đó, chúng ta không tin vào Chúa, chúng ta chưa đủ tin và cầu nguyện chưa đủ và chưa hiểu để thực hành Đức Bác ái, chính là Đức Ái và cũng là Đức Mến mà Thánh Phaolô Tông đồ đã dạy cho chúng ta.

Ngày hôm nay, lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, dù câu chuyện đã đến lúc chúng con biết nhưng chắc chắn đã muộn màng với thế gian này; nhưng ngày nào còn hơi thở thì ngày đó vẫn biết sự giá trị qua sự chỉ dạy của Chúa với Đức Mến này. Cho nên ngày hôm nay thế giới của chúng con xảy ra bất cứ điều gì thì xin Chúa cũng cho loài người được biết sự thật, để có thể được trở lại với những ngày tháng dù còn có cơ hội hay không, nhưng ít nhất tình thương sẽ là nguồn ai ủi để giúp cho những kẻ qua đường, giúp cho những kẻ có những nhu cầu cần thiết mà họ đang cần hơn chúng ta, và Đức Mến cũng sẽ thể hiện tình yêu, tình thương mà Thiên Chúa dạy cho loài người của chúng con giữa người và người, giữa đồng loại với nhau.

Lạy Chúa, chúng con cứ tiếp tục xin dù rằng chúng con còn nhiều điều chưa làm được và chưa có thể hiểu thấu để làm, hay chúng con đã cố tình hay vô ý từ chối khi chúng con có cơ hội để sống một đời sống với Đức Mến. Xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày trưởng thành hơn, vì chỉ có Đức Mến mới có thể giữ chúng con lại với Chúa; chỉ có Đức Mến chúng con mới thấy cuộc đời có ý nghĩa, có bình an và chỉ có Đức Mến mới có thể giúp chúng con hiểu được cuộc sống. Thế giới này cần thực hiện Đức Mến, để không còn chiến tranh đau khổ, không còn những sự tranh giành và không còn những sự hơn thua ganh ghét mà con người ngày hôm nay phải chịu chấp nhận vì con người không sống như Chúa dạy với Đức Mến.

Qua trận chiến với những ngày khốc liệt này với cơn dịch bịnh; đồng thời cũng là một trận chiến mà con người tham lam ích kỷ, sống dối trá, không có tình thương, không có tình yêu, thì đang sống trong sự chia rẽ, đang sống trong những ngày tháng với tội ác mà con người gây ra, nhưng tình thương sẽ biến hóa. Xin Chúa giúp chúng con. Chúng con xin được ơn Đức Mến, chúng con không làm việc to tác ngoài xã hội nhưng ít nhất chúng con thực hành trong đời sống hiện thực của gia đình, với nhu cầu trong tập thể, trong giáo xứ, trong Giáo Hội và những nơi mà chúng con sinh hoạt.

Chúa biết Đức Mến xuất phát từ con tim thiện nguyện, bằng một tình yêu chân thành, không phải vì tiếng tăm, không phải vì muốn nổi trội, không phải vì dùng những mưu đồ để có thể dùng Đức Mến qua việc thiện nguyện để rồi mang danh tiếng. Xin cho tất cả mọi người dẹp những điều này đi để chúng con thật sự sống Đức Mến như Chúa dạy, từ trong nhà, cá nhân, tập thể cho đến gia đình, xã hội và tất cả các nơi. Nếu chúng con thật sự sống với Đức Mến bằng yêu những công việc của mình hàng ngày với những ý nghĩa, và cũng là Đức Mến chúng con thực thi thay cho những người anh chị em khắp nơi. Họ chưa biết, chưa hiểu nhưng chúng con cầu nguyện cho họ, và cũng thực thi Đức Mến đối với những người quá cố là những linh hồn đã ra đi; những người chết trong cơn dịch bịnh Covid-19 linh hồn họ sẽ đi về đâu?

Đức Mến bao quát tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Đức Giêsu đã dạy cho các tông đồ năm xưa và Ngài dạy cho giáo dân của Ngài là chính chúng ta; xin cho tất cả mỗi một người được biết mọi nhân đức và ơn đều phải xin nơi Thiên Chúa, không tự động chúng ta làm được đâu, mà hãy xin để Chúa thực hiện những lời phù hợp và thích hợp mà chúng ta cầu xin cho đời sống chúng ta mỗi người để chúng ta thực thi được Đức Mến. Có Đức Mến thì sẽ có bác ái, bác ái thì đi kèm với hy sinh, với sự hy sinh đó thì mỗi một ngày chúng ta sống trong đường lối giáo lý của Chúa.

Lạy Chúa, nói đến đây chúng con biết chắc chắn rằng trong thời đại hiện tại hay qua bao thời đại dù con người của chúng con không trọn vẹn để sống với những nhân đức này, nhưng ít nhất chúng con cũng có những vị thánh được nêu tên, đó là Mẹ Thánh Têrêsa Calcuta thời của chúng con mà chúng con được nhìn thấy đời sống thực hành của Mẹ cho đến khi Mẹ đã ra đi và được phong thánh. Đó là thế kỷ chúng con đã chúng minh được đức bác ái và tình thương mà Mẹ Têrêsa đã làm những việc rất lạ lùng và phi thường.

Những người được thương yêu đó và những điều Mẹ đã nêu gương đó Mẹ đã trở thành một vị Thánh đáng kính và đáng nêu gương cho những người như chúng con; đồng thời Giáo Hội cũng phải học Đức Mến cần có trong đời sống của các ngài, cũng như đời sống rao giảng hay đời sống phụng sự, phục vụ và ngay cả giáo dân hiện tại chúng con hôm nay cũng vậy. Đây là một thời đại mà chúng con phải thực thi Đức Mến này một cách tích cực hơn bởi vì chúng con còn có cơ hội được sống; có những kẻ không còn cơ hội sống, rất muốn nhưng cũng đã quá muộn màng. Đức Mến thể hiện bằng con tim, bằng những gì mình có thể, bằng một con tim thiện nguyện, và bằng một lòng kính Chúa, yêu Chúa để chúng ta sống bác ái như Chúa dạy.

Xin giúp chúng con hiểu được điều này, trưởng thành với những gì có được mà Chúa cho phép để chúng con xin những ơn cần thiết, tiếp tục thực hành qua đời sống của những người như chúng con được tiếp tục can đảm mạnh mẽ loan báo Tin Mừng và yêu chính đời sống qua sứ vụ của chính mình, yêu những công việc hàng ngày của mình, yêu những gì mà chúng con đang cùng nhau, có nhau. Xin dẹp bớt đi những điều trong tư tưởng, tự ái, với những lời mà chúng con dường như dễ để hơn thua với nhau dù chỉ vài lời, đó cũng là chúng con chưa sống được với Đức Ái vì loài người chúng con dễ bị xúi dục, dễ bị rớt vào những nghiệt ngã trong cuộc sống chỉ vì cái tôi vẫn còn.

Cho nên, nếu thật sự có, xin Chúa giúp chúng con bớt đi những gì có thể hơn hay thua một câu không thành vấn đề, nhưng với những sự hy sinh đó để có những lời tốt đẹp hơn qua Đức Mến mà chúng con thực thi trong đời sống được mời gọi. Xin giúp cho chúng con hiểu rõ được điều này mỗi một khi đọc, mỗi một khi cầu nguyện thì cũng xin cho chúng con được như những gì chúng con cầu xin, để mỗi một việc chúng con làm đều vinh danh Chúa, và tất cả đều quy thuận nơi Chúa để làm sáng danh Ngài.

Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, nhờ gương nhân đức của Mẹ và nhờ sự chỉ dạy của Mẹ để cuộc sống của chúng con trở nên trọn vẹn hơn, tốt đẹp hơn trong một thế giới hôm nay rất cần, để là một gương sáng với những gì trong thế giới rất cần mà Mẹ đã chỉ dạy và giúp chúng con cầu nguyện cho vấn đề này cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, mọi chức vụ đều phải thực thi một cách trọn vẹn với Đức Mến này, thì nhất định rằng chúng con sẽ được sống gần Chúa, với Chúa dù bất cứ hoàn cảnh nào cho xứng đáng, để một ngày nào đó khi chúng con ra khỏi thế giới này Đức Mến này sẽ giúp chúng con và được Chúa nhìn đến chúng con qua Lòng Thương Xót của chính Ngài và được chính Mẹ cầu bầu và dâng chúng con lên Thiên Chúa.

Kinh Sáng Danh 

Lucia:  Bắt đầu từ khi đọc chuỗi Mân Côi, mỗi một Kinh Lạy Cha, ba Kinh Kính Mừng, và Kinh Sáng Danh thì chúng con luôn dành riêng cho Thiên Chúa của chúng con. Vì tất cả những gì chúng con dâng và thưa đó là thưa với Thiên Chúa, dâng lên Thiên Chúa, trình bày với Thiên Chúa, và chúng con xin được tôn vinh Chúa bởi vì Chúa là Đấng duy nhất chúng con thờ, chúng con tin, chúng con dâng. Chúng con biết Ngài đang lắng nghe, một Thiên Chúa mà chúng con dâng tất cả những ưu tư, những phiền muộn với tất cả những nhân đức chúng con học biết nhưng chúng con chưa làm được. Cho nên chúng con xin dâng lên Thiên Chúa để nhờ chính ơn Chúa, nhờ sự can thiệp và sự cho phép của Chúa để chuỗi kinh Mân Côi được trở nên ý nghĩa như Mẹ Maria đã từng dạy cho chúng con, để hiểu được chiều sâu, chiều rộng với đức tin cần có, để giúp chúng con hiểu như thế nào là cầu nguyện đậm sâu và cũng để chúng con không bị lo ra; chúng con thường đọc kinh nhưng ít khi chúng con suy niệm, đọc thiệt nhanh, đọc thiệt lẹ cũng tốt, vì chúng con không còn những điều để có thể suy nghĩ hơn.

Tuỳ thuộc mỗi một vai trò, nếu chúng ta đọc kinh với tâm niệm bằng con tim, bằng sự phong phú mà Mẹ dạy thì chúng ta nên biết và hiểu ý nghĩa. Khi chúng ta hăng say đọc kinh và chúng ta được lôi cuốn qua mỗi kinh, chúng ta dâng tất cả những nhu cầu khi chúng ta dâng lên Thiên Chúa – một Đấng Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ, chúng ta trình bày và chúng ta thưa với Ngài – để chúng ta xin những ơn mà sức lực chúng ta không làm được. Chúa sẽ lắng nghe, Chúa sẽ can thiệp, vì đó là những nhu cầu cần thiết mà chúng ta xin để thực hành và thực hiện như chính giáo lý của Chúa dạy, như chính thánh ý của Chúa dành cho chúng ta để mỗi một ngày chúng ta sống một trưởng thành hơn. Mỗi một việc chúng con làm, mỗi một lời chúng con nói, mỗi một hành động và tất cả mỗi một việc chúng con dâng lên Chúa đây để xin thưa với Chúa, để trình bày với Chúa, và xin được tôn vinh Chúa; xin Chúa đón nhận lắng nghe, đó là chúng con tuyên xưng Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, bây giờ cho đến mãi muôn đời.

Kinh Sáng Danh dành cho mỗi một người Kitô hữu chúng con, khi đọc kinh này thì chúng con liên kết để làm sáng danh Chúa, vinh danh Chúa, kính nhớ đến Chúa, trình bày với Chúa và xin Chúa can thiệp cho mọi vấn đề mà chúng con vừa dâng, vừa thưa, vừa xin theo thánh ý của Ngài, để thực hiện những sự tốt đẹp nhất mà Ngài dành cho chúng con và cho những người biết suy niệm bằng phương thức mới này do Mẹ Maria dạy cho chúng con và cho thế giới; đặc biệt trong hoàn cảnh căng thẳng hiện nay của thế giới đương thời trong cơn dịch bịnh hỗn loạn đã làm cho con người không đủ bình tĩnh.  

Tất cả chúng ta hãy xin ơn Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến chúng ta sẽ hiểu rõ, sẽ là một căn bản giúp chúng ta với những gì mà Chúa Thánh Thần sẽ chỉ dạy cho chúng ta để chúng ta dâng lên Thiên Chúa. Những gì tốt đẹp Chúa sẽ không bao giờ từ chối, hãy tin như thế để chúng ta vững mạnh dâng lên Thiên Chúa tất cả, Ngài sẽ có cách an bài và sắp đặt cho chúng ta và cho toàn thế giới.

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.  

Lucia: Lạy Cha, chúng con cùng với anh chị em đặc biệt không chính thức lạy như mọi ngày, nhưng ngày hôm nay mỗi một sự suy niệm về Mầu Nhiệm của Thiên Chúa qua Năm Sự Thương chúng con xin cúi đầu thờ lạy, cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Cha, tôn vinh Cha, vì Cha đã quá yêu thế giới loài người nhân loại của chúng con và Cha quá yêu mỗi một tội nhân và hy sinh chính Con Một của Cha, là Đức Giêsu Kitô. Ngài đến thế gian để chuộc tội thay cho chúng con, Ngài đã đổ mồ hôi máu, và Ngài đã nhìn được sự đau khổ của tội mà Ngài đã chấp nhận sự cực cùng đau khổ này, Ngài đã thật sự đổ mồ hôi máu, máu và nước đã chảy ra trong vườn Giếtsimani trên hòn đá mà Ngài chuẩn bị cho cuộc tử nạn.

Chúng con suy niệm điều này không phải để đọc nghe ran như đã quen bao ngày, nhưng chúng con thấy được tình yêu và lòng thương xót bao la của Cha. Chúa Giêsu đã vâng phục Cha và chịu chấp nhận những sự đau khổ này để chuộc lấy cho chúng con sự sống, thì ngày hôm nay không lý do gì mà chúng con không biết được sự thật, không lý do gì mà Chúa Giêsu đã chịu đựng để hôm nay chúng con mất đi linh hồn lẫn cả thể xác trong tình trạng xã hội đương thời hôm nay từ chối tình yêu của Cha, loại bỏ Ơn Cứu độ mà Chúa Giêsu đã ban cho. Chúng con đang sống như thế nào trong hoàn cảnh hiện nay, chúng con đang sống trong tội lỗi, bất trung, bất tín, hay sống trong những ngày tháng mà chúng con nuôi tội, dưỡng tội? Chúa không đòi hỏi bất cứ một điều gì, Chúa dành cho chúng con sự sống, Chúa đã chọn Con của Ngài và hy sinh chính con của Ngài cho chúng con là một của lễ để dâng thay cho chúng con, Chúa Giêsu phải chịu cực cùng trên những đoạn đường Thập Tự Giá và chịu đựng cho loài người đang sống như ngày hôm nay.

Hoàn cảnh của ngày hôm nay là con người của chúng con chưa đủ tin, chúng con không sống trong đường lối của Chúa; chúng con đang sống trong những ngày bị khuyến dụ bởi thần dữ. Chúng con không nhìn được giá Máu của Đức Giêsu, chúng con không nhìn được mồ hôi máu và nước của Ngài đã chảy ra khi Ngài đã thấy thế giới nhân loại ngay từ hơn 2000 năm trước, ngày hôm nay từ Giáo Hội cho đến xã hội chúng ta hãy nhìn lại, hãy suy niệm đi, vì điều gì? Chúa không kể với chúng ta điều gì cả Chúa chỉ làm mà thôi!

Ngày hôm nay chúng ta hãy suy niệm về tình thương và Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha, chúng ta hãy suy niệm về mồ hôi Máu của Ngài đã đổ ra, chúng ta là những kẻ phản bội, những kẻ đang đáp lại, những kẻ đang ăn năm sám hối hay là những kẻ đang xin với tâm tình ăn năn trở về? Xin cho chúng con hiểu được những gì chúng con cần làm và nhận ra được sự suy niệm này để chúng con sớm cải thiện đời sống, để trở về với Thiên Chúa bằng lòng sám hối ăn năn để xứng đáng với tình thương và Ơn Cứu độ mà Chúa đã dành cho chúng con.

Chúa vẫn chờ đợi chúng con qua Lòng Thương Xót của Ngài, để chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất thay thế cho anh em của mình, thay thế cho đồng loại của mình, thay thế cho một xã hội đang nằm trong tình trạng bất tuân, bất trị, bất chính và đang xúc phạm đến Chúa đây, để nhận ra được tình yêu. Chỉ có tình yêu và sự ăn năn sám hối mới có thể sống một cách có ý nghĩa để vượt qua những khó khăn căng thẳng trong một thời đại với dịch bịnh linh hồn lẫn thể xác, xin đón nhận lời của chúng con cầu xin. Xin thánh hóa biến đổi chúng con và cho chúng con biết ăn năn đền tội mà trở về với tình yêu và Lòng Thương Xót, trở về với một Đấng Thiên Chúa vì chính chúng con mà máu của Ngài đã đổ ra, vẫn còn đổ ra, vẫn còn chờ đợi, vẫn còn khao khát mỗi một tội nhân để thương yêu và tha thứ.

Ai có thể chấp nhận chúng con? Xin cho chúng con biết rằng chỉ có một mình Chúa, tin vào Chúa để chúng con trở về, ra khỏi những ngày tội lỗi mà chúng con đã vướng mắc. Chúng con đã bị cặp mắt của thế giới che đậy bằng tiền tài, danh vọng, dục vọng tham lam, lý luận trần gian để mất đi một cơ hội suy niệm bình thường nhất và được sống một cách ý nghĩa qua chuỗi hạt Mân Côi mà Mẹ Maria dạy chúng con cầu nguyện và suy niệm.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Lucia: Mầu Nhiệm thứ hai chúng con xin cúi đầu kính dâng lên Chúa Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng Cứu Chúa của chúng con. Vì chính những roi đòn chúng con đáng phải lãnh nhận, đáng để đánh vào tội lỗi của thế giới loài người trong sự ngoan cố, cứng đầu và chai đá. Những roi đòn đó phải tiếp tục trên đời sống của chính chúng con mỗi người vì chính tội của chúng con đã không nhận ra những roi đòn thấm thịt thấu da mà Chúa Giêsu đã chịu đựng trên 2000 năm. Thân xác đã bị tả tơi, linh hồn của Ngài đã bị đau đớn vì loài người đã bỏ rơi Ngài, vì loài người đã rời xa Chúa để thi hành và sống theo đời sống của một thời đại, và bao thời đại cũng xúc phạm đến Ngài, làm cho vết thương của Ngài sẽ không bao giờ lành lặn vì đời sống cự tuyệt của loài người chúng ta.

Chúa không một lời than trách, Chúa không một lời trách cứ và Chúa vẫn âm thầm chịu đựng; những roi đòn đó nó vẫn còn thấm cho đến ngày hôm nay sau hơn 2000 năm để chúng ta nhìn thấy Chúa đang chịu đựng vì chúng ta, Chúa đang nói gì với từng mỗi một tội nhân hôm nay và Chúa đang nói gì cho cả nhân loại hiện tại? Chúng ta đã quyết định sai và chúng ta đã không nhìn thấy những roi đòn mà Chúa chịu thế cho chúng ta, chúng ta cứ thỏa mãn sống trong dục vọng, thỏa mãn sống trong một đời sống tự do văn minh, chúng ta sống một đời sống từ chối Thiên Chúa, và đã gây nên cho nhau sự đau khổ, dịch bịnh, và đã bị chiếm lấy bởi thần dữ.

Ai thương yêu chúng ta, ai cứu chúng ta, ai chết cho chúng ta, ai chịu roi đòn cho chúng ta, thử hỏi đi! Chúng ta đâu bao giờ suy nghĩ đến điều này! Chúng ta có ngày hôm nay, những ngày tự do trước kia cách đây hai năm về trước chúng ta tha hồ ung dung theo cách riêng ích kỷ của mỗi một người chúng ta; dù rằng con người của chúng ta biết Chúa, có Chúa nhưng chúng ta vẫn khe khắt đối với nhau, chúng ta vẫn ti tiện trong đời sống của con người. Chúng ta thật sự sống với Đức Ái hay chúng ta thật sự sống với Đức Tin, Đức Cậy; có chăng?

Có chứ, nhưng chỉ là giới hạn bề ngoài mà thôi! Ngày hôm nay sự trả lời hiện nay đã có, vì chúng ta từ chối Chúa; Chúa đã đến để cứu chúng ta nhưng chúng ta đâu có lãnh nhận Ơn Cứu độ đó? Ngày hôm nay những người nơi chốn hỏa huỳnh đang khóc lóc nghiến răng, những người nơi luyện hình đang khóc lóc, chờ đợi, kêu xin, và những người trong thế giới của chúng ta điêu đứng từng giới một trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta tin vào Chúa và sống như Chúa dạy, một lần máu Chúa đã đổ thì thế giới sẽ được cứu, được bình an và hòa bình.

Chúng ta thật sự hãy nhìn lại đi! Ngày hôm nay Chúa vẫn là một Thiên Chúa thinh lặng và chờ đợi, chỉ có làm chứ không có nói, Ngài nói là Ngài dạy chúng ta để sống trong một đường lối để đừng bị thần dữ nó điều khiển và thâu phục chúng ta và đưa lối cho chúng ta vi phạm và xúc phạm, ngày hôm nay đến giai đoạn này cũng không có muộn, chúng ta đã muộn vì cái tuổi của cuộc sống mà chúng ta cần được biết Ngài sớm hơn. Ngày hôm nay Ngài vẫn chấp nhận chúng ta dù là còn những ngày rất giới hạn trên trần thế, đó chính là Ngài tỏ lòng thương xót, một Thiên Chúa dạy cho chúng ta tình yêu, một Thiên Chúa quảng đại, nhân hậu và thứ tha, một Thiên Chúa duy nhất mà chúng ta tôn sùng, Lòng Thương Xót của Ngài duy nhất và độc nhất mà thôi, vì chính roi đòn đó để chúng ta suy nghĩ một chút, khi chúng ta suy nghĩ đến Ngài thì chúng ta đã hoàn toàn thất bại, thất vọng vì chúng ta không còn gì để dựa vào thế gian chúng ta mới tìm đến Ngài.

Quả thật, loài người của chúng ta là những người phản bội ngay từ lúc đầu tiên và qua bao thế hệ vẫn còn những kẻ tồn tại phản bội, và chúng ta cũng là những kẻ phản bội trực tiếp hay gián tiếp, chính những điểm này để chúng ta suy nghĩ và suy niệm, để xin Thiên Chúa thứ tha. Những gì chúng ta chưa làm hãy cho mình một cơ hội để làm, những gì chúng ta chưa tin đủ hãy cho mình cơ hội để tin bằng việc làm. Hãy suy niệm đi, tự lòng của chúng ta tự cảm nghiệm, với sự thiện nguyện của trái tim mình để lắng nghe Mầu Nhiệm thứ hai: Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Ngày hôm nay có những trận chiến xuất hiện như cơn dịch bịnh hay còn những khủng hoảng chúng ta đừng vội hoảng sợ, kêu la; chúng ta hãy nghe, chúng ta hãy lắng động tâm hồn để nhìn thấy sự hy sinh mà Chúa đã đi trước một bước và dành cho chúng ta, Ngài đã chịu tất cả những sự cực cùng đó để hy sinh cho chúng ta ngày hôm nay.  

Đây là đoạn cuối, bổn phận và thân phận tội lỗi của loài người chúng ta cần phải thực hành và cần phải suy niệm, để chúng ta quyết tâm; đừng miễn cưỡng mà làm, đừng vì sợ mà làm, đừng vì hoàn cảnh không cho phép và chúng ta bắt buộc phải làm mà phải làm bằng con tim, bằng sự thiện nguyện, bằng sự chấp nhận vì nhìn ra roi đòn đó đáng lẽ là của chúng ta, đáng tội phải chết nhưng Chúa Giêsu đã cái lãnh bản án đó cho chúng ta rồi, thì bây giờ chúng ta còn gì để không đáp lại? Sự chỉ dạy của Ngài là hãy trở về làm hòa với Thiên Chúa, hãy yêu thương nhau, hãy sống một đời sống như với ba đức mà chúng ta xin; đồng thời còn những điều quan trọng đó để chúng ta để chúng ta sẽ đi thêm với trật tự vốn có trong đời sống.

Chúa không đòi hỏi quá khó, nhưng Chúa mong mỏi chúng ta hãy trưởng thành để chúng ta sống và giữ được bình an, giữ được mỗi một nhân đức chúng ta cần có, để cuộc sống chúng ta không bị chao đảo, không bị sợ hãi, không bị chiến tranh đau khổ và không bị những ngày lầm than mà thần dữ nó đã hoàn toàn khống chế và gây đến cho chúng ta từ tư tưởng hành động, với sự phản động, với sự phản loạn, với sự nổi loạn, tất cả những điều ngày hôm nay và còn dẹp đi tất cả những gì thuộc về công chính và công lý cần có trong đời sống của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, chính con cũng là một trong những người hoàn toàn có những lúc trong đời sống tất cả chúng con đều là những kẻ thiếu đức Tin, đều là những kẻ thiếu hiểu biết và thiếu suy niệm. Mỗi một khi chúng con đọc kinh chúng con thật sự làm bề ngoài rất là nhiều nhưng tâm hồn vẫn còn những điều chưa có thể thoát ra được với những điều riêng tư của bản ngã cá tánh; vì chính những điểm đó mà Chúa đã chịu roi đòn vì chúng con. Như ngày hôm nay giá trị của linh hồn đáng lẽ chúng con đã có từ lâu, ngày hôm nay mới biết thì cũng đã quá muộn màng. Nhưng ít nhất chúng con được biết để nhìn ra những gì vốn mình đã thiếu sót suốt cả cuộc đời để trong lúc suy niệm này chấp nhận, bằng lòng, hy sinh, hãm mình với những gì mà chúng con đang gặp, dù là có những căng thẳng sợ hãi lo âu trong cơn dịch bịnh, trong tình hình kinh tế hiện tại ngày nay, khó khăn về đời sống của gia đình, khó khăn về mọi việc trong cuộc sống hàng ngày của chúng con, xã hội, chung trong tập thể.

Xin cho chúng con nhìn thấy được những ngày tháng này để cùng nhau trong sự hiệp nhất; thông cảm cho nhau, chịu đựng nhau, và cùng nhau bước qua sự khó khăn hãm mình chịu khó bằng lòng này để chờ đợi ngày mà chúng con nhất định sẽ được Chúa can thiệp. Vì khi chúng con tỉnh thức, chúng con chấp nhận cái sai, chúng con bằng lòng sám hối, ăn năn, đền tội trở về Chúa nhất định sẽ là một Đấng Thiên Chúa dành cho chúng con, can thiệp cho chúng con, nâng đỡ chúng con và Ngài nắm lấy tay chúng con. Bởi vì Ngài chỉ mong muốn chúng con trưởng thành mà thôi, cũng giống như như Người Con Hoang Đàng đã ra đi trở về với Cha. Người cha đâu có la rầy đâu, người cha dành tất cả những gì tốt nhất cho con vì thương con, vì mến con, vì mong muốn con thuộc về mình và về với mình.  

Chúa là như vậy! Còn hơn nữa, nhưng chúng ta có thể cảm nghiệm điều này không, chúng ta có khi nào nghĩ đến điều này hay không? Hay chúng ta tiếp tục gián tiếp trực tiếp bằng nhưng roi đòn qua những người anh chị em của mình, bằng những sự đấu tố bằng lời của mình, bằng những sự hơn thưa của mình làm cho Chúa rất đau lòng vì chúng ta. Xin cho chúng ta hãy suy niệm chính những roi đòn đau khổ mà Chúa chịu vì chúng ta đó, để chúng ta cũng vì anh em mà chúng ta quảng đại tha thứ cho nhau, nhịn nhục nhau, giúp đỡ cho nhau để những công việc mà Chúa dành cho chúng ta như là một sự hy sinh, hãm mình, chịu khó bằng lòng. Chúng ta sống một đời sống với nhân đức mà chúng ta cần phải tập: chịu khó, bằng lòng, chấp nhận và thứ tha, để chúng ta làm được việc cho Thiên Chúa, để chúng ta có thêm anh em của mình và để cho đối phương học hỏi nơi đời sống Chúa dạy chúng ta, bởi vì Chúa dạy cho các tông đồ của Ngài một cách rất là gần gũi và rất là kỷ lưỡng nhưng chúng ta đã sống và thực hành như những gì mà Ngài đã dành cho chúng ta chưa?

Đây là cơ hội để chúng ta tập tành; hãy bỏ đi thói quen, cá tánh, bản ngã, với những sự nóng nảy, với những lời vô ý thức hoặc thiếu ý thức, với những lời vô tình hay cố ý đã làm cho người khác đau lòng. Điều gì tốt thì học, điều gì xấu thì bỏ; chúng ta hãy thiện nguyện mới có ý nghĩa chứ không phải ai bắt buộc chúng ta cả, chúng ta đi theo Chúa và Chúa mong muốn chúng ta hãy chịu khó, hãm mình, bằng lòng, chấp nhận; những gì tốt nhất chúng ta hãy chấp nhận nó thì điều đó mới trở nên tốt và có ý nghĩa mà Chúa dành cho chúng ta qua Mầu Nhiệm Năm Sự Thương thứ hai mà chúng ta kính dâng lên Ngài.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Mầu Nhiệm thứ ba chúng con kính dâng lên Chúa Thánh Thần, con cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Chúa, xin Chúa đón nhận sự tôn vinh, sự phủ phục, sự thờ lạy với sự suy niệm qua Mầu Nhiệm thứ ba để dâng lên Chúa Thánh Thần.  

Lạy Chúa Thánh Thần nếu không có Ngài chúng con không hiểu biết, cũng không cảm nghiệm và cũng không hiểu thấu được mão gai mà Chúa Giêsu đã chịu đựng, Ngài chịu đội mão gai để thay thế cho loài người của chúng con. Ngài đường đường là một Đại Hoàng tử của thiên quốc, Ngài phải đội triều thiên và Ngài có quyền ra lịnh, nhưng tại sao Ngài phải đi vào thế gian, chấp nhận chịu khổ hình và chịu chết cho chúng con và dạy cho chúng con từng mỗi một nhân đức trong đời sống? Vì đời sống của chúng con đã được tạo dựng nên bởi tình thương của Chúa, bộ óc của chúng con trong sáng trong sạch từ nơi Thiên Chúa ban cho từ thuở ban đầu; nhưng bởi vì sự bất tuân, bội tín, đã lắng nghe sự khuyến dụ đã trở thành những con người suy nghĩ, đoán xét, nghi ngờ, và sống trong tội lỗi.

Chúa muốn những điểm này để nhắc nhở cho chúng con từ trên 2000 năm trước cho đến hôm nay, một sự chứng thực rất rõ ràng trong tư tưởng, hành động, việc làm, trong sự suy nghĩ, suy diễn và ở trong đời sống mà lý trí chúng con không đủ sáng suốt để phân biệt giữa đúng và sai, giữa thiện và ác. Chúng con chỉ để cho thế giới điều khiển bởi nhục dục, tham lam, ích kỷ, thỏa mãn và chúng con dựa vào những hiểu biết của mình và dựa vào đời sống để trở thành những kẻ kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo sẽ bưng bít tất cả, cho mình là đúng, cho mình là phải, và luôn luôn hiểu biết để khinh chê người khác, và từ sự khinh chê, xem thường đó trở nên dối trá, lọc lừa và còn rất nhiều điều đi đến những tội ác, những sự bất chính, bất trị và còn những điều xúc phạm.

Thế giới này ở trong cái tư tưởng khủng khiếp nhất khi chúng ta không có giáo lý của Chúa, khi chúng ta không hiểu được Đức Giêsu chịu đựng đau khổ vì cái tư tưởng, đời sống và sự chọn lựa của chúng ta, nhất là từ nơi sự chọn lựa với đức tin, lý trí vốn có ở trong con người của chúng ta. Thân xác thì quá dễ dàng, chúng ta tất cả đều có thể làm nhưng điều quan trọng cần nhất là sự quyết định ở trong tư tưởng, lý trí, trong sự quyết định và đi đến việc làm thiện hay ác, đúng hay sai; đó là điều mà suốt bao nhiêu thế kỷ nay Chúa Giêsu phải chịu đựng để chờ đợi sự trưởng thành của con người, chờ đợi sự chọn lựa của chúng ta, là những tội nhân được Chúa cứu để trở thành những hối nhân, trở thành những chứng nhân, trở thành những thánh nhân và trở thành những nạn nhân hiểu và biết như hôm nay.

Đó chính là thời nay, còn sự chờ đợi của Chúa bao nhiêu lâu nay; Chúa cho chúng ta, Chúa làm cho chúng ta, Chúa đã sống với chúng ta, Chúa đã đến với chúng ta, Chúa dạy dỗ và Chúa tìm đủ mọi cách nhưng chúng ta vẫn là những người sống trong sự thiển cận; tư tưởng và hành động nó rất quan trọng nếu không có giáo lý của Chúa. Chúa đã hy sinh để giáo lý của Ngài được thực hiện, chúng ta học, chúng ta nghe nhưng mấy ai thực hiện trọn vẹn điều đó, mấy ai sống như chính Chúa dạy? Chúng ta không tin đủ và cuối cùng chúng ta giết chết người vô tội, một Đấng Cứu Chúa đã đến để cứu toàn thể nhân loại mà chính tay của con người giết Đấng Cứu Độ đó, cái tư tưởng của chúng ta đã bị ngay từ lúc ban đầu, rất khó dạy, khó trị.

Ngày hôm nay nếu chúng ta thật sự suy niệm, chúng ta thật lòng, những con người vô cùng xúc phạm đến Chúa, và là những con người tội lỗi, mà Chúa đã đau khổ chịu đựng và nhẫn nại với chúng ta cho đến thế hệ của nhân loại ngày nay. Điều này Mẹ Maria muốn chúng ta đọc đi đọc lại rất là nhiều, để chúng ta hiểu được sự đau đớn của Chúa; chúng ta thấy rằng chỉ một cái kim đâm vào tay chúng ta, chúng ta đã đau thấu xương suốt mấy ngày, còn rên rỉ, rên xiết, đau đớn; đó chỉ là thân xác thôi. Nhưng cái mão gai Chúa đội không biết mấy trăm gai nhọn đâm vào đầu của Chúa Giêsu; thịt của Ngài đã đau, đầu Ngài cũng đã đau và não Ngài cũng bị đâm thũng, nhưng đau nhất là thế hệ của nhân loại qua bao ngày tháng cũng chưa hiểu về vết thương đau đớn này.

Chúng ta vẫn chưa hiểu được những điều chúng ta suy nghĩ khi chúng ta vu khống cho người khác, khi chúng ta đoán xét anh em mình, khi chúng ta nghi ngờ về đức tin, khi chúng ta không sống theo giáo lý của Chúa dạy, khi chúng ta sống với những ngày tháng phản loạn chịu theo ý riêng của xác thịt chúng ta đã làm những tội ác mà thần dữ nó đã gieo vãi trong đầu óc của chúng ta thì chúng ta đã thực hành toàn bộ. Còn những gì trong giáo lý của Thiên Chúa dành cho chúng ta được đổi về bằng những sự đau đớn cực cùng với mão gai đó chúng ta có khi nào dừng lại để suy nghĩ những gì mà chúng ta lắng nghe để nhìn thấy sự đau đớn đó mà bớt đi một chút trong tư tưởng, hành động của tội ác, bớt đi một chút tham lam, ích kỷ, bớt đi một chút tự ái kiêu căng, bớt đi một chút thỏa mãn cho ý riêng của chính mình. Hay chúng ta nghe riết rồi quen, chúng ta không còn cảm giác nữa, cho nên tội càng thêm tội, nuôi tội, dưỡng tội, với tội và trong tội mà không nhìn được cái tội.

Đó là thế giới của nhân loại ngày hôm nay mọi tầng lớp, mọi vai trò đều rớt vào tình trạng này; nếu không có một sự soi sáng, nếu không có một sự chỉ dạy chúng ta vẫn sống với những ngày đen tối đó. Ngày hôm nay khi nói đến điều này chúng ta chưa chắc sống như những gì chúng ta nói đâu, nhưng ít nhất rằng chúng ta được nhắc nhở bởi Chúa Thánh Thần, ngôi vị thứ ba, Ngài đã đích thực gần gũi và dành cho thế giới của nhân loại như một bức màn được mở ra vì bao nhiêu năm nay, bao nhiêu thế kỷ Ngài chờ đợi chúng ta phục thiện, phục hồi, Ngài chờ đợi chúng ta trưởng thành, Ngài chờ đợi chúng ta nhìn thấy những điều rất dễ dàng nhưng chúng ta không làm?  

Cho đến ngày hôm nay chúng ta đi vào một đời sống không còn cơ hội; chúng ta đủ bằng cách nào đi chăng nữa cũng không thắng được sự dữ của ngày hôm nay, không thắng được cơn dịch bịnh hiện tại, không thắng được sự bao trùm bởi sự giả dối của thần dữ mà chúng ta đã mắc bẫy với nó một cách đậm sâu. Chúa Giêsu đã giãi gỡ cho chúng ta bằng tư tưởng, bằng hành động, bằng sự quyết định nhưng chúng ta không đủ để làm, hay chúng ta không tin đủ để thực hành, chúng ta vẫn nuôi tôi, dưỡng tội và hôm nay chúng ta cũng không nhìn thấy tội của chính mình.

Vì chính những điểm đó mà Mẹ muốn chúng ta hãy suy niệm đi! Hãy suy niệm và hãy đọc đi, chúng ta sẽ thấy rằng tình thương của Chúa đã dạy cho chúng ta tất cả đều được phục hồi trước khi là người có tội mà Đức Giêsu đã đến và Ngài đã lãnh bản án đó cho chúng ta. Không phải chỉ là một bản án kết tội không như một điều bình thường được nói, mà là Ngài lãnh tất cả những tư tưởng, hành động từ nơi đời sống thực hành của con người, từ trong lý trí cho đến sự quyết định từ trong tâm hồn và trái tim của mỗi một người chúng ta.

Chúng ta biết những điều đó là sai, không đúng, nó sẽ hại chúng ta, nhưng chúng ta mê mẫn, chúng ta đam mê, và khi vỡ lẽ ra rồi chúng ta hối hận đã muộn màng. Đã bao lần như vậy trong cuộc đời của chúng ta! Cho nên Ngài nói một chút để chúng ta dừng lại, nếu chúng ta thật sự dừng lại một chút thì chúng ta sẽ dừng được hai chút, chúng ta sẽ dừng được ba chút, và khi chúng ta thật sự nhìn thấy được sự đau đớn của Chúa thì chúng ta sẽ biết rằng chúng ta sẽ giảm dần bớt tội. Nhưng chúng ta miệng thì nói, và lòng chúng ta cũng tuyên xưng nhưng chúng ta có cái quyết định riêng của chúng ta hay giữ lấy sự đê mê của mình, cái nguyên tắc sai trái của mình, với những điều vốn giữ lại những gì thuộc về mình, cứ muốn người ta làm cho mình nhưng mình chẳng hề nghĩ đến người khác.

Đó là những điều kiêu ngạo vốn có nơi từng mỗi một cá nhân, có một chút học thức thì bắt đầu coi thường người khác; từ sự coi thường đó nên không có sự công bằng như ý của Chúa dạy. Cho nên cho dù chúng ta có làm bao nhiêu đi chăng nữa nhưng chúng ta không hiểu được thánh ý của Chúa dạy chúng ta thì làm sao chúng ta có thể trưởng thành trong vai trò của tông đồ, thì làm sao chúng ta được gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, làm sao chúng ta được tái sanh trong Chúa như các vị thánh mà Ngài mong muốn chúng ta?

Ngày hôm nay tất cả chúng ta đều vấp phải với tình trạng này huống gì cả thế giới, đặc biệt Giáo Hội Ngài đã tuyển chọn; hôm nay chúng ta nghĩ rằng những người đạo đức hơn chúng ta, hiểu biết hơn chúng ta, những người được Chúa chọn và sống những ngày nhân đức, đã tu luyện và trở thành những người có những chức vụ rõ ràng và Giáo Hội công nhận cũng như thế giới cũng công nhận, nhưng rồi họ như thế nào, tư tưởng của họ, bộ não của họ và sự quyết định trong lý trí của họ không phải công chính, cho nên vết thương đó họ nhất định phải chịu trách nhiệm.

Chúa thì dành cho chúng ta tất cả, từ giáo dân cho đến những người Chúa chọn là những chủ chăn mà Chúa đã dành ngay từ lúc đầu tiên. Chúa đem tình thương, tình yêu với sự chỉ dạy rất là nhẹ nhàng êm ái, nhưng sự quyết định là nơi chúng ta. Chúa không bắt buộc chúng ta nhưng Chúa muốn chúng ta hãy nhớ rằng triều thiên rực rỡ chói lọi vinh quang nhưng Ngài gỡ cái triều thiên đó để mặc lấy cái mão gai đâm thủng óc, não và chịu đau khổ thân xác để thay cái tư tưởng với sự quyết định và sự suy nghĩ của loài người nhân loại của chúng ta trong tội.

Ngày hôm nay xin Chúa cho chúng con được lắng nghe sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần, kết luận một câu rất trọn vẹn, không quá dông dài: Ta hãy xin cho được mọi sự sỉ nhục bằng lòng. Chúa Giêsu chịu nhục nhã để cứu lấy chúng ta, Chúa Giêsu chịu đau khổ cực cùng với những con người như chúng ta đã phản bội Ngài với sự đau khổ đó để cứu lấy chúng ta và chết cho chúng ta. Hôm nay với những sự hiểu biết thêm, với những điều do Chúa Thánh Thần soi sáng, những lời này được đem đến cho thế giới sẽ bị người khác họ chà đạp, họ hất đi, họ không tin và họ sẽ nghĩ chúng ta là những kẻ mà họ đã từng xem thường. Họ có thể cho rằng chúng ta không có một căn bản cũng không có trình độ gì cả tại sao có những điều này?

Đó là một sự khiêu khích! Nhưng không! Chúng ta không biết và không hiểu nhưng được nói lên những điều này để dạy cho chúng ta trước tiên, dạy cho những người liên đới với chúng ta, và dạy chung trong xã hội và thế giới hiện nay; tất cả đều được chỉ dạy nơi giáo lý chân lý sự thật, mà Đức Giêsu mang đến qua từng cử chỉ mà Ngài đã dành cho chúng ta. Chúng ta cảm thấy rằng đó là sự sửa dạy hay trách móc. Chúa không hề trách móc, Chúa chỉ thực hành, Chúa đang dạy, và Chúa vẫn còn dạy và Chúa cho phép chúng ta được hiểu rõ trong đoạn đường mà chúng ta nhìn thấy cuối cùng này. Bởi vì nếu chúng ta thật sự thuần túy hiểu được sự đau đớn của Chúa để đổi cho chúng ta một sự trong sáng, trong sạch, đổi cho chúng ta một sự công chính lẽ phải thì chúng ta đâu đi vào cơn dịch bịnh, chúng ta đâu đi vào cái chết, chúng ta đâu đi vào những cái bẫy rập của thần dữ mà ngày hôm nay chúng ta đang mắc phải bởi chính nó?

Ngày hôm nay Chúa mong muốn rằng khi chúng ta bắt đầu nói lên sự thật, làm chứng cho sự thật, suy niệm được sự đau khổ thật của Chúa chúng ta sẽ bị người ta chê cười, chúng ta sẽ bị người khác cho là cổ lỗ sĩ như ngày xưa, chúng ta sẽ bị người khác chê bai vì những lý luận lý lẽ của họ. Vì họ học cao hiểu rộng, còn chúng ta chỉ suy niệm tầm thường thôi thì làm sao chúng ta có thể nói. Nhưng câu nói này Chúa muốn chúng ta nói, khi chúng ta nói dù người đời chấp nhận hay không, nhưng đó cũng là những điểm nhắc nhở cho chúng ta hiện nay chúng ta cũng phải chịu sỉ nhục, chịu bằng lòng, chấp nhận để chúng ta nói về Chúa, để chúng ta làm chứng cho Chúa, để chúng ta đem sự thật mà ngày hôm nay Chúa cho thế giới cần biết, được biết và hiểu rõ để dẹp bỏ đi những cái tư tưởng.

Ngày hôm nay là những ngày tháng chúng ta phải cần nhìn lại những điểm này thì chúng ta mới có thể thoát khỏi vòng vây của thần dữ, của quỷ dữ, của một thế giới vây hãm chúng ta suốt bao thế kỷ, không nhận ra những gì mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô, đã chấp nhận đội mão gai để thay đổi cho bộ não của con người, một giáo lý mới đến bằng sự đau khổ cực cùng của chính Ngài; hôm nay có muộn hay không? Đã muộn quá rồi!

Nhưng Chúa vẫn luôn là một Thiên Chúa mang niềm hy vọng cho chúng ta, Chúa vẫn luôn là một Thiên Chúa vẫn tiếp tục chỉ dạy, nếu chúng ta thật sự chấp nhận, bằng lòng, lắng nghe và thi hành lúc nào cũng còn cơ hội để được cứu, được tha, và được sống trong sự ấp ủ yêu thương mà Ngài chờ đợi qua bao thế hệ. Đối với Thiên Chúa không bao giờ trễ cả, nhưng chúng ta đã quá trễ và quá muộn màng nhưng bởi vì Thiên Chúa Ngài thương yêu, lúc nào cũng vậy Ngài vẫn luôn tìm cách để tha và tìm cách để chúng ta được gặp gỡ và đón nhận những ân sủng mà Ngài đã dành và làm cho chúng ta; nếu chúng ta thật sự thấu hiểu điều này thì chúng ta sẽ được đổi mới trong thế giới của những người còn lại khi chúng ta tỉnh thức thật sự.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, xin Chúa giúp chúng con hiểu được những gì xảy ra ngày hôm nay đó là tội gây ra, tội mà chúng con đang hoang mang sợ hãi, tội mà chúng con giữa người và người đang tìm cách giết hại lẫn nhau, hủy diệt nhau, mang lại những thương tích, mang lại bi thương đau khổ cho những người đồng loại. Ngày hôm nay chúng còn phản kháng bằng cách nào, chạy đi đâu, và điều gì có thể hóa giải được, chỉ ngoài một điều duy nhất hãy suy niệm về sự cực cùng đau khổ của Chúa Giêsu mà chấp nhận bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại với một lòng tin.

Đừng lung lay, hãy tin tưởng và hãy nhìn vào Chúa, sự đau khổ cực cùng Chúa chỉ để cứu chúng ta, thì hôm nay sự đau khổ này chúng ta phải đón nhận với một niềm tin gửi thác, để chúng ta hy vọng dù chúng ta còn sống hay chúng ta ra đi nhưng chúng ta vẫn còn có một Thiên Chúa mà chúng ta đã suy niệm, dẫu đã quá muộn màng nhưng chúng ta xin được thay đổi giờ cuối cùng của cuộc đời chúng ta, để tin nhận Chúa, để xin Chúa thứ tha, dốc lòng ăn năn đền tội, để quyết định theo Chúa, và chấp nhận bằng lòng với những gì mà chúng ta đang gặp.

Đừng chống đối, chúng ta không còn cơ hội để chống đối, dù chống đối cũng không được cho nên chỉ có chấp nhận, để chúng ta dâng lên Thiên Chúa, để suy niệm những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta, và chúng ta cũng chấp nhận để đón nhận những điều mà chúng ta đã hoàn toàn từ chối ngay từ thuở ban đầu. Ngày hôm nay dù chúng ta chấp nhận quá muộn màng hay vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời, nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa dành chúng ta lòng quảng đại và tha thứ. Xin cho tất cả mọi người chúng con hãy nhìn và suy niệm điều này để chúng con trưởng thành mỗi ngày khi chúng con còn có cơ hội thay cho anh em mình, thay cho những người đã ra đi không kịp thống hối ăn năn, cả cuộc đời họ không có một giây phút nào họ suy nghĩ đến điều này.

Đây là cơ hội giúp chúng con trong những ngày tháng còn để đọc kinh và để cầu nguyện không bị lo ra; chúng con cũng không hiểu và chưa hiểu đọc kinh như thế nào nhưng chắc chắn rằng khi chúng ta suy niệm và sống với một tâm tình sống động do Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sẽ thấu hiểu được tất cả những gì Chúa Giêsu làm và giúp chúng ta sự phục thiện còn lại và cuối cùng. Không được nhiều người trên thế gian nhưng ít nhất chúng ta cũng đã hiểu, đã biết và cũng đã có cơ hội để suy niệm được điều này, để hiểu được điều này mà Chúa cho phép, để chúng ta thay cho anh em mình, và cầu nguyện cho thế giới sẽ còn có nhiều người như chúng ta và sẽ còn rất nhiều người như chúng ta được trở về với Chúa trong sự suy niệm với Mầu Nhiệm Năm Sự Thương thứ ba mà Chúa Thánh Thần dành cho chúng ta thêm sự hiểu biết, thêm sự suy niệm, thêm đời sống cầu nguyện và thêm một đời sống quyết tâm để chúng ta nhận ra những sai trái của mình mà quyết tâm từ bỏ để trở về với Thiên Chúa.

Chắc chắn rằng chúng ta biết chúng ta không thể hy sinh nhiều được nhưng bắt đầu từ bây giờ đi, có những việc chúng ta thích lắm, chúng ta thỏa mãn làm vì đó là quyền của chúng ta, nhưng chúng ta vì Chúa, vì cái đau của Chúa. Chúng ta biết cái mão gai đó dù một cái đinh đâm vào tay cũng đau huống gì một cái gai đâm vào cái bộ óc. Chúng ta nghĩ rằng mỗi một khi chúng ta bắt đầu theo ý riêng của mình, bắt đầu nghĩ những việc sai trái thì chúng ta đã dùng cái gai đó đâm vào Chúa Giêsu hôm nay và cũng đã đâm trên 2000 năm, và chúng ta cũng đâm vào chúng ta trong thời điểm hiện tại ngày hôm nay khi chúng ta suy niệm được điều này.

Nếu chúng ta muốn tránh tội, bớt tội, mỗi một khi có một quyết định gì đó ảnh hưởng đến người khác, thì xin chúng ta nghĩ đến cái gai Chúa Giêsu đã chịu để chúng ta bớt đi, tha cho anh em, tha cho chị em; bớt đi một lời nói, một hành động hay là một cử chỉ nó không mất mát gì cả nhưng chúng ta có được một sự hy sinh, một sự bằng lòng, một sự chấp nhận; dù ngược ý chúng ta lại được gần Chúa thêm một chút nữa, chúng ta lại rút được cái gai ở trong cái mão gai mà Chúa đợi chờ chúng ta đó. Mỗi một ngày chúng ta có thể tập nhổ đi cái gai đó cho Ngài, vì Ngài rất cần điều đó nơi chúng ta, chúng ta sẽ trưởng thành và hiểu được tình thương vô biên bất tận của Thiên Chúa và sự chỉ dạy của Ngài một cách cặn kẽ nhưng rất đơn thuần với cặp mắt mà chúng ta có thể nhìn trong sự suy niệm mà Mẹ Maria muốn chúng ta được ngày hôm nay.

Xin cho mọi người anh em chúng ta dùng một chút thời gian để chúng ta lần hạt Mân Côi với những ý nghĩa đó; trong đời chúng ta phải chọn ngay khi chúng ta còn hơi thở, để chúng ta tránh tội, bớt tội, mỗi một khi chúng ta có thể làm được một điều ngược lại với ý mình thì chúng ta đã nhổ được cái gai nơi Chúa Giêsu đã chịu đội cho loài người chúng ta, để chúng ta cầu xin cho anh em mình, cho thế giới này, cho tất cả mọi tầng lớp, mọi vai trò bớt sự tranh chấp, bớt đi sự gian manh, bớt đi những tội ác, bớt đi những điều bất phục tùng, bớt đi những điều mà họ không tin hoặc không biết. Chúng ta sẽ là người cầu xin cho họ được biết, được tin, vì khi chúng ta mỗi một ngày nhổ được cái gai với sự trái ý của mình để được ơn Chúa, để được Chúa thì chúng ta cũng nên để giúp cho đời sống thiêng liêng của chúng ta và để cứu giúp linh hồn chúng ta hiện nay mà mọi người rất cần trong thế giới.  

Thứ bốn thì ngắm: Chúa Giêsu vác thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Lucia: Lạy Chúa Giêsu, thánh giá kia chính là tội lỗi của loài người chúng con và con cũng là một trong những người tội lỗi. Bao nhiêu thế hệ đã qua Chúa vẫn là một Thiên Chúa vác tội cho chúng con ngay từ lúc đầu tiên, cho đến ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục vác vì tội của loài người chúng con chung trong nhân loại và từng mỗi một cá nhân ngày hôm nay. Chúng con ít khi suy niệm điều này nhưng thật vì tội mà Chúa đã chịu tất cả; trong vườn Giếtsimani mồ hôi máu đã chảy ra cho đến khi bị lý hình hành hạ đánh tan nát thân thể Ngài, không còn một chỗ nào lành lặn. Mão gai được đội, đâm thủng bộ não, đầu của Ngài tan nát, máu giọt xuống, khuôn mặt không còn là một con người thật sự.

Chưa vừa lòng, lý hình lại tiếp tục bắt Chúa vác thánh giá, Chúa là một Thiên Chúa, Chúa đâu cần phải làm điều này cho chúng con đâu? Tại sao Chúa không ra lịnh vì Chúa phán thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúa là một vị Vua, Chúa không cần làm điều này nhưng tại sao Chúa phải làm điều này cho chúng con hả? Vì chúng con là những con người chưa hiểu biết, lòng trí thì nông cạn, trái tim thì khắt khe và luôn luôn sống trong tội với sự thấp hèn yếu đuối; cho nên Chúa phải đến bằng thân xác của một con người giống như chúng con để ở cùng chúng con, gần gũi chúng con, để thấu hiểu chúng con, và thay thế chúng con, để làm cho chúng con và cuối cùng Chúa chết cho chúng con.

Ngày hôm nay thập giá kia là 2000 năm về trước, bây giờ mấy ai còn nhớ đến điều này, mấy ai còn nhớ những bước chân lê thê trên những đoạn đường ngóc ngách sỏi đá, mà Ngài phải chịu đựng, bị xô đẩy, đập đánh, quất, hét la bởi lý hình với những lời xúc phạm và còn la hét, những sự vu oan, vu khống thật là nhục nhã. Chẳng những Chúa mà còn Mẹ của Ngài thầm lặng đi theo từng bước chân, té lên té xuống, gục lên gục xuống.

Lạy Chúa, chính vì tội của chúng con mà Chúa chịu chấp nhận tất cả. Thập giá kia thật sự chính thức treo một Đấng vô tội, một Đấng đến có một lịch sử để mang thế giới đi vào một giáo lý của sự thật, với chân lý, với tình thương, một giáo lý dạy cho con người bao nhiêu vẻ đẹp. Trước khi công cuộc vĩ đại này được hoàn tất Ngài phải chịu đựng tất cả. Ngày hôm nay loài người của chúng con đã tin chưa, đã nhận chưa, đã hiểu chưa, hay chỉ là một con số bé nhỏ trong thế giới của loài người nhân loại hôm nay? Chúa vẫn khao khát, Chúa vẫn mong đợi, và Chúa vẫn chờ đợi mỗi ngày.  

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Vì tội cứ mãi giữ chặt chân chúng con, vì sự yếu hèn, vì sự thấp hèn, vì bản ngã cá tánh, vì những ưa chuộng của thế gian này, vì những tư lợi; ngay cả những người Chúa chọn thay thế Chúa cũng bị mắc phải. Chúng con đã bị thống trị bởi một thế giới với tiền tài danh vọng, tội lỗi. Thế giới càng văn minh thì con người càng phản bội Thiên Chúa một cách trầm trọng, một thế giới mà ngày hôm nay dựa vào khoa học kỹ thuật cấp tiến. Với một chút học thức, kiến thức thì xem thường mọi vấn đề, từ căn bản với nhân đức, căn bản của sự công bằng, căn bản của lẽ phải, cho nên mới tàn tệ đến mức độ ngày hôm nay, mới để cánh cửa cho thần dữ nó hoành hành và nó đã thống trị thế giới.

Ngài không một chút nào la rầy, Ngài vẫn là một Thiên Chúa hiền lành như ngày xưa, như con chiên bị đem đi giết, bị xén lông, bị hành hạ, bị nhục nhã nhưng vẫn lặng thinh. Vì tình yêu của Chúa không phải là một Thiên Chúa cai trị và bắt buộc người khác, là một Thiên Chúa chấp nhận hy sinh để cứu và làm gương cho toàn thể nhân loại, một giáo lý hiếm có, không có và chẳng ai có. Ngày hôm nay Chúa mới là Thiên Chúa, mới là Đấng duy nhất độc nhất, mới là Đấng dạy cho con người tình yêu, chính Ngài là tác giả của tình yêu và thực hiện được tình yêu bằng sự hy sinh qua cái chết cực cùng trên đoạn đường Thập Tự Giá, ngày hôm nay Chúa chờ đợi gì nơi chúng ta? Hỡi nhân loại ơi hãy nhìn xem! Hãy nhìn xem và hãy ngắm nhìn đi! Loài người của chúng ta thì thỏa mãn qua bao thời đại vì Chúa đã đến cứu chúng ta. Chúa thì vẫn cô đơn cực cùng, dù trên 2000 năm Ngài đã kết thúc chương trình cứu độ, nhưng hôm nay Ngài vẫn cô đơn một mình lặng lẽ đi tìm những đứa con mà Ngài đã từng cứu nó. Nó thật không biết hay nó đã biết và nó từ chối? Gõ cửa nó cũng không mở cho vào và Ngài vẫn tiếp tục nhìn theo nhưng nó cũng chẳng ngoảnh lại.

Ngày hôm nay những gì của thế giới đang làm, dù đó là những giáo lý đã được để lại nhưng nhân loại bao nhiêu người sống trong niềm hạnh phúc với sự bảo vệ có thật, với sự công chính đã được thực hiện qua giáo lý của Chúa Giêsu Kitô, hay là đang bị bắt bớ, hay đang bị khống chế bởi sự ác của thần dữ, với những ham mê sắc dục. Tất cả những gì mà hôm nay cánh cửa đó không còn được thống trị với tình thương và Lòng Thương Xót mà Đức Giêsu mang đến, hay cánh cửa đã mở cho sự thống trị của thần dữ ngày hôm nay, mang lại thương tích một cách trầm trọng cho cả thế giới và cả nhân loại chúng ta.

Quy tội cho ai hiện nay, quy tội cho những kẻ nào? Những người có chức quyền thì tội lỗi còn nhiều với những kẻ có chức quyền, những kẻ thấp cổ bé miệng cũng tội lỗi theo phương cách với một sự đơn giản hiện có. Mọi tầng lớp chúng ta không ai xứng đáng, không ai hiểu biết, không ai nhận ra và chưa đủ tin để biết được công cuộc đau đớn cực cùng mà thập giá Đức Giêsu đã vác, đang vác và còn vác cho cả thế giới nhân loại hôm nay. Chúng ta cứ mãi trách cứ nhưng chúng ta có biết rằng hơn 2000 năm trong thiêng liêng Chúa vẫn chờ đợi chúng ta ở trên đỉnh đồi Canvê; dù bao thế hệ đã qua đi nhưng sự thánh thiêng thiêng liêng vẫn ở đó – một buổi chiều khi Ngài bắt đầu kết thúc qua cái chết của Ngài bức màn của đền thờ xé làm hai, núi non bắt đầu rung chuyển với những cơn gầm thét vẫn còn trong thiêng liêng – mà mỗi một tội nhân như chúng ta phải suy nghĩ để hiểu rõ rằng đó là một điều đánh dấu để chúng ta thức tỉnh.

Ngày hôm nay chúng ta đừng lãng quên, đừng bỏ qua và đừng theo ý nghĩ riêng tư của chính mình nữa; hãy lãnh lấy trách nhiệm của mình. Hãy nhận lấy vì tội mà chúng ta gây ra, hãy lãnh lấy một Thiên Chúa cô đơn đang chờ đợi chúng ta; Ngài đã chết thay cho thế giới nhưng chúng ta ơ thờ hững hờ, cái chết của Ngài đã mang đến cho chúng ta sự sống nhưng chúng ta không sống trong sự Phục Sinh của Ngài mà chúng ta đang sống trong tội và trả lời với tội hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, nói chung ngày hôm nay chính thức là sự trả lời, nếu thật sự chúng con tin vào Chúa và hiểu được công cuộc cứu độ qua thập giá mà Chúa đã vác cho chúng con và chúng con biết cách để nhìn thấy rằng Chúa đã vác cho chúng con phần nặng nhất, đau khổ nhất, phần nhẹ chúng con phải vác trong cuộc đời của mình, với những điểm đó thì hôm nay đâu có sự thất bại? Sự thất bại đã trả lời, vì chúng con chưa đủ để hiểu ý nghĩa mà Chúa vác cho chúng con, chúng con vẫn chìm sâu và không nhận ra những điều mà Thiên Chúa đã lãnh nhận cho chúng con, chúng con cứ tiếp tục trong tội, với tội và sa vào tội.

Thế giới này đang hoành hành bởi những kẻ đã chiếm được chúng con, nhưng lạy Chúa, dù rằng thế giới đủ mọi cách biết hay không biết, tin hay không tin, nhưng Chúa đã đến với thế gian mục đích để chết thay cho nhân loại, để cứu chúng con trong tội. Sự phục sinh vinh quang chiến thắng đó vẫn còn; dù con người biết hay không biết Chúa vẫn với một lập trường duy nhất, thinh lặng chờ đợi để giúp cho con người khi con người biết ăn năn sám hối trở về. Ngày hôm nay sự thất bại đã quá rõ, vì loài người của chúng con không đủ tin. Chúa đã phục sinh vinh quang chiến thắng nhưng đã trở thành thất bại vì chúng con không tin vào Ngài, vì chúng con đã không nhận cái thập giá mà Chúa đã chết cho chúng con.

Thập giá đó vẫn còn trong đời sống tội lỗi mỗi một người mà chúng con phải gánh lấy chính thập giá đó, nhưng thập giá chúng con gánh ngày hôm nay là sự tranh cãi, là sự tranh luận, là sự lê thê để kéo chứ không hiểu nghĩa của thập giá mà hôm nay chính do tội gây ra để chúng con thật sự cùng vác với Ngài, cùng đi với Ngài, cùng chiến thắng với Ngài; dù là muộn màng nhưng hãy trở về với sở hữu chủ chính là Thiên Chúa, Đấng cứu chúng ta. Dù rằng chúng ta có lỗi với Thiên Chúa nhưng chúng ta không có lỗi với thế gian, chúng ta không có lỗi với những thần dữ và chúng ta không có lỗi với những gì của thế gian này; chúng ta có lỗi với Chúa thì chúng ta hãy về với Chúa, vì tất cả mọi việc chúng ta làm vì Chúa, tất cả chúng ta nhận ra nơi Chúa, tất cả chúng ta chấp nhận thua thiệt vì Chúa là Thiên Chúa đã cứu chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, nếu chúng con thật sự hiểu thấu và trưởng thành với điều này thì chúng con không còn gì để e ngại trên bước đường chúng con đi, với những điều mà chúng con mê mẫn suốt cả cuộc đời chúng con không thể dễ để rời ra khỏi. Trong đời sống của con người thường thường người ta thường nói với nhau có nhiều bản tính: hỷ, nộ, ái, ố; đó là thường tình người ta thường nói với nhau, và đời sống chúng con cũng đam mê và đê mê với tất cả những gì đã lôi cuốn chúng con: tiền tài, danh vọng, dục vọng, tham vọng, tham lam. Tất cả những điều bé nhỏ đó nó đi đến nhưng tội lớn lao vĩ đại, và chúng con hoàn toàn bán đứng lương tâm của mình, bán luôn lương tri của mình, chỉ tư lợi trong đời sống của hiện thực và quên đi tất cả những gì chính nhất trong cuộc sống của mỗi một người chúng con.  

Ngày hôm nay dù thế giới xảy ra bất cứ điều gì, dấu chỉ yêu thương đó, công cuộc cứu độ đó sẽ không phải nhòa qua bao nhiêu thế hệ, không phai nhòa trong thế giới của loài người vì chỉ có một Đấng Thiên Chúa đến để cứu chúng con, để tha thứ cho chúng con, để chết thay cho chúng con, và Đấng đó đã thật sự chiến thắng. Cho dù ngày hôm nay Ngôi Hai Thiên Chúa đã hoàn tất, nhưng sự còn lại của thế giới loài người như một dấu chỉ để đưa chúng con ra khỏi vòng vây tội lỗi mà chúng con đã chọn lầm, chọn sai, để xin trở về với Đấng Thiên Chúa yêu thương mà Ngài đã dành cho chúng con.

Phương cách trở về ngày hôm nay không phải là chúng con dùng vũ khí, dùng trí tuệ hay dùng tất cả những phương thức mà thế giới của chúng con quen dùng, để đối diện, đối nghịch và đối xử với nhau bằng đủ mọi cách để biện hộ cho sự thành công của mình. Hôm nay Chúa dạy chúng con, Chúa vẫn lặng thinh, vẫn tiếp tục chờ đợi, vẫn tiếp tục cho chúng con sự cảm nghiệm, vì Chúa là một Thiên Chúa hiền từ, nhân hậu, là một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, đầy uy nghi, nhưng vì tình thương Ngài vẫn yên lặng chờ đợi chúng ta.  

Ngày hôm nay Mầu Nhiệm thứ bốn của Năm Sự Thương nhắc nhở gì: Chúa Giêsu vác thánh giá. Ta hãy xin được vác Thánh giá theo chân Chúa. Yêu cầu cần nhất là hôm nay chúng con phải chấp nhận thập giá chính là tội lỗi chúng con mà Chúa đã vác cho chúng con, Chúa đã vác vì chúng con, và Chúa đã vác vì yêu thương nâng đỡ chúng con. Chúa vẫn chờ đợi và vẫn tiếp tục dành cho chúng con cơ hội để chúng con nếm được thập giá, để chúng con vác chính thập giá mình gây ra, để chúng con vác được những tội lỗi mà chúng con đã từ chối, quên bỏ những gì thuộc về mình.

Cho nên, ngày hôm nay một cách đơn giản chúng con đừng than khi chúng con thiếu một chút, chúng con cũng đừng oán trách khi chúng con không được như người khác hay chúng con có thập giá thì chúng con lăn lộn và có quá nhiều điều khiển trách. Tất cả những điều này chúng con hãy nhìn xem sự đau đớn cực cùng ngày xưa, sự đau đớn mà Ngài cũng đau trên bước đường bị hành hình đó, sự rên la của Ngài và cần có đôi mắt để thông cảm, có ai có thể nhìn đến điều này hay không?

Ngày hôm nay chỉ gặp một chút thử thách thì chúng ta đã bắt đầu quằn quại, rên la đủ mọi mặt, chúng ta hãy suy niệm một chút đi, Mầu Nhiệm thứ tư của Năm Sự Thương nói gì với chúng ta ngày hôm nay? Ngày hôm nay chúng ta là những người được tuyển chọn để trở thành môn đệ của Ngài, một chút khó khăn chúng ta có thể chấp nhận hay không, hay đã bao lần chúng ta chỉ cần đối nghịch một chút xíu với nhau thì đã trở thành câu chuyện làm cho chúng ta cứ ưu tư mãi? Làm việc cho Chúa chỉ một chút không vừa ý thì chúng ta bắt đầu phẫn nộ, hay một chút hy sinh thì chúng ta đã để cho cả thế giới được biết?

Tất cả những điều này xuất phát từ cảm nghiệm của chúng ta, và còn biết bao nhiêu lần Chúa luôn ngăn cản và Chúa luôn nhắc nhở hãy từ bỏ những tánh hư nết xấu, hãy từ bỏ những kiêu căng tự ái, từ bỏ những đam mê đã làm chúng ta khổ sở vì những đam em đó, chúng ta có làm được không? Cứ mãi xin lỗi nhưng không hề từ bỏ, đó chính là những điểm mà chúng ta cần phải để ý đến; Chúa đã vác cho chúng ta rồi còn về phần chúng ta vác là hy sinh, dẹp bỏ những đê mê đó, dẹp bỏ những sự mời gọi đó, hãy dành một chút thời gian để vác lại một chút xíu với thân phận của loài người nhân loại trong tội. Chúng ta đã bỏ quên Ngài suốt bao nhiêu thế kỷ qua và chúng ta tiếp tục bỏ quên Ngài trong thời đại của ngày hôm nay; chúng ta sợ chúng ta đến và chúng ta xin, bởi vì chúng ta sợ chết, chúng ta sợ bịnh, còn sau khi chúng ta trở lại một con người bình thường qua sự chữa lành của Ngài chúng ta có nhớ đến những điều đó hay không, hay chúng ta vẫn tiếp tục đê mê theo cách riêng của mình?

Những công việc quan trọng chúng ta không làm, chúng ta đi làm những công việc mà chúng ta tưởng một mình chúng ta biết và tự chúng ta thấu hiểu; ngày hôm nay Chúa thật sự muốn chúng ta đừng sống theo thói quen nữa, hãy sống một cách dứt khoát. Thập giá Chúa đã vác cho chúng ta rồi, còn phần nhẹ chúng ta phải vác, Chúa không bao giờ để phần nặng khi chúng ta không thể vác được. Nhưng chúng ta phải vác, vác với sự bằng lòng chịu đựng, vác để loại bỏ ý riêng của mình, vác để hy sinh với anh em mình, vác để chấp nhận những gì cần giúp đỡ, vác với những gì vốn không vừa ý nhưng phải vác, vì trách nhiệm chúng ta cần phải vác thập giá của chính mình, đã cần phải vác và phải vác vì chúng ta là những con người tội lỗi.

Ngày hôm nay nếu chúng ta không đi sâu và khẳng định trong đời sống, chúng ta chỉ nhìn bề ngoài thì dù suốt cuộc đời chúng ta theo Chúa cũng chẳng có cảm nghiệm gì, chúng ta chỉ sống theo thói quen mà thôi. Ai cũng vậy cả không ai hơn ai, nhưng chỉ có những lúc suy niệm như thế này mới có thể đụng chạm để cảm nghiệm được những điều trong cuộc sống chúng ta dường như không biết, đã bỏ qua hoặc là quên đi. Chúa không đòi hỏi những gì quá mức khi không thể nhưng Chúa muốn chúng ta phải dứt khoát, phải dứt khoát những gì không thuộc về sự mời gọi của Chúa để trở thành một tông đồ thật sự trong cuộc sống, để đỡ nâng thánh giá mà Chúa đang chờ đợi chúng ta, những con người mà Chúa tìm hiểu và đôi mắt của Ngài đang đợi tìm những con người hiểu được điều này để đến với Ngài, không để cho Ngài cô độc, cô đơn và không để cho Ngài phải tuyển chọn bao nhiêu năm tháng khác nữa.

Chúng ta thấy rằng những người được tuyển chọn hôm nay cũng chính những kẻ đó phản bội Ngài, những kẻ đó làm cho Ngài đau lòng, những kẻ đó mở cửa cho thần dữ đến cai trị, và cuối cùng đang tan nát và đang xảy ra biết bao nhiêu điều cho Giáo Hội hiện nay, cho xã hội đang nằm trong tình trạng căng thẳng với sự chết, với dịch bịnh và ngay cả chúng ta là những con người được biết được nghe nhưng vẫn không trọn vẹn. Ngày hôm nay xin cho chúng ta nhìn lại sự đau khổ cực cùng của một Đấng Thiên Chúa nhẫn nại hy sinh, thinh lặng chờ đợi chúng ta, Ngài đang chờ đợi trái tim thiện nguyện, Ngài chờ đợi sự dứt khoát để trở lại; Ngài chờ đợi những năm tháng mà chúng ta thấy sự chọn lựa của chúng ta dễ thất bại, đều thất vọng và vô vọng trong hiện tại với thế giới ngày hôm nay. Dù tiền tài danh vọng hoàn toàn cũng không bao giờ mua được hạnh phúc bình an mà Thiên Chúa đang mong đợi cho chúng ta để chúng ta có Ngài, với Ngài, để chúng ta ở với Thầy, vui với Thầy, để chúng ta nghe Thầy nói và để chúng ta thực hiện sự chỉ dạy của Thầy.  

Nếu chúng ta không thật sự hiểu được điều này thì làm sao chúng ta làm gương cho người khác; chúng ta mang trách nhiệm để làm gương sáng cho người khác nhưng chúng ta không sống trong sự trong sáng, không sống trong sự sáng suốt thì làm sao chúng ta có thể làm gương cho người khác được? Dù rằng chúng ta làm rất nhiều nhưng đời sống chúng ta vẫn là những ngày yếu đuối thiếu sót, chúng ta vẫn phải xin mỗi ngày, Chúa sẽ tha thứ. Nhưng Chúa không phải là mỗi một khi chúng ta xin chúng ta cứ giữ lấy bản ngã cá tánh của chúng ta, chúng ta cứ giữ lấy thói quen của chúng ta thì chừng nào chúng ta mới trưởng thành, chừng nào chúng ta mới hiểu được thập giá mà chúng ta phải cần vác đỡ cho Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu muốn chúng ta vác và chúng ta vác thay cho anh em mình, chính khi chúng ta vác thay đó để họ cũng được tỉnh thức như chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa, vì chính những điểm này Chúa không phải nói riêng cho ai cả. Chúa đang nói chung cho cả thế giới, Chúa đang nói chung cho tất cả mọi tầng lớp mọi vai trò và Chúa cũng đang dạy cho chúng con từng mỗi một người để chúng con đừng rên la. Khi có một chút xíu hy sinh thì chúng con đã bắt đầu khó khăn không thể hoàn tất một nhiệm vụ mà Chúa giao cho, cuộc sống cứ mãi mãi như thế thì làm sao hiểu được ý nghĩa Chúa cũng phải vác thập giá và chết đi để chúng ta được sống và được cứu, thì đời sống của chúng ta muốn gặp và muốn đi với Chúa thì chúng ta phải chết chính mình đi. Chết như thế nào thì tùy thuộc nơi sự quyết định của chúng ta, sự thiện nguyện của chúng ta, sự hy sinh của chúng ta để hiểu ý nghĩa của thập giá mà hôm nay Chúa muốn, Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa cho có ý nghĩa và thật sự chúng ta vác theo Chúa để được gặp Chúa, để được cảm nghiệm Chúa và thiện nguyện chấp nhận thì cuộc đời đó mới là niềm hy vọng, mới là niềm vui, và mới là ý nghĩa với sự chờ đợi của Chúa qua các tông đồ mà Chúa mong muốn và khao khát.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, con cảm tạ ơn Chúa vì Mầu Nhiệm thứ tư này cũng đang nhắc nhở, có nước mắt, có cảm động, có rung động, có một sự khẳng định và có một điều chắc chắn để nhắc nhở chúng con hiện nay, mỗi một người trong bổn phận của chính mình. Chúng con thật sự đã làm rất nhiều nhưng lắm lúc nó đã trở thành thói quen từ bao giờ, và tâm hồn thì trở nên khô khan, nguội lạnh và chai đá; lắm lúc chúng con với tội, trong tội, và chúng con coi thường tội, và lắm lúc chúng con đã trở thành thói quen từ bao giờ.  

Xin Chúa hãy giúp chúng con đứng dậy trở lại, hãy hiểu được điều hôm nay Chúa muốn nói, hiểu được cây thập giá Chúa đã chịu. Chúng con không thể khô khan lạnh lùng, chúng con không thể ơ thờ nữa, mà chúng con phải trân quý, vì chúng con còn có cơ hội để được vác, còn có cơ hội để thấu hiểu được ý nghĩa Chúa dạy, còn có cơ hội để nhận ra sứ vụ Chúa giao cho chúng con, để chúng con không thẹn với lòng khi chúng con là những môn đệ được mời gọi. Hãy sống trọn vẹn với sứ vụ của mình, hãy đóng góp một chút đời sống của mình cho sự mời gọi của Thiên Chúa dành cho chúng ta, hãy vác thập giá thuộc về chúng ta để đáp lại sự chờ đợi mà Ngài đã dành cho chúng ta qua những ân huệ và ân sủng đang có.

Chúng con cảm tạ Chúa, xin giúp anh chị em và giúp cho con cũng được mở lòng khi nghe điều này, để chúng con hiểu rõ đời sống của chúng con và tiếp tục với những ngày tháng có ý nghĩa mà Chúa đã dành cho chúng con qua sự suy niệm và cảm nghiệm Mầu Nhiệm Năm Sự Thương mà Chúa đã dành cho chúng con. Xin cho nhiều người cũng được nhận ra, cũng suy niệm được như thế này và khi tất cả mọi người trưởng thành thì chúng con sẽ xin được vác với Chúa để cảm nghiệm được con đường thập giá thật là đầy ý nghĩa, cũng là niềm hy vọng dành cho chúng con trong cuộc sống; những ngày căng thẳng nhưng không lo lắng, không sợ hãi, biết phó thác, biết trông cậy, vì Chúa đã nhận chúng con cùng vác với Chúa và xin Chúa cùng vác với chúng con. Amen.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

Lucia: Mầu Nhiệm thứ năm chúng con xin cúi lạy, thờ lạy Năm Dấu Thánh của Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng con, Chúa đã chết và Chúa đã hoàn tất công cuộc cứu độ để cho thế giới loài người được sống và sống trong niềm hy vọng, là một bằng chứng cụ thể của tình yêu đích thực, bằng chứng sự thực hành của Ngôi Hai Thiên Chúa. Dù rằng trên 2000 năm trước Chúa mang thân xác của một con người loài người không biết hay không tin, nhưng sau hơn 2000 năm con người không thể không tin và không biết; vì cái chử không tin không biết này mà thế giới của ngày hôm nay đã đi vào một đời sống trầm trọng với cái chết; Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta để chúng ta được sống nhưng hôm nay chúng ta lại tìm cái chết ở trong tội.  

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Thiên Chúa của toàn thể nhân loại. Loài người của chúng con quả thật là khờ dại, ngu dại và điên dại, ngày hôm nay thế giới vẫn được nhận định chỉ có 30% là những người tin vào công cuộc cứu độ của Đức Giêsu, trong đó còn có những người anh chị em cùng một đạo nhưng chúng ta không hợp tác, chia năm sẻ bảy. Vậy thì Chúa đã cứu nhân loại 100%, sự bảo đảm đó có, nhưng ngày hôm nay con người chỉ có 30% tin, còn những người kia ở đâu và ai cứu họ để họ được sống và tồn tại cho đến ngày hôm nay?

Chúng ta hãy nhìn lại chính mình, những người có chức vụ hãy nhìn lại lòng tin của thế giới, chúng ta đừng trách ngày hôm nay tại sao chúng ta thua cuộc, tại sao chúng ta đã bị thống trị bởi thần dữ? Nó là những kẻ bất chính chẳng bao giờ cứu chúng ta và chẳng bao giờ có quyền năng gì cả, và nó không bao giờ làm điều gì tốt đẹp, ngày hôm nay chúng ta phải bị lụy chính nó trong những sự bất chính, bất tuân, bất trị, với những điều dối trá nó đã mang đến cho chúng ta sự khổ sở và đau khổ vì dịch bịnh, tại sao chúng ta không mở miệng và nhìn thấy điều này? Qua bao thế hệ trên 2000 năm vẫn là những ngày con người hoàn toàn cứng ngắc, ngu xuẩn, khờ dại. Vì Đấng Thiên Chúa đầy quyền năng Ngài đã chết và Ngài đã cho chúng ta niềm hy vọng với sự sống, với ý nghĩa của mỗi một dấu thánh đã mang đến cho chúng ta niềm hy vọng, Ngài đã thật sự chết và đã sống lại phục sinh vinh quang, giáo lý đó hiển hách và được truyền tụng đến muôn đời.  

Ngày hôm nay con người của chúng ta hiểu gì về Năm Dấu Thánh? Chúng ta hiểu gì về đức tin, chúng ta hiểu gì với những điều Thiên Chúa đã ban một cách khẳng định bằng việc làm cho chính chúng ta? Một giáo lý mà con người không thể chối cãi được, nhưng hôm nay vẫn là những ngày tháng phải còn giải thích, phải còn có những người chất vấn, trách cứ, phải còn những người chất vấn chúng ta; nhưng cuối cùng chúng ta thấy sự hiền lành của Chúa chưa? Chúa không trả lời đâu, có trả lời đi chăng nữa thì hãy suy niệm về Năm Dấu Thánh đi, hãy suy niệm về công cuộc cứu độ Ngài làm chứ Ngài không có nói. Đó là một gương mà Chúa muốn chúng ta là những người theo Chúa, tin Chúa phải làm chứ không nói, vì cái làm đó sẽ trả lời cho tất cả những gì trong sự trọn vẹn mà một Đấng Thiên Chúa đã chịu đựng cho chúng ta để chúng ta hãy theo dấu chân đó mà thực hành và làm chứng.

Lạy Chúa, nếu Mẹ Maria không dạy cho chúng con sự quy phục với Năm Dấu Thánh này, thì chắc chắn rằng những người như chúng con, là những kẻ thấp cổ bé miệng, không hiểu không biết và chẳng có lòng đạo đức làm sao có thể thấu hiểu và dám cả gan để nói và chứng minh điều này? Nhưng Chúa không nhìn chúng con bằng phương cách đó! Dù là thấp cổ bé miệng hay dù là không hiểu biết, dù là những người có chức vụ quan quyền, hay dù là những người kiến thức học thức, chỉ có một điều duy nhất là sự bình đẵng mà Thiên Chúa đến để cứu toàn thể nhân loại.

Chúa cứu toàn thể nhân loại không phân biệt một ai, trong đó có cả những người giới tính, mà ngày hôm nay là một sự tranh luận, là một sự tranh đấu vô cùng kịch liệt chưa có câu giải thích, và chưa có người nào chứng minh những gì vốn xuất hiện từ những điểm đó. Năm Dấu Thánh đã tóm tắt tất cả hồng ân, và tình thương của một Đấng Thiên Chúa đã để cho con của Ngài đến với thế gian, để lãnh nhận và đóng cái dấu ấn tình thương đó trên loài người nhân loại bằng những dấu đinh đau khổ cực cùng và những dấu thánh mà Chúa Giêsu mang đến cho thế giới của con người.

Lạy Đức Chúa Cha, con cảm tạ ơn Cha, vì Cha đã quá yêu thương loài người; Cha là một Đấng Thiên Chúa thượng trí, sự hiểu biết của Cha và điều Cha ban cho không thể nào để có thể giải thích được đâu. Nhưng khi Cha cho phép nó trở thành sự suy niệm kỳ diệu qua Chúa Giêsu, Con của Cha, nó có một sự liên kết đầy ý nghĩa và nó hợp lý có lý trong mọi tầng lớp, mọi vai trò; đó chính là giúp chúng con có đức tin.

Tất cả những gì Cha làm đều tốt đẹp cho nhân loại, đều là mỹ mãn và tuyệt vời cho thế giới của loài người nhân loại, mà Cha đã thương yêu và Cha đã hy sinh chính Con của Cha để cứu chúng con trong thế giới của loài người nhân loại. Dù qua bao thế hệ, Cha vẫn cho con người được biết, được nghe, và được hiểu và Cha đã dành cho chúng con Cựu Ước của những thời trước kia cho đến thời Chúa Giêsu, Con của Cha, trên 2000 năm nay thật là thiết thực và chứng thực rất dễ dàng cho tất cả mọi tầng lớp mọi vai trò. Nhưng Cha mong muốn sự hiểu biết của con người cần phải có sự quyết tâm với lòng tin, thì từ đó chúng con mới có những nấc thang hiểu biết ở trong một đời sống mà Cha đã dành ban cho chính Con Một của Cha; hôm nay sự hiện diện của Ngài vẫn còn và chưa mất đi những dấu chỉ cao siêu đó.

Nhưng hôm nay, lạy Cha, vì loài người của chúng con đầu tiên phải chấp nhận sự bất tuân, lòng tin không có hay có đi chăng nữa cũng giới hạn; chúng con làm cho một thế giới dường như thực tế nhiều hơn những gì Cha đã dành cho chúng con cần biết, cần khám phá và cần mở ra cái kho tàng vĩ đại mà Cha đã cho và ban đến cho chúng con qua Chúa Giêsu.

Thế giới ngày hôm nay chúng ta cần phải có một sự khẳng định trong sự giải thích, đó là chúng ta dựa vào thực tế bề ngoài nhiều hơn rất nhiều; thậm chí ngày hôm nay điều này chúng ta không dám đụng chạm nhưng chúng ta có những lúc tìm ra sự thật, là bởi vì Chúa đã dành cho chúng ta tất cả, ngay cả mạng sống của Ngài, và Ngài đã để cho chúng ta một giáo lý để cứu toàn thế giới chứ không phải riêng một ai. Tất cả tội nhân đều được cứu, đều được tha khi chúng ta tin và nhận ra được công cuộc cứu độ của Đức Giêsu.

Nhưng tại sao ngày hôm nay xuất hiện những đạo giáo mà con người họ tin và tin một cách tuyệt đối và cái đạo giáo đó không phải từ Chúa; không phải rằng vì chúng ta ơ thờ hững hờ và đã bị lèo lái bởi thần dữ? Chúa của chúng ta không tin đi tin những thần bụt và cuối cùng thần bụt giúp gì được cho chúng ta trong thế giới này? Thần bụt nó đã có những ngày huy hoàng hay không, nó có phải chết đi để cứu chuộc chúng ta hay không? Nó có phải làm những việc hiển hách như Chúa của chúng ta làm hay không? Nó có thể làm phép thiết thực rõ ràng qua bao thời đại như chúng ta hay không, nó có Giáo Hội thật sự của nó hay không?  

Ngày hôm nay chính Năm Dấu Thánh này chứng minh uy quyền của một Đấng Thiên Chúa, nhưng bởi vì chúng ta không đủ tin cho nên chúng ta không đón nhận trọn vẹn những gì Chúa cho; 70 % kia đang cướp lấy bởi thần dữ; ngày hôm nay chúng ta hãy thấy sự chọn lựa mà chúng ta đã quá trễ, quá muộn. Ngày hôm nay chúng ta hãy trở lại, bởi vì chính Chúa vẫn còn cho chúng ta cơ hội vì 30% kia, hay vì số người ít ỏi kia; Chúa dựng nên chúng ta, Chúa tạo nên chúng ta bằng tình yêu, cho dù có 10% Chúa vẫn thương, vẫn yêu và vẫn bảo vệ nó.

Cho nên ngày hôm nay đã đến lúc tỉnh thức; cả toàn thể nhân loại phải mở mắt thật lớn, phải mở tai thật to và hãy mở trái tim; đừng hẹp hòi, đừng ích kỷ, đừng suy nghĩ, đừng suy diễn và đừng theo phương thức của thế giới con người. Đừng dựa vào kiến thức học thức nữa, hãy dựa vào lời Chúa một cách rõ ràng đi; đời sống chúng ta không có điều gì mà Chúa không giải thích, không có điều gì mà Chúa không ban và không có điều gì mà Chúa không dạy cho chúng ta từ thuở ban sơ và ban đầu.

Ngày hôm nay có những điều vốn rất chói tai với những người chúng ta nói, có thể rất khó chấp nhận; ngay cả họ là những người đã học đã biết nhưng họ luôn từ chối vì họ không chấp nhận và không lắng nghe những gì mà ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta làm, chúng ta nói. Ngày hôm nay vì không cho chúng ta nói hay không chấp nhận nhưng Chúa vẫn cho chúng ta nói, vẫn cho chúng ta làm, vẫn cho chúng ta làm chứng, vẫn cho chúng ta được tường thuật những gì Chúa muốn con người phải nghe, phải biết và phải nhận ra trong những ngày đoạn cuối, vì sự thất bại của ngày hôm nay.

Chúa đã từng nói: “Ta không mặc khải cho những người hiền triết khôn ngoan. Ta mặc khải cho những kẻ bé mọn.” Học thức và kiến thức, tài giỏi nhưng đời sống nhân đức như thế nào, và cuối cùng Chúa sẽ làm cho những kẻ không hiểu và không biết nhưng những việc của họ làm sẽ làm cho nó xấu hổ và mắc cở, là bởi vì Chúa triệt để trị đi cái bịnh kiêu ngạo, ngông cuồng, tự ái, tự cao, tự đại, mà thần dữ nó chiếm hữu cho nên cuối cùng cũng trở thành những con người thất bại và thất vọng.

Chúng ta cứ dùng lý lẽ để đoán xét, dùng lý lẽ để trách cứ, dùng lý lẽ để đối nghịch với sự việc ở thế giới trần gian, nhưng chúng ta không nhìn những việc kỳ diệu Thiên Chúa làm, chúng ta không nhìn được những việc siêu nhiên vẫn được thực hiện, chúng ta không nhìn được một tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng ta một cách đặc biệt để nhìn thấy sự vinh quang sáng lạng và chói lọi để giúp đỡ cho con người, và chính Ngài cũng gần gũi chúng ta như thuở ban đầu. Nhưng bởi vì loài người chúng ta là những con người có một cặp mắt của thế gian cho nên chúng ta không thể trực tiếp như Ngài đã một cách gián tiếp dành cho chúng ta những gì được biết, những gì được nghe, những gì mà chúng ta đang xin đặc biệt hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, sự đau khổ cực cùng trên 2000 năm điều đó ai cũng biết, nhưng mấy ai thấu hiểu ý nghĩa sau khi cuộc tử nạn kết thúc trọn vẹn; Chúa đã hoàn tất công cuộc cứu độ và Chúa muốn gì nơi chúng ta, điều gì thuộc về chúng ta, điều gì còn tồn tại và điều gì mà Chúa vẫn cho chúng ta cơ hội cho đến ngày hôm nay. Chúng ta không phải mỗi một năm đến Mùa Thương Khó thì khóc lóc đau khổ, và có đủ hết tất cả những hình thức, nhưng qua những ngày tháng đó chúng ta trở lại với vị trí khô khan nguội lạnh theo thói quen. Năm nào cũng vậy lặp đi lặp lại, chúng ta tổ chức những nghi thức vô cùng lớn lao nhưng lòng của chúng ta thì chẳng có cảm giác yêu Chúa và thực hành những gì như Chúa.

Đó là một cái bình phong và một phong trào quá lâu trong nhân loại loài người của chúng ta, chúng ta cứ lặp đi và lặp lại, lặp tới lặp lui, và đó cũng đã trở thành một kỷ luật và cũng trở thành những luật vốn không có thể thay đổi, cho nên ai có những cảm nghiệm khác hoặc Chúa muốn cho những điều chúng ta cứ giữ khư khư cái điều đó. Bởi vì điều đó thuộc về từ xưa đến nay và vẫn cứ giữ cái điều đó, Chúa không phải chỉ là một cuốn sách được đóng lại và mở ra khi chúng ta đọc, mà là một Thiên Chúa tràn đầy những ân sủng phong phú vẫn tiếp tục, vẫn gần gũi, vẫn là siêu nhiên và tự nhiên vốn có cho đời sống của loài người nhân loại của chúng ta trong thiêng liêng thánh thiêng vẫn hiện hữu.

Nói đến điều này, thật sự cho đến ngày hôm nay chúng ta được biết một linh mục đạo đức thánh thiện, ngài là một người mạnh mẽ đã bước qua tất cả những thử thách của mùa Covid-19 vừa qua để có Thánh Lễ Misa, ngài nói rằng chỉ 30% số người tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể; vậy là chỉ có 30%, còn 70% kia đâu? Chúa là Thiên Chúa, thật sự Ngài đã chết cho chúng ta, Ngài đã chết trên thập tự giá chúng ta tin ngài có 30% à? Cho nên, ngày hôm nay chúng ta đừng trách móc sự thất bại của hiện tại; chúng ta đừng trách móc tại sao quỷ thần nó đã len lõi vào Giáo Hội của chúng ta; chúng ta đừng trách móc tại sao một vị Giáo Hoàng mà Chúa chọn lựa đang bị những sự khống chế bởi những con quỷ khác, chúng ta đừng chê tại sao đoàn chiên đã bị tan tác, tản mác, chúng ta đừng chê tại sao ngày hôm nay chúng ta đã bị khống chế bởi chính quyền điều trị Covid-19.

Tất cả những điều này nó đang thống trị bởi vì chúng ta chuộng nó hơn, chuộng thế gian hơn, chúng ta chấp nhận những gì của thực tế mà chúng ta quên là Thiên Chúa có quyền năng, Ngài có quyền ban, có quyền cho và có quyền can thiệp, và tất cả sự định đoạt nơi ngài, ngay cả mạng sống của chúng ta. Những người có thể đứng lên, các chủ chăn có thể đứng lên để nói về vấn đề này là một số rất ít; chúng ta có biết bao nhiêu ngàn người, bao nhiêu triệu người nhưng chỉ có vài ba linh mục dám đứng dậy để chứng minh quyền năng của Chúa Giêsu Thánh Thể bị dẹp ngay, không cho các ngài đứng lên nói, không cho các ngài giảng, không cho các ngài làm lễ. Điều gì đang xảy ra đây? Chúng ta đã để cho thế gian nó đã làm chủ chúng ta rồi và bây giờ chúng ta chấp nhận thế giới thứ ba nó điều khiển.

Thiên Chúa của chúng ta trên tất cả những gì trong thế giới này, Thiên Chúa của chúng ta điều khiển thế giới, Thiên Chúa của chúng ta vẫn còn ngồi đây, Thiên Chúa của chúng ta vẫn hiện diện trong vinh quang, Thiên Chúa của chúng ta chữa lành cho nhân loại, Thiên Chúa của chúng ta tuyển chọn những con người không biết nhưng nói những điều được biết, được nghe và được chứng minh, con người của chúng ta nghe quá nhiều rồi cảm thấy chán sao, chúng ta được giảng dạy, được rõ chúng ta cảm thấy không đủ sao, không đủ để chúng ta vượt ra tất cả những gì vốn không trong sự thật?  

Ngày hôm nay tội thay và tiếc thay cho những kẻ học thức và kiến thức, mấy chục năm cho mình là những người được nghe, được biết; nhưng cuối cùng không tin Chúa để đi tìm những người có chức vụ. Nhưng những người đó họ thật sự là người của Chúa hay không, hay họ là những người giả hình đang tìm cách ly gián và đánh tan những gì từ trong sự thật mà Thiên Chúa đang tạo nên cho chúng ta. Có phải là tội nghiệp thay cho những kẻ đã hoàn toàn được huấn luyện bao nhiêu năm, được Thiên Chúa chọn và cho họ nghe lời của Ngài, nhưng cuối cùng là những người phản bội anh em của mình, tách rời những gì Chúa chọn và cuối cùng những điều đó đã mang lại gì cho họ? Họ bước ra khỏi những gì cùng với chúng ta họ có thể sống tốt hơn không hay là tệ hơn, hay là những ngày tháng như chúng ta nhìn thấy?

Ngày hôm nay chúng ta thấy con người quả thật quyết định chỉ vì lòng tin, vì những điều trong tư tưởng, với sự ích kỷ, những điều hẹp hòi, nhỏ bé, giới hạn. Đời sống chúng ta không đủ trọn vẹn, không tin tưởng Chúa và cũng không tin tưởng anh em của mình cho nên chúng ta dễ bị thần dữ khuyến dụ, vì ý thích riêng của chúng ta. Chúng ta theo Chúa mà chúng ta muốn ý riêng của mình, bắt buộc Chúa phải theo mình chứ không phải mình theo Chúa. Đây là đa số trong thế giới, bởi vì lẽ đó những gì đẹp nhất tốt nhất chúng ta không nhận ra, chúng ta theo ý riêng của mình với sự hợp lý có lý của trần gian, nhưng không hợp lý có lý với Thiên Chúa hiện tại hôm nay. Ngài muốn chúng ta mạnh mẽ để hiểu biết những gì thuộc về Ngài và chứng minh sự hiện diện, sự can thiệp với những việc vốn xảy ra cho đời sống của những người tin và thực hành.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã dành cho chúng con cơ hội, bởi vì chắc chắn phải nói những điều này, nếu chúng ta lặng thinh không nói, không biết thì thế giới này không có tiếng nói và không có những lời Chúa muốn cho thế giới được biết qua chúng ta. Cho nên đời sống của những người được chọn lựa với vai trò của mình thì hãy trọn vẹn; bất kể rằng thế giới nhìn chúng ta ra sao, nhận hay không nhận, hợp lý hay không nhưng chúng ta phải nói những gì Chúa muốn chúng ta nói, làm những gì Chúa muốn chúng ta làm, vì chỉ có Ngài mới là Đấng cho chúng ta sự sống, còn thế gian này khi chúng ta thành công họ có thể đến để khen ngợi, nhưng khi chúng ta gặp khó khăn họ chà đạp chúng ta, và họ tìm đủ mọi cách để khinh dễ chúng ta, chà đạp chúng ta và từ chối chúng ta.

Những người anh em chúng ta gặp gỡ mười năm nay chúng ta không làm mất lòng họ nhưng lòng ghen tuông, ganh ghét, đố kỵ; khi chúng ta thành công họ không thành công họ dùng một cơ hội nào đó có thể họ chà đạp chúng ta và họ đã làm chúng ta mất đi những gì vốn trong một đời sống con người cần có, đó là danh dự. Họ chà đạp danh dự của chúng ta, đằng sau lưng chúng ta họ nói xấu chúng ta, họ bôi bác chúng ta, đó là gì, từ ghen tuông, ganh ghét, đố kỵ; đó cũng là những người được Chúa chọn, cho nên chúng ta rất đau khổ vì tình trạng này chung cho xã hội và ngay cả những người có chức quyền cũng vậy.

Ngày hôm nay chúng ta dựa vào những người có chức quyền, là các linh mục, họ là những người hiểu biết, chúng ta tin tưởng và tìm đến họ, có một vị linh mục nào có thể cho chúng ta cơ hội để được ngồi với họ 15 phút, để giải thích những gì vốn những người giáo dân như chúng ta hoàn toàn không biết, không đạo đức nhưng tại sao có những điều này xảy ra? Chúng ta trình bày với họ bằng tấm lòng, bằng con tim, bằng một sự khiêm nhường thật sự, với điều cần được giúp, nhưng không có một người nào! Đến với họ là họ đoán xét, họ đẩy xa, họ nghi ngờ; ngày hôm nay họ chưa bao giờ gặp gỡ chúng ta mà họ mà họ đã làm cho những người anh chị em chúng ta theo họ, anh chị em chúng ta khờ dại theo họ và họ cho nhóm của chúng ta là quỹ xuất hiện, giáo phái này giáo phái nọ.

Tại sao như vậy? Như vậy thì làm sao tìm được Chúa, gặp được Chúa và hiểu được những điều Chúa ban và cho? Từ xưa đến nay Chúa vẫn phán: “Ta không mặc khải cho những kẻ hiền triết khôn ngoan nhưng Ta mặc khải cho những kẻ bé mọn.” Với sự bé mọn đó mà chúng ta đang trình bày và nói lên tấm lòng thật sự, chưa chắc họ như chúng ta nhưng họ không nghe và họ đã phán quyết. Lời của họ có giá trị hơn chúng ta, bởi vì họ có chức vụ; dẫu họ đúng hay sai nhưng họ vẫn là những con người mà lời của họ có giá trị, cho nên vì những người có giá trị đó mà ngày hôm nay họ đã làm sai, đi sai thì những người giáo dân như chúng ta cũng bị rớt vào hoàn cảnh hiện nay. Ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta hãy đứng dậy trở lại, Chúa luôn muốn tất cả chúng ta, mọi tầng lớp, mọi vai trò hãy tỉnh thức, hãy bình tĩnh cầu nguyện, để nhận ra ơn phân định, và Mẹ muốn chúng ta hãy cầu nguyện, chúng ta sẽ biết được thật hay giả, đúng hay sai và chúng ta được bình an, hay chúng ta làm theo một thế giới của con người theo bề ngoài mà con người luôn có trào lưu như thế qua bao thế hệ.

Ngày hôm nay Năm Dấu Thánh của Đức Giêsu Kitô không phải là Năm Dấu Thánh mà chúng ta phải khóc lóc, và tiếp tục với những ngày tháng đó; những ngày tháng chúng ta suy niệm rất đúng chứng minh sự chiến thắng, một lịch sử vẫn còn sống động cho đời sống con người chúng ta dựa vào tình yêu, dựa vào ơn tha thứ, dựa vào Lòng Thương Xót duy nhất Đức Chúa Cha đã ban và dấu ấn đó được đóng trên Con của Ngài, là Đức Giêsu, trong Dấu Thánh thứ nhất. Chúa muốn chúng ta biết thật rõ về công cuộc cứu độ của Đức Giêsu; không phải ngồi đó khóc lóc hay không phải cứ ngồi đó mà suy niệm nhưng chúng ta không sống lại thật những gì thuộc về chúng ta, dành lại những gì đã mất do thần dữ nó cướp lấy vì chúng ta quá yếu hèn và yếu đức tin.

Dấu Thánh thứ hai chúng ta biết rằng Chúa Giêsu khẳng định đến để cứu chúng ta, để cho chúng ta một giáo lý mới; dù chúng ta làm được hay không được nhưng bây giờ phải trở về, tin và trở về; chỉ có biết điều đó. Chúng ta không làm được hết nhưng chúng ta tin và trở về, thì từ niềm tin đó sẽ trở nên công chính. Chúng ta phải mở những cái cánh cửa vốn bị cột chặt, giới hạn bởi lòng chúng ta không tin và thiếu tìm hiểu, đặc biệt có những người khắt khe khép kín những điều này vốn chưa được mở rộng làm sao có thể biết?

Ngày hôm nay sự khẳng định là Chúa cho chúng ta khi chúng ta ngắm nhìn Thập Tự Giá, có ý nghĩa gì mà Chúa chọn Thập Tự Giá, tại sao Chúa không chọn cách khác? Chúa là Thiên Chúa, Chúa có đủ cách nhưng Chúa chọn thập giá là một trung điểm cho đời sống chúng ta, một thập giá mà Ngài đã hoàn toàn trần truồng, trần trụi để dành cho chúng ta sự sống; đôi tay giăng ra để làm gì và thập giá đó để làm gì? – Nâng chúng ta lên bằng những cực cùng đau khổ với giá Máu mà Ngài trả. Hôm nay linh hồn chúng ta có thể đón được hay không là nơi lòng tin và sự quyết định khi chúng ta suy niệm. Nếu chúng ta ơ thờ nhìn thập giá như tất cả những gì chúng ta đang nhìn và chúng ta cứ ơ thờ hững hờ thì đời nào chúng ta hiểu được dấu chỉ vào đoạn cuối của lịch sử, đời nào chúng ta hiểu được mạng sống hiện tại chúng ta đang sống được chính Ngài ban cho, và cuối cùng được gì cho phần linh hồn của chúng ta, hay chúng ta chết luôn phần linh hồn cho thế giới này, vì tất cả những gì trong thế giới này nó đang đưa chúng ta vào nơi một đời sống thực tế, không biết, không tin, và không tin vào Chúa.

Chúng ta thấy giới trẻ ngày nay trong thời đại hiện tại chúng ta thấy nó hoàn toàn không còn tham dự Thánh Lễ Misa nữa, nó không cần biết Chúa là ai, nó cũng không nhận biết Chúa là gì, ngay cả những bậc cha mẹ cũng không dành thời gian để giúp cho nó hiểu. Nó hoàn toàn là người vô đạo, nó chỉ đến với Chúa theo thể lệ vào mỗi ngày Chủ Nhật ngoài ra nó không có cảm giác. Nó không nhận ra Thiên Chúa, cho nên cuối cùng nó mới phải chết bằng những cách thức như thời đại ngày hôm nay; khi thần dữ nó tấn công nó phải chịu chết vì nó không có đủ đức tin, nó không đủ niềm tin và nó không cảm nghiệm được gì hết cả cho nên nó phải chịu thua, gục ngã bởi tay của thần dữ đã giết chết giới trẻ ngày hôm nay, giết chết một xã hội văn minh hôm nay, giết chết những con người dựa vào đời sống của thực tế, bởi sự cấp tiến của thời đại mà tẩy trừ đi giám mục của Thiên Chúa.

Nếu chúng ta thật sự hiểu được điều này chúng ta làm sao có căn bản, có sự hiểu biết, làm sao chúng ta có thể thấu hiểu và thấm hiểu được nếu không có sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần? Từ muôn thuở Ngài vẫn dành cho chúng ta, Chúa Giêsu chết đi và trở về thiên quốc, mười ngày sau Chúa Thánh Thần hiện xuống, mười ngày đó các tông đồ đại diện cho Giáo Hội chúng ta, đại diện cho toàn thể nhân loại. Chúng ta còn một người duy nhất âm thầm nữa mà chưa được biết, chính là Mẹ Maria, người đầu tiên đón nhận ơn Chúa Thánh Thần bao phủ và cưu mang một bào thai để trở thành một Đấng Cứu Độ. Chúng ta có tất cả những đấng này là bằng chứng cho đời sống của chúng ta có Chúa Thánh Thần hiện diện. Ngài luôn ở cùng con người, chỉ dạy cho chúng ta những sự tốt đẹp nhất, và chỉ dạy cho chúng ta những điều cao quý nhất, chỉ dạy cho chúng ta như thế nào là đời sống đức tin, sự thành thật với những điều có thật, những điều mà Thiên Chúa dành cho chúng ta trong sự tốt đẹp hoàn mỹ và chân thiện mỹ.

Tất cả những gì chúng ta thành công có được không phải là từ con người đâu mà là Đức Chúa Thánh Thần cho chúng ta mới biết và hiểu, ngay cả học thức kiến thức. Nhưng Chúa tôn trọng chúng ta; chúng ta không tin nhưng những gì chúng ta làm mượn nơi Chúa Thánh Thần, bởi Chúa Thánh Thần và có Chúa Thánh Thần chúng ta mới làm được điều đó. Ngày hôm nay thế giới còn lại Chúa Thánh Thần Ngài vẫn tiếp tục nhẫn nại chờ đợi sự trưởng thành của loài người nhân loại, Ngài chờ đợi một thời điểm Chúa cho phép để nói lên những gì vốn cần được nói qua công cuộc cứu độ của Đức Giêsu Kitô để cứu chúng ta qua Năm Dấu Thánh với thời đại còn và cuối cùng này.

Ngày hôm nay tất cả những lần mà Chúa Giêsu viếng thăm chúng ta qua Thánh Thể, Chúa Giêsu cho chúng ta những lời, Chúa Giêsu gần gũi chúng ta, Chúa Giêsu đã hiện diện thật sự. Nếu không có Chúa Thánh Thần chỉ đây làm sao chúng ta chứng mình đó là Chúa Giêsu, nếu Chúa Thánh Thần không dạy thì làm sao chúng ta bình an nhìn thấy ánh sáng tự nhiên đến với chúng ta?  Tại sao trong một ngôi nhà bình thường lại xuất hiện một ánh sáng vô cùng huy hoàng như thế, tại sao Chúa lại đến ở gần với chúng ta, Chúa lại đến một cách thinh lặng nhưng tâm hồn chúng ta bình an như có một sự bảo vệ kỳ diệu?

Nếu Chúa Thánh Thần không dạy, nếu Chúa Thánh Thần không cho phép làm sao chúng ta hiểu được đó là Chúa Giêsu Thánh Thể. Tất cả những gì của ngày hôm nay có thật trong thế giới này, mà chúng ta là những người được đón nhận hồng ân đặc biệt đó nếu chúng ta không nói thì ai nói cho thế giới được biết, nếu chúng ta không chứng minh và làm chứng thì ai làm chứng điều này cho Thiên Chúa của chúng ta? Được chỉ dạy rất nhiều lần suốt mười năm nay chúng ta mới có thể tiếp tục, tiếp diễn như ngày hôm nay; là những kẻ bắt đầu không biết cầu nguyện, những kẻ sống trong sa đọa, tội lỗi, những kẻ sống như không biết Chúa nhưng hôm nay lại biết sợ tội, lại biết tránh tội, lại biết làm bất cứ một điều gì cũng cảm thấy tâm hồn thổn thức, ray rứt khi chúng ta đã làm những việc mà chúng ta thấy từ xưa đến nay quen rồi nhưng tại sao hôm nay chúng ta lại cảm thấy đau lòng khó chịu khi chúng ta sống trong tình trạng với thói quen cũ?

Chúa đã dành cho chúng ta cơ hội để biết Ngài, sống với Ngài, sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần đã giúp chúng ta bắt đầu bớt tội, tránh tội, trừ tội và lánh xa tội, nhưng dẫu sao đi chăng nữa chúng ta vẫn còn những ngày yếu đuối của thân xác. Từ đó Ngài đã cho chúng ta được gặp gỡ Ngài, Ngài đã cho chúng ta được nghe tiếng của Ngài, Ngài đã cho chúng ta những điều kỳ diệu không giải thích được, mỗi một người anh chị em chúng ta không ai không đón nhận những hồng ân tuyệt vời đó.

Đó là những việc vốn thật sự có! Nếu chúng ta không nói cho thế giới được biết, nếu chúng ta không chúng minh cho mọi người được hiểu, được thấy, nếu chúng ta không thật sự biết điều quan trọng mà Chúa đã dành cho chúng ta để cứu thế giới hiện nay và giúp cho họ biết được sự chờ đợi của Chúa, sự mong mỏi của Chúa và sự có thật của Chúa ngày hôm nay cho chúng ta cơ hội để trở về. Không quá muộn và quá trễ; giúp cho linh hồn chúng ta ra khỏi được những cạm bẫy mà chúng ta vốn mắc phải từ bao giờ, không cách gì ra được, nhưng nhờ ơn Chúa để chúng ta nói lên sự thật, về mặt với sự vinh quang lớn lao không ai có thể so sánh, về mặt mà chúng ta được đón nhận đó là sự thúc đẩy bằng lời nói, bằng hành động, bằng việc làm. Dù rằng chúng ta chưa hoàn toàn để trở thành một người mỹ mãn tốt đẹp nhưng ít ra thân phận của chúng ta nhận ra được quá khứ, hiện tại và tương lai; chúng ta không dám làm những chuyện cũ kỹ năm xưa, chúng ta không thể nào chấp nhận những lỗi lầm ngày xưa mà chúng ta đã từng làm, coi thường nó và nuôi nó.

Ngày hôm nay chúng ta cảm thấy thổn thức khi chúng ta có một điều gì đó quyết định hay làm không đúng; điều này thì làm sao chúng ta có thể tự động biết được thưa anh chị em? Điều này có một bằng chứng rất rõ anh chị em, đó là Mẹ Maria, cả một cuộc đời Mẹ sống cho Chúa, sống trong Chúa, sống vì Chúa và tiếp tục làm vì Chúa, ở lại vì Chúa, và thiết lập tất cả mọi điều trong sự âm thầm cả cuộc đời Mẹ cũng vì Chúa. Ai là người có thể chỉ dạy cho chúng ta để hiểu rõ ý nghĩa của Năm Dấu Thánh mà hôm nay chúng ta cần phải tôn trọng, tôn kính, và chúng ta phải hết lòng đến với Ngài bằng con tim tạ tội cần có, chúng ta không thể nhìn Chúa theo thói quen. Chúng ta có thể nhìn thấy những đất nước, những con người như chúng ta nhưng nó cả gan đánh sập Thánh giá. Thánh giá mà nó có thể đánh sập bên ngoài nhưng làm sao nó có thể đánh sập được một Thiên Chúa vĩ đại đã cứu toàn thể nhân loại bằng Năm Dấu Thánh? Đó là sự khờ dại của chính nó, sự điên dại của chính nó mà chúng ta có thể lặng thinh hay sao?

Cho nên, chúng ta phải nói và chúng ta phải cầu nguyện, dù rằng hoàn cảnh chúng ta như thế nào chúng ta biết chắc rõ lắm, và đó là điều thật sự. Ai dạy chúng ta suy niệm điều này, ai dạy chúng ta hiểu ý nghĩa mà Chúa đang chờ đợi chúng ta, ai dạy cho chúng ta hiểu được ý nghĩa mà sở hữu thuộc quyền chúng ta, không thể để cho một thời đại văn minh mà con người đã yếu đức tin và khờ dại mất đi căn bản vốn có nơi Năm Dấu Thánh mà Chúa Giêsu cho chúng ta? Bởi vì điều đó vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay, đó cũng là sự trả lời cho nhân loại với sự thất bại hiện tại vì chúng ta không tin và không thuộc về Chúa. Cuối cùng, ngày hôm nay chúng ta đang rên rĩ và đang đi tìm ai đây; đang đi tìm ai để giải thoát chúng ta, đang đi tìm ai để vặn hỏi cuộc chiến này, đang đi tìm ai để giúp chúng ta trong một thế giới với tội ác; vũ khí sinh học, vũ khí của khoa học giết chết con người sinh đến bịnh tật, dị tật, đói khát vẫn còn.

Ai là người có thể cứu chúng ta, ai là người thấu hiểu được điều này và ai có quyền năng để cứu giúp chúng ta trong hoàn cảnh hiện tại? Đây là một thế giới mà con người tạo nên sự chết chóc, giết hại vì chúng ta nghe thần dữ, chúng ta tin vào thần dữ, tin vào thực tế trong đời sống cho nên chúng ta chỉ sống trong thực tại mà chúng ta quên đi Thiên Chúa của chúng ta là Đấng cho chúng ta và dành cho chúng ta tất cả mọi sự tốt đẹp nhất, mà chúng ta đã hủy hoại những điều đó, chúng ta chấp nhận những điều bình thường tầm thường trong thế gian và cuối cùng thế gian đang giết chết linh hồn lẫn thể xác của chúng ta trong hiện tại.

Ngày hôm nay chúng ta không thể nào như những người anh em khác, nếu chúng ta thật không biết thì chúng ta cũng giống như họ vì chúng ta không hiểu không biết và chúng ta sống theo thời đại. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã biết điều đó không phải, điều đó đã đưa con người vào tội lỗi, vào bóng tối với bẫy rập của thần dữ, điều mà chúng ta muốn được cứu sống và được trở thành những gì thành công do chính thiên đàng đang can thiệp, và Mẹ Maria sẽ là người dẫn đường để giúp chúng ta quay trở về để xin Thiên Chúa nhìn đến chúng ta, cứu chúng ta và can thiệp cho chúng ta.

Năm Dấu Thánh thật có ý nghĩa mà không ai có thể thấu hiểu ngoài Mẹ Maria dạy cho chúng ta sự cực cùng của Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ và Chúa của Mẹ, Chúa của nhân loại, và không ai có thể thấu hiểu được Lòng Thương Xót bao la của Đức Chúa Cha vẫn tồn tại và dành cho nhân loại để chờ đợi chúng ta, vì chỉ có Ngài là Đấng tạo nên và yêu thương chúng ta, chờ đợi chúng ta và cho chúng ta cơ hội. Có ai có thể thấu hiểu được Chúa Thánh Thần đang hoạt động ngày hôm nay, Ngài vẫn ở với chúng ta, vẫn dạy chúng ta, vẫn cho chúng ta cơ hội, vẫn mở mắt cho chúng ta để hiểu biết những gì của thiêng liêng đang hiện hữu, thiêng liêng đang thực hiện giữa thế giới này để củng cố đời sống đức tin.

Ai dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, Mẹ Maria; những bằng chứng có thật chúng ta có thể lặng thinh được sao, chúng ta có thể im lặng được sao? Chúng ta đi vào một thời điểm mà chúng ta đã dựa vào những trật tự nơi trần gian nhưng không thuộc về thiên quốc, nếu con người thật sự với giáo lý của Chúa thì chúng ta cũng hiệp nhất để thi hành những điều Chúa muốn qua Giáo Hội của chúng ta. Nhưng ngày hôm nay có những việc không thể và không có, chúng ta phải nói lên sự thật, những gì mà ngày hôm nay không phải theo thể lệ đó để cột chặt chúng ta, để không được đón nhận những gì vốn Thiên Chúa muốn cho chúng ta biết thêm, hiểu thêm và điều đó thuộc về Thiên Chúa.  

Cho nên ngày hôm nay những gì mà Chúa muốn chúng ta chúng ta hãy nên thực hành, dù là khó khăn đến đâu xin Chúa ban cho chúng ta được làm những gì Chúa muốn và nhờ sự giúp đỡ của Mẹ Maria. Vì Mẹ dạy chúng ta không sai, Mẹ cho chúng ta được biết vì chúng ta không có đức tin, chúng ta không tin, chúng ta không cầu nguyện, chúng ta không tin tưởng và chúng ta không sống trong công chính, chúng ta không đi trong đường lối của Chúa và chúng ta không tin vào giáo lý Chúa dạy. Ngày hôm nay có đi chăng nữa chỉ là thể lệ của bề ngoài, tổ chức rất phong phú và chúng ta thu lượm rất là nhiều điều, nói vẻ ngoài là đạo đức nhưng bên trong thì là tư lợi đa số, tham lam, ích kỷ, tư lợi tiền bạc, danh vọng. Tất cả những điều này đang có ở thế gian này đã trả lời sự thất bại, vì chúng ta theo quỷ thì quỷ sẽ lấy hết tất cả những gì của chúng ta; còn nếu chúng ta theo Chúa thì chúng ta đâu có bị rớt vào hoàn cảnh ngày hôm nay?

Cho nên đó là câu trả lời, đừng nói gì để chúng ta tranh luận nữa, bởi vì những gì của ma quỷ thì chúng ta thất bại, còn những gì của Thiên Chúa thì dù đối diện với thế gian với cặp mắt như thế nào chúng ta vẫn bình an, vẫn tiếp tục vô biên bất tận với những lời của Chúa, vẫn là một sự chỉ dạy một cách rất mạnh mẽ, là một sự xác định rõ ràng, một sự xác tín có thật mà loài người chúng ta cần biết, cần hiểu và cần tin nhận, để cứu chúng ta trong đoạn cuối của lịch sử qua cơn dịch bịnh đang thống trị và đang đe doạ mạng sống của loài người chúng ta và đang muốn cướp lấy đi linh hồn của chúng ta, và muốn cướp lấy tất cả những gì thuộc về chúng ta qua Giáo Hội, trong Giáo Hội.  

Điều mà chúng ta cần cần được có, vũ khí mà chúng ta nắm lấy, vũ khí mà chúng ta còn lại đó chính là cầu nguyện, và một niềm tin. Hãy tiếp tục suy niệm đi, chúng ta sẽ có chiều sâu, chiều rộng mà Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng hướng dẫn; chúng ta còn có Mẹ, giây phút này chỉ cần sự siêu nhiên của Thiên Chúa và cần phép lạ. Chúng ta không đấu được với thần dữ đâu, chúng ta đã thua cuộc, 70% kia nó hơn chúng ta nhiều; chúng ta có là lòng tin để Thiên Đàng giúp chúng ta, lòng tin để bàn tay của Thiên Chúa can thiệp, lòng tin để tà áo khiết trinh của Mẹ Maria đoạn cuối của lịch sử mà trong Phúc Âm Tin Mừng đã ghi chép là người phụ nữ đạp đầu con rắn kia. Nó đã lấy đi 70% nhân loại, đó là anh chị em của chúng ta, và giờ này chúng ta vẫn còn phân tán, vẫn còn chia rẽ cho nên chúng ta không thể thành công được.

Nhờ chính Mẹ, đoạn cuối của lịch sử này, món quà Sáu Lạy cho chúng ta đầu tiên, trở thành một của lễ được tiến dâng lên Thiên Chúa trong sự cấp bách của hiện tại, trở thành một của lễ cho mỗi một tội nhân được dâng, được thưa và được tin, để được cứu trong những giây phút còn và cuối cùng. Đây là một sự khẳng định sự chiến thắng của Đức Giêsu là chính Năm Dấu Thánh đó, sự chiến thắng của Đức Giêsu là dấu ấn trong ơn tha thứ vĩnh viễn còn, và chính Năm Dấu Thánh đó để giúp chúng ta trở lại với Ngài, nhận Ngài, tin Ngài và trở về trong một đường lối vốn có.  

Chúng ta có Mẹ Maria là đấng chỉ dạy chúng ta, Mẹ Maria là đấng huấn luyện chúng ta; Mẹ Maria đưa chúng ta đến với Chúa Thánh Thần một cách trực tiếp, Mẹ Maria đã chỉ dạy con đường ngắn nhất để chúng ta trở về với Thiên Chúa vào đoạn cuối mà chúng ta đang gặp, đó là những sự kích liệt giữa thiện và ác đang là một trận cuối cùng của lịch sử để chúng ta còn hay mất, để Thiên Chúa cho chúng ta đến với một thế giới mới hay chúng ta phải ra đi trong lúc này. Dù có ra đi đi chăng nữa chúng ta cũng được về với Thiên Chúa khi lòng tin chúng ta có với sự trở về trong những ngày tháng ăn năn sám hối.

Sự thật vẫn là sự thật, không ai có thể xoá nhòa đi, không ai có thể từ chối và không ai có thể bịa chuyện để làm những việc mà chỉ có Thiên Chúa duy nhất dành cho chúng ta được biết; mọi tầng lớp, mọi vai trò bây giờ chỉ có một điều duy nhất là mỗi một người chúng ta với lòng tin trở về với Chúa, trở về trong sự sám hối ăn năn, trở về với sự quyết tâm loại bỏ những xấu xa tội lỗi vốn có mà chúng ta đã nuôi quá lâu trong đời chúng ta. Chúng ta hãy hy sinh bằng những sự ngược ý, chúng ta hãy đóng góp bằng một đời sống mà chúng ta cùng nhau trong sự hiệp nhất để làm sáng danh Chúa, vinh danh Chúa, bằng sự hy sinh nhỏ bé âm thầm mà chúng ta dành cho Thiên Chúa trong sự thật.  

Tất cả những điều này không phải tự chúng ta có thể làm được nhưng nhờ chính ơn của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta điều gì phù hợp với chúng ta, điều gì cần phải làm, điều gì cần phải quyết tâm làm chứng; điều chúng ta cần hơn nữa để sắp đặt một chương trình với kỷ luật và trật tự cần có chúng ta có Mẹ Maria, Mẹ sẽ là người thấu hiểu những người thuộc về Chúa, những người được chọn, những người đi trong quy luật mà Chúa đã chọn thì Mẹ sẽ sắp đặt cho chúng ta.

Ngày hôm nay chúng ta hãy nhớ ông Môisê đã dẫn dân Israel ra khỏi Ai-cập khi con người sống nô lệ trên mảnh đất Ai-cập; ngày hôm nay chúng ta đang nô lệ trong tội lỗi, chúng ta đang sống nô lệ và bị thua cuộc với cuộc chiến. Chúng ta không tin vào Đức Giêsu Kitô vì chúng ta chỉ tin có 30%, còn 70% kia đã bị thần dữ cướp lấy anh em chúng ta, chị em chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta chưa có một thời nào sống yên ổn cả, lúc nào cũng bị vua chúa này, vua chúa khác tìm cách để dẹp bỏ và phá tan tất cả những thành trì và những thánh đường vốn có và cần có. Ngày hôm nay hãy để cho nó tự do đi, và cuối cùng sự hiện diện với quyền năng mà Chúa Giêsu đã chờ đợi quá lâu trên 2000 năm đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Sự biến hình thật sự của Ngài, của một Đấng quyền năng ra tay và kết thúc đoạn cuối của lịch sử và Mẹ Maria lãnh trách nhiệm để dành cho chúng ta kết thúc như lời Đức Chúa Cha đã phán năm xưa; từ đó sẽ bị tiêu diệt. Nhưng trước khi điều này xuất hiện chúng ta nhất định phải đi vào cuộc thanh lọc, để nhìn lại những quá khứ mà chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội không tin hoặc thiếu niềm tin, hay chúng ta sống trong tội, với tội. Chúng ta chưa đủ để hiểu, để biết vì 30% số người cần có trong đời sống Chúa chọn là những chủ chăn còn thiếu rất nhiều điều để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa về miền đất hứa.

Hôm nay họ thật sự đã làm mọi việc trong sự giới hạn và chỉ có 30% kia, nhưng Mẹ Maria sẽ kết thúc đoạn cuối của lịch sử, Mẹ Maria sẽ là một người hoàn toàn chiến thắng vào giây phút cuối cùng khi Mẹ hoàn toàn đập đầu con rắn, nó sẽ không còn hủy hoại chúng ta và sẽ không còn tư cách bén mãng trên trái đất này. Chúng ta đang được Chúa Giêsu Thánh Thể, quyền năng của Ngài và sự siêu nhiên đang hiện diện với chúng ta, để giúp chúng ta bình tĩnh lại, củng cố lại và được gặp lại một Đấng Thiên Chúa quyền năng, đã từ cõi chết sống lại, Ngài đã thu mình trong Thánh Thể để ở lại với chúng ta, bảo vệ chúng ta và chờ đợi ngày trưởng thành đức tin của chúng ta. Chúng ta đã trực tiếp với Chúa Giêsu, nơi đâu có Chúa Giêsu với sự hiểu biết giới hạn thì Chúa Giêsu luôn gởi Chúa Thánh Thần đến cho chúng ta, cho nên những gì chúng ta có đây là một thế giới mà chúng ta cảm thấy rất khó hiểu nhưng trong thiêng liêng không có thể giải thích đâu, chỉ cần lòng tin chúng ta được cứu, được tha.

Chúa ngày đầu tiên cũng vậy! Chúa là Đấng Cứu chuộc chúng ta, yêu thương chúng ta, tình yêu đó vẫn còn tồn tại muôn ngàn đời. Chúa vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, giải cứu chúng ta và cho chúng ta nhận định bằng đời sống ngày hôm nay mà chúng ta có; khi chúng ta suy niệm và cầu nguyện một cách thẩm sâu thì chúng ta sẽ hiểu điều gì thuộc về chúng ta và chúng ta sẽ thấy rằng không thể để bị mất bởi tay của kẻ thù. Chúng ta nhất định phải trở về và nhất định phải tin. Nhờ Chúa Thánh Thần chúng ta sẽ được đổi mới và chúng ta sẽ được đón nhận những gì thuộc về chúng ta do Chúa cho phép hiện nay trong thế giới.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con những giây phút vừa qua; thật ra nãy giờ con chỉ biết nói nhưng con cũng không biết con đang nói gì, con cũng không biết điều gì đã được nói. Con chỉ biết rằng con dâng linh hồn và xác con, trái tim con, thân xác và tất cả bộ phận trong cơ thể con xin dâng lên Chúa hết; xin Chúa cứ sử dụng con như Chúa muốn, như con đã làm và đang làm. Ngày nào cho đến khi còn tàn hơi kiệt sức xin Chúa lấy hết tất cả những gì con có để làm chứng cho sự thật này, để cứu linh hồn con, gia đình con, con cái con, anh em, giòng họ con, những người đi cùng con và những người con cái của họ, thân nhân của họ; chỉ cần một số người nhỏ bé đó con cũng đã quá vui mừng huống gì đây là một lịch sử để nhắc lại cho thế giới đoạn cuối.  

Xin Chúa đón nhận lời con cầu xin. Xin cho các linh hồn nơi chốn luyện hình cũng có cơ hội với những lời con xin, xin Chúa thương cứu họ, vì khi họ ra đi họ không có những ân sủng qua món quà tuyệt vời mà Mẹ Maria đã ban tặng mới chỉ có mười năm mà thôi. Đồng thời mười năm nay đã giúp chúng con rất nhiều trong cuộc sống với những điều chúng con đã thấy và chứng minh thiêng liêng đang hiện hữu giữa nhân loại. Chúng con không phải thấy điều này để là điều hơn người khác, mà là điều cảm tạ ơn Chúa vì lòng thương xót bao la vô bờ bến của Chúa, để thay tiếng nói cho nhiều đấng bậc chưa biết, chưa tin mà họ vẫn giữ khăng khăng với những luật lệ mà họ đang giữ. Có những luật lệ rất tốt, đi trong sự thánh thiện cần phải giữ, nhưng còn những luật lệ nơi con người thì không thể tiếp tục được, và không thể theo luật của con người, vì luật của con người sẽ thay đổi và sự dối trá vẫn tiếp tục cầm giữ và không cho chúng con có thể nhìn thấy được sự thiêng liêng cao cả.

Cho nên đây là điều chúng con phải cầu nguyện để xin Chúa dẹp bỏ đi những điều không thuộc về Chúa. Chỉ có thuộc về Chúa mới tồn tại để giúp chúng con trở về với Thiên Chúa, mạnh mẽ với đức tin, một sự xác tín trong lòng tin và một đời sống tận hiến thật sự để trở thành dụng cụ mà Chúa sử dụng bất cứ lúc nào Chúa muốn trong đời sống của chúng con. Điều này làm được chúng con cảm ơn Mẹ Maria! Nhờ Mẹ, nếu không có Mẹ dạy dỗ, nếu không có Mẹ cho phép, nếu không có Mẹ chỉ dạy và sắp đặt thì ngày hôm nay những người như chúng con cũng như bao nhiêu người khác khô khan, nguội lạnh và chai đá.

Nhưng ngày hôm nay, dù sao đi chăng nữa chúng con vẫn là những con người yếu đuối thấp hèn, lúc nào cũng cần xin Mẹ thánh hóa, giúp chúng con để được thánh hoá trong Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con, nhắc nhở chúng con nhớ khi chúng con cầu nguyện, thì chúng con nhất định mỗi một khi dâng kính Sáu Lạy, mỗi một khi dâng chuỗi hạt Mân Côi với sự suy niệm thì đời sống của chúng con được sự nhắc nhở rất là kỳ diệu, để tâm hồn và trái tim thấm nhập lời của Chúa hàng ngày, để giúp chúng con mạnh mẽ thắng được những điều của thế gian, mà đời sống của con người thấp hèn yếu đuối luôn vấp phải hàng ngày trong cuộc sống của chúng con.

Giờ đây, con và anh chị em hiệp nhất kết thúc chuỗi hạt Mân Côi, của lễ được dâng qua Mầu Nhiệm Năm Sự Thương mà chúng con dâng vào ngày 13 mỗi tháng mà Mẹ dành cho chúng con tại nguyện đường của Lucia. Hôm nay con xin Mẹ cho con được đổi lại, con không còn nói là tư gia nữa mà con sẽ nói là nguyện đường Lucia, mà Mẹ đã dành cho con những lời suốt mười năm nay và còn bao nhiêu ngày tháng từng đón nhận lời của Chúa, từng cầu nguyện, từng họp mặt, tất cả phải trở nên một nguyện đường chứ không phải tư gia; tư gia không có tư cách để đón nhận điều này, như là một nguyện đường trong thiêng liêng và cũng sẽ hiện hữu trong nay mai để tiếp tục đón nhận lời của Chúa và của Mẹ, và sự suy niệm này đến từ Chúa Thánh Thần. Con cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa.

Xin cho tất cả mọi người chúng ta đừng có những suy nghĩ như con người đang suy nghĩ. Như Chúa đã nói: “Tin thì sẽ được, tìm thì sẽ thấy và gõ thì sẽ được mở cho”. Mười năm nay đã có câu trả lời với lòng tin của chúng tôi, bởi vì chúng tôi không làm được tất cả những việc như hôm nay chúng tôi đã làm; nhưng chúng tôi tin vào Chúa, chúng tôi tin vào sự hoạt động của Chúa Thánh Thần đã dành cho tôi cũng với tất cả anh chị em, để làm chứng cho thế giới những gì được nghe, những gì được biết, những gì trong sự suy niệm, những gì cảm nghiệm khi cầu nguyện với những điều mà món quà của lễ Sáu Lạy đó được tiếp tục dâng thay cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, để được đón nhận những hồng ân.

Chúa Giêsu Thánh Thể đã từng đến thăm viếng, can thiệp và cho chúng tôi cơ hội để được dâng lên Ngài, qua lời cầu bầu của Mẹ, để chúng tôi có một tài liệu vốn đang sống động mỗi ngày để dâng lên Thiên Chúa toàn năng. Xin Ngài cứu giúp thế giới chúng tôi, cứu giúp Giáo Hội chúng tôi, cứu giúp xã hội ngày hôm nay, cứu giúp tất cả những cơn dịch bịnh bị thần dữ khống chế. Ngày hôm nay không có cách gì mà con người có thể giải cứu được ngoài chúng tôi tin vào Chúa, chúng tôi xin với Chúa. Xin Ngài có phương pháp, và xin Mẹ can thiệp để thế giới của chúng tôi được cứu, dẫu chỉ là số người còn lại bao nhiêu cũng được; miễn rằng sẽ còn có những người trên trái đất này tiếp tục để họ nhận biết được sự trọn vẹn mà Chúa Giêsu đã cứu chúng tôi và cứu toàn thế giới được sống. Nhờ chính Ngài, nhờ sự Phục Sinh của Ngài mà nhân loại vẫn còn tồn tại để họ được biết, được tin, và được thuộc về Thiên Chúa của chúng tôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, bây giờ cho đến mãi muôn đời.

Lạy Thứ Sáu trước hết con xin cảm ơn Chúa đã cho chúng con một người Mẹ rất là tuyệt vời. Mẹ là một người thấu hiểu thân phận của loài người nhân loại yếu đuối tội lỗi như chúng con, và Mẹ cũng là người hy sinh để chúng con có được ngày hôm nay, để được biết Chúa, gần Chúa và nhận ra được sự gần gũi mà Chúa Giêsu Thánh Thể mang đến cho chúng con và thế giới, để củng cố đời sống đức tin cho nhân loại hiện nay.

Con cám ơn Mẹ! Tất cả những gì mà chúng con được biết, được thực hành, và khẳng định cũng nơi chính Mẹ dạy, xin Mẹ giúp chúng con và xin Mẹ tiếp tục chỉ dạy chúng con thêm, vì chúng con biết chúng con còn nhiều thiếu sót lắm, còn rất nhiều yếu đuối lắm và còn rất nhiều điều mà chúng con chưa hoàn tất được như sự chỉ dạy của Mẹ. Xin Mẹ cứ nhắc nhở chúng con; chúng con biết rằng chúng con chỉ có một con đường duy nhất là trở về với Chúa, không còn con đường thứ hai. Nếu chúng con không lắng nghe thì trực tiếp cũng như gián tiếp chúng con cũng sẽ sống với những ngày bất ổn, đau khổ và những ngày vấp phải như những ngày trong quá khứ mà thôi. Cho nên, ngày hôm nay chỉ có một con đường duy nhất là chúng con phải đi, phải tiến tới trong ơn của Chúa, với ý nghĩa mà Mẹ chọn chúng con để chuẩn bị cho một chương trình trong những ngày sắp tới và còn lại.

Xin cho tất cả những gì chúng con làm để vinh danh Thiên Chúa, để sáng danh Ngài, để đền bù tội lỗi của chúng con mỗi người mỗi ngày trong cuộc sống, để đáp lại tình thương mà Mẹ thương yêu và chọn chúng con trong cả bao nhiêu tỉ người trong nhân loại hiện nay. Bởi vì vai trò của tông đồ đoạn cuối phải có rất nhiều điều đặc biệt và khác thường hơn người khác; phải tin những điều đó để chúng con thấy sự giá trị quý trọng này mà dẹp bỏ tất cả những gì vốn trong đời sống thực tại, mà sống với một đời sống vâng phục, lắng nghe và thi hành, để tiếp tục trong sự chỉ dạy mỗi ngày được dâng lên Chúa qua sự cầu nguyện, để giờ giấc của chúng con bù lấp cho những người không dành giờ cho Chúa, không tin vào Chúa và đời sống chỉ là thói quen trong cuộc sống.

Lạy Mẹ Maria, con cảm tạ ơn Mẹ. Cảm ơn Mẹ, Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ của Trái Tim Tình Yêu, Mẹ của Thánh Thể và của Ngôi Lời Nhập Thể. Xin Mẹ tiếp tục cho chúng con mỗi ngày được lắng nghe sự chỉ dạy của Mẹ, đặc biệt ngày 13 mỗi tháng trong nguyện đường mà Mẹ đã chọn cho Lucia suốt những năm tháng dài vừa qua để nghe lời của Mẹ dạy, để tiếp tục giúp đỡ và củng cố cho anh chị em chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để làm những việc cần thiết nhất để giúp cho những người anh chị em đồng loại của chúng con trong những ngày đoạn cuối cuối cùng với sự căng thẳng giữa thiện và ác hôm nay; đặc biệt lên tiếng nói, cầu xin và hy sinh để cho Giáo Hội của chúng con qua khỏi những cơn căng thẳng cấp bách và đang rớt vào tình trạng với những ngày mà chúng con nhìn thấy có biết bao nhiêu điều không đúng trong đường lối của Chúa, để cho xã hội và những người cầm quyền với những ngày tháng mà họ đã lợi dụng, lạm dụng và không đi trong đường lối của Chúa.

Chúng con không thể mất Giáo Hội của chúng con, chúng con không thể nhắm mắt nhìn những việc đang đi vào, không thuộc về Chúa, chúng con phải có quyền để đòi lại những gì của mình; không phải bằng tranh luận, chẳng ai đón nghe lời của chúng con đâu. Nhưng chúng con xin Mẹ giúp chúng con trình với Thiên Chúa, chúng con thưa với Thiên Chúa và chúng con xin được tường thuật với Thiên Chúa. Chúng con xin Thiên Chúa giúp và chúng con xin Mẹ cầu bầu, nhất định những gì của chúng con không ai dám cả gan lấy mất mà phải trả lại những gì thuộc về chúng con do Chúa ban cho chúng con qua Giáo Hội.  

Cho nên, tất cả thế gian này phải qua cuộc thử thách để Chúa thanh lọc và đẩy xa những gì không thuộc về Chúa; nhưng Chúa sẽ dành cho một Giáo Hội hoàn mỹ, một Giáo Hội thánh thiện, một Giáo Hội đạo đức, một Giáo Hội hiệp nhất, để cùng đoàn chiên hiệp nhất mà thờ lạy Chúa, tôn vinh Chúa, cảm tạ Chúa và nhân danh Chúa và xin được thuộc về Chúa, và cả thế giới được quy hàng, quy phục. Cho nên giây phút này là giây phút quan trọng nhất mà Mẹ Maria đang dạy để chúng con tiếp tục từng bước một, từng ngày một sẽ cầu xin; mọi việc Chúa sẽ có cách an bài và can thiệp.

Xin Mẹ giúp chúng con lắng nghe lời của Mẹ dạy trong sự vâng phục, mỗi một người hiệp nhất trong sự hy sinh bé nhỏ để chương trình của Chúa được thực hiện trong những ngày còn và là đoạn cuối của lịch sử với những tông đồ bé nhỏ. Ngày hôm nay không phải tự động đâu, từng bước một được đậm sâu hơn, can đảm mạnh mẽ hơn, và hiểu biết hơn. Xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng con hiểu được sứ vụ của chính mình. Con xin cảm tạ ơn Mẹ.

Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam, Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011. 

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Th

 – nrtte.org

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Th

 – EucharisticJesus.faith

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

Suy Niệm Năm Sự Thương

Thông Điệp ngày 8-7-2021

Đây là một thông điệp được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần

Lucia: Lạy Chúa, Kinh Lạy Cha vừa rồi con xin dâng lên Thiên Chúa. Như Chúa đã dạy chúng con bất cứ nhu cầu gì cũng dâng lên Thiên Chúa qua Kinh Lạy Cha, tất cả đều đầy đủ trong đó, nhưng con xin Cha thương gìn giữ Giáo Hội chúng con. Đặc biệt Đức Giáo Hoàng của chúng con đang trong cơn bệnh, dù là Ngài đã bắt đầu tỉnh và bớt nhưng con cũng thấy có rất nhiều dị nghị; dư luận đang nói rằng một Đức Giáo Hoàng bệnh hoạn thì làm sao? Đây là việc mà ma quỷ nó đang sẵn sàng muốn cướp lấy những gì của chúng con trong vòng tay yêu thương mà Chúa đã dành cho chúng con có Giáo Hội.

Vì chính những điểm này chúng con phải hằng cầu nguyện, mỗi một chuỗi kinh Mân Côi và mỗi một lời kinh Mân Côi xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội của chúng con. Xin Mẹ gìn giữ Đức Giáo Hoàng của chúng con, xin Mẹ cho Đức Giáo Hoàng sớm lành bịnh để ngài tiếp tục với một vai trò mà Chúa trao cho ngài trong biến cố căng thẳng của Giáo Hội hiện nay. Xin giúp cho tất cả chúng con cùng đồng lòng hiệp nhất, mỗi một chuỗi Mân Côi đều có ý nghĩa khi dâng Kinh Lạy Cha để cầu nguyện cho những điều quan trọng nhất là Giáo Hội. Thiên Chúa đặt để Giáo Hội, Thiên Chúa là hôn phu và Giáo Hội là hôn thê cho nên chúng ta không thể có cha mà không có mẹ; dù Giáo Hội có xảy ra việc gì chúng ta cũng phải luôn một lòng để cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hoá để Giáo Hội chúng ta vững vàng như Chúa Giêsu đã nói. Đây là lúc mà chúng ta càng phải cố gắng hơn khi người ta càng đấu tố Đức Giáo Hoàng bao nhiêu, và người ta càng tranh luận về Đức Giáo Hoàng như thế nào.

Tội thay và buồn thay cho những người anh chị em của mình là những người đã bị ngay từ lúc ban đầu, hôm nay họ lại tiếp tục đấu tố Đức Giáo Hoàng khi họ rời khỏi chúng ta. Đây là điều mà chúng ta cần cầu nguyện nhiều hơn nữa để xin Chúa gìn giữ Giáo Hội chúng ta, đặc biệt xin Mẹ Maria bảo vệ che chở Đức Giáo Hoàng, để những người anh chị em lầm lẫn đó họ sẽ tìm lại được ánh sáng và đừng tiếp tục đi trên con đường tối tăm sai trái. Đó là xúc phạm đến Thiên Chúa, xúc phạm đến người Mẹ mà Chúa đã ban tặng cho chúng ta chính là Giáo Hội.

Kế tiếp, lạy Chúa, nếu điều này chúng con xin thì chúng con phải có Đức Tin, bởi vì với cặp mắt bình thường chúng con nhìn rất thiển cận, nhưng chúng con tin chắc một điều rằng Giáo Hội là Mẹ thì Chúa sẽ không để cho Giáo Hội rớt vào tình trạng như thế nào. Dù xảy ra bất cứ điều gì nhưng Chúa luôn có cách can thiệp và cứu vớt, đây là lúc thanh lọc cho nên chúng con phải chấp nhận những điều mà chúng con đang thấy. Dù có những điều tiêu cực hay có những điều hãy nhượng quyền đó cho Thiên Chúa, vì chúng con là những giáo dân hãy luôn cầu nguyện cho tất cả những gì Chúa ban nhưng không có quyền phê phán. Cứ hãy cầu nguyện đi, Chúa nhất định sẽ lắng nghe những kẻ thành tâm binh vực Giáo Hội và loại bỏ những kẻ bọc xác của những người có chức vụ nhưng nó làm tay sai cho thần dữ.

Cho nên, chúng ta hãy cầu nguyện để xin Thiên Chúa cho chúng ta thêm đức tin, để đời sống chúng ta tin tưởng vào Chúa, và tin vào Đấng Cứu Độ đã ban đến cho chúng ta Giáo Hội. Giáo Hội là một cái nôi để giúp chúng ta đến gần với Thiên Chúa mỗi ngày, chúng ta không bao giờ để cho điều này mất đi; dù như thế nào chúng ta hãy cầu nguyện để Thiên Chúa can thiệp và để tỉnh thức những vị linh mục đi sai và đã đến lúc họ phải mở mắt.

Kinh Kính Mừng thứ hai con cũng xin được lặp lại: Lạy Chúa, chúng con biết đức tin rất quan trọng, nhưng thật sự khi chúng con nghe hai chữ “đức tin” nhưng sống đức tin như thế nào, quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Đức tin không phải tự động để có thể nói hay theo cái nhìn bình thường của con người, mà phải xin ơn Chúa để nhận định ơn Đức Tin. Đức tin là chúng con lúc đầu cũng tin, cuối cùng cũng tin và sóng gió cũng tin. Vì chúng con tin Chúa là Đấng làm chủ và chúng con trông cậy nơi Chúa với tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống của chúng con, dù đôi mắt chúng con đang nhìn với những điều không thể chấp nhận được qua những người có chức vụ hay đời sống hiện tại của anh chị em chúng con.  

Quả thật, đi với Chúa có rất nhiều điều để nhìn, không phải theo cách nhìn của con người lý luận, lý lẽ và chống đối tất cả những gì vốn mà Chúa ban cho thêm. Nhưng quả thật với Đức Cậy thì chúng ta cho dù thấy điều gì đó chúng ta cũng hãy cậy trông vào Thiên Chúa, vì chúng ta tin Chúa, chúng ta tìm Chúa. Chúng ta xin được Chúa thứ tha, chúng ta muốn sám hối ăn năn và chúng ta phó thác; cuộc đời của chúng ta không làm gì được dù chúng ta chống đối cho nên hãy cậy trông vào Chúa cho đến giây phút cuối cùng để xin Chúa thương cho chúng ta vâng theo thánh ý của Ngài. Dù đang gian nan khổ ải xin cho chúng con tiếp tục vác và tin cậy vào Chúa để cuộc sống chúng con không bị chao đảo, đau khổ và vấp ngã.

Kinh Kính Mừng thứ ba con xin được kính dâng lên Thiên Chúa. Thứ nhất là chúng con xin tạ tội với Chúa, tất cả chúng con trên thế giới này không ai sống trọn vẹn Đức Mến cả. Chúa đã dạy cho chúng con đầu tiên là yêu mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình vậy. Chắc chắn sẽ có những người thật sự yêu mến Chúa, sau những ngày họ ăn năn sám hối họ yêu Chúa, cho nên có những vị thánh đang có mặt tại thiên đàng; nhưng chúng con còn những ngày lữ thứ trên trần gian thật sự không dễ chống chọi được và bước qua những thử thách đang gặp. Chúng con xin Chúa, chắc chắn Đức Ái chúng con đã phạm, chúng con chưa trưởng thành để hiểu về Đức Ái.

Vì chính những điểm đó mà con xin Chúa cho con được sống trong Đức Ái và anh chị em con, cùng hiệp nhất sống trong Đức Ái để chúng con giúp nhau, thương yêu nhau và tha thứ cho nhau, nhất là những điều mà chúng con luôn luôn không nhận nơi mình sự thiếu sót yếu đuối mà chúng con luôn che đậy. Đối với Thiên Chúa chúng con không che đậy được vì Chúa muốn chúng con phải sống hạ mình xuống và sống trở nên những con người thành thật. Dù đó là những điều rất khó nói nhưng chúng con phải trình bày với Chúa để Chúa chữa cho chúng con trong tâm can, trong tâm trí, với những điều vốn vấp phải mà cả cuộc đời không thể dễ bỏ được.

Bản ngã cá tánh không thể dễ bỏ nếu không có ơn Chúa, vì chỗ đó mà vô tình hay cố ý chúng con đã phạm đến Đức Ái. Ngày hôm nay xin Chúa ban cho chúng con sống để biết Đức Ái, và thật sự sống với Đức Ái giống như sự mời gọi mà Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng con trong tất cả các đức Đức Ái cao hơn hết; nếu mất Đức Ái thì đời sống thật vô nghĩa và còn rất nhiều thử thách, khi chúng con không sống với Đức Ái thì sẽ không thành công được. Giờ này chúng con chưa thật sự sống được Đức Ái Chúa ơi!

Xin Chúa cho chúng con được thêm ơn Chúa, và qua sự dạy dỗ của Mẹ, với sự nhắc nhở mỗi khi đọc Kinh Kính Mừng, bắt đầu từ những kinh nguyện đầu tiên của chuỗi hạt Mân Côi, để nhắc nhở những ngày giúp chúng con tập tành sống Đức Ái, sống với tình thương, sống với tình yêu, và sống với niềm tin, trông cậy với một đức tin trưởng thành mà Chúa ban, để anh chị em chúng con tiếp tục với một sứ vụ rất quan trọng, mà hôm nay suốt mười năm dài và bao nhiêu năm chúng con thật sự chưa trưởng thành. 

Ngày hôm nay có nhiều vấn đề mà chúng con phải liên lỉ cầu nguyện để xin Chúa giúp chúng con, qua sự thử thách này chúng con cần phải nắm lấy điều gì và điều gì phải cần làm. Xin giúp con có mắt cũng như không thấy, có tai cũng như không nghe, để không nghe những chuyện thị phi, không nghe tất cả những gì vốn trong đời sống có rất nhiều điều tiêu cực, và cũng để cho chúng con nhìn thấy những sự dối trá, gian dối của người đời và cũng để cho con giữ im lặng dù có những điều rất oan ức.

Điều này con làm chưa được thưa Chúa! Đây là điều thành thật con thưa với Chúa, anh chị em trong cuộc đời mình không thể nào không có những vấp ngã này. Xin anh chị em cùng với con trong giờ cầu nguyện này, đây là điều đặc biệt, và con xin với Đức Mẹ. Tất cả những gì không thể nhưng Đức Mẹ là gương sáng mà Đức Mẹ cầu bầu và Đức Mẹ quan tâm đến chúng ta sẽ trở thành những con người gương mẫu như Mẹ đã chọn lựa. Ngày hôm nay trên bước đường tập tành, xin Chúa tha thứ cho những quá khứ của chúng con và xin giúp cho chúng con được sống với Đức Mến mà chính Chúa để Mẹ dạy chúng con và sống với những lời mà chúng con thiết tha xin, và thiết tha muốn làm nhưng làm chưa được. Xin giúp chúng con sống trọn vẹn như Chúa chọn và mời gọi chúng con trở thành nhân chứng cho Ngài.  

Chúng con xin cảm ơn Mẹ, xin Mẹ giúp chúng con tiếp tục cầu nguyện, nhưng chúng con thật sự phải cố gắng hơn nữa. Xin Mẹ giúp chúng con khi chúng con nói một cách tiêu cực hay khi chúng con vô tình hay cố ý, thì xin Mẹ giúp chúng con, nhắc chúng con để chúng con biết rằng mỗi một lời nói phải đắn đo suy nghĩ, đừng để vấp Đức Bác ái; đó là điều Chúa đau lòng nhất với những môn đệ Chúa chọn. Tất cả những gì con và những anh chị em đặc biệt thay thế cho những anh chị em vắng mặt trong nhóm, họ cũng đang phục vụ theo cách làm việc mà Chúa đã chọn chính anh chị em con, và xin tất cả mỗi một vấn đề con xin cũng như anh chị em con đang xin để dâng lên Thiên Chúa toàn năng, Đấng mà chúng con thờ lạy, Đấng mà chúng con được đón nhận Lòng Thương Xót bao la vĩ đại của Ngài dành cho những tội nhân như chúng con biết nhận tội, biết nhìn những thiếu sót yếu đuối của chính mình mà khẩn nguyện cầu xin.  

Chúng con cũng xin cảm tạ ơn Chúa Giêsu vì Chúa đã yêu thương và nhẫn nại với chúng con quá nhiều. Lắm lúc chúng con thấy Chúa đang chìu chuộng chúng con hết mức nhưng trái tim của chúng con vẫn còn giới hạn với đời sống của con người trên trần thế, cho nên lắm lúc chúng con đã làm cho Chúa đau lòng. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, chúng con không thể quên được những gì chúng con biết và nhận tội với những gì chúng con thưa và trình bày không thể thiếu Chúa Thánh Thần. Vì tất cả những điều này từ nơi Ngài dạy chúng con một cách âm thầm, với sự nhạy bén để chúng con có thể nghe và hiểu. Chúng con xin Ngài thánh hoá biến đổi và giúp chúng con trong đời sống biết lắng nghe Chúa và thi hành những điều Chúa dạy và sống trong thánh ý của Chúa, là điều hạnh phúc nhất chúng con biết mà chúng con chưa làm được.

Giờ đây, chúng con xin cùng nhau hiệp nhất trong tâm tình tạ tội tri ân xin Chúa thương thánh hoá biến đổi với những lời cầu xin. Xin Chúa chấp nhận thánh hoá chúng con theo phương cách của Ngài để chúng con sống như thánh ý của Chúa muốn trong vai trò Chúa chọn. Chúng con tôn vinh Đức Chúa Cha, chúng con thờ lạy Đức Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ tôn vinh Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi một Chúa, một Chúa Ba Ngôi, ba vai trò mà loài người chúng con không thể thiếu sự tôn vinh, thờ lạy, kính tin mà chúng con cần thưa, cần dâng.  

Nếu tất cả mọi người chúng con ý thức đọc chuỗi kinh Mân Côi bằng những lời cầu nguyện vừa qua và bằng những lời suy niệm đầu tiên nhưng nói hết tất cả những gì với nhu cầu trong đời sống của con người, thay thế cho mọi tầng lớp, mọi vai trò, và mọi chức vụ ngày hôm nay. Nó không quá lâu cũng không quá dài nhưng trong tâm tình chung mà chúng ta cầu xin để cho thế giới quy hàng, quy phục Thiên Chúa Ba Ngôi; nguyện Danh Chúa mãi mãi muôn đời loài người được biết và được trở về với Thiên Chúa của tình yêu qua Ba Ngôi mà chúng ta kính dâng.

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.  

Lucia: Mầu Nhiệm thứ nhất con thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Đức Chúa Cha. Chúa biết thân phận tội lỗi của loài người chúng con không ai xứng cả và không ai đảm trách được, cho nên Chúa đã hy sinh chính Con Một của Ngài, vì yêu thương thế gian mà hy sinh chính Đức Giêsu để Ngài đến và chuộc tội cho chúng con, sống gương mẫu và mang một giáo lý mới cho thế giới trần gian. Nhưng giáo lý này là một giáo lý mà Ngài trả không ít với những vết thương và những sự đau khổ cực cùng ngay lúc đầu tiên của cuộc tử nạn trong vườn Giếtsimani, Ngài đã đổ mồ hôi máu vì nhân loại thờ ơ và hững hờ, và loài người đang sống trong sự xúc phạm; đó là thế giới hiện tại đang trả lời.

Tất cả những gì trên 2000 năm trước và 2000 năm sau đều được báo trước trong những giây phút mà Chúa Giêsu ở trong vườn Giếtsimani cầu nguyện. Ngài đã biết sự phản bội của loài người, những con người cứng đầu, ngoan cổ, cứng lòng; hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục không cảm nghiệm được mồ hôi máu đang nói gì với chúng ta. Mồ hôi máu đã đổ ra vì chúng ta, vì tội lỗi thấp hèn hàng ngày của chúng ta, xin hãy suy niệm những điều này mà bớt đi với đời sống của mình mỗi một ngày, để an ủi vết thương với mồ hôi máu mà Ngài đã chảy cho những người nhận biết và tin để sửa đổi đời sống, và xin được an ủi Chúa trong những giây phút mà chúng ta thấy rằng chúng ta, mỗi một tội nhân và tất cả, đều là những kẻ chưa hiểu, chưa biết về mồ hôi máu của Chúa đã đổ ra vì tội lỗi của chúng ta. Chúa mong muốn vì những điểm này mà chúng ta ăn năn đền tội để trở về với Thiên Chúa duy nhất yêu thương và cứu chúng ta trong những đoạn đường Thập Tự Giá mà chúng ta suy niệm qua Mầu Nhiệm Năm Sự Thương.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Lucia: Mầu Nhiệm thứ hai chúng con kính dâng lên Đức Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ chúng con. Chúa đã chịu những roi đòn, những vết đinh và sự nhục nhã và phỉ báng của lý hình; đó cũng là một trong tội của chúng con đã vi phạm suốt cả cuộc đời của mình, một cách gián tiếp và trực tiếp đã đánh đòn Chúa, đã sỉ nhục Chúa, đã từ chối Chúa và đã xúc phạm Chúa. Ngày hôm nay, khi chúng con suy niệm mầu nhiệm này, chúng con đã sai; loài người chúng con đáng tội phải chết, đáng phải chịu tử hình, đáng phải treo trên thập tự giá, chúng con thật sự chưa bao giờ nếm mùi này cả. Bởi vì Chúa đã quá yêu chúng con, không ai chịu nổi những roi đòn thấm thịt thấu da, không ai có thể chịu nổi sự nhẫn nhịn hy sinh để cứu chúng con như Đức Giêsu Kitô.

Có khi nào chúng con suy niệm một chút về Mầu Nhiệm Năm Sự Thương hay không? Chắc có; nhưng chúng con thật sự không hiểu sự thẳm sâu mà Chúa muốn chúng con hiểu bởi vì chính vì tội chúng con phải gánh tội lỗi của mình chứ không phải Chúa. Nhưng Ngài biết rằng mỗi một người chúng con trong thế giới này không ai có thể lãnh nhận nỗi. Vì tội của chúng con quá lớn đã xúc phạm một cách vô tình hay cố ý đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em của mình qua lời nói, hành động, cử chỉ, suy nghĩ, suy diễn. Đó cũng là những lúc chúng con đã đưa anh chị em chúng con trên những đoạn đường mà Chúa Giêsu đã chịu vì chính những điều đó, để hôm nay nhắc nhở chúng con sự giá trị quan trọng chính là Chúa đến để cứu tất cả tội lỗi của chúng ta; trong đó dù là tội nhẹ hay tội nặng nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng những điều chúng ta đáng phải chịu mà Chúa phải chịu thay, để rồi chúng ta suy nghĩ lời nói, việc làm, hành động nó ảnh hưởng, và làm cho chúng ta có một bài học nhớ đời?

Xin Chúa giúp chúng con bắt đầu từ bây giờ xin được suy niệm những sự đau khổ của Chúa mà xin Chúa thánh hoá chúng con, để mỗi một việc thay vì chúng con nói tiêu cực thì chúng con nói một cách lạc quan, chúng con nói về Chúa; vì Chúa đã thương yêu và chịu cho chúng con rồi, thì chúng con chỉ còn phần còn lại. Đó là hãy giúp cho nhau, nâng đỡ nhau, sửa sai cho nhau và có những ý tốt đối với nhau, để chúng con xin được an ủi Chúa. An ủi Chúa không phải chúng con đến với Chúa, mà Chúa không trả lời hay Chúa có trả lời chúng con cũng không có nghe nhưng an ủi nhau bằng việc chúng con an ủi cho nhau, đang giúp cho nhau và đang thành tâm thành thật, chịu khó bằng lòng những sự thiệt thòi của chính mình, chịu khó bằng lòng với những sự vu oan vu khống của người khác, chịu thiệt thòi với những người anh chị em của chính mình. Họ chưa thật sự chính thức cùng mình để tiến bước trên những con đường mà Chúa rõ. Và chúng con cũng hạ mình và biết rằng lời nói mang lại lợi ích hay lời nói mang lại sự thất thoát và cuối cùng chúng con mất nhau.

Xin cho chúng con suy niệm những điểm này, bởi vì khi xảy ra những câu chuyện thì chúng con mới thấy sự giá trị nghiêm trọng khủng khiếp. Xin Chúa giúp chúng con mọi mặt trong sự chịu khó bằng lòng với những ngược ý nhưng chúng con cho họ thời gian với sự quảng đại để cầu nguyện cho họ, vì không có gì mà Chúa không làm. Hãy nhìn vào sự đau đớn qua những roi đòn mà Chúa chịu và những sự nhục nhã Chúa chịu. Hôm nay chúng ta cố gắng đi qua những sự suy niệm này để thấy rằng Chúa đã làm tất cả thì xin cho chúng ta đóng góp một chút nào đó để xin Chúa tha tội cho chúng ta, tha tội cho anh chị em của mình và tha tội cho mình hiện tại và mỗi ngày với sự yếu đuối.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Lucia: Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con bộ óc và sự quyết định của lý trí, Chúa ban cho chúng con thật là tuyệt vời với thân phận của con người. Thân phận con người của chúng con không phải chỉ có thân xác không đâu mà chúng con có một tâm linh rất là rõ ràng, có lý trí, có sự phán đoán, có sự nhận thức và còn hoạt động bằng bộ não, bằng trí tuệ, bằng con tim, bằng những phát ngôn từ nơi môi miệng, lắng nghe và còn rất nhiều điều tuyệt vời không ai diễn tả được.

Nhưng chính những điểm ưu ái này mà loài người của chúng con không nhận ra; chúng con không dùng bộ óc để hiểu về Mầu Nhiệm của Thiên Chúa, để hiểu về tình thương xót của Thiên Chúa, để hiểu về công cuộc cứu độ của Thiên Chúa, mà chúng con quá nhiều điều ở trong đời sống. Đời sống chúng con quá thấp hèn, tội lỗi đã xâm nhập ngay từ lúc đầu tiên vì tội bất tuân, từ sự bất tuân đó đi đến vấn đề không vâng lời. Những việc nhỏ hay lớn tự quyết định theo cách nhìn thiển cận, lúc vui hay lúc buồn, cho nên chúng con đã phạm tội trong tư tưởng rồi đi đến hành động, đi đến việc làm và đi đến tất cả những suy nghĩ, suy diễn.

Chúng con không giết chết anh em chị em mình bằng vũ khí hay bằng những điều đối chất bề ngoài, chúng con đã giết chết anh chị em mình bằng lời nói, chúng con giết chết bằng những tư tưởng tiêu cực. Chúng con giết chết và chúng con dùng những lời lẽ đó để chà đạp danh dự của người khác, và chúng con đã dùng chính lời nói xấu mà chúng con không hề biết lời nói đó mang lại giá trị là sự vu khống vu oan cho người ta. Đây là một điểm rất hiểm nghèo và kinh hoàng với bộ não của con người, nếu không đúng với tư tưởng và hành động qua giáo lý mà Chúa chịu đựng với mão gai.

Tại sao Chúa Giêsu phải chịu; vì có nhiều điều, mão gai đó nói lên điều gì? Nói lên tất cả những tư tưởng xấu xa của loài người nhân loại của chúng ta, nói lên những điều tiêu cực mà chúng ta luôn vấp phải và mất sự công bằng, mất niềm tin, không sống trong niềm cậy trông và còn rất nhiều tội ác ở trong tư tưởng, hành động và việc làm. Chúa Giêsu phải chịu đội mão gai đâm thủng bộ não của chính mình, đâm thủng cái đầu, đâm thủng tất cả như nhắc nhở chính tư tưởng, hành động chúng ta là điều quan trọng nhất mới đi đến hành động và việc làm, cho nên Chúa phải chịu lặng thinh vì những lời sỉ nhục của lý hình, vì những lời vu khống của những người đã từng chữa lành cho họ, nhưng rồi chỉ có một ngày và ngày sau họ lại trở thành những con người đứng lên: “Phải đóng đinh nó!”

Những Kinh sư Biệt phái, là những người học biết về luật của Chúa, biết về Thiên Chúa, biết về tất cả những điều tốt đẹp nhất, mà vì ghen tương ganh ghét, vì những suy nghĩ ấu trĩ sai lầm cuối cùng đã đóng đinh người vô tội. Cho nên, mão gai không phải chỉ một cách đơn thuần như chúng ta chỉ suy nghĩ và nhìn theo thói quen. Chúng ta biết qua mão gai đó Chúa đang nói gì với từng mỗi một cá nhân chúng ta, Chúa đang nói gì với mỗi một tội nhân như chúng ta, để nhờ cái mão gai đó đâm thủng vào đầu óc của chúng ta để chúng ta suy niệm một chút, và chúng ta trưởng thành một chút để chúng ta bớt tội, tránh tội, để chúng ta rời xa tội với quyết định qua lý trí của chúng ta.

Đây là điều Chúa Giêsu chịu nhục nhã để chúng ta có một cái uy tín là con của Chúa, để chúng ta có một đời sống mới khi tư tưởng chúng ta được đổi mới, và sống trong sự vâng phục, lắng nghe và sống trong sự tốt đẹp nhất với giáo lý mà Chúa Giêsu phải chịu đựng mão gai đó để cho chúng ta có một tư tưởng mới, một tinh thần mới, một tâm hồn mới, một trái tim mới, một hành động mới, một suy nghĩ mới. Đây là điều quan trọng mà chúng ta mấy ai suy niệm; khi chúng ta đọc kinh chúng ta cứ theo thói quen năm này qua tháng khác, miệng thì đọc nhưng lòng của chúng ta thì quá khắt khe. Chúng ta là những người loan truyền lời Chúa nhưng chúng ta lại đối xử với anh chị em chúng ta một cách tàn tệ. Chúng ta luôn luôn nài xin Chúa thay đổi con nhưng đời sống chúng ta thật không thay đổi khi chúng ta không vừa ý.

Đây là những điểm kinh hoàng mà tất cả chúng ta đều vấp phải, nếu chúng ta thật sự không lưu tâm đến điều này thì dù cả cuộc đời chúng ta đọc kinh, cả cuộc đời chúng ta theo Chúa nhưng không hiểu được ý gì mà Chúa muốn chúng ta cần phải hiểu; chỉ cần hiểu một chút thì chúng ta sẽ giải gỡ như một bài toán mà chúng ta có đáp số. Nếu chúng ta thiếu cầu nguyện và suy niệm điều này thì chúng ta cứ mãi vấp ngã, bởi vì khi chúng ta nói chúng ta không để ý, khi trái tim chúng ta không để ý khi Chúa chọn chúng ta và chúng ta không để ý đến luật và giáo lý của Chúa.

Xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin Chúa tha thứ qua giây phút suy niệm này. Rồi đây không phải chính chúng con mà sẽ là những người hiểu được khi họ lần hạt Năm Sự Thương, họ sẽ đi vào điều gì mà Chúa muốn nói với họ như đang nói với chúng con hôm nay. Chúa Thánh Thần muốn chúng con biết điều này, để chúng con bắt đầu mỗi ngày phải tự xét mình – tư tưởng lẫn hành động – để chúng con không gián tiếp trực tiếp sỉ nhục Chúa, làm cho Chúa đau khổ trên 2000 năm trước và hành động vô tri của chúng con cũng đang sỉ nhục Chúa trong thời đại hiện tại.

Xin Chúa thương cho chúng con nhận biết được điều này để chúng con sống một đời sống như Chúa mời gọi. Chúa chịu đội mão gai vì chúng con để chúng con có một tinh thần mới, có một tư tưởng mới và để đừng đi trên bước đường như những người sai lầm năm xưa đã sỉ nhục Chúa, đã giết Chúa, đã hô hào và đóng đinh một kẻ vô tội. Ngày hôm nay xin Chúa giúp chúng con qua cách suy niệm này để chúng con sống thật và sửa đổi để chúng con ý thức được và xứng đáng là môn đệ của chính Ngài.  

Thứ bốn thì ngắm: Chúa Giêsu vác thánh giá. Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Lucia: Lạy Chúa, Chúa là Vua, Chúa đến với chúng con chỉ cần phán một lời thôi thì tất cả mọi sự sẽ trở nên những gì như Chúa muốn, nhưng tại sao Chúa phải vác thập giá cho con, cho đời và cho anh chị em con đang có mặt hôm nay và cho cả thế giới? Bởi vì có lý do; thân phận của chúng con là những kẻ tội lỗi, nếu không hiểu được tội lỗi là thập giá, mà nếu chúng con không chinh phục để hiểu được tội lỗi qua thập giá nặng nề, đau khổ, lê thê mà Chúa đã vác cho con, cho đời và cho tất cả tội nhân trong trần thế, thì làm sao chúng con có thể thấu hiểu được tội nó liên quan đến một vấn đề khủng khiếp như thế nào.  

Tội sẽ đưa chúng con vào cái chết; tội sẽ làm cho chúng con hoàn toàn không nhìn thấy Chúa; và tội sẽ làm cho chúng con như có một bức màn đen tối trong tâm tư của con người; tội sẽ dẫn đến tội ác, từ tội cho đến ác. Ác là ác quỷ, những gì từ ác quỷ thì làm sao có thể có gì tốt đẹp nhất? Vì những điều họ muốn chúng con phải chết nhưng Chúa lại đến để đỡ cây thập giá nặng nề lê thê kia là chính mỗi tội nhân như chúng con. Chúa vác để đưa chúng con lên đỉnh đồi Canvê. Đồi Canvê đó sẽ nâng chúng con lên và nơi đó sẽ là một khế ước mà Chúa đã thật sự ký cho thế giới trần gian, rằng Chúa hy sinh chính mình của Ngài, hy sinh chính mạng sống của Ngài, hy sinh một đời là Thiên Chúa nhưng cuối cùng sống trong thân phận mà Ngài muốn hạ mình như một con người để thay tội cho chúng ta, để gần gũi chúng ta và để có những cảm giác mà chúng ta khi có tội chúng ta như thế nào, chính vì tội mà Chúa phải chịu tất cả những cực cùng đau khổ.

Chúng ta đã thấy 14 Chặng Đàng Thánh Giá chưa nói gì đủ về cái đau của Đức Giêsu; sự đau đớn cực cùng bề ngoài chúng ta thấy cũng không chịu nổi, nhưng đau đớn nhất là Trái Tim của Ngài đã rĩ máu trên 2000 năm. Tất cả những gì Ngài đã làm nhưng thế giới hôm nay trả lời với Ngài ra sao, 30% chưa đủ tin; đây là một điều chúng ta không phải dám nói là xúc phạm mà là một sự thất bại. Chúa đang đau lòng, bởi vì những gì Chúa cho đi là tất cả, Chúa cho đi tình yêu của Ngài, cho đi mạng sống của Ngài, cho đi một con tim rĩ máu, cho đi những vết thương bầm dập, và cho đi tất cả những gì Ngài có trong thân thể của một vị Vua đáng kính, đáng thờ mà chúng ta phải kính sợ và khiếp sợ khi Ngài ra oai.

Nhưng chúng ta lại không hiểu rằng một Thiên Chúa hạ mình và khiêm nhường để đi cùng con người, chết thay cho con người và cho con người tất cả, để nói lên tình yêu. Chính Ngài là tác giả của tình yêu, nói lên một vị Vua cai trị bằng tình yêu, để nhắc nhở con người bằng chính tình yêu, bằng sự nhẫn nại, bằng sự hy sinh. Tất cả sự dạy dỗ trong sự bình thường tầm thường đi đến những sự phi thường lạ thường nhưng hôm nay con người vẫn chưa mở mắt, chúng ta vẫn là những ngày chưa thấu hiểu cho nên chúng ta vẫn còn vấp phải và còn đang phạm tội và còn coi thường thập tự giá mà Chúa đã vác cho chúng ta.

Ngày hôm nay câu trả lời với những sự ngoan cố cứng lỳ chai đá, với sự ích kỷ của bản ngã cá tánh của từng cá nhân để chúng ta thấy chúng ta đang thất bại, chúng ta đã thất bại và thất bại hoàn toàn; một Thiên Chúa cứu sống mà ngày hôm nay chúng ta chỉ tin 30%, còn 70% kia thì không tin. Hèn chi thần dữ nó đã tạm chiến thắng trong thời nay; đó là điều trả lời cho nhân loại với sự ngu xuẩn, ngu dại, khờ dại của toàn thể nhân loại. Ngày hôm nay cũng chưa tránh tội, bớt tội, còn ngông ngang, tự đại tự cao, còn cho mình là người hiểu biết, còn cho mình là kiến thức, và cuối cùng kiến thức sẽ dẫn chúng ta đi vào sự chết với sự ngoan cố cứng lỳ chai đá đó. Chúng ta xưng mình là những người làm việc cho Chúa và yêu Chúa nhưng chúng ta lại đấu tố anh em của mình, chúng ta giết chết anh em chị em của mình bằng lời nói của chúng ta.

Chúng ta thấy rằng thập giá kia Chúa vác gồm tất cả. Chúa vác đi phần nặng nề đau khổ nhất để chúng ta chỉ vác phần nhẹ, mà chúng ta đang từ chối và chúng ta đang lê thê với thập giá, cũng chẳng đổi gì được cả nếu chúng ta suy niệm Chúa đã vác chúng ta trên 2000 năm xưa và hơn 2000 năm sau Chúa vẫn vác chúng ta hằng ngày trong cuộc sống. Xin hãy dừng lại một chút, một chút để suy niệm, xin hãy dừng lại một chút với cuộc sống bên trong vốn có mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta qua cái bộ não trong sáng mà Chúa đã chịu đội mão gai cho chúng ta được suy nghĩ.

Chúng ta suy nghĩ một chút để chúng ta dừng lại; những ngày đau khổ lầm than mà chúng ta lăn lộn giữa cuộc sống vì điều gì? Vì tiền, vì tình, vì chức vụ, hay vì lòng ích kỷ và cuối cùng nhân loại đang gánh lấy một cơn dịch bịnh khủng khiếp không trừ một ai. Chỉ trừ những con người tin vào Chúa, chỉ trừ những con người tín thác vào Chúa, chỉ trừ những con người cậy trông vào Chúa và chỉ trừ những con người mà họ hoàn toàn sống để được trở về với Chúa, thì chúng ta mới bình an được, mới lắng động tâm hồn được và mới chấp nhận được cảnh sống hiện tại trong sự sai trái thác loạn của ngày hôm nay chung trong thế giới và riêng cho từng mỗi một gia đình, tập thể và ngay cả cá nhân.

Xin cho chúng ta vác thập giá nhưng trong sự suy niệm để chúng ta thấy rằng Chúa đã lặng thinh, yên lặng chấp nhận cái chết để cứu chúng ta thì chúng ta cũng phải lặng thinh yên lặng để chúng ta cầu nguyện cho đời sống hiện tại ngày hôm nay. Anh chị em đang đấu tố lẫn nhau, chúng ta đang đóng đinh nhau qua thập giá, chúng ta đã gián tiếp trực tiếp tiếp tục đóng đinh anh chị em mình chính là đóng đinh Chúa, chúng ta nghi ngờ Chúa, chúng ta đang đoán xét Chúa qua anh chị em mình, chúng ta không vừa ý mà chúng ta không đối diện, chúng ta không bao giờ nghĩ điều tốt cho anh chị em cả mà luôn luôn đoán xét nghi ngờ trong sự tiêu cực.  

Đối với thế giới nếu xúc phạm đến chúng ta thì chúng ta sẽ làm như thế nào nếu không có lời của Chúa, không có gương mẫu Chúa chịu vác thập giá cho chúng ta, không có gương mẫu Chúa chết cho nhân loại thì làm sao con người có để nhìn được sự thiện, sự hy sinh, sự chấp nhận bằng lòng, sự tha thứ và sự quảng đại? Tất cả Chúa đều làm cho chúng ta hết, chỉ cần rằng chúng ta suy niệm một chút để bớt đi cái lòng với mình và với Chúa; từ đó chúng ta sẽ có những điều để chúng ta xuất phát và sống bằng con tim như Chúa mời gọi đối với anh chị em.

Ngày hôm nay, lạy Chúa, có những câu chuyện xảy ra rồi chúng con mới thấy chúng con thật còn tiêu cực lắm, chúng con chưa làm gì cả, chúng con không có gì xứng đáng cả Chúa ơi! Xin cho chúng con dừng lại để chúng con suy niệm một chút. Xin cho chúng con yêu Chúa và hiểu được lời Chúa, dù ít hay nhiều, để chúng con bắt đầu sống một cuộc sống thực hành bằng con tim, bằng lòng chân thật, và với thực tế trong sự ngu dốt mà chúng con chấp nhận với sự khiêm nhường nhỏ bé để được nghe Chúa dạy. Đừng để chúng ta cho mình là người hiểu biết, và từ sự hiểu biết đó nó trở thành mối họa cho chúng ta và mối họa cho người khác vì chúng ta đã gắn liền với sự kiêu ngạo, chúng ta gắn liền với sự bất tuân và không vâng lời cho nên có những sự đáng tiếc trong đời chúng ta cần phải học hỏi; đừng trách ai, hãy trách chính mình trước để cuộc sống của chúng ta trở nên phục thiện như Chúa mong mỏi mỗi một người chúng ta.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

Lucia: Lạy Chúa Giêsu, Mầu Nhiệm thứ năm chúng con cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Năm Dấu Thánh Chúa, nói lên tâm tư sâu thẳm qua cuộc tử nạn được kết thúc qua cái chết của Ngài. Hôm nay con người còn nhớ gì khi Chúa đã làm và thiết lập để chúng con có căn bản trong thiêng liêng, và là sự thật trong đức tin để truyền đạt lại qua bao thế hệ.

Lạy Chúa Giêsu Năm Dấu Thánh, ngày hôm nay chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất để suy niệm Năm Dấu Thánh và cũng là Mầu Nhiệm thứ năm của Năm Sự Thương. Nó đều gắn liền một chương trình mà Thiên Chúa đã dành một cách đặc biệt từ muôn thuở và ai là người đã dạy cho chúng con suy niệm và hiểu được 14 Chặng Đàng Thánh Giá đầu tiên, những gì mà ngày hôm nay Giáo Hội đã dành một cách đặc biệt trong đời sống của người Kitô hữu luôn được nhắc nhở đi Chặng Đàng Thánh Giá để kính nhớ. Nhưng 14 Chặng Đàng Thánh Giá không đủ để nói lên tâm tình mà Thiên Chúa đã dành cho con người với sự đáp lại, mà là 144 Chặng Đàng Thánh Giá mà Đức Mẹ bằng những giòng nước mắt để lưu lại cho nhân loại được biết về công cuộc lớn lao của Con Mẹ, và là Đấng Cứu Độ của thế giới trần gian, và cũng là một Đấng Cứu Chúa của toàn thể nhân loại và cuối cùng của lịch sử.

Mẹ muốn dạy và đưa chúng ta vào Năm Dấu Thánh của Thiên Chúa để chúng ta biết quỳ, phủ phục và đầu phục, với tâm tình và với thân phận của một con người, để chúng ta thưa, xin tạ tội và sám hối ăn năn. Bởi vì Chúa đã hoàn tất một chương trình vĩ đại, là một Đấng Thiên Chúa vô tội, khi con người biết được thì đã quá muộn màng. Ngài đã gánh vác toàn bộ những sự sỉ nhục với tội mà con người chúng ta gây nên, trực tiếp làm cho Ngài; đây là những điều chúng ta đáng phải hối lỗi, đáng mắc cở và xấu hổ vì chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa là Đấng Cứu Chúa của chúng ta; nhưng Ngài là một Đấng gương mẫu, thực hành với tình thương cho nên chúng ta thấy được rằng Chúa không một lời quở mắng trách phạt.

Chúa đầy uy quyền, Chúa có quyền phạt và cho, Ngài không nói gì đến những lúc chúng ta xúc phạm qua 14 Chặng Đàng Thánh Giá trong sự giới hạn khi chúng ta suy niệm. Chúng ta thấy cả Mẹ và Chúa là những đấng bậc không nói đến tội của chúng ta, mà chỉ nhắc nhở công cuộc đã kết thúc và các con hãy trở về cùng Chúa. Ai có thể yêu thương chúng ta và ai có thể có một tấm lòng nhân từ yêu thương như Thiên Chúa, và ai có thể thấu hiểu như một người Mẹ hiền lành, trọn cuộc đời thi hành tình yêu để giúp chúng ta trở về với Thiên Chúa?

Chúng ta thấy hai điểm này nó khác biệt với những cách thức của thế giới trần gian, khoe khoang với tất cả những điều cần nói, nhưng chúng ta có khi nào hiểu được những điều Chúa đau khổ, Chúa chờ đợi và Chúa khao khát điều gì, và Chúa muốn điều gì nơi loài người chúng ta? Chúa đã chịu đau khổ cực cùng vì chúng ta rồi; thập giá kia đã vươn cao. Ngài thật sự đã chết, đồi Canvê đó vẫn còn là dấu chỉ của tình yêu, là sự sống, là niềm hy vọng, là Đấng Cứu Độ của toàn thể nhân loại, là một lịch sử không tàn phai qua bao thế hệ, và cũng là một lịch sử mà con người không ai dám từ chối những điểm này.

Sự thiêng liêng thánh thiêng với niềm tin qua bao thế hệ và đã trở thành một Giáo Hội được thành lập. Chúng ta có Giáo Hội bằng lời của chính Thiên Chúa qua những nghi thức trọng đại, đó là Thánh Lễ Misa liên quan đến Đức Giêsu Kitô thiết lập Thánh Thể ngay từ lúc đầu tiên trong lịch sử qua các tông đồ. Các tông đồ là những người đầu tiên thiết lập Giáo Hội và bên trong với những chiều sâu của trái tim, với những điều thánh thiêng cần biết liên quan đến Năm Dấu Thánh nhờ chính Đức Mẹ của chúng ta; hôm nay chúng ta hãy mạnh dạn để suy niệm và thực hành đi sâu vào những điều đó chân thành chân thật thực hành với thân phận tội lỗi và phủ phục trước Thiên Chúa toàn năng.

Khốn cho những kẻ nhìn nhưng không hiểu, những kẻ biết nhưng không đào sâu, và còn những kẻ cho mình là thấu hiểu; nhưng điều gì Chúa muốn chúng ta và điều gì Mẹ mong mỏi để chúng ta qua những kiếp hoạn nạn, qua những ngày biến cố, qua những ngày dịch bịnh mà hôm nay chúng ta đang vấp phải, để chúng ta dựa vào những điều của Thiên Chúa mà chúng ta có bằng chứng trong thiêng liêng, bằng một niềm tin và cậy trông để chúng ta chống chọi với nó; bởi vì đấu trí trong thiêng liêng mới có thể thắng được cuộc chiến của ngày nay.  

Chúng ta có gì để đối chọi với vũ khí, và chúng ta có gì để đối chọi với quyền chức của họ ngày hôm nay? Chúng ta có gì? Dù là sự thật cũng bị dẹp bỏ đi, nhưng lòng tin sẽ không bao giờ mất bởi vì chúng ta hiên ngang dù đứng giữa chiến trường. Như Chúa đã chọn đứng giữa muôn người trong sự cô độc, chỉ có một mình Mẹ của Ngài, nhưng Ngài vẫn tiếp tục trọn vẹn với nhiệm vụ của Đức Chúa Cha trao cho và cuối cùng Ngài đã chiến thắng, Ngài đã chiến thắng phục sinh vinh quang mang sự sống cho nhân loại, cho nên chính thập giá mà đời sống chúng ta cần phải có.

Chúng ta hiểu thập giá, chúng ta suy niệm thập giá Chúa muốn nói gì với chúng ta; Chúa đang dạy gì cho chúng ta và câu chuyện đó đang dạy gì cho chúng ta? Câu chuyện đó xảy ra để chúng ta suy niệm không phải cho cá nhân đó mà cho từng người một trong đời sống của con người khi chúng ta thấy thập giá, vác thập giá và chúng ta nhìn thấy được thập giá mà Chúa đang giao đến cho chúng ta và anh chị em chúng ta và điều gì chung cho một nhóm mà chúng ta đang gặp. Đây là điều đọc rất nhiều nhưng không suy niệm bao nhiêu, chúng ta đã từng nghe nhưng không thấu hiểu vì lựa chọn con đường của thực tế với tài năng, với những sự hiểu biết giới hạn của con người mà đòi đứng trước những việc của Thiên Chúa dạy.

Đây là điều sai lầm rất lớn cho những kẻ kiêu căng dựa vào thực tế theo lý luận của con người, mà không thấy những việc của Thiên Chúa làm, chúng ta thật sự đã mất mát và lỗ lã trong đời sống của đức tin. Vì chính những điểm này, huống chi những đất nước tội nghiệp kia, những kẻ lãnh đạo vô thần kia cuối cùng nó đã có những cái bản án mà ngày hôm nay chúng ta thấy. Bản án đó chưa chấm dứt đâu, bởi vì đã quá nhiều dùng chính quyền lực của mình để ngăn chặn đời sống đức tin của người khác, giết hại những người công chính, giết hại những người của Thiên Chúa.

Thiên Chúa của chúng ta Ngài đi vào đoạn đường thập tự giá, Ngài đã chiến thắng sự chết, chính những điều chúng ta chán chường và coi thường cuối cùng chúng ta thấy người của Chúa là ai, điều gì mà Chúa bênh vực, điều gì thuộc về Thiên Chúa và điều gì chiến thắng. Không phải chiến thắng bằng vũ khí đâu thưa anh chị em, mà chiến thắng bằng thập tự giá; vì Chúa dùng thập tự giá để chiến thắng, những môn đệ theo Ngài cũng phải dùng thập tự giá đến chiến thắng, và trên con đường đi vào thập tự giá chúng ta phải chắc chắn hiểu ý nghĩa như thế nào là thập tự giá mà Chúa đã chiến thắng.

Chúng ta phải chiến thắng như Ngài đã chiến thắng chứ không phải chúng ta chiến thắng theo cách tiểu nhân, chúng ta không phải chiến thắng bằng lời hay ý đẹp, chúng ta không phải chiến thắng bằng tư cách bề ngoài giàu hơn người khác, đoán xét hay hiểu biết hơn người khác, mà chúng ta chiến thắng bằng thập tự giá, bằng sự chịu đựng, chấp nhận đau khổ, chịu đựng tất cả những oan ức. Chúa Giêsu đã chịu tất cả những oan ức thì con người theo Ngài ngày hôm nay làm sao không thể có những điều đó? Nhưng Thiên Chúa có cách, vì Chúa Giêsu chịu đựng để dạy cho chúng ta, Chúa Thánh Thần là Đấng công bằng bênh vực cho chúng ta và chúng ta có tình thương qua Lòng Thương Xót, để giúp chúng ta mạnh dạn trong đường lối của chính Ngài.

Chúng ta có Thiên Chúa của chúng ta, chúng ta không thể từ chối Lòng Thương Xót bao la đã cho chúng ta sự hiểu biết và nhận thức được như ngày hôm nay, chính là Chúa Cha ban cho. Chúng ta phải tin vào Chúa Giêsu, Ngài đang dạy chúng ta một giáo lý mới: công chính, công bằng, yêu thương và đời sống tha thứ và quảng đại. Chúa Giêsu đã làm điều đó để nhắc nhở cho mọi tầng lớp, mọi vai trò. Nhưng Chúa Thánh Thần rất công bằng, công lý, lẽ phải và sự thật; Ngài có chương trình của Ngài, Ngài dạy chúng ta theo phương cách của Ngài. Những ai lắng nghe sức mạnh của Ngài sẽ giúp chúng ta hiểu và tin, còn nếu chúng ta không đi trong đường lối của Chúa chúng ta sẽ gặp nạn, chúng ta sẽ gặp tất cả những sự bất trắc với những gì đi ngược lại với Thiên Chúa, vì đó là sự thật.

Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan và Ngài là Đấng thượng trí đã dành cho con người. Một mặt Ngài dành cho chúng ta một mức độ để cảm nhận, bởi vì đó là sự thuyết phục qua Thánh Thể của Ngài; Ngài ở lại với chúng ta qua một tấm bánh rất mỏng manh nhưng rất ngọt ngào và dịu dàng để chúng ta được nghĩ ngơi qua sự hiện diện mà Chúa dành cho chúng ta với trái tim của Ngài, với tình yêu của Ngài, trở thành lương thực nuôi linh hồn để chúng ta được sát nhập vào một Đấng yêu thương và thuợng trí dành cho chúng ta điều đó.

Cho nên làm sao chúng ta dám thấy Chúa, chúng ta là những kẻ tội lỗi làm sao có thể? Nhưng Chúa muốn hạ mình để ở cùng chúng ta, vì Chúa hiểu chúng ta yếu đuối lắm, Chúa nâng đỡ chúng ta và Chúa dạy chúng ta biết sự phong phú của ơn Chúa ban. Và cuối cùng chúng ta biết đoạn đường thập tự giá, chắc chắn rằng Chúa đã để lại cho chúng ta có một khế ước, vì Năm Dấu Thánh đổi lại cho chúng ta ơn tha thứ với dấu ấn, dấu ấn đó là dấu ấn của tình yêu, dấu ấn của Lòng Thương Xót, dấu ấn với sự tha thứ, dấu ấn của một Đấng quyền năng có quyền tha tội, dấu ấn của sự trông đợi và nhẫn nại cho đến thế kỷ này.

Năm Dấu Thánh thật là phong phú trong đời sống của người Kitô hữu, và Năm Dấu Thánh cũng là khế ước không ai có thể lay chuyển. Dù có biết bao nhiêu điều trong thế giới này, đạo này, đạo khác, đạo kia, tất cả chia năm sẽ bảy nhưng không ai từ chối Đức Giêsu Kitô đã đến với thế gian, Ngài đã chọn thập tự giá, chết cho nhân loại, và Ngài vẫn còn tiếp tục trong thiêng liêng thánh thiêng qua Thánh lễ Misa mỗi ngày. Thật sự, chúng ta không cần phải nói nhiều, chúng ta không cần phải biết rõ; hãy xác tín rằng hiện thực Chúa đang còn, đôi mắt Chúa đang nhìn thấy chúng ta, đôi mắt Chúa đang khao khát trông đợi chúng ta, và đôi mắt của Chúa mong muốn chúng ta đến gần với Ngài để kính múc những ơn thánh mà Ngài dành cho chúng ta, để chúng ta đối diện với thời đại cuối cùng.  

Vì tình thương mà Ngài không muốn bỏ dỡ một công cuộc mà Ngài đổi bằng giá Máu cho chúng ta; Ngài không muốn bất cứ một linh hồn nào mất đi cho nên Ngài muốn Mẹ của Ngài ở lại với chúng ta. Mẹ của Ngài thay thế chúng ta để phụng sự Ngài, Mẹ của Ngài dạy chúng ta những điều đích thực cần thiết nhất và Mẹ của Ngài muốn chúng ta hiểu rõ cái chìa khóa cuối cùng để chúng ta về với Thiên Chúa; Mẹ của Ngài dạy chúng ta không quá khó và cũng không quá dễ, chúng ta cần phải nâng tâm hồn, lý trí và cả thân xác của chúng ta, kết hợp để tuyên xưng Thiên Chúa đầu tiên và từ đó chúng ta thấy được sự khiêm nhường, sự phạt tạ, và từ đó chúng ta sám hối ăn năn qua sự chỉ dạy của Chúa Thánh Thần.  

Quả thật là một điều kỳ diệu tuyệt vời mà chúng ta không làm, chúng ta không làm thì làm sao có cảm giác, chúng ta không tin thì làm sao chúng ta hiểu được những việc của Thiên Chúa làm, những việc của Thiên Chúa cho? Tài giỏi nào mà thế giới con người ai hiểu biết được điều này? Tài giỏi nào có thể thấu hiểu thâm thuý và đi sâu vào sự suy niệm, chỉ có Đức Mẹ duy nhất mà thôi! Cho nên, đây là những điểm mà chúng ta phải ôm chặt lấy món quà mà Đức Mẹ ban tặng cho chúng ta suốt mười năm nay; đừng rời xa nó, để giúp chúng ta hàng ngày chỉnh đốn lại chính mình, tư tưởng, hành động, việc làm và trưởng thành với một tình yêu mà Thiên Chúa đã chết cho chúng ta được sống.

Đó là điều mà chúng ta phải tranh thủ cho linh hồn của chúng ta, để chúng ta được biết điều gì được ban, được cho và được chọn lựa để trở thành những người tiên phong nhân chứng cho đoạn cuối của lịch sử, chúng ta không thể thiếu trách nhiệm với điều này, cho nên chúng ta phải biết cố gắng. Chúng ta thấy rằng Chúa đã chịu đóng đinh và Chúa cũng mong muốn chúng ta hãy chấp nhận trên con đường với những người đóng đinh chúng ta, nhưng chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho họ. Chúng ta biết điều gì xảy ra mà chúng ta cố gắng để tránh bớt, tòng phạm hay thủ phạm, gián tiếp hay trực tiếp, chúng ta phải kiểm điểm tất cả hàng ngày để xứng đáng khi chúng ta quỳ trước Thiên Chúa với Sáu Lạy mà chúng ta dâng.

Chúa không chọn chúng ta là những người công chính, là những người đạo đức đâu, mà Chúa muốn chúng ta phải hiểu rằng đời sống con người phải chân thật nhận mình là tội lỗi, để nhờ ơn Chúa thứ tha, được gội rửa để tập tành và trở thành một người như Mẹ đã muốn chúng ta thực hành điều này; cả thế giới cũng phải cần thực hành điều này, bất kể họ là ai, chức vụ nào, dù rằng những ngày trong quá khứ có và còn nhưng Thiên Chúa của chúng ta luôn phong phú và dạy chúng ta. Nhất là Mẹ dạy chúng ta cấp bách trong một thời điểm cuối mà chúng ta làm để thay thế cho đồng loại, với tiếng nói vọng vang từ trái đất này, với những lời khao khát cầu xin, mà Đức Mẹ là người dạy chúng ta, là một tác giả dạy chúng ta phương cách cầu nguyện, phương cách suy niệm, phương cách thực hành, phương cách tôn kính và quyết tâm để làm chứng cho sự thật.

Ngày hôm nay không tự động chúng ta có thể làm, cũng đừng suy xét và đừng dựa vào chức vụ khi chính chúng ta cũng không hiểu điều gì và chúng ta không rõ điều này thì đừng tuyên bố sai và đừng với cái nhìn theo thói quen mà cuối cùng chúng ta cũng cần học. Vì những gì của Thiên Chúa thì tuyệt vời mà con người phải cần biết, để chúng ta trở về với Thiên Chúa bằng một tấm lòng tôn kính và tuyên xưng Ngài, với một tấm lòng tạ tội tri ân, để mọi người phải nhìn thấy được Thiên Chúa đáng tôn thờ, phải tôn thờ, và phải thi hành hết lòng hết sức, hết cả con tim, thân xác, linh hồn và lý trí, để tuyên xưng, thờ lạy và tạ tội.

Đây là điều cần thiết, dứt khoát đừng nghe người đời nói là phô trương, đừng nghe người đời thấy chúng ta phải vì sợ họ mà chúng ta hạn chế quá nhiều với những việc mà Thiên Chúa đã cho chúng ta. Đã đến lúc! Đã đến lúc thật sự nếu chúng ta muốn cũng không còn sử dụng được bao lâu nếu thánh đường không còn, nếu thánh đường bị đốt phá đi đến tình trạng cuối cùng như Chúa Giêsu đã nói: “Thầy ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế.” Hai chữ “tận thế” được lặp đi lặp lại và hôm nay chúng ta thấy chúng ta đang trên bước đường như thế nào; có phải đang tận thế hay không và rồi lần lượt sẽ đến chúng ta.

Khi tận thế Chúa sẽ không còn ở với chúng ta trong Thánh Thể nữa, cho nên ngày hôm nay hãy lập tức quy hàng, quy phục, để xin Chúa duy trì và xin Chúa dạy cho những người không biết được biết, dạy cho những kẻ có chức vụ thấu hiểu điều này. Bởi vì họ biết chỉ có 30 % tin, nhưng chúng ta, là những kẻ phàm hèn, những kẻ không biết lại tin 100%. Cuộc đời của chúng ta bị họ sỉ vã, bị họ sỉ nhục, nhưng chúng ta sống hạnh phúc đi trên con đường thập giá và chúng ta cũng sẽ chết với Ngài. Vì chúng ta đã thấy Chúa Giêsu đã kết thúc và chết rồi mọi người trong nhân loại mới có thể thấy và tin vào Ngài. Qua cái chết của Ngài, Ngài đưa chúng ta về với Thiên Chúa thì hôm nay con đường đi với Chúa không thể nào không chết thưa anh chị em; chúng ta phải chết như thế nào để vinh danh Thiên Chúa chứ không phải chết một cách nhục nhã, không phải chết với những cách thức nơi đời sống của chúng ta không rõ ràng.

Đây là điều chúng ta cần suy niệm để hiểu rõ mỗi một Mầu Nhiệm mà Chúa Thánh Thần dạy chúng ta khi cầu nguyện; có những điểm chúng ta không thể phản kháng vì mỗi một người một ơn khác nhau, nhưng khi chúng ta cầu nguyện thì phải hiểu chúng ta đang nói gì, và điều đó trở nên một điều gì đó đánh thức chúng ta để chúng ta làm, dù là bắt đầu chỉ là những việc bé nhỏ nhất. Chúng ta đã trở thành thói quen, trở thành ù lỳ, và chúng ta xem thường và trở nên kiêu ngạo; từ đó chúng ta quên đi những ân nghĩa quá lớn lao và chúng ta chỉ chọn lựa những gì của bề ngoài và cuối cùng đi sai và làm sai đường lối của Thiên Chúa chọn chúng ta.

Đây là điều mà chúng ta trong tâm tình sám hối ăn năn; xin Chúa thương tha thứ cho chúng con. Vì chính những điều này để chúng con mới thấy rằng chúng con còn quá nhiều điều để học hỏi, còn quá nhiều điều chưa biết. Xin Chúa giúp chúng con trên bước đường với ý nghĩa mà chúng con cần phải suy niệm khi chúng con lần hạt Mân Côi; đừng quá nhanh và cũng đừng để chúng con theo thói quen, mà phải là một điều gì đó để gặt hái được hoa quả và có kết quả thì chúng ta nên làm.

Chúng ta cứ làm mãi và làm mãi; cả cuộc đời cứ mãi sai, cả cuộc đời cũng không cảm nghiệm được, cả cuộc đời trở thành thói quen, đây là điều dở nhất. Chúng ta cần phải vươn lên để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta thêm sự hiểu biết, thêm sự khôn ngoan và thêm sự chọn lựa; chúng ta còn có Mẹ, Mẹ không để chúng ta cứ tiếp tục sống ù lỳ theo thói quen mà Mẹ muốn chúng ta phải trở nên mới mẻ, chúng ta hăng say, chúng ta hạnh phúc và được lôi cuốn trong đời sống khi chúng ta cầu nguyện.

Lạy Thứ Sáu, chúng con kính dâng lên Mẹ Maria lời cảm tạ, tri ân và tôn vinh. Con cám ơn Mẹ, bởi vì Mẹ không dạy chúng con thì chúng con không có những lời nguyện cầu và suy niệm sâu thẳm như thế này. Dù là những năm vừa qua chúng con cũng có rất nhiều tiến bộ, mỗi ngày thì lại càng sâu thẳm hơn, nhất là khi chúng con gặp thập giá, khi chúng con bơ vơ lạc lõng và chẳng có ai hiểu mình ngoài Thiên Chúa và Mẹ, cho nên vì những điểm đó thì chúng con lại càng sâu thẳm hơn.

Xin Mẹ giúp chúng con qua những thử thách này thì chúng con cũng coi lại chính mình trước và cũng để nhìn thấy những điều gì đang xảy ra, để chúng con cùng giúp nhau trên bước đường cùng một chí hướng, không để cho bị lạc vào những gì vốn trong sự cám dỗ của thần dữ. Nó rất tinh vi khéo léo với những ai mà họ luôn luôn rớt vào tình trạng yếu đuối với những sự vô tình hay cố ý và thiếu sự vâng phục. Chính những điểm này đã làm cho chúng con có những nguy hại để thần dữ nó đánh phá chúng con, đánh phá cả anh chị em chúng con; những ai không cứng rắn và yếu đuối thì gục ngã ngay như đã bị gục ngã.

Vì những điểm này mà chúng con phải có trách nhiệm để tiếp tục cầu xin, qua sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ có nhiều phương cách để giúp chúng ta thì Ngài cũng biết được tâm tư của những con người với khát vọng và của những con người phù hợp và thích hợp. Cũng đã đến lúc! Chúng ta đau lòng thật nhưng hãy tập cho quen, vì những con người không thuộc về Thiên Chúa thì sẽ không chung một chí hướng với chúng ta được. Sẽ còn tiếp tục nữa, chúng ta hãy cố gắng từ chiến sĩ đến dũng sĩ. Qua những cơn thử thách và tập luyện những ai có thể cứng rắn vững vàng thì tiếp tục đi và trở thành những dũng sĩ, còn những chiến sĩ thì chỉ giới hạn, và nếu chúng ta không nỗi với vai trò của chiến sĩ thì chúng ta hoàn toàn không thể phù hợp.

Đây là những điều rất quan trọng, từng chi tiết một Chúa Thánh Thần dạy chúng ta vì là tiên phong trong một thời đại mà chúng ta đang có mặt với những điều khác biệt với Giáo Hội; những điều hoàn toàn không thể nhưng đối với Thiên Chúa thì đều có thể. Hãy ghi nhớ những điểm này, thứ nhất Chúa mong muốn chúng ta hãy sống trong sự vâng phục trước, nếu không có sự vâng phục thì vô tình hay cố ý chúng ta sẽ làm hại chúng ta và những người khác, và đó cũng là một bài học nhớ mãi để chúng ta quyết tâm triệt để từ bỏ tất cả những gì không thuộc về chúng ta khi Chúa không mời gọi. Điều chúng ta chiến thắng là chúng ta còn có Mẹ. Mẹ sẽ dạy chúng ta sâu hơn và chúng ta sẽ cảm nghiệm hơn để chúng ta biết rằng Thiên Chúa có thật và chỉ trong đường lối của Chúa chúng ta mới chiến thắng vào đoạn cuối, dù là bao sự hiểu lầm nhưng ai bền đổ đến giây phút cuối cùng như Chúa Giêsu đã nói: “Liệu ngày Ta đến đức tin của các con có còn hay không?”

Đó là điều chúng ta cần! Hãy xin ơn với đức Tin, đức Cậy và đức Mến để đời sống của chúng ta còn ngày mà Chúa Giá Lâm, chúng ta sẽ được hưởng phước với Ngài, và chúng ta sẽ được những công nghiệp để trở về với Chúa và không đến với nơi luyện tội. Đây là điều đơn thuần cần nhất, nhưng chúng ta phải cần tranh đấu; thế gian chúng ta cần tranh đấu để chúng ta còn những gì chúng ta có, huống gì thế giới của thiên đàng lại phải càng tranh đấu nhiều hơn.

Với thân phận yếu đuối chúng ta không ai không vấp ngã, là đồng loại chúng ta hãy thương yêu nhau qua sự yếu đuối đó, để chúng ta nâng đỡ nhau, để chúng ta giúp đỡ cho nhau, chúng ta cầu nguyện cho nhau, chúng ta tương trợ lẫn nhau, và chúng ta tập tành để hiểu được; cái sai chúng ta hãy bỏ và chúng ta tiến bước với những việc Chúa mời gọi, đó là điều chúng ta đem chiến thắng về cho Thiên Chúa. Còn nếu chúng ta không thích thì bỏ thì điều đó quá thường và quá dễ; dù là con người đó không xứng đáng nhưng Chúa vẫn thương thì chúng ta phải tôn trọng để chính họ sẽ trở thành những con người mới khi Chúa dành cho họ cơ hội. Khi chúng ta lỗi chúng ta phải học cải thiện, chính Chúa đã nói: “Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông.”

Ngày hôm nay chúng ta biết những kẻ đã xúc phạm chúng ta, nhưng khi họ lắng nghe và trở về thì họ sẽ trở thành những con người được Chúa yêu một cách đặc biệt, vì họ cải thiện được; còn có những người cho mình là đạo đức thánh thiện chưa chắc đâu nghe. Cho nên hôm nay chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện vì ngày nào còn sống trong cuộc đời này chúng ta phải cầu nguyện; nếu chúng ta biết tội thì chúng ta phải trừ tội, nếu chúng ta biết sai thì chúng ta phải bỏ cái sai và sống trong sự thành thật, lắng nghe, chúng ta sẽ nhất định chiến thắng và trở thành xứng đáng là những môn đệ dũng sĩ mà Mẹ đang huấn luyện chúng ta.

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam, Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011. 

Mời vào những trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Th

 – nrtte.org

Niềm tin vào sự Hiện diện Thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Th

 – EucharisticJesus.faith

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

Thông điệp Thứ Năm Tuần Thánh

Đức Chúa Giêsu ban ngày 8-4-2020

“Lời tâm sự của Chúa với con người nhân ngày Lễ Rửa Chân”

Chúa Giêsu (đến lúc 1:02 sáng, giờ Texas):

Các con thương yêu của Cha,

Bây giờ là một thời điểm rất xúc động! Ngày hôm nay đã gợi lên cho Cha trên 2000 năm trước, mỗi một năm Cha sống trong tâm trạng này, mỗi một năm Cha chờ đợi, Cha khao khát để đi cùng với các chủ chăn, là mục tử Cha chọn, đến gặp các con và thiết lập lại những việc mà Cha muốn truyền đạt cho các tông đồ Cha chọn, các mục tử qua bao thời đại, và cũng là một gương sáng để các con chứng kiến những điều đó một cách gián tiếp trực tiếp để ban lại cho các con.

Hôm nay, quả thật, là một điều vắng lặng! Những ngày tháng đối diện trong mỗi một năm mà Cha sống động với một kỷ niệm trên 2000 năm. Điều đó mãi mãi không bao giờ không được ghi nhớ và ghi nhận trong Cha. Ngày hôm nay, mỗi một năm, Cha đi lại những ngày với thân xác con người, và bắt đầu đến những giây phút cuối cùng trong sự tạm biệt, trong sự biệt ly, và trong những giây phút còn lại để dành cho Giáo Hội của Cha được tiếp tục hiện thực như hôm nay và cho tất cả các con.

Các con thương yêu của Cha,

Mọi sự đang lắng đọng, đang yên lặng nhưng Cha đến tìm các con. Đối với Cha, Cha luôn luôn bên cạnh các con, và Cha luôn muốn điều đó được mãi mãi thuộc về các con. Không một ranh giới nào, không một biên giới nào có thể ngăn cản được tất cả những việc Cha thiết lập và ban cho Giáo Hội, cũng như ban cho các con.

Như ngày hôm nay, nếu không xảy ra một tai họa và đang trở thành một câu chuyện chưa bao giờ có nhưng đã xảy ra cho thế giới để sự lựa chọn của các con càng rõ ràng hơn. Đó chính là những điều mà Chúa Thánh Thần đã nhắc nhở cho các con trong những ngày vừa qua. Cha biết, và chính Cha cũng đau khổ vì những điều này.

Cha không muốn rời tất cả các con suốt những tuần vừa qua. Cha nhìn thấy những đứa con bơ vơ lạc lõng đang tìm kiếm Cha. Và những mục tử, những linh mục thánh thiện, họ cô đơn, họ ủ rũ và họ đang cô độc trong một căn phòng. Có những người đã sấp mình, có những người đã ăn năn, có những người đã cầu nguyện và khóc thiết tha. Và cũng có những con người ngày hôm nay là một cơ hội để họ thả lỏng nhẹ nhàng và không giữ trọn bổn phận của chính mình. 

Quả thật, mỗi một thời đều vẫn còn có những Giuđa, mỗi một thời đều vẫn có những Giuđa chưa có thể thấu hiểu được những gì mà Cha đã dành một cách đặc biệt cho chính họ. Cho nên đây là một sự bắt đầu, Cha cũng muốn sớm kết thúc. Vì có những người đã than khóc, có những người họ đã có những lời cầu xin bằng nước mắt, những lời cầu xin trong sự thoi thóp trên giường bệnh, những lời cầu xin của những chức vụ mà họ đã hoàn toàn nhận biết lỗi của chính mình. 

Cha nghe! Cha biết! Vì những lời kêu xin đó Cha muốn hoàn toàn dừng lại tất cả, để ôm các con vào lòng, để dành cho các con sự ước mơ của Cha: đó là sự tỉnh thức thật sự của các con, để các con thật sự trở về với một môi trường và đời sống mà Cha đã dành cho các con với sự tự do vốn có

Nhưng trái lại, số người có thể biết và nhận ra là một con số quá ít, còn toàn là những con người vẫn tiếp tục; vì họ cho đây là một cơn bệnh mỗi một năm đều xảy ra và là một sự bình thường. Lòng tin vẫn cứng cỏi, vẫn tiếp tục từ chối, và còn những việc đang ghanh đua và tranh chấp với sự ác.

Ngày hôm nay, con người thật sự không để công lý và công chính ở trong thế giới, để họ có thể dựa vào những điều công chính đó để sống một cuộc sống có ý nghĩa. Con người chỉ nằm trong sự giới hạn; đức tin của họ dường như đã mất đi, đức tin không có; đời sống với sự ác nó đã lấn chiếm và đã làm chủ chính họ. Cho nên, họ để quyền lợi của cá nhân lên trên và bất kể những điều gì vốn cần để trở lại hay chính thức thức tỉnh, trở nên công chính, và thật sự nhận ra được những lỗi lầm để trở về với một lòng sám hối.

Các con yêu thương của Cha,

Ngày hôm nay Cha đến. Các con không đến với Cha được, các con không đến thánh đường được, các con không đến cùng với tập thể được, nhưng Cha đến để thăm các con. Cha đến ở bên cạnh các con, Cha đến với những tông đồ bé nhỏ mà Cha yêu thương mỗi ngày. Bởi vì sự đơn sơ bé nhỏ đó, bởi vì niềm tin mà các con đã gửi thác đó, vì những việc mà các con thực hành đó, mà Cha bên cạnh các con.

Điều này vẫn diễn ra. Đối với Cha, những hiện tượng đó vẫn tiếp tục ở bên cạnh của Cha, diễn ra từng giây phút một trong trái tim Cha. Ngày hôm nay, Cha đến để  thăm viếng các con, và chứng kiến tất cả những việc các con làm. Vì lời cầu xin của các con mà thế giới đã có biết bao nhiêu người đã lên tiếng.

Người công chính đã can thiệp, người công chính đã cầu xin, và người công chính đã hết sức mình để làm tất cả những gì họ có thể và họ đã cố gắng. Cha sẽ vì những người công chính đó để giảm bớt đi những người vốn trong sự dự định, và giúp cho con người tỉnh thức và mạnh dạn trở về.

Cha biết! Tất cả mỗi việc đến với các con ngày hôm nay, Cha mong mỏi và khao khát các con sớm nhận định, tỉnh thức, sớm nhận ra những điều vốn mà các con đánh mất, để các con thật sự với lòng của chính mình, thật sự trân quý những gì mình đã đánh mất và đã hư mất, và quyết tâm thì các con mới có thể sớm được ngày giải thoát, và ngày với ánh sáng và ánh nắng được chiếu rọi lại trên các con.

Đây là khởi đầu, tùy thuộc nơi mỗi một người có chức vụ, mỗi một giáo dân, mỗi một người trong lòng tin, mỗi một người  mở mắt với đức tin thì điều đó sẽ sớm trở lại với đất nước của các con đang cư ngụ và những đất nước kế tiếp. Còn nếu con người vẫn tiếp tục dựa vào khoa học kỹ thuật, vẫn tiếp tục từ chối thì họ chưa thể mở để đón nhận thuốc để chữa trị cho cơn dịch bệnh hôm nay và thuốc chữa trị cho cơn dịch bệnh của linh hồn.

Điều mà các con cần được biết nhất, đó là con virút của linh hồn nó khủng khiếp, nó ngoan cố, nó cứng đầu và nó chai đá. Nó trở thành vô cảm giữa anh em của mình và nó trở thành vô nghĩa với một đời sống đức tin. Nó trở thành một điều gì đó mà nó chỉ dựa vào một đời sống của thực tế, còn đời sống thiêng liêng vẫn còn là một sự ngoan cố cứng đầu, dựa vào tất cả những gì cho là những điều thường tình mỗi năm và thường xảy đến với thế giới.

Nhưng đây là việc mà các con hãy phân biệt rõ, xảy ra biết bao nhiêu câu chuyện trong quá khứ, không bao giờ có một biến cố mà cả thế giới bị ngưng đọng như hôm nay. Đây là một lời nhắn gửi Cha ban đến cho thế giới, đây là sự chờ đợi để kết thúc và đến với một thế giới mới mà Cha chờ đợi và mong muốn từ bao giờ.

Cha muốn một Giáo Hội hoàn toàn với một đời sống chân lý sự thật. Chân lý sự thật được thực hiện trên mỗi chủ chăn, và chân lý sự thật được thực hiện với trách nhiệm và bổn phận, từ các linh mục cho đến giáo dân, và các con trân quý với tất cả những gì để bảo vệ cho các con qua giáo lý mà Cha đã dành cho các con.

Cha đã bước vào cuộc tử nạn. Trước khi bước vào cuộc tử nạn trên 2000 năm trước, Cha đã rửa chân cho mười hai Thánh Tông đồ. Trong đó có một người đã từ chối, một người đã hoàn toàn không hiểu được tình yêu của Cha, dùng tiền bạc để mua lấy. Và cuối cùng đồng tiền đó cũng không làm cho họ thành công và tự giết mình với đồng tiền đó.

Hôm nay, Cha đến một cách gián tiếp. Cha thăm viếng các con như lặp lại buổi rửa chân đó cho các con, để các con được đón nghe được những lời chỉ dạy của Chúa Thánh Thần – là một câu chuyện của lịch sử được để lại cho mỗi một người Cha chọn lựa ngày hôm nay.

Ngày hôm nay, Cha đến để viếng thăm, Cha rất mong muốn khao khát và Cha cô đơn thật sự; những ngày trước đây Cha thật sự cô đơn với sự bỏ rơi bỏ quên. Hôm nay Cha thật sự không còn một sự lai vãng với những người con xa gần để đến với Cha, chỉ còn các linh mục họ thực hành những việc trong bổn phận. Cũng đã có những linh mục đã bùi ngùi, đã khóc và nhận ra được vai trò sứ vụ của mình, nhưng cũng còn rất ít.

Đây là thời gian còn mới mẻ, một sự nhẹ nhàng dành cho đời sống mục vụ. Có những con người chưa có thể đứng dậy và hiểu rõ những gì đang xảy ra, họ vẫn ỷ lại với một thế giới văn minh, họ vẫn ỷ lại với những ngày thuộc về họ. Cho nên, các con hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện thật nhiều cho những vị chủ chăn. Các con cũng hãy cầu nguyện thật nhiều cho những người anh em, và những người chị em thật sự chưa tỉnh thức trong lúc này.

Các con thương yêu của Cha,

Ngày hôm nay là ngày mà Cha muốn các con hãy ở bên cạnh Cha. Hãy ở bên cạnh Cha. Cha ôm ấp các con, Cha rửa từng đôi chân của các con trước khi bước vào thánh lễ chiều nay. Cha ôm các con vào lòng. Đôi chân của các Thánh Tông đồ năm xưa đã qua trong quá khứ, và hiện tại các ngài đã có mặt tại Thiên đàng. 

Hôm nay, Cha ôm lấy đôi chân của các con. Cha hôn trên đôi chân của các con như một thánh lễ thiêng liêng. Cha đến để đặt để cho các con trong tối nay. Trước khi Cha bắt đầu đi vào một buổi lễ thiêng liêng mà Giáo Hội sẽ cử hành trong những giờ sắp tới.

Những giây phút còn lại các con hãy dốc toàn lực, bởi vì chỉ có tiếng nói của sự thật, chỉ có tình yêu chân thật, và chỉ có tình yêu của Cha mới có thể giúp cho họ được biến đổi, chỉ có tình yêu của Cha là nguồn an ủi cho họ khi rớt vào vực thẳm của ngày hôm nay.

Các con yêu thương của Cha,

Một nghi thức như đã nói: các con là những người được chọn, đừng để cho tất cả mọi người nhận ra như mình mong muốn và khao khát với những lời ưa chuộng của thế giới. Cha không muốn các con bị vấp ngã, Cha không muốn cho một thế giới đó lừa đảo các con bằng những phương thức vừa hợp lý và có lý trên trần thế. 

Các con hãy làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, như các con đã từng làm một cách âm thầm. Chính sự âm thầm đó mới có thể giúp được rất nhiều người. Trong tâm tư, việc làm và hành động; để thúc đẩy những con người mà họ vẫn chưa hiểu, chưa tin và dựa vào luật lệ.

Ngày hôm nay Cha ban quyền cho các con, các con liên đới với nhau, kết hợp và hiệp nhất để đem tất cả những lời vốn là sự thật mà các con đã nghe, đã biết. Và dùng chính tình yêu, sự liên đới và sự hợp nhất của mình mà làm chứng cho sự thật này.

Một dấu chỉ mà Cha mong muốn: các con hãy trung thành với nhau. Con đường bắt đầu này mà các con thấy được không phải là một con đường trải nhựa đâu. Tất cả những người theo Cha, những người môn đệ của Cha phải đi trên những con đường ngoằn ngoèo, những con đường quanh co, và những con đường sỏi đá; những con đường mà các con phải đón nhận sự hiểu lầm, sự từ chối, và còn rất nhiều sự chất vấn của thế giới chung, cũng như tất cả những người mà các con tin tưởng.

Các con yêu thương của Cha, Cha đã nghe tiếng khóc của những người công chính. Cha đã nghe những người vô tội họ đang rớt vào những tình trạng hoàn toàn bất ngờ. Cha cũng hiểu tâm trạng của những nạn nhân, vì họ là những người bị bán đứng trong những quốc gia. Những quốc gia không có giáo lý, không có chân lý và một quốc gia sống một cách hà khắc, và cai trị bằng đời sống khắt khe nơi con người, bằng sự ích kỷ của con người, bằng sự kiêu ngạo ngông

cuồng của con người. Cho nên những người dân phải chịu đau khổ và chịu cực cùng bởi chính họ.

Những người vô tội đó Cha sẽ đưa họ đi. Cha sẽ cho họ được đón nhận ánh sáng qua Lòng Thương Xót Cha ban. Các con hãy yên tâm, và các con hãy cầu nguyện để Cha làm điều đó cho những người vô tội. Cha cũng làm điều đó cho những người biết quay bước trở về. Cha cũng làm điều đó cho những nạn nhân khi họ nhận thức và biết ý thức, dù họ đã ra đi trong cơn dịch bệnh hôm nay.

Nhưng những điều quan trọng nhất là những người còn lại, những người vẫn sống, những người vẫn tiếp tục để hiểu rõ những điều gì là thiện, những điều gì là ác, những điều gì cần sự quyết tâm, những điều gì cần sự tỉnh thức và những điều gì mà họ cần phải trở về. Không thể tiếp tục thao túng với những việc trong tham vọng và sự ác lại càng khốc liệt hơn do chính con người ngày hôm nay. 

Các con yêu thương của Cha,

Cha đã nghe tất cả những lời vừa qua, những người công chính họ thật sự đã thú tội. Họ thật sự đã mở lòng để xin lỗi. Họ đã thật sự hiểu được những điều ngày hôm nay đang xảy ra. Nhưng rất tiếc chỉ là một số rất ít mà thôi.

Cha chờ đợi! Cha chờ đợi sự hợp tác hiệp nhất để hiểu được điều này. Vì thế giới không phải chỉ riêng có các con, thế giới không phải chỉ riêng dành cho những người công chính. Thế giới đang cần những người tội lỗi quay bước trở về. Thế giới đang cần những con người nhìn ra được sự thật để họ ăn năn sám hối. Thế giới đang cần những người họ nhận ra tất cả những quyết định sai lầm của họ. Để trở nên những người công chính, và trở về với sự thật mà đời sống căn bản con người vốn có và cần có qua một chân lý mà Cha đã dành cho họ.

Các con thương yêu của Cha,

Ngày mai các con hãy tiếp tục trực tiếp với truyền hình để ghi dấu lại những việc của Giáo Hội thực hành; mà Cha vẫn chấp nhận theo phương cách mà ngày hôm nay khi tất cả mọi sự đều ngưng hoạt động theo cách trực tiếp. Cha chấp nhận của lễ khi tấm lòng của họ nhận và nhìn ra với những ngày không thể hội họp, hiệp nhất hay một đời sống với cộng đoàn.

Đây là lúc mà mỗi một người các con hãy nhìn thấy sự quý trọng cần có để quyết định cho đời sống của chính mình, cho đời sống đức tin của mình, cho đời sống mà mỗi người hãy tỉnh thức và trở lại theo những phương thức và mỗi một vai trò.

Ngày mai, những giây phút khi hoàn tất thánh lễ các con hãy giữ những nghi thức như các con đã từng làm. Cha vẫn muốn ở lại với các con trong đêm thanh vắng, vì ngày mai là ngày Cha chuẩn bị kết thúc và thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Trước khi thiết lập Bí Tích Thánh Thể Cha đã hoàn tất một chương trình để lại cho các con.

Cha sẽ im lặng để chờ đợi mỗi một trái tim, mỗi một tâm tư, mỗi một chức vụ và mỗi một người trên thế giới. Đặc biệt các con cũng có những giây phút với khoảng trống để các con có thể thực hành những gì cần thực hành trong đời sống, với những cảm nghiệm, bởi vì sự quyết tâm của Chúa Thánh Thần dành cho các con.

Các con thương yêu của Cha,

Hãy tiếp tục nhẫn nại. Hãy tiếp tục hy sinh. Hãy tiếp tục làm những việc mà các con không tự quyết định một mình mà hãy tin rằng sự quyết định của Chúa Thánh Thần và sự thúc đẩy hướng dẫn của Ngài, để các con mới thấy được những sự việc thực sự cần để giúp cho những người anh chị em trong lúc cấp bách này. 

Hãy chịu đựng, tất cả mỗi một việc đều có sự kết thúc, nhưng sớm hay muộn thì thời gian sẽ trả lời. Cha sẽ cố gắng sớm hơn để các con có những tiện nghi hơn, để các con có một cách đặc biệt mà Cha dành cho các con. Nhưng hãy cầu nguyện, vì trước khi mọi sự kết thúc, và có một con số, thật là một điều khủng khiếp mà các con thấy trong cơn dịch bệnh của thân xác hôm nay. Cha hy vọng qua cơn dịch bệnh của thân xác thì các con cũng tìm lại được cơn dịch bệnh của linh hồn được chữa trị bằng sự quyết tâm tỉnh thức và trở về.

Các con yêu thương của Cha,

Thời gian cũng đã giới hạn. Cha cũng thấy sự mệt mỏi của các con; đúng là tinh thần thì sáng suốt nhưng thân xác thì yếu đuối và mệt mỏi. Cha hiểu được, thời gian đã quá dài. Hôm nay Cha đến để viếng thăm và an ủi các con.

Sự thiết lập Bí Tích Thánh Thể, cũng là những điều diễn lại trên 2000 năm xưa. Tâm tình của Cha cũng trở lại với những ngày bị bỏ rơi, những ngày mà thế giới ngoảnh mặt làm ngơ, những ngày trong sự phản bội và những ngày tự con người tạo nên; cắt đứt đi những tiện nghi và những điều cần thiết để các con đến gần Cha, vì con người chọn lựa, vì con người quyết định.

Các con hãy chịu khó chấp nhận để đi qua những ngày này. Hãy chịu đựng, nhưng hãy kết hợp với nhau. Đừng bao giờ nản lòng, đừng bao giờ thất vọng và đừng bao giờ sợ hãi. Vì có rất nhiều điều nó phải cần đến, để mọi sự được kết thúc một cách sớm hơn, để lịch trình được để lại cho một thế giới khi con người đứng dậy tỉnh thức và trở về; khi con người biết nhận lỗi và sám hối ăn năn, khi con người nhận ra những nhu cầu và những điều thuộc về mình. Không tự mình đi tìm kiếm, không tự mình dùng vũ lực, hay không tự mình với sự tham lam khát vọng.

Con người quyết định sai, để ngày hôm nay những vấn nạn đã xảy ra và đang xảy ra trên toàn thế giới. Đó là những điều được nhắc nhở về sự ác mà con người quyết định. Còn con người quyết tâm sám hối thì sẽ không bao giờ xảy ra những câu chuyện đáng tiếc cho thế giới hôm nay. Đây là một cơ hội để các con được biết rằng đã đến lúc phải nhìn lại thật kỹ đời sống tâm linh và dịch bệnh của linh hồn.

Hãy coi lại và hãy xét lại chính mình. Hãy cầu nguyện và tỉnh thức để rõ điều gì đang xảy ra và quyết định một cách mới mẻ trong đức tin. Với một sự xác tín và một sự cương quyết để không rớt vào tình trạng này. Hôm nay là một cơ hội, để mỗi một người coi lại và xét mình lại chính mình qua những điều quyết tâm với sự phù hợp. Cha sẽ dành một cách đặc biệt cho những ai quyết tâm thực hành với một vai trò mà Cha dành một cách đặc biệt cho các con trong cơn biến cố của hiện tại.

Hôm nay, Cha nói đến đây hy vọng các con hiểu. Những nghi thức, Lucia, con hãy đảm trách những gì cần trong Chúa Thánh Thần; báo cho anh chị em sau để biết những gì cần làm với những nghi thức cần phải có… mà Cha muốn phục sinh vinh quang, mang lại niềm vui và trả lại nụ cười cho các con và sẽ còn những ngày kế tiếp.

Hôm nay, Cha nói đến đây. Cha chúc bình an cho tất cả các con. Ngày mai là một ngày Cha muốn lắng đọng yên tĩnh để nghe từng mỗi một tông đồ của Cha nói lên những lời mà các con quyết tâm như thế nào. Các con hãy cầu xin, để những điểm đó được đến với các con mà Cha ban một cách đặc biệt. Tiếp tục những ngày kế tiếp sẽ có rất nhiều điều mà các con đón nhận qua những phương thức Cha dành cho các con. Bình an của Cha đến với tất cả các con. Chào tất cả các con.

Cha rời lúc 1:31 sáng.

———————————————————————————————————————————

14 Chặng Đàng Thánh Giá

Ngày 20-2-2021

Thông điệp này được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần.

Lucia: 

Giờ này xin Chúa Thánh Thần ngự trị xuống anh chị em con và đặc biệt cho con để con được suy niệm những lời mà Chúa muốn con suy niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá những ngày đầu Mùa Chay.

Trước khi làm bất cứ một điều gì con cũng xin Mẹ giúp con, bởi vì 14 Chặng Đàng Thánh Giá này Mẹ là người rõ ràng nhất để giúp con suy niệm những điều Chúa muốn nơi chúng con và những điều Chúa muốn nhắn cho thế giới, đặc biệt trong tình trạng của ngày nay và đặc biệt Mùa Chay của năm 2021, với tâm tình của chúng con vào những ngày vừa qua và còn rất nhiều điều Chúa thấu hiểu được nỗi lòng của chúng con.

Trong giây phút này chúng con suy niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá để nhìn thấy những điều mà Thiên Chúa đã làm cho chúng con qua cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, để chúng con có được một nguồn an ủi vô cùng lớn lao cho chúng con, đặc biệt cho thế kỷ này, đặc biệt cho đất nước này, cho cả thế giới hôm nay và đặc biệt cho Houston, Texas với những ngày biến cố vừa qua.

Giờ đây, con cùng với anh chị em xin được hướng về Thiên Chúa, người Cha nhân từ, để suy niệm về Đức Giêsu Kitô, Con Cha, vì chúng con mà chịu khổ nạn và chịu tử nạn. Ngài đang lắng nghe những lời từ đáy lòng của chúng con, để đáp lại với công cuộc đau đớn, mà Ngài đã cô độc, đã đau khổ và đã bị bỏ rơi qua những Chặng Đàng Thánh Giá trên 2000 năm trước; chỉ có Mẹ của Ngài và một môn đệ tín nhiệm cùng với những người yêu mến Ngài – một số rất ít.

Ngày hôm nay, sau hơn 2000 năm mới có những đứa con bé nhỏ, tội lỗi và thiếu sót như chúng con trong sự suy niệm đặc biệt trong Mùa Chay, mùa mà chúng con đã dồn dập biết bao biến cố từ năm 2020 cho đến năm nay, đầu Mùa Chay 2021. Xin Chúa thương đón nhận những lời thiết tha từ đáy lòng của chúng con, trong tâm tình sám hối ăn năn, trong tâm tình với những lời sự thật được kính dâng. Và cũng xin cho chúng con có sức, có ơn để chịu đựng, để chấp nhận đi trên những bước đường cần phải đi. Chúa muốn chúng con chứng minh sự thật, làm chứng cho sự thật và sống một cách can đảm, để nhận ra đoạn đường thập tự giá mang chúng con đến gần với Chúa, đoạn đường thập tự giá sẽ gội rửa và thanh tẩy chúng con, đoạn đường thập tự giá sẽ đổi mới cuộc đời của chúng con, đổi mới tư tưởng, hành động, việc làm mà chúng con khao khát nhưng chưa làm được. Xin Chúa giúp chúng con.

Lạy Mẹ Maria, một người Mẹ hiền lành, một người Mẹ thinh lặng và có một chiều sâu với một đời sống cầu nguyện, để dẫn dắt và đưa chúng con vào cuộc suy niệm 14 Chặng Đàng Thánh Giá đầu tiên của Mùa Chay  hôm nay. Xin giúp chúng con sống trọn vẹn với Mùa Chay thánh; đặc biệt hiếm khi trong cuộc đời chúng con cảm nghiệm được, vì có những biến cố vây quanh, vì những thất bại và thất vọng, để tất cả mọi người mới có thể tìm ra được ở nơi một chân lý mà Đức Giêsu đã dành cho con người trên 2000 năm. Có những biến cố như thế này chúng con mới cảm thấy nuối tiếc những gì đã qua và biết trân quý khi Chúa dành cho chúng con cơ hội hôm nay và những ngày tương lai sắp tới.

Giờ đây, con xin đại diện tất cả anh chị em khắp nơi trên mọi miền đất nước, đại diện cho những tội nhân, mà chúng con là một trong những tội nhân, và cũng đại diện những hối nhân và những nạn nhân xin được thưa và dâng lên Chúa trong sự suy niệm của 14 Chặng Đàng Thánh Giá. Trước khi chúng con làm điều này xin Mẹ giúp chúng con với những lời kinh để thưa với Chúa Thánh Thần, vì chỉ có sự soi sáng của Ngài, sự hướng dẫn của Ngài, chúng con mới có thể nói lên nỗi lòng của mình, để thay cho tiếng nói chung, để những điều ước mơ và những điều suy niệm mới có giá trị thật sự trong cuộc sống hiện tại của chúng con.

Nơi Thứ Nhất: Quan Philatô Luận Giết Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Vua cả trời đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nhơ dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi tòa phán xét sau này.

Lucia: Lạy Chúa, trước nhất con xin được dâng kính lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa Cha, Đấng đã ban Con Một của Ngài, Đức Giêsu Kitô đã đến với thế giới, chịu khổ hình, chịu chết bắt đầu từ Chặng Đàng Thánh Giá thứ nhất mà chúng con đang suy gẫm tình thương của Cha đã dành cho nhân loại. Chúa Giêsu chấp nhận đến với thế gian này, là Đại Hoàng Tử của thiên quốc, là Con Một của Thiên Chúa, Đấng uy quyền. Ngài là Đấng vô tội nhưng phải đứng trước quan tòa Philatô, chấp nhận bản án tử hình vì tội lỗi của chúng con, vì tội lỗi của mọi người trong nhân loại và tội lỗi của muôn thế hệ.

Xin cho chúng con hãy dừng lại trong giây phút này, đặc biệt trong thời điểm hiện tại hôm nay, là những ngày gần nhất, để chúng con thấy được sự hy sinh, sự chấp nhận đứng trước quan tòa để lãnh bản án của tội lỗi thế gian, với những sự xấu xa nhuốc nhơ mà con người đáng phải chịu, và để có thể cũng nhìn thấy được quan tòa của trần gian không có công lý và chỉ có tư lợi, sợ hãi với chức vụ.

Dẫu rằng biết Chúa Giêsu vô tội nhưng vì sợ người đời, sợ chức vụ của mình, với lòng ganh ghét và ghen tức của những người quan quyền Chúa Giêsu phải chấp nhận đứng trước quan tòa đó, để vạch rõ tội lỗi của thế giới, cứ vây quanh từ thế hệ này đến thế hệ khác trong sự giết nhau, chết chóc và gây ra cho nhau những biến cố, những giặc giã, tranh giành, đoạt lợi. Đây chính là tội lỗi mà chúng ta phải đi sâu hơn để hiểu rõ điều gì mà Chúa Giêsu chấp nhận trước quan tòa, và đó là nơi Chặng Đàng Thánh Giá thứ nhất.

Hôm nay chúng ta cũng thấy những gì đang xảy ra cho thế giới qua bao thế hệ, những thời vua chúa cho đến những thời tướng lãnh, một thời đại tinh vi, và một thời đại văn minh cũng trong tình trạng mà chúng ta đang thấy. Thật công bằng ở đâu, chân lý ở đâu, sự thật ở đâu và điều gì là tình thương, là tình yêu, là sự hòa giải? Con người vẫn tiếp tục sống trong tội, che giấu tội và cứ tiếp tục với cái vòng luẩn quẩn từ thời này đến thời khác và từ thế kỷ này đến thế kỷ kia.

Nhưng Chúa Giêsu một lần đến trên 2000 năm như chứng minh để tuyệt đối loại bỏ tất cả những gì của tội, không công lý, không công bằng của mọi tầng lớp, mọi vai trò; Ngài chịu trên thân xác của Ngài để đối diện những gì của sự thật. Con người đã hoàn toàn không thi hành với một giáo lý mà Đức Chúa Cha đã ban đến Mười Điều Răn qua Môsê, con người cứ tiếp tục vì tội gây ra cho nên mới có chết chóc, mới có hận thù, mới có ghen ghét, mới có những ngày tháng đau thương và hoạn nạn.

Ngày hôm nay, xin Chúa cho chúng con mỗi một người suy niệm những gì mà Thiên Chúa dành cho chúng con nhưng cả cuộc đời của mình đã làm được chưa, và có thể thấu hiểu được những gì qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ nhất mà Chúa phải chịu oan ức đứng trước Philatô. Đối với thân phận của mỗi một người chúng con đáng phải chịu. Chúa đang bênh vực những kẻ vô tội, những nạn nhân, bởi vì những điều của chính quyền, những điều của những người quan quyền không công chính, không có công lý và hôm nay chúng ta đang chứng kiến. Nhưng chúng ta hãy dựa vào những sự chịu đựng của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, cho những người lãnh đạo, cho những người có chức quyền, cho những người không công lý và công chính được tìm về với công lý sự thật, tìm về với sự công bằng mà Thiên Chúa muốn nơi mỗi một chức vụ con người trong thế hệ của nhân loại.

Hôm nay chúng ta hãy suy nghĩ một cách trưởng thành hơn, Chúa chết đi để tội lỗi đó được đóng kín, đã được tẩy xóa nhưng chúng ta chưa có thể thấu hiểu và thấm hiểu cho đến thế kỷ của nhân loại hôm nay sau 2000 năm. Vì những điểm đó mà thế gian vẫn còn là những ngày tai ương, đau khổ, giặc giã, những ngày tranh giành, hận thù và ganh ghét. Xin cho chúng con đặc biệt hôm nay có thể thấy rõ nhất trong tình trang hiện tại để chúng con cầu nguyện, để chúng con thiết tha đi vào Chặng Đàng Thánh Giá thứ nhất một cách có ý nghĩa trong năm 2021.

Trải qua một cơn dịch bệnh năm 2020 mọi người như đang nhìn ra và biết được điều gì với dấu chỉ nơi giáo lý mà Đức Giêsu đã mang đến, từ những người quan quyền chức vụ cho đến những người con chiên dân Chúa, dân thánh của Chúa và cho cả thế giới. Nhưng chúng con thì quá giới hạn chỉ biết những gì trong hiện tại và cứ nghĩ rằng thời này qua thời nọ cứ tiếp tục và tiếp tục chờ đợi nhưng sự chờ đợi đó có được như những ngày trước kia hay không?

Ngày hôm nay càng thấy thì càng đi vào một tình trạng tệ hơn, lũng đoạn hơn và thất vọng hơn. Xin Chúa cho chúng con được suy niệm ý nghĩa mà Chúa phải chịu đựng với những người đầu tiên trong lịch sử, là những người quan quyền chức vụ để nhắc cho họ công bằng, nhắc cho họ công lý. Nếu không có công bằng và công lý thì thế giới sẽ không có hòa bình, sẽ không có ý nghĩa, cũng không có bình an, không có những ngày tháng thật sự nơi chân lý, sự thật và công bằng mà con người cần có.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, hôm nay với sự thinh lặng Chúa chịu đựng lãnh bản án đầu tiên trước Philatô để dành cho chúng con sự suy niệm ngày hôm nay, để chúng con bắt đầu trưởng thành để hiểu được ý nghĩa sự bắt đầu từ nơi Chặng Đàng Thánh Giá thứ nhất mà Chúa Giêsu chịu, để chúng con tiếp tục với những ngày tháng thực hành và quyết tâm đi vào Mùa Chay cho đúng cách. Bao nhiêu năm tháng chúng con thật sự đã trở thành thói quen, dường như không còn một điều gì đặc biệt. Nhưng hôm nay là một cơ hội, hãy trưởng thành bằng linh hồn, bằng con tim, bằng lý trí để hiểu ý nghĩa của Mùa Chay 2021 trong bổn phận của người Kitô hữu, trong bổn phận của những người dân thánh, con chiên của Giáo Hội.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người có quan quyền, có chức vụ trong đất nước chúng ta cư ngụ, cho tất cả mỗi một đất nước trong thế trần này, và chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội, chúng ta cầu nguyện cho mọi người hãy cần có sự công bằng trong mỗi một lãnh vực, trong mỗi một hàng ngũ để đáp lại và sống một cách ý nghĩa. Vì Chúa đã chịu đựng cho con người để có những giây phút giải thoát, bình an, hòa bình và hạnh phúc cần có trên mỗi một người của chúng ta; lúc đó mới thật sự có công lý, có chân lý từ nơi Thiên Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục cầu nguyện và suy niệm, đặc biệt trong Mùa Chay của năm nay, như trong Phúc Âm Tin Mừng Chúa đã nói: “Xé lòng chứ không xé áo.” 

Chúng ta có thể hy sinh cho những người nghèo, chúng ta sống bác ái, chúng ta có thể hy sinh nhịn nhục một cách thầm lặng với những lời qua tiếng lại, qua một sự hiểu lầm, hay tất cả những điều đó làm cho chúng ta đau lòng, chúng ta đau buồn. Nhưng hãy vì Chúa với một sự oan ức mà Chúa chịu để tự chính mình đứng dậy và làm hòa trong cuộc sống mà Chúa muốn chúng ta. Đó là điều thực sự nhất cần thực hành, hy sinh với những gì mình ưa thích trong Mùa Chay để dâng lên ý nghĩa mà Chúa chịu đựng cho chúng ta trong sự oan ức trước quan Philatô.

Nơi Thứ Hai: Đức Chúa Giêsu Vác Thánh Giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả mình ra cùng vác thánh giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho chúng con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Lucia: Lạy Chúa Giêsu, Chúa chịu bị đánh đòn, Chúa chịu chấp nhận vác thập giá nặng, Chúa chịu đứng trước quan tòa với bản án mà Ngài là Đấng vô tội, để tiếp diễn với ý nghĩa khi họ đã truyền để lý hình mang Ngài đi đánh đập. Thân xác tan nát, không một nơi nào không có vết máu, không có những vết nát thịt, xẻ da và vác Thập Tự Giá để tiến bước đến đồi Canvê. Xin cho chúng con suy niệm điều này, tội của chúng con đáng phải tử hình, tội của chúng con đáng phải bị phạt; những gánh nặng, những roi đòn, những thập giá đó chính chúng con phải vác. Vì tội của loài người nhân loại mà ngày hôm nay chúng con chưa hiểu được mỗi một roi đòn mà Chúa chịu cho chính mỗi một tội nhân.

Mỗi chặng đàng thập tự giá nặng vì tội của nhân loại Ngài đang dạy chúng con điều gì? Cho đến thế kỷ này, chúng con cũng chưa thấu hiểu và thấm hiểu được cái roi đòn đó để cứu linh hồn chúng con, để thay thế cho tội lỗi của chúng con đã xúc phạm đến Thiên Chúa, sự thờ ơ lãnh đạm, sự khô khan nguội lạnh muôn thế hệ đã và đang cứ tiếp tục sống trong tội lỗi, không nhận ra những điều mà Thiên Chúa cho chúng con được nhận thức, vì mỗi một tội hạnh trong tư tưởng, hành động, việc làm, tham lam và dục vọng. Tất cả những tội đó như ghi khắc vào mỗi một roi đòn mà Ngài chịu cho chúng con, Ngài đau trên thân xác đã đành, máu me đầm đìa, thập giá nặng nề lê thê.

Ngài không đau đớn vì sức nặng của thân xác nhưng Ngài đau đớn vì linh hồn, vì sự cứng đầu, vì sự chai đá, vì sự từ chối của con người mà Ngài đã nhìn thấy trong vườn Giếtsemani đến nỗi máu và nước chảy ra. Đó là mồ hôi chảy ra máu và nước trước khi đi vào cuộc tử nạn, mỗi một roi đòn Ngài vẫn tiếp tục cắn răng để chịu đựng. Bởi vì khi là thân xác của một con người thì con người biết đau, biết buồn, biết tủi, biết tất cả. Nhưng cái đau của Chúa khác biệt, cái đau là Chúa nhìn chúng ta trọn cả một cuộc đời, Chúa nhìn chúng ta từng bước chân trong cuộc sống của hiện tại, với những ngày Ngài đã quá rõ trong quá khứ và còn những ngày của tương lai.

Ngày hôm nay chúng ta chứng kiến nhân loại chung với những gì đang xảy ra, đó chính là những năm tháng và bao thế kỷ chờ đợi nhưng con người vẫn không nhìn được những sự chịu đựng của Chúa thay cho chúng ta có giá trị trong đời sống của mỗi một con người trong sự thực hành, mỗi một con người trong sự suy niệm vì Đấng đang lãnh tội, Đấng đã chịu đánh đòn, Đấng đã chịu vác thập giá vì chúng ta. Ngày hôm nay sự ơ thờ đó, sự hững hờ đó, sự xúc phạm đó để hôm nay chúng ta nhìn thấy những điều chúng ta chọn.

Chúa đã dành cho chúng ta một công cuộc vô cùng vĩ đại nhưng chính chúng ta đã từ chối tình yêu của Chúa, chúng ta ít khi có những giây phút để suy niệm những sự đau đớn cực cùng chính tội chúng ta làm nên. Ngày hôm nay những gì chúng ta đang đối diện không phải là những roi đòn mà là sự cực cùng trong tâm trí, tất cả những gì hiện tại nó không còn là những roi đòn như chính Chúa chịu năm xưa, mà là những điều chúng ta đang se thắt cõi lòng, chúng ta thất vọng. Chúng ta đau lòng vì chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa đã quá yêu quý chúng ta, nhưng chúng ta từ chối và ơ thờ với Ngài và cuối cùng hôm nay chúng ta đang nhìn thấy điều gì xảy ra?

Chỉ có Thiên Chúa duy nhất yêu chúng ta và chịu đựng cho chúng ta, còn những gì hiện thực của hôm nay chúng ta sẽ bị lột sạch những gì mình có, chúng ta sẽ bị đầy đọa, chúng ta sẽ bị tất cả từ tinh thần lẫn thể xác. Hôm nay mỗi một người Kitô hữu chúng ta hãy nhìn thấy những gì mà Chúa đã làm cho chúng ta để xin cho chúng ta sám hối ăn năn trở lại, hãy nhìn thấy những việc của Chúa đã làm mà chấp nhận đi trên đoạn đường thập giá.

Thập giá có ý nghĩa qua sự suy niệm Chặng Đàng Thánh Giá thứ hai đặc biệt trong Mùa Chay của năm nay, đặc biệt trong tuần lễ đầu tiên này để chúng ta thấy thật ý nghĩa trong cuộc sống và cần có quyết tâm thật sự để giúp cho nhau trên bước đường và cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta một sự trưởng thành trong đức tin bằng việc làm, bằng sự âm thầm nơi sự quyết tâm trong trái tim của mình, bằng những ngày tháng bù lấp lại với một Đấng Thiên Chúa đang chờ đợi âm thầm những ngày trưởng thành và sự trở về của chúng ta.

Xin cho thế giới mở mắt nhìn, mở lòng để cảm nhận, mở đôi tai để lắng nghe ý nghĩa của một Đấng Thiên Chúa đã chết cho con người, đã hy sinh cho con người và đã vác thập giá trên 2000 năm. Hôm nay Ngài vẫn vác mỗi một tội nhân trên vai của Ngài, Ngài đang vác mỗi một tội nhân, Ngài đang dẫn dắt mỗi một nạn nhân và Ngài đang chờ đợi những con người đứng dậy từ nơi bóng tối để trở về với một Đấng Thiên Chúa đã hy sinh và chết cho nhân loại, trong số đó có chúng ta.

Nơi Thứ Ba: Đức Chúa Giêsu Ngã Xuống Đất Lần Thứ Nhất

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

Lucia: Lạy Chúa, Chúa đã chịu sự khốn khó, đau đớn, bị hành hạ, chịu nhịn đói, sức lực đã quá yếu không thể nào tiếp tục vững để từng bước một trên đoạn đường với từng mỗi một nấc thang để tiến đến đồi Canvê. Lòng của Ngài luôn luôn nghĩ đến chúng con, dù đói, dù yếu sức, nhưng Ngài vẫn tiếp tục đứng dậy, bởi vì trong trái tim của Ngài điều cần nhất là cứu lấy linh hồn chúng con, cứu lấy mỗi một tội nhân như chúng con, và là một gương sáng trong đời sống.

Chúa biết được thế giới của chúng con có thể làm được và cũng sẽ qua những giai đoạn, dù muốn dù không cũng phải chấp nhận. Đời sống của chúng con khi sung túc, những điều mà chúng con có là chúng con ăn thật no, chúng con thỏa mãn với tất cả những vật chất tiền tài, cộng thêm danh vọng dục vọng đều luôn đi đôi; chúng con quên đi những điều đau khổ mà Chúa đã chịu năm xưa để chúng con có được ngày hôm nay.

Chúa vẫn tiếp tục thầm lặng, im lặng để đi từng mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá, như đang phản đối những tội lỗi mà con người vấp phải, để mất đi một điều gì đó trong thiêng liêng mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, trong lý trí, trong lòng tin, để chúng ta có thể nắm vững được, để có thể hy sinh; khi có đức tin và lý trí sẽ làm được. 

Ngày hôm nay, Mùa Chay đã có bao nhiêu anh chị em trong nhóm, đã có biết bao nhiêu người bắt đầu đã tập tành, họ đã làm được. Bởi vì con người không dễ để chịu đựng đói khát, không dễ để chấp nhận những điều ngược ý, không dễ để đối diện với tất cả những gì mà mình bị oan ức. Nhưng đây là những điển hình Chúa đang chỉ cho con trong Chặng Đàng Thánh Giá thứ ba để chúng con thấy sự hy sinh của Chúa và sự tập tành của Chúa dành cho chúng con từng mỗi một giai đoạn. Bởi vì thế giới của con người vì tham lam, vì ham ăn, vì ích kỷ, vì tất cả những gì nơi cá tánh bản ngã đều làm cho chúng con không đi đúng đường lối mà Chúa muốn chúng con triệt để từ bỏ để thân xác nhẹ nhàng hơn.

Vì đời sống con người như Chúa nói, ” Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” Và đây cũng là điều mà thế giới đã luôn vấp ngã, cho nên Chúa muốn chúng con đi sâu vào để hiểu rõ mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá mà loài người của chúng con luôn vấp ngã vì tội, để chúng con nhận những gì của ngày hôm nay. 

Những ngày vừa qua là những ngày cực cùng, là những ngày đại nạn nơi chúng con cư ngụ và cũng là một đại nạn cho toàn thế giới với những điều thất vọng mà chúng con đã chứng kiến trong những ngày tháng gần nhất.

Nhưng chúng con làm gì được với sức lực của mình, chúng con làm gì được với những gì ước mơ không thành sự thật? Nhưng Chúa đã đi trước chúng con và đã cho chúng con biết ý nghĩa của từng giai đoạn một khi chúng con đang thất vọng hay đang thất bại, chỉ nằm trong những ngày tháng giới hạn mà chúng con không nghĩ đến những việc của tương lai và những việc hy sinh của Thiên Chúa, bước đầu chính là sự làm gương. Điều cần nhất khi chúng con đã đi vào một thời điểm với sự thất vọng thất bại, chúng con đã cột mình lại và đã chỉ nghĩ những gì trong một giới hạn khi chúng con đòi hỏi những việc với những sự hợp lý của trần gian, cho nên chúng con không hiểu được những gì tốt đẹp trong tương lai mà Chúa muốn chúng con tin và thực hành.

Chúa đã ngã xuống đất lần thứ nhất như đang chờ đợi, và nhắc nhở chúng con sự hy sinh của Ngài là một sự quan trọng để giúp chúng con đứng dậy, vì thế giới này sẽ đi vào của những ngày cực cùng đau khổ, những ngày biến loạn, những ngày chiến tranh, những ngày đói khát, những ngày với dịch bệnh và những ngày với biến cố bất ngờ.

Đây là cơ hội để chúng con nhìn thấy được rằng dù chúng con như thế nào trong cuộc sống của trần gian Chúa vẫn là một Thiên Chúa chờ đợi, Chúa vẫn là một Thiên Chúa ngã vì chúng con, để nâng chúng con đứng dậy đi cùng với Ngài. Đoạn đường thập tự giá năm xưa Ngài cô đơn lặng lẽ nhưng đoạn đường thập tự giá hôm nay, và thế kỷ này Ngài muốn chúng con hãy nắm lấy tay khi Ngài quỵ xuống không còn sức. Chính sức mạnh nơi Ngài là khi chúng con nắm lấy tay của Ngài bước đến với Ngài, và hiểu được ý nghĩa khi Ngài ngã xuống đất để giúp chúng con đứng dậy.

Chúng con phải tiếp tục bước đi với Ngài trong cuộc sống mỗi ngày của mỗi người bằng sự phó thác, bằng niềm tín thác, bằng sự trông cậy, để bước qua những ngày tháng gian nan, nhưng cuối cùng có Ngài chúng con nhất định sẽ cảm nghiệm được ý nghĩa mà Chúa đã dành cho chúng con để được tái sanh với Thiên Chúa, mà Ngài đã dành một cách đặc biệt qua Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng con trong Chặng Đàng Thánh Giá thứ ba.

Nơi Thứ Bốn: Đức Mẹ Gặp Đức Chúa Giêsu Vác Thánh Giá 

Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.

Lucia: Lạy Mẹ Maria, Mẹ chứng kiến Chúa trong Chặng Đàng Thánh Giá thứ tư, Chúa cô đơn, Chúa quằn quại với thập tự giá nặng, với những vết thương tê tái đau đớn. Mẹ quá yếu sức, dõi mắt nhìn với cặp mắt cảm thông, với cặp mắt để có thể nhìn Ngài một chút nào đó như một nguồn an ủi. Ngài cảm thấy như hoàn toàn đã bị bỏ rơi. Nhưng khi Ngài nhìn thấy Mẹ, cặp mắt của Mẹ, trái tim của Mẹ và trái tim của Chúa như kết hợp với nhau; Mẹ như đứt đoạn từng đoạn ruột. Trái tim của Mẹ như rỉ máu khi nhìn thân xác của Đức Giêsu với cây Thập Tự Giá nặng nề, và quân dữ cứ tiếp tục hành hạ, đánh đập và đem đi giết. Lòng Mẹ đau đớn như dao cắt, những cảm giác này ai có thể thấu hiểu?

Một người Mẹ của trần gian khi thấy con mình chỉ có một chút tai nạn thì đã quá đau đớn như gào thét, tìm đủ mọi cách để cứu con, nhưng Mẹ Maria đều chịu đựng tất cả, tan nát cõi lòng, trái tim rướm máu, đứt từng đoạn ruột. Nhưng Mẹ biết rằng Chúa Giêsu Ngài đến với thế gian là một công trình vĩ đại của Đức Chúa Cha, là Con của Mẹ trong thân xác, hạ thế là một con người, nhưng trong Ngài là một Thiên Chúa uy quyền, Ngài đến thế giới để chuộc tội cho nhân loại. Mẹ hoàn toàn ghìm đi tất cả những gì trong Mẹ, một cảm giác mà con người luôn cho đó là luật tự nhiên.

Đây là những điều mà chúng ta không thể diễn tả được tấm lòng yêu thương vô bờ bến của Mẹ khi nhìn thấy Con của mình tan nát cả mình ra, với những điều ở trong cảm nghiệm, với một sứ vụ vô cùng cao trọng để cùng với Ngài trên những đoạn đường thập giá.  Mẹ nước mắt tuôn trào nhưng không một lời than van, tất cả đều dâng trọn cho Thiên Chúa Cha để trọn vẹn với Con của Mẹ trên đoạn đường thập tự giá. Trên 2000 năm Mẹ đã biết điều này sẽ xảy ra cho thế hệ hiện tại, cho muôn thế hệ và cho thế hệ của ngày hôm nay.

Lạy Mẹ Maria, những gì mà Mẹ đã làm và đã ghi khắc điều đó mãi mãi trong trái tim của Mẹ kể từ khi Tiên tri Simêon bắt đầu đã nói và loan báo trước khi Mẹ đưa Chúa Giêsu vào đền thờ. Ngày hôm nay Mẹ chứng kiến trong Chặng Đàng Thánh Giá thứ tư như một điều rõ ràng; những năm tháng âm thầm đó đã trở thành những ngày hiện thực. Mẹ chỉ một lòng xin vâng, tiếng “Xin vâng” với Đức Chúa Cha qua Thiên thần Gabriel năm xưa và cũng tiếng xin vâng với những giọt nước mắt của trái tim Mẹ hôm nay, với những cảnh tượng khi nhìn thấy Chúa.

Chúa đã nhìn thấy Mẹ, như một nguồn an ủi, hai đôi mắt, hai trái tim quyện lại với nhau như một vết thương đau đớn mà chỉ có hai người thấu hiểu để tiếp tục vác trên đoạn đường, để gánh vác cho thế giới của nhân loại, gánh vác cho mỗi một tội, gánh vác cho chúng con ngày hôm nay. Hôm nay thế giới vẫn chưa tỉnh thức, vẫn chưa cảm nhận được những đoạn đường đau đớn đó. Sự hy sinh của Mẹ để cho chúng con có được ngày hôm nay, sự chọn lựa của nhân loại với những ngày khước từ Thiên Chúa, từ chối sự chỉ dạy của Mẹ, từ chối sự viếng thăm của Mẹ.

Hôm nay chúng ta đang chứng kiến những gì đang xảy ra, chúng ta thật nghẹn ngào. Chúng ta có thể nhìn nhưng không thể làm gì được, là bởi vì thế giới chúng ta đã mắc phải những tình trạng với lưới bẫy tinh vi và khéo léo, đa số chúng ta không đủ tin và chúng ta không cầu nguyện, chúng ta không gặp gỡ Chúa bằng đời sống mà Chúa dành cho chúng ta qua sự hy sinh mà Mẹ đã hoàn toàn kết hợp.

Mẹ âm thầm đi từ đất nước này đến đất nước kia, âm thầm đi nhắn gởi từng đứa con, nhắn gởi từng tông đồ, nhắn gởi từng tội nhân, nhắn gởi từng nạn nhân, nhắn gởi từng hối nhân, nhắn gởi từng chứng nhân, nhắn gởi từng mỗi một người có chức vụ, với thân xác nhưng tinh thần có sự quyết định và có sự chọn lựa. Mẹ luôn nhắn gởi tất cả chúng con hãy quay về với Chúa: hãy sám hối ăn năn, hãy đền tội để được tha thứ, để được đến với Lòng Thương Xót của Chúa, qua ý nghĩa của Chặng Đàng Thánh Giá thứ tư mà Mẹ kết hợp với Chúa Giêsu để cứu thế giới ra khỏi vòng vây của tội lỗi, để con người được trở về và làm hòa với Thiên Chúa.

Nhưng đến thế kỷ hôm nay, dầu có trên thế giới nhưng đa số chúng ta vẫn là những ngày chứng kiến, vì số đông chúng ta thật sự sống một đời sống của thế trần. Những gì trong thiêng liêng mà Thiên Chúa dành cho chúng ta qua cuộc tử nạn và Mẹ đã tìm cách để giúp chúng ta, để sống một đời sống đức tin trong hiện thực, chứng minh bằng sự quyết tâm chắc chắn chúng ta không rơi vào tình trạng này. Sự thiện đã bị đàn áp, sự thiện đã bị bỏ rơi, sự thiện đã bị bắt nạt, và sự thiện đã chịu thiệt thòi như Chúa đã thiệt thòi năm xưa.

Trái tim Mẹ cũng chịu thiệt thòi nhưng Mẹ không bỏ cuộc, Mẹ không bỏ cuộc vì Mẹ biết thế giới của thiên đàng do Đức Giêsu đổi về bằng giá Máu, đổi về những Chặng Đàng Thánh Giá đau đớn cực cùng, và đổi về bằng chính tình yêu. Mẹ không bỏ cuộc, tiếp tục đi tìm những đứa con, Mẹ tiếp tục âm thầm dạy dỗ cho những đứa con, Mẹ tiếp tục tìm cách để giúp cho những người tin và thực hành. Ngày hôm nay những gì con người chọn, con người đã lựa chọn tinh vi khéo léo của thời đại thực tế và để cho cuộc sống tiền tài danh vọng, khát vọng đã làm chủ cuộc đời của chúng con hiện thực. 

Đã đến lúc những gì chúng con trong sự bất chính thì phải có giá để đối diện và trả với chính nó. Nhưng Mẹ vẫn là một người Mẹ hiền từ, tiếp tục dẫn dắt, tiếp tục nhắn gởi, tiếp tục dạy dỗ, để chúng con thấy được sự hiện diện, dù là khó khăn bao lâu Mẹ cùng đi với chúng con, với những điều cam go đau khổ. Bởi vì chúng con chọn lựa nhưng Mẹ vẫn tiếp tục âm thầm để dẫn dắt chúng con.

Vì đây là sự quyết định cuối cùng của mỗi một tội nhân với sự chọn lựa nơi con người khi còn trong thân xác và hơi thở. Tất cả những gì mà Thiên Chúa đã làm và Mẹ đã làm một cách trọn vẹn hoàn tất với một chương trình ban đến cho con người để cứu sống họ, linh hồn và thân xác họ. Đây là quyết định cuối cùng của mỗi một người chúng ta, những gì của ngày hôm nay chúng ta chỉ có một điều duy nhất là chấp nhận, nhẫn nại, hy sinh.

Chúng ta hãy suy niệm những điều mà Chúa Giêsu đã chịu và Con Mẹ đã chịu với sự hợp tác của Mẹ, để chúng ta sám hối thật lòng, chúng ta trở về thật lòng, và chúng ta quyết tâm từ nơi tâm hồn, từ nơi trái tim, từ những việc nhỏ nhất cho những đến những việc lớn lao nhất, để xin được bù lấp, xin được đền tội, xin được nói thay cho số chung trong nhân loại ngày nay, nói thay cho những kẻ đã phản bội Chúa, nói thay cho những dân thánh nhưng không nhận ra mình là dân thánh của Chúa, và cuối cùng đã sa đọa trong tội lỗi. Dù đó là những quan quyền chức vụ, hãy thay họ, thay họ để thực hành như Mẹ dạy. Bởi vì Mẹ kêu mời họ vì họ sẽ không có một nơi nào nương tựa, vì giá Máu của Đức Giêsu, Con Mẹ, có giá trị nhưng con người không đón nhận thì linh hồn họ sẽ đi về đâu?

Cho nên, ngày hôm nay những gì chúng ta cần làm, những gì chúng ta cần quyết tâm đó là niềm tin để tiếp tục cầu xin, niềm tin để tiếp tục thực hành như chính Mẹ dạy chúng ta, để chúng ta xin với Thiên Chúa thay đổi lòng của con người, thay đổi những anh em đồng loại đang sống trong tội, nuôi tội, dưỡng tội, với tội. Họ không còn nhìn thấy một Đấng Thiên Chúa vì họ, một người Mẹ dấu yêu đang tuôn trào nước mắt vì họ khi thời gian còn cho phép.

Xin cho chúng ta trong Mùa Chay này hãy cầu nguyện thật sự những gì mình đang thấy, những gì đau lòng, những biến cố, những dịch bệnh, những điều mà chúng ta là những nạn nhân đang chịu đựng, là những người vô tội đã ra đi và đã chết, và còn những tội nhân sám hối ăn năn. Nhất định Mẹ còn ở lại, và công cuộc cứu độ vẫn còn rõ ràng, cho nên chúng ta hãy xin và chúng ta tin Mẹ sẽ có cách cứu thế giới, Mẹ sẽ có cách cứu chúng ta.

Hãy tin tưởng những điều đó mà thi hành những điều cần thi hành bắt đầu trong Mùa Chay của chúng ta hôm nay. Đây là một năm mà chúng ta cảm nghiệm sâu thẳm nhất với những điều thất vọng, thất bại và những biến cố xung quanh, chúng ta mới có cơ hội cùng nhau để cảm nghiệm những sự lớn lao này, mà Mẹ đã ban tặng cho chúng ta, cứu chúng ta, cứu thế giới và dành cho một trái đất chờ đợi những ngày mới mẻ. Đức Chúa Cha sẽ không bao giờ từ chối những lời chúng ta cầu xin qua công cuộc cứu độ của Con Ngài, qua Ái Nữ mà Ngài yêu thương vẫn ở lại với chúng ta trong thế giới này.

Chúng ta cùng với Mẹ và hiệp với Mẹ để xin Chúa can thiệp cho chúng ta. Hãy tin những gì ngày hôm nay và quyết tâm nhất là sự trở về của chúng ta, quyết tâm bằng tiếng nói, bằng lời nói thay, bằng tất cả những gì đang chứng kiến để được xin Chúa thứ tha và xin Chúa can thiệp.

Nơi thứ năm: Ông Simon Vác Thánh Giá Đỡ Đức Chúa Giêsu

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simon vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi! Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh Giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy. 

Lucia: Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin lỗi Chúa, chúng con muôn vàn lần xin lỗi Chúa. Dù có xin lỗi, dù có trở về chúng con thật sự cũng không xứng đáng, bởi vì Chúa đã từng ở giữa nhân loại trên 2000 năm, đem giáo lý, đem chân lý giảng dạy, đem Tin Mừng và làm biết bao phép lạ để chữa lành cho nhân loại, từ bệnh tật thể xác cho đến linh hồn, và ban cho chúng con đức tin, dựa vào lời Chúa để được sống.

Biết bao nhiêu người theo Ngài, Ngài chữa lành bệnh và cho kẻ chết sống lại. Đã biết bao nhiêu người chứng kiến điều đó, nhưng đến khi Ngài đi vào đoạn đường thập tự giá thì cuối cùng không có một người thật sự tin để vác đỡ thánh giá cho Chúa, mà lại là một Simon, kẻ ngoại. Chắc chắn là sự miễn cưỡng, không thấu hiểu và cũng không thấm hiểu một Đấng vô tội đến với thế gian cứu những người chưa biết, những người được biết và ngay cả những người ngoại giáo, nhưng Chúa vẫn là một Thiên Chúa dành công cho Simon.

Hôm nay, xin cho chúng con bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỷ, Chúa đã dành cho chúng con biết bao đặc ân bằng tình yêu, bằng ơn sủng, bằng những điều cao cả tuyệt vời mà Thiên Chúa dành cho nhân loại qua bao thế hệ. Chúng con cũng mang tâm tình thờ ơ cũng không khác gì kẻ ngoại giáo năm xưa, chính ông đã vác đỡ thập giá cho Chúa nhưng không phải là những người thấu hiểu.

Hôm nay chúng con đã có bao lần trong cuộc sống hiểu được thập giá, hiểu được những điều mà chúng con muốn vác? Chúng con cũng không khác biệt gì như kẻ ngoại giáo, vì lòng của chúng con khô khan, lòng của chúng con ích kỷ, lòng của chúng con có biết bao nhiêu điều, xin và được thì chúng con vui mừng, còn nếu chúng con xin nhưng không được thì chúng con đi vào sự tiêu cực, đang quằn quại, đang trách móc và còn rất nhiều điều không khác gì và tệ hơn kẻ ngoại đạo.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúa không trách tội vì chúng con yếu đuối trong giới hạn của sự hiểu biết, đức tin thì quá non nớt cho nên chúng con không thấu hiểu được những điều mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con. Qua cuộc tử nạn, Ngài cho chúng con được nhìn thấy những việc mà chúng con xin được là một môn đệ của Chúa, là một giáo dân của Chúa và là dân thánh của Chúa hãy vác thập tự giá bằng con tim, hãy vác thập tự giá với những gì đang có trong cuộc sống của mình trong sự suy niệm.

Hãy cảm nhận được những gì mà Thiên Chúa đã dành cho chúng con trong sự khó nhọc, đau khổ trên đoạn đường thập tự giá mà Ngài cần có một người để nâng đỡ, Ngài cần có một người đỡ thập tự giá vì quá yếu nhọc, bước chân không còn có thể bước đi một cách mạnh mẽ, dù rằng Ngài rất mong muốn để tiến mạnh đến đồi Canvê. Cuối cùng, lý hình họ không phải là một người tốt chọn người để giúp, vì họ sợ Chúa Giêsu chết dọc đường họ sẽ không hoàn tất và không treo Ngài như đã được định đoạt trên thập tự giá, là án tử hình của những kẻ có tội. 

Nhưng Chúa là Đấng vô tội, xin cho chúng con suy niệm những điều này; đã bao lần chúng con cũng giống như Simon. Quả thật, chúng con đã vác nhưng lòng của chúng con không thật sự cảm nghiệm được tình yêu. Khi chúng con vác thập tự giá chúng con thật sự không hiểu ý nghĩa của chiều sâu; khi thánh giá đến với chúng con dường như chúng con đẩy xa, sợ hãi và chúng con than van trách móc. Chúng con đã bao lần trong tình trạng này, dù thánh giá Chúa gởi đến để nhắc nhở trên đoạn đường thập tự giá. Chúa cần Simon của thời nay, Chúa cần Simon cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, Chúa cần một Simon hiểu được gánh nặng ngày xưa mà Chúa muốn cho những người hôm nay được cảm nghiệm để họ nhận ra được tình yêu mà Chúa dành cho chúng con, và Chúa cũng muốn chúng con đáp lại bằng tình yêu mà Chúa dành cho chúng con.

Dù không thể nào tương xứng và cũng không thể nào xứng đáng, nhưng ít nhất chúng con hiểu được đoạn đường thập tự giá để nhắc nhở cho mình dừng lại, nhắc nhở cho những điều mà con người phải đi đến những Chặng Đường Thánh Giá mới có thể thấu hiểu những gì mà mình đã có do Đức Giêsu ban đến. Ngài cần chúng con như một Simon, Simon với trái tim chấp nhận để đỡ cho Ngài, và Simon khi đỡ thánh giá đó chúng con thấu hiểu được một Đấng Thiên Chúa đã hy sinh cho chúng con bằng mọi giá. Hôm nay Ngài vẫn tiếp tục hy sinh chờ đợi chúng con trong sự trưởng thành, trở về và chọn lựa thập tự giá, không than van, không trách móc và không quằn quại để mất đi đức tin. 

Chúa là một Đấng Thiên Chúa đã chịu chấp nhận tất cả, để hy vọng rằng cuộc sống chúng con trở nên có ý nghĩa, giá trị khi chúng con hiểu được đoạn đường thập tự giá mà Ngài muốn Simon của thời nay có thể thấu hiểu được để hân hoan khi được vác thập tự giá. Thập tự giá sẽ đi với Ngài, và Ngài không cô đơn như những ngày tháng trên 2000 năm trước, mà Ngài có những kẻ tội nhân như chúng con thấu hiểu được thế giới của loài người nhân loại. Còn ngoài ra không có một nơi nào có sự thật của tình yêu, không một nơi nào để nương tựa khi chúng con vấp ngã, khi chúng con đau khổ, khi chúng con rớt vào những dịch bệnh và rớt vào những tình trạng với biến cố như hôm nay.

Xin Chúa giúp chúng con, thêm sức cho chúng con nhận và hiểu được ý nghĩa của Chặng Đàng Thánh Giá thứ năm mà ông Simon vác đỡ cho Đức Chúa Giêsu. Xin cho thánh giá của ngày hôm nay chúng con đang gặp, để chúng con cần phải hiểu một sự thâm sâu có Chúa bên cạnh;  sự nặng nề Chúa đã vác đến nỗi đã quá cực nhọc  và không còn sức lực để tiến bước, nhưng nhờ chính Simon – Simon của năm xưa và Simon của thời nay – đã biết sám hối ăn năn, thì chính thập tự giá kia đã đỡ một phần nào cho Chúa, để chúng con được đồng hành, để trở thành những con người hiểu biết và trở về với Chúa bằng sự quyết tâm, bằng sự tình nguyện, bằng những ngày tháng mà chúng con chứng kiến hôm nay không một nơi nào ngoài Thiên Chúa ra.

Vì đoạn đường Thập Tự Giá đáng chính chúng con phải đi, đáng chính chúng con phải chịu, nhưng hôm nay Ngài đã vác tất cả cho chúng con và chúng con chỉ là một Simon đỡ một cách nhẹ nhàng mà thôi. Xin hãy trưởng thành để hiểu được và đi ra những ngày tối tăm, đi ra những ngày giới hạn trong cuộc sống, với sự hiểu biết ích kỷ, đi ra với tất cả những điều đoán xét, đi ra với tất cả những điều đau khổ buồn phiền trong cuộc sống, và đứng dậy để vác thập giá.

Đức Giêsu chờ sự thiện nguyện của trái tim mình thì cuộc sống sẽ trở nên đổi mới hơn, cuộc sống sẽ có niềm hy vọng hơn, cuộc sống phải được quyết định để thế giới này không điều gì có thể làm cho chúng con sa ngã, không điều gì làm cho chúng con phải đi vào với những ngày tiêu cực hay những ngày vô vọng. Hãy nhìn vào đoạn đường đau khổ của Chúa, sự chịu đựng của Chúa, để xin cho chúng con quyết tâm trở thành một người thật sự hiểu ý nghĩa để vác đỡ Đức Giêsu trên đoạn đường thập tự giá.

Ngài muốn nhìn chúng con đi trong những ngày biến cố như hôm nay, bước từng bước một trong ý nghĩa mà chính Chúa muốn chúng con, để chúng con hiểu và trưởng thành, vững vàng với đức tin và không lay chuyển với bất cứ hoàn cảnh nào. Vì phải đến đỉnh đồi Canvê chúng con mới thấy được sự chiến thắng của Đức Giêsu Kitô qua cái chết của Ngài, để chúng con được sống và sống một cách sung mãn; trước khi sung mãn phải bước qua những đoạn đường thập tự giá như chúng con đã đi, đang đi và sẽ còn đi.

Nơi thứ sáu: Bà Veronica Trao Khăn Cho Đức Chúa Giêsu Lọt Mặt

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu mà thấy cả và mình máu chảy ra thì trao khăn cho Người lau mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.

Lucia: Lạy Chúa Giêsu, vào thời đại ban đầu khi Chúa chịu qua những đoạn đường thập tự giá, đặc biệt Chặng Đàng Thánh Giá thứ sáu, như muôn thế hệ, bao thời đại và đặc biệt thế kỷ hôm nay thật sự đã có một người phụ nữ đã không sợ lý hình cũng không sợ sự bắt bớ cấm cản, nhìn thấy khuôn mặt máu me của Ngài bà đã mạnh dạn tiến đến để lau mặt cho Chúa. Điều đó xuất phát từ một trái tim yêu với một sự cảm thông, xuất phát từ một đức tin mạnh mẽ. Đó là thế giới đầu tiên, dù là một số rất ít nhưng vẫn có và xuất phát từ một người phụ nữ.

Ngày hôm nay, xin cho chúng con suy niệm điều này để được biết Chúa Giêsu năm xưa trên đoạn đường Ngài chờ đợi những khuôn mặt, những đôi mắt với sự cảm thông, nhưng rất ít; chỉ có Mẹ của Ngài, chỉ có những môn đệ thân tín của Ngài và một người phụ nữ xa lạ nhưng bà ta đã mạnh dạn thực hành điều này. Cho nên, ngày hôm nay dù rằng thế giới đã quá đông trong nhân loại không hiểu được, đã từ chối tình yêu của Chúa và chẳng bao giờ cảm nhận được những việc bé nhỏ tỉ mỉ này nhưng nói lên một điều gì đó với một sự quyết tâm mạnh mẽ, bằng một sự đơn sơ như những việc làm như bà Veronica. 

Lạy Chúa, thật đã quá trễ và quá muộn đối với chúng con, nhưng Chúa vẫn chờ đợi chiếc khăn đó, khuôn mặt đó và sự cảm thông đó nơi chúng con từng người hôm nay, để nói với Chúa, để lưu niệm lại những ngày đi qua trên 2000 năm trước. Chúa vẫn chờ đợi những cái khăn nơi bàn tay của những môn đệ hôm nay; những cái khăn đó thật sự xuất phát từ trái tim và đến với tâm tình để lau giọt nước mắt, lau những giọt máu được nhỏ trong trái tim, bởi vì thế giới nhân loại đa số hôm nay phản nghịch, từ chối, xúc phạm và Chúa đang chờ đợi.

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa, ít nhất trong giòng lịch sử cũng có một gương sáng qua bà Veronica, được ghi chép trong 14 Chặng Đàng Thánh Giá mà Đàng Thánh Giá quan trọng này như một lịch sử để cứu thế giới của loài người nhân loại. Xin cho chúng con trở thành những cái khăn sạch để có thể đến với Chúa, với những giòng nước mắt tuôn rơi một cách thiêng liêng, và cũng là những giòng nước mắt tuôn rơi nơi trái tim của chúng con khi nhận ra tình yêu của Chúa, nhận ra sự chịu đựng của Chúa, nhận ra sự chờ đợi của Chúa, để chúng con cũng lau khuôn mặt của Chúa một cách thiêng liêng qua Thánh Thể, lau khuôn mặt của Chúa khi chúng con đón rước Chúa vào lòng, và cũng lau khuôn mặt của Chúa khi người ta nhốt Chúa trong nhà tạm khi Ngài muốn gặp gỡ chúng con.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, xin cho chúng con suy niệm những điểm này để nhìn thấy được rằng chỉ một cử chỉ bé nhỏ đó Chúa đã ghi khắc và Chúa đã dành cho bà được ghi chép trong 14 Chặng Đàng Thánh Giá để cho thế giới được biết, được nghe. Chúa là một Thiên Chúa không đòi hỏi quá nhiều nơi con người, Chúa chỉ muốn chúng ta qua những cử chỉ bé nhỏ, trong một cách thiện nguyện đơn sơ và bình thường nhưng nói lên lòng cảm mến, lòng tri ân, lòng gần gũi và cũng là sự cảm nhận với những điều mà Chúa dành cho chúng con hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có một lòng tin mạnh mẽ vì đã quá nhiều điều Thiên Chúa làm cho chúng con, đã quá nhiều điều Chúa tỏ hiện cho mỗi một anh chị em con. Chúa đã dành cho chúng con trong những giây phút mà chúng con, ngay từ lúc ban đầu cũng ngoan cố cứng lì chai đá, là những ngày sống trong tội lỗi và không biết mình đang sống trong tội lỗi.

Đã mười năm trôi qua, có biết bao nhiêu điều xảy ra, có biết bao nhiêu điều Chúa đã dành cho chúng con và dắt dìu từng người một, để hôm nay chúng con có một tập thể, có một nhóm nhỏ hằng ngày, dù là đơn sơ bé nhỏ nhưng Chúa ở cùng chúng con, để có bình an, để có niềm vui, để có sự sống và có niềm hy vọng. Có biết bao biến cố xảy ra, nhưng chúng con vẫn còn có nhau và bên nhau.

Xin cho chúng con trở thành những cái khăn thật sự, những cái khăn bằng đức tin, những cái khăn thật sự để chuẩn bị một tâm hồn trong sáng, để có thể được lau trên khuôn mặt của Chúa khi chúng con đến thăm viếng Ngài bằng những lời cầu xin, bằng những giây phút thật sự của trái tim mình, bằng những lời thiết tha hàng ngày trong sự đơn sơ bình thường, để có thể lau khuôn mặt của Chúa, với mồ hôi, với vết máu vì sự chờ đợi mong mỏi.

Ngày hôm nay Ngài vẫn chờ đợi chúng con, cặp mắt năm xưa trong sự tìm kiếm đó lại tìm kiếm được ngày hôm nay; dù là chúng con thiếu sót bất xứng nhưng chúng con nhìn được khuôn mặt qua chiếc khăn mà Chúa đã dành cho bà Veronica năm xưa, Chúa cũng dành cho chúng con một cách thiêng liêng hôm nay. Chúa thật sự đến thăm chúng con, Chúa ở cùng chúng con, và Chúa đã dành cho chúng con sự gần gũi này.

Xin cho chúng con đừng đánh mất vì những yếu đuối thấp hèn của mình, xin cho chúng con hãy để điều đó quan trọng hơn tất cả những gì trong cuộc sống của con người. Đó là những điều của thế giới luôn đặt cho chúng con có một ranh giới khi chúng con tự ái, khi chúng con phiền muộn, hay khi chúng con đã gặp phải những điều gì đó trong đời sống nội tâm.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, xin đừng để chúng con đánh mất những gì rất quan trọng mà Chúa đã dành cho chúng con trong những tháng năm vừa qua. Xin hãy chôn vùi tất cả những gì không vui trong cuộc đời, những sự thất bại, những điều mà chúng con đang ê chề giữa cuộc sống của nhân loại ngày nay qua những điều chứng kiến, để chúng con tìm lại những gì có thể làm được, bằng một chiếc khăn, để chúng con có thể được lau cho Chúa khi ngoài kia người ta bỏ rơi Ngài, khi hôm nay thế giới vẫn tiếp tục từ chối Ngài, vẫn tiếp tục xúc phạm đến Ngài, nhưng vẫn còn có những người con bé nhỏ đơn sơ chất phát bình thường. Dù rằng họ không tài giỏi nhưng chính những lời thiết tha hằng ngày với những giây phút bên cạnh của Chúa như chiếc khăn để học hỏi nơi bà Veronica, để chính chiếc khăn đó tạo thêm đức tin, tạo thêm lòng tín thác, tạo thêm lòng yêu mến, tạo thêm một nguồn an ủi mà chúng con xin được dâng lên Thiên Chúa.

Xin cho trái tim mỗi một người được mở ra trong Mùa Chay của năm nay, để những gì chúng con cần làm cho Chúa, qua những việc đơn sơ bình thường trong sự quyết tâm, trong thầm lặng im lặng, để dâng lên Ngài như một chiếc khăn xin được lau mồ hôi máu, xin được lau với sự chờ đợi mòn mỏi của một Đấng Thiên Chúa nơi nhà tạm, qua Thánh Thể và còn qua rất nhiều điều trong cuộc sống, qua những khuôn mặt anh chị em đang gặp những biến loạn hôm nay, qua những người với những ngày đang đau khổ với những biến cố họ đang gặp.

Xin giúp chúng con sống được điều đó, xin giúp chúng con làm được điều đó, xin giúp chúng con qua những khuôn mặt của anh chị em để chúng con nhìn thấy Chúa trong họ mà làm được. Vì Chúa chúng con mới làm được, vì Chúa chúng con mới bỏ qua được, vì Chúa chúng con mới thực hành được. Còn đối với con người và con người không dễ thông cảm cho nhau, không dễ tha thứ cho nhau và không dễ sống thật lòng với nhau, vì có rất nhiều điều trong cuộc sống tự ái kiêu căng, vì có rất nhiều điều mà chúng con không thể bước qua được với ranh giới này. Xin Chúa giúp chúng con để chúng con tập sống để xứng đáng mỗi ngày với những ân huệ được ban và được cho.

Nơi Thứ Bảy: Đức Chúa Giêsu Ngã Xuống Đất Lần Thứ Hai

Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

Lucia: Lạy Chúa, quá yếu sức, dường như không còn sức lực để tiếp tục bước từng nấc thang để đến đồi Canvê; Ngài đã gượng gạo bước đi từng bước một, thân xác dường như đã quá rũ rượi nhưng tinh thần thì Ngài luôn cương quyết một đích. Đời sống của loài người chúng con đã bao lần gục ngã, đã bao lần xúc phạm, đã bao lần vô tình cũng như cố ý. Chúng con dường như mất hy vọng, chúng con không còn hy vọng hay chúng con đã tự tuyệt vọng để đi vào con đường tự do nơi đời sống tội lỗi.

Đã biết bao nhiêu người kết thúc cuộc đời của mình khi họ không còn một nơi nương tựa, chán nản hay gặp những sự khó khăn ở trong cuộc sống. Chúa hiểu được đoạn đường này. Những điều mà Chúa đã chịu đựng, dù là hết hơi và kiệt sức nhưng Chúa vẫn gượng, dù là té ngã lần thứ hai. Trên bước đường mà Chúa đang nói về sự thiêng liêng nơi đời sống chúng con; đã bao lần chúng con cũng gục ngã trên đường đời, đã bao lần chúng con đã hoàn toàn hy vọng nơi đời sống của trần gian và cuối cùng đã mang đến cho chúng con sự bại hoại, thất bại và thất vọng bao lần.

Có những lúc chúng con không biết Chúa, hay từ chối Chúa, và chúng con không nhận ra Thiên Chúa ở bên cạnh. Những đoạn đường thập tự giá, những đoạn đường mà Ngài đã dành cho chúng con và chuẩn bị trước cho chúng con, vì Ngài biết được quá khứ hiện tại, lẫn cả tương lai. Nhưng chúng con thì chỉ biết trong giới hạn của chính mình trong hiện tại. Khi chúng con thành công thì chẳng nhớ đến Chúa, chúng con thất vọng và đau khổ thì cầu xin và khi được dường như chúng con cũng quên Chúa bao lần. Con người của chúng con dễ phản bội, dễ từ chối, nhưng Chúa là một Đấng Thiên Chúa trung thành và luôn yêu thương.

Những điều mà Ngài chịu đựng hôm nay, sự đau khổ cực cùng đó Ngài như nhắc nhở chúng con. Lần ngã thứ hai này như Chúa đang nhắc nhở chúng con đừng bỏ cuộc, hãy nắm lấy tay Chúa; hãy tin tưởng rằng Chúa đến để cứu chúng con và cứu những kẻ có tội. Đừng bỏ chính mình và đừng liều mình đi để mất đi một niềm hy vọng vô cùng lớn lao mà Chúa đã hoàn toàn ngã gục để cứu lấy chúng con để ôm lấy chúng con và nắm lấy chúng con.

Dù là những giây phút còn lại của cuối cuộc đời mình, sự cương quyết đó để giúp chúng con hiểu được ý nghĩa Chúa đã đau đớn quằn quại và kiệt sức nhưng vẫn tiếp tục gượng để vác thập tự giá vì chúng con. Thập tự giá đó chính là chúng con, là những tội nhân như chúng con qua muôn thế hệ, đặc biệt thế hệ của ngày hôm nay. Con người của chúng con đã rơi vào sự trầm luân trầm trọng của tội lỗi, mà chúng con hoàn toàn không hiểu cũng không biết, vẫn còn hiên ngang, vẫn còn ngông cuồng tự đại, vẫn còn tự ái, tự cao tự đại, vẫn còn ngạo nghễ.

Chúa đã biết những điều này đã làm cho chúng con hủy mình đi, làm cho chúng con đã đi vào những ngày lầm lẫn trong tội. Chính vì những điểm đó mà Ngài đã hoàn toàn té xuống để đỡ chúng con đứng dậy, để nâng chúng con đứng dậy. Mục đích mà Ngài vẫn nhắc đi nhắc lại Ngài đến để cứu những kẻ tội lỗi. Những ai nghe, những ai trở về và những ai cảm nhận thì chúng ta đã nhận ra được cái té của Chúa để nâng chúng ta đứng dậy, thì hôm nay những người đang té chúng ta cũng phải có trách nhiệm để giúp cho họ đứng dậy.

Đứng dậy bằng cách nào? Không phải bằng sức lực chúng ta; chúng ta không có gì để có thể làm cho người khác trở lại, mà chúng ta chỉ biết một điều duy nhất là chúng ta suy niệm và cảm nhận những gì Chúa ban cho chúng ta bằng sự cầu nguyện, bằng những sự hy sinh, bằng những sự thực hành hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta tập đời sống nhân đức thật lòng trong trái tim mình và tập sự vững vàng trong đức tin. Chúng ta biết điều đó nhưng chúng ta làm chưa được, cho nên đây là điều Chúa muốn chúng ta sự té ngã của Chúa để nâng chúng ta đứng dậy và cho chúng ta được đi với Ngài.

Hôm nay chúng ta hiểu được ý nghĩa của lần té thứ hai là Chúa muốn chúng ta cũng phải nâng đỡ những người anh chị em khi họ đang té ngã và họ cũng không biết như thế nào để đứng dậy. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu được vai trò và sự giá trị mà Chúa đã nâng chúng ta ngay từ lúc đầu, thì hôm nay xin cho chúng ta hãy quyết tâm để làm sao có thể nâng được anh chị em mình, nâng được anh em mình, để đi trên những chặng đàng cuối cùng của cuộc đời họ và cũng là cho chúng ta có cơ hội để giúp họ trong những ngày tháng mà Chúa muốn chúng ta và Chúa qua chúng ta để giúp cho những người anh chị em trong những việc chúng ta có thể làm được với vai trò trong hàng ngũ của tông đồ. 

Xin hãy đứng dậy! Hãy vững vàng và hiểu mình là ai và điều gì mà Chúa mời gọi, điều gì hôm nay được cảm nghiệm và suy niệm trong Mùa Chay. Qua những biến cố này chúng ta thật sự đứng dậy chưa, đức tin chúng ta thật sự trưởng thành chưa? Chúng ta phải làm được điều gì trong Mùa Chay này và chúng ta quyết tâm như thế nào để đừng sống với những ngày cũ kỹ mà chúng ta đã trở thành quen thuộc và trở thành dường như chai đá.

Xin Chúa giúp chúng ta, mỗi một người, cảm nghiệm để nhận ra ý nghĩa của Mùa Chay và điều gì cần làm nhất một cách sống động để dâng lên Thiên Chúa và giúp cho những người đang cần, giúp cho họ trong đời sống của đức tin, giúp cho họ trong đời sống với sự trở về, và giúp cho họ những gì có thể được, để họ nhìn chúng ta và qua họ chúng ta nhìn thấy Chúa và ý nghĩa té ngã của Chúa trở nên giá trị cho thế hệ của nhân loại ngày hôm nay.

Xin cho chúng con suy niệm được điều này và xin chỉ dạy chúng con để chúng con làm được những gì Chúa muốn chúng con làm trong sự suy niệm mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Nơi Thứ Tám: Đức Chúa Giêsu Đứng Lại Yên Ủi Con Thành Giêrusalem

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.

Lucia: Lạy Chúa Giêsu, trên 2000 năm trước Chúa đã đến với thành trì Bêlem, gần Giêrusalem và sanh ra tại đó. Ngài cũng đã thực hiện những điều tốt đẹp vinh quang lớn lao với những mầu nhiệm, huyền nhiệm qua những phép lạ mà con người không thể từ chối được, mắt thấy, tai nghe nhưng con người vẫn chai đá vì đức tin rất kém cỏi.

Lúc đầu tiên Chúa cũng thông cảm và hiểu được điều đó, đặc biệt là những người học thức kiến thức, những kinh sư biệt phái, là những người tài giỏi, là những người biết về Chúa, nhưng không nhận ra Chúa bên cạnh. Vì ghen tương ganh ghét đố kỵ mà giết Chúa và đưa Chúa vào đoạn đường thập tự giá, mà chính họ là những lý hình mặt này cũng như mặt khác, và đã kết tội để Ngài phải chết.

Trên đoạn đường đi, chắc chắn rằng những người đàn ông, những người thanh niên, có một số rất ít tin và biết được Chúa. Đa số những phụ nữ, họ đã nhận ra Chúa, họ đã biết Chúa và họ đã khóc lóc khi nhìn thấy Chúa vác thập giá đi qua họ. Chúa dừng lại để thương và nhìn đến những người phụ nữ đang dắt những đứa trẻ con, đang khóc lóc và Chúa đã nhắn gởi. Việc mà Chúa đã dừng lại để an ủi họ và Chúa cũng nhìn được những người đã tin, những người đã thương nhưng họ không làm gì được, nhưng Chúa đã nhắn gởi với những người phụ nữ, “Hãy thương cho những con cháu của các ngươi.” 

Hôm nay cũng vậy, thế giới dù là có những người từ chối Chúa, nhưng vẫn có những người như những người phụ nữ thành Giêrusalem; trong số đó có đàn ông lẫn đàn bà, trong số đó cũng có những người được tuyển chọn. Chúa cũng vậy, vì chính những người này mà Chúa dừng lại và đang an ủi họ, an ủi những người tin vào Chúa; dù thế giới qua  bao nhiêu thế hệ cũng có những người cứng lòng chai đá và họ đã không tin và chính họ đã hành hạ và giết Chúa. Nhưng cũng có những người yêu mến Chúa, những người tin vào Chúa, và những người được Chúa an ủi.

Hôm nay cũng vậy, thế giới này đa số trong tình trạng với những ngày tháng họ đã chìm sâu vào sự tinh vi khéo léo của một thời đại văn minh và cấp tiến, với sự tự do không giữ luật và cũng chẳng nhận ra điều gì từ nơi Thiên Chúa đã làm cho họ qua mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá, đặc biệt Chặng Đàng Thánh Giá thứ tám.

Ngày hôm nay như Chúa đang nhắc nhở lại cho chúng ta trong thế kỷ của nhân loại ngày nay. Chúa đang nhìn chúng ta, Chúa đang nhắc nhở chúng ta, Chúa thật sự yêu thương và an ủi chúng ta khi chúng ta đang gặp những biến cố, khi chúng ta đang gặp những điều mà chúng ta đã chọn chung trong thế giới và chỉ còn có những người thiểu số họ có thể chọn sự thiện, chọn sự lành, nhưng không thể được. Bởi vì đa số họ muốn chọn sự tự do, họ cướp lấy những gì của chúng ta, họ cướp lấy những gì trong sự thật và chân lý như chính Chúa đã làm cho con người năm xưa, nhưng họ không tin và giết chết người.

Hôm nay cũng vậy, những người công chính cũng đang bị giết hại, những người công chính cũng đang bị sát hại, và còn rất nhiều điều. Bởi vì thế giới chỉ mới một số ít nhận ra điều này. Nhưng dù là số ít, Chúa vẫn là một Thiên Chúa yêu thương những kẻ đã tin và những kẻ đã nhận ra Ngài. Cho nên hôm nay dù thế giới xảy ra biết bao nhiêu điều, nhưng Chúa vẫn ở lại với chúng ta, Chúa vẫn ở cùng chúng ta, Chúa vẫn viếng thăm chúng ta và Chúa vẫn an ủi chúng ta.

Điều đó đã có ngay từ lúc ban đầu thì hôm nay vẫn còn tồn tại. Chỉ cần lòng tin, nhất định Chúa sẽ dẫn đến những ngày tháng mà chúng ta đã tin, chúng ta đã thật sự thấu hiểu, đã thấm hiểu. Dù chỉ có một giới hạn mà thôi, nhưng Chúa cũng đang an ủi khi chúng ta gặp những đau khổ, chúng ta đang gặp những sự bất ngờ xảy ra. Đặc biệt biến cố của hôm nay, từ đất nước, từ cả thế giới chung, từ những điều đang xảy ra, từ những biến cố và những bất ngờ qua những cơn dịch bệnh, qua những sự đau khổ ở nơi những ngày tháng chúng ta rớt vào tình trạng của thiên tai, hay còn những sự bắt bớ và còn rất nhiều điều kế tiếp trong cuộc sống của nhân loại ngày nay.

Nhưng hãy tin, bởi vì Chúa là một Thiên Chúa dùng đủ mọi cách để an ủi chúng ta, cũng như an ủi con thành Giêrusalem năm xưa. Điều mà Chúa đang nhắc nhở cho chúng ta hôm nay là chúng ta hãy cùng nhau trong sự hiệp nhất, tin tưởng nơi Chúa là nguồn an ủi, là sức mạnh của chúng ta, để chúng ta cũng dẫn dắt con cháu của chúng ta, dẫn dắt những người con của chúng ta đang lạc vào những gì ở nơi đời sống văn minh, đã cướp lấy đi con của chúng ta, cướp lấy tinh thần của nó, cướp lấy những trái tim, mà chúng ta đã hoàn toàn mong muốn nó trở thành những người con biết Chúa nhưng hôm nay nó lạc lõng đối với Chúa, nó xa lạ đối với Thiên Chúa.

Chúa đang đau lòng và Chúa muốn chúng ta hãy chăn dắt những đứa con của mình, Chúa muốn chúng ta hãy hy sinh cho chúng nó. Chúa muốn chúng ta hãy cầu nguyện cho chúng nó để chúng nó không lạc long, để chúng nó không chống đối, và để chúng nó không thể nào nhìn với những gì hôm nay với khoa học kỹ thuật, với những ngày tinh vi và khéo léo, để chúng nó rớt vào những lưới bẫy. Nó xa lạ đối với Thiên Chúa, nó từ chối với Thiên Chúa, và nó đang tìm đủ mọi cách để bắt bớ những người của Thiên Chúa. 

Đây là một điều mà chúng ta đang bị thất bại, thất vọng bởi vì đa số con người hôm nay không nhận ra những ý nghĩa này, cho nên chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta hãy tiếp tục làm những gì có thể được trong sự hy sinh, vì chúng ta tin rằng lời cầu nguyện trong sự suy niệm đậm sâu này nhất định sẽ khơi lại trên 2000 năm trước, mục đích Chúa nhắn gởi gì với chúng ta qua những người phụ nữ con thành Giêrusalem và những đứa trẻ năm xưa, thì hôm nay Chúa cũng đang gởi thác điều này, Chúa đang nhắn gởi điều này, Chúa đang an ủi chúng ta.

Chúng ta phải làm bổn phận của chính mình, để những điều được đến với chúng ta là sự trở lại của con cái mình, là những người được tỉnh thức vì lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa sẽ không để chúng ta bị côi cút, Chúa sẽ không để chúng ta một mình cô đơn và hoàn toàn đang gánh lấy những biến cố mà chúng ta đang âm thầm đau khổ và đang quằn quại.

Cho nên, chỉ có những giây phút này mới có thể thoát ra tất cả những gì từ nơi trái tim, từ nơi cõi lòng, với một sự cương quyết, bởi vì phải nói, phải thưa. Đối với Thiên Chúa chúng ta chỉ biết cầu nguyện, chúng ta chỉ biết dâng những lời, bởi vì lời của Thiên Chúa để từ ngàn xưa, vượt qua không gian thời gian trở thành một cuốn sách lịch sử, qua Phúc Âm Tin Mừng để cho chúng ta được biết công cuộc cứu độ lớn lao đó.

Hôm nay với những điều mà chúng ta cần liên lạc với thiên đàng, chúng ta cần gặp gỡ Thiên Chúa là bằng sự cầu nguyện, cầu nguyện bằng con tim, bằng sự thẳm sâu mà Mẹ Maria đã dạy dỗ chúng ta, bằng lời chuyển cầu của Mẹ, bằng những sự gặp gỡ của các thánh, bằng những gương sáng của các ngài và bằng sự điển hình mà Chúa đã an ủi con thành Giêrusalem năm xưa, thì xin Chúa cũng an ủi chúng ta trong thời đại hiện tại hôm nay.

Xin cho chúng ta tin tưởng và tín thác nơi Ngài để cuộc sống của chúng ta luôn có hy vọng. Dù bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta hãy chấp nhận vì đoạn đường thập tự giá có những lúc Chúa phải té ngã, có những lúc Chúa phải chịu đau đớn, có những lúc mồ hôi máu toát ra và có những lúc mà Ngài đang dõi mắt để tìm kiếm một sự thông cảm của những người chung quanh.

Tất cả những điều này đang diễn ra như chúng ta đang gặp trong đoạn đường hiện tại của thập giá hôm nay. Xin cho chúng ta hãy nhìn vào sự chịu đựng của Chúa là một gương sáng, đối với chúng ta hôm nay chỉ là một phần bé nhỏ mà thôi. Hãy vững vàng để tiếp nhận đoạn đường thập tự giá này, để giúp đỡ cho con cái của mình và hy sinh cho chúng nó. Lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được chấp nhận, sẽ được nhậm lời và sẽ được Chúa can thiệp.

Chúng ta hãy hy vọng trong niềm hy vọng đó, vì chỉ có Chúa mới đem lại niềm hy vọng cho chúng ta và chỉ có Chúa là Đấng can thiệp để trả lại cho chúng ta những gì đã bị mất do kẻ khác cướp lấy và chúng ta sẽ được những điều chúng ta xin trong sự thiện, trong sự thật và trong công lý và công chính.

Nơi Thứ Chín: Đức Chúa Giêsu Ngã Xuống Đất Lần Thứ Ba

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương xót chúng con cho đến ngày sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

Lucia: Lạy Chúa Giêsu, Đức Chúa Cha đã sai ngôn sứ Giôna đến Thành Ninivê; trước khi Ngài sửa phạt thành trì đó Ngài dành cho họ thêm một cơ hội qua tiên tri để đến với chính xứ sở đó. Ông ta đã biết lòng nhân từ của Chúa và ông ta đã biết thành trì này nó ngoan cố cứng đầu, chưa chắc đã nghe, ông trốn và đã chạy đi, không muốn làm điều đó.

Nhưng con người thì làm sao chạy trốn Thiên Chúa được? Như chúng ta thấy được sự điển hình trong sự yếu đuối mà chúng ta chỉ nghĩ trong giới hạn như tiên tri Giôna, là tiên tri nhưng ông vẫn chạy trốn vì ông biết ông không muốn đến đó. Ông đã lên thuyền để đi theo định hướng của chính ông và trốn Chúa; nhưng cuối cùng thì ông hoàn toàn phải bị rớt, vì bão tố nổi lên. Chính những điều đó ai mang những trọng tội trong người cho nên làm liên lụy những người trong tàu, và cuối cùng ông đã nhận ra chính ông và ông đã bị thả xuống biển.

Từ đó, con cá nó đã nuốt lấy ông, đúng ba ngày nó nhả ông vào bờ biển của thành trì Ninivê. Ông đã đi suốt ngày suốt đêm trong ba ngày trời để loan báo sự trở lại và kêu gọi sự thống hối của con người. Họ thật sự đã làm. Họ đã mặc áo nhặm, những vị vua và những vị quan quyền họ thật sự làm, họ biết rằng ngày Chúa đã báo; vì sự ăn chay hãm mình, vì mặc áo nhặm ngồi trên đống tro và loại bỏ tất cả Chúa đã tha cho thành trì đó. Cho nên, cái ngã thứ ba này như một điều gì đó được nhắn gởi một cách chắc chắn trong đoạn đường thập tự giá mà Đức Chúa Giêsu đi, đó là nơi thứ chín.

Tại sao không thuộc về những ngày khác: một ngày, hai ngày? Ba ngày – điều mà chúng ta cần biết là: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần; Chúa dành cho thế giới sự nhắn gởi và sự trở lại trước khi Ngài đến cơn thịnh nộ và cuối cùng Ngài tha cho thành trì Ninivê cũng ba ngày Giôna nằm trong bụng cá. Chúa Giêsu ngã trên đoạn đường thập tự giá cũng chính là lần thứ nhất, lần thứ hai và lần thứ ba, và ba ngày sau điều gì xảy ra trong sự kết thúc của đoạn đường thập tự giá mà chúng ta đã biết, cho nên, mỗi một mật mã, mỗi một con số có ý nghĩa với ngày giờ Thiên Chúa định đoạt cho chúng ta.

Ngày hôm nay với sự đi sâu vào với Chặng Đàng Thánh Giá thứ chín để chúng ta thấu hiểu đời sống của chúng ta có biết bao nhiêu điều thay đổi lúc chúng ta yêu mến Chúa, lúc chúng ta thay đổi, lúc chúng ta yếu đuối, và chúng ta cứ vấp ngã mãi. Hôm nay sốt sắng, ngày mai thì lừ đừ, ngày mốt thì chán nản, ngày kia thì tiêu cực, ngày nọ thì đoán xét, tất cả đều nghi ngờ vì đó là chính bản ngã cá tánh có nơi đời sống con người chúng ta. 

Chúng ta là con cháu của ông nguyên tổ Adong, vì những điểm ngay từ lúc đầu bội tín, Chúa không dặn hai ông bà làm bất cứ một điều gì nặng nhọc. Chúa chỉ dặn đừng ăn trái cấm ở giữa vườn, và tất cả những điều trong vườn đều có quyền sử dụng và ăn một cách thoải mái, nhưng chính cái cây đó thì không được. Chỉ có một điều bội tín đó mà hôm nay chúng ta rớt vào tình trạng với những điều mà chúng ta thấy được Chúa dặn dò nhưng chúng ta không làm, chúng ta bị đã bị mắc phải tội tổ tông truyền năm xưa, và hôm nay cũng tiếp tục cho muôn thế hệ, dù Chúa Giêsu đã đến và nhắn gởi cho chúng ta.

Cho nên, hôm nay những điều được nhấn mạnh: “Hỡi con cháu Adong, hãy xem Chúa ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai?” Vì chính chúng ta mà Chúa thiết lập một thế giới trong ba ngày, loan báo sẽ trở lại trong ba ngày và chính Chúa đã bị té ngã ba lần trong đoạn đường của thập tự giá, liên hệ với con số đặc biệt Thiên Chúa Ba Ngôi và còn rất nhiều điều trong mật mã quan trọng này.

Hôm nay chúng ta biết được bao lần trong cuộc đời chúng ta, về rồi lại đi, chúng ta trở về với Chúa và chúng ta cũng lại hững hờ với Chúa. Chúa vẫn tiếp tục chờ đợi, vì sự nhẫn nại của Ngài, một sự quyết tâm đến với thế gian để cứu những kẻ tội lỗi, là những người như chúng ta, và cũng là cứu những kẻ ngoan cố cứng đầu mà hôm nay chúng ta đã biết. Vì Chúa biết rằng có những tội nhân như chúng ta, chúng ta cũng trở thành những hối nhân và chúng ta cũng là những nạn nhân của thời đại.

Có biết bao nhiêu người vô tội đã ra đi, có biết bao nhiêu nạn nhân đang chịu những cảnh, mà chính họ là những người hoàn toàn phải phục tùng theo một đời sống của mỗi một đất nước, của mỗi một luật lệ. Hôm nay có những việc chúng ta không muốn nhưng phải chấp nhận vì đó là điều cần phải thực hành trong mỗi một đất nước theo định luật.

Nhưng định luật của Thiên Chúa là cho chúng ta nguồn an ủi, là sự bình an, là niềm hạnh phúc mà Chúa đã chịu đựng qua sự cực cùng qua cái chết, với sự đau khổ trên thập tự giá, với những vết thương, những roi đòn. Hôm nay những điều chúng ta cần là thực hành như ý của Ngài thì đời sống chúng ta không phải gian lao khổ sở, biến cố, không có hòa bình, hay đi vào những ngày tháng với giặc giã, hay dịch bệnh vì chúng ta đã để kẻ hở cho kẻ thù cướp lấy, cho kẻ ác thống trị, cho nên những gì của Thiên Chúa dành cho chúng ta hoàn toàn không trở thành một sự ưu tiên nữa mà trở thành sự quyết định riêng cho từng mỗi một tâm hồn với đức tin của chính mình.

Nhưng Chúa không bỏ cuộc vì Chúa biết sự yếu đuối của con người, Chúa vẫn tiếp tục chờ đợi. Cũng giống như chính Ngài năm xưa, khi ở trong vườn Giếtsêmani Ngài đã biết thế giới của loài người nhân loại như thế nào; đặc biệt Ngài nhìn suốt được thế kỷ hôm nay điều gì xảy ra – con người phản bội và con người quyết tâm tiếp tục ở trong tội lỗi, loại bỏ những gì cao quý nhất mà Thiên Chúa dành và hy sinh cho chúng ta.

Ngày hôm nay Chúa vẫn nói với chúng ta, lần té ngã thứ ba này là một sự thiêng liêng đau khổ cực cùng; máu không còn, vì Chúa yêu chúng ta cho đến giọt máu cuối cùng. Lần thứ ba té ngã này như đang nhắc nhở chúng ta, dù chúng ta có tội lỗi xấu xa đến đâu, nhưng sự quyết định của Chúa đã dành cho chúng ta cơ hội, dành cho chúng ta trở về. Vì Chúa vẫn chờ đợi chúng ta, Chúa vẫn một lòng yêu thương, Chúa vẫn một lòng mang giá Máu đó để gội rửa cho từng mỗi một tội nhân.

Cho dù ngày hôm nay chúng ta thấy có những kẻ đã phản bội Chúa, những kẻ đã xúc phạm đến Chúa, những kẻ đã làm cho con người của họ đã sống trong những ngày sung túc hạnh phúc ích kỷ của cá nhân, mang lại cho một thế giới đau thương bi đát và nằm trong tình trạng với sự phẫn nộ nơi lòng của chúng ta. Nhưng Chúa vẫn dạy cho chúng ta và Chúa vẫn giúp cho chúng ta hiểu được rằng Chúa chờ đợi chúng ta và Chúa cũng đang chờ đợi những kẻ có tội đang phản nghịch lại Ngài.

Chính vì sự chờ đợi đó chúng ta mới thấy được lòng nhân từ bao la, vì Chúa là tác giả của tình yêu, tác giả của sự hy sinh, tác giả của một giáo lý công lý, công chính và sự thật từ nơi Ngài, với lòng nhân từ bao la vô bờ bến, vượt không gian, vượt thời gian qua Lòng Thương Xót, để hôm nay những gì mà chúng ta suy niệm qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ chín: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.

 Ngài đang nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống không thể nào vừa ý mọi việc; cuộc đời phải có những sự thay đổi, phải có những sự hy sinh, phải có những điều gạt bỏ, chúng ta mới tìm và nhận ra được ý nghĩa của chân lý, với sự cực cùng đau khổ, với lần té ngã thứ ba mà Chúa muốn chúng ta được phục sinh trong Ngài. Tất cả những gì mà Ngài đã chịu đựng cho chúng ta, dành cho chúng ta một niềm tin mới, một sự sống mới, bằng sự quyết định nơi chúng ta để đi ra khỏi những thân xác yếu đuối, thấp hèn, tội lỗi mà chúng ta luôn vương mang.

Hôm nay chúng ta hãy mạnh dạn và tin tưởng Chúa yêu và tha thứ, chỉ cần chúng ta quyết tâm trở về, chỉ cần chúng ta đoàn kết hiệp nhất. Những gì mà chúng ta làm đơn lẻ không được và còn những điều mà chúng ta đã luôn khúc mắc trong cuộc sống chưa có thể loại bỏ thì chúng ta không thể làm được. Nhưng khi chúng ta bỏ hết tất cả để giao cho Thiên Chúa, để giao cho một Đấng đã té ngã để đỡ chúng ta đứng dậy, và là một Đấng Thiên Chúa đã đổ hết máu mình ra, vì tất cả những ý nghĩa với chiều sâu của đức tin, và cũng nhắc nhở rằng chúng ta là con cháu của Adong hãy nhìn thấy những việc của Chúa làm.

Chính Adong đầu tiên đã bội tín với Chúa nhưng Đức Giêsu Kitô thay thế Adong để giúp chúng ta, thay thế một sự trọn vẹn, một sự hoàn thiện, một sự tốt đẹp cao cả mà chính Chúa Giêsu cứu và đưa chúng ta không đi vào sự bội tín như năm xưa. Nhưng sự quyết định nơi quyền tự do của mỗi một người chúng ta và sự tôn trọng Chúa dành cho chúng ta.

Hôm nay chúng ta suy niệm để chúng ta đừng dại dột như năm xưa, chúng ta đừng khờ khạo, để bị sự quyến rũ của thời đại hôm nay. Chúng ta hãy quyết tâm đứng dậy, vì những gì của ngày hôm nay, chúng ta đòi hỏi nhưng trở thành những ngày với sự dối trá, với sự lọc lừa, với những sự gian ác, với những điều xúc phạm và với những điều mà chúng ta đã hoàn toàn đối nghịch với công cuộc cứu độ của Chúa.

Cho nên, chỉ có một điều duy nhất là chúng ta hãy trở về. Chúng ta hãy nhận ra nơi sự yếu đuối của mình với một Thiên Chúa chúng ta thờ lạy, chúng ta tuyên xưng. Chúng ta đưa tay cho Ngài nắm lấy chúng ta lần thứ ba và nhiều lần trong cuộc đời để chúng ta thật sự nhận ra chỉ có nơi Thiên Chúa chúng ta mới được cứu sống, chúng ta mới được hạnh phúc, và chúng ta mới được hy vọng và là một nơi nương tựa vững vàng nhất với sự chờ đợi qua sự té ngã lần thứ ba.

Ngày hôm nay có những người chúng ta không cảm nghiệm được điều này, chúng ta cứ tiếp tục sống trong những ngày tháng của nhung lụa giàu sang nhưng chúng ta có được vui hay không, trái tim của chúng ta như thế nào? Đó chính là luật định. Vì khi chúng ta không sống trong bình an hạnh phúc, thì cho dù giàu sang đến đâu chúng ta cũng bâng khuâng trăn trở và đau khổ cực cùng. Chúa đã chết cho sự cực cùng đau khổ đó và Chúa đã đưa tay nắm lấy chúng ta thì hãy nắm lấy tay Ngài, tín thác và phó thác, để tiếp tục với niềm hy vọng, tiếp tục với niềm vui, tiếp tục với những ngày mà chúng ta chỉ cậy nhờ nơi Chúa mới có hòa bình cho chính mình, hòa bình cho những người xung quanh mình và hòa bình cho thế giới.

Xin cho chúng con cảm nghiệm được điều này mà thực hành những gì cần thực hành, đặc biệt trong Mùa Chay năm nay với những biến cố vây quanh, chúng con mới chọn lựa những gì của thế gian; sẽ qua đi và sẽ trở thành những của phù vân như được nói, để rồi chúng con còn lại điều gì? Còn lại nơi tâm tình với trái tim thống hối, nơi tâm tình với sự phủ phục, nơi tâm tình với sự nắm lấy tay Chúa vì Chúa té để nâng đỡ chúng con đứng dậy đi với Ngài.

Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa, cuộc sống sẽ trở nên những ngày hy vọng mà chúng ta đang cần cho mỗi một tội nhân, mỗi một hối nhân và mỗi một nạn nhân như chúng ta, để được Chúa cho phép. Qua sự suy niệm này, chúng ta sẽ sống trong niềm hy vọng, sống có ý nghĩa trong Mùa Chay, với những việc chúng ta cần làm, chúng ta cần hy sinh để dâng lên Thiên Chúa, để đáp lại những điều hy sinh của Ngài; vì sự té ngã đó mà chúng ta được ngày hôm nay.

Nơi Thứ Mười: Quân Dữ Lột Áo Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân giữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

Lucia: Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa vác thập giá trên những đoạn đường với những nấc để đến đồi Canvê, những vết máu đã trở nên khô cứng và dính vào những vết thương của Chúa; khi lên đến đỉnh đồi chúng đã lột áo của Chúa. Lúc đó thêm một lần nữa, thịt dính vào áo, vết thương loang máu. Sự đau đớn tột cùng mà Chúa đã chịu vì chúng con qua lý hình lột áo chia nhau, sự đau đớn nhất mà chúng con ít khi suy niệm để biết rằng Chúa đổi chúng con và đang nhắc nhở cho chúng con  những chiếc áo cũ kỹ mà chúng con luôn mặc ở trong con người của chính mình, của tự ái, kiêu ngạo, kiêu căng, đoán xét, trách móc, xúc phạm, nghi ngờ, và tất cả những gì vốn có trong đời sống mất đức tin, yếu đức tin và còn rất nhiều điều trong chiếc áo cũ kỹ của cuộc đời của chính mình mà chúng con khư khư vẫn giữ lấy.

Dù rằng chúng con đã trở về với Chúa, nhưng thực sự chúng con không lột hết những gì thật sự nơi chính mình đã nuôi cả một cuộc đời. Chúng con dễ giận hờn, dễ tức tối, dễ buồn bực và dễ nghi ngờ, đoán xét và dễ luôn luôn muốn theo ý mình, còn tất cả những gì ngược ý thì chúng con đã bắt đầu phẫn nộ, đã bắt đầu tức tối, bắt đầu mất đức tin. Đây là những việc cần được biết nơi tội lỗi của chúng con mà chính Chúa Giêsu đã bị lột áo bằng giá Máu đó, lột áo bằng những vết thương chảy máu để chuộc cho những tội lỗi.

Con người luôn mặc một chiếc áo cũ kỹ trong cuộc đời của chính mình cho đến giây phút cuối cùng vẫn giữ lấy, nhưng Ngài khẳng định, bởi vì chính chiếc áo này phải đổi bằng những điều trong thiêng liêng vốn có, mà chúng con dễ phạm và đang phạm và qua bao thời đại vẫn phạm, để lột sạch những gì ở nơi chúng con trước khi bắt đầu đi vào một cái chết, hoàn tất một chương trình. Tất cả những việc từ nhỏ cho tới lớn trong tội mà Ngài muốn chúng con thật sự lột sạch điều đó.

Đây là một điều khẳng định nhất, vì Ngài muốn chúng con sạch tội, Ngài muốn chúng con thật sự hoàn toàn lột sạch để đời sống của chúng con sẽ đón nhận những ân huệ mới qua giá Máu được gội rửa, trong tư tưởng, hành động, việc làm để thấu hiểu được ý nghĩa của sự đau khổ đã trở nên giá trị trong cuộc sống linh hồn của chúng con, để tăng trưởng một đức tin vốn có mà từ xưa đến nay và từ lâu nay chỉ có một số rất ít vị thánh các Ngài đã thấu hiểu và đã chịu đựng để đi qua những đoạn đường mà Chúa Giêsu đã đi và họ đã thật sự có mặt tại thiên đàng.

Nhưng Chúa không ngừng nghĩ kêu mời và chờ đợi tất cả mọi thế hệ. Có những người, dù ít hay nhiều, Ngài vẫn chờ đợi chúng con lột sạch đi chiếc áo cũ kỹ tội lỗi kia, nhìn vào sự trả giá của Chúa trên Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười để hiểu ý nghĩa Chúa chịu, để sự cực cùng đó trở nên giá trị cho linh hồn của mỗi một tội nhân như chúng con.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, ý nghĩa thật cao siêu huyền nhiệm, chúng con chỉ nghĩ một cách đơn giản trong những ngày tháng mà chúng con đã thường hằng ngày đối với Thiên Chúa, nhưng chúng con không thấu hiểu được những gì Chúa mong muốn nơi chúng con. Vì tất cả những sự đau khổ cực cùng Ngài đã chịu, Ngài muốn chúng con được trở thành một con người mới và hoàn toàn trở thành một con người tin vào Chúa để sống và thực hành những gì Chúa muốn trong đời sống của chúng con, là niềm vui, là niềm hy vọng, là hạnh phúc để thực hành như ý của Chúa dạy.

Nhưng mấy ai có thể suy niệm được điều này? Họ chỉ có thể khóc trong những giây lát, họ có thể suy niệm nhưng họ không hiểu được Chúa muốn gì nơi họ, để cuộc sống của họ là một cuộc sống mới, là một chiếc áo mới, một chiếc áo của Hoàng tử, là một chiếc áo của Công chúa, do giá Máu của Đức Giêsu đổi về, để Đức Chúa Cha phong cho chúng ta mỗi một người là một hoàng tử và một công chúa, để xứng đáng quỳ trước Đấng tối cao, là Thiên Chúa toàn năng và chính Đức Giêsu là một Đấng đã dẫn chúng ta đến với Ngài.

Cho nên ngày hôm nay chúng ta hãy suy niệm một cách trưởng thành đi, chúng ta hãy suy niệm với những điều lạc quan với niềm tin mà Chúa muốn chúng ta trong thế hệ này. Dù rằng cuộc sống của chúng ta những ngày vẫn là cũ kỹ, vẫn là một chiếc áo cứ đeo mang trong những ngày tháng dù là bao nhiêu lần dạy dỗ, bao nhiêu lời để đến với chúng ta từng người một, như nước mắt, như trái tim bâng khuâng và còn biết bao điều, nhưng quả thật, khi có những điều xảy ra chúng ta vẫn là những con người yếu đuối với chiếc áo cũ kỹ kia.

Hôm nay, chúng ta nhờ sự suy niệm nơi Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười, với cách mà chúng ta hiểu được. Chúa muốn chúng ta hãy lột đi để chúng ta không còn bị cám dỗ nữa, chúng ta không bị chước cám dỗ của tự ái, kiêu căng, và còn những điều thực hành. Hãy thay thế cho chúng ta là sự lạc quan, hãy thay thế cho chúng ta là tình yêu, hãy thay thế cho chúng ta là những sự công bằng, hãy thay thế cho chúng ta lòng chân thật, hãy thay thế cho chúng ta sự bác ái, sự cao thượng. Hãy để cho những điều đó, mà Chúa khao khát nơi chúng ta, để Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười trở nên ý nghĩa khi Ngài đã chịu đau đớn, để chuộc lấy những gì mà chúng ta đang có và còn cơ hội để được trưởng thành khi con tim còn trong nhịp đập.

Lúc đó, chúng ta sẽ có một sự trưởng thành khác, không phải dừng lại với chiếc áo chúng ta mà còn những điều này cho anh em chúng ta khi chúng ta gặp gỡ họ, để chúng ta có thể nhắn gởi những gì mà Chúa đã đi vào Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười qua chúng ta để giúp cho những người đón nghe chúng ta, những người mà chúng ta gặp gỡ để chia sẻ cho họ, để họ không mang những chiếc áo cực khổ, lo lắng, ưu tư, họ không mang những chiếc áo với cuộc sống sầu muộn hằng ngày, và họ cũng không mang những chiếc áo khi có những thương tích, hoặc tang chế trong gia đình.

Chắc chắn rằng có những điều này có mà con người của chúng ta dường như không hiểu để có thể thực hành; trước khi thực hành thì hãy cầu nguyện để Chúa chỉ cách cho chúng ta an ủi anh chị em mình, Chúa chỉ cách cho chúng ta làm những việc trong bổn phận của mình, và Chúa chỉ cách cho chúng ta nối kết với những môn đệ cần có mà Chúa đã giao cho chúng ta trong thế hệ này.

Xin Chúa thương xót chúng con, xin cho chúng con cảm nghiệm được sự đau đớn đó, để tập sự trưởng thành của chính mình trước; từ đó chúng con sẽ có những người anh chị em, sẽ tiếp tục có thể nhắc nhở cho nhau thật sự với một trái tim và với một cõi lòng đối với Thiên Chúa. Chúng con đừng sợ những người xung quanh mà hãy sợ Thiên Chúa, những gì chúng ta làm cho Thiên Chúa chứ không phải làm cho những người xung quanh.

Nhưng hãy nhớ rằng có những người chung quanh để chúng ta mạnh mẽ tiến bước, có những người chung quanh để chúng ta nương tựa nhau trong một đời sống sống động, có những người xung quanh mà chúng ta phải cần biết ơn họ, chúng ta phải cần nhớ ơn họ, vì điều gì để chúng ta có ngày hôm nay. Xin đừng dễ lãng quên, xin đừng từ chối. Chúng ta chỉ nhìn trong sự giới hạn những gì chúng ta có, nhưng chúng ta không nghĩ rằng những gì chúng ta được do chính những người xung quanh, do chính những người khác phải hy sinh để chúng ta có ngày hôm nay.

Xin cho chúng ta hãy dừng lại để hiểu điều đó, để cuộc sống chúng ta cởi đi những điều thấp hèn yếu đuối, mà chúng ta luôn luôn chọn lựa những gì mình thích và chúng ta quên đi những ân tình mà Thiên Chúa dành cho chúng ta và dành cho cho những người đã từng làm ơn cho chúng ta. Xin cho chúng ta hiểu được điều này để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn và trở nên một Mùa Chay mà Chúa dành cho chúng ta trong sự trưởng thành qua sự suy niệm của Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười mà Chúa dành cho chúng ta, đặc biệt cho những người anh chị em trong hàng ngũ tông đồ mà Chúa mời gọi.

Nơi Thứ Mười Một: Quân Dữ Đóng Đanh Đức Chúa Giêsu

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

Lucia: Lạy Chúa, vết đinh kia đáng đóng vào chúng con, đóng vào tâm trí, vào bộ não chúng con, vào tư tưởng và hành động của chúng con. Những chiếc đinh đó phải dành cho đôi tay, đôi chân của chúng con, nhưng chiếc đinh đó Chúa đã lãnh thế cho chúng con, chiếc đinh đó đã đóng vào bên tay hữu, bên tay tả và đóng vào đôi chân của Ngài, đã đóng vào những sợi gân và những thớ thịt. Ngài đã đau đớn quằn quại, như một sự gào thét của một thân xác biết đau, biết cảm giác, biết cảm nhận.

Cái đau của gân cốt, cái đau của thớ thịt, cái đau mà Chúa chịu trên thân xác nhưng không bằng cái đau qua sự bỏ rơi của con người, sự từ chối của con người, sự xúc phạm của con người, và ngày hôm nay vẫn thế và vẫn vậy. Đây là một điều quan trọng nhất mà mỗi một người chúng ta hãy suy niệm, hãy suy niệm một cách đặc biệt trong Mùa Chay của năm nay. Cả cuộc đời của chúng ta dường như ít khi hiểu được những cái vết đinh mà Chúa đã dành cho chúng ta, thế chúng ta, và vết đinh đó có ý nghĩa gì qua những lời đang nhắn gởi với chúng ta hôm nay. Chúa đã gào thét và quằn quại trong sự đau đớn đó.

Hôm nay, chúng ta chỉ đứt tay một chút, chỉ bị phỏng một chút thì dường như chúng ta đã quằn quại gào thét, hoàn toàn giống như đã chết đi, rên rỉ quằn quại theo phương thức của từng người. Những ý nghĩa này nếu chúng ta theo về xác thịt thì tất cả đều là những cái đau giống nhau nhưng sự khác biệt đó là một sự thiêng liêng cao cả mà Chúa dành cho chúng ta trong sự tập tành. Điều gì để chúng ta phạt tạ? Điều gì để chúng ta hy sinh, điều gì để chúng ta thinh lặng và chúng ta suy niệm với cái đau của Đức Giêsu qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười một?

Chỉ là một vết đinh để đóng dấu cho chúng ta, đóng dấu cho linh hồn chúng ta và đóng dấu với một tình yêu được kết chặt với cây thập giá, và sự chiến thắng đó sẽ đến với những đoạn đường sắp tới, với những ngày mà chúng ta hãy suy niệm. Bởi vì Chúa chọn thập giá là Chúa chọn chính mỗi một người chúng ta. Chúng ta đều là mỗi một thập giá mà Chúa vác, đều là những dấu đinh, những dấu đinh đâm thủng tay và chân của Ngài.

Đó là một dấu chỉ cao cả Ngài đến để cứu chúng ta, giải thoát chúng ta, và dành cho chúng ta những đặc ân để chúng ta được kết hợp với Ngài, để chúng ta từ bỏ tất cả những gì trong cuộc sống khi chúng ta suy niệm. Là những tội nhân đáng phải chết nhưng Ngài đã thay thế chúng ta, để qua cái chết đó chúng ta được cứu thoát, chúng ta được giải thoát, chúng ta được thánh hóa và chúng ta được biến đổi.

Xin cho chúng con thấu hiểu được để chúng con suy niệm những điểm đó để bước qua những ngày của lữ thứ trần gian. Cái đau giữa người và người, cái đau của sự phản bội, cái đau của sự thờ ơ lạnh nhạt của những người mà chúng ta đã từng làm ơn, và những người mà chúng ta thật sự tín nhiệm nơi họ, những người đã phản bội chúng ta, từ tinh thần cho đến thể xác, những con người đã đồng hành, và cuối cùng họ là những kẻ làm cho trái tim chúng ta tan nát vì vẻ bề ngoài của họ, vì những sự lừa dối của họ, vì những sự láo khoét của chính họ.

Hôm nay thế giới cũng vậy, chúng ta đang tin tưởng những gì mà hôm nay chúng ta đang thấy. Loài người luôn lừa dối nhau, nhưng chính Thiên Chúa đã đóng đinh như một sự xác tín, như một điều chứng minh là Chúa yêu chúng ta, và điều Ngài hứa sẽ trở thành sự thật. Ngài không bao giờ quên những lời của Ngài hứa, không bao giờ quên những lời Ngài trao ban và Ngài đã thi hành điều đó cho đến thế kỷ của nhân loại ngày nay.

Chúng ta hãy chọn lựa đi, chúng ta hãy dành những giây phút để suy niệm đi, điều gì chúng ta có thể có và còn trong một thời điểm mà Chúa đã dành một cách đặc biệt cho chúng ta. Bao nhiêu năm trôi qua, bao nhiêu thế hệ trôi qua, bao nhiêu thế kỷ mà hôm nay chúng ta làm sao có cơ hội này, để có thể cảm nghiệm được dấu đinh đó như một sự gắn liền với chúng ta, để giúp chúng ta hiểu được rằng Chúa luôn luôn chờ đợi, Chúa luôn luôn bao dung, Chúa luôn luôn là một Đấng Thiên Chúa chết thay cho chúng ta và chúng ta phải sống và được sống nơi Chúa.

Chúng ta đừng vì tất cả những nhỏ nhoi thấp hèn với những mỏng dòn yếu đuối, với những điều mà con người luôn vấp phải, để chúng ta mất đi những giây phút với những cảm nghiệm sâu thẳm mà Chúa trao tặng và cho chúng ta. Chúng ta phải có những giây phút thấu hiểu được những sự đau đớn mà Chúa đã dành và Chúa đã chịu vì chúng ta, thì chúng ta mới có thể trưởng thành được, chúng ta mới có thể thấu hiểu điều gì Ngài mong muốn nơi chúng ta?

Chúng ta nhất định đừng để cho trái tim, đừng để cho tư tưởng, đừng để cho những hành động, dù là vô tình hay cố ý, đã đánh mất những gì quan trọng mà Chúa muốn nhìn nơi linh hồn chúng ta, muốn nhìn nơi sự âm thầm, thâm sâu của chúng ta, muốn nhìn nơi con tim của chúng ta, để chúng ta cho mình, cho Thiên Chúa, cho những người anh em, cho những người đồng loại và cho một thế giới qua sự hy sinh và thầm lặng.

Xin cho chúng con cảm nghiệm được những điểm này, để cuộc đời của chúng con được luôn thuộc về Chúa, được luôn cải thiện hằng ngày trong cuộc sống, để luôn đề phòng xác thịt yếu đuối tội lỗi mà mất đi những ơn nghĩa qua một sự giao kết nơi dấu đinh mà Ngài đã dành cho chúng con. Dấu dinh đó như một điều mà Ngài dành cho chúng con, đó là sự chịu đựng qua chính Năm Dấu Thánh mà Mẹ Maria đã mạc khải cho chúng con trong thời nay, với Lạy Thứ Năm mà chúng con kính dâng. Mỗi một dấu đinh đều có những ý nghĩa thâm sâu nhắc lại một lịch sử mà Chúa Giêsu đã chịu, là một sự giao kết ở thiên đàng.

Ơn cứu độ sẽ không lìa xa loài người nhân loại, trong đó có tình yêu của Đức Chúa Cha với Lòng Thương Xót bao la vô thời hạn, qua bao thời đại vẫn là một Thiên Chúa trọn tình thương, một Thiên Chúa trọn tình yêu, một Đấng Cứu độ vĩnh viễn dành cho chúng ta một lần trên thập tự giá để cứu loài người nhân loại qua bao thế hệ. Tình yêu đó đã dành cho chúng ta một sự thiêng liêng thánh thiêng, với sự hiện diện chứng minh bằng tình yêu qua Chúa Thánh Thần.

Hôm nay một sự thánh thiêng, một sự thiêng liêng cao cả mà Đức Giêsu đã hoàn toàn thiết lập ngay từ lúc trước khi Ngài bước vào cuộc tử nạn, để điều gì chúng ta được đón nhận hôm nay, điều gì chúng ta được đón nhận, điều gì được chứng minh, và điều gì được liên lạc với thiên đàng và sự hiện diện có để chúng ta suy niệm ngày hôm nay qua Chúa Giêsu Thánh Thể. Ai là người dạy chúng ta, ai là người cho chúng ta cảm nghiệm và ai là người có thể thấu hiểu được dạy cho chúng ta những gì Chúa Giêsu đã chịu?

Chúng ta đã có dấu ấn trong ơn tha thứ mà Ngài đã dành cho mỗi một tội nhân như chúng ta, để chúng ta trở thành những hối nhân và chúng ta đã trở thành những thánh nhân đang có mặt tại thiên đàng. Và ai có thể dạy cho chúng ta hiểu điều gì vẫn còn và tồn tại, điều gì giúp chúng ta trong những biến cố, điều gì trong sự tuyên xưng qua bao thời đại, điều gì để trở về với Năm Dấu Thánh trong sự chiến thắng mà Ngài đã chịu đựng cho thế giới của loài người được phục sinh vinh quang?

Tất cả những điều này đều trọn cả những ý nghĩa của một cuốn sách được tóm gọn lại, và một đức tin được tuyên xưng. Vì chúng ta có cả một gia đình thiên quốc khi đinh đã đóng vào thập tự giá như một dấu chỉ vĩnh viễn trong ơn tha thứ và chờ đợi sự trở về của loài người nhân loại. Hôm nay, chúng ta thật sự cảm nhận được điều đó, chúng ta hãy quyết tâm trở về, chúng ta hãy loại bỏ những gì mà chúng ta luôn vấp phải, chúng ta luôn yếu đuối và bị ngã gục bởi chính bản thân chúng ta.

Xin cho chúng ta hãy biết rằng điều đó không mang lại niềm vui, không mang lại tất cả những gì tốt đẹp, thì xin hãy loại bỏ những điểm đó, để chúng ta chọn lấy sự thiệt thòi, chúng ta chọn lấy sự hy sinh vì Chúa. Chúng ta cảm nghiệm rằng Chúa muốn chúng ta vui, Chúa muốn tất cả những công việc của chúng ta và những người chúng ta gặp gỡ được trở nên vui, trở nên bình an và trở nên hòa bình. Phải có một sự hy sinh như Chúa đã từng hy sinh, nhưng điều đó chúng ta thật sự chưa làm được, chúng con chưa làm được Chúa ơi!

Chúng con hiểu biết những gì Chúa dạy và ban qua Chúa Thánh Thần thật là hay, thật là rõ, nhưng chúng con làm chưa được. Xin Chúa giúp chúng con trong Mùa Chay này, dù rằng chưa được nhưng hãy giúp chúng con một lần làm được, và từ một lần làm được, hai lần làm được chúng con sẽ nhiều lần làm được và sẽ trở thành thói quen trong cuộc đời như Chúa đang chờ đợi chúng con.

Xin giúp chúng con hiểu được điều này để trưởng thành qua dấu ấn trong ơn tha thứ, để chúng con được nhẹ nhàng, thanh thản, bình an, để có thể trưởng thành, rộng lượng để tha thứ cho người khác, tha thứ cho những người phật lòng chúng con, tha thứ cho sự vô tình của họ, tha thứ cho những điều mà họ quyết tâm hay là họ cố ý, làm cho trái tim chúng con vỡ nát.

Xin Chúa giúp chúng con hãy đứng dậy tất cả vì chỉ có một điều duy nhất là trung thành, trung thực và sống trong sự thật mới có thể xứng đáng đón nhận bình an của tâm hồn, đón nhận với những điều vốn không thẹn với lòng và đón nhận những sự tốt đẹp nhất trong Mùa Chay ý nghĩa 2021, với Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười một mà Chúa dành cho chúng con.

Xin giúp chúng con quyết tâm từ bỏ, quyết tâm lánh xa, quyết tâm trở thành một con người đặt Chúa trên hết, để Chúa đi vào trái tim và được ở với Chúa trong những ngày chay tịnh, trong những ngày chay thánh mà Chúa dành cho chúng con hôm nay.

Nơi Thứ Mười Hai: Đức Chúa Giêsu Sinh Thì Trên Thánh Giá

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã (biệt) Đức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.

Lucia: Lạy Chúa Giêsu, mọi sự đã sắp sửa hoàn tất, những hơi thở rất mệt và thoi thóp vào giờ cuối cùng trên thập tự giá. Trước khi Ngài đi vào cái chết Chúa Giêsu đã trăn trối với Mẹ Maria, Mẹ là người đã đứng dưới chân thập tự giá; bên cạnh là một môn đệ mà Ngài yêu thương, tông đồ Gioan, và còn Thánh Madalena đang quỳ trước thánh giá và rất ít môn đệ và những thân nhân âm thầm có mặt bên Ngài trong giờ sau cùng. 

Những môn đệ mà Ngài đã tuyển chọn trong những ngày cùng đồng hành với Ngài trên mọi nẻo đường tại thành Giêrusalem và khắp mọi nẻo đường của những vùng lân cận đâu? Những người mà Ngài đã gặp và đã chữa lành cho họ đâu? Và còn biết bao nhiêu người mà Ngài đã từng mang Tin Mừng, từng làm phép lạ nuôi một lần 5,000 người, một lần 4,000 người được ăn bánh no nê, và còn biết bao nhiêu điều mà họ đã đón nhận nơi Đức Giêsu với sự nhận thức này? Nhưng đến kết cuộc của cuộc đời Ngài, Ngài là Đấng vô tội nhiều người biết được nhưng họ hoàn toàn sợ hãi, sợ bị liên lụy, chỉ có những người thân cận rất ít đến bên cạnh của Ngài giờ sau cùng.

Chúa không một lời trách cứ, Chúa chỉ ngước mặt lên trời sau khi trăn trối với Mẹ và trao Mẹ lại cho Thánh Gioan, một lịch sử đã xảy ra và điều đó được kết thúc mà hôm nay chúng ta được hưởng nhờ. Thánh Gioan đại diện cho thế giới nhân loại đón những lời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trao tặng Mẹ Maria lại cho Thánh Gioan, là trao Mẹ lại cho loài người nhân loại của chúng ta. Và Chúa gởi thác chúng ta, là những người con, cho Mẹ để được Mẹ giúp chúng ta trong những đoạn đường còn lại của cuộc đời Mẹ.

Sự bắt đầu với sự hiện diện của các thánh tông đồ là một lịch sử vô cùng lớn lao cao đẹp, Mẹ là người duy nhất thấu hiểu được chiều sâu của những việc cần được trao ban qua bảy lời trăn trối. Bảy lời đó có ý nghĩa tình yêu mà chính Chúa hoàn tất để Chúa Thánh Thần thực hiện qua bảy nguồn ân sủng. Có rất nhiều ý nghĩa qua những con số được ban nơi sự thực hiện của Đức Giêsu Kitô, đều mang lại cho chúng ta niềm hy vọng và ân sủng, qua những con số đặc biệt và được thực hành qua những lời được trăn trối được trao lại cho Mẹ.

Nếu chúng ta thật sự suy niệm đến điều này thì có nhiều chiều sâu, chiều cao và chiều rộng. Bởi vì giờ sau cùng Chúa vẫn không có một lời trách móc những người môn đệ thân tín, Chúa vẫn không một lời nào khiển trách khi họ đã bỏ rơi Ngài, họ đã sợ hãi và họ đã từ chối Ngài. Nhưng với lòng yêu thương của một Thiên Chúa rộng lượng và nhân từ, một Đấng Thiên Chúa đã thương những kẻ hành hạ đánh đập mình cho đến giây phút cuối cùng, với những vết đinh, với sự đau đớn, với những sự gian ác và sự xúc phạm đến Chúa, nhưng không một lời nào trách cứ.

Lạy Cha, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.” Còn nữa, hai người một bên phải và một bên trái, một người thì trách cứ, “Nếu ông là Thiên Chúa, hãy tự cứu mình và cứu cả chúng tôi.” Một bên hoàn toàn thách thức Chúa, giây phút cuối cùng cũng vẫn có những kẻ thách thức và những kẻ xúc phạm. Nhưng lại có một người trộm lành bên cạnh, “Tội của chúng ta đáng chết, ông này có tội tình chi?” Và đã quay lại thưa với Chúa, “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi.”

Cái giây phút cuối cùng đó Ngài cũng đem chính tình thương của Ngài, Ngài nói với anh ta, “Ngay hôm nay ngươi sẽ ở cùng Ta trên Thiên Đàng.” Chính chúng ta cũng là những kẻ tội nhân, nhưng chỉ một lời đơn sơ bình thường thì Chúa đã cứu chúng ta. Xin cho chúng ta cũng như người trộm lành, để xin Chúa cứu và tha thứ cho chúng ta. 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, lòng nhân hậu vô biên của Chúa sẽ không ai có thể sánh bằng, chúng con là những kẻ tội lỗi, qua muôn thời đại vẫn là những kẻ tội lỗi và vẫn là những tội nhân. Xin cho chúng con suy niệm điều này và tin tưởng những gì mà Chúa dành cho nhân loại con người đầu tiên, và Chúa cũng dành cho chúng con hôm nay. Giờ hấp hối cuối cùng Ngài thật sự đã trao trọn tất cả cho Mẹ Maria, truyền ban cho môn đệ thân tín. Ngài tha thứ cho người trộm lành rồi Ngài gục đầu từ biệt Mẹ để đi vào cái chết, kết thúc đoạn đường thập tự giá, đau đớn linh hồn lẫn thể xác để hôm nay chúng ta mới có những ngày hạnh phúc vinh quang do Ngài đổi về bằng giá Máu.

Xin cho tất cả chúng ta đừng quên những ân huệ này, xin cho chúng ta có những giây phút dừng lại để nhìn thấy và nghe được từng hơi thở, mà Chúa cho chúng ta được sống và tồn tại như ngày hôm nay. Xin đừng gây cay đắng cho nhau, xin đừng làm cho nhau đau khổ, xin hãy dùng tình yêu Chúa cho, Chúa ban để sống với một tình yêu mà Chúa mong đợi. Chúa mong đợi tình yêu con người đáp lại với Chúa, nhưng Chúa càng mong đợi giữa người và người thương yêu nhau, giữa người và người cùng nhau trong sự hiệp nhất và nhận ra một Đấng Thiên Chúa vì loài người và chết cho loài người, mong đợi loài người với lòng nhân hậu, yêu thương, tha thứ cho loài người.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Thiên Chúa của nhân loại. Hôm nay chúng con mới có thể thấu hiểu và thấm hiểu được giáo lý của Chúa đổi bằng Máu, chúng con khắc ghi sự dạy dỗ với sự hiền từ của Ngài, là một tình thương vô bờ bến vượt không gian, vượt thời gian qua bao thế hệ để cho những tội nhân như chúng con còn có mặt và sinh tồn trên trái đất.

Ngày hôm nay những biến cố, những đau đớn, những tuyệt vọng, những thất bại không là gì cả, Chúa vẫn là một Thiên Chúa chiều chuộng, chờ đợi, lắng nghe. Hôm nay chúng con thật sự chưa trưởng thành, chúng con chưa làm được những điều Chúa dạy, chúng con chưa thật sự hết lòng, để tròn bổn phận mà Chúa giao, chúng con thật sự không xứng đáng vai trò của những môn đệ. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin Chúa tha thứ cho chúng con.

Quả thật, những biến cố dồn dập đến với chúng con hôm nay, những điều ngoài sức lực của mình không gánh vác nổi, những điều mà chúng con hoàn toàn bế tắc không nói nên lời, không thể tâm sự, cũng không thể biết diễn tả như thế nào. Vì sức lực chúng con bắt đầu đã kiệt quệ, từ tinh thần đến thể xác. Tất cả những ước mong dường như đang sụp đổ trong một thế giới chung, và còn những biến loạn đến, chúng con thật sự rất đau lòng, rất phiền muộn và rất tiêu cực Chúa ơi!

Nhưng khi chúng con suy niệm đến Chặng Đàng Thánh Giá này thì chúng con đâu xá chi và chẳng có gì đáng cả. Vì đoạn đường mà Chúa đã chịu cho chúng con gấp trăm ngàn lần, để chúng con mới thấy được ý nghĩa khi chúng con gặp đau khổ giữa cuộc đời nhưng vẫn có một người đau khổ hơn chúng con, một người vẫn trung thành, yêu thương và kề cận với chúng con khi đức tin chúng con còn và có.

Ngày hôm nay, đặc biệt trong Mùa Chay của năm nay, trong giây phút hiện tại sự suy niệm này như đang nhắc nhở cho chúng con phân biệt được sự giá trị khi chúng con thật sự cân nhắc, để chúng con không đau đớn vì những hoạt cảnh hiện tại đang xảy ra, để chúng con không rên la và quằn quại với những điều khi sức lực không có.

Chúng con xin được đặt niềm tin nơi Chúa, chúng con xin được phó thác và chấp nhận đoạn đường với sự đau khổ và toàn những thử thách đang đến, đã đến và còn đến và còn những sự đau khổ tuyệt vọng trong một thế giới mà chúng con đang nhìn thấy, với những u tối, với những mây đen bao phủ, với những ngày không có niềm hy vọng, niềm vui và hòa bình thật sự từ gia đình cho đến xã hội nơi đâu là nguồn an ủi, nơi đâu là niềm hy vọng, nơi đâu là chỗ để chúng con nương tựa.

Xin cho chúng con quyết tâm hiểu được ý nghĩa với sự giá trị qua cái chết mà Chúa Giêsu nhắc nhở chúng con qua mỗi năm, để năm nay mới có thể mang lại ý nghĩa cho chiều sâu với đức tin mà chúng con dường như đã lãng quên từ bao giờ; hôm nay mới có thể trổi dậy một phần nào đó trong tâm hồn khi chúng con hoàn toàn vô dụng khi đứng trước những nghịch cảnh, đứng trước những thử thách với sức lực quá mức chúng con không thể đối diện được.

Nhưng có Chúa chúng con sẽ bình tâm hơn, chúng con bình tĩnh hơn và chúng con phó thác trông cậy hơn, vì không có điều gì mà Thiên Chúa không làm được. Chỉ cần chúng con tin, chỉ cần chúng con chọn mục đích mà Chúa muốn chúng con, và chỉ cần chúng con biết rằng Chúa yêu chúng con. Mỗi một vấn đề đến đều là một sự thử thách, là một chương trình vĩ đại; Chúa đã chết và cứu chúng con thì hôm nay Chúa sẽ không để cho thế giới hủy hoại lẫn nhau, Chúa sẽ không để cho thần dữ nó tiếp tục cai trị dài lâu. Chúa sẽ không để cho những người trông cậy nơi Chúa, tin tưởng nơi Chúa và trở về với Chúa trở nên những ngày thất vọng và những ngày đau khổ.

Cho nên, tất cả những gì của ngày hôm nay phải có những giây phút kết thúc. Vì sự lựa chọn đa số của nhân loại, tất cả mọi sự sẽ đến ngày thanh lọc như đã được báo trước. Chúa chết để cho chúng con được sống và sống một cách mỹ mãn, chuẩn bị cho những người trở thành công dân nước Trời, chuẩn bị cho một Vườn Địa Đàng mới sau khi được phục sinh vinh quang, mà Ngài trao tặng cho những kẻ trưởng thành với đức tin để họ sẽ được nhìn thấy sự phong phú trong thời nay, sẽ cảm nhận được sự thay đổi triệt để và thay đổi tuyệt đối, để chúng con có một niềm tin mới, một đời sống mới nơi Đức Giêsu Kitô qua cái chết của Ngài.

Trong tâm trạng của ngày hôm nay chúng con phải cần suy niệm, chúng con phải cần sống và chúng con phải cần ý thức, để chúng con được nhận ra ý nghĩa khi chúng con còn cảm nghiệm, còn suy niệm, để chúng con được lớn lên với ý nghĩa qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười hai, mà Chúa đã dành cho chúng con trong sự hoàn tất chương trình qua ơn cứu độ.

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa, cũng là Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười hai Chúa đã dành cho chúng con đêm hôm qua, thay thế cho tất cả anh chị em và đi với cộng đoàn trong giáo xứ Thánh Têrêsa. Cha đã đến một cách bất ngờ với những lời thiết tha để nhắc nhở chúng con cách riêng và cũng chung cho những người anh chị em khắp nơi trên toàn thế giới. Hôm nay Cha lại thêm một lần nữa đến với chúng con trong những giờ suy niệm cách riêng như thế này.

Chúng con vô cùng cảm tạ ơn Cha. Có đâu là những điều vốn được thực hiện và được xuất hiện qua những việc kỳ diệu mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được. Xin cho chúng con cùng nhau trong sự hiệp nhất đó để suy niệm, lắng nghe sự chỉ dạy của Cha mà quyết tâm để thực hiện với một vai trò Cha ban. Còn những điều của tương lai xin được tín thác phó thác. Xin cho chúng con trọn vẹn trong ngày của đầu Mùa Chay và trong những ngày chay này như Cha đã dặn dò chúng con hãy loại bỏ đi những ý riêng của mình để sống với một đời sống chay tịnh bằng tâm hồn chứ không phải bằng bề ngoài như đã được nhắc nhở.

Xin Cha giúp chúng con những gì có thể làm được, những gì mà chúng con thực hành được. Xin giúp chúng con được trọn vẹn như ý của Cha dạy, để sự hy sinh nhỏ bé này đền tạ và phạt tạ cho chính mình, thay cho thân nhân, con cái và thay cho những người chúng con cầu nguyện, cho đất nước Hoa Kỳ, cho thế giới và cho những việc mà họ đang phản nghịch, họ đang xúc phạm.

Xin Cha nhìn đến chúng con mà cho họ cơ hội ăn năn sám hối, cho họ cơ hội để trở về qua những lời thiết tha, mà chúng con suy niệm trong Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười hai. Cha đã chết cho chúng con được sống; sự kết thúc đó để mang lại niềm hy vọng và một giáo lý mới, một chân lý mới và ân sủng mới cho thời đại của 2021.

Tất cả nằm trong sự tuyệt vọng và sự ác hôm nay, nhưng đối với Thiên Chúa là niềm hy vọng, là một sự bắt đầu mới, là một cuộc hành trình mới, là một đức tin mới mà Cha dành một cách đặc biệt sống động cho chúng con khi chúng con hiểu được đầu Mùa Chay khi đi vào Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười hai của 14 Chặng Đàng Thánh Giá đầy ý nghĩa và có ý nghĩa đặc biệt hôm nay.

Nơi Thứ Mười Ba: Tháo Đanh Đức Chúa Giêsu Xuống Mà Phó Ở Tay Đức Mẹ

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu, mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được sao? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.

Lucia: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết cho chúng con và giây phút cuối cùng những vị tông đồ âm thầm tháo xác của Chúa xuống một cách thảm thiết. Hai ông thánh đã trao thân xác bất động được tháo xuống từ thập tự giá để trao cho Đức Mẹ. Vòng tay của Đức Mẹ ôm lấy Chúa, một thân xác bất động, Mẹ đã nhìn thấy Chúa khuôn mặt đầm đìa máu me, mão gai thì đâm thẳng vào đầu, vào não.

Mẹ đã gỡ lấy mão gai cho Chúa, Mẹ hôn kính trên má của Chúa. Mẹ ôm Con vào lòng và tưởng niệm ngày Con mới sinh ra đời, một đứa trẻ nằm gọn gàng trong vòng tay của Mẹ. Hôm nay một thân xác bất động, không còn tiếng nói, không còn nụ cười, không còn những lời an ủi bên Mẹ. Trái tim Mẹ như vỡ nát thêm một lần nữa, trái tim Mẹ như tan nát và cùng chết với Con Mẹ.

Ba mươi ba năm, sự chăm sóc của Mẹ, sự gìn giữ của Mẹ, yêu thương như một đứa con mà Mẹ cưng chiều và cũng là một vị Thiên Chúa mà Mẹ kính trọng. Đây là một mầu nhiệm vô cùng cao cả mà chỉ có Mẹ Maria thấu hiểu, vì điều đó là điều của Thiên Chúa Cha đã an bài và đã chọn Mẹ. Chúng ta không thể thấu hiểu được điều này nếu không được Mẹ cho phép.

Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười ba này chúng ta hãy nhìn thử xem, một người Mẹ trên trần thế được lập lại. Qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ tư chúng ta đã cảm nghiệm Chúa Giêsu gặp gỡ Mẹ trên đoạn đường thập tự giá, và cuối cùng Mẹ đã ôm lấy xác con trong Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười ba. Trái tim Mẹ thêm một lần nữa tan nát, lòng của Mẹ như chết đi với Con của Mẹ, một Thiên Chúa mà Mẹ kính trọng, Ngài đến thế giới để cứu loài người nhân loại.

Và cuối cùng loài người nhân loại đã trả lại cho Ngài với những vết thương, với mão gai, với thập giá, với những dấu đinh. Thân xác Ngài đã được tháo xuống một cách cô đơn, ở nơi đóng đinh của những kẻ với tội ác, với những phường trộm cắp. Và cuối cùng, Mẹ chấp nhận những sự oan ức và những điều mà chính con người đã gây nên cho chính Con của Mẹ là Ngôi Hai Thiên Chúa.

Biết bao nhiêu điều cay đắng vây quanh, biết bao nhiêu điều mà con người vào thời đó nhìn Mẹ và còn rất nhiều sĩ vả đối với Mẹ cũng như đối với Chúa Giêsu. Ai có thể biết rằng một Thiên Chúa đến để cứu họ? Ai có thể biết rằng một Thiên Chúa uy quyền vì yêu con người mà hạ thế để chấp nhận cái chết, để triệt để đi vào từng đoạn đường thập tự giá, như một sự khẳng định để chỉ dạy cho con người loại bỏ những gì trong tội mà con người đã đeo mang qua muôn thế hệ.

Ngày hôm nay, chúng ta hãy đi vào để thấu hiểu rằng chính Mẹ đang dạy cho chúng ta trong thế giới của loài người nhân loại, với những đứa con đã rời xa chúng ta, với những đứa con đã sống trong phản nghịch tội lỗi, với những đứa con mà chúng ta không còn hy vọng nơi chính nó, và cũng là những đứa con bất trị, bất tuân và bất chính. Ngày hôm nay Mẹ đang nhìn thế giới với những đứa con bất trị, những đứa con đã hoàn toàn xúc phạm đến Thiên Chúa và Mẹ, những đứa con đã cãi lời và những đứa con đã đi vào với những ngày tháng bị cầm buộc bởi sự dữ. Nhưng Mẹ vẫn là một người Mẹ điềm đạm, một người Mẹ hiền lành, một người Mẹ mong muốn và chờ đợi.

Vì chính sự cực cùng đau khổ của Con của Mẹ, là Chúa Giêsu, Mẹ không muốn những đứa con dại khờ trong thời nay của Mẹ, những đứa con từ chối những gì cao cả nhất cho linh hồn của nó, và những đứa con đã bán linh hồn cho thần dữ. Mẹ không cam lòng để chịu nhìn thấy những điều khi giọt máu của Chúa Giêsu trở nên giá trị cho mỗi một linh hồn chúng ta, giọt máu của Ngài trở nên một bằng chứng để cứu lấy chúng ta, đem tình yêu mà Chúa đã dành cho Mẹ và Mẹ đã dành cho nhân loại, để thế giới nhân loại có những hồng ân, có những ân sủng.

Thiên Chúa muốn cho chúng ta tin, thực hành và trông cậy qua sự chỉ dạy của Mẹ, qua sự hy sinh của Mẹ, qua những dấu chỉ mà Mẹ đã chịu đựng và ôm lấy, hoàn toàn bề ngoài không để cho mọi người nhận thấy hoặc biết. Mẹ chỉ ôm lấy những tâm tình đó như một sự hy sinh cao cả, để trọn vẹn trong đoạn đường thập tự giá mà Mẹ đã cùng đi với Chúa Giêsu.

Hôm nay sự tôn vinh, sự tôn kính cần có mà thế giới của nhân loại cuối cùng được biết Mẹ vẫn là một người khiêm nhường. Tất cả những gì Mẹ làm đều muốn được thực hiện trong thánh ý Chúa, đều muốn vinh quang của Chúa đầu tiên, Mẹ đều muốn tất cả. Mẹ là một người duy nhất mà Chúa trao trọn sự vinh quang, được cùng đồng hành với Đức Chúa Giêsu để đưa con người vào đoạn đường thập tự giá, ở lại với con người và chỉ dạy cho con người qua đời sống đức tin, đời sống cầu nguyện và đời sống với nhân đức cần có.

Lạy Mẹ Maria, chúng con thật sự hạnh phúc khi có thể cảm nghiệm được Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười ba này. Lắm lúc chúng con đọc sơ và cũng đã đọc quen như mọi năm, nhưng điều gì của năm nay? Chúa đã xuất hiện qua những Chặng Đàng Thánh Giá, đặc biệt Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười hai, Chúa đã nói lên những tâm tư với những điều mà Ngài mong muốn cho loài người nhân loại của chúng con, đặc biệt trong thế kỷ này.

Và chính qua Chặng Đàng Thánh Giá này chúng con mới cảm nghiệm được tình thương của Mẹ đã dành cho chúng con. Mẹ đã giúp cho chúng con, là một nhịp cầu để thấu hiểu được giá Máu của Đức Giêsu Kitô mà Chúa đã dành và con người chỉ tìm nhưng trong sự lãng quên rất nhanh chóng. Tất cả những gì của ngày hôm nay là một sự trả lời, vì con người chọn thế giới của trần gian, văn minh và tinh vi, đã sa vào những lưới bẫy của sự dữ, không còn nhận ra chân lý, không còn nhận ra sự thật và không còn nhận ra những điều mà Mẹ đã dành cho chúng con.

Thế giới đã đưa chúng con vào văn minh, vào tinh vi, vì con người đã rớt vào những nghịch cảnh và vào những lưới bẫy, chúng con không còn có sự sáng suốt để hiểu rõ công cuộc lớn lao mà Mẹ đã dạy cho chúng con, để tránh bớt sự lừa gạt của thần dữ, lừa gạt của một thế giới văn minh. Khi chúng con biết được sự thật thì đều là những sự giả dối, là những sự điêu ngoa, là những sự phản nghịch, là những điều đối chọi, nghịch lại với luật của Thiên Chúa.

Nhưng Mẹ vẫn là một người Mẹ âm thầm, hiền lành và nhân từ dạy chúng con sự trở về, để giúp chúng con hiểu được điều gì quan trọng mà Chúa Giêsu, Con của Mẹ và sự hợp tác của Mẹ đã mang đến cho con người. Tóm gọn những gì cần thiết ngày hôm nay, để chúng con cầm lấy vũ khí thiêng liêng, cầm lấy vũ khí mà chúng con đã quên qua bao thời đại, cầm lấy những gì sống động do nơi Thiên Chúa ban một cách thiêng liêng qua lòng tin, để có thể vượt không gian, vượt thời gian bằng sự chiến thắng cuối cùng. Không tự nơi con người có thể tranh đấu, mà chính là nơi sự giúp đỡ của thiên đàng, nơi sự can thiệp của Thiên Chúa và lòng yêu thương của Mẹ đã trở thành một thế giới thật sự hòa bình mà Mẹ muốn nhìn và Mẹ ban đến cho những người khao khát được đón nhận điều đó.

Ngày hôm nay xin cho chúng con cảm nghiệm được sự đau khổ cực cùng mà Mẹ đã chịu đựng cho chúng con, đã thay thế chúng con, và trọn vẹn với một sự hy sinh cao cả đó để chúng con có những ân huệ như ngày hôm nay, để chúng con sống một cách xứng đáng với nhân đức, đạo đức cần tập, cần hiểu và cần thực hành. Chúng con thật sự chưa có một chút nào có thể nói là thánh thiện trọn vẹn, nhưng đòi hỏi sự thánh thiện. Bởi vì những điểm đó mới có thể cách ly đi tất cả những gì của một thế giới trong những tục lệ, trong những lý luận, những lý lẽ và những bằng chứng đòi hỏi của một thế giới con người đã làm cho chúng con chậm đi, mờ đi những gì rất cao cả cấp bách vốn cần có do Mẹ ban cho.

Những gì của thế giới con người thì sẽ không bao giờ tồn tại, nhưng điều gì của Thiên Chúa thì vô biên bất tận, đã được xuất hiện trên những con người tầm thường bình thường, nhưng việc phi thường lạ thường lại xuất hiện trên những người được chọn lựa để mang đến một mạc khải lớn lao này cho thế giới. Cho nên, bất cứ hoàn cảnh nào khi chúng con sống trong sự tuyệt vọng đau khổ nhưng có sự hiện diện của Mẹ, sự chỉ dạy của Mẹ và lời cầu nguyện qua Chúa Thánh Thần thì chúng con luôn luôn được sự nâng đỡ, luôn luôn có một niềm tin để giữ lại điều căn bản nhất mà chúng con không hề mất nơi Thiên Chúa.

Lạy Mẹ Maria, sự đau khổ cực cùng của Mẹ và những điều mà chúng con hãy nhìn thấy, Mẹ ôm xác con của Mẹ. Chúa Giêsu đã chết cho chúng con, và trái tim Mẹ cũng đã chết cho chúng con thì hôm nay chúng con hãy sống một cách có giá trị, chúng con hãy loại bỏ đi những bản ngã cá tánh như vẫn còn đeo mang qua muôn thế hệ, với sự tham lam, ích kỷ, qua những điều mà chúng con cần phải thực hành trong sự quyết tâm và quyết chí từng mỗi một cá nhân, để chúng con thấu hiểu được những gì mà chúng con cần tranh đấu nơi từng mỗi một con người qua đời sống thiêng liêng chúng con đã bỏ mất, bỏ quên.

Ngày hôm nay điều gì trước mắt? Chúng con thấy là cả một bầu trời u ám, thất vọng, nhưng qua những bầu trời u ám này chúng con mới chọn lựa một cách chính xác, chúng con mới thật sự trở về với Chúa, chúng con mới thấy được ý nghĩa qua sự chỉ dạy của Mẹ, chúng con mới hiểu được điều gì cần để có thể xin và trở lại. Vì điều đó thuộc về chúng con, do Thiên Chúa ban cho chúng con. Chính sự hy sinh của Chúa Giêsu cho chúng con và chính Mẹ cũng là một người thay thế chúng con thì không thể mất trong tay của kẻ thù, không thể mất trong tay của những kẻ bá đạo, không thể mất trong những sự bất chính và sự ác đang hoành hành trong thế giới này.

Nhưng điều gì để được trở lại một cách thăng bằng và công bằng? Chỉ có sự cầu nguyện, chỉ có sự sám hối ăn năn, quyết tâm với niềm tin. Tất cả những sự đau đớn cực cùng của Mẹ và Chúa Giêsu mang lại cho chúng con sự sống và niềm tin để chúng con có hy vọng và được chiến thắng với những ngày tháng ý nghĩa trong Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười ba trong năm 2021.

Những ngày quen thuộc theo thói quen đã qua, hôm nay những điều cần trở lại là Thiên Chúa muốn nhìn chúng con hiểu được Mùa Chay của năm nay bằng sự quyết tâm với điều gì, bằng sự khẳng định với điều gì. Không phải là những ngày khóc bù lu bù loa, không phải là những ngày chỉ có suy niệm, chỉ có cảm nghiệm nhưng không sống thật, nhưng không thực hành thật thì bao giờ cũng là những ngày tháng thất bại và thất vọng. 

Năm nay những điều đang vây quanh để giúp chúng con quyết định cho linh hồn, quyết định với sự cảm nhận nơi sự quyết định bằng việc làm, quyết tâm bằng đức tin. Chúng con thấy được sự đau khổ của Chúa Giêsu; cái chết của Ngài và sự hy sinh của Mẹ mang lại giá trị qua món quà cứu độ mà Mẹ muốn chúng con đích thân đón nhận, bằng sự thực hành, bằng sự làm chứng, bằng sự dốc lòng, bằng sự từ bỏ để chúng con mới chiến thắng giữa cuộc chiến thiêng liêng đang hiện diện giữa thiện và ác hôm nay. Chỉ có sự hiện diện của thiên đàng, chỉ có những lời chúc phúc và sự chỉ dạy của Mẹ và chỉ có sự liên lạc bằng cầu nguyện, bằng sự quyết tâm thì chúng con mới thắng được cuộc chiến này. 

Cho nên hãy lấp lại những khoảng trống mà chúng con đã bỏ mất, để dẹp bỏ đi tất cả những điều mà chúng con trong thói quen với bản ngã cá tánh. Hãy đẩy xa nó đi, hãy dẹp bỏ nó đi. Hãy hoàn toàn để nó được liệm chôn với Đức Giêsu Kitô mà Ngài muốn chúng con. Vì có Mẹ với Mẹ để chúng con được đổi mới và có những điều mà Mẹ dành cho chúng con và qua một sự nối kết trong thiêng liêng và tiếp tục với những ngày trong hy vọng. Mẹ đã dạy cho chúng con những lời cầu nguyện, những suy niệm qua Sáu Lạy và có những điều thực hành để đa tạ, để cảm tạ, để tri ân, để phạt tạ, để đền tội qua chính Sáu Lạy.

Ngày hôm nay những gì được nhắc nhở, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ môi trường nào và bất cứ những lời cầu nguyện nào cũng là quy tụ lại với mỗi một ngôi vị trong tâm tình cảm tạ, trong tâm tình tri ân, trong tâm tình biết ơn, và trong tâm tình sám hối ăn năn và tạ tội, để được Chúa thương chấp nhận và tha thứ. 

Nơi Thứ Mười Bốn: Táng Xác Đức Chúa Giêsu Trong Hang Đá  

Ông Thánh Giuse, ông Thánh Nicôđêmô, ông Thánh Gioan tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc, cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru. Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu, cho con dọn mình chịu Mình Thánh, Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng, như táng liệm ở đời này cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng Amen.

Lucia: Nơi Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười bốn, mọi sự đã hoàn tất và Mẹ đã trao Chúa Giêsu với thân hình máu me. Tất cả những việc phải trao cho các tông đồ, Mẹ hiện diện cũng như các thánh tông đồ tắm xác Đức Chúa Giêsu và tẩm liệm Ngài bằng thuốc thơm, bằng những khăn sạch và hoàn tất ở trong ngôi mộ mới. Nhưng có ai như Mẹ Maria? Mẹ không muốn về, Mẹ chỉ muốn quanh quẩn nơi ngôi mộ và các tông đồ cũng như các môn đệ vẫn quanh quẩn vì lòng yêu thương. Họ đã hoàn toàn như sụp đổ với những ngày bên Thầy của mình, Mẹ thì bên con của mình.

Tất cả là tâm trạng của con người trần gian. Mang thân xác của một con người nhưng trong thiêng liêng Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa và các môn đệ cũng là những người được dạy và được tỏ rất nhiều điều do Chúa Giêsu ban cho. Nhưng các ngài đã quên trong những giây phút mất Thầy của mình, trong những giây phút chứng kiến một công cuộc tử nạn khủng khiếp mà Chúa Giêsu mang lấy trên người. Và cuối cùng Ngài đã chết và bất động, trở thành một thân xác như bao nhiêu người và chôn ở trong huyện đá.

Tâm trạng của các tông đồ như thế nào? Một sự thiêng liêng mà Đức Mẹ muốn thế giới của loài người nhân loại được biết, sự kết thúc đã hoàn tất ở trong huyệt đá mới, nhưng sự bắt đầu trong thiêng liêng đã được thiết lập qua Thánh Thể mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho các môn đệ. Trong những giây phút mới mẻ nhất, dù rằng các Ngài đã lìa xa, sợ hãi và trốn chạy, nhưng điều đó vẫn là một sự thiêng liêng vĩnh viễn nơi các Ngài, là sự thực hiện đầu tiên.

Mẹ là người chứng kiến điều đó, và Mẹ ôm lấy những tâm tình đó, những điều thực hiện đó trong trái tim Mẹ. Ngày hôm nay Mẹ muốn các thánh tông đồ chứng kiến điều gì được tiếp tục cho đời sống của chúng con? Những việc Chúa đã hoàn tất, nhưng chúng con là những ngày bắt đầu tiếp tục qua các tông đồ có mặt tại đó. Và còn những tông đồ trong sứ vụ của chính mình do Chúa Giêsu trao lại khi Ngài thiết lập Bí Tích Thánh Thể và trao tặng chính thức lại cho mười hai tông đồ.

Mất đi một tông đồ chỉ còn mười một, nhưng cuối cùng sẽ còn có sự tiếp tục và tiếp diễn, trong sự thiêng liêng được nhắc nhở qua công cuộc lớn lao để mang lại một sự đánh dấu cho đời sống chúng con, không phải mất đi những gì trong hiện thực, mà là một sự bắt đầu trong thiêng liêng qua Thánh Thể của Ngài, qua của nuôi linh hồn, qua chính Mình và Máu của Ngài, như một di tích được để lại, là một kho tàng lớn lao dành cho đời sống đức tin và cho sứ vụ của các tông đồ có mặt tại đó, qua sự hiện diện của Mẹ Maria và còn kế tiếp của những ngày mà Ngài sẽ phục sinh.

Ngày hôm nay, chúng ta đang đi vào Mùa Chay với những điều được nhắc nơi Chúa và Mẹ duy nhất nhưng chúng ta không thể nói sự phục sinh trong giây phút này vì chúng ta phải đi vào Mùa Chay. Thời gian sẽ có những giây phút được ấn định theo những ngày tháng được cho phép. Vì Giáo Hội nhắc nhở chúng ta trong 14 Chặng Đàng Thánh Giá và 40 ngày chay chúng ta phải cần suy niệm những gì chúng ta cần làm.

Những môn đệ của những ngày xa xưa mà Chúa dành cho họ đã hoàn tất một chương trình và có một lịch sử để lại trong Phúc Âm Tin Mừng, còn môn đệ của ngày nay thì chúng ta tiếp tục với những điều của Mẹ dạy. Vì Mẹ là người ở lại để giúp các thánh tông đồ trọn vẹn và đã có Giáo Hội được thực hiện trong những ngày tháng khi Mẹ còn trên trần thế. Nhưng còn những sự thiêng liêng qua Chúa Giêsu Thánh Thể được thành lập thì vẫn là một sự thinh lặng, một sự im lặng, một sự thầm lặng nhưng vẫn tiếp tục một cách sống động trong sự suy niệm của ngày đầu tiên và sự kết thúc của đoạn cuối.

Cho nên chúng ta hãy hiểu thấu những gì mà hôm nay chúng ta có, không phải tự động mà chúng ta có thể nói được, tự động chúng ta suy niệm được, hay tự động chúng ta cảm nghiệm được. Không có! Chúng ta thật sự không có đủ sức lực năng lực hay sự hiểu biết ở trong sự sâu thẳm đó, chỉ có Thiên Chúa dành cho chúng ta bởi tình yêu của Ngài, bởi sự trăn trối cuối cùng, và sự kết thúc mà Mẹ Maria muốn chúng ta hiểu thấu qua Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười bốn trong vai trò của mỗi một tông đồ, trong vai trò của sứ vụ hiện tại và trong vai trò của những ngày đầu tiên.

Sự kết thúc trên 2000 năm qua các thánh tông đồ, nhưng sự còn lại của nhân loại ngày nay trong thánh thiêng và thiêng liêng, mà Chúa Giêsu bắt đầu trở lại bằng tiếng nói, bắt đầu từ sự chỉ dạy, bắt đầu thâu nhận những môn đệ cuối cùng, bắt đầu có sự hiện diện luyện tập của Mẹ Maria qua sự thiêng liêng mà chúng ta đã được đón nhận ngày hôm nay. Những điều cần đó là sự cầu nguyện, đó là những điều thực hành, đó là những việc được đón nghe như một cuốn sách được ghi lại và ghi chép trọn vẹn những ngày đầu tiên, và kết cuộc qua bao thế hệ với sự kết cuộc vào những ngày đoạn cuối lịch sử và bắt đầu của một thế giới mới.

Cho nên công trình của Thiên Chúa và những điều của Thiên Chúa an bài sẽ không thể diễn tả được, nhưng có một sự nối kết và tiếp nối qua Mình và Máu của Đức Giêsu. Hôm nay, chúng ta không gặp gỡ Chúa bằng xương bằng thịt nhưng chúng ta được trực tiếp gặp gỡ Chúa bằng Thánh Thể của Ngài, bằng sự chứng kiến trong Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười bốn. Mình và Máu của Chúa đã chịu đựng vì chúng ta, đã dành cho chúng ta và cho chúng ta cơ hội để chúng ta được tiếp nhận những gì của ngày hôm nay do chính Chúa Thánh Thần ban và chỉ dạy cho chúng ta, để chúng ta thêm sức mạnh, thêm niềm tin, để chúng ta vượt ra khỏi sự yếu hèn, thấp hèn mà chúng ta đang gặp phải trong cuộc sống.

Chúng ta đã quá dựa vào đời sống của tinh vi và dựa vào một đời sống của kiến thức, dựa vào đời sống với những lời hay ý đẹp, có ý nghĩa để giúp chúng ta là một điều hạnh phúc mà Thiên Chúa ban một cách trật tự cho mỗi một ngôi vị, mỗi một chức vụ mà Chúa đã dành. Nhưng điều mà Ngài cần nhất chính là con tim, là tâm hồn, là sự quyết định, là một điều trong sự thật và những sự cần thực hành qua một sự xác tín mà Chúa dạy chúng ta, bởi vì chỉ có tâm hồn chúng ta và với Thiên Chúa bằng trái tim của mình, Ngài thấu hiểu và Ngài nhận ra.

Và điều mà chúng ta sẽ đối diện tòa phán xét của lương tâm, của linh hồn, đặc biệt những ngày thực hành trong một thế giới mà Ngài muốn chúng ta qua sự chỉ dạy của Mẹ để chúng ta hiểu như thế nào là bác ái, như thế nào là hy sinh, như thế nào là đời sống trong công lý và sự thật, như thế nào là sự công chính cần có trên mỗi một người chúng ta. Không phải giữ lại chỉ bấy nhiêu đó cho mình, mà là chúng ta sống làm sao để có thể loan truyền, để có thể làm chứng và để có thể vinh danh Thiên Chúa qua những việc làm và sự hợp tác hiệp nhất với những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời này.

Sức lực chúng ta không làm được, nhưng ơn Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và sự dạy dỗ của Mẹ Maria để cuối cùng điều đó được thành lập trong một thế giới của những ngày còn lại. Cho nên, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau trong sự hiệp nhất, khiêm nhường, đơn sơ lắng nghe và vâng phục, để tiếp tục làm những gì Chúa muốn chúng ta làm, qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, qua sự sắp đặt của Mẹ Maria với những điều được kết thúc trong những cuốn sách mà Chúa có cách của Chúa để mang đến cho thế giới.

Chúng ta hãy làm tròn bổn phận với những gì chúng ta được làm và được gặp gỡ. Hãy làm chứng những gì khi chúng ta còn mở môi miệng được, còn hơi sức được, còn sự sống được, chúng ta hãy làm để chia sẻ cho những người khác. Vinh danh Thiên Chúa bằng đời sống, bằng việc làm, mỗi một người mỗi một trách nhiệm hãy trọn vẹn với sứ vụ của mình. Hãy hy sinh bằng những sức lực của mình, hãy hy sinh bằng con tim, bằng những điều chịu đựng, và đó là những điều trao đổi thật sự để đón nhận những hồng ân và những ân sủng mà Chúa đã dành cho chúng ta.

Với thân phận của một con người tội lỗi chẳng đáng chi và chẳng có chi, nhưng Chúa đã lựa chọn chúng ta trở thành những môn đệ để đem tiếng nói của Ngài đến với thế giới, trở thành những người nhân chứng thật sự bằng việc làm, qua những việc mà chúng ta cần thực hành. Ngày hôm nay, chúng ta đã giới hạn khi chúng ta thật sự đã được đón nhận món quà Sáu Lạy, nhưng chúng ta thật sự đang thực tâm cầu nguyện bằng món quà Sáu Lạy chưa, hay là vì một sự căng thẳng đã lãng quên bổn phận của mình, bắt đầu tránh né sợ hãi, hay đã bắt đầu trở thành thói quen và khi chúng ta đã trở thành thói quen rồi khó để có thể trở lại. 

Cho nên, hãy quyết tâm qua những Chặng Đàng Thánh Giá của Mùa Chay năm nay, chúng ta phải thật sự quyết tâm giữ lấy những gì của mình đã bị mất và chúng ta phải hoàn toàn sống mình với Chúa và với Mẹ. Bởi vì Mẹ đã chọn chúng ta, Mẹ không rời bỏ chúng ta, nhưng chính chúng ta đã tự phản bội và chúng ta đã từ chối những ân huệ được ban. Chúng ta hãy quyết định, đừng vì tất cả những gì ở nơi đời sống chúng ta là một biện hộ, cuối cùng lãng quên và từ đó sẽ mất đi những điều quan trọng nhất với sứ vụ được thực hành mà Mẹ giao cho chúng ta.

Hôm nay, chúng ta hãy suy niệm trong Mùa Chay này chúng ta đã mất đi điều gì, chúng ta thiếu sót điều gì và chúng ta chưa thực hành được điều gì, khi chúng ta chưa chinh phục được chính mình để làm những điều Chúa muốn chúng ta làm. Xin hãy sống cho Chúa, đừng để cho chúng ta mất đi một cơ hội đã bao lần tái đi tái lại trong cuộc sống với sự thấp hèn, với sự nhỏ mọn, với những việc mà con người luôn xúc phạm và luôn luôn có những việc không chấp nhận nơi đời sống vì tự ái kiêu căng.

Hãy loại bỏ những sự thấp hèn đó, hãy loại bỏ những điều không giá trị đó để sống với một đời sống với ý nghĩa của Mùa Chay. Hôm nay trong sự trưởng thành Chúa Thánh Thần đích thân dạy và Mẹ đã đến với chúng ta và sự khẳng định của Chặng Đàng Thánh Giá thứ mười ba mà chúng ta hạnh phúc được gặp Mẹ trong những ngày đầu của Mùa Chay, chúng ta hạnh phúc được gặp những lời chỉ dạy của Chúa, một sự khẳng định để giúp chúng ta trong Mùa Chay của năm nay.

Xin cho chúng ta dựa vào những điểm này để sống một cách nội tâm theo ý nghĩa được chỉ dạy qua Chúa Thánh Thần để mọi sự được kết thúc. Sự tiếp diễn của chúng ta để nối kết chương trình của các tông đồ năm xưa, để nối kết với những vị thánh trong mỗi một thời đại để được học hỏi, để chúng ta thật sự trưởng thành nhờ ơn của Chúa và nhờ sự chỉ dạy Mẹ, nhờ sức của Chúa Thánh Thần chúng ta mới làm được.

Để được điều này chúng ta phải cầu nguyện và cố gắng hơn nữa, trong sự phạt tạ, trong sự hy sinh, hoàn tất và chấp nhận tất cả những biến cố đến, như một sự hy sinh thầm lặng để đi với Chúa trong đoạn đường thập tự giá và an ủi Ngài và không để Ngài cô đơn, như những ngày tháng năm xưa. Hôm nay, Ngài đã có chúng ta và chúng ta được có Ngài, để cuộc sống chúng ta trở nên ý nghĩa hơn, phong phú hơn, hạnh phúc hơn, bình an hơn, và là một niềm hy vọng duy nhất mà chúng ta chỉ biết nơi Chúa, với Chúa.

Qua chúng ta, trong chúng ta thế giới sẽ có hòa bình, sẽ có bình an. Miễn rằng chúng ta có một sự nối kết qua sự chỉ dạy của Mẹ và món quà đó sẽ là một bằng chứng với một chìa khóa được mở vào đoạn cuối của lịch sử. Cho nên chính vì những điểm này chúng ta hãy chờ đợi, vì những điểm Chúa hứa, Chúa sẽ không bao giờ quên. Sự tái lập được trở lại cho người công chính và cũng cho những người còn lại. Nếu chúng ta còn sống sót sẽ nhận thấy được sự can thiệp của Chúa và với một thế giới mới mà Chúa chuẩn bị sẵn cho những môn đệ của Ngài, cho những người được tuyển chọn, cho những người tin và bền đỗ cho đến giây phút cuối cùng.

Con cùng với tất cả anh chị em vô cùng cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa Thánh Thần và cảm ơn Đức Mẹ qua sự kết thúc của 14 Chặng Đàng Thánh Giá đặc biệt vào những ngày đầu Mùa Chay, vào ngày Thứ Bảy hôm nay, cũng là sự kết thúc ngày đầu tiên chị em chúng con cùng nhau suy niệm. Năm nay đã có biết bao nhiêu biến cố, chúng con không có thời gian để có những ngày tĩnh tâm như mọi năm; chắc chắn Chúa biết sức khỏe, tất cả mọi việc dường như đã trở thành những ngày căng thẳng và yếu đi, cộng thêm với những ngày tháng mỗi anh chị em bị những biến cố xảy ra một cách bất ngờ.

Chúng con thật sự sức lực đã cạn kiệt, nhưng chúng con chỉ biết những giây phút này là những giây phút đặc biệt nhất để được sự chỉ dạy, bình an nhất và hy vọng nhất. Xin giúp chúng con từng ngày để bước qua những khó khăn này, để phục hồi và được trở lại với những ngày tháng mà chúng con đang đối diện, để sớm được mọi sự như Chúa muốn chúng con và tạo cơ hội cho chúng con qua sự sắp đặt của Mẹ cho chúng con, để có những người đến giúp đỡ chúng con với những sự hư hại, những sự mất mát và còn những điều hy sinh mà chúng con có trên mỗi anh chị em.

Xin cho chúng con nối kết trong sự yêu thương đoàn kết mới có thể chiến thắng được những nghịch cảnh đối diện trong hiện tại. Chúng con không thể đi một mình được cho nên chúng con luôn luôn cần phải sống một cách sống bác ái, sống một đời sống có trách nhiệm, một đời sống mà chúng con cần phải biết thực hành, để điều đó trở nên ý nghĩa trong con tim của mình và không cảm thấy thẹn với lòng với những việc hiện tại, để bình an trong cuộc sống, để tiếp  tục những gì chúng con làm và tiếp tục những gì trong đời sống nhân chứng, mà Chúa dành cho chúng con qua sự chỉ dạy của Mẹ Maria và sự soi sáng của Chúa Thánh Thần.

Xin Chúa chúc lành, chúc phúc cho anh chị em chúng con. Xin Mẹ chúc lành, chúc phúc và xin Chúa Thánh Thần ở cùng chúng con, soi sáng cho chúng con, cho Giáo Hội của chúng con một năm đầy ý nghĩa này. Dù là những dịch bệnh bao quanh nhưng còn rất là nhiều điều chúng con cần quyết định với những thứ thuốc mà chúng con không biết là có những anh chị em đã chích, nhưng có những người có quyết định không chích, và điều này cũng có thể có những giây phút bắt buộc.

Xin che chở bảo vệ chúng con từng giây từng phút, để chúng con còn tiếp tục có sức khỏe, tiếp tục để làm những điều Chúa muốn chúng con trong một thế hệ mà chúng con thấy được những bằng chứng hiện thực của những sự giả dối và không đến từ Thiên Chúa, nhưng chúng con phải chấp nhận, vì chúng con không có khả năng để cưỡng lại. Chúng con chỉ biết một điều duy nhất xin Mẹ an bài sắp đặt và xin Mẹ can thiệp để chúng con không rơi vào những lưới bẫy và những sự bắt buộc của một thế giới chung trong sự ác của ngày nay. 

Chúng con dâng lên Chúa những người thân nhân, ân nhân và dâng lên Chúa tất cả những vấn đề đang xảy ra cho mỗi một anh chị em trong gia đình của họ, cho thân nhân của họ, cho những người con cái của họ, cho cả con cái của chúng con. Những nơi chúng con sinh hoạt và những người chúng con gặp gỡ xin Đức Mẹ che chở bảo vệ một cách đặc biệt để Mùa Chay của năm nay trở nên trọn vẹn với ý nghĩa của mỗi một Chặng Đàng Thánh Giá mà Đức Mẹ đã dành cho chúng con qua món quà Sáu Lạy, sẽ bảo vệ chúng con và sẽ giúp cho chúng con cướp lại được trái đất mà Thiên Chúa đã ban cho chúng con một nền tự do và một đời sống sung túc hạnh phúc đã bị cướp lấy bởi thần dữ.

Xin Chúa thương xót đón nhận qua sự chỉ dạy của Mẹ và cũng là một vũ khí để cướp lấy những gì đã bị mất trong tay của kẻ thù. Xin cho những kẻ đã bị lầm lạc và rớt vào lưới bẫy được sám hối ăn năn, để thế giới được hòa bình, để sự sung túc mà Thiên Chúa ban không bị ngăn cản bởi tay của thần dữ mà trở lại với người công chính mà họ đang khao khát trong tâm tình sám hối ăn năn. Xin cho mọi người đoàn kết nên một để được xứng đáng đón nhận một thế giới mới mà Chúa ban tặng cho chúng con và cho cả thế giới. Chúng con xin cảm tạ Chúa, chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa.

Đây là một năm đặc biệt, xin cho chúng con được trọn vẹn trong 40 ngày chay này, đầy cả những ý nghĩa. Người làm việc này, kẻ làm việc khác nhưng trong trái tim của mình với sự hy sinh dâng lên Thiên Chúa như một sự phạt tạ, như là một sự hy sinh trong những ngày tháng mà chúng con phải cần có hy sinh, cũng phải cần có những việc ở nơi bản thân mình trước, bắt đầu với những việc có ý nghĩa của Mùa Chay mà chính Mẹ đã dành cho chúng con.

Và giờ đây, chúng con xin vô cùng cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa là Chúa của chúng con bây giờ cho đến mãi muôn đời.  Chúng con xin được kết thúc đúng 11 giờ 33 phút, ngày Thứ Bảy, tháng 2, ngày 20, năm 2021, tại tư gia, buổi đọc kinh của ngày Thứ Bảy. Chúng con không dâng lên Chúa Sáu Lạy đặc biệt hôm nay, sáng nay con đã thay thế anh chị em dâng rồi; đồng thời hôm nay những lời suy niệm qua 14 Chặng Đàng Thánh Giá như một sự thay thế xin được dâng kính và thưa.

Xin cho anh chị em tiếp tục mỗi ngày, chúng con sẽ tiếp tục với 14 Chặng Đàng Thánh Giá cần nhất để được dâng lên Chúa và sau đó thì các anh chị có thể cầu nguyện với Sáu Lạy vào 3 giờ Lòng Thương Xót Chúa, để chúng con tưởng nhớ công cuộc tử nạn của Chúa qua 14 Chặng Đàng Thánh Giá, để được suy niệm trọn vẹn trong Mùa Chay, để nhắc nhở cho chúng con. Xin soi sáng cho chúng con những gì cần làm và phù hợp cho mỗi một người trong trách nhiệm bổn phận với sứ vụ tông đồ.

Giờ đây, con cùng với tất cả anh chị em xin được dâng lên Chúa. Những lời con thưa đó là những giây phút phạt tạ với sự thiện nguyện nơi tâm hồn của mình, để xin Chúa nhìn đến và tha thứ; cũng là sự tạ tội mỗi một cá nhân cần có để nói lên tiếng nói thay thế cho mọi người; họ đã không biết, họ đã không tin, họ đã làm đau lòng Chúa trong thời đại của hôm nay.

Xin Chúa thương nhìn đến chúng con mà can thiệp và cho chúng con cơ hội được tiếp tục những gì cần làm nơi Chúa ban, nơi Mẹ an bài sắp đặt và nơi sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa Thánh Thần. Xin Ngài tiếp tục nâng đỡ, dẫn dắt, soi sáng để chúng con hiệp nhất với Giáo Hội sống Mùa Chay ý nghĩa và chờ đợi giờ được kết thúc qua Lòng Thương Xót đặc biệt trong năm 2021, với sự triển vọng và sự hy vọng nơi nguồn tự do và hòa bình Thiên Chúa ban tặng. Amen. Amen. Amen.

Mời vào trang nhà:

Những Mạc Khải Mới Qua Bí Tích Thánh Thể

 – nrtte.org

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

Ngôn sứ Lucia Phan là một người Mỹ nhập cư từ Việt Nam. Chị sống đời cầu nguyện. Hằng ngày chị tập trung vào việc chầu Chúa qua Bí tích Thánh Thể, tham dự Thánh lễ Hy sinh Cứu độ của Chúa Giêsu và thực hành Sáu Lạy.

Chị Lucia nhận được thông điệp bằng cách phát biểu nội tâm (interior locutions) và có thể ghi nhận được những hình ảnh về Thánh Thể, cả dưới dạng hình và phim, qua điện thoại thông minh. Chị nhận được thông điệp từ Thiên Chúa, Đức Mẹ, các Thiên Thần và các Thánh từ năm 2011. 

Xin chia sẻ thông điệp và trang nhà này với những người bạn quen biết.

error: Content is protected !!